Tiểu luận cuối ki mon tiền tệ ngan hang triệu thị nhi KT43A

10 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2019, 20:03

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ TIỂU LUẬN MƠN TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VAI TRỊ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRONG XĨA ĐĨI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM Giảng viên: Nguyễn Xuân Thu Sinh viên: Triệu Thị Nhi Lớp: KT43A Hà Nội - 2018 VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRONG XĨA ĐĨI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM Giới thiệu Sau 30 năm thực công đổi mới, Việt Nam đạt thành tựu to lớn, đặc biệt lĩnh vực kinh tế Tuy nhiên Việt Nam nằm nước có thu nhập trung bình thấp tỉ lệ nghèo cao (Theo rà soát Bộ lao động – thương binh xã hội, năm 2016 hộ nghèo chiếm 8,23% nước) Do Đảng Nhà nước đặc biệt trọng vào công xóa đói giảm nghèo tồn quốc khu vực vùng sâu vùng xa Một công cụ cho hiệu quả, thực đơn giản Chính phủ sử dụng nhiều tín dụng ưu đãi nhằm cung cấp vốn cho người nghèo để tăng chi tiêu, có nguồn lực đầu tư tham gia sản xuất Song liệu tín dụng sách có thực đem lại hiệu xóa đói giảm nghèo Việt Nam hay khơng tác động đạt mức độ Để trả lời cho câu hỏi luận tổng hợp, cung cấp thơng tin nghiên cứu giải thích nội dung sau Tổng quan tài liệu 2.1 Tín dụng sách Tín dụng quan hệ vay mượn lẫn hoàn trả gốc lẫn lãi khoảng thời gian định thỏa thuận trước Tín dụng sách khoản tín dụng cho vay với sách ưu đãi (lãi suất thấp, thời hạn vay dài, thủ tục vay đơn giản,…) chủ yếu hình thành từ nguồn lực Nhà nước (Ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước,…) dành cho đối tượng đặc biệt (người nghèo, người dân tộc thiểu số, học sinh sinh viên,…) Tổ chức cung cấp vốn tín dụng ưu đãi lớn Việt Nam Ngân hàng sách xã hội với việc sử dụng nguồn lực tài Chính phủ huy động 2.2 Tác động tín dụng sách đến xóa đói giảm nghèo 2.2.1 Tác động tích cực Một nguyên nhân dẫn đến nghèo thiếu vốn, tác động tích cực tín dụng sách cung cấp vốn cho người nghèo Theo Madajewicz (1999) Copestake, Blalotra (2000) cho người nghèo vay vốn giúp họ tham gia hoạt động kinh doanh, tự tạo việc làm cho thân Các nghiên cứu F Nader (2007), R Khandker (2005) tiếp cận tín dụng điều kiện quan trọng để người nghèo tăng cường đầu tư cho sản xuất, trang trải chi phí giáo dục cho Như vậy, trước tiên có đồng thuận cao chuyên gia tác động tích cực tín dụng ưu đãi chưa giải pháp hồn hảo dài lâu song điều kiện cần bước quốc gia làm để xóa đói giảm nghèo Ngồi ra, nguồn tín dụng nâng cao chất lượng sống người nghèo thông qua việc tăng chi tiêu giáo dục, dinh dưỡng, y tế, số lao động trẻ em (Lire Ersado, 2003; Nobuhiko Fuwa cộng sự, 2009) Đặc biệt thay đổi nhận thức đầu tư cho giáo dục, điều kiện quan trọng để phát triển giảm nghèo bền vững Hiệu việc sử dụng vốn vay ưu đãi kiểm chứng số quốc gia để lại nhiều học kinh nghiệm Tại Thái Lan – quốc gia láng giềng có nhiều điểm tương đồng kinh tế văn hóa với Việt Nam, từ năm 1980, Chính phủ thực sách tín dụng nhằm xóa đói giảm nghèo như: cho người nghèo vay vật để sản xuất, cho vay vật tư giá rẻ chất lượng tốt, Ngân hàng cho nông dân vay vốn với lãi suất thấp (3% năm) cho nơng dân dùng thóc để chấp thóc giá người dân bán thóc hồn vốn cho Ngân hàng Ngân hàng nông nghiệp hợp tác xã tín dụng (BAAC) Chính phủ thành lập thực hỗ trợ vốn cho dân nghèo Những người có thu nhập 1000 Bath/ năm nơng dân có ruộng thấp mức trung bình khu vực cho vay vốn không cần chấp tài sản, cần chấp đảm bảo nhóm, tổ hợp tác sản xuất Lãi xuất cho nông dân nghèo vay thường giảm từ 1-3%/ năm so với đối tượng khác Đến năm 1995 BAAC tiếp cận 85% khách hàng nông dân với tổng nguồn vốn 163.210 triệu Bath Có thể thấy sách Thái Lan điều chỉnh để phù hợp với đặc trưng kinh tế Thái Lan sản xuất gạo Những ưu đãi khiến cho người dân đặc biệt nơng dân có hội tiếp xúc với tư liệu sản xuất tốt nhất, việc cho vay vật tư giá rẻ chất lượng tốt giúp tránh lãng phí vốn người dân dùng trực tiếp lượng vật tư tham gia sản xuất mà khơng chi tiêu cho mục đích khác Đồng thời việc cho vay chấp thóc ngồi việc cung cấp vốn giúp thúc đẩy suất sản xuất tạo cho nông dân niềm tin vào giá trị sản phẩm mà họ tạo Kết hợp với số sách khác, thành Thái Lan đạt tỉ lệ nghèo giảm từ 30% (trong năm 80) xuống 3% (13 triệu người) năm 1996 2.2.1.1 Như vậy, lần khẳng định tín dụng ưu đãi nhiều tác động tích cực đến trình xóa đói giảm nghèo Tại Việt Nam, kết nghiên cứu Phạm Vũ Lữa Hạ (2003), Nguyễn Trọng Hoài (2005), Phan Thị Nữ (2013) việc tiếp cận tín dụng điều kiện quan trọng để nâng cao mức sống thoát nghèo Bên cạnh Ngân hàng giới (1995) khuyến cáo rằng, cải thiện thị trường tín dụng sách quan trọng để giảm nghèo đói Việt Nam Tác động tiêu cực Tín dụng ưu đãi khơng có chế kiểm soát chặt chẽ dễ bị lợi dụng cho vay sai đối tượng ưu đãi, tức việc quy định chuẩn nghèo nhiều bất cập cơng tác rà sốt, xét xếp loại hộ nghèo chưa sát khiến nhiều cá nhân gian lận để xếp vào hộ nghèo nhằm vay vốn với mục đích khác người thực nghèo lại không tiếp cận với nguồn vốn Để giải tình trạng Chính phủ cần đưa chuẩn nghèo phù hợp kiểm soát chặt chẽ trình xét duyệt hộ nghèo Ngòai ra, nhiều người dân sau vay vốn lại sử dụng vốn vay gửi tiết kiệm vào ngân hàng thương mại cho vay lại để kiếm lời thay đầu tư vào sản xuất Điều xảy người dân vay vốn, sở hữu vốn sử dụng cho hiệu quả, khơng có kiến thức kỹ năng, kinh nghiệm đầu tư sản xuất, có mơ hình chăn nuôi nhỏ lẻ không đem lại hiệu cao Việc lo sợ rủi ro nguyên nhân hạn chế nông dân đầu tư sản xuất Khơng vậy, nhiều hộ sử dụng sai mục đích dùng để chi tiêu cho nhu cầu sinh hoạt gia đình, thiếu ý thức trả nợ gốc lãi Để cải thiện tình trạng này, bên cạnh sách cho vay ưu đãi cần kèm theo sách hỗ trợ mơ hình, ý tưởng kinh doanh sản xuất, hướng dẫn sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao suất lao động Khi cung cấp vốn cho người nghèo cần cho họ cách để thoát nghèo Một tác động tiêu cực tín dụng sách tham nhũng, thất thoát vốn vay Việc cung cấp vốn cho người dân ngồi hình thức trực tiếp Ngân hàng có hình thức trợ cấp, cho vay khác chia địa phương, việc khiến cho vốn bị thất vừa khơng đến tay người dân vừa làm hao hụt ngân sách Nhà nước, đòi hỏi cần có chế minh bạch tốt hết chủ thể cho vay ( Ngân hàng,các tổ chức xã hội, ) làm việc trực tiếp với người dân Thực trạng Việt Nam 3.1 Hoạt động sách tín dụng ưu đãi Việt Nam Tại Việt Nam, tổ chức cung cấp vốn vay ưu đãi lớn Ngân hàng sách xã hội (NHCSXH) Nguồn vốn Ngân hàng huy động nhiều hình thức thể bảng sau: Tổng nguồn vốn Ngân hàng sách xã hội Việt Nam 2015, 2016 THỰC HIỆN NĂM 2016 T T NGUỒN VỐN Vốn ngân sách Trung ương cấp Vốn điều lệ Vốn cấp thực Chương trình Vốn vay theo đạo Thủ tướng CP Vốn vay Ngân hàng nhà nước Vốn vay ứng Kho bạc nhà nước Vốn vay ủy thác nước Vốn giao huy động Nhận tiền gửi 2% TC TC, TD NN Phát hành trái phiếu NHCSXH - HĐ vốn Tổ chức, cá nhân thị trường + Huy động vốn TCTD + Huy động vốn TCKT, cá nhân + Huy động Tiền gửi tiết kiệm dân cư + Tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV Vốn Ngân sách địa phương Các nguồn vốn khác TỔNG NGUỒN VỐN THỰC HIỆN NĂM 2015 Tổng số 27,727 27,748 10,696 10,696 17,032 17,052 25,781 21,729 21,495 20,995 3,500 786 734 77,448 95,274 35,608 44,035 33,848 39,301 7,993 11,939 22 805 2,063 2,915 1,650 2,783 4,258 5,435 4,895 6,783 10,609 10,866 146,460 162,400 Tỷ trọn g 17.1 % 6.6% 10.5 % 13.4 % 12.9 % 0.0% 0.5% 58.7 % 27.1 % 24.2 % 7.4% 0.5% 1.8% 1.7% 3.3% 4.2% 6.7% 100 % Tăng/giảm so với 31/12/2015 Số tuyệt đối (+/-) 20 Số tươn g đối 0.1% 20 (4,053) (500) (3,500) (53) 17,826 8,427 5,453 3,947 783 852 1,133 1,178 1,888 257 15,940 -16% -2% 100% -7% 23% 24% 16% 49% 3560 % 41% 69% 28% 39% 2% 10.9 % Hình 1: Cơ cấu huy động vốn Ngân hàng sách xã hội (2015 – 2016) Nguồn: Ngân hàng sách xã hội Như thấy, nguồn vốn NHCSXH hầu hết Nhà nước cung cấp đặt bảo lãnh, đạo Nhà nước, nguồn vốn khác chiếm 6.7% Với mục đích cấp vốn cho người dân xóa đói giảm nghèo, lãi suất dành cho hộ nghèo 6.6%/ năm 3.3%/ năm 64 huyện nghèo theo Nghị 30a năm 2008 Chính phủ Hộ cận nghèo hưởng lãi suất ưu đãi 7.92%/ năm (theo Ngân hàng sách) Từ thành lập vào năm 2002 sở Ngân hàng phục vụ người nghèo, NHCSXH cung cấp nguồn vốn vay ưu đãi lớn, tổng dư nợ chương trình tín dụng sách đến đạt 166 nghìn tỷ đồng, gấp 23,7 lần so với thời điểm thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 18,8% Theo phát biểu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Hội nghị tổng kết 15 năm thực tín dụng sách xã hội 2002-2017 : “Gần 31,9 triệu lượt hộ nghèo đối tượng sách vay vốn từ NHCSXH, doanh số đến 433 nghìn tỷ đồng, giúp 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo 112 nghìn lao động vay vốn để lao động có thời hạn nước ngoài; 3,5 triệu học sinh, sinh viên vay vốn học tập; 9,9 triệu cơng trình nước vệ sinh mơi trường nơng thơn; 105 nghìn nhà vượt lũ ĐBSCL; 528 nghìn nhà cho hộ nghèo; 11 nghìn nhà phòng tránh bão lũ khu vực miền Trung.” Chương trình cho vay triển khai đến địa phương đạt hiệu định Bài luận tổng hợp lại hai ví dụ khảo sát điều tra xác nhận kết Đối với thành phố Điện Biên, thuộc tỉnh nghèo vùng Tây Bắc địa phương hưởng nhiều ưu đãi chương trình xóa đói giảm nghèo Chính phủ, đặc biệt nguồn vốn lớn đến từ hai chương trình 135 134 đem lại nhiều chuyển biến tích cực cho kinh tế - xã hội tỉnh nhà Hình 2: Vốn đầu tư hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình 135 cho TP Điện Biên Phủ(20062009) (Số liệu: Phòng tài – kế hoạch tỉnh Điện Biên 2009, Biểu đồ: Tự tổng hợp) Bên cạnh chương trình đầu tư Nhà nước, khoản vay ưu đãi NHCSXH tiếp cận 70% đối tượng hộ nghèo, đối tượng sách khác vay vốn phục vụ sản xuất Theo điều tra năm 2009, thu nhập hộ trước sau hưởng vốn vay ưu đãi có thay đổi tích cực, tăng từ 1.79 triệu/ tháng lên 2.75 triệu/ tháng1 Tuy nhiên nguốn vốn cho vay thủ tục rườm rà gây khó khăn cho người vay đặc biệt người dân tộc thiểu số, hiệu chưa thực đạt mong đợi Tại địa bàn xã Ya Chim tỉnh Kon Tum, xã nằm nhóm đặc biệt khó khăn so với địa phương khác địa bàn tỉnh, tốc độ kinh tế tăng bình quân 12-14% chất lượng đời sống nhân dân thấp Chính vậy, nơi nhận nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cảu NHCSXH để tiến hành xóa đói giảm nghèo, vốn vay ưu đãi lớn phải kể đến vốn vay dành cho hộ nghèo thể biểu đồ sau Hình 3: Dư nợ chương trình tín dụng hộ nghèo địa bàn xã Ya Chim tỉnh Kon Tum Nguồn: số liệu từ NHCSXH tỉnh Kon Tum, biểu đồ: tự tổng hợp 3.2 Từ 2007 đến 2011 địa bàn xã có 400 lượt hộ nghèo vay vốn với tổng số tiền tỷ đồng2 Được giúp đỡ quyền lực lượng chuyên môn, người dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất trồng cao su tiểu điền, trang trại chăn ni bò, lợn, mơ hình động vật hoang dã,… nhờ mà kinh tế địa phương có điều kiện phát triển Theo khảo sát 40 hộ dân xã Ya Chim, hộ cho sống gia đình sau vay vốn có nâng lên mức trung bình 35 hộ cho chất lượng sống nâng lên rõ rệt Như 100% hộ cải thiện sống sau vay vốn ưu đãi xóa đói giảm nghèo Theo thống kê, giai đoạn 20062010 thu nhập bình quân đầu người địa bàn xã đạt 7,1 triệu đồng/năm tăng 3,5 triệu đồng/người/năm so với giai đoạn 2001-2005 Có thể nói kết khả quan cần phát huy công gaimr nghèo bền vững Việt Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu Việt Nam đánh giá Là quốc gia nỗ lực xóa đói giảm nghèo biện pháp cung cấp nguồn tín dụng ưu đãi, Việt Nam có nhiều nghiên cứu vai trò nguồn vốn Một nghiên cứu “Đánh giá tác động tín dụng giảm nghèo nông thôn Việt Đánh giá hiệu sử dụng vốn vay NHCSXH hộ nghèo thành phố Điện Biên Phủ Nguyễn Việt Hoàng Đánh giá tác động việc sử dụng vốn vay từ nguồn xóa đói giảm nghèo NHCSXH địa bàn xã Ya Chim, thành phố Kon Tum – Dương Thanh Tùng Nam” - Phan Thị Nữ Nghiên cứu tác giả tiến hành với đối tượng nghiên cứu quy mô hộ gia đình, lựa chọn hộ có vay vốn không vay vốn, lấy số liệu điều tra mức sống hộ gia đình năm 2004 2006 Nghiên cứu áp dụng phương pháp khác biệt khác biệt mơ hình hồi qui đa biến OLS với tham gia biến: tuổi, giới tính, trình độ giáo dục, tình trạng việc làm; tỷ lệ phụ thuộc, diện tích đất, đặc điểm vùng miền sinh sống,… ngồi tín dụng yếu tố kể có tác động lớn đến xóa đói giảm nghèo Kết nghiên cứu việc tiếp cận tín dụng ưu đãi giúp tăng chi tiêu đời sống (tăng khoảng 20% so với mức chi tiêu trung bình hộ), tác động tích cực đến giáo dục, việc làm phúc lợi hộ nghèo nhiên lại không làm tăng thu nhập họ nên tác dụng đến việc nghèo bền vững Nghiên cứu lí giải lí khiến thu nhập không tăng vấn đề nan giải là: ngắn hạn, đa số người nghèo vay vốn để phục vụ nhu cầu chi tiêu trước mắt không đầu tư vào sản xuất Bên cạnh việc họ khơng kê khai thu nhập dẫn đến sai số Một nghiên cứu tác giả Trần Thị Thanh Tú “Nghiên cứu tác động tiếp cận tín dụng đến mức sống hộ nghèo Tây Bắc” đưa kết luận tương tự Tác giả sử dụng mơ hình hồi qui kinh tế, phương pháp khác biệt kép kết hợp với OLS với tiêu chi tiêu cho giáo dục, y tế, kích thước hộ, lãi suất,… Bằng mơ hình hồi qui kinh tế tác giả đưa vài kết luận, trước hết nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng hộ nghèo bao gồm: diện tích đất sản xuất, tài sản chấp, tuổi chủ hộ, tỷ tệ thu nhập phi nơng nghiệp, đặc biệt trình độ giáo dục Các thành viên hộ có trình độ giáo dục cao hộ tiếp cận tín dụng dễ dàng nhờ khả nắm bắt thông tin tốt, xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả, nhu cầu vốn cao Bên cạnh khoản vay ưu đãi nhỏ lãi suất có ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng hộ nghèo, lãi suất tăng giá trị khoản vay hộ nhận tăng Bằng phương pháp khác biệt kép OLS, kết nghiên cứu cho thấy vốn vay tín dụng ưu đãi ngắn hạn (1 năm) không tác động đến thu nhập người nghèo không tác động đến chi tiêu cho lương thực, y tế mà tác động đến chi tiêu cho giáo dục Với mức tin cậy 90%, kết điều tra cho thấy hộ vay vốn tín dụng ưu đãi chi tiêu cho giáo dục nhiều hộ không vay vốn trung bình 474.3665 nghìn đồng/ năm Tình trạng xuất phát từ mục đích vay vốn hộ vay cho đối tượng học sinh sinh viên Việc cho thấy, hỗ trợ tín dụng khơng phải phương án tối ưu giúp hộ nghèo thoát nghèo, để nghèo bền vững cung cấp vốn chưa đủ Như vậy, hai nghiên cứu hai tác giả hai giai đoạn khác việc cung cấp vốn tín dụng ưu đãi phương pháp hiệu để giảm nghèo bền vững, đem lại hiệu thực quản lí sát sao, phù hợp với sách khác an sinh xã hội, công nghệ - kỹ thuật,… TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Nữ (2013) ‘Đánh Giá Tác Động Của Tín Dụng Đối Với Giảm Nghèo Ở Nông Thôn Việt Nam’, Tạp chí Khoa học Đại học Huế Available at: http://hueuni.vn/portal/data/doc/tapchi/242.pdf Phạm Bích San (1991) ‘Mức sinh, gia đình bối cảnh biến đổi kinh tế - xã hội nông thôn Việt Nam’, Tạp chí Xã hội học, (4), pp 43–52 Trần Thị Thanh Tú (2012) ‘Impact of rural credit on living standard : Case study about Nghiên cứu tác độ ng c ủ a ti ế p c ận tín dụ ng đế n m ứ c s ố ng h ộ nghèo Tây Bắ c VNU University of Economics and Business , Hanoi , Vietnam’ Ngân hàng giới ( 2012)‘Khởi đầu tốt , chưa phải hoàn thành : Thành tựu ấn tượng Việt Nam giảm nghèo thách thức mới’ ... dục, điều ki n quan trọng để phát triển giảm nghèo bền vững Hiệu việc sử dụng vốn vay ưu đãi ki m chứng số quốc gia để lại nhi u học kinh nghiệm Tại Thái Lan – quốc gia láng giềng có nhi u điểm... động Nhận tiền gửi 2% TC TC, TD NN Phát hành trái phiếu NHCSXH - HĐ vốn Tổ chức, cá nhân thị trường + Huy động vốn TCTD + Huy động vốn TCKT, cá nhân + Huy động Tiền gửi tiết ki m dân cư + Tiền gửi... chuẩn nghèo phù hợp ki m soát chặt chẽ q trình xét duyệt hộ nghèo Ngòai ra, nhi u người dân sau vay vốn lại sử dụng vốn vay gửi tiết ki m vào ngân hàng thương mại cho vay lại để ki m lời thay đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cuối ki mon tiền tệ ngan hang triệu thị nhi KT43A , Tiểu luận cuối ki mon tiền tệ ngan hang triệu thị nhi KT43A