Ôn tập kinh tế vi mô, vĩ mô (phục vụ môn Tổng quan du lịch)

28 105 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 23:35

ÔN TẬP KINH TẾ VI MÔ VÀ KINH TẾ VĨ MÔ(PHỤC VỤ MÔN TỔNG QUAN DU LỊCH) A. KINH TẾ VI MÔCHƯƠNG 2:1. Nhu cầu (Needs) là cảm giác, trạng thái thiếu thốn một cái gì đó mà con người có thể cảm nhận được. Ví dụ: Nhu cầu về thức ăn, nước uống, nơi ở, việc làm, … Mong muốn (Wants) là biểu hiện cụ thể của nhu cầu được định hình bởi văn hóa và tính cách cá nhân của mỗi người. Ví dụ: Các bạn nữ dịu dàng thường chọn xe máy Vespa, Vision. Lượng cầu (Demands) là lượng hàng mà người mua có thể và sẵn lòng thanh toán. Ví dụ: A muốn mua 2 đôi giày và đã có đủ số tiền để mua. 2. Cầu cá nhân là số lượng hàng hóa, dịch vụ mà một cá nhân muốn mua và có khả năng thanh toán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Cầu thị trường là tổng của tất cả cầu cá nhân về loại hàng hóa hay dịch vụ cụ thể.3. Phân tích sự tác động của các yếu tố tác động đến cầu (ngoài giá): Thu nhập: Khi thu nhập tănggiảm thì nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng tăng lêngiảm xuống. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào loại hàng hóa cụ thể mà mức độ thay đổi cầu sẽ khác nhau. Đối với hàng hóa thông thường, thu nhập tăng => cầu tăng. Đối với hàng hóa thứ cấp, thu nhập tăng => cầu giảm. Họ tên: Bảo Hưng Lớp: 44K23.1 (Sáng thứ tiết 1, 2, 3) ÔN TẬP KINH TẾ VI MÔ VÀ KINH TẾ VĨ MÔ (PHỤC VỤ MÔN TỔNG QUAN DU LỊCH) A KINH TẾ VI MÔ CHƯƠNG 2: Nhu cầu (Needs) cảm giác, trạng thái thiếu thốn mà người cảm nhận Ví dụ: Nhu cầu thức ăn, nước uống, nơi ở, việc làm, … Mong muốn (Wants) biểu cụ thể nhu cầu định hình văn hóa tính cách cá nhân người Ví dụ: Các bạn nữ dịu dàng thường chọn xe máy Vespa, Vision Lượng cầu (Demands) lượng hàng mà người mua sẵn lòng tốn Ví dụ: A muốn mua đơi giày có đủ số tiền để mua Cầu cá nhân số lượng hàng hóa, dịch vụ mà cá nhân muốn mua có khả tốn mức giá khác khoảng thời gian định Cầu thị trường tổng tất cầu cá nhân loại hàng hóa hay dịch vụ cụ thể Phân tích tác động yếu tố tác động đến cầu (ngoài giá): - Thu nhập: Khi thu nhập tăng/giảm nhu cầu mua hàng người tiêu dùng tăng lên/giảm xuống Tuy nhiên phụ thuộc vào loại hàng hóa cụ thể mà mức độ thay đổi cầu khác Đối với hàng hóa thơng thường, thu nhập tăng => cầu tăng Đối với hàng hóa thứ cấp, thu nhập tăng => cầu giảm - Giá sản phẩm liên quan: Chia làm loại: + Hàng hóa thay thế: cặp hàng hóa sử dụng thay cho (Coca với Pepsi, Iphone với Samsung, …) Khi giá loại hàng hóa giảm xuống làm giảm cầu loại hàng hóa khác + Hàng hóa bổ sung: cặp hàng hóa sử dụng (Xe máy xăng, Máy tính phần mềm, …) Khi giá bán loại hàng hóa giảm làm tăng cầu loại hàng hóa khác - Thị hiếu: hay sở thích người tiêu dùng, ảnh hưởng đến ưu tiên hàng hóa, dịch vụ Thị hiếu tăng cầu tăng - Kỳ vọng: Kỳ vọng tương lai ảnh hưởng đến nhu cầu Nếu bạn mong đợi giá trà sữa giảm vào tuần tới, bạn mua trà sữa vào tuần - Số lượng người mua: Hàng hóa, dịch vụ đơng người mua lượng cầu tăng lên mức giá, cầu thị trường tăng Phân biệt di chuyển đường cầu dịch chuyển đường cầu: - Sự di chuyển đường cầu: Do giá nằm trục tung, thay đổi giá cho thấy di chuyển dọc đường cầu - Sự dịch chuyển đường cầu: Các yếu tố tác động đến cầu (ngoài giá) thu nhập, giá hàng hóa liên quan, thị hiếu, kỳ vọng, số lượng người mua không đo lường hai trục, nên thay đổi biến làm đường cầu dịch chuyển Cung cá nhân lượng hàng mà người bán sẵn sàng bán với mức giá thời gian thị trường định Cung thị trường tổng nguồn cung tất người bán Phân tích tác động yếu tố tác động đến cung (ngoài giá): - Giá đầu vào: Khi giá nhiều yếu tố đầu vào tăng lên, sản xuất lợi nhuận hơn, doanh nghiệp cung ứng Cung hàng hóa có quan hệ nghịch biến với giá yếu đố đầu vào - Công nghệ: Việc áp dụng phát minh, máy móc đại giúp giảm số lượng lao động, giảm chi phí sản xuất, làm tăng lượng cung hàng hóa - Kỳ vọng: Nếu doanh nghiệp kỳ vọng giá hàng hóa tăng tương lai, họ cất số sản phẩm hành vào kho lưu trữ cung cấp cho thị trường hàng - Số lượng người bán: Cung hàng hóa tỉ lệ thuận với số lượng người bán - Chính sách phủ: + Thuế: thuế đánh vào mặt hàng cao cung giảm + Trợ cấp: số mặt hàng điện, xăng phủ trợ giá Phân biệt di chuyển đường cung dịch chuyển đường cung: - Sự di chuyển đường cung: Do giá nằm trục tung, thay đổi giá cho thấy di chuyển dọc đường cung - Sự dịch chuyển đường cung: Các yếu tố tác động đến cầu (ngoài giá) giá đầu vào, công nghệ, kỳ vọng, số lượng người bán sách phủ khơng đo lường hai trục, nên thay đổi biến làm đường cầu dịch chuyển Giới thiệu chế hình thành giá thị trường qua mơ hình cân cung – cầu: Điểm E điểm giao đường cung thị trường đường cầu thị trường đồ thị Điểm gọi điểm cân thị trường Mức giá giao điểm gọi giá cân bằng, mức sản lượng gọi sản lượng cân Tại mức giá cân bằng, lượng hàng mà người mua sẵn lòng mua xác lượng hàng người bán sẵn lòng bán Giá cân giá thị trường mức giá này, tất người thị trường hài lòng: Người mua mua tất hàng hóa họ muốn mua, người bán bán hết hàng họ muốn bán Những tổn hại xã hội việc kiểm soát giá: - Giá trần mức giá tối đa phép bán theo luật định hàng hóa Khi phủ áp đặt mức giá trần thị trường cạnh tranh, thiếu hụt hàng hóa phát sinh, người bàn phải phân phối hàng hóa khan cho số lượng lớn người mua tiềm Gây lãng phí thời gian người mua, tạo nên phân biệt đối xử người bán, không công - Giá sàn mức giá tối thiểu phép bán theo luật định hàng hóa Tương tự vậy, giá sàn có hiệu lực gây dư thừa hàng hóa Một số người bán khơng thể bán sản lượng họ muốn người bán hàng không bị thành kiến cá nhân dễ bán hàng dẫn đến thiếu công - Khi giá bị can thiệp, việc phân bổ nguồn lực khơng diễn bình thường Kiểm sốt giá xảy nhà hoạch định sách cho kết thị trường khơng cơng bằng, nhằm mục đích giúp đỡ người nghèo Tuy nhiên, kiểm soát giá thường làm tổn thương người họ cố gằng giúp đỡ (Kiểm soát tiền thuê nhà làm cho chủ nhà ỷ lại, không chăm sóc nhà cho thuê làm cho nhà khó tìm Luật lương tối thiểu tăng thu nhập số người gây thất nghiệp cho người khác) CHƯƠNG 3: Độ co giãn cầu theo giá: - Khái niệm: Là số đo cho biết lượng cầu hàng hóa thay đổi ứng với thay đổi giá hàng hóa đó, tính phần trăm thay đổi lượng cầu chia cho phần trăm thay đổi giá - Cơng thức tính độ co giãn đoạn: - Đo lường sử dụng để đo lường độ nhạy lượng cầu theo thay đổi giá, với đơn vị đo sản lượng khác cho kết khác nên so sánh với Để khắc phục vấn đề trên, cần xác định cách thức đo lường hoàn toàn độc lập với đơn vị đo lường giá lượng Đó độ co giãn (hay hệ số co giãn) - Ý nghĩa độ co giãn cầu theo giá: Thể mức độ ảnh hưởng biến động giá tới sản lượng - Cơng thức tính độ co giãn điểm: Các nhân tố ảnh hưởng đến độ co giãn cầu theo giá: - Sự sẵn có hàng hóa thay gần gũi: Các loại hàng hóa có nhiều hàng hóa thay gần gũi có cầu co giãn người tiêu dùng dễ dàng chuyển từ sản phẩm sang sản phẩm khác - Hàng hóa thiết yếu hàng hóa xa xỉ: Cầu hàng thiết yếu có xu hướng khơng co giãn, hàng xa xỉ có cầu co giãn - Định nghĩa thị trường: Độ co giãn cầu thị trường phụ thuộc vào cách xác định ranh giới thị trường Thị trường theo nghĩa hẹp có cầu co giãn thị trường theo nghĩa rộng - Thời gian: Cầu hàng hóa có xu hướng co giãn dài hạn 10 Độ co giãn cầu theo thu nhập: Đo lường mức độ nhạy cảm cầu theo thay đổi thu nhập Công thức độ co giãn cầu theo thu nhập đo lường bởi: Hàng hóa thơng thường có độ co giãn thu nhập dương Ngược lại, hàng hóa thứ cấp có độ co giãn thu nhập âm Hàng hóa cao cấp ln có độ co giãn thu nhập lớn 1, hàng hóa thiết yếu ln có độ co giãn thu nhập nhỏ Độ co giãn cầu theo giá hàng hóa liên quan (theo giá chéo): Đo lường độ nhạy cảm thay đổi lượng cầu hàng hóa theo thay đổi giá hàng hóa khác Độ co giãn chéo cầu theo giá hai hàng hóa biểu thị sau: Nếu hàng hóa thay có độ co giãn dương Nếu hàng hóa bổ sung có độ co giãn âm CHƯƠNG 4: 11 Đường bàng quan: Một đường bàng quan đường đồ thị tạo nên từ tất kết hợp giỏ hàng hóa có mức thỏa mãn người tiêu dùng Độ dốc điểm đường bàng quan với tỷ lệ mà người tiêu dùng sẵn sàng thay hàng hóa hàng hóa khác Tỷ lệ thay biên (MRS) sử dụng để lượng hóa số lượng hàng hóa mà người tiêu dùng từ bỏ để dành nhiều hàng hóa khác tổng lợi ích khơng đổi Tính chất đường bàng quan: - Đường bàng quan cao ưa thích đường thấp - Những đường bàng quan có hướng dốc xuống - Những đường bàng quan không cắt - Những đường bàng quan có dạng cong hướng tọa độ Hai trường hợp đặc biệt đường bàng quang: - Khi MRS số đường bàng quan đường thẳng có độ dốc âm sản phẩm mà người tiêu dùng lựa chọn thay hồn tồn cho Đây hàng hóa thay hồn hảo - Khi MRS khơng tồn đường bàng quan có hình chữ L thể mức lợi ích có phương án kết hợp tối ưu nhất, khơng có phương án khác thay Đây hàng hóa bổ sung hồn hảo Đường ngân sách: Phương trình đường ngân sách: (I số tiền người mua) Đường ngân sách mơ tả giỏ hàng hóa (X,Y) tối đa mà người tiêu dùng mua Nó cho biết số lượng hàng hóa Y tối đa mà người tiêu dùng mua mua lượng hàng hóa X định ngược lại Độ dốc đường ngân sách thể tỷ lệ mà người tiêu dùng đánh đổi mặt hàng lấy hàng hóa lại Độ dốc đường ràng buộc ngân sách mức giá tương đối hai hàng hóa Khi có thu nhập thay đổi, đường ngân sách dịch chuyển song song (dịch chuyển hướng bên ngồi góc tọa độ) Nếu có giá hàng hóa thay đổi ảnh hưởng đến hệ số góc đường ngân sách, đường ngân sách trở nên nông dốc Giải thích chế lựa chọn tối ưu người tiêu dùng: Mọi tiêu dùng phải nằm đường ngân sách Để chọn điểm tiêu dùng tối ưu người tiêu dùng cần chọn điểm tiêu dùng tiếp điểm đường ngân sách đường bàng quan cao Tại điểm đó, độ dốc đường ngân sách (tỷ lệ giá) độ dốc đường bàng quan (tỷ lệ thay cận biên) Một người tiêu dùng đạt tới mức lợi ích cao từ mức thu nhập cho tỷ lệ thay cận biên cho hai hàng hóa bất kỳ, chẳng hạn, hàng hóa X Y, với tỷ lệ giá hai hàng hóa Vậy, điều kiện cần đủ để người tiêu dùng lựa chọn giỏ hàng hóa tối ưu để tối đa hóa lợi ích mức ngân sách định I là: Từ đây, suy rộng ra, người tiêu dùng mua N hàng hóa, X 1, X2, X3 …, XN với mức giá P1, P2, P3, …, PN từ mức thu nhập cho trước I, điều kiện cần đủ để người tiêu dùng tối đa hóa lợi ích là: CHƯƠNG 5: 12 Đường đẳng lượng: Đường đẳng lượng, tập hợp kết hợp yếu tố sản xuất (đầu vào) để đạt mức sản lượng (đầu ra), giả định công nghệ không đổi Đường đẳng lượng dốc xuống hai đầu vào thay cho q trình sản xuất Nó đường lồi so với gốc tọa độ đầu vào khơng thay hoàn hảo cho Độ dốc đường đẳng lượng thể tỷ lệ thay yếu tố yếu tố tỷ lệ thay kỹ thuật cận biên (MRTS) Đường đẳng lượng cao biểu thị mức sản lượng cao sản xuất kết hợp đầu vào có quy mô loại lớn Nếu hai yếu tố sản xuất thay hồn hảo cho nhau, đường đẳng lượng có dạng đường thẳng xuống phía bên phải tạo với trục góc 450 Nếu hai yếu tố sản xuất bổ sung hoàn hảo cho nhau, đường đẳng lượng có dạng đường gấp vng góc Đỉnh đường đẳng lượng (điểm mà đường gấp khúc) nằm đường phân giác trục tọa độ Đường đẳng phí: Đường đẳng phí, tập hợp mức chi phí khơng đổi mà doanh nghiệp bị ràng buộc tìm cách kết hợp yếu tố sản xuất (đầu vào) để sản xuất mức sản lượng lớn Giả sử, doanh nghiệp sử dụng lao động vốn sản xuất Tổng chi phí doanh nghiệp thời kỳ định biểu diễn dạng: C=w×L+r×K Trong đó, C : tổng chi phí thời kỳ sản xuất kiện đó, quy mô sản lượng doanh nghiệp tương đối nhỏ so với quy mô chung thị trường, doanh nghiệp khơng có khả chi phối giá Hơn nữa, số lượng doanh nghiệp nhiều, chúng khơng có khả thỏa thuận cấu kết với để khống chế thị trường giá Khi thị trường có hai, ba doanh nghiệp hoạt động chi phí giao dịch liên quan đến việc thỏa thuận, mặc cả, đàm phán để có hành động chung tất doanh nghiệp thường không cao việc thường dễ thực Song chi phí tương tự tăng vọt người ta cần đến cam kết hành động chung hàng trăm, hàng nghìn doanh nghiệp Số lượng doanh nghiệp lớn loại trừ khả cấu kết tập thể để chi phối giá doanh nghiệp - Tính đồng sản phẩm: Nếu sản phẩm doanh nghiệp khác biệt nhau, chúng vật thay cho cách hoàn hảo Dù sản phẩm giải khát, song lon pepsi coca sản phẩm khác biệt Vì chúng có hương vị riêng nên người thích uống pepsi, người khác lại ưa chuộng coca Mặc dù chúng thứ thay cho nhau, song người đặc biệt ưa thích coca, họ chấp nhận mua lon coca đắt chút so với lon pepsi có trọng lượng Điều cho phép người bán sản phẩm khác biệt coca chi phối giá giới hạn định Và thế, người bán khơng người chấp nhận giá Nói cách khác, để thị trường thị trường cạnh tranh hoàn hảo, sản phẩm doanh nghiệp phải giống hệt Chỉ điều kiện vậy, doanh nghiệp thực người chấp nhận giá - Tính hồn hảo thơng tin: thơng tin coi hồn hảo người mua bán thị trường có đầy đủ thơng tin cần thiết có liên quan đến thị trường Đó thơng tin giá cả, hàng hóa (tính năng, tác dụng, chất lượng, quy cách sử dụng ), điều kiện giao dịch Khi người mua hay bán khơng có đầy đủ thơng tin trên, họ trao đổi hàng hóa theo mức giá khác với mức giá chấp nhận chung thị trường Dù ít, dù nhiều họ khơng người chấp nhận giá Vì thế, tính hồn hảo thơng tin điều kiện cần thiết để thị trường cạnh tranh hoàn hảo tồn - Các doanh nghiệp có khả tự xuất, nhập ngành (tự tham gia vào ngành tự rút lui khỏi ngành): Sở dĩ doanh nghiệp ngành đối diện với đường cầu nằm ngang hoạt động người chấp nhận giá có tự gia nhập ngành Điều loại trừ hẳn khả doanh nghiệp ngành cấu kết với để nâng giá hàng hóa lên Nếu điều xảy ra, việc gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp hành nhờ việc tăng giá hàng hóa lơi doanh nghiệp tham gia vào ngành Khi đó, giá hàng hóa lại phải hạ xuống nguồn cung tăng Ngược lại, doanh nghiệp ngành trạng thái thua lỗ, nhờ có tự rút lui khỏi ngành, số doanh nghiệp rời khỏi thị trường Do nguồn cung bị cắt giảm, giá hàng hóa lại tăng lên, bảo đảm cho doanh nghiệp lại ngành tồn Các điều kiện phải xuất đồng thời thị trường cạnh tranh hồn hảo xuất tồn Khi điều kiện bị vi phạm, thị trường khơng thị trường cạnh tranh hoàn hảo 17 Sự khác biệt đường cầu doanh nghiệp trong: - Thị trường cạnh tranh hồn hảo: Vì bán sản phẩm giống hồn toàn nên việc bán với giá khác doanh nghiệp khác dẫn đến cầu vô co giãn Do đó, đường cầu doanh nghiệp đường nằm ngang song song với trục hồnh (cầu co giãn vơ cùng) - Thị trường bán độc quyền: Đường cầu thị trường bán độc quyền thiết lập dễ dàng, khó thiết lập đường cầu doanh nghiệp phải dự đốn xác lượng cầu thị trường số lượng cung ứng đối thủ mức giá thiết lập đường cầu sản phẩm doanh nghiệp xác đáng Là đường dốc xuống phía phải (độ dốc vừa phải) - Thị trường độc quyền hoàn toàn: Đối với doanh nghiệp độc quyền bán hoàn toàn, người bán thị trường nên đường cầu doanh nghiệp đường cầu thị trường, đường cầu dốc xuống phía phải (dốc nhiều) 18 Quyết định sản xuất doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hoàn hảo với biến động mức giá khác thị trường: - P > ATC: Có lợi nhuận kinh tế Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận đầu tư lớn tỷ suất so với lựa chọn đầu tư khác doanh nghiệp Trong trường hợp này, doanh nghiệp định sản xuất với mức sản ượng Q0 MR = MC để tối đa hóa lợi nhuận - P = ATC: Nếu giá thị trường với điểm cực tiểu đường ATC lợi nhuận doanh nghiệp khơng (giá hồ vốn) Trong trường hợp này, doanh nghiệp nhận tỷ suất thu nhập đầu tư với tỷ suất đầu tư ngành khác Thực tế điều xảy, động lực khích thích gia nhập hay rút lui khỏi ngành doanh nghiệp Nếu giá thấp AVC doanh nghiệp đóng cửa - P < ATC: + P AVC: Doanh nghiệp tiếp tục sản xuất ngắn hạn phần lỗ doanh nghiệp chi phí cố định (tối thiểu lỗ) Khi doanh thu doanh nghiệp khơng bù đắp tồn chi phí biến đổi mà bù đắp phần chi phí cố định Điều có nghĩa doanh nghiệp tiếp tục sản xuất miễn là: TR = P × Q > TVC Chia hai vế cho Q, viết lại điều kiện theo cách khác sau: P > AVC Nếu doanh nghiệp đóng cửa trường hợp doanh nghiệp tồn chi phí cố định + P < AVC: Từ lập luận trên, doanh nghiệp ngừng sản xuất P < AVC 19 Thặng dư tiêu dùng mức chênh lệch phúc lợi mà người tiêu dùng thu mua hàng hóa với giá định phần chi phí mà phải chịu Người tiêu dùng thực giao dịch mua bán mà họ cảm thấy họ trở nên khấm (hoặc khơng nghèo hơn) Nói chung, lợi ích toàn nhận từ việc mua bán hàng hố dự tính vượt q chi phí hội Điều mang lại cho người tiêu dùng lợi ích từ việc mua bán Thặng dư sản xuất mức chênh lệch số tiền mà người sản xuất thực nhận từ việc cung ứng lượng hàng hóa hay dịch vụ định số tiền tối thiểu mà sẵn sàng chấp nhận Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, nhà sản xuất phải đối mặt với đường cầu nằm ngang Vì vậy, doanh nghiệp sản xuất hồn tồn khơng xuất Từ đó, suy có nhà sản xuất hoạt động mơi trường cạnh tranh khơng hồn hảo nhận thặng dư sản xuất CHƯƠNG 7: 20 Các điều kiện để thị trường thị trường độc quyền: - Là thị trường có hãng sản xuất cung cấp tồn hàng hóa dịch vụ cụ thể Trong thị trường sản phẩm độc khơng có hàng hóa thay gần gũi - Thơng tin thị trường độc quyền bí mật Sản lượng giá sản phẩm nhà độc quyền định - Việc gia nhập rút lui khỏi thị trường khó khăn rào cản thị trường luật pháp, vốn, công nghệ lớn Rào cản thâm nhập thị trường thuật ngữ kinh tế mô tả tồn khoản chi phí khổng lồ trở ngại khác ngăn cản đối thủ cạnh tranh dễ dàng xâm nhập vào ngành lĩnh vực kinh doanh Rào cản gia nhập tạo lợi ích cho cơng ty có họ bảo vệ doanh thu lợi nhuận họ Rào cản chung việc nhập cảnh bao gồm lợi ích đặc biệt thuế cơng ty có, sáng chế, sắc thương hiệu mạnh lòng trung thành khách hàng chi phí chuyển đổi cao khách hàng 21 Điều kiện hình thành độc quyền tự nhiên: Theo kinh tế học, quy luật tăng hiệu kinh tế theo quy mô, hiệu sản xuất phân phối ngành đạt tối đa có người cung cấp sản lượng lớn chi phí cho đơn vị sản phẩm nhỏ Một số nhà kinh tế học theo trường phái thị trường tự cho độc quyền tự nhiên tồn lý thuyết, khơng có thực tế Lý luận độc quyền tự nhiên thường dùng để bào chữa cho quy định pháp lý giúp nhà nước kiểm soát số ngành kinh tế, hạn chế cạnh tranh ngành Độc quyền tự nhiên xuất người cung cấp lớn ngành, người cung cấp khu vực, có lợi vượt trội chi phí so với đối thủ cạnh tranh khác có mặt thị trường dự định tham gia thị trường Lợi gọi "lợi người đến đầu tiên" Xu hướng thường xuất ngành có chi phí cố định lớn, người cung cấp chiếm gần hết thị phần, chi phí cố định bình qn cho sản phẩm họ nhỏ Trong đó, người cung cấp khác có thị phần nhỏ, chi phí cố định bình quân cho sản phẩm lớn nhiều Độc quyền tự nhiên phụ thuộc vào việc kiểm sốt nguồn tài ngun thiên nhiên Một số ngành độc quyền tự nhiên tiêu biểu điện, nước, viễn thông 22 Quyết định sản xuất doanh nghiệp thị trường độc quyền: Theo điều kiện tổng quát, để tối đa hóa lợi nhuận, nhà độc quyền lựa chọn sản lượng theo nguyên tắc chi phí biên doanh thu biên (MC = MR) Đồng thời, định giá với mức giá P cao chi phí biên MC đơn vị sản lượng cuối Để đơn giản hóa, hình dung đường cầu đối diện với doanh nghiệp (cũng đường cầu thị trường) đường thẳng có dạng P = a bQ (với P mức giá, Q sản lượng a, b tham số dương) Có thể dễ dàng chứng minh rằng, đường doanh thu biên có dạng MR = a - 2bQ Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sản lượngQ* xác định tương ứng với giao điểm E đường MC đường MR Mức giá P* mà doanh nghiệp đặt mức mà người tiêu dùng sẵn sàng trả sản lượng Q* P* xác định tung độ điểm F, điểm nằm đường cầu dóng lên từ mức sản lượng Q* Rõ ràng, P* > MC(Q*) Doanh nghiệp độc quyền thường có quyền lực thị trường lớn Nó người cung ứng loại hàng hóa tương đối đặc thù thị trường Khơng có hàng hóa thay gần gũi để lựa chọn, người tiêu dùng chấp nhận kiểm soát hay chi phối giá tương đối mạnh nhà độc quyền Tuy nhiên, mức độ kiểm soát giá hay quyền lực thị trường nhà độc quyền phụ thuộc vào độ co giãn theo giá cầu Một đường cầu dốc đứng (cầu co giãn theo giá) cho phép nhà độc quyền có quyền lực thị trường tương đối lớn Còn đường cầu tương đối thoải, khả chi phối giá nhà độc quyền hạn chế Tùy theo quy mô chung thị trường quy mơ (sản lượng) tối thiểu có hiệu quả, ngắn hạn, doanh nghiệp độc quyền thu lợi nhuận kinh tế dương, lợi nhuận bị thua lỗ Thông thường, quy mô thị trường không nhỏ (biểu chỗ, đường cầu thị trường nằm xa gốc tọa độ), với vị độc quyền, doanh nghiệp thu lợi nhuận kinh tế dương, tức lợi nhuận kế tốn thơng thường, thu lợi nhuận siêu ngạch (hình 2) Ở thị trường cạnh tranh hồn hảo, điều kích thích doanh nghiệp tham gia vào ngành dài hạn, lợi nhuận kinh tế doanh nghiệp có xu hướng tiến tới Tuy nhiên, tình hình khơng diễn thị trường độc quyền Nếu doanh nghiệp độc quyền có khả thu lợi nhuận kinh tế dương ngắn hạn, trì khả dài hạn Ở rào cản gia nhập ngành khiến cho doanh nghiệp độc quyền trì mức lợi nhuận tương đối cao Đây điểm khiến cho doanh nghiệp có động gia tăng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, triển khai, cải tiến kỹ thuật nhằm hạ thấp chi phí sản xuất để thu lợi nhuận cao Những động kiểu có doanh nghiệp cạnh tranh hồn hảo Song xu hướng làm biến khoản lợi nhuận siêu ngạch dài hạn ngành cạnh tranh hoàn hảo khiến cho động bị suy yếu nhiều Trong ngắn hạn, quy mô thị trường nhỏ, doanh nghiệp độc quyền bị thua lỗ Như thấy hình 3, mức sản lượng tối ưu Q*, nơi mà MC = MR, mức giá cao mà doanh nghiệp đặt P* nhỏ chi phí bình quân tương ứng AC* Khoản lỗ doanh nghiệp biểu thị diện tích hình chữ nhật tô đậm Khi gặp nguy thua lỗ, định doanh nghiệp tuân thủ theo nguyên tắc chung: doanh nghiệp sản xuất mức giá không nhỏ chi phí biến đổi bình qn ngắn hạn Trong trường hợp ngược lại, doanh nghiệp đóng cửa Trong dài hạn, doanh nghiệp độc quyền không chấp nhận tình trạng thua lỗ Nếu điều có khả xảy ra, doanh nghiệp rút lui khỏi ngành Doanh nghiệp độc quyền thu lợi nhuận kế tốn thơng thường, tức đạt mức lợi nhuận kinh tế Tuy nhiên, trạng thái đủ để giữ doanh nghiệp lại ngành dài hạn Khi doanh nghiệp độc quyền lựa chọn sản lượng tối đa hóa lợi nhuận theo nguyên tắc MC = MR, MCphải dương nên MR tương ứng với mức sản lượng tối ưu phải dương Điều có nghĩa là: sản lượng tối đa hóa lợi nhuận phải nhỏ sản lượng tối đa hóa doanh thu (sản lượng tương ứng với MR = 0) Tại mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận, cách hạ giá hàng hóa, doanh nghiệp gia tăng tổng doanh thu Từ mối quan hệ tổng doanh thu độ co giãn cầu theo giá, kết luận rằng, doanh nghiệp độc quyền sản xuất phần co giãn đường cầu Ta dùng mơ hình tối đa hóa lợi nhuận để phân tích phản ứng doanh nghiệp độc quyền trước thay đổi thị trường Khi chi phí sản xuất doanh nghiệp thay đổi, chẳng hạn giá đầu vào tăng lên, đường MC ATC bị dịch chuyển lên Đường MC lúc cắt đường MR mức sản lượng thấp Nếu điều kiện bổ sung lựa chọn sản lượng doanh nghiệp thỏa mãn, sản xuất mức sản lượng Khi đó, doanh nghiệp độc quyền tăng giá hàng hóa phù hợp với tính chất dốc xuống đường cầu Như vậy, chi phí tăng, cầu khơng thay đổi, nhà độc quyền cắt giảm sản lượng tăng giá Khi nhu cầu hàng hóa mà nhà độc quyền sản xuất tăng lên, đường cầu D dịch chuyển phía ngồi Đường MR dịch chuyển theo cách tương ứng Đường MR cắt đường MC mức sản lượng cao Nói cách khác, doanh nghiệp độc quyền mở rộng sản lượng để đáp ứng lại gia tăng cầu hàng hóa Bạn đọc tự vẽ để kiểm tra lại điều Đường cung doanh nghiệp độc quyền Khi giả định doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, khẳng định đường cung doanh nghiệp đường mô tả cặp giá sản lượng cho phép doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận Đối với doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo, ta biết, phần đường MC Tuy nhiên, trường hợp thị trường độc quyền, cặp giá sản lượng tối ưu doanh nghiệp lại không kết nối với thành đường cung xác định Đó lý người ta nói rằng, khơng có đường cung trường hợp độc quyền Có thể giải thích điều sau: Vì người chấp nhận giá, định sản lượng giá doanh nghiệp độc quyền diễn đồng thời Chúng phụ thuộc vào vị trí đường cầu, đường doanh thu biên chi phí biên Với đường MC xác định, đường cầu D1 đường doanh thu biên tương ứng MR1, sản lượng mức doanh nghiệp độc quyền lựa chọn Q1 P1 Tuy nhiên, ta khơng thể nói rằng, mức giá P1, lượng cung nhà độc quyền Q1 Khi đường cầu đường doanh thu biên thay đổi, sản lượng mức doanh nghiệp lựa chọn thay đổi Tại mức giá P1, đường cầu D2 đường doanh thu biên tương ứng MR2, sản lượng tối ưu nhà độc quyền Q2 Ngược lại, đường cầu D3, đường doanh thu biên tương ứng MR3, doanh nghiệp độc quyền sản xuất mức sản lượng Q1, lại định giá P2 khác với mức giá P1 Trạng thái khơng có đường cung doanh nghiệp độc quyền phản ánh kiện là: mức giá, doanh nghiệp sẵn sàng cung ứng với mức sản lượng khác nhau; mức sản lượng doanh nghiệp định mức giá khác Những tổn hại xã hội thị trường độc quyền gây ra: Do tối đa hóa doanh thu nên doanh nghiệp chiếm đoạt quyền sản xuất hàng hóa mức sản phẩm mà doanh thu biên với thu nhập biên thay sản xuất mức sản lượng mà giá sản phẩm cao nhiều chi phí biên thị trường (cân cung cầu) Khác với thị trường cạnh tranh hoàn hảo, nơi mà giá bán sản phẩm phụ thuộc vào số lượng sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra, tình trạng chiếm đoạt quyền giá bán tăng lên doanh nghiệp chiếm đoạt quyền giảm sản lượng Vì lợi nhuận biên lớn giá bán sản phẩm đơn vị sản phẩm sản xuất thêm doanh nghiệp chiếm đoạt quyền thu thêm khoản tiền lớn giá bán sản phẩm Điều có nghĩa sản xuất thêm sản phẩm doanh thu thu thêm đủ bù đắp tổn thất giá bán tất sản phẩm giảm xuống Mặt khác, áp dụng nguyên tắc biên tính hiệu nghĩa sản xuất đạt hiệu lợi ích biên doanh thu biên, tất nhiên lợi ích biên chi phí biên xét góc độ xã hội khơng phải doanh nghiệp độc quyền ta thấy rằng: mức sản lượng mà doanh nghiệp chiếm đoạt quyền sản xuất lợi ích biên (chính đường cầu) lớn chi phí biên đồng nghĩa với tình trạng khơng hiệu Tóm lại, doanh nghiệp chiếm đoạt quyền sản xuất sản lượng thấp bán với giá cao so với thị trường cạnh tranh Tổn thất mà xã hội phải gánh chịu sản lượng tăng lên trừ tổng chi phí biên để sản xuất phần sản lượng nên sản xuất thêm tổn thất chiếm đoạt quyền 23 Điều kiện chế phân biệt giá: Đối với nhà độc quyền, phân biệt đối xử giá thực khi, thứ nhất, độ co giãn cầu theo giá người tiêu dùng khác khác nhau; thứ hai, hàng hóa mà người ta định phân biệt giá thuộc loại khó chuyển giao cho Doanh nghiệp độc quyền định giá khác cho khách hàng, giá tối đa mà người tiêu dùng sẵn lòng trả (giá dành trước) cho sản phẩm Đem lại lợi nhuận cao tồn thặng dư khách hàng trở thành lợi nhuận tăng thêm doanh nghiệp Đòi hỏi số lượng khách hàng tương đối ít, doanh nghiệp hiểu rõ khách hàng Đối với số mặt hàng điện, nước, … khách hàng thường mua nhiều đơn vị sản phẩm khoảng thời gian định Trong trường hợp này, doanh nghiệp độc quyền áp dụng mức giá khác cho khối lượng sản phẩm khác Làm tăng đồng thời lợi nhuận doanh nghiệp thặng dư người tiêu dùng Trước hết doanh nghiệp phân chia thị trường thành tiểu thị trường theo thu nhập, giới tính hay tuổi tác … định giá khác cho tiểu thị trường Thị trường co giãn giá bán cao ngược lại 24 Sử dụng Lý thuyết trò chơi để giới thiệu chế hình thành Đường cầu lập dị (đường cầu doanh nghiệp” điều kiện thị trường bán độc quyền): Lý thuyết trò chơi mang lại hiểu biết bán độc quyền cố gắng giải thích hành vi có tính chiến lược cách xem xét kết liên quan đến lựa chọn bên tham gia “trò chơi” Một tình phân tích với lý thuyết trò chơi, hành vi hai doanh nghiệp bán độc quyền định chiến lược giá cao hay thấp Trong trường hợp vậy, lợi nhuận đem lại cho hai doanh nghiệp lớn hai doanh nghiệp áp dụng chiến lược giá cao Tuy nhiên, doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận cao doanh nghiệp áp dụng chiến lược giá thấp doanh nghiệp lại áp dụng chiến lược giá cao Nếu hai doanh nghiệp áp dụng chiến lược giá thấp lợi nhuận đạt nhỏ so với trường hợp hai doanh nghiệp áp dụng chiến lược giá cao Các bên tham gia trò chơi đưa lựa chọn tồn chiến lược thống trị Chiến lược thống trị chiến lược đem lại lợi ích cao cho cá nhân với hành động đối thủ Trong chiến lược giá trên, chiến lược thống trị đưa mức giá thấp Để thấy rõ điều này, giả sử bạn đưa định khơng biết doanh nghiệp khác làm Nếu doanh nghiệp khác áp dụng chiến lược giá cao thị bạn đạt lợi nhuận cao chiến lược cắt giảm giá Mặt khác, doanh nghiệp khác áp dụng chiến lược giá thấp, chiến lược tốt bạn áp dụng chiến lược giá thấp (nếu bạn áp dụng chiến lược giá cao đối thủ áp dụng giá thấp bạn bị lỗ) Trong trường hợp này, trò chơi chơi lần, doanh nghiệp áp dụng chiến lược giá thấp lợi nhuận hai cao hai áp dụng chiến lược giá cao Tuy nhiên, tình chiến lược có chiến lược thống trị, tình trở nên phức tạp trò chơi lập lại với người chơi Trở lại với tình trên, doanh nghiệp có động lực cắt giảm giá doanh nghiệp nhận áp dụng chiến lược giá thấp bây giờ, doanh nghiệp khác áp dụng chiến lược giá thấp tương lai Nguy đe dọa trả đũa sau tạo bất lợi cho hai Điều khuyến khích doanh nghiệp áp dụng chiến lược giá cao thời kỳ Tình mơ tả thuộc trò chơi khơng hợp tác, bên không liên kết với để đưa định Nếu doanh nghiệp tự hợp tác để đưa mức giá lượng họ đạt lợi nhuận cao Tuy nhiên, hợp tác giá bất hợp pháp Hành động xem bất hợp pháp doanh nghiệp gặp cách thức để xác định giá lượng Tuy nhiên, hành động cho hợp pháp doanh nghiệp áp dụng chiến lược giá cao miễn họ không gặp để xác định mức giá Các doanh nghiệp đạt điều cách tham gia vào tình nhà dẫn đạo giá, doanh nghiệp thiết đặt giá cho ngành doanh nghiệp khác áp dụng theo mức giá CHƯƠNG 9: 25 Hàng hóa cơng, tài nguyên chung, bi kịch tài nguyên chung: Hàng hóa cơng hàng hóa khơng có tính loại trừ lẫn cạnh tranh tiêu dùng Tức ngăn chặn người ta tiêu dùng hàng hóa cơng, việc sử dụng hàng hóa cơng người khơng làm giảm khả sử dụng hàng hóa người khác Tài ngun chung hàng hóa có tính cạnh tranh tiêu dùng khơng có tính loại trừ Bi kịch tài nguyên chung thành ngữ ám tài nguyên công cộng thường sử dụng nhiều mức mong muốn theo quan điểm xã hội Bi kịch tài nguyên chung xuất ngoại tác Khi người sử dụng tài nguyên chung, cô ta làm giảm hưởng thụ người khác Bởi ngoại tác tiêu cực này, tài nguyên chung có xu hướng bị sử dụng mức Những thứ chung thường quan tâm B KINH TẾ VĨ MÔ: 26 Khái niệm GDP, GNP Ý nghĩa việc xác định tiêu Các thành phần GDP: GDP: Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa hay GDP (viết tắt Gross Domestic Product) giá trị tính tiền tất sản phẩm dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ khoảng thời gian định, thường năm Khi áp dụng cho phạm vi toàn quốc gia, gọi tổng sản phẩm quốc nội GDP số để đánh giá phát triển kinh tế vùng lãnh thổ GNP (viết tắt cho Gross National Product tiếng Anh) tức Tổng sản lượng quốc gia hay Tổng sản phẩm quốc gia, tiêu kinh tế đánh giá phát triển kinh tế đất nước, tính tổng giá trị tiền sản phẩm cuối dịch vụ mà công dân nước làm khoảng thời gian đó, thơng thường năm tài chính, khơng kể làm đâu (trong hay nước) Ý nghĩa: Hai tiêu thước đo tất để đánh giá thành tựu kinh tế quốc gia Các nhà kinh tế thường sử dụng hai tiêu để so sánh quy mô sản xuất nước với Để thực điều nhà kinh tế phải tính chuyên số liệu GDP hay GNP nước tính theo đồng nội tệ đồng tiền chung (đồng đôla Mỹ đồng Euro); thực thông qua tỷ giá hối đối thức đồng nội tệ đồng đôla Mỹ đồng Euro Hai tiêu dùng để đánh giá phân tích thay đổi mức sôhg dân cư tiêu GNP bình quân đầu người; GDP bình quân đầu người Thực tế mức sống dân cư nước phụ thuộc khơng vào số lượng hàng hố dịch vụ mà quốc gia sản xuất ra; mà phụ thuộc nhiều vào quy mơ dân số suất lao động Dùng tiêu GNP thước đo tốt tiêu GDP; xét theo khía cạnh số lượng hàng hố dịch vụ mà người dân nước mua Còn theo tiêu GDP bình qn đầu người thước đo tốt lượng hàng hoá dịch vụ sản xuất tính bình qn cho người dân Do GDP r phản ánh lượng hàng hoá dịch vụ; nên phản ánh lực kinh tế việc thoả mãn nhu cầu nguyện vọng người dân Vì vậy; GDP R tiêu đánh giá phúc lợi kinh tế tốt GDPn Hai tiêu sở cho việc lập chiến lược phát triền kình tế dài hạn kế hoạch tiền tệ; ngân sách ngắn hạn Ngồi ra; GDP GNP thường sử dụng để phân tích biến động sản lượng đất nước qua thời gian Trong trường hợp này; người ta thường tính tốc độ tăng trưởng GDP R hay GNPr nhằm loại trừ biến động giá Đồng thời hai tiêu giúp cho quan hoạch định sách đưa phân tích tiêu dùng; đầu tư; tỷ giá hối đối…dựa mơ hình tốn kinh tế Chính mà đòi hỏi cơng tác thống kê phải thật xác; khoa học Các thành phần GDP: GDP = C + I + G + NX Trong ký hiệu: • C tiêu dùng tất cá nhân (hộ gia đình) kinh tế • I đầu tư nhà kinh doanh vào sở kinh doanh Đây coi tiêu dùng nhà đầu tư Lưu ý, đừng lẫn lộn điều với đầu tư mang tính đầu tích trữ vào thị trường chứng khốn trái phiếu • G tổng chi tiêu quyền (tiêu dùng quyền) Quan hệ phần phần lại GDP mơ tả lý thuyết khả dụng (có thể đem tiêu) • NX "xuất ròng" kinh tế Nó xuất (tiêu dùng kinh tế khác sản phẩm dịch vụ kinh tế tính tốn sản xuất) - nhập (tiêu dùng kinh tế tính tốn sản phẩm dịch vụ kinh tế khác sản xuất) Ba thành phần đầu gọi chung "nội nhu", thành phần cuối "ngoại nhu" 27 Hệ số nhân Keynes xuất từ năm 1920 1930, tranh luận việc Chính phủ nên phản ứng kinh tế suy giảm John Maynard Keynes, nhà kinh tế học có tầm ảnh hưởng lớn giới, mơ tả vai trò hệ số nhân cách chi tiết sách mang tựa đề “The General Theory of Employment, Interest and Money” (tạm dịch: Lý thuyết chung việc làm, lãi suất tiền tệ) Theo quan điểm truyền thống, vay mượn Chính phủ khiến lãi suất tăng nguồn tài nguyên phải sử dụng cho hộ gia đình hay khu vực tư nhân Keynes đồng tình điều xảy kinh tế trạng thái bình thường, kinh tế khơng đạt trạng thái tồn dụng lao động, chi tiêu Chính phủ có tác dụng tích cực mức đầu tư thu nhập kinh tế Trong thời kỳ suy thoái, động thái kích thích Chính phủ khơng ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư tư nhân, kinh tế hoạt động cơng suất Ngược lại, dòng tiền chảy đến ngóc ngách kinh tế làm tăng thu nhập phận nhận hợp đồng thầu hay phúc lợi phủ - người chi tiêu đầu tư nhiều Nếu Chính phủ cắt giảm chi tiêu, tác động tiêu cực bị nhân lên theo cách tương tự Quan điểm Keynes làm đảo lộn sách kinh tế không gặp phải nhiều tranh cãi thời điểm đời Chỉ đến năm 1970, quan điểm phải đối mặt với lời trích từ trường phái kinh tế đời Trường phái theo giả thuyết “kỳ vọng hợp lý” (rational expectation) mà người dẫn đầu Robert Lucas cho sách tài khóa bị bóp méo người nộp thuế ln nhìn tương lai Họ cho cuối Chính phủ phải trả khoản tiền vay cuối thuế phải tăng lên để bù đắp Do họ khơng mạnh tay chi tiêu đầu tư mà lại tiết kiệm số tiền kiếm từ chương trình kích thích Cuối cùng, thực tế gói kích thích có hiệu 0, đồng bơm vào kinh tế bị triệt tiêu tiền tiết kiệm Để đáp lại lập luận này, trường phái “tân Keynes” đời Trong số ủng hộ trường phái có nhiều người nhà hoạch định sách hàng đầu giới ln cho sách tiền tệ vũ khí hiệu nhiều so với kích thích tài khóa Khi NHTW thực thi xác nhiệm vụ mình, sách tài khóa trở nên vơ dụng Chính sách tiền tệ hiệu khiến động thái điều chỉnh sách tài khóa khơng ý nghĩa, hệ số nhân Keynes gần Tuy nhiên, ý tưởng cũ kỹ trỗi dậy sau khủng hoảng tài 2008 Kể từ năm 2008 đến nay, có nhiều tài liệu cơng bố nhằm ước tính hệ số nhân tài khóa Hầu hết cho bối cảnh lãi suất thấp kỷ lục nay, nước bắt buộc phải kích thích tài khóa IMF kết luận hệ số nhân động thái cắt giảm chi tiêu mà nước thực lên tới 1,5 lần nhiều Rất nhiều nhà hoạch định sách cam kết thắt chặt chi tiêu công, nhiều chuyên gia kinh tế lập luận gói kích thích tài khóa khơng hiệu thất bại lớn Chính phủ thời kỳ hậu khủng hoảng ... dễ bán hàng dẫn đến thiếu công - Khi giá bị can thiệp, vi c phân bổ nguồn lực khơng diễn bình thường Kiểm sốt giá xảy nhà hoạch định sách cho kết thị trường không công bằng, nhằm mục đích giúp... khơng đổi Tính chất đường bàng quan: - Đường bàng quan cao ưa thích đường thấp - Những đường bàng quan có hướng dốc xuống - Những đường bàng quan không cắt - Những đường bàng quan có dạng cong... Bán lẻ Công nghiệp Công cộng 16 Các điều kiện để thị trường thị trường cạnh tranh hồn hảo: - Có nhiều doanh nghiệp hoạt động thị trường, doanh nghiệp có quy mô tương đối nhỏ so với quy mô chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập kinh tế vi mô, vĩ mô (phục vụ môn Tổng quan du lịch), Ôn tập kinh tế vi mô, vĩ mô (phục vụ môn Tổng quan du lịch)