MỤC lục tiểu luận môi trường và con người

24 48 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2019, 20:05

MỤC LỤC Phần I Khái niệm môi trường Ơ nhiễm mơi trường gì? 2 Các dạng ô nhiễm Phần II Đặc điểm, nguồn hình thành, chế ô nhiễm môi trường Các nhân tố gây nhiễm mơi trường Hiện trạng môi trường việt nam Phần III Ảnh hưởng môi trường người giới Việt Nam 11 Tích cực 11 Tiêu cực 11 Phần IV Chính sách, biên pháp sử dụng lợi phương pháp xử lý ô nhiễm 15 Chính sách, biên pháp 15 Phương pháp xử lý ô nhiễm 17 Các nhiệm vụ cụ thể trước mắt 19 Các giải pháp lâu dài: 21 Phần V Kết luận 23 Phần VI Kiến Nghị 23 Phần I Khái niệm mơi trường Ơ nhiễm mơi trường gì? Ơ nhiễm mơi trường tượng mơi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất Vật lý, hóa học, sinh học mơi trường bị thay đổi gây tác hại tới sức khỏe người sinh vật khác Ơ nhiễm mơi trường chủ yếu hoạt động người gây Ngoài ra, nhiễm số hoạt động tự nhiên khác có tác động tới mơi trường Ơ nhiễm môi trường chủ đề quen thuộc với qua phương tiện thông tin đại chúng Là vấn đề thời đại ln nóng gắn liền với gia tăng nhanh dân số,phát triển kinh tế Trong khơng phải quốc gia có hệ thống pháp lý,cũng quản lí tốt mơi trường khơng phải quốc gia nhiệt tình cắt giảm sản xuất để hạn chế ô nhiễm Và người có ý thức Các dạng nhiễm Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường chủ đề nóng mặt báo nhận nhiều quan tâm người dân Trong đó, đặc biệt vấn đề ô nhiễm nguồn nước Việt Nam ngày trở nên nghiêm trọng Thơng qua phương tiện truyền thơng, dễ dàng thấy hình ảnh, báo phản ánh thực trạng môi trường Mặc dù ban ngành, đoàn thể sức kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, chưa đủ để cải thiện tình trạng nhiễm ngày trở nên trầm trọng Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường chủ đề nóng mặt báo nhận nhiều quan tâm người dân Trong đó, đặc biệt vấn đề nhiễm nguồn nước Việt Nam ngày trở nên nghiêm trọng Thông qua phương tiện truyền thơng, dễ dàng thấy hình ảnh, báo phản ánh thực trạng môi trường Mặc dù ban ngành, đồn thể sức kêu gọi bảo vệ mơi trường, bảo vệ nguồn nước, chưa đủ để cải thiện tình trạng nhiễm ngày trở nên trầm trọng a) Ơ nhiễm mơi trường Ơ nhiễm mơi trường đất hậu hoạt động người làm thay đổi nhân tố sinh thái vượt qua giới hạn sinh thái quần xã sống đất Môi trường đất nơi trú ngụ người hầu hết sinh vật cạn, móng cho cơng trình xây dựng dân dụng, cơng nghiệp văn hóa người Đất nguồn tài nguyên quý giá, người sử dụng tài nguyên đất vào hoạt động sản xuất nông nghiệp để đảm bảo nguồn cung cấp lương thực thực phẩm cho người Nhưng với nhịp độ gia tăng dân số tốc độ phát triển cơng nghiệp hoạt động thị hố diện tích đất canh tác ngày bị thu hẹp, chất lượng đất ngày bị suy thối, diện tích đất bình qn đầu người giảm Riêng với Việt Nam, thực tế suy thoái tài nguyên đất đáng lo ngại nghiêm trọng b) Ơ nhiễm mơi trường nước Ơ nhiễm mơi trường nước biến đổi theo chiều tiêu cực tính chất vật lý – hóa học – sinh học nước, với xuất chất lạ thể lỏng, rắn làm cho nguồn nước trở nên độc hại với người sinh vật Làm giảm độ đa dạng sinh vật nước Xét tốc độ lan truyền quy mô ảnh hưởng nhiễm nước vấn đề đáng lo ngại ô nhiễm đất Nước bị ô nhiễm phú dưỡng xảy chủ yếu khu vực nước vùng ven biển, vùng biển khép kín Do lượng muối khống hàm lượng chất hữu dư thừa làm cho quần thể sinh vật nước khơng thể đồng hố Kết làm cho hàm lượng ôxy nước giảm đột ngột, khí độc tăng lên, tăng độ đục nước, gây suy thoái thủy vực Ở đại dương ngun nhân gây nhiễm cố tràn dầu Ơ nhiễm nước có ngun nhân từ loại hóa chất, chất thải từ nhà máy, xí nghiệp thải sơng, biển mà chưa qua xử lý; loại phân bón hố học thuốc trừ sâu dư thừa đồng ruộng ngấm vào nguồn nước ngầm nước ao hồ; nước thải sinh hoạt thải từ khu dân cư ven sông gây ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, sinh vật khu vực Các loại chất độc hại lại bị đưa biển nguyên nhân xảy tượng "thủy triều đỏ", gây ô nhiễm nặng nề làm chết sinh vật sống mơi trường nước c) Ơ nhiễm mơi trường khơng khí Ơ nhiễm mơi trường khơng khí có mặt chất lạ biến đổi quan trọng thành phần khơng khí, làm cho khơng khí khơng gây mùi khó chịu, giảm thị lực nhìn xa bụi Hiện nay, nhiễm khí vấn đề thời nóng bỏng giới khơng phải riêng quốc gia Mơi trường khí có nhiều biến đổi rõ rệt có ảnh hưởng xấu đến người sinh vật Ô nhiễm khí đến từ người lẫn tự nhiên.[2] Hàng năm người khai thác sử dụng hàng tỉ than đá, dầu mỏ, khí đốt Đồng thời thải vào môi trường khối lượng lớn chất thải khác như: chất thải sinh hoạt, chất thải từ nhà máy xí nghiệp làm cho hàm lượng loại khí độc hại tăng lên nhanh chóng Ơ nhiễm từ xe gắn máy loại ô nhiễm khí đáng lo ngại Ơ nhiễm mơi trường khí tạo nên ngột ngạt "sương mù", gây nhiều bệnh cho người Nó tạo mưa axít làm huỷ diệt khu rừng cánh đồng Điều đáng lo ngại người thải vào khơng khí loại khí độc như: CO2, gây hiệu ứng nhà kính Theo nghiên cứu chất khí quan trọng gây hiệu ứng nhà kính cacbonic (CO2), đóng góp 50% vào việc gây hiệu ứng nhà kính, mêtan (CH4) 13%, nitơ 5%, CFC 22%, nước tầng bình lưu 3% Nếu không ngăn chặn tượng hiệu ứng nhà kính vòng 30 năm tới mặt nước biển dâng lên từ 1,5 – 3,5 m (Stepplan Keckes) Có nhiều khả lượng CO2 tăng gấp đôi vào nửa đầu kỷ sau Điều thúc đẩy q trình nóng lên Trái Đất diễn nhanh chóng Nhiệt độ trung bình Trái Đất tăng khoảng 3,60 °C (G.I.Plass), thập kỷ tăng 0,30 °C Theo tài liệu khí hậu quốc tế, vòng 130 năm qua nhiệt độ Trái Đất tăng 0,40 °C Tại hội nghị khí hậu châu Âu tổ chức gần đây, nhà khí hậu học giới đưa dự báo đến năm 2050 nhiệt độ Trái Đất tăng thêm 1,5 – 4,50 °C người khơng có biện pháp hữu hiệu để khắc phục tượng hiệu ứng nhà kính Một hậu nhiễm khí tượng lỗ thủng tầng ơzơn CFC "kẻ phá hoại" tầng ơzơn Sau chịu tác động khí CFC số loại chất độc hại khác tầng ôzôn bị mỏng dần thủng d) Các loại nhiễm khác • Ơ nhiễm tiếng ồn, bao gồm tiếng ồn xe cộ, máy bay, tiếng ồn cơng nghiệp • Ơ nhiễm sóng, loại sóng sóng điện thoại, truyền hình tồn với mật độ lớn Làm cho người bị ảnh hưởng nhiều đến não hơn, khiến thể người chịu nhiều tác động khác ảnh hưởng loại sóng • Ơ nhiễm ánh sáng,hiện người sử dụng thiết bị chiếu sáng cách lãng phí ảnh hưởng lớn tới mơi trường ảnh hưởng tới trình phát triển động thực vật • Ơ nhiễm phóng xạ Điều đáng lo ngại người thải vào khơng khí loại khí độc như: CO2, gây hiệu ứng nhà kính Theo nghiên cứu chất khí quan trọng gây hiệu ứng nhà kính CO2, đóng góp 50% vào việc gây hiệu ứng nhà kính, CH4 13%,, nitơ 5%, CFC 22%, nước tầng bình lưu 3% Nếu không ngăn chặn tượng hiệu ứng nhà kính vòng 30 năm tới mặt nước biển dâng lên từ 1,5 – 3,5 m (Stepplan Keckes) Có nhiều khả lượng CO2 tăng gấp đôi vào nửa đầu kỷ sau Điều thúc đẩy q trình nóng lên Trái Đất diễn nhanh chóng Nhiệt độ trung bình Trái Đất tăng khoảng 3,60 °C (G.I.Plass), thập kỷ tăng 0,30 °C.Theo tài liệu khí hậu quốc tế, vòng 130 năm qua nhiệt độ Trái Đất tăng 0,40 °C Tại hội nghị khí hậu Châu Âu tổ chức gần đây, nhà khí hậu học giới đưa dự báo đến năm 2050 nhiệt độ Trái Đất tăng thêm 1,5 – 4,50 °C người khơng có biện pháp hữu hiệu để khắc phục tượng hiệu ứng nhà kính.Một hậu nhiễm khí tượng lỗ thủng tầng ơzơn CFC "kẻ phá hoại" tầng ơzơn Sau chịu tác động khí CFC số loại chất độc hại khác tầng ôzôn bị mỏng dần thủng Phần II Đặc điểm, nguồn hình thành, chế nhiễm môi trường Mức độ tác động từ nguồn gây nhiễm nói tùy thuộc vào nhóm yếu tố: quy mơ dân số, mức tiêu thụ tính theo đầu người, tác động mơi trường, quy mô dân số yếu tố quan trọng Ơ nhiễm mơi trường nhiều nguồn khác Nguồn gây ô nhiễm nguồn thải chất gây nhiễm Có nhiều cách chia nguồn gây nhiễm: • Theo tính chất hoạt động, gồm nhóm: q trình sản xuất (nơng nghiệp, cơng nghiệp, du lịch, tiểu thủ cơng nghiệp); q trình giao thơng vận tải; sinh hoạt; tự nhiên • Theo phân bố khơng gian, gồm nhóm: điểm nhiễm, cố định (khói nhà máy gây nhiễm cố định); đường ô nhiễm, di động (xe cộ gây ô nhiễm đường); vùng ô nhiễm, lan tỏa: vùng thành thị, khu công nghiệp gây ô nhiễm lan tỏa thành phố đến vùng nơng thơn • Theo nguồn phát sinh, gồm nguồn ô nhiễm sơ cấp nguồn ô nhiễm thứ cấp: Nguồn ô nhiễm sơ cấp chất ô nhiễm từ nguồn thải trực tiếp vào môi trường; nguồn ô nhiễm thứ cấp chất ô nhiễm tạo thành từ nguồn sơ cấp biến đổi qua trung gian tới môi trường gây ô nhiễm Các nhân tố gây nhiễm mơi trường ❖ Do người Con người ngày tàn phá mơi trường sống theo nhiều cách, vơ tình cố ý Từ cơng trình xây dựng sai lầm, trình canh tác trồng trọt, khai thác mỏ, hay đơn giản thói quen sinh hoạt hàng ngày… làm biến dạng bề mặt hành tinh Chính lòng tham người hủy diệt tất số việc làm dẫn tới ô nhiễm môi trường − Mặt trái đập thủy điện : cơng trình cơng cộng khơng phải lúc hữu ích cơng chúng Điển dự án đập thủy điện Trung Quốc Với mục tiêu sản xuất lượng sạch, đập đồ sộ lại gây lụt lội vùng xung quanh, hủy hoại môi trường sinh thái…Năm 2007, Trung Quốc hồn thành cơng trình đập thủy điện lớn giới – đập Tam Hiệp Công trình chốn nơi sinh sống 1,2 triệu người, làm ngập lụt 13 thành phố chính, 140 thị trấn 1.350 làng Hàng trăm nhà máy, hầm mỏ, bãi rác khu cơng nghiệp bị nhấn chìm nước, làm cho nước hồ chứa nước dự trữ gần bị nhiễm nặng nề Cơng trình làm biến đổi sơng hùng vĩ thời trở thành ao tĩnh lặng tử hàng ngàn loài thủy sinh vật nơi đây.Các nhà khoa học liên hệ đập với trận động đất Đập Tam Hiệp xây dựng phía đường đứt gãy chính, kể từ xây dựng có có hàng trăm chấn động nhẹ xảy Họ cho trận động đất thảm khốc Tứ Xuyên hồi năm 2008 làm 80.000 người chết phần lượng nước dồn đập Zipingpu nằm gần đường đứt gãy gây trận động đất − Đánh bắt thủy hải sản mức: Các hải sản ngon miệng nhiều người yêu thích ngày rút ruột đại dương Theo Quỹ Bảo vệ động vật hoang dã giới (WWF), nhu cầu hải sản người cao gấp 2,5 lần so với khả cung ứng biển Các lồi hải sản ưa thích bị đánh bắt cạn kiệt Các tàu đánh bắt cá đại thủ phạm Chúng nhà máy chế biến hải sản di động, trang bị thiết bị dò tìm đại Khi phát mục tiêu, lưới khổng lồ có kích thước sân bóng thả xuống, tóm gọn bầy cá lớn vài phút Các chuyên gia dự đốn rằng, khơng có biện pháp can thiệp, nhiều loài hải sản quen thuộc thực đơn hàng ngày người biến khỏi đại dương 40 năm tới − Những di dân kẻ xâm chiếm Khi người di chuyển đến nơi sinh sống mới, họ thường đem theo vật cỏ quê đến trồng vùng đất Việc làm vơ tình làm xáo trộn quần thể động thực vật địa, nguyên nhân gây tàn phá môi trường khốc liệt nhất.Những kẻ xâm chiếm tranh giành môi trường sống thức ăn, đẩy “dân địa phương” đến bước đường diệt vong Một ví dụ điển hình lồi chim cưu (sống đảo quốc Mauritius nằm phía Tây Nam Ấn Độ Dương), bị tuyệt chủng sinh vật “ngoại lai” mèo, chuột … thủy thủ Châu Âu mang đến phá hoại tổ ăn trứng chúng − Các hoạt động khai thác than khoáng sản Than đá nguồn cung cấp lượng dồi dào, kèm theo trình sản xuất điện từ than đá lượng khí thải CO2 khổng lồ phá hủy bầu khí Hậu biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp phạm vi tồn cầu.Thêm vấn nạn ngành cơng nghiệp khai thác than rác thải đất đá, cối bị đào lên trình khai thác bị đổ đống xuống thung lũng lân cận, bóp nghẹt dòng suối, phá hủy mơi trường sống sinh vật, làm kiệt quệ dòng nước chảy sơng; thêm vào đó, chất thải cơng nghiệp bị rửa trơi vào dòng sơng, gây nhiễm nghiêm trọng − Tai họa từ sơ suất người Đôi khi, sơ suất nhỏ người gây hậu thảm khốc khó lường.Thảm họa tràn dầu làm chấn động nước Mỹ cơng ty Exxon Valdez năm 1989, ngồi việc cướp kế mưu sinh hàng chục ngàn ngư dân, tử hàng triệu sinh vật biển khác vùng biển Alaska.Mới vụ tràn dầu công ty BP xảy vịnh Mexico hồi tháng 4/2010 chí gây hậu nghiêm trọng vụ Exxo, đánh giá thảm họa tràn dầu kinh hồng lịch sử Cho đến tại, sớm để ước lượng mức độ ảnh hưởng thiệt hại cố gây ra, chắn người dân hệ sinh thái khu vực chịu thiệt hại nặng nề − Các hoạt động nông nghiệp không bền vững Các hoạt động nơng nghiệp khơng an tồn ngun gây nhiễm đất nguồn nước Lấy ví dụ, Mỹ, 70% nguồn nước sông suối bị nhiễm hóa chất phân bón hóa học thuốc bảo vệ thực vật bị rửa trôi từ cánh đồng.Ngồi ra, ngành cơng nghiệp chăn ni quy mơ lớn với hàng trăm ngàn gia súc thải lượng khổng lồ loại khí thải chưa qua xử lý từ phân chúng Các khí “góp cơng” việc làm Trái đất nóng lên − Phương tiện giao thông Mỗi năm xe hoạt động thải khoảng 5,4 CO2 dạng khí thải Ngồi tác hại lâu dài đến tầng ozone, gây hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng lên, loại khí thải gây tác hại tức thời đến người thông qua bệnh đường hô hấp ngày phổ biến Hơn nữa, ngành công nghiệp khai thác cung cấp nhiên liệu (xăng dầu) cho loại phương tiện giao thông hoạt động để lại nhiều hậu xấu cho môi trường − Nạn phá rừng Các khu rừng bị teo nhỏ biến hàng ngày, đặc biệt khu rừng mưa nhiệt đới Với đà phá rừng tại, nhà khoa học ước tính khoảng 100 năm nữa, toàn rừng trái đất biến mất.Mất rừng phổi; không đủ xanh để chuyển hấp thụ chuyển hóa khí nhà kính Khơng rừng đồng nghĩa với việt hàng rào che chắn bảo vệ, dẫn đến thảm họa xói mòn lũ lụt ngày nghiêm trọng − Bùng nổ dân số: Các nhà nghiên cứu dân số nói rằng, không tự kiềm chế dân số cách ơn hòa thơng qua chương trình kế hoạch hóa gia đình, thiên nhiên làm giúp việc với biện pháp tàn khốc bệnh dịch đói kém.Chỉ vòng 40 năm, dân số giới tăng từ tỷ lên gần tỷ người Mỗi năm lại có thêm 75 triệu người – tương đương dân số nước Đức – sinh hành tinh Ước tính đến năm 2050, dân số trái đất vượt mốc tỷ người.Dân số tăng đồng nghĩa với nhu cầu thực phẩm tăng, lượng rác thải theo tăng lên Các ngành công nghiệp hoạt động hết công suất để phục vụ người Tài nguyên bị rút cạn Trái đất dần kiệt quệ − Chiến tranh: Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, tổng cộng đế quốc Mĩ rải 72 triệu lít chất diệt cỏ có 44 triệu lít chất độc màu da cam lên 1,7 triệu đất trồng rừng miền nam Việt Nam Hậu để lại cho người mơi trường sống vấn chưa tình tốn hết tàn phá khủng khiếp Ngay bị rải thuôc diệt cỏ lần thứ nhất, 30% rừng bị chết sau Cây rừng bị trụi lá, nước bị ô nhiễm, động vật chết nhiễm độc, nhiều thảm rừng đến vấn khơng có loại mọc … minh chứng tiêu biểu cho sức tàn phá chiến tranh lên môi trường tự nhiên.Thế giới phải chứng kiến chiến tranh có sức huỷ diệt lớn, ngày xảy chiến tranh xung đột sắc tộc, tôn giáo… Bên cạnh thiệt hạỉ khủng khiếp người hậu tác động đến nhiễm môi trường lời cảnh bảo ❖ Do thiên nhiên, quy luật thiên nhiên Là mưa, tuyết tan, lũ lụt, gió bão… sản phẩm hoạt động sống sinh vậtchúng Cây cối, sinh vật chết , chúng bị vi sinh vật phân hủy thành chất hữu Một phần ngấm vào lòng đất, sau ăn sâu vào nước ngầm, gây ô nhiễm.hoặc theo dòng nước ngầm hòavào dòng lớn Lụt lội làm nước sạch, khuấy động chất dơ hệ thống cống rãnh, mang theo nhiều chất thải độc hại từ nơi đổ rác, theo loại hoá chất trước cất giữ.Nước lụt bị nhiễm hố chất dùng nơng nghiệp,kỹ nghệ tác nhân độc hại khu phế thải Công nhân thu dọn lân cận công trường kỹ nghệ bị lụt bị tác hại nước nhiễm hố chất Ơ nhiễm yếu tố tự nhiên nghiêm trọng, khơng thường xun, khơng phải ngun nhân gây suy thối chất lượng mơi trường tồn cầu Thực Trạng phải đối mặt với vấn đề phổ biến nóng lên Trái Đất, ô nhiễm biển đại dương với hoang mạc hóa Sự nóng lên Trái Đất: nhiệt độ trung bình Trái Đất nóng gần 40oC so với nhiệt độ kỷ băng hà gần nhất, khoảng 13.000 năm trước Tuy nhiên vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình bề mặt Trái Đất tăng khoảng 0.6 o – 0,7o C dự báo tăng 1,4o –5o C năm tới Ấm lên tồn cầu có tác động sâu sắc đến mơi trường xã hội Một hệ tất yếu gia tăng nhiệt độ trái đất gia tăng mực nước biển, cường độ bão thời tiết cực đoan, suy giảm tần ozon, thay đổi ngành công nghiệp,và làm suy giảm oxy đại dương.Tốc độ ấm lên nhanh so với thích ứng lồi sinh vật, số lồi có khả tuyệt chủng Sự ô nhiễm biển đại dương: Biển đại dương ngày đêm kêu cứu nhiễm Hàng năm có khoảng 50 triệu chất thải đổ biển Bên cạnh cố rò rỉ dầu, tràn dầu tàu trưởng chiếm 50% nguồn ô nhiễm dầu biển.Thơng qua số biết nói sau đây, ta thấy phần hậu ô nhiễm:1.000.000 chim biển, 100.000 thú biển rùa biển bị chết bịvướng hay bị nghẹt thở loại rác plastic 30 - 50% lượng CO2 thải từ q trình đốt nhiên liệu hóa thạch bị đại dương hấp thụ, việc thay đổi nhiệt độ làm ảnh hưởng đến khả hấp thụ CO2 phiêu sinh vật sau làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái.60% rạn san hô bị đe dọa việc ô nhiễm Sự hoang mạc hóa: Mỗi năm, sa mạc Sahara tiến dần phía Nam với tốc độ 45 km/năm.cao nguyên madagasca nơi xem khoa báu đa dạng sinh học 7% đất đai đồi trọc Đa dạng sinh thái suy giảm đất đai trở nên bạc màu canh tác hai ảnh hưởng chủ yếu q trình hoang mạc hóa Tình Trạng đe dọa sống gần tỉ người Trái Đất Châu phi nuôi 25% dân số vào năm 2025 tốc độ hoang mạc lục địa Đen tiếp tục Ơ nhiễm mơi trường Việt Nam ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày trở nên nghiêm trọng Việt Nam Trên phương tiện thông tin đại chúng ngày, dễ dàng bắt gặp hình ảnh, thơng tin việc môi trường bị ô nhiễm Bất chấp lời kêu gọi bảo vệ mơi trường, tình trạng nhiễm lúc trở nên trầm trọng Điều khiến ta phải suy nghĩ… Về nồng độ bụi, hai thành phố lớn Việt Nam đứng sau Bắc Kinh, Thượng Hải, New Delhi Dhaka Mối đe doạ tiềm tàng chắn cản trở trình phát triển thành phố Cũng theo nghiên cứu số môi trường ổn định Trường Đại học Yale (Mỹ) thực hiện, Việt Nam đứng thứ hạng thấp số nước Đơng Nam Á Tình trạng quy hoạch khu đô thị chưa gắn với vấn đề xử lý chất thải, nước thải nên ô nhiễm môi trường thành phố lớn, khu công nghiệp, khu đô thị mức báo động Trong tổng số 183 khu cơng nghiệp nước, có 60% khu cơng nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung Các thị có khoảng 60% - 70% chất thải rắn thu gom, sở hạ tầng thoát nước xử lý nước thải, chất thải nên chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường Hầu hết lượng nước thải chưa xử lý đổ thẳng sông, hồ dự báo đến năm 2010 510.000m3/ngày Một ví dụ đau lòng việc xả nước thải, hẳn không không biết, trường hợp sông Thị Vải bị ô nhiễm hố chất thải từ nhà máy cơng ti bột Vê Đan suốt 14 năm liền Điều khiến cho sông bị ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng tới sống nhiều người dân xung quanh Một ví dụ khác việc nhiễm hồ Hồn Kiếm, biểu tượng văn hố dân tộc Khơng có mơi trường nước mà mơi trường khơng khí mơi trường đất bị nhiễm nghiêm trọng Mơi trường khơng khí hầu hết đô thị Việt Nam vượt tiêu chuẩn cho phép Riêng thành phố Hồ Chí Minh, kết đo đạc trạm quan trắc khơng khí cho thấy 89% mẫu kiểm tra khơng khí khơng đạt tiêu chuẩn cho phép, mức nguy hại cao cho sức khỏe, lượng bụi lơ lửng nhân tố gây ô nhiễm nghiêm trọng hàng đầu địa bàn Bên cạnh đó, tình trạng nhiễm khơng khí chì gia tăng nhanh chóng, cụ thể nồng độ chì đo đượ cừ đầu năm 2009 đến thường dao động ngưỡng 0,22 0,38g/m³, chuẩn cho phép khoảng 1,5 lần Về môi trường đất, kết số khảo sát cho thấy hàm lượng kim loại nặng đất gần khu công nghiệp tăng lên năm gần Như cụm cơng nghiệp Phước Long (Bình Phước) hàm lượng Cr cao gấp 15 lần so với tiêu chuẩn, Cd cao từ 1,5 đến lần, As cao tiêu chuẩn 1,3 lần (Cr,Cd,As: chất hoá học độc hại) Thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến đất Mặc dù khối lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng Việt nam ít, trung bình từ 0,5-1,0 kg/ha/năm, nhiên, nhiều nơi phát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đất Hiện trạng môi trường việt nam Môi trường đất Môi trường đất Việt Nam nay, từ miền đồng đến miền trung du, bị thối hóa mạnh Miền trung du vùng núi, mặt đất bị xói mòn mạnh, dẫn đến mặt đất bị rửa trơi, chất hữu làm cho nhiều vùng đất bị cằn cỗi, khơng khả canh tác, dẫn đến việc diện tích đất bị hoang mạc hóa gia tăng Trong đó, vùng đồng trồng lúa hoa màu lại liên tục bị ngập úng, mặn hóa hay nhiễm phèn… tác động mạnh đến mùa màng Nguyên nhân dẫn đến việc đất bị thối hố tượng thiên tai ngày khốc liệt Việt Nam Hiện tượng thiên tai gia tăng làm cho nhiều vùng đất liên tục bị lũ quét, trượt sạt lở đất… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất đai trồng trọt đời sống người dân Việt Theo khảo sát Cục Khí Tượng Thủy Văn, cường độ mưa, lũ lụt bão tố thường xuyên gia tăng Việt Nam nửa kỷ qua Hiện tượng thiên tai gia tăng xác định có nguyên nhân từ việc phá rừng cách bừa bãi Ngoài ra, mơi trường đất bị nhiễm nặng việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật Kết xét nghiệm môi trường cho thấy, số vùng đất nông nghiệp bị ô nhiễm nặng Chẳng hạn, vùng trồng rau thành phố Hồ Chí Minh, hàm lương CO tầng mặt đất dao động từ 9,9-15mg/k Vùng rau Hóc Mơn có hàm lượng chì đất từ 23-59mg/kg Vùng Thanh Trì, Từ Liêm (Hà Nội) hàm lượng nitơ đất từ 30-102mg/kg Vùng đất gần nhà máy phân lân Văn Điển bị nhiễm kim loại nặng Cd, Cu, Pb Zn Tất số liệu vượt ngưỡng cho phép an tồn Mơi trường nước Nhìn chung, chất lượng nước thượng lưu sơng tốt, vùng hạ lưu phần lớn lại bị nhiễm nặng, đặc biệt sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sơng Cầu, sơng Đáy… Ngun nhân nước thải nhà máy sản xuất, với nước thải sinh hoạt không xử lý mà đổ trực tiếp sông Tại nơi vừa nêu, nhiều tiêu BOD, COD, NH4, N P cao tiêu chuẩn cho phép nhiều lần Không nước sông, mà nước ngầm có nguy bị cạn kiệt có dấu hiệu ô nhiễm Nguyên nhân khai thác bừa bãi không kỹ thuật, cộng thêm nước thải rác thải không xử lý tốt thấm dần vào lòng đất Mơi trường khơng khí Mơi trường khơng khí Việt Nam vùng nơng thơn miền núi tốt Tuy nhiên, thành phố lớn, khu đô thị khu công nghiệp bị nhiễm nặng nồng độ khói bụi cao Ngun nhân q trình thị hoá Việt Nam diễn nhanh ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng khơng khí Khói bụi nơi trở thành vấn đề cấp bách Nồng độ bụi khu dân cư bên cạnh nhà máy, xí nghiệp gần đường giao thông lớn vượt số cho phép từ 1,5-3 lần; nơi xây dựng nhà cửa, đường xá vượt mức cho phép từ 10-20 lần Việc gia tăng phương tiện giao thông gây nhiễm khơng khí nhiều nơi Tại nút giao thơng lớn, nồng độ chì, khí CO cao 10 Phần III Ảnh hưởng môi trường người giới Việt Nam Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm vừa cơng bố bảng phân tích ảnh hưởng yếu tố môi trường sức khoẻ người quốc gia toàn cầu Qua đó, quan y tế khẳng định sức khoẻ người đựơc cải thiện nhiều giảm thiểu đựơc nguy ô nhiễm môi trường Theo số liệu WHO, năm giới có 13 triệu người tử vong liên quan đến vấn đề mơi trường Tại nhiều quốc gia tồn cầu, trung bình 100 ngừơi chết có 10 người thiệt mạng yếu tố mơi trừơng, tiêu biểu nguồn nứơc thiếu vệ sinh hay ô nhiễm khơng khí gia đình dùng nhiên liệu rắn nấu ăn Những nạn nhân “tử thần môi trường” trẻ em tuổi, đa số ca tử vong thường gặp tiêu chảy nhiễm trùng đừơng hơ hấp Thống kê cho thấy số nước, 1/3 loại bệnh tật ngăn ngừa cách cải thiện môi trừơng sống Vẫn theo khảo sát Tổ chức y tế giới, quốc gia có thu nhập thấp chịu ảnh hửơng nặng nề từ yếu tố môi trường, không đất nứơc nào, kể nước có điều kiện mơi trường tương đối tốt, có khả miễn dịch trước tác hại môi trừơng lên sức khoẻ người Tích cực Kinh tế phát triển Tiêu cực "Ơ nhiễm mơi trường giết chết người nhiều gấp 15 lần chiến tranh Đây số nhà khoa học thuộc Ủy ban Tạp chí khoa học Lancet vấn đề ô nhiễm sức khoẻ đưa ra", trang Sputnik Nga thông tin Kết nghiên cứu công bố trang web tạp chí Lancet cho biết năm 2015, bệnh ô nhiễm môi trường gây nên cướp sinh mạng gần triệu người toàn giới, tương đương 16% tổng số trường hợp tử vong–theoSputnik Các nhà khoa học khẳng định số lớn gấp lần so với số người chết AIDS, lao sốt rét cộng lại; gấp 15 lần so với chiến tranh hình thức bạo lực khác Cũng theo nhà nghiên cứu, chất lượng sinh thái tồi tệ giết nhiều người thuốc lá, nghèo đói thiên tai Ơ nhiễm trầm trọng nguyên nhân 1/4 trường hợp tử vong số nước Môi trường sống Việt Nam? Quả thật, tình trạng nhiễm mơi trường Việt Nam ngày trở nên nghiêm trọng, đe doạ đến sức khoẻ ngừơi lan rộng khía cạnh sinh hoạt đời sống, từ nguồn nứơc, khói bụi, khơng khí, rác thải, nhiên liệu xăng dầu v v lúc nhà chức trách chưa tìm giải pháp đối phó hữu hiệu 11 Về tình trạng môi trừơng Việt Nam, Tổ chức y tế giới ghi nhận trung bình năm có ngàn ca tử vong nguồn nứơc điều kiện vệ sinh Số người chết nguyên nhiễm khơng khí nhà 10 ngàn, ngàn ngừơi thiệt mạng năm bầu khơng khí bên ngồi bị nhiễm Một người dân xúc: “Môi trường ô nhiễm, đường phải đội nón, đeo trang, nhà mặt đường lúc phải đóng cửa sợ bụi bay vào” Trong vấn trước với đài RFA, Bộ trửơng tài ngun mơi trường Mai Ái Trực khẳng định ô nhiễm môi trường Việt Nam vấn đề quan trọng: “Đây vấn đề quan trọng phủ bố trí nguồn lực thực nhiệm vụ bảo vệ môi trường Người dân ngày quan tâm thấy rõ đến lợi ích mơi trường, nhiên dừng lại đó, chưa ý thức đựơc thân cần phải làm để đóng góp cho việc bảo vệ mơi trường Chúng tơi quan tâm đến việc nâng cao ý thức người dân cơng tác này.” Trong người dân lại than rằng: “Hiện gìơ tình trạng mơi trường khó kiểm sốt Họ bè phái họ làm để lấy lệ Nếu phủ Việt Nam mà khắc phục đỡ cho dân chúng lắm.” Một số biện pháp WHO đề nghị nhằm giúp giảm thiểu tác hại từ môi trường hạ tỷ lệ bệnh tật, tử vong chẳng hạn sử dụng nhiên liệu gas hay điện nấu nứơng, cải thiện hệ thống thơng khí, thơng gió nhà, điều chỉnh hành vi người Ngồi ra, WHO u cầu phủ phải lưu ý đến công tác xử lý nứơc sinh hoạt, tiêu huỷ rác thải cách, giảm thiểu mức độ nhiễm khơng khí để bảo vệ sức khoẻ cho người dân Chuyên gia thuộc WHO, bà Susanne Weber-Mosdorf, nhấn mạnh khảo sát tình hình mơi trừơng sức khoẻ ngừơi dân quốc gia bứơc đầu việc giúp nhà hoạch định sách y tế mơi trường nứơc thấy rõ thực trạng để từ đề biện pháp can thiệp, phòng ngừa hữu hiệu Những nguy đựơc quan tâm nghiên cứu WHO bao gồm yếu tố ô nhiễm môi trừơng, yếu tố nghề nghiệp, phóng xạ tia cực tím, tiếng ồn, biện pháp nơng nghiệp, thay đổi khí hậu hệ sinh thái, cách hành xử người Khí hậu biến đổi Một ảnh hưởng mơi trường làm biến đổi khí hậu Những năm gần đây, người dân Việt Nam kinh nghiệm rõ biến đổi khí hậu Khảo sát Viện Khoa Học Khí Tượng Thuỷ Văn cho biết, Bến Tre, mực nước biển dâng lên khoảng 20 cm so với cách 10 năm Những tượng thời tiết cực đoan xuất ngày nhiều Biến đổi khí hậu làm gia tăng thiên tai nhiều nơi Việt Nam Điều thể rõ nét qua tượng bão lụt xảy liên miên năm gần đây, đặc biệt miền trung Thậm chí, vùng trước khơng có bão, năm gần có Chỉ tính riêng Huế, từ năm 1952 đến 2005 có 32 bão; đồng thời cường độ mưa tăng lên rõ rệt (chúng ta thấy rõ điều tháng vừa qua) 12 Báo cáo phát triển người năm 2007/2008 ông Chritophe Bahuet cảnh báo nhiệt độ tăng lên từ 3-4 độ C, quốc đảo nhỏ nước phát triển bị ảnh hưởng nghiêm trọng Khi mực nước biển dâng lên 1m, Việt Nam có khoảng 22 triệu người bị nhà cửa Biến đổi hệ sinh thái Việt Nam mười quốc gia có đa dạng sinh học thuộc loại cao giới, có hệ sinh thái đặc thù với nhiều giống, loài đặc hữu có giá trị khoa học kinh tế cao, nhiều nguồn gien q Ngồi ra, số lồi động vật giới lần phát Việt Nam Tuy nhiên, năm gần đây, đa dạng sinh học Việt Nam bị suy giảm mạnh Nguyên nhân chủ yếu cháy rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai dẫn tới việc thu hẹp dần nơi cư trú lồi, việc bn bán trái phép động thực vật q nhiễm mơi trường Trong 50 năm qua, diện tích rừng ngập mặn bị giảm đến 80%, 96% rạn san hô nguy bị huỷ hoại nghiêm trọng, nhiều giống loài hoang dã bị biến vĩnh viễn Ảnh hưởng đến sức khoẻ người Theo đánh giá tiến sĩ Trần Hồng Hà, Việt Nam bắt đầu phải trả giá mặt sức khoẻ người thời gian dài chưa thật quan tâm đến vấn đề xử lý chất thải, bảo vệ môi trường dẫn đến nguy ô nhiễm môi trường Cụ thể ngày xuất nhiều điểm “nóng” ô nhiễm môi trường, chẳng hạn “làng ung thư” Hà Tây, Phú Thọ, Hải Phòng… Thực tế cho thấy, số khu dân cư gần khu cơng nghiệp, nồng độ khí SO2, CO2 NO2 vượt tiêu chuẩn cho phép, gây ô nhiễm nội vi Thêm vào rác thải y tế, rác thải sinh hoạt khoảng 774 ngàn chất thải công nghiệp từ làng nghề truyền thống không xử lý triệt để Tất đe doạ môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ cộng đồng dân cư Theo thống kê Bộ Y Tế, hàng năm, nước có gần 200 ngàn người bị mắc bệnh ung thư phát Riêng bệnh viện K Hà Nội, vòng năm trở lại đây, năm tiếp nhận trung bình khoảng 150 ngàn người bị ung thư phát Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ung thư ngày tăng, theo đánh giá tổng hợp Y Tế Tài Nguyên Môi Trường, mơi trường sống ngày xuống cấp trầm trọng Trong đó, tổ chức y tế giới ghi nhận, Việt Nam, trung bình năm có ngàn ca tử vong nguồn nước điều kiện vệ sinh Số người chết ngun nhiễm khơng khí 16 ngàn người Ngồi ra, nói tác động môi trường sức khoẻ người, không kể đến bệnh nghề nghiệp nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật Tỷ lệ người mắc bệnh nghề nghiệp cao (hơn 40%) nhóm người thường xuyên làm việc môi trường bụi như: công nhân mỏ, công nhân xây dựng, công nhân dệt… Đa số họ mắc chứng bệnh đường phổi như: viêm mũi, viêm phế quản, viên phổi… Thậm chí, ngừng tiếp súc với bụi, bệnh họ tiếp tục phát triển Trong đó, loại thuốc bảo vệ thực vật khơng thận trọng ngồi đồng hay cất giữ không phù hợp nhà dễ dàng làm 13 nhiễm bẩn nguồn nước, khơng khí hay thực phẩm Những người bị nhiễm độc cấp hay tiếp xúc nồng độ thấp với loại thuốc bảo vệ thực vật có nguy bị ung thư, bị dị tật bẩm sinh Ngồi họ bị ảnh hưởng đến thần kinh chức tuyến nội tiết 14 Phần IV Chính sách, biên pháp sử dụng lợi phương pháp xử lý ô nhiễm Phát triển bền vững khái niệm nhằm định nghĩa phát triển mặt xã hội mà phải bảo đảm tiếp tục phát triển tương lai xa Khái niệm mục tiêu hướng tới nhiều quốc gia giới, quốc gia dựa theo đặc thù kinh tế, xã hội, trị, địa lý, văn hóa riêng để hoạch định chiến lược phù hợp với quốc gia Chính sách, biên pháp Đầu tiên, thiếu ý thức nghiêm trọng nhiều người dân Nhiều người nghĩ việc làm q nhỏ bé, khơng đủ để làm hại môi trường Một số người khác lại cho việc bảo vệ môi trường trách nhiệm nhà nước, quyền mà khơng phải Số khác lại nghĩ việc mơi trường bị nhiễm có làm không đáng kể, việc ô nhiễm môi trường khơng ảnh hưởng tới nhiều Việc phá hoại môi trường người ảnh hưởng nhỏ tập hợp nhiều người lại lớn.Trách nhiệm bảo vệ mơi trường có phần nhà nước đa phần lại người dân Một nguyên nhân khác gây ô nhiễm mơi trường thiếu trách nhiệm doanh nghiệp Do đặt nặng mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, khơng doanh nghiệp vi phạm quy trình khai thác, góp phần đáng kể gây nhiễm mơi trường Bên cạnh đó, chưa chặt chẽ việc quản lý bảo vệ môi trường nhà nước tiếp tay cho hành vi phá hoại mơi trường Việt Nam thiếu sách quy định bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư để phát triển nên dễ mắc vào "cạm bẫy": trở thành nơi tiếp nhận nhiều ngành cơng nghiệp "bẩn" Ví như, ngành cán thép làm tốn nhiều tài nguyên đất, nước, lượng, thải chất thải nguy hại cho mơi trường Ngồi ra, lượng xe lưu thơng ngày nhiều nước ta góp phần khơng nhỏ vào việc gây nhiễm bầu khơng khí Bên cạnh hạn chế, bất cập chế, sách, pháp luật bảo vệ mơi trường việc tổ chức thực quan chức Theo thống kê Bộ Tư pháp, có khoảng 300 văn pháp luật bảo vệ môi trường để điều chỉnh hành vi cá nhân, tổ chức, hoạt động kinh tế, quy trình kỹ thuật, quy trình sử dụng nguyên liệu sản xuất Tuy nhiên, hệ thống văn chưa hồn thiện, thiếu đồng bộ, thiếu chi tiết, tính ổn định khơng cao, tình trạng văn ban hành chưa lâu phải sửa đổi, bổ sung phổ biến, từ làm hạn chế hiệu điều chỉnh hành vi cá nhân, tổ chức, hoạt động kinh tế việc bảo vệ mơi trường Quyền hạn pháp lí tổ chức bảo vệ môi trường, lực lượng Cảnh sát môi trường chưa thực đủ mạnh, nên hạn chế hiệu hoạt động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Các cở sở pháp lí, chế tài xử phạt loại hành vi gây ô nhiễm môi trường loại tội phạm môi trường vừa thiếu, vừa chưa đủ mạnh, dẫn đến hạn chế tác dụng giáo dục, phòng ngừa, răn đe hành 15 vi xâm hại mơi trường Rất trường hợp gây nhiễm mơi trường bị xử lí hình sự; biện pháp xử lí khác buộc phải di dời khỏi khu vực gây ô nhiễm, đóng cửa đình chỉnh hoạt động sở gây ô nhiễm môi trường không áp dụng nhiều, có áp dụng quan chức thiếu kiên quyết, doanh nghiệp trây ỳ nên khơng có hiệu Các cấp quyền chưa nhận thức đầy đủ quan tâm mức công tác bảo vệ môi trường, dẫn đến buông lỏng quản lí, thiếu trách nhiệm việc kiểm tra, giám sát môi trường Công tác tra, kiểm tra môi trường quan chức sở sản xuất dường mang tính hình thức, tượng “phạt để tồn tại” phổ biến Cơng tác thẩm định đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư tồn nhiều bất cập chưa coi trọng mức, chí tiến hành cách hình thức, qua loa đại khái cho đủ thủ tục, dẫn đến chất lượng thẩm định phê duyệt khơng cao Ngồi ra, cơng tác tun truyền, giáo dục bảo vệ mơi trường xã hội hạn chế, dẫn đến chưa phát huy ý thức tự giác, trách nhiệm tổ chức, cá nhân, cộng đồng việc tham gia gìn giữ bảo vệ môi trường Để ngăn chặn, khắc phục xử lí có hiệu hành vi gây nhiễm môi trường, cần thực đồng số giải pháp chủ yếu sau đây: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ mơi trường, chế tài xử phạt (cưỡng chế hành xử lí hình) phải thực đủ mạnh để đủ sức răn đe đối tượng vi phạm Bên cạnh đó, cần xây dựng đồng hệ thống quản lí môi trường nhà máy, khu công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ nhằm hướng tới môi trường tốt đẹp thân thiện với người Tăng cường cơng tác nắm tình hình, tra, kiểm tra, giám sát môi trường (thường xuyên, định kỳ, đột xuất); phối hợp chặt chẽ quan chuyên môn, lực lượng tra môi trường với lực lượng cảnh sát môi trường cấp, nhằm phát hiện, ngăn chặn xử lí kịp thời, triệt để hành vi gây ô nhiễm môi trường tổ chức, cá nhân Đồng thời, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán chuyên trách công tác môi trường; trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ có hiệu hoạt động lực lượng Chú trọng công tác quy hoạch phát triển khu, cụm, điểm công nghiệp, làng nghề, đô thị, đảm bảo tính khoa học cao, sở tính tốn kỹ lưỡng, tồn diện xu phát triển, từ có sách phù hợp; tránh tình trạng quy hoạch tràn lan, thiếu đồng bộ, chồng chéo nhiều địa phương thời gian vừa qua, gây khó khăn cho cơng tác quản lí nói chung, quản lí mơi trường nói riêng Đối với khu cơng nghiệp, cần có quy định bắt buộc công ty đầu tư hạ tầng phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lí nước thải tập trung hoàn chỉnh phép hoạt động, đồng thời thường xuyên có báo cáo định kỳ hoạt động xử lí nước thải, rác thải Cần trọng tổ chức thực nghiêm túc việc thẩm định, đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư, sở đó, quan chun mơn 16 tham mưu xác cho cấp có thẩm quyền xem xét định việc cấp hay không cấp giấy phép đầu tư Việc định dự án đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích đem lại trước mắt với ảnh hưởng đến mơi trường lâu dài Thực công khai, minh bạch quy hoạch, dự án đầu tư tạo điều kiện để tổ chức cơng dân tham gia phản biện xã hội tác động môi trường quy hoạch dự án Cuối cùng, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục mơi trường tồn xã hội nhằm tạo chuyển biến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội người dân, doanh nghiệp việc gìn giữ bảo vệ môi trường; xây dựng ý thức sinh thái, làm cho người nhận thức cách tự giác vị trí, vai trò, mối quan hệ mật thiết tự nhiên - người - xã hội Tình trạng mơi trường Việt Nam nghiêm trọng cứu vãn người dân biết góp sức mình, chung tay bảo vệ mơi trường Vì vậy, cần chung tay bảo vệ mơi trường tránh gây nhiễm Vì tương lai Việt Nam xanh, sạch, đẹp sống hệ sau Phương pháp xử lý ô nhiễm Thứ nhất: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế-xã hội Đổi chế quản lý tài nguyên bảo vệ mơi trường Khắc phục suy thối, khơi phục nâng cao chất lượng môi trường; Thực tốt chương trình trồng rừng, ngăn chặn có hiệu nạn phá rừng, cháy rừng, tăng diện tích khu bảo tồn thiên nhiên; Khai thác có hiệu tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm môi trường cân sinh thái; Chú trọng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường; Thực sản xuất tiêu dùng bền vững; bước phát triển “năng lượng sạch”, “sản xuất sạch”, “tiêu dùng sạch”; Tăng cường hợp tác quốc tế để phối hợp hành động tranh thủ giúp đỡ cộng đồng quốc tế cho công tác bảo vệ tài ngun mơi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh xã hội hóa cơng tác bảo vệ môi trường Thứ hai: Trước hết phải xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với mơi trường sở đổi tư duy, cách làm, hành vi ứng xử, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường xã hội người dân Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết, xây dựng chuẩn mực, hình thành ý thức, lối nghĩ, cách làm, hành vi ứng xử thân thiện với thiên nhiên, môi trường Tăng cường công tác kiểm tra, tra, xử lý liệt, giải dứt điểm vụ việc môi trường, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Cần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động cụ thể Lấy số đầu tư cho môi trường, hoạt động bảo vệ môi trường, kết bảo vệ môi trường cụ thể để đánh giá Thứ ba: Coi trọng yếu tố môi trường tái cấu kinh tế, tiếp cận xu tăng trưởng bền vững hài hòa phát triển ngành, vùng phù hợp với 17 khả chịu tải môi trường, sinh thái cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên trình độ phát triển Đã đến lúc “nói khơng” với tăng trưởng kinh tế giá Tăng trưởng kinh tế phải đồng thời với bảo vệ mơi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu Bảo vệ mơi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phải thay đổi theo hướng có lợi cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững Thứ tư: Dự báo, cảnh báo kịp thời, xác tượng khí tượng thủy văn, chung sức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Tập trung triển khai thực Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2020 hai đề án: Hiện đại hóa cơng nghệ dự báo khí tượng thủy văn; Hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn; Tiếp tục phối hợp với bộ, ngành, địa phương, tổ chức cộng đồng quốc tế việc tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu; lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (20112015), xác định giải pháp chiến lược sách thực thi, bố trí nguồn lực cần thiết để tổ chức triển khai thực tốt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Thứ năm: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai; Quy hoạch sử dụng đất nước đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - 2015 Xác lập chế cung - cầu, chia sẻ lợi ích, phát triển bền vững tài nguyên nước bảo đảm an ninh nguồn nước Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước văn quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên nước theo hướng xác lập chế quản lý tài nguyên nước đồng với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện để thành phần kinh tế, tổ chức xã hội, người dân tham gia bảo vệ môi trường, làm kinh tế từ môi trường Tạo điều kiện, hỗ trợ để tổ chức phản biện xã hội môi trường, hội, hiệp hội thiên nhiên mơi trường hình thành, lớn mạnh phát triển, đóng góp tích cực hoạt động bảo vệ môi trường Thứ sáu: Đẩy mạnh thực “kinh tế hóa” lĩnh vực địa chất khoáng sản theo hướng giảm chế “xin - cho”, tăng cường áp dụng hình thức đấu thầu quyền thăm dò khống sản, đấu giá mỏ để tăng thu cho ngân sách Nhà nước lựa chọn tổ chức, cá nhân có lực, kinh nghiệm tham gia hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khống sản; nâng cao tính thống nhất, tránh chồng chéo quản lý; tăng cường phân cấp cho địa phương quản lý khoáng sản; trọng tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật Đồng thời, tiếp tục giảm xuất thô, đẩy mạnh chế biến sâu nhằm bảo vệ nâng cao giá trị tài nguyên khoáng sản, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp khai khoáng ổn định, bền vững Phát triển kinh tế biển, bảo vệ an ninh biển Thứ bảy Chúng ta cần phải tiếp tục công bảo vệ làm môi trường biện pháp tốt hơn, thiết thực nữa! Thứ nhất, phải có hình thức 18 xử phạt thật nặng nghiêm minh cá nhân, tổ chức, quan có hành vi phá hoại môi trường, làm ảnh hưởng tới sống người dân Bên cạnh đó, cần giáo dục ý thức cho người dân qua hình thức tuyên truyền, cổ động tổ chức buổi giao lưu bàn vấn đề môi trường đơn vị hành cấp phường, xã Thứ Đưa viết chi tiết môi trường sách giáo khoa từ cấp tiểu học, giúp học sinh có thái độ nhìn đắn môi trường hậu việc phá hoại mơi trường, từ giúp em biết u bảo vệ mơi trường sống Một cách 15 khác để giúp bảo vệ môi trường phát động thường xuyên phong trào tình nguyện bảo vệ môi trường khu dân cư, dọn rác khu vực công cộng, làm bãi biển Thứ Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 bắt đầu hoạt động với phương châm Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, coi tài ngun, môi trường vừa đối tượng phải bảo vệ, vừa nguồn lực để thúc đẩy hoạt động phát triển Để thực mục tiêu đó, cần tập trung thực tốt nhóm nhiệm vụ, giải pháp : Hồn thiện hệ thống pháp luật mơi trường, chuẩn bị sở pháp lý cho ứng phó với biến đối khí hậu theo hướng thống nhất, cơng bằng, đại hội nhập đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hành, tiến tới xây dựng Bộ Luật Mơi trường, hình thành hệ thống văn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành theo hướng thống nhất, công bằng, đại hội nhập, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, không rõ trách nhiệm thiếu khả thi Hệ thống pháp luật mơi trường phải tương thích, đồng tổng thể hệ thống pháp luật chung nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Các nhiệm vụ cụ thể trước mắt • Ban hành hệ thống tiêu chí đánh giá, sàng lọc, lựa chọn ưu tiên dự án công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, bảo đảm theo định hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; quy định phòng ngừa, ứng phó khắc phục cố mơi trường, có quy định chế đạo, điều hành, phối hợp quan Trung ương địa phương công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục cố mơi trường • Khẩn trương xây dựng Quy hoạch BVMT quốc gia làm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng phù hợp yêu cầu BVMT, định hướng ưu tiên lĩnh vực, công nghệ đầu tư phù hợp với quy hoạch môi trường Xây dựng ban hành quy chế ứng phó cố mơi trường, có quy định chế đạo, điều hành, phối hợp Bộ, ngành, Trung ương địa phương bảo đảm nguyên tắc Trung ương đạo thống địa phương xây dựng lực tự ứng phó theo phương châm chỗ xây dựng phòng chống thiên tai 19 • Xây dựng hệ thống tiêu thống kê hàng năm môi trường hệ thống tiêu thống kê phát triển kinh tế - xã hội quốc dân, bảo đảm phản ánh đầy đủ nội dung quản lý môi trường, phát triển bền vững, có tiêu theo dõi nguồn vốn đầu tư Nhà nước xã hội cho BVMT • Thúc đẩy phát triển ngành cơng nghiệp mơi trường; cụ thể hóa chế sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải, phát triển công nghệ xử lý nước thải, tái chế chất thải • Sửa đổi, bổ sung quy định đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; kiểm tra công tác thẩm định, phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh báo cáo ĐTM, cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, bảo đảm kiểm sốt chặt chẽ cơng tác BVMT Xây dựng hệ thống phòng ngừa, cảnh báo sớm cố mơi trường • Thực tổng điều tra nguồn thải, nguồn gây ô nhiễm phạm vi nước, xây dựng hệ thống sở liệu môi trường Bộ, ngành, địa phương sở sản xuất, kinh doanh để quản lý thống nhất, có chế chia sẻ thông tin cảnh báo đồng từ Trung ương đến địa phương • Rà sốt, sửa đổi, ban hành quy chuẩn kỹ thuật mơi trường bảo đảm kiểm sốt chặt chẽ, nghiêm ngặt ngành, lĩnh vực có khả gây ô nhiễm môi trường cao, quy chuẩn kỹ thuật môi trường ngành phải nghiêm ngặt quy chuẩn kỹ thuật mơi trường nói chung, đặc biệt trọng ngành nhuộm, thuộc da, sản xuất giấy, luyện thép từ quặng , tiếp cận với quy chuẩn kỹ thuật mơi trường nước tiên tiến • Rà soát quy hoạch, xây dựng khu xử lý, chôn lấp rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại đáp ứng nhu cầu theo quy mô phát sinh loại chất thải địa phương, khu vực kinh tế trọng điểm, nơi có dự án lớn Kiểm sốt, giám sát chặt chẽ hoạt động phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý, thải bỏ, chôn lấp loại chất thải, chất thải nguy hại Đầu tư có sách thu hút đầu tư khối tư nhân, nhà đầu tư nước vào hoạt động xử lý chất thải, cung cấp dịch vụ BVMT; phát triển ngành cơng nghiệp, dịch vụ BVMT • Tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường phạm vi nước Xây dựng chế chia sẻ thông tin, số liệu quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường làm sở phục vụ công tác thẩm định, xét duyệt dự án đầu tư, đồng thời, để quan, Bộ, ngành, địa phương người dân thực kiểm sốt, giám sát mơi trường • Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra kiểm sốt đảm bảo việc tuân thủ quy định BVMT dự án vào hoạt động, trước hết dự án có nguồn thải sơng, biển Tăng cường biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải, hoàn thiện hệ thống pháp lý quản lý chất thải thơng thường, có nội dung quy định sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu, coi chất thải tài nguyên • Tăng cường hướng dẫn, đạo, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn chi nghiệp môi trường Bộ, ngành, địa phương bảo đảm tiết kiệm, hỗ trợ 20 thực có hiệu hoạt động quản lý môi trường địa phương Trước mắt, điều chỉnh tái cấu đầu tư cho công tác BVMT kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, tập trung ưu tiên cho dự án tiết kiệm lượng, xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, dự án theo hướng tăng trưởng xanh phát triển bền vững Các giải pháp lâu dài: • Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hồn thiện hệ thống chủ trương, sách, pháp luật BVMT, đảm bảo tính đồng bộ, thống với hệ thống pháp luật nói chung, bám sát thực tế theo kịp tiến trình phát triển hội nhập quốc tế đất nước, diễn biến nhanh mức độ phức tạp vấn đề mơi trường Thể chế hóa kịp thời tổ chức thực nghiêm quan điểm, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước BVMT; trọng nâng cao nhận thức đề cao trách nhiệm cấp, ngành; tăng cường phối hợp, chặt chẽ, đồng ngành, Trung ương địa phương Có giải pháp phát huy hiệu hoạt động lực lượng cảnh sát môi trường Bộ TN&MT chịu trách nhiệm tổng thể kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực trách nhiệm quan có liên quan • Tăng cường lực quan quản lý nhà nước BVMT từ Trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ BVMT ngày lớn, phức tạp Rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý, xếp tổ chức máy, tăng cường lực quản lý đội ngũ cán quản lý môi trường cấp, địa phương, ưu tiên cấp huyện, xã, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến sở Xây dựng chế tham vấn, phối hợp công tác bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo quan chuyên môn tài nguyên môi trường địa phương • Tăng cường đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho BVMT, đầu tư xử lý chất thải; xử lý ô nhiễm phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm, suy thoái trước để lại Tăng chi ngân sách cho nghiệp BVMT, tập trung giải vấn đề môi trường xúc, tồn đọng kéo dài Tăng cường vai trò điều phối, phân bổ nguồn lực đầu tư, chi ngân sách cho hoạt động BVMT quan quản lý nhà nước BVMT Các nguồn thu từ thuế, phí BVMT phải đầu tư trở lại cho hoạt động BVMT Có chế thực ký quỹ BVMT trước dự án vào vận hành thử nghiệm dự án đầu tư lớn, có nguy gây nhiễm mơi trường; thu hút mạnh đầu tư tư nhân, đầu tư nước vào phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ BVMT nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, “người hưởng lợi từ mơi trường trả” • Rà sốt, chấn chỉnh, tăng cường chất lượng, hiệu lực, hiệu công cụ, biện pháp quản lý nhà nước BVMT; sớm đưa chế tài hình mơi trường vào áp dụng; hoàn thành kế hoạch xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trước năm 2020 Tổ chức đánh giá, xếp hạng công tác BVMT địa phương từ năm 2017 • Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển khoa học công nghệ BVMT Tiếp tục quan tâm xây dựng dự án ưu tiên BVMT nhằm kêu gọi hỗ trợ từ nguồn 21 vốn ODA Nghiên cứu, kiến nghị chế cử cán đại diện ngoại giao môi trường nước nhằm tăng cường hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế BVMT • Nhà nước tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường, có chế tài xử phạt phải thực mạnh để đủ sức răn đe đối tượng vi phạm Bên cạnh đó, cần xây dựng đồng hệ thống quản lý môi trường nhà máy, khu công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế Tổ chức giám sát chặc chẽ nhằm hướng tới mơi trường tốt đẹp • Tại khu du lịch, khu đông dân cư, tuyến đường lớn, nên bổ sung thêm nhiều thùng rác nhà vệ sinh cơng cộng • Tăng cường cơng tác nắm tình hình, tra, giám sát mơi trường Nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán phụ trách công tác môi trường trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ có hiệu cho lực lượng • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức BVMT, tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh theo hướng đổi nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng, vùng miền; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đào tạo, truyền thơng mơi trường • Người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vứt rác nơi quy định, không xả rác bừa bãi Giáo dục, nâng cao nhận thức cho bé bảo vệ mơi trường Ngồi ra, nên hạn chế sử dụng hóa chất tẩy rửa xử lý nghẹt cống nước, vơ tình đưa vào môi trường chất thải nguy hại mới, đồng thời làm nguồn nước bị nhiễm độc Thay vào đó, áp dụng cách thơng bồn cầu, cách xử lý ống thoát nước bị tắc vi sinh 22 Phần V Kết luận Cuối cùng, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường toàn xã hội tạo chuyển biến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ mơi trường Tóm lại, tình trạng nhiễm môi trường Việt Nam nghiêm trọng cứu vãn người dân biết góp sức mình, chung tay bảo vệ mơi trường Hãy hơ vang hiệu "Vì mơi trường xanh - - đẹp" sống hệ sau Qua phân tích tìm hiểu mơi trường giới nói chung nước ta nói riêng ta thấy mơi trường có vai trò quan trọng phát triển kinh tế, trị, văn hóa, sức khỏe khơng mầm sống để tồn phát triển yếu tố hàng đầu sống Một đất nước văn minh giàu đẹp bạn bè quốc tế biết đến hay không điều phụ thuộc lớn vào mơi trường, mơi trường người có sức khỏe kinh tế thẳng tiến…bởi trách nhiệm bảo vệ môi trường không trách nhiệm nhà nước mà trách nhiệm tồn xã hội, tất người phải tham gia bảo vệ mơi trường ngơi nhà chung định yếu tố sống tồn nhân loại, bảo vệ mơi trường bảo vệ Phần VI Kiến Nghị Các nhà bảo vệ môi trường yêu cầu quốc gia cơng nghiệp phải có trách nhiệm giúp nước phát triển hạn chế gây tổn hại đến môi trường, giúp đỡ xuất phát từ lợi ích thân nước giàu Vì chất độc lây lan mang tính tồn cầu: "thủy ngân q trình khai thác vàng tích tụ bầy cá ngừ mà người ăn em họ bị trúng độc Để thực tốt nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ địa phương số vấn đề: Xem xét, ban hành Chỉ thị số nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác BVMT a) Trong giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ, ngành địa phương đến năm 2020, có tiến độ hoàn thành định kỳ kiểm tra, đánh giá kết thực b) Kiến nghị Quốc hội: - Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung quy định pháp luật đầu tư, xây dựng, môi trường, bảo đảm tính thống nhất, đồng hệ thống pháp luật cam kết Việt Nam việc thực thỏa thuận thương mại tự hệ mới; đó, trọng xây dựng tiêu chí sàng lọc, tiếp nhận dự án đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh phát triển bền vững - Chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Bộ, ngành liên quan đến cơng tác BVMT, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt từ Trung 23 ương đến địa phương, công tác quy hoạch, quản lý chất thải, công nghệ môi trường - Xây dựng tổ chức thực Chương trình giám sát chuyên đề BVMT dự án đầu tư, cơng trình lớn có nguy tiềm ẩn gây nhiễm mơi trường cao Quốc hội Thủ tướng Chính phủ định chủ trương đầu tư; đồng thời, đạo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực Chương trình giám sát chuyên đề BVMT dự án đầu tư, cơng trình có nguy tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường cao thuộc thẩm quyền quản lý địa phương Quan tâm tăng tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động nghiệp môi trường bảo đảm yêu cầu giai đoạn mới, đặc biệt có chế phù hợp tăng chi ngân sách cho hoạt động quản lý nhà nước BVMT, có cơng tác tra, kiểm tra, giám sát; bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn thực Chương trình quốc gia khắc phục nhiễm cải thiện môi trường giai đoạn 2016 - 2020 c) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia BVMT; đạo tổ chức trị - xã hội tăng cường thực quyền phản biện, giám sát, tham gia quản lý nhà nước BVMT d) Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bảo đảm bố trí khơng 1% ngân sách địa cho nghiệp BVMT; tăng cường theo dõi, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn chi cách hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chi mục tiêu đủ kinh phí theo quy định nhằm nâng cao hiệu nguồn ngân sách nhà nước - Quan tâm đạo việc kiện toàn tổ chức tăng cường lực cho quan chuyên môn BVMT địa phương; trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyển chọn cán có chun mơn phù hợp với u cầu cơng tác quản lý mơi trường - Rà sốt, khoanh vùng đối tượng có nguy gây nhiễm mơi trường, rủi ro xảy cố môi trường có biện pháp kiểm sốt chặt chẽ hoạt động xả thải, phòng ngừa cố mơi trường biện pháp kỹ thuật - công nghệ phù hợp, kết hợp tăng cường tra, kiểm tra đối tượng - Tăng cường công tác tra, kiểm tra BVMT sở sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền địa phương; tập trung xử lý dứt điểm sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xây dựng lực ứng phó với cố mơi trường, vụ việc gây ô nhiễm môi trường - Tăng cường công tác nắm tình hình, tra, giám sát mơi trường Nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán phụ trách công tác môi trường trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ có hiệu cho lực lượng 24 ... trực tiếp vào môi trường; nguồn ô nhiễm thứ cấp chất ô nhiễm tạo thành từ nguồn sơ cấp biến đổi qua trung gian tới môi trường gây ô nhiễm Các nhân tố gây nhiễm môi trường ❖ Do người Con người ngày... sang hành động cụ thể Lấy số đầu tư cho môi trường, hoạt động bảo vệ môi trường, kết bảo vệ môi trường cụ thể để đánh giá Thứ ba: Coi trọng yếu tố môi trường tái cấu kinh tế, tiếp cận xu tăng... lớn vào mơi trường, mơi trường người có sức khỏe kinh tế thẳng tiến…bởi trách nhiệm bảo vệ môi trường không trách nhiệm nhà nước mà trách nhiệm tồn xã hội, tất người phải tham gia bảo vệ mơi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: MỤC lục tiểu luận môi trường và con người , MỤC lục tiểu luận môi trường và con người

Từ khóa liên quan