Đề đáp án chi tiết thi chọn GVG môn GDCD

4 75 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2019, 20:46

Đề đáp án chi tiết thi chọn GVG môn GDCDĐề đáp án chi tiết thi chọn GVG môn GDCDĐề đáp án chi tiết thi chọn GVG môn GDCDĐề đáp án chi tiết thi chọn GVG môn GDCDĐề đáp án chi tiết thi chọn GVG môn GDCDĐề đáp án chi tiết thi chọn GVG môn GDCDĐề đáp án chi tiết thi chọn GVG môn GDCDĐề đáp án chi tiết thi chọn GVG môn GDCDĐề đáp án chi tiết thi chọn GVG môn GDCDĐề đáp án chi tiết thi chọn GVG môn GDCD LIÊN TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU –YÊN THÀNH HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018 Bài thi môn: GDCD ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề Câu (5 điểm) “Các hình thức kiểm tra, đánh giá hướng tới phát triển lực học sinh, coi trọng để đánh giá, giúp đỡ học sinh phương pháp học tập, động viên cố gắng, hứng thú học sinh Việc kiểm tra, đánh giá không xem học sinh học mà quan trọng biết học sinh học nào, có biết vận dụng khơng” (Trích: Hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT Nghệ An) Từ nhận định trên, anh chị cho biết: Đề kiểm tra theo định hướng phát triển lực học sinh có mức độ? Căn để xác định mức độ gì? Yêu cầu mức độ? (3.0 điểm) Để biên soạn câu hỏi/bài tập theo định hướng phát triển lực môn GDCD cần đảm bảo yêu cầu gì? (2.0 điểm) Câu (5 điểm) Tài liệu: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, tháng năm 2016, trang 102: “a) Nhiệm vụ giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo có vai trò quan trọng việc giữ gìn, phát triển truyền bá văn minh nhân loại, động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, điều kiện để phát huy nguồn lực người Chính vậy, giáo dục đào tạo coi quốc sách hàng đầu, có nhiệm vụ: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.” Anh (chị) thiết kế hoạt động tìm hiểu kiến thức theo định hướng phát triển lực học sinh đảm bảo yêu cầu sau: Mục tiêu hoạt động; phương tiện; tiến trình tổ chức hoạt động Câu (5 điểm) Anh (chị) trả lời câu hỏi tập sau đề xuất phương án hướng dẫn học sinh trả lời “Câu chuyện: “Xưa có vị quan nhà vua cử kinh lý vùng Khi đến huyện nọ, phát người giữ kho bạc ngày ăn cắp xu nên lệnh xử chém Người giữ kho bạc tâu với vị quan rằng: “Bẩm quan, ngày lấy xu, quan lại xử chém, xin quan xem xét lại”, vị quan kiên xử chém.” (Trích: Cổ học tinh hoa) Hỏi: Dựa vào kiến thức học, em giải thích vị quan kiên xử chém người giữ kho bạc ? Ý nghĩa, học rút từ câu chuyện trên?” Câu (5 điểm) Anh (chị) thiết kế câu hỏi/tình pháp luật yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kỹ học phần d, Quyền bảo đảm an tồn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín mục 1, chương trình mơn GDCD lớp 12 vào giải vấn đề thực tiễn xây dựng đáp án cho câu hỏi/tình pháp luật - Hết Đề gồm có 01 trang HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC Câu Nội dung Điểm “Các hình thức kiểm tra, đánh giá hướng tới phát triển lực học sinh, coi trọng để đánh giá, giúp đỡ học sinh phương pháp học tập, động viên cố gắng, hứng thú học sinh Việc kiểm tra, đánh giá không xem học sinh học mà quan trọng biết học sinh học nào, có biết vận dụng khơng” 5.0 đ (Trích: Hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017-2018, Sở GDĐT Nghệ An) Từ nhận định trên, anh chị cho biết: Đề kiểm tra theo định hướng phát triển lực học sinh có mức độ? Căn để xác định mức độ gì? Yêu cầu mức độ? (3.0 điểm) Để biên soạn câu hỏi/bài tập theo định hướng phát triển lực môn GDCD cần đảm bảo yêu cầu gì? (2.0 điểm) - Đề kiểm tra có mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao - Nhận biết: Yêu cầu học sinh nhắc lại mô tả kiến thức, kĩ học - Thông hiểu: Yêu cầu học sinh diễn đạt kiến thức mô tả kĩ học ngơn ngữ theo cách riêng mình; phân tích, giải thích, so sánh … áp dụng kiến thức, kĩ biết đế giải tình huống, vấn đề học tập 0,5 0,5 0,5 - Vận dụng: Yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ học để giải tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề học; nhận xét, đánh giá hành vi, việc làm người khác… - Vận dụng cao: Yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ để giải tình huống, vấn đề sống khơng giống với tình huống, vấn đề học…Bản thân tự giải tình huống… + Căn để xác định tỉ lệ cho mức độ: 0,5 0,5 - Kiến thức, kỹ chương trình - Tình hình thực tế học sinh 0,5 Để biên soạn câu hỏi/bài tập theo định hướng phát triển lực môn GDCD cần đảm bảo u cầu gì? - Câu hỏi/bài tập có bối cảnh nhiệm vụ yêu cầu cho học sinh 2.0 - Câu hỏi/bài tập “mở” ngắn gọn, yêu cầu học sinh phải thực nhiệm vụ gắn với thực tiễn - Câu hỏi/bài tập phải phù hợp với mục tiêu dạy học môn học, học - Câu hỏi/bài tập phải hướng tới lực - Nhiệm vụ giải câu hỏi, tập phải có hướng gợi mở nhiều hướng giải - Phần bối cảnh câu hỏi nghiên cứu phải tương thích - Câu hỏi/bài tập phải phù hợp với trình độ, tâm lý học sinh Anh (chị) thiết kế hoạt động tìm hiểu kiến thức theo định hướng phát triển lực học sinh đảm bảo yêu cầu sau: Mục tiêu hoạt động; phương tiện; tiến trình tổ chức hoạt động 5.0 đ + Mục tiêu HĐ: Phù hợp với thời gian tổ chức hoạt động (10-15 phút) 0.25 - Về kiến thức chung phần a: Thông qua hoạt động giúp học sinh nắm nhiệm vụ giáo dục đào tạo Trên sở hoạt động cụ thể GVDT xác định kiến thức phù hợp với hoạt động 0.5 - Về kỹ năng: Biết nhiệm vụ giáo dục đào tạo để thấy trách nhiệm học tập… - Về thái độ: Tích cực học tập, tuyên truyền sách giáo dục đào tạo phù hợp với khả thân… Đề gồm có 01 trang 0.5 - Về phát triển lực học sinh: phải phù hợp với phương pháp, phương tiện hoạt động giáo viên thiết kế 0.5 0.25 + Tiến trình tổ chức hoạt động (nội dung HĐ): - Khoa học, phù hợp tên hoạt động 0.5 - Giao nhiệm vụ cho học sinh rõ ràng… 0.5 - Hình thức hoạt động học sinh: theo nhóm, cá nhân, cặp đôi… 0.5 - Cách thức học sinh thảo luận, trao đổi, trình bày kết hoạt động cụ thể giao 0.5 - Thể phương pháp dạy học 0.5 + PP, PT,KT, tài liệu: Đánh giá việc giáo viên sử dụng để tổ chức hoạt động: - Phương pháp dạy học phù hợp hoạt động như: PP đóng vai, PP thảo luận nhóm, trò chơi - Phương tiện dạy học phù hợp hoạt động: máy chiếu, giấy A0, A4, bảng phụ - Tài liệu: Sách giáo khoa, nguồn thơng tin từ báo chí, internet, cục Thống kê… 0.5 Anh (chị) trả lời câu hỏi tập sau đề xuất phương án hướng dẫn học sinh trả lời “Câu chuyện: “Xưa có vị quan nhà vua cử kinh lý vùng Khi đến huyện nọ, phát người giữ kho bạc ngày ăn cắp xu nên lệnh xử chém Người giữ kho bạc tâu với vị quan rằng: “Bẩm quan, ngày lấy xu, quan lại xử chém, xin quan xem xét lại”, vị quan kiên xử chém.” 5.0 (Trích: Cổ học tinh hoa) Hỏi: Dựa vào kiến thức học, em giải thích vị quan kiên xử chém người giữ kho bạc ? Ý nghĩa, học rút từ câu chuyện trên?” * Yêu cầu giáo viên trả lời câu hỏi hình thức làm đáp án cho đề thi, đảm bảo đủ thông tin sau: Dựa vào kiến thức học, em giải thích vị quan kiên xử chém người giữ kho bạc? 2.0 - Dựa vào kiến thức 5: Cách thức vận động phát triển vật tượng để giải thích… (0.5) - Mỗi ngày người giữ kho bạc ăn cắp xu, nhiều ngày ăn cắp nhiều xu làm cho kho bạc cạn… (0.5) - Lượng biến đổi (Mỗi ngày xu ) chất biến đổi (kho bạc rỗng…)…(0.5) - Tích tiểu thành đại… (0.5) Ý nghĩa, học rút từ câu chuyện trên? - Tỏ thái độ với hành vi trên…- Phê phán hành vi trên….(0,5) - Câu chuyện liên quan đến vấn đề thực tiễn tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức quyền….(0,5) - Rút học cho thân….(0,5) 1.5 Lưu ý: GVDT trả lời đủ yêu cầu câu đạt điểm tốt đa Nếu thiếu nội dung trừ điểm ý theo chiết điểm đáp án Đề gồm có 01 trang * Đề xuất phương án hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi - Hướng dẫn học sinh xác định dạng câu hỏi: Đây câu hỏi vận dụng kiến thức học giải vấn đề thực tiễn, mở… - Hướng dẫn học sinh xác định kiến thức thuộc học chương trình… 0.5 0.5 - Hướng dẫn học sinh cách làm bài: trình bày kiến thức chương trình GDCD 10, rút học thực tiễn sống nay… 0.5 Anh (chị) thiết kế câu hỏi/tình pháp luật yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kỹ học phần d, Quyền bảo đảm an tồn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín mục 1, chương trình môn GDCD lớp 12 vào giải vấn đề thực tiễn xây dựng đáp án cho câu hỏi/tình pháp luật 5.0 đ - Câu hỏi/tình pháp luật phù hợp kiến thức học phần d mục 1, 6, lớp 12 - Câu hỏi/tình hướng học sinh biết quyền bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín… - Câu hỏi/tình pháp luật đảm bảo tính khoa học - Câu hỏi/tình pháp luật phù hợp đối tượng học sinh THPT - Câu hỏi/tình phù hợp đặc thù môn, phù hợp phần pháp luật lớp 12 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 - Lời giải: + Phù hợp với yêu cầu câu hỏi/ tình pháp luật 1.0 + Lời giải ngắn gọn, rõ ràng… 0.5 + Lời giải đảm bảo tính khoa học sư phạm khoa học môn… 0.5 Đề gồm có 01 trang ... Lưu ý: GVDT trả lời đủ yêu cầu câu đạt điểm tốt đa Nếu thi u nội dung trừ điểm ý theo chi t điểm đáp án Đề gồm có 01 trang * Đề xuất phương án hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi - Hướng dẫn học... Ý nghĩa, học rút từ câu chuyện trên?” * Yêu cầu giáo viên trả lời câu hỏi hình thức làm đáp án cho đề thi, đảm bảo đủ thông tin sau: Dựa vào kiến thức học, em giải thích vị quan kiên xử chém... sánh … áp dụng kiến thức, kĩ biết đế giải tình huống, vấn đề học tập 0,5 0,5 0,5 - Vận dụng: Yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ học để giải tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề đáp án chi tiết thi chọn GVG môn GDCD, Đề đáp án chi tiết thi chọn GVG môn GDCD

Từ khóa liên quan