Hướng dẫn sử dựng cơ bản

1 86 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 21:35

Mình gửi tặng nhà File - MẪU LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH theo tiêu chí Dễ làm Dễ sử dụng Dễ kiểm tra + đối chiếu Ghi : Lập LCTT : - B1 : Copy SC 111 + 112 vào mẫu lọc chữ T - B2 : Copy Chữ T 111 + 112 vào sheet T 111 + 112 - B3 : Điền vào DG LCTT : làm linh hoạt KT định khoản theo quan điểm cá nhân khác - B4 : Đối chiếu Số dư Khớp BCDKT Lập TMBCTC - Sổ liệu Khơng phát sinh ẩn - Chỉ thuyết tiêu giá trị lớn (trọng yếu với người đọc) - Thêm sheet CDPS chi tiết vào Đánh dấu = liên kết qua làm cho nhanh (không copy past nhé)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dựng cơ bản , Hướng dẫn sử dựng cơ bản