Xu hướng kiếm tiền online năm 2020

11 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2019, 07:30

Nhận biết xu hướng kiếm tiền online 2020 ThànhBại tại Thông tinTrong cuộc sống rất nhiều người có con mắt tinh tường, thường nhìn thấy tương lai và tiền đồ của ngành nghề nào đó trước những người khác. Thực ra cũng hoàn toàn không thể nói là con mắt tinh tường được, bởi quan trọng hơn cả là những người này họ dám bỏ thời gian và công sức để nghiên cứu về cuộc đời, họ không muốn cả đời đi làm thuê cho người khác, sống dưới ánh hào quang của người khác. Bởi vậy ngày nay mới xuất hiện rất nhiều người trẻ kiếm tiền bạc tỷ nhờ internet (gọi chung là kiếm tiền online hoặc MMO)Đa phần giới trẻ bây giờ họ không thích bị gò bó quá lâu trong công việc, thích tự do về thời gian lẫn không gian, thì dưới đây là 1 số những xu hướng công việc dành cho những người thích kiếm tiền online, nếu có thắc mắc hay có những vấn đề liên quan kiếm tiền online (mmo) các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới, chúng tôi sẽ lưu lại những công việc, dự án, ý tưởng và nếu ý tưởng hay về kiếm tiền online có thể hợp tác cùng phát triển với nhau. [cachkiemtien.online] XU HƯỚNG KIẾM TIỀN ONLINE NĂM 2020 Nhận biết xu hướng kiếm tiền online 2020 - "Thành/Bại Thông tin" Trong sống nhiều người có mắt tinh tường, thường nhìn thấy tương lai tiền đồ ngành nghề trước người khác Thực hồn tồn khơng thể nói mắt tinh tường được, quan trọng người họ dám bỏ thời gian công sức để nghiên cứu đời, họ không muốn đời làm thuê cho người khác, sống ánh hào quang người khác Bởi ngày xuất nhiều người trẻ kiếm tiền bạc tỷ nhờ internet (gọi chung kiếm tiền online MMO) Đa phần giới trẻ họ khơng thích bị gò bó q lâu cơng việc, thích tự thời gian lẫn khơng gian, số xu hướng công việc dành cho người thích kiếm tiền online, có thắc mắc hay có vấn đề liên quan kiếm tiền online (mmo) bạn bình luận phía bên dưới, lưu lại công việc, dự án, ý tưởng ý tưởng hay kiếm tiền online hợp tác phát triển với Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) Tiếp thị liên kết gì? Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) phương thức tiếp thị dựa tảng Internet website quảng bá sản phẩm dịch vụ cho nhiều website khác mà hưởng hoa hồng từ phương thức quảng bá thông qua lượng truy cập khách hàng thông qua Website Người tham gia thực hoạt động tiếp thị liên kết toán hoa hồng tiếp thị giới thiệu khách hàng mua sản phẩm yêu cầu khác hàng thực hoạt động theo quy định chương trình tiếp thị.Tiếp thị liên kết khác với phương thức quảng cáo truyền thống nhờ việc toán dựa hiệu quảng cáo mà không phụ thuộc vào thời gian tần suất quảng cáo [cachkiemtien.online] Mơ hình tiếp thị liên kết Access Trade Marketing liên kết bao gồm ba thành phần: Công ty cá nhân có nhu cầu quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ mình, tiếng Anh gọi Advertiser (người quảng cáo) Bên độc lập thực việc quảng bá cho sản phẩm/dịch vụ cơng ty có yêu cầu quảng cáo nhận hoa hồng từ họ, tiếng Anh gọi Publisher Mạng liên kết hay nhà cung cấp dịch vụ liên kết (affiliate network) đóng vai trò trung gian người có nhu cầu quảng cáo người thực quảng cáo để cung cấp dịch vụ liên kết, tính tốn hiệu quảng bá, tính tốn lưu lượng chi phí hai bên phải toán cho nhau, quản lý đưa phán có tranh chấp gian lận… Thông thường người cần quảng cáo người thực quảng cáo tìm đến thơng qua nhà cung cấp dịch vụ liên kết, nhà cung cấp dịch vụ liên kết phải cung cấp tảng kỹ thuật để hỗ trợ hoạt động cho khách hàng Tiếp thị liên kết nâng cao hiệu quảng cáo nhờ tận dụng mạng lưới website nhỏ thay phải đặt biểu ngữ trả phí cố định vài website lớn Nhờ bên có nhu cầu quảng cáo khơng có nhiều chi phí dành cho quảng cáo quảng bá sản phẩm [cachkiemtien.online] Lí tham gia tiếp thị liên kết  Bạn không cần sở hữu sản phẩm, dịch vụ  Bạn lo vấn đề vận chuyển hay chăm sóc khách hàng  Bạn tham gia tạo thu nhập với chi phí thấp ban đầu  Bạn rèn luyện kĩ marketing qua hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ  Bạn hưởng mức hoa hồng hấp dẫn ln tốn hẹn Các phương thức tiếp thị liên kết  Thanh toán theo nhấp chuột (cost per click - CPC): Bên thực quảng cáo nhận hoa hồng theo số lượng nhấp chuột vào quảng cáo bên yêu cầu quảng cáo  Thanh toán theo hành động (cost per action - CPA): Bên thực quảng cáo nhận hoa hồng dựa thao tác dịch vụ quảng cáo, chẳng hạn điền theo mẫu đơn, đăng ký thành viên…  Thanh toán theo doanh số bán hàng (cost per sale - CPS): Bên thực quảng cáo nhận hoa hồng đơn đặt hàng điện tử thực thành cơng  Thanh tốn theo cài đặt ứng dụng (cost per installation - CPI): Bên thực quảng cáo nhận hoa hồng ứng dụng cài đặt thành cơng  Thanh tốn theo thời gian hiển thị (cost per duaration - CPD): Bên thực quảng cáo nhận hoa hồng tùy vào lượng thời gian đặt quảng cáo thỏa thuận với bên yêu cầu quảng cáo (theo giờ, ngày, tháng, )  Thanh toán theo giá 1000 lần hiển thị (cost per 1000 impressions CPM): Bên thực quảng cáo nhận hoa hồng cho 1000 lần quảng cáo hiển thị Xem thêm: Các khái niệm CPC, CPM, CPA, CPS, CPI, CPL, CPO kiếm tiền online Hình thức tiếp thị liên kết phổ biến Publisher Làm tiếp thị liên kết coi nghề độc lập mà người làm tiếp thị liên kết tự thời gian, chủ động xếp công việc Có nhiều hình thức tiếp thị sản phẩm khác phổ biến hình thức sau:  Tiếp thị qua mạng xã hội [cachkiemtien.online]  Tiếp thị qua trang chia sẻ video miễn phí  Tiếp thị qua email-marketing  Xây dựng niche site tiếp thị sản phẩm  Affiliate Marketing (Product launch, nichesite, authority site)  T-shirt business (Teespring, Viralstyle, Teechip, )  PPV/PPC (Youtube Partner, Google Adsense)  Dropshipping, FBA,… Các chương trình tiếp thị liên kết Tiếp thị gói cho vay Sàn tài Tima Mạng tiếp thị liên kết Access Trade Mạng tiếp thị liên kết Leadbit Mạng tiếp thị liên kết MasOffer Mạng tiếp thị liên kết AdFlex Mạng tiếp thị liên kết Adpia Mạng tiếp thị liên kết IKON Mạng tiếp thị liên kết Dr.Cash Chương trình tiếp thị khóa học online Unica 10.Chương trình tiếp thị sản phẩm số 11.Chương trình tiếp thị vé tham dự kiện Nhà sáng tạo nội dung số Viết blog Có lẽ cách phổ biến để kiếm tiền online mà tất biết lập trang blog riêng bạn Chỉ khoảng vài phút để thiết lập với khoản chi phí rẻ - mua tên miền trả phí dịch vụ lưu trữ Sau bắt đầu sáng tạo nội dung thú vị mà người quan tâm nội dung bạn muốn chia sẻ Ví dụ: Nếu bạn "mọt sách" bạn tạo blog đánh giá (review) nội dung sách bạn người thích nấu ăn tạo blog chia sẻ ăn Trước tiên, đảm bảo chủ đề mà bạn viết chủ đề phổ biến mà nhiều người quan tâm Nếu không coi trọng việc này, không liệu trang blog bạn có đủ người truy cập để kiếm tiền từ hay khơng Tuy nhiên, điều bạn biết trước [cachkiemtien.online] Một đạt lượng người theo dõi định, bạn kiếm tiền từ trang blog cách:  Kiếm hoa hồng đại lý Đó bạn đặt sản phẩm dịch vụ người khác lên trang blog Hãy đảm bảo sản phẩm hay dịch vụ có liên quan đến trang blog bạn Ví dụ như: Trang blog "đánh giá sách" trở thành đại lý cho Tiki, Lazada, chẳng hạn Khi tìm đối tác làm đại lý, bạn nhận mã riêng biệt để khách truy cập nhấn vào liên kết trang bạn, bạn hưởng hoa hồng (xem lại phần: Tiếp thị liên kết)  Bán quảng cáo Nếu trang blog bạn có đủ lưu lượng người truy cập để trở thành đại lý, hội tốt để người quảng cáo mua quảng cáo trang bạn bạn tự đăng ký quảng cáo Google Adsense Ban đầu thu nhập khiêm tốn, kiếm $20 cho quảng cáo Nhưng bạn tính phí số có ba chữ số Hãy ln nhớ trang blog phải có chất lượng  Tìm nhà tài trợ Điều khác so với việc bán quảng cáo trang blog bạn Quảng cáo nhà tài trợ mẩu nội dung tài trợ lần logo vĩnh viễn đặt chân trang bạn Video Kiếm tiền thông qua lượt xem (view) "quảng cáo" gắn link tiếp thị liên kết video (hoặc phần mô tả video) Youtuber Tận dụng smart phone bạn bắt đầu làm vài video Bạn cần video lan truyền cực nhanh để bắt đầu kiếm tiền từ tảng AdSense, nhiên, với kênh có lượt xem khiêm tốn tạo thu nhập đặn cách đăng video thường xuyên Hơn nữa, có đối tác YouTube tiếng nhận hợp đồng khác TV quảng cáo [cachkiemtien.online] Trong năm 2019 xôn xao với tin có cá nhân Việt Nam có thu nhập từ Google Youtube lên đến 30-40 tỷ đồng, số tiền thuế phải nộp lên tới vài tỷ đồng Đồng thời năm xuất nhiều youtuber có lượt đăng ký siêu nhanh, ví dụ: Tam Mao TV, Bà Tân Vlog, 1977 Vlog, Bạn theo dõi bảng xếp hạng youtuber Việt Nam đây: https://socialblade.com/youtube/top/country/vn/mostsubscribed Facebook Ad Breaks Facebook Ad Breaks gì? Facebook Ad Breaks cách thức kiếm tiền Facebook cách chèn quảng cáo tương tự youtube Quy trình kiếm tiền từ Facebook Ad Breaks Bước 1: Bạn đăng video lên Fanpage Facebook mà bạn sở hữu Bước 2: Quảng cáo hiển thị video bạn Quảng cáo Facebook tự hiển thị Bước 3: Khi người khác xem video bạn bấm vào quảng cáo video => Chúc mừng, bạn kiếm tiền từ Ad Breaks Bạn thấy q trình mà quảng cáo Ad Breaks xuất video bạn ví dụ bên [cachkiemtien.online] Bạn để ý có chữ Ad Break Starting, sau chữ hiển thị có nghĩa quảng cáo xuất [cachkiemtien.online] Nếu bấm vào quảng cáo video này, chủ Page Insider Dessert nhận tiền Nếu bạn nghe qua kiếm tiền từ quảng cáo Youtube, hình thức kiếm tiền từ Ad Breaks tương tự thế, khơng khác ln Tuy nhiên, để Facebook cho phép bạn tham gia kiếm tiền với Ad Breaks không đơn giản Xem thêm viết Kiếm tiền từ Facebook: Ad Breaks Streamer “Streamer” người phát sóng trực tiếp (streaming) chơi trò chơi điện tử số tảng trực tuyến YouTube, Facebook, Bigo hay Twitch Thu nhập streamer chủ yếu đến từ nguồn lực: đóng góp ủng hộ, lượt xem đăng ký kênh, nhà tài trợ quảng cáo Có thể nói, việc làm nhà nhiều bạn trẻ thích thú Vừa chơi game, vừa chém gió mà lại “hái” tiền… Để trở thành Streamer thu hút nhiều người xem, bạn cần phải quan tâm đến yếu: kỹ mình, xây dựng phong cách riêng chơi game, nói chuyện kỹ thuật quay phát, làm video Với bạn Streamer nữ ngoại hình điểm thu hút lớn Ở Việt Nam ghi nhận nhiều ví dụ thực tế Streamer có thu nhập khủng từ chơi game PewPew, ViruSs, Mixi… Khóa học online Nếu hiểu biết lĩnh vực cụ thể đó, bạn tự tạo khóa học online bán chúng blog Việc tốn nhiều cơng sức để tạo tiếp thị sản phẩm bạn Tuy nhiên, công đoạn chuẩn bị xong, bạn an nhàn hưởng thụ thành Xem thêm: Kiếm tiền online từ tiếp thị sản phẩm số Phát triển ứng dụng Tạo ứng dụng có nhúng quảng cáo Admob đưa lên Google Play App store Bạn cần vài ngàn người tải ứng dụng xuống tốt Hiện để tạo ứng dụng dễ dàng hết, bạn chờ nữa? [cachkiemtien.online] Dropshipping (bán hàng không cần hàng) Nếu muốn bắt đầu kinh doanh thương mại điện tử mà không cần phải gánh phiền phức việc lưu kho hàng hóa, nghĩ đến việc kinh doanh kiểu dropshipping (bán hàng không cần hàng) Với cách kinh doanh này, bạn cần đơn giản xây dựng giao diện cửa hàng mối quan hệ với nhà sản xuất Khi có khách đặt hàng, bạn cần gửi đơn hàng cho nhà sản xuất họ chuyển hàng trực tiếp đến cho khách hàng bạn Tiền đến khách hàng trả tiền cho bạn Nếu hứng thú với công việc bạn tham gia bán áo thun Printub, bán hàng Shopee Xem thêm: Dropshipping gì? Cách kiếm tiền online với dropshipping? Freelancer Freelancer gì? Freelancer (người làm tự do) để người làm việc theo dạng tự do, cung cách tự quản, không bị giới hạn quy củ, môi trường, địa điểm thời gian làm việc Freelance, freelance jobs: việc làm tự Freelancer: người làm việc tự Các freelancer làm việc cho người khác (cá nhân, công ty), trả tiền để hồn thành cơng việc, dự án khoảng thời gian định [cachkiemtien.online] Tất nhiên họ khơng có ràng buộc thời gian, địa điểm làm việc,…,không cam kết làm việc lâu dài,…miễn hồn thành cơng việc theo tiến độ thỏa thuận đặt Người làm Freelancer cần máy tính kết nối Internet tham gia vào việc làm trực tuyến lúc nơi, nhà, full thời gian bán thời gian Đối tượng phổ biến làm Freelancer Việt Nam gồm nhiều người: từ sinh viên, học sinh, nhân viên văn phòng, du học sinh mẹ bỉm sữa, bà nội trợ kiếm thêm thu nhập sức lao động trí tuệ Các lĩnh vực freelance hot như: dịch vụ SEO, dịch thuật, thiết kế đồ họa, lập trình, thiết kế website, thiết kế Landing Page, kế toán, gia sư trực tuyến, marketing, viết chuẩn SEO, thiết kế app, IT, kiến trúc, nhập liệu… Website việc làm Freelancer Việt Nam Nếu bạn tìm kiếm Google với từ khóa “Freelancer Việt Nam“, “việc làm Freelance Việt Nam“, Google trả 812.000 kết Và vị trí dẫn đầu Freelancerviet.vn Vlance.vn Bán hàng online Hình thức kinh doanh Online khơng xa lạ mà phát triển mạnh mẽ Việt Nam Bởi nhu cầu người tiêu dùng ngày cao nên mặt hàng đưa lên mạng đạ dang, phong phú Công việc phù hợp với bạn muốn kinh doanh số vốn không đủ xây mặt thuê nhân viên Với cơng việc bán hàng online bạn hồn tồn làm Tuy nhiên, chọn cơng việc bạn phải kiên trì, sáng tạo, khéo léo cư xử với khách hàng đặc biệt phải nghiên cứu mặt hàng ưa chuộng có hình thức "marketing" hiệu live stream, tạo website/blog/fanpage, kỹ thuật digital marketing thông qua chạy quảng cáo facebook ads, Đầu tư sinh lời HYIP Hyip hay gọi ''đầu tư ủy thác'' tên viết tắt từ High Yield Investment Program Hình thức đầu tư Hyip thơng thường mang lại lợi nhuận cao cho người dùng Tại đây, Hyip cho phép bạn đầu tư kiếm tiền sinh lợi nhuận theo tháng, ngày chí theo tùy quy định site 10 [cachkiemtien.online] Cách đầu tư thực cách đơn giản Người dùng cần gửi tiền vào trang Hyip đợi tới tháng để nhận lãi Với mức lãi suất cao, rủi ro cực lớn Hyip thu hút nhiều người tìm đến để đầu tư ham muốn sinh lời nhanh Dự án ICO (tiền ảo phát hành) - giống hình thức mua cổ phiếu "ảo" ICO hình thức kêu gọi vốn đầu tư dự án Cryptocurrency (tiền kỹ thuật số), ICO chữ viết tắt cụm từ Initial Coin Offering Khi tổ chức, công ty hay nhóm phát hành tiền kỹ thuật số riêng họ, họ tạo lượng Token định mã Token bán cho nhà đầu tư nhiều đợt Crowdsale khác Trade (cryptocurrency, forex ) Trader cá nhân thực giao dịch mua/bán sản phẩm tài cặp tiền thị trường forex, loại chứng khoán, số, vàng, bạc, cryptocurrency, danh nghĩa thân đại diện cho tổ chức / cá nhân khác Khi nói đến Trader nói đến đầu mang tính ngắn hạn tìm kiếm lợi nhuận thông qua chênh lệch giá cả, trái ngược với thuật ngữ Investor (nhà đầu tư) người giao dịch khung thời gian dài hạn Kết luận 2020 năm mới, hội cho bạn để bắt đầu kiếm tiền online tạo tự tài lối sống tuyệt đối cho Với danh sách xu hướng kiếm tiền online trên, bạn có nhiều lựa chọn để bắt đầu Vì vậy, khơng thời gian cho đợi chờ nữa!!! Tóm lại, người có khả kiếm tiền cách hay cách khác Và chắn với bạn có dòng thu nhập 100% thụ động, bạn làm việc chăm bạn tìm cách để thân kiếm tiền giúp nhiều người khác kiếm tiền mạng internet Chúc bạn thành công 11 ... tuyệt đối cho Với danh sách xu hướng kiếm tiền online trên, bạn có nhiều lựa chọn để bắt đầu Vì vậy, khơng thời gian cho đợi chờ nữa!!! Tóm lại, người có khả kiếm tiền cách hay cách khác Và chắn... quảng cáo xu t [cachkiemtien .online] Nếu bấm vào quảng cáo video này, chủ Page Insider Dessert nhận tiền Nếu bạn nghe qua kiếm tiền từ quảng cáo Youtube, hình thức kiếm tiền từ Ad Breaks tương tự... tìm kiếm lợi nhuận thông qua chênh lệch giá cả, trái ngược với thuật ngữ Investor (nhà đầu tư) người giao dịch khung thời gian dài hạn Kết luận 2020 năm mới, hội cho bạn để bắt đầu kiếm tiền online
- Xem thêm -

Xem thêm: Xu hướng kiếm tiền online năm 2020, Xu hướng kiếm tiền online năm 2020