Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá kết quả điều trị chỉnh hình bảo tồn gãy lồi cầu xương hàm dưới

102 118 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 22:17

Nghiên cứu thạc sĩ y học về đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá kết quả điều trị buộc cung cố định gãy lồi cầu xương hàm dưới tại bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ và bệnh viện Mắt Răng hàm mặt Cần Thơ năm 20142018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nằm luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn HUỲNH TRẦN GIA HƯNG LỜI CẢM ƠN Kính gửi đến thầy PGS.TS.BS Trương Nhựt Kh lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tận tâm hướng dẫn, truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình thực nghiên cứu Trân trọng cám ơn quý thầy cô hội đồng giám khảo dành thời gian quý báu để đọc đóng góp nhiều nhận xét bổ ích, có giá trị khoa học luận văn Chân thành cảm ơn: BS CKII Nguyễn Thanh Hòa, giám đốc Bệnh viện Mắt - Răng hàm mặt Cần Thơ BS CKII Trần Linh Nam, trưởng khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ Tập thể bác sĩ, nhân viên khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Mắt - Răng hàm mặt Cần Thơ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ Đã tạo điều kiện tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu thực đề tài MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình Danh mục sơ đồ ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Giải phẫu lồi cầu khớp thái dương hàm .3 1.2 Cơ chế sinh học gãy lồi cầu xương hàm .4 1.3 Đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán phân loại gãy lồi cầu xương hàm .9 1.4 Tình hình nghiên cứu chấn thương gãy lồi cầu nước13 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 2.1 Đối tượng nghiên cứu 21 2.2 Phương pháp nghiên cứu 22 2.3 Đạo đức nghiên cứu .35 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .37 3.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu .37 3.2 Đặc điểm lâm sàng, X quang nguyên nhân gây gãy lồi cầu xương hàm .38 3.3 Kết điều trị gãy lồi cầu phương pháp chỉnh hình bảo tồn 45 Chương BÀN LUẬN 55 4.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu .55 4.2 Đặc điểm lâm sàng, X quang nguyên nhân chấn thương gãy lồi cầu xương hàm 56 4.3 Đánh giá kết điều trị chỉnh hình bảo tồn 62 KẾT LUẬN .74 KIẾN NGHỊ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH CT : Computed Tomography CR : Closed reduction TIẾNG VIỆT BN : Bệnh nhân ĐLC : Độ lệch chuẩn ĐKTWCT : Đa khoa Trung ương Cần Thơ Gò má - CT: : Gò má - cung tiếp LMTĐ : Lồng múi tối đa Mắt - RHM CT : Mắt - Răng hàm mặt Cần Thơ TB : Trung bình XHD : Xương hàm ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH - VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT Condylar Fracture Gãy lồi cầu Computed Tomography (CT) Scanner Phim cắt lớp điện toán Closed Reduction Chỉnh hình bảo tồn Functional treatment Điều trị chức Head Condylar Fracture Gãy đầu lồi cầu Neck Condylar Fracture Gãy cổ lồi cầu Subcondylar Fracture Gãy lồi cầu Three - dimension reconstruction Tái cấu trúc ba chiều DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Đánh giá lành thương mặt giải phẫu, thẩm mỹ chức 30 Bảng 3.1 Phân bố gãy lồi cầu theo nhóm tuổi 37 Bảng 3.2 Phân bố tỷ lệ bệnh nhân gãy lồi cầu theo nơi cư trú 38 Bảng 3.3 Nguồn tiếp nhận điều trị 38 Bảng 3.4 Tỷ lệ triệu chứng lâm sàng gãy lồi cầu 39 Bảng 3.5 Biên độ vận động hàm gãy lồi cầu 40 Bảng 3.6 Tỷ lệ phát tổn thương gãy lồi cầu xương hàm phim X quang thường quy so với CT Scanner có dựng hình 41 Bảng 3.7 Phân bố gãy lồi cầu theo vị trí gãy 41 Bảng 3.8 Phân bố gãy lồi cầu theo bên gãy 42 Bảng 3.9 Các dạng đường gãy phối hợp với gãy lồi cầu xương hàm 43 Bảng 3.10 Các hình thái di lệch gãy lồi cầu xương hàm 43 Bảng 3.11 Tương quan lồi cầu hõm khớp gãy lồi cầu .44 Bảng 3.12 Thời gian trung bình điều trị chức cố định hàm vững 46 Bảng 3.13 So sánh biên độ vận động hàm lần tái khám đến thời điểm tháng sau điều trị 47 Bảng 3.14 Biến chứng ghi nhận thời điểm tháng sau điều trị 47 Bảng 3.15 Phân bố kết khảo sát phim X quang thời điểm tháng sau điều trị 48 Bảng 3.16 Phân bố tỷ lệ tiêu chí đánh giá thẩm mỹ tái khám lần .48 Bảng 3.17 Mức độ thực vận động hàm lần tái khám thứ 49 Bảng 3.18 Đánh giá khả ăn nhai bệnh nhân theo phân loại Gupta (2012) lần tái khám thứ 49 Bảng 3.19 Biên độ vận động hàm thời điểm tháng sau điều trị 50 Bảng 3.20 Các biến chứng loạn khớp biên độ há miệng ghi nhận bệnh nhân có cal xương lệch qua lần tái khám 51 Bảng 3.21 Phân bố kết khảo sát phim X quang thời điểm tháng sau điều trị .51 Bảng 3.22 Phân bố tỷ lệ tiêu chí đánh giá thẩm mỹ lần tái khám thứ 52 Bảng 3.23 Mức độ thực vận động hàm bệnh nhân lần tái khám thứ 52 Bảng 3.24 Đánh giá khả ăn nhai phân loại theo Gupta lần tái khám thứ 53 Bảng 3.25 Đánh giá kết điều trị mặt thẩm mỹ, giải phẫu chức sau tháng, tháng 53 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố gãy lồi cầu theo giới tính 37 Biểu đồ 3.2 Phân bố số lượng dường gãy phối hợp vị trí khác .42 Biểu đồ 3.3 Các nguyên nhân chấn thương gãy lồi cầu xương hàm .44 Biểu đồ 3.4 Phân bố thời gian từ lúc chấn thương đến lúc điều trị 45 Biểu đồ 3.5 Thời gian nắn chỉnh khớp cắn lồng múi tối đa 46 Biểu đồ 3.6 Các biến chứng ghi nhận thời điểm tháng sau điều trị 50 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Tóm tắt quy trình nghiên cứu 36 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Khớp thái dương hàm cắt đứng dọc - tư miệng khép Hình 1.2 Hình ảnh mô tả hướng lực phân bố lên xương hàm Hình 1.3 Một số hình thái gãy lồi cầu Hình 1.4 Sự co kéo gãy lồi cầu xương hàm Hình 1.5 Phân loại gãy lồi cầu theo Dechaume (1980) 10 Hình 1.6 Tương quan lồi cầu đoạn gãy theo phân loại Lidahl (1977) 11 Hình 1.7 Tương quan lồi cầu hõm khớp theo phân loại Lidahl (1977) .12 Hình 1.8 Cách đo chiều cao cành đứng bị phim Panorama .12 Hình 1.9 Các bước cố định hàm cung arch - bar .14 Hình 1.10 Hình ảnh dính khớp phim CT Scanner dựng hình 16 Hình 2.1 Các phương tiện cố định hàm sử dụng nghiên cứu 34 Trương Nhựt Khuê (2012), Nghiên cứu đặc điểm gãy xương hàm đánh giá kết điều trị Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2010, luận án Tiến Sĩ Y học, Khoa Răng hàm mặt, Viện nghiên cứu Khoa Học Y Dược lâm sàng 108, tr.56-71 10 Phan Bạch Kim (2018), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang đánh giá kết điều trị bệnh nhân gãy xương hàm phương pháp cung cố định liên hàm Bệnh viện Quân Y 121, luận văn Thạc sĩ Y học, Khoa Răng hàm mặt, Đại học Y Dược Cần Thơ, tr.73-75 11 Trần Đăng Minh (2014), Liên quan khôn hàm mọc lệch với gãy góc hàm gãy lồi cầu xương hàm dưới, luận văn Thạc sĩ Y học, Khoa Răng hàm mặt, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, tr.72-74 12 Trần Linh Nam (2017), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang đánh giá kết phẫu thuật điều trị gãy thân xương hàm nẹp vít nhỏ bệnh viện Đa khoa Trung uơng Cần Thơ năm 2016-2017, luận án chuyên khoa cấp II, Khoa Răng hàm mặt, Đại học Y Dược Cần Thơ, tr.68-70 13 Trần Ngọc Quảng Phi (2019), Giải phẫu miệng - hàm mặt ứng dụng, nhà xuất Y học, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, tr.154-158 14 Trần Ngọc Quảng Phi (2019), Mô phôi miệng - hàm mặt ứng dụng, nhà xuất Y học, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, tr.58-60 15 Lê Văn Sơn (2013), Bệnh lý phẫu thuật hàm mặt tập 1, Nhà xuất Giáo Dục Việt Nam, Viện Đào Tạo Răng hàm mặt, Đại học Y Hà Nội, tr.73-113 16 Lê Minh Thuận (2018), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học đánh giá kết điều trị gãy phức hợp gò má phương pháp nâng gò má qua xoang hàm bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016-2018, luận văn Bác Sĩ Nội Trú, Khoa Răng hàm mặt, Đại học Y Dược Cần Thơ, tr70-72 17 Nguyễn Hoàng Thuật (2017), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang đánh giá kết điều trị gãy xương hàm phương pháp cung cố định liên hàm bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng năm 2016-2018, luận án chuyên khoa cấp II, Khoa Răng hàm mặt, Đại học Y Dược Cần Thơ, tr.63-84 18 Trần Minh Triết (2018), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang đáng giá kết điều trị phẫu thuật gãy phức tạp xương hàm vùng cằm nẹp vít nhỏ bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, năm 2017-2018, luận án chuyên khoa cấp II, Khoa Răng hàm mặt, Đại học Y Dược Cần Thơ , tr.41 19 Nguyễn Văn Tuấn (2012), Đánh giá hiệu sử dụng hệ thống nẹp vít nhỏ điều trị gãy xương hàm dưới, luận văn Thạc sĩ Y học, Khoa Răng hàm mặt, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, tr.48-77 20 Trần Thị Thủy Tiên, Hồ Tuấn Kiệt (2014), “Đánh giá hiệu điều trị gãy xương hàm phương pháp kết hợp xương nẹp vít nhỏ”, Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2014 Bệnh viện An Giang, tr.30-36 21 Trần Thư Trung (2014), So sánh hiệu điều trị gãy xương hàm vùng cằm nẹp vít nén nẹp vít nhỏ, luận văn Thạc sĩ Y học, Khoa Răng hàm mặt, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, tr.68-70 22 Lê Phong Vũ, Lê Đức Lánh (2011), “Dịch tễ lâm sàng điều trị gãy xương hàm Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang từ năm 2006 đến năm 2010”, tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 15(2), tr.208-212 TIẾNG ANH 23 Bhagol A., Singh V., Singhal R (2013), A textbook of advanced Oral and Maxillofacial Surgery, InTesh Publisher, Department of Periodontics and Implant, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, pp.385-409 24 Cazzolla A.P., Montaruli G., Testa N.F., Favia G., Lacaita M.G (2018), « Non-surgical treatment of condylar Fracture in 11-year-old Patient : a case report », Journal of oral and maxillofacial research, 9(2), pp.1-5 25 Ellis E., Throckmorton G.S (2005), “Treatment of mandibular condylar process fractures: biological considerations”, Journal of Oral Maxillofac Surgery, 63, pp.115-134 26 Ellis E III, Hupp J., Tucker M.R (2008), Contemporary oral and maxillofacial surgery, Mosby Elsevier, pp.499-515 27 Fonseca R.J., Barber H.D., Walker R.V (2013), Oral and maxillofacial trauma fourth edition, Elsevier Saunders, pp.645-648 28 Gupta K., Kohli A., Katiyar A., Singh G., Sakar B (2015), “Paediatric Condylar Fracture”, Rama Univ J Dent Sci, 2(4), pp.23 -26 29 Haerle F., Champy M., Terry B.C (2009), Atlas of Craniomaxillofacial Osteosynthesis, Georges Thieme Verlag, Prymustype Hurler, pp.58-59 30 Haggerty C.J., Laughlin R.M (2015), Atlas of operative oral and maxillofacial surgery, Wiley Blackwell pp.101-104 31 International Bone Research Association (2007), Fractures of the mandibular condyle: Basic considerations and treatment, Quintessence Publishing, Strasbourg, pp.36-157 32 Jinghede A (2013), A retrospective follow-up study on condylar mandibular fractures and post treatment complications in conservatively treated patients during a 12 years period, Master of Medical Science, Odontology, Karolinska Institution, pp.3-36 33 Kademani D., Tiwana T.S (2016), Atlas of oral and maxillofacial surgery, Elsevier Saunders, pp.705-713 34 Matsumoto M.A.N., Bolognese A.M (1993), “Study of the Radiographic Morphology of the temporomandibular Joint”, Braz Dental Journal, 4(2), pp.97-103 35 Mitchell D.A., Kanatas A.N (2015), An introduction to oral and maxillofacial Surgery, CRC Press, Taylor and Francis Group, pp.204-206 36 Muhsen S.J (2010), “Mouth opening estimation for evaluation of closed treatment of unilateral mandibular subcondylar fractures in adults”, J Bagh College Dentistry, 22(4), pp.81-84 37 Nayyar A.S., Sabnis R., Deshmukh S (2015), “A Systematic Review on controversies related to management of condylar fractures”, Journal of Dental applications, 2(8), pp.287-290 38 Neville B.W., Allen C.M., Damm D.D (2016), Oral and maxillofacial pathology, Elsevier, pp.16-18 39 Nussbaum M.L (2006), Meta-analysis of Open versus Closed surgery of mandibular condylar fractures, Theses Graduate School, Master of Science, Virginia Commonwealth University, pp.81-86 40 Nussbaum M.L., Laskin D.M (2008), “Closed versus open reduction of mandibular condylar fractures in adults: a meta-analysis”, Journal of Oral Maxillofac Surgery, 66, pp.1087-1092 41 Pereira B., Muthusubramanian V., Duraiswamy S., Vikraman B (2016), “Retrospective analysis of the outcome of open versus closed reduction of unilateral mandibular condyle fracture”, International Journal of Oral Health and Medical Research, (2), pp.66-70 42 Peter E.Dawson (2008), Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design, Mosby Elsevier, pp.88-94 43 Rasheed A., Mumtaz M., Bhatti M.U.D (2010), “Comparison of surgical with non surgical treatment for fractured mandibular condylar”, Pakistan Oral and Dental journal, 30 (2), pp.295-298 44 Terai H., Shimahara M (2003), “Closed treatment of condylar fractures by intermaxillary fixation with thermoforming plates”, British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery , 42, pp.61-63 45 Theologie-Lygidakis N., Chatzidimitriou K., Tzerbos F., Iatrou A.G.I (2016), “Nonsurgical management of condylar fractures in children: a 15-year clinical retrospective study”, Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 44, pp.85-93 46 Zeno M.S (2015), Long-term results after open reduction of the subcondylar fracture via-modified Risdon approach, Dissertation Grade Doctor of dental surgery, Department of Dental, Charite University Berlin, pp.44-79 TIẾNG PHÁP 47 Abdoulaye S.Y (2004), Aspects cliniques et therapeutiques des fractures mandibulaires: propos de 53 cas colligés l’hôpital Général de Grand-Yoff, Thèse pour obtenir le grade de docteur en chirurge dentaire, Faculté de la Médecine et de Pharmacie et d’Odontostomatologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pp.36-45 48 Frison L., Larbi A., Abida S., Goudot P., Yachouh J (2013), “Fractures de la mandibule”, Médecine buccale, 28(10), pp.1-11 49 Grimaud F., Bisou G (2014), Évaluation long terme des résultats du traitement fonctionnel des fractures du processus codylien Étude rétrospective de 108 cas, Thèse pour obtenir le diplôme d’État de docteur en médecine, Faculté de la Médecine, Université de Nantes, pp.1-10 50 Gueye I (2008), Fracture de la mandibule en pratique odontologique: propos de 103 cas vus l’hôpital Général de Grand-Yoff , Thèse pour obtenir le grade de docteur en chirurge dentaire, Faculté de la Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-stomatologie , Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pp.43-55 51 Ngouoni B.G, Mathey-Manza, Moyikoua (1996), “Résultats du traitement des fractures mandibulaires: propos de 169 cas”, Médecine d’Afrique Noire, 43(10), pp.529-532 52 Qachab S (2011), Profil Épidémiologique de la traumatologie maxillofaciale Marrakech: Étude rétrospective sur une année, Thèse pour obtenir le Doctorat en médecine, Faculté de la Médecine et de la Pharmacie, Université Marrakech, pp42-112 Phụ lục TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ KHOA RĂNG HÀM MẶT BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang đánh giá kết điều trị chỉnh hình bảo tồn gãy lồi cầu xương hàm Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ Bệnh viện Mắt - Răng hàm mặt Cần Thơ Mã số bệnh án: Mã số nghiên cứu: A HÀNH CHÁNH: A1 Họ tên bệnh nhân: ……………………………………………………… A2 Năm sinh: 19…… A3 Giới tính: □ Nam □ Nữ A4 Địa chỉ:………………………………………………………………… A5 Nghề nghiệp:…………………………… A6 Ngày nhập viện: …./…./20… A7 Lý vào viện:…………… A8 Chuyển viện: ………………………………… A9 Giờ nhập viện:………………… B QUÁ TRÌNH BỆNH LÝ: B1 Nguyên nhân chấn thương:………………………… + Tai nạn giao thông: □ + Đả thương: □ + Tai nạn lao động: □ + Khác: □ + Tai nạn sinh hoạt: □ B2 Thời điểm bị chấn thương: .giờ ngày… /……./20…… C TIỀN SỬ: C1 Bản thân: C2 Gia đình: D KHÁM LÂM SÀNG: PHẢI TRÁI D1 Biến dạng mặt (cằm bị lệch): □ □ D2 Chảy máu tai bên gãy: □ □ D3 Bầm tím, tụ máu □ □ D4 Đau há miệng: □ □ D5 Khớp cắn đúng: □ □ D6 Rách phần mềm: □ □ D7 Mất liên tục xương: □ □ D8 Lồi trước tai: □ □ D9 Sờ đau chói, di lệch: □ □ D10 Tê hàm: □ □ D11 Tiếng kêu khớp: □ □ D12 Biên độ há thụ động tối đa: mm D13 Biên độ đưa hàm trước tối đa: mm D14 Biên độ đưa hàm sang trái tối đa: mm D15 Biên độ đưa hàm sang phải tối đa mm D16 Triệu chứng khác: HÌNH ẢNH X QUANG: Phân loại gãy lồi cầu xương hàm (bên phải đánh chéo cột trước, bên trái đánh chéo cột sau): E VỊ TRÍ GÃY F HƯỚNG DI LỆCH Trái Trước Sau Ngoài Trong Trước Sau Ngoài Trong E1 Đầu lồi cầu E2 Cổ lồi cầu E3 Dưới lồi cầu F1 Không di lệch F2 Gập góc F3 Chồng ngắn F4 Mất tiếp hợp xương G TƯƠNG G1 Không di lệch G2 Di lệch QUAN GIỮA LỒI CẦU VÀ Phải G3 Trật khớp HÕM KHỚP H TÍNH H1 Đơn giản CHẤT ĐƯỜNG H2 Phức tạp GÃY I Vị trí gãy khác: PHẢI TRÁI I1 Cằm □ □ I2 Cành ngang □ □ I3 Góc hàm □ □ I4 Ngành đứng □ □ I5 Mỏm vẹt □ □ I6 Xương ổ Vùng răng:… J CHẨN ĐOÁN: K ĐIỀU TRỊ: L GHI CHÚ: Ngày buộc hàm:…………… Ngày điều trị:………………… Ngày đạt lồng múi:………………………… Thời gian lưu cung cố định:……………………… Ngày xuất viện: L1 Ngày tái khám lần 1: L2 Ngày tái khám lần 2: L3 Ngày tái khám lần 3: L4 Ngày tái khám lần 4: Người làm bệnh án TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ KHOA RĂNG HÀM MẶT PHIẾU THEO DÕI TÁI KHÁM Mã số bệnh án: Mã số nghiên cứu: A HÀNH CHÁNH: A1 Họ tên bệnh nhân: ……………………………………………………… A2 Năm sinh: 19…… A3 Giới tính: □ Nam TK lần TK lần STT CÁC DẤU HIỆU CẦN THEO DÕI P 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Đau vùng trước tai bên gãy sờ Đau vùng trước tai há tối đa Đau trước tai đưa HD trước Đau trước tai đưa HD sang bên Gồ vùng trước tai Biên độ há miệng chủ động Biên độ đưa HD sang phải Biên độ đưa HD sang trái Biên độ đưa HD trước Đường há miệng bị lệch Bờ xương liên tục Bờ xương liên tục Tạo cal xương hồn tồn Tạo cal xương Khơng tạo cal xương Hình dạng LC bình thường LC dẹt nhẹ LC biến dạng LC vị trí tương quan với hõm khớp T P T □ Nữ TK lần TK lần P P T T 20 LC lệch
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá kết quả điều trị chỉnh hình bảo tồn gãy lồi cầu xương hàm dưới, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá kết quả điều trị chỉnh hình bảo tồn gãy lồi cầu xương hàm dưới

Từ khóa liên quan