SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm ở lớp 3b trường tiểu học quảng tâm

25 34 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2019, 20:02

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HỐ PHỊNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THANH HÓA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở LỚP 3B TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÂM Người thực hiện: Lê Thị Nhị Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Quảng Tâm SKKN thuộc lĩnh vực: Cơng tác chủ nhiệm THANH HỐ NĂM 2016 1.MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài: Năm học 2015 - 2016 năm học tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực nội dung vận động, phong trào thi đua ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương Tập trung đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ định hướng phát triển lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ sống cho học sinh thông qua môn học, nhằm đào tạo chủ nhân tương lai đất nước phát triển toàn diện mặt: Đức - trí - thể - mĩ Như biết, học sinh Tiểu học nằm lứa tuổi từ - 13 tuổi, ý thức em chưa bền vững Với chất hiếu động, hay nghịch ngợm tâm lý trẻ ham chơi Vì cơng tác chủ nhiệm lớp có vị trí quan trọng hoạt động giáo dục học sinh Lớp học môi trường để học sinh học tập, tu dưỡng, rèn luyện phát triển toàn diện Người giáo viên chủ nhiệm có ảnh hưởng lớn với học sinh lớp Giáo viên chủ nhiệm có vị trí quan trọng việc giáo dục nhân cách cho học sinh, người thay mặt hiệu trưởng, hội đồng nhà trường, hội cha mẹ học sinh quản lý tồn diện tập thể học sinh lớp phấn đấu theo mục tiêu chung nhà trường, lớp Giáo viên chủ nhiệm lớp người lãnh đạo, tổ chức, điều hành, kiểm tra hoạt động mối quan hệ ứng xử thuộc lớp phụ trách, nhân vật trung tâm để hình thành nhân cách cho học sinh, cầu nối gia đình - nhà trường - xã hội Vì người giáo viên làm tốt cơng tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao chất lượng hiệu giáo dục Để giáo dục có hiệu giáo viên phải hiểu sâu sắc em, từ đặt tác động sư phạm thích hợp K.Đ usinxki nói: “ Muốn giáo dục người phải hiểu người mặt”, người giáo viên chủ nhiệm cần phải tiến hành cơng việc tìm hiểu học sinh lớp phụ trách, xuất phát từ nhiệm vụ đó, người giáo viên Tiểu học cần đề nhiệm vụ cụ thể cho mình, làm tốt cơng tác chủ nhiệm lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Học sinh với tư cách đối tượng giáo dục đồng thời chủ thể giáo dục Để giáo dục học sinh có kết tốt, giáo dục phải hiểu em cách đắn, đầy đủ cụ thể, từ lựa chọn tác động sư phạm thích hợp Trái lại, thực tiễn giáo dục cho thấy, không hiểu rõ học sinh tác động sư phạm lựa chọn khơng phù hợp, khơng cho kết mong muốn mà chí thất bại Vì giáo dục chủ nhiệm phải hiểu học sinh cách đầy đủ, xác hồn cảnh sống, đặc điểm thể chất, sinh lý học sinh; tâm lý; tính cách hành vi đạo đức học sinh Để giúp người giáo viên chủ nhiệm lớp nắm rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ GV chủ nhiệm lớp kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp Tơi tìm hiểu, nghiên cứu đề tài: “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp 3B trường Tiểu học Quảng Tâm” 1.2 Mục đích nghiên cứu: + Để góp phần nâng cao chất lượng học tập học sinh theo phương hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập giao lưu Hình thành rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn Góp phần gây hứng thú học tập tất mơn học cho học sinh, việc đưa biện pháp giáo dục phù hợp cho lớp chủ nhiệm đạt kết tốt nhằm mục đích để em có mơi trường học tập ổn định, mong muốn học, giúp em thân thiện với bạn bè giáo dục đạo đức cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện + Ngồi cơng tác giáo dục có hiệu giúp em học tập nâng cao song song với việc nâng cao nề nếp lớp học học Nó giúp em nâng cao ý thức tự giác, chủ động phát huy vai trò tích cực để chiếm lĩnh tri thức, thơng qua mà hình thành nhân cách, rèn luyện tư sáng tạo cho học sinh học tập + Nghiên cứu đề tài này, thân hiểu rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp nội dung công tác chủ nhiệm lớp Vận dụng tốt vào thực tế giảng dạy giáo dục + Qua đề tài tơi có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện cho học sinh +Tìm giải pháp hợp lý việc nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 1.3 Đối tượng nghiên cứu: + Học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Quảng Tâm năm học 2015- 2016 + Tài liệu, sách báo, sách hướng dẫn, mạng Internet 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Để thực đề tài sử dụng phương pháp sau: + Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp điều tra + Phương pháp thống kê + Phương pháp thực nghiệm + Phương pháp so sánh, phân tích 2.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1: Những vấn đề sở lý luận: 2.1.1.1 Vị trí Chức giáo viên chủ nhiệm lớp: - Khác với bậc học khác, giáo viên bậc tiểu học “ông thầy tổng thể” tạo sản phẩm trọn vẹn phụ thuộc vào giáo viên khác Mỗi giáo viên tiểu học vừa phải dạy mơn học vừa phải phụ trách lớp, làm công tác chủ nhiệm lớp Người giáo viên phải vừa làm mẫu cách học, cách tiếp cận lĩnh hội nội dung học tập Làm mẫu lối sống, cách cư xử theo kiểu người văn minh đại * GV chủ nhiệm lớp có bốn chức sau đây: Chức thứ nhất: giáo viên chủ nhiệm lớp người quản lí giáo dục toàn diện cho học sinh lớp: Muốn thực chức quản lý giáo dục toàn diện, giáo viên chủ nhiệm phải có tri thức tâm lý học, giáo dục học phải có hàng loạt kỹ sư phạm như: kỹ tiếp cận đối tượng học sinh, kỹ nghiên cứu tâm lý lứa tuổi, kỹ đánh giá, kỹ lập kế hoạch chủ nhiệm lớp phải có nhạy cảm sư phạm để có dự đốn đúng, xác phát triển nhân cách học sinh… định hướng giúp em lường trước khó khăn, thuận lợi, vạch dự định để chúng tự hoàn thiện mặt Chức thứ hai giáo viên chủ nhiệm là: tổ chức tập thể học sinh hoạt động tự quản nhằm phát huy tiềm tích cực HS Đây chức đặc trưng giáo viên chủ nhiệm mà giáo viên mơn khác khơng làm chủ nhiệm lớp khơng thể có Giáo viên chủ nhiệm lớp cố vấn cho tập thể lớp Giáo viên chủ nhiệm lớp cần có lực dự báo xác khả HS lớp Giáo viên chủ nhiệm giúp học sinh tự tổ chức hoạt động kế hoạch hóa Chức thứ ba giáo viên chủ nhiệm lớp: cầu nối tập thể học sinh với tổ chức xã hội nhà trường, người tổ chức phối hợp lực lượng giáo dục Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm truyền đạt đầy đủ nghị quyết, tư tưởng đạo Ban giám hiệu tới học sinh lớp chủ nhiệm Giáo viên chủ nhiệm nhà quản lý, nhà sư phạm, đại diện cho Hiệu trưởng truyền đạt yêu cầu học sinh Giáo viên chủ nhiệm người đại diện cho quyền lợi đáng HS lớp, bảo vệ học sinh mặt cách hợp lý, phản ánh với Hiệu trưởng, giáo viên mơn, với gia đình đồn thể ngồi nhà trường nguyện vọng đáng HS Chức thứ tư giáo viên chủ nhiệm là: Đánh giá khách quan kết rèn luyện học sinh phong trào chung lớp Chức có ý nghĩa quan trọng trình học tập, rèn luyện, phát triển nhân cách học sinh đánh giá khách quan, xác, mức điều kiện để thầy trò điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch hoạt động cho lớp thành viên Sau đánh giá, nhận định, cần vạch phương hướng, nêu yêu cầu với thái độ nghiêm túc, tôn trọng nhân cách học sinh với lòng thương yêu em Để đánh giá khách quan, xác trình rèn luyện học sinh, giáo viên chủ nhiệm phải lấy ý kiến thông qua nhiều kênh đánh giá như: tự đánh giá, tập thể tổ, lớp đánh giá, cha mẹ học sinh, số giáo viên môn, anh chị phụ trách đội… 2.1.1.2: Nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp: a Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm * Nắm vững mục tiêu giảng dạy cấp học, lớp học chương trình dạy học trường Đây sở để xây dựng kế hoạch hoạt động lớp chủ nhiệm, có khả thực thi đảm bảo hiệu giáo dục b Tìm hiểu phân loại học sinh lớp chủ nhiệm về: * Hoàn cảnh sống học sinh * Những đặc điểm thể chất, sinh lý học sinh * Nắm vững tính cách, hành vi đạo đức, học lực, hạnh kiểm HS c Xây dựng tập thể học sinh tiểu học: * Tổ chức “bộ máy tự quản” lớp * Qui định rõ chức tự nhiệm vụ cho loại cán tự quản * Có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ tự quản * Xây dựng nề nếp học tập, hoạt động, tổ chức phong trào d Tổ chức thực nội dung giáo dục toàn diện: Khác với giáo viên môn, GV chủ nhiệm phải tổ chức, quản lý, giáo dục học sinh tiết sinh hoạt lớp hàng tuần, tiết buổi hoạt động lên lớp, buổi lao động hàng tháng Tham gia hoạt động chung toàn trường như: chào cờ đầu tuần, kỹ niệm ngày lễ, hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, múa hát sân trường, bảo vệ sức khỏe e Liên kết với lực lượng giáo dục nhà trường để giáo dục học sinh * Kết hợp với lực lượng trường như: tổ chức Đoàn, Đội, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm khác, phối kết hợp với ban giám hiệu nhà trường để giáo dục học sinh * Giáo viên chủ nhiệm giúp HS hiểu giáo viên dạy lớp chủ nhiệm hồn cảnh, trình độ, lực, tính cách để thiết lập quan hệ phối hợp giáo dục Ví dụ: giáo viên dạy môn Âm nhạc, Mĩ thuật, tổng phụ trách, cán văn thư, y tế, bảo vệ * Kết hợp với lực lượng nhà trường gia đình, quyền địa phương tổ chức đoàn thể xã hội, tạo thống nhất, kết hợp tốt ba môi trường giáo dục: Giáo dục Nhà trường - gia đình - xã hội * Giáo viên chủ nhiệm người tổ chức liên kết tồn xã hội để xây dựng mơi trường sư phạm lành mạnh, thống nhất, thực mục tiêu, giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm g Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, người giáo viên chủ nhiệm phải tự hoàn thiện phẩm chất nhân cách người thầy giáo Giáo viên chủ nhiệm ln trau dồi lòng yêu nghề, mến trẻ, yêu thương học sinh, quan tâm, gần gũi, giúp đỡ em trình học tập, rèn luyện Thực tốt hiệu: “Tất HS thân yêu” Giáo viên chủ nhiệm gương sáng mẫu mực cho học sinh noi theo * Thực nghĩa vụ công dân, qui định pháp luật, định Hiệu trưởng h Mỗi giáo viên không ngừng học tập chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nhằm đổi công tác tổ chức giáo dục, dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường I Đánh giá kết học sinh: giáo viên chủ nhiệm lớp phải đánh giá học sinh lớp thật xác, cơng bằng, khách quan song mang tính động viên, khích lệ để tạo cho học sinh bầu khơng khí thoải mái, tự tin học tập em có chí hướng phấn đấu 2.2 Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp: 2.2.1.: Tình hình địa phương: Xã Quảng Tâm có tổng diện tích gần 400 với 8282 Là xã vùng ven thành phố Thanh Hóa, xã gặp nhiều khó khăn so với trung tâm Thành phố, học sinh hiếu học Cán nhân dân địa phương quan tâm tới công tác xã hội hố giáo dục 2.2.2: Tình hình nhà trường: Năm học 2015- 2016, trường có 638 học sinh Tổng số lớp 19 lớp Tổng số cán giáo viên 30 GV nhiệt tình cơng tác có trình độ chun mơn đạt chuẩn trở lên (100 % ) 96,7% cán giáo viên chuẩn Năm học 2015– 2016, nhà trường giữ vững tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường có 15 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, giáo viên đạt giỏi cấp thành phố giáo viên giỏi cấp tỉnh 2.2.3:Tình hình lớp 3B: Năm học 2015- 2016, lớp 3B có 35 học sinh Nữ: 20 em, Nam 15 em Các em rải rác tất thôn Thôn Tiến Thành (3 em), Quang Trung (8 em), Thanh Kiên (2 em), Phú Quý (3em); Đình Cường (1em ), chiến Thắng (5 em) Phúc Thọ (1em); Phố Môi (11em); Thanh Tâm (1em) Nghề nghiệp gia đình HS gia đình làm nghề nơng nghiệp, số gia đình bn bán, số gia đình cán cơng chức Qua tìm hiểu thực tế tình hình HS lớp 3B tơi thấy: - Về hồn cảnh sống học sinh: Có 33 HS sống với bố mẹ gia đình Có HS sống với bà (em Nguyễn Phạm Đức Anh, Bố mẹ bỏ nhau, bố làm xa, mẹ lấy chồng ); Có HS sống với ơng bà, gia đình khó khăn bố mẹ phải làm ăn xa (Em Trịnh Thị Huyền Trang); Có HS mẹ bị bệnh hiểm nghèo mất, điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn (em Lê Văn Cao, Lê Khánh Huyền); Có gia đình thuộc hộ nghèo xã - Về đặc điểm thể chất, tâm sinh lý học sinh: Nhìn chung học sinh có sức khoẻ bình thường, cao từ 1m 20cm đến 1m 39m, nặng từ 20 kg đến 35kg Hầu hết học sinh lớp thông minh, nhanh nhẹn học tập, lao động, vui chơi, giao tiếp… có số học sinh chậm chạp, lầm lì, nói em Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Văn Cường) 2.2.4: Kết đạt - Năm học 2014 – 2015 - Về chất lượng giáo dục: Cuối năm học 2014 - 2015, lớp có kết sau: - Về kiến thức- kĩ năng: 100% học sinh hoàn thành - Về lực: 100% học sinh đạt - Về phẩm chất: 100% học sinh đạt - Học sinh hồn thành tốt mơn học: 16 em = 45,8% - Học sinh hồn thành tốt mơn học:10 em = 28.6% - Học sinh lên lớp: 35 em= 100% Kết kiểm tra định kì cuối năm học 2014- 2015 Điểm Mơn Tốn Mơn Tiếng Việt + 10 17 em = 48,6 % 16 em = 45.8% 7+8 em = 20 % 11 em = 31.4% 5+6 11 em = 31,4 % em = 22,8% Dưới em = 0% em = 0% - Về chữ đẹp: Với kết kiểm tra tháng vào Tốn lớp có kết sau Loại Vở Loại A 35 em = 100 % Loại B em Loại C em HS xếp loại VSCĐ loại C là: Chữ đẹp 13 em = 37,2% 21 em = 60 % em = 2,8 % Xếp chung 13 em = 37.2% 21 em = 60 % em = 2,8 % STT Họ tên Vở Chữ đẹp Xếp chung Đào Đình Quân B C C Nguyên nhân học yếu học sinh là: Đây học sinh có hồn cảnh gia đình khó khăn đặc biệt học sinh khác như: Em Trang gia đình khó khăn bố mẹ làm ăn xa miền Nam, thân em Trang tiếp thu chậm, khó nhớ lại nhanh quên …Vận dụng thực hành khó khăn Em Nguyễn Phạm Đức Anh thể lực nhỏ lớp, tính nết nhút nhát, nói, lầm lì, bố mẹ bỏ nhau, bố làm xa, mẹ lấy chồng Ở nhà em kèm cặp giúp đỡ thêm, tập em khơng hồn thành, sách thiếu nhiều, khả tính tốn chậm, lại chưa tích cực học hỏi bạn bè, thầy Em Nguyễn Văn Cường lười học, chưa tích cực học làm tập, chữ viết sai nhiều lỗi tả, đọc nhỏ, chậm Trách nhiệm gia đình với chưa cao Em Nguyễn Thị Ngân đọc chậm, phải đánh vần Còn lại mơn học khác nhìn chung em tiếp thu tương đối tốt, nắm nội dung kiến thức - Nguyên nhân chữ đẹp em Đào Đình Quân xếp loại C là: Vở Toán em giữ chưa sạch, đồng bộ, trình bày chưa đẹp, chữa đè, tẩy xố, số viết chưa đẹp, chưa mẫu, chưa độ cao chưa ly Mơn Tiếng Việt em viết chưa mẫu chữ, cỡ chữ, trình bày chưa đẹp 2.3: Những giải pháp: Khi nhận lớp chủ nhiệm, thân làm số công việc sau: 2.3.1: Tìm hiểu, phân loại học sinh lớp: 2.3.1.1: Tìm hiểu hồn cảnh sống HS: Để tìm hiểu hồn cảnh sống học sinh, tơi tiếp xúc với gia đình học sinh, tìm hiểu học sinh qua học sinh khác lớp Mỗi học sinh sinh hồn cảnh gia đình khác Tuổi tác, trình độ văn hố, nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức bố mẹ, gia đình đơng hay con, quan tâm tới phương pháp GD bố mẹ; quan tâm, chăm sóc lẫn thành viên gia đình, điều kiện sinh hoạt vật chất (kinh tế đầy đủ hay túng thiếu…), (có phương tiện sinh hoạt văn hố tinh thần, tình cảm gia đình đầy đủ, ấm cúng hay thiếu thốn, tẻ nhạt, căng thẳng…), quan hệ gia đình (bố, mẹ) tốt hay khơng tốt hàng xóm, láng giềng; tình hình an ninh trật tự địa phương, quan hệ bạn bè tốt hay xấu… Tất điều kiện có khả ảnh hưởng đến trẻ Bởi vậy, việc tìm hiểu, nắm vững gia phong, gia cảnh, hồn cảnh sống nói chung học sinh quan trọng Nó giúp giáo viên chủ nhiệm biết nguyên nhân yếu tố tích cực tiêu cực, thuận lợi hay khó khăn tác động đến học sinh Đồng thời biết phương pháp giáo dục gia đình (tốt hay chưa tốt) để tham mưu, tư vấn phối hợp với gia đình để lựa chọn phương pháp tác động phù hợp 2.3.1.2 Nắm vững đặc điểm thể chất, tâm sinh lý HS Những đặc điểm thể chất, sinh lý HS thể lực (chiều cao, cân nặng…), sức khoẻ (khoẻ mạnh hay khơng, vóc dáng bình thường hay có khuyết tật như: Kém mắt, tai…) nắm vững đặc điểm này, GV chủ nhiệm hướng quan tâm lớp tới việc giúp em khỏe phát huy mặt mạnh (đảm nhận công việc nặng nhọc, giúp đỡ bạn yếu đau, bệnh tật), đồng thời hướng quan tâm, thông cảm giúp đỡ lớp tới bạn 10 khơng bình thường, ưu tiên bạn mắt, tai ngồi vị trí thuận lợi để học có kết quả; thơng cảm, gần gũi, giúp bạn hoà nhập, nhằm hạn chế xố bỏ mặc cảm khuyết tật mình, phấn đấu vươn tới mục tiêu chung tình cảm đồn kết thân tập thể lớp Những đặc điểm tâm lý học sinh khả nhận thức, tư em (thông minh, nhanh nhẹn hay bình thường chậm) học tập, lao động, vui chơi, giao tiếp, tác phong hoạt bát hay chậm chạp, hứng thú hoạt động, sở thích, nhu cầu giao tiếp tình cảm em (thích giao tiếp, cởi mở hay lầm lì, ưu tư… ); cẩn thận, chín chắn học tập, sinh hoạt hay cẩu thả, bồng bột, hiền dịu hay nóng nảy… Việc nắm vững đặc điểm tâm lý học sinh giúp giáo viên chủ nhiệm lựa chọn sử dụng phương pháp giáo dục cá biệt có kết tốt 2.3.1.3 Nắm vững tính cách hành vi đạo đức học sinh Những tính cách hành vi đạo đức em thể tính chăm học hay lười học, khiêm tốn hay ba hoa, trung thực hay giả dối, mạnh dạn hay nhút nhát, nhân hậu vị tha hay ích kỷ với bè bạn người; có tính tự lập hay ỷ lại, dựa dẫm vào người khác; biết tự trọng, có ý thức xây dựng, bảo vệ danh dự thân tập thể hay vô tổ chức kỷ luật; biết kính nhường dưới, tơn trọng người, tơn trọng pháp luật, tôn trọng thân hay sống buông thả, tuỳ tiện, vơ văn hố Đặc biệt cần quan tâm đến thái độ, cách ứng xử học sinh thành viên gia đình, thầy, cô giáo bạn bè hay chưa với chuẩn mực xã hội; em có khiếu sở thích Một điều khơng thể thiếu tơi tìm hiểu qua hồ sơ lớp lớp 2, qua GV chủ nhiệm lớp 1; 2, để nắm bắt tình hình qua phản hồi giáo lớp lớp để từ tơi lên kế hoạch cho lớp, phù hớp với kế hoạch năm học nhà trường 2.3.2: Kiện toàn tổ chức lớp: - Ngay từ đầu năm học, giáo viên phải xây dựng đội ngũ cốt cán hợp lý, chọn học sinh thực tốt nhiệm vụ người học sinh, gương mẫu, gần gũi bạn bè; thực đầy đủ nội quy nhà trường, bạn lớp khâm phục tin cậy 11 - Giáo viên cần kiên trì huấn luyện học sinh có phong thái tự tin làm lớp trưởng, lớp trưởng phải lớp tin tưởng, phải hồn thành tốt mơn học, chăm ngoan nghiêm túc công việc mà cô giáo giao Cụ thể: “Bộ máy cán lớp”gồm: lớp trưởng phụ trách chung: Em Vũ Tuấn Lộc lớp phó phụ trách văn –thể –mĩ: Em Nguyễn Ngọc Bảo Khanh lớp phó phụ trách học tập: Em Lê Thị Như Quỳnh tổ trưởng tổ: Tổ Em Nguyễn Thị Quỳnh Như Tổ Em Vũ Văn Khoa Tổ Em Viên Trần Tâm Anh - Giáo viên giao trách nhiệm cho em để tạo đội ngũ khép kín; trưởng bàn kiểm tra thành viên bàn để thông báo cho tổ trưởng để tổ trưởng nắm bắt số báo cáo cho lớp trưởng Lớp trưởng có nhiệm vụ điều hành chung tất hoạt động lớp báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm Đội ngũ cốt cán chịu quản lý, kiểm tra, đạo giáo viên thông qua lớp trưởng cụ thể nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm giao sau: Lớp trưởng có nhiệm vụ: Tổ chức, theo dõi, kiểm tra tất hoạt động lớp Nhận xét, đánh giá kết thi đua mặt lớp theo tuần, tháng, học kỳ, năm học * Ví dụ: HS phải xếp hàng vào lớp Lớp trưởng người điều động bạn cho thật nhanh ngắn Lớp phó văn – thể – mĩ có nhiệm vụ: Tổ chức, điều hành sinh hoạt 15 phút đầu giờ, buổi sinh hoạt tập múa, tập hát, buổi tập thể dục, múa hát tập thể, kiểm tra, nhắc nhở việc ăn mặc vệ sinh cá nhân Là nhân tố điển hình phong trào văn nghệ – thể dục thể thao Lớp phó học tập có nhiệm vụ: Tổ chức, điều khiển hoạt động học tập lớp, tổ chức, theo dõi, giúp đỡ bạn học chưa hồn thành mơn học Theo dõi kết “Hoa điểm Mười” lớp buổi học, tuần …báo cáo với lớp trưởng giáo viên chủ nhiệm lớp * Ví dụ: Vào đầu ngày, lớp phó học tập tập yêu cầu bạn lấy sách đọc bài, ôn lại học tuần qua; ôn lại bảng nhân chia Với việc em làm giáo viên cần kịp thời khen thưởng, tuyên dương nhằm nhân rộng điển hình lớp, giúp nhiều HS học hỏi theo 12 Tổ trưởng có nhiệm vụ: Theo dõi điều khiển hoạt động tổ, nắm tình hình động viên bạn tổ hoàn thành nhiệm vụ tổ, lớp Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán lớp giúp em có nhận thức nhiệm vụ giao, nội dung cách làm việc để hoàn thành nhiệm vụ Sau tuần, giáo viên cần tổ chức buổi sinh hoạt lớp để nhận xét công việc tuần qua: Cả lớp nhận xét việc mà lớp thực hiện, nhận xét mặt tốt cần phát huy cho lớp thời gian tới 2.3.3: Công tác giáo dục đạo đức: giáo dục đạo đức nhiệm vụ hàng đầu quan trọng nhà trường, gia đình xã hội Đạo đức yếu tố chi phối hoạt động giao lưu người Giáo viên chủ nhiệm lớp cần giúp học sinh, tạo điều kiện để học sinh tham gia vào hoạt động giao lưu có tính giáo dục đạo đức Tổ chức thi đua học tập, rèn luyện học sinh, có kiểm tra đánh giá, tuyên dương, khen thưởng cá nhân có thành tích tốt Tham gia tổ chức hoạt động theo chủ điểm lớp, trường, liên đội địa phương Ví dụ: Tháng : Mùa tựu trường Tháng 9: Mái trường thân yêu Tháng 10: Vòng tay bạn bè Tháng 11: Biết ơn thầy cô Tháng 12: Uống nước nhớ nguồn Tháng 1: Ngày tết quê em Tháng 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam Tháng 3: Em yêu quý mẹ Tháng 4: Hồ bình hữu nghị Tháng 5: Kính yêu Bác Hồ Giáo viên phải dạy đủ tiết học Đạo đức khố, để em có biểu tượng, mẫu hành vi đạo đức, thói quen, chuẩn mực đạo đức đắn để vận dụng thực hành thực tế Duy trì sinh hoạt sao, sinh hoạt lớp vào, thứ hàng tuần sinh hoạt 15 phút đầu để nhận xét đánh giá, uốn nắn, nhắc nhở, điều chỉnh, sửa sai học sinh có biểu sai, chưa đúng, chưa phù hợp … Giáo viên xây dựng kế hoạch, lựa chọn biện pháp thực hợp lý để giúp em nâng bậc hoàn thiện Giáo viên xuống thăm gia đình học sinh, trao đổi với phụ huynh thời gian học trường để gia đình đưa em học Động viên gia đình nhắc em ăn mặc quần áo gọn gàng, vệ sinh cá 13 nhân sẽ, nhắc nhở em cẩn thận dùng sách vở, yêu cầu em thực tốt An tồn giao thơng, phải đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy Ban cán lớp giúp đỡ, nhắc nhở bạn để bạn vươn lên Việc động viên khen thưởng- phê bình kịp thời, xác tạo cho học sinh tính hăng say, tích cực tham gia vào hoạt động lớp nhà trường Tóm lại người giáo viên ngồi việc dạy chữ dạy người cho trẻ thành người có ích cho xã hội cho đất nước sau 2.3.4: Công tác giáo dục học tập Dưới chị đạo Ban giám hiệu, Bộ phận chuyên môn khảo sát chất lượng học sinh đầu năm, từ phân loại đối tượng học sinh có biện pháp giúp đỡ em Giáo viên chủ nhiệm lớp cần thông qua tập thể lớp kế hoạch, nhiệm vụ tiêu phấn đấu lớp để em xác định động học tập đắn, tích cực học tập rèn luyện đề hoàn thành tốt nhiệm vụ người học sinh Giáo viên dạy cho em kiến thức mà dạy cho em cách học, tự giác tích cực học tập với động đắn rèn luyện kỹ sống cho em thông qua môn học Bản thân tơi dạy buổi/ ngày nên có điều kiện, thời gian để quan tâm, gần gũi học sinh, giúp đỡ học sinh hoàn thành chậm học, trước vào học, chơi, sau buổi học Giáo viên cho học sinh chuẩn bị đủ sách đến lớp Góc học tập bạn quan tâm, xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học dễ lấy - Giáo viên phải biết lực học tập học sinh để từ phân em thành nhiều nhóm: Phân hố theo đối tượng học sinh.Với em Nguyễn Văn Cường; em Đào đình Qn giáo viên cho em ơn lại kiến thức học, liên tục thực hành kỹ nghe- nói- đọc- viết làm tính giải tốn Động viên em Phạm Nguyễn Đức Anh, em Trịnh Thị Huyền Trang chăm chỉ, vượt lên hoàn cảnh để học tập tốt Giáo viên phân cơng học sinh hồn thành tốt nhiệm vụ học tập giúp đỡ, kèm cặp bạn chưa hồn thành phong trào thi đua “Đơi bạn tiến” như: Em Nguyễn Quỳnh Như giúp đỡ em Nguyễn Thị Ngân, em Lê Thị Như Quỳnh giúp đỡ em Lê Văn Cường, Em Nguyễn Văn Khoa giúp đỡ em Trịnh Thị Huyền Trang Giáo viên đến lớp sớm để kiểm tra dò với em Công việc cần kiểm tra thường xuyên vào đầu học để có hiệu 14 Trong lớp có học sinh chưa học tốt, GV phải liên hệ với phụ huynh ghé thăm gia đình để tìm hiểu nguyên nhân Đối với học sinh có hồn cảnh khó khăn giáo viên cần tìm hiểu tận tình: đến gia đình thăm hỏi đồng thời đề biện pháp hỗ trợ giúp đỡ em Giáo viên phải thường xuyên chấm, chữa đầy đủ để nắm tình hình sức học em kịp thời uốn nắn, giúp các em thấy lỗi từ có hướng khắc phục Giáo viên cần học hỏi phương pháp giảng dạy tích cực để giảng dạy có hiệu Trong q trình dạy học, giáo viên người điều khiển, tổ chức hướng dẫn học sinh học tập; học sinh phải biết tự giác học tập để chiếm lĩnh kiến thức Vì giáo viên phải biết áp dụng hình thức học tập nhằm phát huy tính tích cực học sinh Ví dụ: Trong phân mơn tập đọc, phần tìm hiểu ta tổ chức thành trò chơi (tơi đố, tơi đố – đố đố ?) Hoặc: để nhắc lại tên học, ta sử dụng trò chơi chữ kì diệu Hoặc: thi đua tổ tiếp sức: viết số lên toa tàu hoả, tàu điền số xong nhanh tàu đích trước … GV sử dụng phương pháp: học mà chơi – chơi mà học, khơng mà làm ảnh hưởng đến lớp xung quanh Giáo viên cần thể nghiêm khắc phải biết kết hợp dạy học với trò chơi Tạo thân mật thầy trò GV vừa cứng rắn cương vừa thể tình cảm dịu dàng yêu thương Trong học em phải đảm bảo trật tự, không phát biểu chung lớp Còn chơi em phải tuân thủ luật chơi; không la lớn không đập bàn, phải biết trao đổi hợp tác với bạn để hồn thành nhiệm vụ giao GV ln ân cần bảo cho HS tạo khơng khí hài hồ để mối quan hệ thầy trò cải thiện, dễ gần … Cũng từ tạo bầu khơng khí thân thiện học tập, kích thích ham học học sinh Tóm lại, giáo viên xây dựng tốt nề nếp học tập hiệu giảng dạy cao, học sinh lĩnh hội đầy đủ kiến thức 2.3.5: Công tác lao động, vệ sinh – Trang trí lớp học: Với phong trào thi đua: Xây dựng trường học xanh - - đẹp Giáo viên xây dựng kế hoạch lao động lớp, tham gia chăm sóc vườn hoa, cảnh, vệ sinh ngồi lớp ln để có mơi trường xanh - - đẹp học sinh phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung 15 Đối với vệ sinh cá nhân, giáo viên nhắc nhở hướng dẫn học sinh cách ăn mặc, đầu tóc, quần áo gọn gàng phù hợp với mùa Đối với vệ sinh lớp học, giáo viên quy định chỗ để vật dụng lớp phù hợp với không gian lớp học như: tủ, hoa, chậu nước, thùng rác, mũ nón …và trang trí lớp học thân thiện Để làm tốt công việc trên, giáo viên phân công cụ thể cho ban cán lớp phụ trách, theo dõi, nhắc nhở thành viên lớp thực quy định nhà trường lớp đề Bên cạnh giáo viên chủ nhiệm phải sát kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, tuyên dương HS kịp thời 2.3.6: Công tác chữ đẹp: “Nét chữ nết người” Công tác giữ sạch, viết chữ đẹp ln cơng tác khó khăn vất vả lâu dài q trình Đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp phải tỉ mỉ, cẩn thận từ việc chọn loại cho HS (vở Hồng Hà chống loá 48 trang li ) đến việc bọc bìa giấy bóng cho sẽ, đẹp Giáo viên nhắc nhở học sinh giữ sạch, giở sách nhẹ tay để sách bền đẹp, giáo viên giúp học sinh đóng lại vở, bọc lại bìa, viết lại nhãn cho học sinh Giáo viên hướng dẫn cách trình bày thứ ngày, tên mơn, tên bài, cách gạch chân, gạch hết môn, gạch hết ngày Tỉ mỉ cách sửa sai, sửa lỗi viết (viết sang bên cạnh) tránh viết chồng chéo, hay tẩy xoá, gạch chéo… làm bẩn Giáo viên uốn nắn cách cầm bút, tư ngồi viết tất tiết học Đặc biệt tiết Tập viết, Chính tả… giúp em nắm vững cấu tạo, cách viết, luật viết tả để em viết đúng, viết đẹp Cách viết mẫu giải thích giáo viên cần thiết Giáo viên tuyệt đối không bỏ qua bước hướng dẫn mẫu Khi học sinh viết bảng nên hướng dẫn em chọn phấn Míc mềm bảng dễ ăn phấn Giáo viên cần quan tâm, cầm tay uốn nắn chữ mẫu, chữ khó với học sinh viết sai mẫu chữ, cở chữ chữ, viết xấu Vở Tập viết ô li to nên HS khó viết chữ hoa, nên cho học sinh viết bút chì 2B ruột mềm để dễ chỉnh sửa, thấy viết bút kim chữ A Để em học tập lẫn nhau, giáo viên xếp bạn viết đẹp bên cạnh bạn viết chưa đẹp để em bắt chước học tập nhau, thi đua “Học thầy không tày học bạn” Ngoài giáo viên tư vấn cho học sinh, phụ huynh học sinh mua thêm luyện viết chữ đẹp, thực hành luyện viết Phòng giáo dục hướng dẫn giáo 16 viên cho em luyện viết vào buổi học thứ hai (mỗi tuần tiết) Hàng tuần, hàng tháng giáo viên tổ chức cho học sinh thi viết chữ đẹp để học sinh tham gia, chọn đẹp, có tiến tuyên dương, lưu lại trưng bày góc học tập lớp Với phần thưởng nhỏ như: Bút chì, tẩy, thước, nhãn vở, li… động viên, khích lệ tinh thần vươn lên em Để giúp học sinh mắt kém, tai kém, giáo viên xếp thay đổi chỗ ngồi gần bảng, phía để học sinh dễ nghe, dễ quan sát Giáo viên thay đổi chỗ ngồi học lớp giúp em thay đổi tầm mắt, có điều kiện học tập ưu điểm bạn Cần xếp bàn ghế lớp cho phù hợp với chiều cao học sinh 2.3.7: Cơng tác Đội Sao - Hoạt động ngồi lên lớp: Trong trường tiểu học công tác Đội - Hoạt động ngồi lên lớp có vai trò quan trọng giáo dục học sinh phát triển tồn diện Thơng qua hoạt động Đội Sao - Hoạt động lên lớp, học sinh củng cố, bổ sung mở rộng thêm tri thức học, phát triển óc thẩm mĩ, tăng cường thể chất, nhận thức xã hội ý thức công dân, thêm yêu quê hương đất nước Giáo dục thái độ tích cực, tinh thần đoàn kết ý thức chủ động, mạnh dạn hoạt động tập thể Rèn cho học sinh kỹ tự quản hoạt động lên lớp, góp phần giáo dục tính tích cực người công dân Hoạt động đội giúp em học mà chơi, chơi mà học Là môi trường vui chơi bổ ích, tạo khơng khí vui vẻ sau học căng thẳng Ở trường tiểu học thầy, cô giáo chủ nhiệm lớp anh chị phụ trách Đội Sao lớp Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ hướng dẫn, đạo HS lớp thực theo kế hoạch hoạt động Liên đội, Hội đồng đội Thành Phố.Giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch đưa giải pháp phù hợp với hoạt động lên lớp theo chủ điểm giáo dục nhà trường như: + Truyền thống nhà trường (Tháng 9, 10)- Giáo viên tổ chức buổi sinh hoạt, nói chuyện, giới thiệu, tìm hiểu truyền thống nhà trường + Biết ơn thầy cô giáo (Tháng 11)- Giáo viên tập tiết mục văn nghệ chủ điểm, học sinh trang trí, trưng bày sản phẩm học sinh môn Thủ công vào 20 - 11 + Uống nước nhớ nguồn (Tháng 12)- Giáo viên tổ chức tập luyện đội hình đội ngũ, thể dục thể thao vui múa tập thể, tập cờ vua, cầu lông, tham gia thi huy đội giỏi 17 + Ngày tết quê em; Em yêu tổ quốc Việt Nam (Tháng 1, 2)- Giáo viên cho HS tìm hiểu truyền thống văn hố dân tộc qua buổi nói chuyện, sưu tầm tranh ảnh … có nội dung truyền thống văn hố dân tộc + u q mẹ giáo (Tháng 3) Thi viết thơ hay tặng mẹ + Hồ bình hữu nghị (Tháng 4)- Giáo viên tập cho học sinh hát chủ đề như: Trái đất xanh, em u hồ bình… + Kính yêu Bác Hồ (Tháng 5)- Giáo viên hướng dẫn HS tập luyện để tham gia hội thi “ Kể chuyện Bác Hồ” hội thi “Phụ trách Sao giỏi” + Hoạt động hè (Tháng 6, 7, 8)- Giáo viên lập danh sách học sinh tham gia sinh hoạt hè thôn vào tháng 6,7 Giáo viên chủ nhiệm tập luyện nghi thức đội chuẩn bị cho khai giảng năm học vào tháng GV chủ nhiệm lớp xây dựng nhân tố tích cực phong trào văn nghệThể dục thể thao- Kể chuyện Bác Hồ… Tham gia tốt phong trào thi đua đội nhà trường tổ chức Duy trì sinh hoạt Sao nhi đồng vào thứ hàng tuần hoạt động lên lớp vào thứ tuần đảm bảo tiết/1 tháng 2.3.8: Công tác phối kết hợp lực lượng giáo viên: Kết giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm không phụ thuộc vào thống tác động sư phạm lực lượng giáo dục nhà trường mà phụ thuộc vào thống tác động giáo dục lực lượng giáo dục nhà trường như: gia đình, quyền địa phương tổ chức, đoàn thể xã hội … Đặc biệt giữ mối liên kết với gia đình Gia đình mơi trường giáo dục - lực lượng giáo dục đầu tiên, ảnh hưởng đến trẻ- trước hết ảnh hưởng cha mẹ cách sâu sắc Vì giáo dục gia đình trở thành phận quan trọng nghiệp GD trẻ em Giáo viên chủ nhiệm giúp cha mẹ học sinh hiểu rõ chủ trương, kế hoạch phấn đấu lớp Thống yêu cầu, nội dung, biện pháp GD Gia đình tạo điều kiện cần thiết để HS học tập, rèn luyện nhà theo mục tiêu GD nhà trường Giáo viên chủ nhiệm lớp thực tốt buổi họp phụ huynh học sinh vào đầu năm học, cuối học kỳ cuối năm học Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên tục thông báo kết học tập, rèn luyện học sinh tháng vào sổ liên lạc điện tử gửi gia đình ngược lại gia đình thơng tin kịp thời cho giáo viên chủ nhiệm tinh thần học tập, 18 lao động, tư tưởng, hành vi em gia đình, xã hội … Giúp giáo viên chủ nhiệm có biện pháp tác động phù hợp, động viên, khuyến khích, nhắc nhở, uốn nắn, sửa sai cho học sinh kịp thời Giáo viên chủ nhiệm phát huy vai trò ban chấp hành Hội phụ huynh học sinh với nhà trường chăm lo xây dựng sở vật chất để GD em Giáo viên chủ nhiệm cần đến thăm gia đình HS để hiểu rõ hồn cảnh gia đình, góp ý, trao đổi, đề nghị gia đình với giáo viên chủ nhiệm thực tốt công tác giáo dục tồn diện học sinh Khi có trường hợp cần thiết mời cha mẹ HS đến trường trao đổi trực tiếp liên lạc qua điện thoại, thư từ… Ngoài Giáo viên chủ nhiệm cần liên kết với quyền địa phương tổ chức đồn thể xã hội…trong thơn xóm, xã Cùng tham gia, có trách nhiệm q trình giáo dục học sinh phát triển toàn diện 2.4 Kết đạt được: 2.4.1 Về chất lượng giáo dục Với giải pháp nêu cuối học kỳ lớp 3B đạt kết sau: - Về kiến thức- kĩ năng: 100% học sinh hoàn thành - Về lực: 100% học sinh đạt - Về phẩm chất: 100% học sinh đạt - Học sinh hồn thành tốt mơn học: 24 em = 68,5% - Học sinh hoàn thành tốt môn học: em = 14,2% Kết kiểm tra định kì cuối học kỳ lớp 3B đạt kết sau: Điểm Mơn Tốn Mơn Tiếng Việt + 10 26 em = 74,3 % 26 em = 74,3 % 7+8 em = 5,7 % em = 17,2 % 5+6 em = 20 % em = 8,5 % Dưới em em Với kết ta thấy lực học em có nhiều cố gắng, chất lượng điểm 9+10 cao, (mơn Tốn Tiếng Việt có tới 74,3%) Đây kết cao nỗ lực phấn đấu, cố gắng vươn lên học sinh Sự đạo, quan tâm, giúp đỡ giáo viên chủ nhiệm lớp nên lớp khơng học sinh chưa hồn thành Tình hình chung lớp có tiến bộ, đáng ý kết học kỳ sau: Đa số em có tiến rõ rệt, chất lượng học sinh hoàn thành tốt môn học nâng lên đáng kể, em Nguyễn Thị Ngân từ HS đầu năm học môn tiếng việt hạn chế, đọc chậm, chữ viết xấu, số tiết Tập làm văn, Luyện từ câu chưa hồn thành mà học kỳ em đọc tương 19 đối thành thạo, hoàn thành phân môn tiếng việt kỳ tiến chữ đẹp em đạt loại A Em Đào Đình Quân, em Nguyễn Văn Cường từ HS chữ viết chưa mẫu, cở chữ, giải tốn có lời văn chậm, tính sai nhiều đến em nổ lực vươn lên với kết đáng khen ngợi, đáng tun dương Để có thành tích nhờ cần cù chịu khó học tập, giúp đỡ thầy cơ, bạn bè, gia đình, kiên trì, lòng nhiệt tình dạy bảo giáo viên chủ nhiệm lớp Thật vui công sức thầy cô em đền đáp lại kết học tập, tu dưỡng, rèn luyện ngày nâng cao Đối với mơn học lại em nắm nội dung kiến thức học, biết vận dụng kiến thức vào sống ( môn học thủ công , … ) 2.4.2: Về lao động, vệ sinh- Trang trí lớp học: Với học sinh tiểu học, lại HS lớp ba.Vấn đề lao động không đặt yều cầu cao mà khả lao động tuỳ sức “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” Các em góp phần trồng chăm sóc bồn hoa, cảnh Thường xuyên tưới nước, nhặt lá, nhổ cỏ …cho bồn hoa lớp phụ trách, bảo vệ, giữ gìn bồn hoa, cảnh trường Khơng có học sinh vi phạm hái hoa, bẻ cành hay giẫm vào bồn hoa, cảnh… Lớp học giữ gìn vệ sinh, quét dọn sẽ, bàn ghế ngắn, thẳng hàng, vận dụng khác lớp để quy định, gọn gàng, đẹp mắt Vệ sinh cá nhân ln đảm bảo sẽ, trì ăn mặc đồng phục vào thứ 2, chào cờ đầu tuần ngày lễ… - Trang trí: lớp tơi đạt giải cấp trường đợt thi trang trí lớp học 2.4.3 Về chữ đẹp : Qua kiểm tra cuối kỳ 1, lớp 3B có kết sau: Loại Vở Chữ đẹp Xếp loại chung Loại A 35 em = 100 % 15 em = 42,9 % 15 em = 42,9 % Loại B 20 em = 57,1 % 20 em = 57,1 % Loại C em em Với kết chữ đẹp, xếp loại A đảm bảo tiêu đề ra, lớp đạt lớp có phong trào giữ sạch, viết chữ đẹp nhà trường Nhưng bên cạnh vãn nhiều học sinh xếp loại B Nên giáo viên chủ nhiệm tiếp tục kèm cặp, giúp đỡ để em viết cẩn thận Để cuối học kỳ II có nhiều học sinh đạt loại A Qua kiểm tra học kì 2, lớp 3B có kết sau: Loại Vở Chữ đẹp Xếp loại chung Loại A 35 em = 100 % 22 em = 62.8 % 22 em = 62.8 % 20 Loại B 13 em = 37.2 % 13 em = 37.2 % Loại C em em Với kết chữ đẹp xếp học kì 2, lớp có nhiều em đạt loại A Đó nguồn động viên khích lệ cho bạn loại B cố gắng Phong trào “Đôi bạn tiến” nhiều nhóm hưởng ứng tham gia tích cực Các em thi viết đúng, viết đẹp mà nhiều bạn thi viết chữ sáng tạo Qua đoàn kiểm tra VSCĐ cấp thành phố vào cuối tháng năm học 2015- 2016 lớp 3B có kết sau: Loại Vở Chữ đẹp Xếp loại chung Loại A 35 em = 100 % 28 em = 80 % 28 em = 80 % Loại B em = 20 % em = 20 % Loại C em em 2.4.4: Công tác Đội Sao-Hoạt động lên lớp: Phong trào Đội Sao - Hoạt động lên lớp lớp 3B đánh giá cao, tham gia đầy đủ hoạt động, phong trào thi đua Đoàn Đội, nhà trường tổ chức Cuối học kỳ lớp 3B xếp lớp có cơng tác Đội Sao tốt xếp thứ 2/ 19 lớp Duy trì sinh hoạt ngồi lên lớp đầy đủ có chất lượng như: Đạt giải nhì đợt thi đua văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 2011, đạt giải trang trí lớp học sản phẩm học sinh học thi vào 20 tháng 11 Đạt giải nhì đợt thi đá bóng giải nhì kéo co cấp trường vào đợt thi đua chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 đến cuối tháng đoàn kiểm tra chữ đẹp cấp thành phố xếp thứ 3/ 19 lớp đạt lớp chữ đẹp với chất lượng tương đối cao.Tham gia tốt công tác từ thiện ủng hộ đồng bào bị bão lụt, nạn nhân bị chất độc da cam, ủng hộ: “Tết người nghèo” mua tăm ủng hộ Hội người mù Thành phố Thanh Hóa … KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Những kết luận vấn đề nghiên cứu: Để đảm bảo công tác giáo dục toàn diện tốt, người giáo viên chủ nhiệm phải quan tâm tới tất mặt Đức, trí, lao, thể, mĩ …Vì giáo viên cần 21 phải có lòng say mê, nhiệt tình, u nghề mến trẻ, không ngừng học tập, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, học hỏi bạn bè đồng nghiệp, đúc rút kinh nghiệm để tự hồn thiện Thầy gương sáng cho học sinh noi theo Để làm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, người giáo viên cần hiểu rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cách tổ chức, lập kế hoạch hoạt động lớp chủ nhiệm.Với đặc điểm học sinh lớp, hồn cảnh gia đình học sinh, tình hình kinh tế, trị… địa phương khác mà giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng nội dung, biện pháp thực phù hợp với điều kiện đối tượng học sinh lớp Với lớp dạy kiến thức khơng nhiều, khơng cao khơng khó lớp 4, điều quan trọng hình thành cho em kỹ năng, thói quen, ý thức học tập, tinh thần tự giác, tích cực hoạt động, lĩnh vực…để em phát triển cách tồn diện Vì có câu: “Dạy chữ khơng khó mà dạy làm người khó” “Trẻ em hôm giới ngày mai” Tôi mong thầy cô giáo tiểu học - đặc biệt giáo viên chủ nhiệm lớp cần khắc phục khó khăn thiếu thốn trước mắt mà hết lòng chăm lo, tận tụy với cơng tác giáo dục, nhiệt tình, tích cực công tác, yêu nghề mến trẻ, yêu công việc trồng người mà lựa chọn, góp phần đào tạo, giáo viên hệ trẻ có ích cho xã hội - hệ chủ nhân tương lai đất nước Qua kinh nghiệm rút ra, thấy học sinh ngoan hơn, biết cách ứng xử vào tình ngày cách hợp lí, góp phần nâng cao chất lượng hiệu dạy học giáo dục toàn diện học sinh đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Tiểu học Công tác chủ nhiệm tháng nhận lớp, nhận hồ sơ lớp trước đến hết tháng sau nghỉ hè, hoàn thành ghi nhận đánh giá kết lớp học sinh, kế hoạch rèn luyện học sinh hè Bàn giao lớp cho giáo viên chủ nhiệm lớp Tuy nhiên đề tài nghiên cứu, nhận xét, đánh giá đến hết tháng 3, hết học kỳ Với khả thân có hạn, tơi mong muốn bạn đọc góp ý để đề tài tơi hồn thiện hơn, có kết cao 3.2 Kiến nghị - Cần có buổi tọa đàm công tác chủ nhiệm lớp để giáo viên học hỏi rút kinh nghiệm đồng nghiệp cấp trường - Tổ chức thi giáo viên với công tác chủ nhiệm lớp cấp trường, cấp huyện hội thi giáo viên giỏi, tổng phụ trách đội giỏi XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG Thanh Hóa, ngày tháng năm 2016 Tơi xin cam đoan SKKN viết, 22 không chép nội dung người khác (Ký ghi rõ họ tên) Lê Thị Nhị 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trường phổ thông- Nhà xuất giáo dục- Năm 2004 2, Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015 nhà trường 3, Kế hoạch năm học 2015 – 2016 nhà trường 4, Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III – Tập 5, Một số Tạp chí GD Tiểu học 24 MỤC LỤC TRANG 1.MỞ ĐẦU .1 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu .3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1: Những vấn đề sở lý luận: 4, 2.2: Thực trạng công tác chđ nhiƯm líp 6, 7, 2.3: Những giải pháp 2.3.1: Tìm hiểu, phân loại HS lớp: .9 2.3.2: Kiện toàn tổ chức lớp: .10, 11 2.3.3: Công tác GD đạo đức: 12 2.3.4: Công tác GD học tập: 13 2.3.5: Cơng tác lao động, vệ sinh- Trang trí lớp 14, 15 2.3.6: Công tác chữ đẹp: 15 2.3.7: Công tác Đội Sao - Hoạt động ngồi lên lớp: 16 2.3.8: Cơng tác phối kết hợp lực lượng GD: 17 2.4 Kết đạt được: 18 2.4.1: Về chất lượng giáo dục .18 2.4.2: Về lao động, vệ sinh- Trang trí lớp .19 2.4.3: Về – chữ đẹp 19, 20 2.4.4: Cơng tác đội sao- Hoạt động ngồi lên lớp 20 3.KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 21 3.1 Những kết luận vấn đề nghiên cứu 21 3.2 Kiến nghị 21, 22 25 ... năng, nhiệm vụ GV chủ nhiệm lớp kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp Tơi tìm hiểu, nghiên cứu đề tài: “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp 3B trường Tiểu học Quảng Tâm 1.2... tốt công tác chủ nhiệm lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện cho học sinh +Tìm giải pháp hợp lý việc nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 1.3 Đối tượng nghiên cứu: + Học sinh... giáo viên chủ nhiệm lớp: a Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm * Nắm vững mục tiêu giảng dạy cấp học, lớp học chương trình dạy học trường Đây sở để xây dựng kế hoạch hoạt động lớp chủ nhiệm, có khả
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm ở lớp 3b trường tiểu học quảng tâm , SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm ở lớp 3b trường tiểu học quảng tâm

Từ khóa liên quan