Mất cân đối tài chính

9 113 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2019, 22:52

1.Tìm hiểu doanh nghiệp * Tên gọi: - Tên gọi đầy đủ: TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - Tên gọi tắt: EVN * Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên * Ngành, nghề kinh doanh chính: - Sản xuất, truyền tải, phân phối kinh doanh mua bán điện năng; huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối phân bổ điện hệ thống điện quốc gia; - Xuất nhập điện năng; - Đầu tư quản lý vốn đầu tư dự án điện; - Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải phân phối điện, cơng trình điện; thí nghiệm điện - Tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra giám sát thi cơng cơng trình nguồn điện, cơng trình đường dây trạm biến áp EVN có tổng cơng ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) công ty thủy điện/nhiệt điện thuộc lĩnh vực sản xuất điện năng, tổng công ty điện lực kinh doanh điện đến khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC),Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) Phụ trách lĩnh vực truyền tải điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Địa liên hệ: - Trụ sở chính: Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội - Điện thoại: (+844)66946789 - Fax: (+844)66946666 - Website: http://www.evn.com.vn 2.Phân tích BCTC PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG THANH TOÁN 1.Tỷ số nợ = Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Năm 2013: 0.7 Năm 2015: 0.71 Năm 2016: 0.7 Năm 2017: 0.6 Năm 2018: 0.69 => Tỷ số nợ EVN cao không đổi từ năm 2014 đến 2016 (70%), sau giảm mạnh vào năm 2017 (60%) , tăng nhẹ vào năm 2018 (69%) nhìn chung tỷ số nợ EVN cao, năm 2018, để có đồng vốn sử dụng doanh nghiệp phải vay nợ bên ngồi 0,69 đồng 2.Tỷ số tự tài trợ = Vốn chủ sỡ hữu / Tổng nguồn vốn Năm 2013: 0.29 Năm 2015: 0.29 Năm 2016: 0.3 Năm 2017: 0.39 Năm 2018: 0.3 => Tỷ số tự tài trợ cao vào năm 2017,tăng nhẹ qua năm Phản ánh tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn DN Tỷ số tự tài trợ thấp (chiếm chưa đến 50%), thấy khả tự chủ vốn EVN chưa cao Hệ số tài sản cố định = Tài sản cố định / vốn chủ sở hữu Năm 2013: 2.78 Năm 2015: 2.63 Năm 2016: 2.31 Năm 2017: 0.56 Năm 2018: 2.3 => Tỷ số tự tài trợ TSCĐ EVN biến động rõ rệt qua năm, thấy năm 2014 EVN dùng toàn vốn chủ sở hữu vay nợ để đầu tư TSCĐ, năm sau tỷ lệ TSCĐ vốn chủ sở hữu nhìn chung giảm cao so với vốn chủ sở hữu Đặc biệt năm 2017, có thay đổi rõ rệt vốn chủ sở hữu bỏ năm trước Hệ số đảm bảo nợ dài hạn (hiện hành) = Giá trị TSCĐ đầu tư dài hạn / Nợ dài hạn Năm 2013: 1.65 Năm 2015: 1.29 Năm 2016: 1.31 Năm 2017: 1.04 Năm 2018: 1.37 => Giá trị TSCĐ đầu tư dài hạn có xu hướng giảm nợ dài hạn lại có xu hướng tăng, điều gây khó khăn cho việc đảm bảo nợ vay dài hạn EVN, hệ số đảm bảo nợ dài hạn tăng nhẹ chưa đạt đến ngưỡng an toàn Tài sản 417,269,84 425,426,00 473,737,393 cố định 105,946,606 499,584,965 Đầu tư tài dài 6,744,768 5,032,379 hạn 131,586,210 5,547,953 229,211,987 367,434,853 5,150,868 Nợ dài 257,137,08 334,523,43 365,788,120 hạn Vốn lưu động = Tổng tài sản ngắn hạn – Tổng nợ ngắn hạn Năm 2014: -13,618,047 Năm 2015: -14,629,134 Năm 2016: -21,249,918 Năm 2017: -10,746,193 Năm 2018: 5,788,037 I - TÀI SẢN 105,607,92 87,994,881 99,943,065 NGẮN HẠN Nợ ngắn101,612,92 120,237,06 121,192,983 70,081,639 127,411,362 80,827,832 121,623,325 hạn Giá trị vốn luân chuyển giảm liên tục qua năm thâm hụt rõ rệt từ năm 2013 – 2017, điều cho thấy HAGL gặp nhiều khó khăn việc nâng tổng tài sản ngắn hạn lên giảm tổng nợ ngắn hạn xuống.Tuy nhiên đến năm 2018, có khoản dư TS ngăn hạn chi trả nợ ngắn hạn Hệ số toán ngắn hạn (hệ số khả toán thời) = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn -Năm 2013: 0.87 -Năm 2015: 0.88 -Năm 2016: 0.82 -Năm 2017: 0.87 -Năm 2018: 1.05 I - TÀI SẢN 105,607,92 87,994,881 99,943,065 NGẮN HẠN 70,081,639 127,411,362 Nợ ngắn 101,612,92 120,237,06 121,192,983 80,827,832 121,623,325 hạn =>Từ Năm 2013 đến năm 2017, khả tốn thấp khơng thay đổi nhiều cho thấy công ty không đảm bảo đáp ứng khoản nợ ngắn hạn => nguyên nhân khoản nợ ngắn hạn tăng dần qua năm tài sản ngắn hạn giảm mạnh qua năm, điều tạo cân đối khả tốn DN dùng khoản vay ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn, dẫn đến vốn lưu động ròng âm năm 2018 tăng => Khả tốn ngắn hạn có khả quan Hệ số toán nhanh = (Tiền + Đầu tư chứng khoán ngắn) / Nợ ngắn hạn Năm 2013: 0.45 Năm 2015: 0.49 Năm 2016: 0.5 Năm 2017: 0.21 Năm 2018: 0.74 Tiền khoản 36,770,569 41,968,868 41,513,150 tương đương tiền 9,086,557 50,205,260 Các khoản đầu 8,851,521 17,360,700 18,615,517 tư tài ngắn hạn 7,792,573 39,451,600 Nợ ngắn 101,612,92 120,237,06 121,192,983 hạn 80,827,832 121,623,325 => Hệ số toán nhanh EVN thấp, chứng tỏ dùng tài sản ngắn hạn để chuyển thành tiền để tốn nợ ngắn hạn khó để làm được.Nhưng năm 2018, có thay đổi TS ngắn hạn có khả chuyển nhanh thành tiền để toán nợ ngắn hạn Hệ số toán tổng quát = Tổng cộng tài sản / Tổng cộng nợ phải trả Năm 2013: 1.44 Năm 2015: 1.41 Năm 2016: 1.42 Năm 2017: 1.66 Năm 2018: 1.44 Tổng cộng516,635,66 641,040,69 692,216,834 tài sản 514,243,704 706,504,275 I - NỢ PHẢI 359,750,00 454,760,49 486,981,104 TRẢ 8 310,039,818 489,058,179 Hệ số khả toán tổng quát EVN giảm liên tục giai đoạn 2013– 2016 tăng nhẹ từ năm 2017 – 2018 Khả toán EVN tốt chưa ổn định PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Hệ số lợi nhuận doanh thu = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu Năm 2013: 0,05669696101 Năm 2015: 0.3237656128 Năm 2016: 0.5840429323 Năm 2017: 0.3756156453 Năm 2018: 0.4224600341 => Hệ số lợi nhuận doanh thu EVN giảm mạnh vào năm 2013, thấy đồng bỏ thu lại lợi nhuận (1 đồng bỏ thu lại 0,06 đồng lợi nhuận năm 2013) Với năm 2016 hệ số lợi nhuận doanh thu lại tăng mạnh so với năm khác với số 0,58 đồng Điều cho thấy năm 2013 thể khả tạo lợi nhuận EVN so với năm lại, ngược lại khả tạo lợi nhuận EVN năm 2016 cao vượt trội Phản ánh đồng tổng thu đem lại đồng lợi nhuận kỳ 10 Hệ số lợi nhuận tổng thu kỳ = Lợi nhuận sau thuế / Tổng thu kỳ Năm 2013: 8.510.295 / (177.850.281 + 9.108.599) = 0.04551960838 Năm 2015: 828.647.230 / (2.559.404.697 + 5.977.676.508) = 0.09683019409 Năm 2016: 1.239.117.475 / (2.121.620.529 + 5.776.417.034) = 0.1568892861 Năm 2017: 2.483.821.992 / (6.612.669.156 + 6.478.810.164) = 0.1897281378 Năm 2018: 1.795.958.104 / (4.251.190.548 + 5.658.586.455) = 0.1812309302 => Hệ số lợi nhuận tổng thu EVN tương đối thấp năm 2013 năm 2015 có tăng trưởng qua năm từ 2013 - 2018, thấy DN sử dụng số tiền thu hợp lý dẫn đến lợi nhuận ổn định, tăng qua năm Phản ảnh đồng tổng thu đem lại đồng lợi nhuận kỳ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH 11 Tỷ lệ lãi từ HĐKD trước thuế = Lãi từ HĐKD trước thuế / Doanh thu Năm 2013: 9.522.737 / 177.850.281 = 0.05354355892 Năm 2015: 828.647.230 / 2.559.404.697 = 0.3237656128 Năm 2016: 1.239.117.475 / 2.121.620.529 = 0.5840429323 Năm 2017: 2.483.821.992 / 6.612.669.156 = 0.3756156453 Năm 2018: 1.795.958.104 / 4.251.190.528 = 0.4224600361 => Tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh trước thuế tăng dần từ 2013 đến 2016 giảm dần vào năm 2017 Đến năm 2018 tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh tăng trở lại, điều chứng tỏ EVN có hướng mang lại hiệu lợi nhuận cao tỷ lệ chưa cân đối so với EVN bỏ Nguyên nhân dẫn đến cân đối tài Đầu tư ngồi ngành ạt thiếu cân nhắc đến hiệu thời điểm đầu tư (ngân hàng, cơng ty chứng khốn, quỹ đầu tư chứng khốn, cơng ty bảo hiểm bất động sản) Việc đầu tư chưa thực hợp lý nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hạn chế Mặt khác việc đầu tư vào lĩnh vực cuối chu kỳ tăng trưởng kinh tế bắt đầu xu hướng khủng hoảng tài tồn cầu, dẫn đến tính khoản thị trường chứng khoán thấp nên hiệu đầu tư khơng cao khơng có hiệu Triển khai nhiều dự án thủy điện dàn trải nguồn vốn vay có kỳ hạn ngắn, nguồn vốn chủ sở hữu thấp dẫn đến NWC( vốn lưu động thuần) âm lớn.VD: Các dự án thủy điện có thời gian hoạt động khoảng 25 – 30 năm thời hạn vay thường đạt – 10 năm Khắc phục cân đối tài :Tái cấu đầu tư Ngày 23/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án tái cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2012 2015 Theo đó, EVN tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tập trung vào ngành nghề kinh doanh với vốn điều lệ sau đánh giá lại tài sản 143.404 tỷ đồng Giai đoạn 2016-2020, EVN tiếp tục thực đề án tái cấu doanh nghiệp Chính phủ phê duyệt, phục vụ công bố thông tin theo quy định Điều 12 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 Đặc biệt, EVN tích cực xây dựng phương án thối vốn, tổ chức bán đấu giá cơng khai, tìm kiếm đối tác để đàm phán chuyển nhượng vốn góp dự án, doanh nghiệp nằm lĩnh vực kinh doanh EVN các cơng ty cổ phần thuộc diện thoái vốn theo phê duyệt Thủ tướng Chính phủ Cụ thể : Thối vốn ngồi ngành Trong năm 2013 EVN hồn thành thối toàn vốn CTCP Đầu tư Xây dựng Điện lực Việt Nam với số lượng chuyển nhượng 500.000 cổ phần, thu tỷ đồng Năm 2014, EVN hồn thành thối vốn 100% Cơng ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung Công ty cổ phần (CTCP) Bất động sản Sài Gòn Vina, thu 418 tỷ đồng Tháng 7/2018, EVN hoàn thành thối tồn vốn Cơng ty CP Cơ điện Thủ Đức (EMC) thu 77,5 tỷ đồng Vào ngày 23/8/2019, EVN hồn thành thối vốn 16,25 triệu cổ phần tổng số 18,75 triệu cổ phần Cơng ty Tài CP Điện lực (EVNFINANCE) với mức giá cho cổ phần 13.480 đồng, EVN thu 2.044 tỷ đồng, thặng dư vốn 64 tỷ đồng,.Hiện tại, EVN nắm giữ 2,5 triệu cổ phần EVNFINANCE, tương đương 1% vốn điều lệ Công ty Đấu giá công khai Tháng 10/2015, EVN hoàn thành bán đấu giá 40.001.000 cổ phần ABBank, giảm tỷ lệ sở hữu từ 21,27% xuống 8,67% vốn điều lệ ABBank EVN lại vốn phần lợi nhuận chia cổ phiếu, tiền mặt Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình tiếp tục thực thối vốn Chính phủ có nghị vấn đề Tháng 3/2018, EVN thơng báo bán tồn 13.131.632 cổ phiếu Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD), tương đương 46,58% vốn điều lệ EEMC Chuyển nhượng cổ phần hóa EVN hồn thành việc chuyển nhượng triệu cổ phần Tập đồn Cơng ty cổ phần Bảo hiểm Tồn cầu cho Cơng ty International ERGO, giảm tỷ lệ sở hữu EVN từ 22,5% xuống 20% vốn điều lệ cơng ty cổ phần Chuyển Tổng công ty Phát điện (EVNGENCO 3) sang hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần từ ngày 01/10/2018 Trong năm 2019, EVN tiếp tục thối vốn cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp Với doanh nghiệp cổ phần hóa, EVN tiến hành bước để niêm yết sàn HOSE 2.Kết hoạt động tái cấu - Mở rộng vốn điều lệ công ty ( năm 2015 160.000 tỷ đồng đến năm 2018 số lên đến 205.390 tỷ đồng -Doanh thu lợi nhuận tăng , cụ thể tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2018 ước đạt 340.500 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017 -Vượt qua cân đối tài chính, Tổng tài sản ngắn hạn lớn tổng nợ ngắn hạn( tổng TSNH cuối năm 2018 83.744 tỷ đồng ) ... chứng tỏ EVN có hướng mang lại hiệu lợi nhuận cao tỷ lệ chưa cân đối so với EVN bỏ Nguyên nhân dẫn đến cân đối tài Đầu tư ngành ạt thiếu cân nhắc đến hiệu thời điểm đầu tư (ngân hàng, công ty chứng... nguyên nhân khoản nợ ngắn hạn tăng dần qua năm tài sản ngắn hạn giảm mạnh qua năm, điều tạo cân đối khả toán DN dùng khoản vay ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn, dẫn đến vốn lưu động ròng âm... toàn Tập đoàn năm 2018 ước đạt 340.500 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017 -Vượt qua cân đối tài chính, Tổng tài sản ngắn hạn lớn tổng nợ ngắn hạn( tổng TSNH cuối năm 2018 83.744 tỷ đồng )
- Xem thêm -

Xem thêm: Mất cân đối tài chính, Mất cân đối tài chính