Bai6 kho tài liệu training

14 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 08:28

70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng 125 Bài 6: Thiết kế triển khai mô hình Active Directory Domain I Mục tiêu:  Thiết kế mơ hình Active Directory Domain  Triển khai mơ hình Active Directory có nhiều Domain Tree II Kịch bản: Trong q trình thiết kế mơ hình Active Directory Forest cho cơng ty A Datum, thành viên nhóm thiết kế định họ cần phải trì Forest riêng biệt treyresearch.net để đáp ứng yêu cầu cách ly phận nghiên cứu công ty Trey Research Tuy nhiên, đội ngũ thiết kế xem xét cách thức tốt để tích hợp hệ thống công ty Contoso vào sở hạ tầng A Datum Tại thời điểm này, Contoso chưa triển khai AD DS Cơng ty Contoso có trụ sở Paris, đối tác cũ cơng ty A Datum Mục tiêu việc mua Contoso để tích hợp hai dòng sản phẩm công ty Bạn phải xem xét kịch định cách tốt để triển khai AD DS cho Contoso, làm để tích hợp hệ thống Contoso vào hệ thống A Datum Các thơng tin khác:  Datum có kế hoạch thuê thêm số lượng lớn nhân viên khác Paris Những nhân viên làm việc phòng bán hàng, tiếp thị, phân phối Paris  Nhân viên IT Contoso khơng có kinh nghiệm quản trị Active Directory, nhân viên công ty huấn luyện cho việc  Văn phòng Paris London kết nối đường truyền có tốc độ 6Mbps, sử dụng cho tất thơng tin liên lạc chia sẻ liệu Nhóm IT A Datum quan tâm đến việc sử dụng băng thông Paris London  A Datum triển khai giải pháp VoIP hội nghị trực tuyến Lync Server 2010, có kế hoạch mở rộng triển khai cho server London Nhóm IT mong muốn hệ thống Active Directory phải sử dụng băng thơng việc đồng liệu AD DS III Yêu cầu tổng quan: Thiết kế mơ hình Active Directory Domains để hỗ trợ mục tiêu sau đây:  Nhân viên bán hàng, tiếp thị, nhóm sản xuất hai công ty hợp tác chặt chẽ với nhau, họ phải có khả chia sẻ thơng tin dễ dàng  Người sử dụng hai công ty A Datum Contoso phải có khả truy cập số thơng tin forest Adatum.com Ngồi ra, họ phải có khả truy cập MCT Trần Thủy Hồng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng 126 vào hộp thư người dùng (User Mailbox) máy chủ Exchange triển khai London, liệu File Server (LON-SVR1) London Người sử dụng phải sử dụng tài khoản đăng nhập để truy cập tài nguyên dịch vụ hệ thống  Một số người dùng Contoso yêu cầu phép truy cập đến tài nguyên Trey Research Kế hoạch bạn phải tạo điều kiện cho việc Giải pháp không thỏa yêu cầu bảo mật forest Treyresearch.net IV Mơ hình thực hành gồm máy: Máy ảo (VM) User name Password 20413C-LON-DC1 20413C-CON-SVR Adatum\Administrator Administrator Pa$$w0rd V Chuẩn bị: Trên máy thật, bung Start menu, mở công cụ Hyper-V Manager Trong cửa sổ Hyper-V® Manager, nhấn chuột phải máy ảo 20413C-LON-DC1, chọn Start Nhấn chuột phải máy ảo 20413C-LON-DC1, chọn Connect Logon vào máy 20413C-LON-DC1 với thông tin sau: • User name: Adatum\Administrator • Password: Pa$$w0rd Thực hiên lại bước cho máy ảo 20413C-CON-SVR Logon vào máy 20413C-CON-SVR với thông tin sau: • User name: Administrator • Password: Pa$$w0rd VI Thực hành: Thời gian thực hành: 45 phút Bài thực hành bao gồm bước: Cài đặt Active Directoy Domain Services Cấu hình CON-SVR làm Domain Controller Domain Tree Forest có MCT Trần Thủy Hồng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng Bước Cài đặt Active Directoy Domain Services Vào máy CON-SVR Mở Server Manager, chọn Add roles and features Trong cửa sổ Before you begin, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 127 70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng Cửa sổ Select installation type, chọn Next Cửa sổ Select destination server, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 128 70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng 129 Cửa sổ Select server roles, đánh dấu chọn Active Directory Domain Services, chọn Add Features, chọn Next Cửa sổ Select features, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng Cửa sổ Active Directory Domain Services, chọn Next Cửa sổ Confirm installation selections, chọn Install MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 130 70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng 131 10 Sau cài đặt thành công, chọn Close Bước Cấu hình CON-SVR làm Domain Controller Domain Tree Forest có Trên máy CON-SVR, cửa sổ Server Manager, chọn AD DS, chọn More MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng 132 Trong hộp thoại All Servers Task Details and Notifications, chọn Promote this server to a domain controller Trong cửa sổ Deployment Configuration, chọn Add a new domain to an existing forest Khai báo thông tin sau:  Select domain type: Tree Domain  Forest name: adatum.com  New domain name: contoso.com Và chọn Change MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng Hộp thoại Windows Security, nhập thông tinh bên dưới, chọn OK  User name: Adatum\Administrator  Password: Pa$$w0rd Cửa sổ Deployment Configuration, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 133 70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng 134 Cửa sổ Domain Controller Options, ô Password Confirm password, nhập Pa$$w0rd, chọn Next Cửa sổ DNS Options, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng Cửa sổ Additional Options, chọn Next Cửa sổ Paths, chọn Next MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 135 70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng 10 Cửa sổ Review Options, chọn Next 11 Cửa sổ Prerequisites Check, chọn Install MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 136 70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng 137 13 Khi CON-SVR khởi động thành công, logon tài khoản:  User name: Contoso\Administrator  Password: Pa$$w0rd 13 Trong Server Manager, bung menu Tool, mở Active Directory Domains and Trusts 14 Kiểm tra forest có thêm domain tree - Contoso.com Kết quả: Sau hoàn thành tập này, bạn triển khai thành công mơ hình Active Directory có nhiều tree MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) 70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng 138 VII Chuẩn bị cho tiếp theo: Sau hoàn thành thực hành, để phục hồi máy ảo trạng thái ban đầu, bạn thực bước sau: Trên máy thật, mở công cụ Hyper-V Manager Nhấn chuột phải lên máy ảo 20413C-LON-DC1, chọn Revert Trong hộp thoại Revert Virtual Machine, chọn Revert Thực hiên bước cho máy ảo 20413C-CON-SVR MCT Trần Thủy Hoàng | Biên soạn theo Microsoft Official Course (MOC) ... London, liệu File Server (LON-SVR1) London Người sử dụng phải sử dụng tài kho n đăng nhập để truy cập tài nguyên dịch vụ hệ thống  Một số người dùng Contoso yêu cầu phép truy cập đến tài nguyên... 136 70-413: Thiết kế triển khai sở hạ tầng mạng 137 13 Khi CON-SVR khởi động thành công, logon tài kho n:  User name: ContosoAdministrator  Password: Pa$$w0rd 13 Trong Server Manager, bung menu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai6 kho tài liệu training , Bai6 kho tài liệu training