Báo cáo thực tập giữa khóa ĐHNT

29 228 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 21:12

Báo cáo thực tập giữa khóa bao gồm nhật ký thực tập mẫu.Báo cáo được kết quả cao.Báo cáo được sự hướng dẫn từ giảng viên tại Viện kinh tế và kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại thương.Báo cáo viết về công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ ****** BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA Chuyên ngành: Thương mại quốc tế Đơn vị thực tập: Công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh Sinh viên thực hiện: Lớp: Mã sinh viên: Email: Số điện thoại: Người hướng dẫn: Email: Số điện thoại: Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương Hà Nội, tháng năm 2019 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN LÊ ANH 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty .3 1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 1.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng, ban cấu tổ chức công ty .5 1.3 Hoạt động kinh doanh công ty .7 1.3.1 Phạm vi kinh doanh công ty 1.3.2 Kết kinh doanh công ty CHƯƠNG 2: NHẬT KÝ THỰC TẬP TỪ 1/7 ĐẾN 3/8 .10 2.1 Nhật ký thực tập tuần (từ ngày 1/7 đến ngày 6/7) 10 2.2 Nhật ký thực tập tuần (từ ngày 8/7 đến ngày 13/7) 10 2.3 Nhật ký thực tập tuần (từ ngày 15/7 đến ngày 20/7) .11 2.4 Nhật ký thực tập tuần (từ ngày 22/7 đến ngày 27/7) .12 2.5 Nhật ký thực tập tuần (từ ngày 29/7 đến ngày 3/8) 13 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT 15 3.1.Về cấu tổ chức nhân 15 3.2.Về nguồn vốn quản trị dòng tiền 16 3.3.Về hoạt động sản xuất, kinh doanh .17 KẾT LUẬN 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH MTV VND TTGK BCTTGK KLTN BCTTTN Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam Đồng Thực tập khóa Báo cáo thực tập khóa Khóa luận tốt nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Danh mục hình Hình 1-1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh Danh mục bảng Bảng 1-1 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2016-2018 LỜI MỞ ĐẦU 1) Lý chọn đơn vị thực tập công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh CHƯƠNG 1: Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê vào năm 2019, nơng nghiệp đóng góp 8,7% mức tăng trưởng chung kinh tế năm 2018, đóng vai trò ngành kinh tế quan trọng Việt Nam Tuy nhiên nông nghiệp nước ta bị đánh giá tăng trưởng chưa bền vững quy mô hộ sản xuất nhỏ chiếm tỷ trọng lớn, liên kết vùng nguyên liệu nông dân với doanh nghiệp, với hợp tác xã ít, thiếu chặt chẽ Nên vai trò công ty kinh doanh nông sản vô quan trọng không tạo đầu cho người nông dân, đầu vào cho ngành công nghiệp chế biến mà thúc đẩy ngành xuất CHƯƠNG 2: Công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh với 10 năm hoạt động lĩnh vực nông sản, với haojt động nhập bán bn nơng sản Lê Anh khơng góp phần thúc đẩy nơng nghiệp, công nghiệp chế biến nước nhà phát triển mà tiến tới xuất mặt hàng nơng sản Việt Nam giới tương lai Bên cạnh đó, Lê Anh hoạt động số lĩnh vực tiềm khách sạn, du lịch, … CHƯƠNG 3: Với lĩnh vực kinh doanh phù hợp với chuyên ngành đào tạo tác giả trường đại học bề dày lịch sử đội ngũ cán nhân viên chuyên nghiệp, tác giả tin Lê Anh môi trường tốt để tác giả học tập tập khóa 2) Mục tiêu đặt trình thực tập CHƯƠNG 4: Để có phương hướng hồn thành tốt đợt thực tập khóa năm 2019, thân tác giả tự đặt cho mục tiêu cần đạt sau đợt thực tập CHƯƠNG 5: Thứ nhất, trải nghiệm thực tiễn kinh doanh, làm việc quan, đơn vị có lĩnh vực hoạt động phù hợp với chuyên ngành đào tạo trường, cụ thể công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh CHƯƠNG 6: Thứ hai, tìm hiểu vị trí làm việc công ty, chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu hội nghề nghiệp vị trí Từ củng cố kiến thức, kỹ cần thiết công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo trường, sở thích khả thân CHƯƠNG 7: Thứ ba, vận dụng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thu nhận trình học trường vào thực tiễn, quan sát chênh lệch lý thuyết học trường thực tế làm việc Nhận thức thiếu sót kiến thức, kỹ thân để tiếp tục tích lũy, hoàn thiện kỳ học trường CHƯƠNG 8: Cuối nắm bắt quy định nhà trường liên quan đến việc viết BCTTGK, KLTN BCTTTN, hoàn thành tốt BCTTGK Hướng tới mục tiêu cao thực học phần tốt nghiệp đạt hiệu cao kỳ năm học 2019-2020 3) Kết cấu báo cáo CHƯƠNG 9: Nội dung báo cáo thực tập khóa chia thành chương sau: CHƯƠNG 10: Chương 1: Khái quát chung Công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh CHƯƠNG 11: Chương 2: Nhật ký thực tập từ 1/7 đến 3/8 CHƯƠNG 12: Chương 3: Một số nhận xét CHƯƠNG 13: CHƯƠNG 14: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN LÊ ANH CHƯƠNG 15: 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty CHƯƠNG 16: Tên công ty viết tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN LÊ ANH CHƯƠNG 17: Tên công ty viết tiếng nước ngoài: LE ANH AGRICULTURAL PRODUCTS ONE MEMBER COMPANY LIMITED CHƯƠNG 18: Tên công ty viết tắt: LE ANH AGRICULTURAL PRODUCTS ONE MEMBER CO., LTD CHƯƠNG 19: Mã số thuế (Mã số doanh nghiệp): **********, quản lý chi cục Thuế Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang CHƯƠNG 20: Địa trụ sở chính: Phố Hòa Bình, Thị Trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam CHƯƠNG 21: Điện thoại: 0240.3877638 CHƯƠNG 22: Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) CHƯƠNG 23: Công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh thành lập vào ngày 25 tháng 01 năm 2008 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên số 2400395652 Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bắc Giang cấp, đăng ký thay đổi lần thứ vào ngày 24 tháng 08 năm 2018 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bắc Giang Người đại diện theo pháp luật công ty, đồng thời chủ sở hữu công ty bà Nguyễn Thị Ánh, giữ chức vụ Giám đốc Công ty CHƯƠNG 24: Xuất phát từ chủ doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh thức ăn chăn nuôi thuốc thú y, từ ngày đầu thành lập, bà Nguyễn Thị Ánh xác định Lê Anh tập trung kinh doanh xuất nhập theo đường biển mặt hàng nông sản chủ lực Việt Nam gạo, ngơ, sắn, lúa mì đậu tương Để đạt mục tiêu đề ra, Lê Anh không hợp tác với cơng ty nước mà trọng tạo mối quan hệ với công ty nước ngoài, đặc biệt bạn hàng đến từ Trung Quốc, Nhật Bản Singapore, đồng thời xây dựng hệ thống kho bãi gian hàng trải dài từ Bắc vào Nam với đầu tư Đến nay, trung bình Lê Anh nhập khoảng 200000 nông sản năm, tạo việc thu nhập cho hàng trăm lao động CHƯƠNG 25: Bên cạnh đó, từ năm 2015, Lê Anh mở rộng đầu tư sang số lĩnh vực dịch vụ giáo dục mần non dịch vụ khách sạn Dù phát triển sang kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực, Lê Anh trung thành với sứ mệnh triết lý kinh doanh CHƯƠNG 26: Sứ mệnh: Cung ứng sản phẩm nơng sản sạch, an tồn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng đến nhà sản xuất người tiêu dùng Đồng thời tạo giá trị gia tăng cho người nông dân chung sức xây dựng nông nghiệp bền vững xây dựng thương hiệu nông sản Việt CHƯƠNG 27: Giá trị cốt lõi Lê Anh - Về chất lượng sản phẩm/Dịch vụ: Luôn hướng tới chất lượng sản phẩm dịch vụ - Về nhân : Đội ngũ nhân đào tạo chuyên môn, vững vàng nghiệp vụ căng tràn nhiệt huyết phục vụ khách hàng - Về Quản lý điều hành: Tổ chức quản lý điều hành khoa học, kỷ luật, trực văn hóa doanh nghiệp tảng phát triển bền vững CHƯƠNG 28: Tầm nhìn: Lê Anh nỗ lực khát vọng trở thành Doanh nghiệp xuất nhập nông sản TOP 10 Việt Nam vào năm 2022, góp phần xây dựng thương hiệu nơng sản Việt trường Quốc tế CHƯƠNG 29: Với nỗ lực không ngừng nghỉ, vào năm 2018, Lê Anh vinh dự Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng khen có đóng góp cho phát triển kinh tế an sinh xã hội địa phương CHƯƠNG 30: Sở hữu đội ngũ cán nhân viên chuyên nghiệp, giàu nhiệt huyết phương châm hoạt động đề cao bền chí, ý chí tâm, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo đổi kinh doanh để kịp thời nắm bắt thị trường, Lê Anh chắn tiếp tục phát triền tương lai CHƯƠNG 31: 1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 31.1.1 1.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty CHƯƠNG 32: Hình 1-1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh CHƯƠNG 33: CHƯƠNG 34: Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 34.1.1 1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng, ban cấu tổ chức cơng ty a) Chức nhiệm vụ ban giám đốc - Quyết định vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh ngày công - ty tổ chức thực định nêu Quyết định kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư công ty tổ chức - thực kế hoạch nêu Quan hệ với ngân hàng tổ chức tín dụng hoạt động vay vốn ngắn - hạn, trung hạn dài hạn Ban hành quy chế quản lý nội công ty Tuyển dụng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức chức danh quản - lý công ty Ký kết hợp đồng nhân danh công ty a) Chức nhiệm vụ phòng kinh doanh - Lập kế hoạch, tổ chức thực báo cáo kết thực kế hoạch kinh - doanh; xây dựng giải pháp để trì thúc đẩy hoạt động kinh doanh Chăm sóc khách hàng hữu, tìm kiếm phát triển khách hàng tiềm Tìm kiếm đối tác, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, chốt đơn hàng - ký hợp đồng với nhà cung cấp nước Liên lạc, đàm phán thỏa thuận điều khoản hợp đồng với khách hàng - nhà cung cấp Quản lý hợp đồng, lô hàng ngân hàng Thực thủ tục xuất nhập khẩu, vận chuyển, giao nhận hàng tốn Hồn thành chứng từ xuất nhập khẩu, chứng từ vận chuyển, giao - nhận hàng chứng từ toán Phối hợp với phòng ban khác chi nhánh để lên kế hoạch sản xuất vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa b) Chức nhiệm vụ phòng kế tốn - Ghi chép hạch tốn, đầy đủ nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh trình quản lý sản xuất kinh doanh Công ty, phù hợp với quy định - Nhà nước quy chế quản lý tài Công ty Thu thập, xử lý, xếp, lưu trữ hóa đơn – chứng từ kế tốn Kiểm tra tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, việc thu, nộp tốn, kiểm tra việc giữ gìn sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; phát ngăn ngừa kịp thời tượng lãng phí, vi phạm - chế độ, quy định Nhà nước, Công ty Cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành sản xuất kinh doanh, kiểm tra phân tích hoạt động kinh tế tài phục vụ cơng tác lập theo dõi kế hoạch Cung cấp số liệu báo cáo cho quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài - chính, kế tốn hành Báo cáo kết sản xuất kinh doanh cho ban giám đốc Cơng ty c) Chức nhiệm vụ phòng sản xuất - Lập, xem xét cải tiến quy trình kỹ thuật, kế hoạch chất lượng theo yêu cầu; tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực quy trình kỹ thuật, đảm bảo kế hoạch chất lượng, phát kịp thời cố kỹ thuật - trình sản xuất đề phương án xử lý Sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ máy móc, trang thiết bị, sở vật chất công ty Tham mưu cho ban giám đốc việc mua sắm thiết bị mới, - lý thiết bị cũ khơng hiệu Tổ chức sản xuất theo kế hoạch sản xuất yêu cầu d) Chức nhiệm vụ chi nhánh Quy Nhơn chi nhánh Bắc Giang - Phối hợp với phòng sản xuất quản lý hệ thống kho bãi, bảo quản máy móc, trang - thiết bị, nguyên vật liệu, bán thành phẩm thành phẩm công ty Phối hợp với phòng kinh doanh phân phối sản phẩm dịch vụ công ty đến - khách hàng Phối hợp với phòng kế tốn thu thập hóa đơn-chứng từ, cung cấp số liệu, tài liệu liên quan đến trình sản xuất kinh doanh e) Chức nhiệm vụ chi nhánh Đà Nẵng - Quản lý hoạt động khách sạn Lê Anh Báo cáo định kỳ kết kinh doanh cho công ty CHƯƠNG 35: 1.3 Hoạt động kinh doanh công ty 35.1.1 1.3.1 Phạm vi kinh doanh công ty CHƯƠNG 36: Theo đăng ký kinh doanh công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh, phạm vi kinh doanh công ty bao gồm nhóm ngành, nghề sau: 12 Đây tín hiệu đáng mừng cho thấy hoạt động mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh bước đầu mang lại hiệu Năm 2018, công ty gia tăng vốn chủ sở hữu thêm 30 tỷ đồng, kết hợp khoản tăng vốn vay trị giá 45 tỷ đồng để tập trung đầu tư vào sở vật chất bao gồm xây dựng nhà máy hệ thống kho bãi, mua sắm phương tiện vận chuyển, trang thiết bị máy móc nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm cơng ty Bên cạnh đó, lượng vốn tăng thêm sử dụng vào việc mở rộng kênh phân phối; tuyển dụng đào tạo thêm nhân lực có trình độ Những bước đắn doanh nghiệp bối cảnh thị trường nông sản dần phục hồi giúp doanh nghiệp tăng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ lên 98 tỷ đồng, từ giúp cơng ty có tăng trưởng đột phá thể lợi nhuận trước thuế 13 CHƯƠNG 65: NHẬT KÝ THỰC TẬP TỪ 1/7 ĐẾN 3/8 CHƯƠNG 66: 2.1 Nhật ký thực tập tuần (từ ngày 1/7 đến ngày 6/7) 66.1.1 2.1.1 Mục tiêu - Tìm kiếm đơn vị thực tập phù hợp Làm quen với đơn vị thực tập vị trí thực tập Hồn thành nhiệm vụ người hướng dẫn giao: Viết lịch sử hình thành phát triển công ty 66.1.2 2.1.2 Nội dung công việc - Đến Công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh để liên hệ xin thực tập khóa với vị trí trợ lý hành cơng ty Chào hỏi, giới thiệu thân - làm quen với nhân viên công ty Bắt đầu làm quen với môi trường làm việc Được hướng dẫn công việc cần làm Chủ yếu làm công việc hành photo, scan hợp đồng, xếp - chứng từ, đưa chuyển tài liệu nội công ty, đánh máy số văn bản… Thu thập thông tin lịch sử hình thành phát triển, cấu tổ chức lĩnh vực hoạt động công ty (nội dung chương phần 1.1) 66.1.3 2.1.3 Nhận xét - Đã hoàn thành mục tiêu tuần Bài học: Sử dụng thành thạo thiết bị điện tử văn phòng, phân loại loại tài liệu, chứng từ theo phòng ban CHƯƠNG 67: 2.2 Nhật ký thực tập tuần (từ ngày 8/7 đến ngày 13/7) 67.1.1 2.2.1 Mục tiêu - Hoàn thành đề cương, lời mở đầu, chương phần 1.1 1.2 báo cáo thực - tập khóa Ghi chép nhật ký thực tập (nội dung chương 2) Thực tốt công việc giao nhiệm vụ riêng người hướng dẫn giao cho sơ đồ hóa cấu tổ chức cơng ty, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ phòng ban hướng dẫn người hướng dẫn CHƯƠNG 68: 14 68.1.1 2.2.2 Nội dung công việc - Tiếp tục thực cơng việc hành Sắp xếp tài liệu (hợp đồng, chứng từ, báo cáo tài chính, báo cáo kết kinh doanh ) cơng ty theo - năm Đặt vé máy bay theo lịch làm việc giám đốc Hỗ trợ phòng kinh doanh việc gửi mẫu hàng hóa cho khách hàng, sơ đồ hóa quy trình sản xuất cơng ty (quy trình sản xuất đậu nành ép đùn cơng - nghệ ép đùn khơ dry extrution) Tìm hiểu chi tiết cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phòng ban lĩnh vực hoạt động kinh doanh cơng ty (nội dung chương - phần 1.2) Bắt đầu tiến hành viết báo cáo thực tập khóa 68.1.2 2.2.3 Nhận xét - Cơ hoàn thành mục tiêu đề đầu tuần Bài học: Nắm bắt quy cách đóng gói mẫu, phương thức gửi mẫu quy trình sản xuất lắp đặt cơng ty Có số lưu ý đóng gói mẫu cần đảm báo túi đựng mẫu không bị bục, không thấm nước trình vận chuyển để giữ phẩm chất mẫu Học cách đặt máy bay, điều chỉnh thông tin chuyến bay, mua thêm dịch vụ kèm, toán qua cổng toán khác CHƯƠNG 69: 2.3 Nhật ký thực tập tuần (từ ngày 15/7 đến ngày 20/7) 69.1.1 2.3.1 Mục tiêu - Viết chương phần 1.3 để hoàn thành chương Ghi chép lại nhật ký thực tập - (nội dung chương 2) Thực tốt cơng việc giao Tìm hiểu hoạt động cụ thể công ty chi nhánh Bắc Giang 69.1.2 2.3.2 Nội dung công việc - Tiếp tục thực cơng việc hành Đặt vé máy bay theo yêu cầu từ - giám đốc Tiếp tục viết báo cáo thực tập khóa Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty thông qua thông tin thu thập từ đồng nghiệp nghiên cứu số liệu báo cáo tài báo 15 cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm công ty (nội dung chương - phần 1.3) Hỗ trợ phòng kinh doanh phòng kế tốn việc gửi mẫu hàng hóa - giấy tờ, chứng từ cho quan chức đối tác Hỗ trợ hoạt động công ty chi nhánh Bắc Giang giám sát cơng nhân đóng bao đậu tương, kiểm kho, xuất hàng theo phiếu xuất 69.1.3 2.3.3 Nhận xét - Cơ đạt mục tiêu đề đầu tuần Bài học: Có khác biệt số liệu báo cáo kiểm tốn, dùng mục đích vay vốn từ ngân hàng số liệu báo cáo thuế cơng ty Những phân tích tình hình kinh doanh cơng ty báo cáo kết hợp số liệu báo cáo kiểm toán cơng ty nội dung giải trình báo cáo thuế công ty CHƯƠNG 70: 2.4 Nhật ký thực tập tuần (từ ngày 22/7 đến ngày 27/7) 70.1.1 2.4.1 Mục tiêu - Ghi chép lại nhật ký thực tập (nội dung chương 2) Viết nhận xét thuận lợi mà cơng ty có, khó khăn, hạn chế mà công ty gặp phải, đề phương án phát huy thuận lợi khắc phục - khó khăn, hạn chế (nội dung chương 3) Thực tốt công việc giao 70.1.2 2.4.2 Nội dung công việc - Tiếp tục thực cơng việc hành Nhập liệu excel cơng nợ công ty từ sổ giấy cho tháng đầu năm 2019 Đặt vé máy bay theo yêu cầu giám - đốc Tiếp tục viết báo cáo thực tập khóa Tìm hiểu chi tiết nhân hoạt động quản lý kinh doanh công ty Rút - số thuận lợi khó khăn cơng ty Tìm hiểu mặt hàng kinh doanh cơng ty bao gồm tên, phẩm chất - quy cách đóng bao hàng hóa Hỗ trợ phòng kinh doanh phòng kế tốn việc gửi mẫu hàng hóa - giấy tờ, chứng từ cho quan chức đối tác Giúp thủ kho chi nhánh Bắc Giang việc kiểm kê hàng hóa kho, xuất hàng hóa cho khách hàng theo lệnh 16 70.1.3 2.4.3 Nhận xét - Căn đạt mục tiêu đề đầu tuần Bài học: Cách diễn giải cụ thể nội dung báo cáo công nợ Các mặt hàng kinh doanh cơng ty bao gồm: đỗ tương nhập từ Canada, ngô nhập từ Argentina, bã sắn sấy, khô đậu Đỗ tương phân loại theo phẩm chất thành loại: đỗ tương theo kích thước hạt sàng, đỗ tương mảnh, đỗ tương vỏ đỗ tương Nguồn hàng công ty chủ yếu từ nhập gián tiếp, thủ tục nhập thủ tục hải quan thuê bên dịch vụ Các lô hàng công ty vận chuyển chủ yếu tàu biển container, mua bảo hiểm Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, kiểm định số lượng, chất lượng Vina Control Khách hàng cơng ty cơng ty chế biến nông sản thành thức ăn chăn nuôi cửa hàng bán lẻ nông sản CHƯƠNG 71: 2.5 Nhật ký thực tập tuần (từ ngày 29/7 đến ngày 3/8) 71.1.1 2.5.1 Mục tiêu - Hồn thành phần lại báo cáo thực tập bao gồm nội dung chương - chương 3, phần kết luận số phần khác Thực tốt công việc giao Xin xác nhận nhận xét công ty 71.1.2 2.5.2 Nội dung công việc - Tiếp tục thực cơng việc hành Hỗ trợ phòng kinh doanh phòng kế tốn việc gửi mẫu hàng hóa - giấy tờ, chứng từ cho quan chức đối tác Giúp thủ kho chi nhánh Bắc Giang việc kiểm kê hàng hóa kho, xuất - hàng hóa cho khách hàng theo lệnh Thu thập thông tin số liệu để hồn thành báo cáo thực tập khóa Nhờ anh chị đồng nghiệp giải đáp thắc mắc liên quan đến công ty công - việc, phục vụ cho q trình làm báo cáo thực tập Hồn thành báo cáo thực tập khóa Xin nhận xét giấy xác nhận thực tập Tiến hành cảm ơn chia tay công ty 71.1.3 2.5.3 Nhận xét - Căn hoàn thành mục tiêu đề đầu tuần CHƯƠNG 72: 17 CHƯƠNG 73: 18 CHƯƠNG 74: MỘT SỐ NHẬN XÉT CHƯƠNG 75: 3.1 Về cấu tổ chức nhân CHƯƠNG 76: Về cấu tổ chức, cấu tổ chức công ty đơn giản quy mơ nhân nhỏ Mọi định cơng ty phải thông qua chấp thuận giám đốc CHƯƠNG 77: Ưu điểm cấu tổ chức giúp tránh xung đột định khác nhân viên cấp trung Chức năng, nhiệm vụ phòng ban chun mơn hóa rõ ràng, cụ thể, khơng có chồng chéo phòng ban, nhờ mà suất làm việc nâng cao Hoạt động phối hợp phòng ban thực nhuần nhuyễn CHƯƠNG 78: Nhược điểm cấu tổ chức làm tăng gánh nặng quản lý cho giám đốc không tận dụng tối ưu tài năng, khuyến khích đóng góp nhân viên Q trình thơng qua giám đốc thời gian, đơi dẫn đến tình trạng định chậm đánh hội kinh doanh CHƯƠNG 79: Ngồi cơng tác hành chính, nhân công ty không trọng mức Cơng ty chưa có biện pháp hợp lý để thu hút, trì phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng số lượng chất lượng cho hoạt động sản xuất kinh doanh Điển hình cơng tác đào tạo nhân quy mơ nhỏ nhiều yếu Cơng tác quản lý hành chính, cơng tác thi đua, khen thưởng kỷ luật cơng ty thiếu minh bạch dù có nội quy, quy chế thống nhất, cụ thể Chính vậy, cơng ty gặp khó khăn việc thu hút nhân chất lượng cao gây tình trạng thiếu hụt nhân chất lượng cao, có chun mơn, nghiệp vụ giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết CHƯƠNG 80: Hiện cơng ty có 11 nhân viên cấp trung, có nhân viên đào tạo cử nhân quy chuyên ngành kế tốn, nhân viên lại có trình độ 12/12 Có thể thấy cơng ty thiếu hụt nhân có chuyên ngành quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu, thân giám đốc công ty khơng 19 đào tạo quy, mà mức độ am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ không cao Thực trạng dẫn đến việc hoạt động đòi hỏi chun mơn, nghiệp vụ cao cơng ty thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục thông quan cho hàng hóa, kế tốn thuế… phải th dịch vụ ngồi, làm phát sinh chi phí phụ thuộc công ty vào bên thứ ba CHƯƠNG 81: 3.2 Về nguồn vốn quản trị dòng tiền CHƯƠNG 82: Hiện nay, việc huy động nguồn vốn phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp thực chủ yếu từ hai kênh huy động vốn bao gồm vốn chủ sở hữu vốn vay ngân hàng Nhờ vào mối quan hệ hợp tác thân thiết với ngân hàng, đặc biệt ngân hàng BIDV Bắc Giang ngân hàng Agribank Tỉnh Bắc Giang, việc tiếp cận nguồn vốn vay cơng ty có thuận lợi riêng Tuy nhiên, thủ tục vay vốn rườm rà, phức tạp, thời gian hao tốn nhiều chi phí phụ CHƯƠNG 83: Nếu năm 2017 vốn chủ sở hữu công ty gần 45 tỷ VND (trong có 20 tỷ VND vốn góp) đến năm 2018, số 70,5 tỷ VND (nhờ vào việc vốn góp chủ sở hữu tăng lên 50 tỷ VND) Đáng ý vốn chủ sở hữu tăng 1,5 lần nợ phải trả công ty tăng gấp lần từ 83,5 tỷ VND năm 2017 lên 166 tỷ VND năm 2018 bắt nguồn từ khoản tăng 41 tỷ phải trả người bán khoản tăng 38 tỷ vay nợ thuê tài Vốn tăng để đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư, sản xuất bước đầu mang lại tăng trưởng lợi nhuận cho công ty, nhiên gây áp lực không nhỏ chi phí tài cơng ty tăng từ 2,7 tỷ VND năm 2017 lên 4,3 tỷ VND năm 2018 Mặc dù 100% khoản vay công ty cho có khả trả, nhiên lãi suất có xu hướng tăng chắn tạo nhiều khó khăn rủi ro cho doanh nghiệp (Nguồn: Báo cáo tài năm 2017, 2018) CHƯƠNG 84: Về việc quản trị dòng tiền, doanh nghiệp chưa có kế hoạch cụ thể dài hạn nhằm sử dụng dòng tiền cách hợp lý, quỹ dự phòng để đề phòng rủi ro xảy chưa trọng Tiền mặt tiền gửi công ty phân bổ vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, bao gồm tài 20 khoản cá nhân giám đốc tài khoản công ty, dẫn đến việc sử dụng quản lý khó khăn, thiếu minh bạch, tiềm ẩn nguy thất thoát CHƯƠNG 85: 3.3 Về hoạt động sản xuất, kinh doanh CHƯƠNG 86: Hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty tập trung kế hoạch ngắn hạn, nhỏ lẻ Các hoạt động đầu tư dài hạn công ty chưa cụ thể hóa, mang tính cầm chừng, chí đối phó với quản lý quan chức CHƯƠNG 87: Hiện nay, công ty chủ yếu làm việc với nhà cung cấp khách hàng quen, việc ký kết hợp đồng không trọng, nội dung hợp đồng sơ sài hay chí khơng ký hợp đồng mà thỏa thuận miệng Tình trạng dẫn đến nhầm lẫn, sai sót q trình giao dịch việc hạch toán sổ sách Nghiêm trọng hơn, tranh chấp xảy hai bên khơng có sở để giải quyết, tạo xung đột mối quan hệ tổn thất không nhỏ mặt tài CHƯƠNG 88: Do khơng có kế hoạch sản xuất, kinh doanh dài hạn cụ thể thiếu hụt ngân sự, hoạt động tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường không thúc đẩy mạnh Mạng lưới khách hàng công ty chủ yếu khách hàng cũ khách hàng giới thiệu Phương pháp tiếp cận khách hàng giảm rủi ro chi phí cho cơng ty lại khó khăn cho doanh nghiệp tạo bước đột phá Đây xu lỗi thời, mà thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt, công ty cần chủ động để chiếm lĩnh thị trường CHƯƠNG 89: Việc thiếu kế hoạch sản xuất, kinh doanh làm cơng ty phát sinh chi phí vận chuyển làm hàng Chủ yếu chuỗi cung ứng thiếu khoa học cước vận tài (tàu biển xe container) đắt đỏ (trung bình 2,5% giá trị hợp đồng) (Số liệu từ phòng kinh doanh) CHƯƠNG 90: Bên cạnh đó, cơng ty bán bn nông sản, mặt hàng đặc thù cần bảo quản đặc biệt, việc hao hụt trình vận chuyển, đóng gói khác biệt điều kiện địa lý dẫn tới biến đổi chất lượng nông sản 21 (độ ẩm, mốc, vón cục) phát sinh chi phí khơng nhỏ cho cơng ty (trung bình 0,5% giá trị hợp đồng) (Số liệu từ phòng kinh doanh) CHƯƠNG 91: KẾT LUẬN CHƯƠNG 92: Thông qua đợt TTGK này, tác giả đạt mục tiêu đề tiếp xúc với thực tiễn kinh doanh, làm việc công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh Tác giả có hội tìm hiểu vị trí làm việc cơng ty bước đầu định hình cơng việc theo đuổi sau tốt nghiệp Bên cạnh đó, nhờ vận dụng kiến thức, kỹ thu nhận trình học trường vào thực tiễn, mà tác giả quan sát thấy chênh lệch lý thuyết thực tế, mhận thức thiếu sót thân để tiếp tục tích lũy, hồn thiện tương lai Ngồi ra, tác giả nắm bắt quy định nhà trường liên quan đến việc viết BCTTGK, KLTN BCTTTN, hoàn thành tốt BCTTGK, hiểu biết hữu ích phục vụ cho việc thực học phần tốt nghiệp CHƯƠNG 93: Tuy nhiên, q trình thực tập cơng ty, đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh cơng ty vị trí thực tập mà tác giả khơng có nhiều hội tiếp cận với kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thương mại quốc tế Đây điều tiếc nuối tập tác giả mong có hội để tích lũy thêm tương lai CHƯƠNG 94: Do kiến thức, kỹ thân nhiều hạn chế việc vận dụng lý thuyết học vào thực tế nhiều khó khăn bỡ ngỡ nên việc thực báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Mặc dù vậy, báo cáo thực tập phân tích kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kì từ năm 2016 đến 2018, đồng thời đưa khó khăn, vướng mắc mà cơng ty gặp phải CHƯƠNG 95: Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương tận tình hướng dẫn để tác giả thực tốt báo cáo Xin gửi lời cảm ơn đến bà Nguyễn Thị Ánh - giám đốc Công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh 22 đồng nghiệp công ty tạo điều kiện để tác giả thực tập hoàn thành báo cáo CHƯƠNG 96: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn đầu tư tài Châu Á, 2018, Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty TNHH MTV Nơng sản Lê Anh cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 kèm theo báo cáo kiểm tốn độc lập Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn đầu tư tài Châu Á, 2019, Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 kèm theo báo cáo kiểm toán độc lập TÀI LIỆU TỪ WEBSIDE Công ty TNHH MTV Nông sản Lê Anh, 2/2018, Nông sản Lê Anh - Niềm tự hào nông sản Việt http://nongsanleanh.com/nong-san-le-anh-10-nam-mot-chang-duong/ Tổng cục Thống kê, 2018, Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=18668 Tổng cục Thống kê, 2019, Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=19037 PHỤ LỤC DANH SÁCH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN LÊ ANH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Tên ngành Chế biến, bảo quản thịt sản phẩm từ thịt Chế biến, bảo quản thuỷ sản sản phẩm từ thuỷ sản Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); động vật sống Bán buôn gạo Bán buôn thực phẩm Bán buôn đồ uống Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Bán bn máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thơng Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Bán bn kim loại quặng kim loại Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Bán buôn chuyên doanh khác lại chưa phân vào đâu Bán buôn tổng hợp Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn tr Bán lẻ khác cửa hàng kinh doanh tổng hợp Bán lẻ lương thực cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thực phẩm cửa hàng chuyên doanh Vận tải hành khách taxi Vận tải hành khách đường khác Vận tải hàng hóa đường Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng ( Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu Giáo dục mầm non Giáo dục thể thao giải trí Giáo dục khác chưa phân vào đâu PHỤ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2016-2018 Đơn vị: VND Mã Thuyết Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung số minh Năm 2016 362.246.205.10 Năm 2017 204.205.053.02 Năm 2018 298.134.490.80 cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán 01 02 VI.01 362.246.205.10 204.205.053.02 298.134.490.80 186.346.614.51 265.339.696.81 341.213.739.900 21.032.465.200 14.938.378 4.110.998.628 4.110.998.628 10.018.025.750 17.677.913.968 6.703.636 2.718.508.850 2.718.508.850 9.595.320.806 32.794.793.988 3.278.324 4.303.951.457 4.303.951.457 16.232.492.499 6.918.379.200 0 5.370.787.948 21.863.955 36.588.765 -14.724.810 12.261.628.356 2.879.509.971 1.703.285.834 1.176.224.137 6.918.379.200 1.383.675.840 5.356.063.138 1.071.212.628 13.437.852.493 2.687.570.499 5.534.703.360 4.284.850.510 10.750.281.994 hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng 11 cung cấp dịch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí quản lý kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt 20 21 22 23 24 VI.02 VI.03 VI.04 VI.05 động kinh doanh (30=20+21-22-24) 10 Thu nhập khác 11 Chi phí khác 12 Lợi nhuận khác (40=31-22) 13 Tổng hợp lợi nhuận kế toán 30 31 32 40 trước thuế (50=30+40) 14 Chi phí thuế TNDN 50 51 VI.06 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) 60 Nguồn: Báo cáo tài Cơng ty năm 2017, năm 2018 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ... để hồn thành báo cáo thực tập khóa Nhờ anh chị đồng nghiệp giải đáp thắc mắc liên quan đến công ty công - việc, phục vụ cho trình làm báo cáo thực tập Hồn thành báo cáo thực tập khóa Xin nhận... KLTN BCTTTN Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam Đồng Thực tập khóa Báo cáo thực tập khóa Khóa luận tốt nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Danh mục hình Hình 1-1... KÝ THỰC TẬP TỪ 1/7 ĐẾN 3/8 CHƯƠNG 66: 2.1 Nhật ký thực tập tuần (từ ngày 1/7 đến ngày 6/7) 66.1.1 2.1.1 Mục tiêu - Tìm kiếm đơn vị thực tập phù hợp Làm quen với đơn vị thực tập vị trí thực tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập giữa khóa ĐHNT, Báo cáo thực tập giữa khóa ĐHNT, CHƯƠNG 35: 1.3. Hoạt động kinh doanh của công ty, CHƯƠNG 71: 2.5. Nhật ký thực tập tuần 5 (từ ngày 29/7 đến ngày 3/8), CHƯƠNG 85: 3.3. Về hoạt động sản xuất, kinh doanh

Mục lục

Xem thêm