Đề KSCL đội tuyển HSG toán 12 năm 2019 2020 trường yên lạc 2 vĩnh phúc

1 100 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2019, 21:55

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ THI MƠN: TỐN NĂM HỌC 2019-2020 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu Giải phương trình cos x  cos 3x  mx  nghịch biến khoảng  ;  xm Câu Tìm m để hàm số y  x3  2(2m  1) x2  (5m2  10m  3) x  10m2  4m  có hai Câu Tìm m để hàm số y  điểm điểm cực trị A, B nằm hai phía so với trục hồnh Câu Có số tự nhiên gồm chữ số khác cho có mặt đồng thời ba chữ số 0,1,2 Câu Cho dãy số  un  u1   biết  Tìm limun n  un    n  ,n  N * un1  n 1  2  x   x    y Câu Giải hệ phương trình   x   y   y  x  x  Câu Cho hình chóp S ABC , có ASB  CSB  600 ; CSA  900 , SA  2SB  3SC  Tính thể tích khối chóp S ABC Câu Cho hình chóp S ABC , có đáy ABCD tam giác cạnh a , tam giác SAB vuông B, tam giác SAC vng C Biết góc hai mặt phẳng  SAB   ABC  600 Tính thể tích khối chóp S ABC khoảng cách từ C đến  SAB  theo a Câu Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  Oxy  , cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm  I  Điểm M nằm cung BC không chứa A không trùng với B, C Gọi  11  H 1;4  K  ;  hình chiếu vng góc M lên AB, AC Phương trình 5  đường thẳng  BC  : x  y   khoảng cách từ M đến BC 2 Tìm tọa độ đỉnh A biết M có hồnh độ dương Câu 10 Cho số thực dương x, y, z thỏa mãn y  z  x  y  z  Tìm giá trị nhỏ biểu thức P   x  1   y  1  z  x  1   x  1 y  1 z  1 - Hết - Thí sinh khơng sử dụng tài liệu máy tính cầm tay - Cán coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………; Số báo danh:………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL đội tuyển HSG toán 12 năm 2019 2020 trường yên lạc 2 vĩnh phúc , Đề KSCL đội tuyển HSG toán 12 năm 2019 2020 trường yên lạc 2 vĩnh phúc

Từ khóa liên quan