CHUYÊN ĐỀ: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI Ở NƯỚC TA

28 103 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2019, 13:27

Gồm hai ngành chính là ngành trồng trọt (75%) và ngành chăn nuôi (25%) năm 2005. Xu hướng đang có sự chuyển dịch theo hướng: Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi. Xu hướng chuyển dịch tích cực góp phần thực hiện cân đối cơ cấu ngành sản xuất nông nghiệp. Chuyên đề ôn thi THPT QG ĐỊA LÝ KINH TẾ CHUYÊN ĐỀ: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI Ở NƯỚC TA - Tác giả: Giáo viên Địa lí trường THPT Đối tượng bồi dưỡng: Học sinh lớp 12 Số tiết bồi dưỡng: tiết Hệ thống kiến thức sử dụng chuyên đề: Bài 22, 23 Địa lí 12 Chun đề ơn thi THPT QG A MỞ ĐẦU Lí xây dựng chuyên đề - Nội dung kiến thức có mối quan hệ lơgic: kiến thức 22,23 - Có tính thực tiễn cao - Hình thành, phát huy lực HS - Áp dụng phương pháp dạy học tích cực I MỤC TIÊU Kiến thức - Hiểu trình bày cấu ngành nông nghiệp: trồng trọt chăn ni - Trình bày tình hình phát triển phân bố số trồng, vật ni nước ta - Chứng minh xu hướng chuyển dịch cấu nông nghiệp Kĩ - Sử dụng đồ Nông nghiệp Việt Nam Atlat Địa lí Việt Nam để trình bày phân bố trồng vật nuôi chủ yếu - Vẽ biểu đồ, phân tích bảng số liệu thống kê biểu đồ cấu, chuyển dịch cấu sản xuất nơng nghiệp, tình hình tăng trưởng số sản phẩm nông nghiệp Thái độ - Củng cố tình u q hương, đất nước, có ý thức bảo vệ tự nhiên Định hướng lực hình thành - Năng lực chung: Giải vấn đề; hợp tác; giao tiếp; tự học - Năng lực chuyên biệt thuộc mơn Địa lí: Năng lực tư tổng hợp theo lãnh thổ; sử dụng đồ, tranh ảnh; tính tốn, phân tích số liệu thống kê, vẽ biểu đồ II Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị giáo viên - Giáo án, SGK, tài liệu tham khảo, bảng số liệu… Chuẩn bị học sinh - Vở ghi, SGK, Atlat Địa lí Việt Nam III Phương pháp dạy học: - Đàm thoại gợi mở - Thảo luận nhóm - Khai thác Atlat, bảng số liệu… IV: Thời gian bồi dưỡng: tiết Chuyên đề ôn thi THPT QG B NỘI DUNG I KIẾN THỨC CƠ BẢN Cơ cấu ngành nơng nghiệp - Gồm hai ngành ngành trồng trọt (75%) ngành chăn nuôi (25%) năm 2005 - Xu hướng có chuyển dịch theo hướng: Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn ni - Xu hướng chuyển dịch tích cực góp phần thực cân đối cấu ngành sản xuất nông nghiệp Ngành trồng trọt - Ngành trồng trọt chiếm tỉ trọng cao (75% -2005) cấu ngành nơng nghiệp Tuy nhiên có xu hướng giảm - Cơ cấu: + Đa dạng câu lương thực chiếm tỉ trọng cao (60%-2005) + Hướng chuyển dịch: Tăng tỉ trọng công nghiệp, khác; giảm tỉ trọng lương thực, rau đậu ăn - Ý nghĩa chuyển dịch: xu hướng tích cưc, góp phần phát huy mạnh phát triển nơng nghiệp nhiệt đới nước ta phù hợp với trình chuyển nơng nghiệp nước ta sang nơng nghiệp sản xuất hàng hóa 2.1 Sản xuất lương thực a) Vai trò - Cung cấp lương thực cho 80 triệu dân nước ta, góp phần đảm bảo an ninh lương thực - Góp phần giải việc làm cho phận lao động, lao động khu vực nông thôn - Cung cấp thức ăn cho ngành chăn nuôi (đặc biệt tận dụng nguồn phụ phẩm cho ngành chăn nuôi ), đưa chăn ni trở thành ngành sản xuất - Tạo nguồn nguyên liệu phong phú cho công nghiệp chế biến lương thực - Góp phần da dạng hóa sản xuất nông nghiệp - Cung cấp nguồn hàng xuất có giá trị b) Điều kiện phát triển * Thuận lợi:  Điều kiện tự nhiên - Đất – địa hình: + Nước ta có diện tích đất phù sa màu mỡ, phân bố chủ yếu đồng châu thổ: đồng Sông Hồng, đồng sông cửu long Ngồi Chun đề ơn thi THPT QG có phần khơng nhỏ đất phù sa pha cát phân bố khu vực đồng ven biển như: đồng Thanh – Nghệ - Tĩnh, đồng Bình – Trị - Thiên hay đồng Tuy Hòa + Địa hình phẳng, diện tích rộng lớn (ĐBSH 15.000km 2, ĐBSCL 40.000km2, đồng ven biển 15.000 km 2), đất đai màu mỡ điều kiện vô thuận lợi để phát triển vùng chuyên canh sản xuất lương thực với quy mô lớn - Khí hậu: Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa với đặc điểm: nhiệt cao (trung bình 220C), độ ẩm lớn (trung bình 80%) giúp trồng vật nuôi phát triển quanh năm Điều cho phép nước ta thực sản xuất thâm, xen canh tăng vụ - Nguồn nước: Nước ta có mạng lưới sơng ngòi dày đặc với khoảng 2360 sông dài 10km, cung cấp nước tưới cho vạn diện tích lương thực Ngồi phải kể đến lượng nước ngầm lượng nước hồ, đầm giải nước tưới cho mùa khô (hồ Dầu Tiếng, đập Vĩnh Ninh )  Điều kiện kinh tế - xã hội - Dân cư – lao động + Với khoảng 85 triệu dân (năm 2005) cung cấp nguồn lao động dồi cho ngành sản xuất, có ngành sản xuất lương thực + Nước ta có truyền thống sản xuất nơng nghiệp nhiệt đới nên lao động nước ta nhiều kinh nghiệm sản xuất, sản xuất thâm canh lúa Với đức tính cần cù, chịu khó, sáng tạo giàu kinh nghiệm, trình độ ngày nâng cao giúp cho sản lượng xuất lương thực nước ta không ngừng tăng lên năm qua - Cơ sở hạ tầng, sở vật chất – kĩ thuật phục vụ nông nghiệp: + Cơ sở chế biến ngày nâng cấp (nhà máy xay xát, nhà máy sản xuất bánh, kẹo, rượu, bia ) đảm bảo cho việc sản xuất thúc đẩy ngành sản xuất lương thực không ngừng phát triển + Các dịch vụ sản xuất nơng nghiệp: thủy lợi, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật ngày tốt nhằm đáp ứng cho ngành sản xuất lương thực Đặc biệt dịch vụ giống ngày tăng cường, cho giống cao sản, ngắn ngày, chịu hạn, chịu sâu bệnh, cho suất cao phần giúp khắc phục khó nhăn sản xuất Chuyên đề ôn thi THPT QG + Dịch vụ giao thông vận tải tăng cường giúp giảm khoảng cách không gian nâng cao giá thành sản phẩm - Chính sách – vốn: Sản xuất lương thực vấn đề mũi nhọn Đảng Nhà nước quan tâm đầu tư, khuyến khích phát triển Vì vậy, sản xuất lương thực nhận nguồn vốn đầu tư không nhỏ từ nước - Thị trường: Lương thực nhu cầu quan trọng hàng ngày người thay Mặt khác lại nguyên liệu quan trọng phục cho số ngành công nghiệp nên thị trường vô vùng rộng lớn nước Hiện nay, nước ta nước xuất gạo lớn nhì giới Xuất gạo mang lại nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho đất nước * Khó khăn:  Điều kiện tự nhiên: - Khí hậu: + Nằm vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, nước ta thường xuyên xảy thiên tai: bão(mỗi năm có -4 bão đổ vào đất liền), lũ lụt, hạn hán gây thiệt hại người tài sản – đặc biệt sản xuất nông nghiệp + Nước ta thường xuyên xảy tượng thời tiết cực đoan: sương muối, mưa đá, rét đậm, rét hại (hàng năm có khoảng 30 đến 35 đợt gió mùa Đông Bắc) gây thiệt hại không nhỏ, làm tăng tính bấp bênh sản xuất + Với nhiệt cao, độ ẩm lớn điều kiện để sâu bệnh, dịch hại phát triển phá hoại mùa màng - Đất đai: + Diện tích đất bạc màu, glây hóa ngày lớn Đặc biệt vùng đồng sông Cửu Long đất nhiễm phèn, nhiễm mặn chiếm 2/3 diện tích hạn chế khơng nhỏ sản xuất lương thực - Nguồn nước: + Tuy hệ thống thủy lợi nâng cấp Song tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khơ diễn nhiều nơi Đặc biệt vùng ven biển – khu vực đồng sông Cửu Long, nguồn nước số sơng có xu hướng bị nhiễm mặn ảnh hưởng biển Điều trở nên khó khăn cho việc giải nước tưới vào mùa khô  Điều kiện kinh tế - xã hội: Chuyên đề ôn thi THPT QG + Lao động: Phần lớn lao động sản xuất nông nghiệp nước ta trình độ hạn chế Ở số nơi mức độ thâm canh chưa cao + Thị trường: Giá không ổn định, giá lương thực thấp so với giá vật tư nơng nghiệp Thị trường nước giới có nhiều biến động + Cơ sở hạ tầng, sở vật chất - kĩ thuật nâng cấp cải thiện Tuy nhiên chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất Các dịch vụ chưa phát triển, hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng nhu cầu cho tưới tiêu, cơng nghiệp sau thu hoạch yếu c) Tình hình sản xuất (cây lúa) - Diện tích: diện tích lúa tăng mạnh từ 5,6 triệu (năm 1980) lên 7,5 triệu (năm 2000) giảm nhẹ 7,3 triệu (năm 2005).(Giảm nhẹ chuyển đổi mục đích sản xuất – chuyển từ trồng lúa sang trồng công nghiệp ) - Sản lượng: tăng mạnh từ 11,6 triệu (năm 1980) lên 36 triệu (năm 2005) (Do: diện tích tăng, áp dụng khoa học kĩ thuật, giống vào sản xuất ) - Năng suất: Tăng mạnh từ 21 tạ/ha (năm 1980) lên 49 tạ/ha (năm 2005) (Năng suất tăng chủ yếu tăng sản lượng) - Bình quân lương thực đầu người không ngừng tăng, từ 260 kg/người năm 1980 lên 470 kg/người năm 2005 - Xuất khẩu: Hiện Việt Nam quốc gia xuất gạo lớn nhì giới - Cơ cấu mùa vụ có thay đổi, phù hợp với điều kiện canh tác địa phương Hiện có xu hướng giảm diện tích lúa vụ mùa, tăng diện tích lúa vụ Hè – thu Đông – xuân - Phân bố: Lúa trồng vùng nước Tuy nhiên trồng nhiều hai vùng đồng rộng lớn có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển + Vùng đồng sông Cửu Long – vựa lúa lớn nước, chiếm 50% diện tích 50% sản lượng lúa nước + Vùng đồng sông Hồng – vựa lúa lớn thứ hai Tuy nhiên, vùng có trình độ thâm canh suất lúa cao nước 2.2 Sản xuất công nghiệp ăn a) Vai trò - Cây cơng nghiệp nước ta đa dạng gồm ngắn ngày (mía, lạc, đậu tương ) dài ngày (cà phê, chè, cao su ) nên tạo nguồn nguyên liệu phong phú cho ngành công nghiệp chế biến Chuyên đề ôn thi THPT QG - Sản xuất cơng nghiệp góp phần cung cấp nguồn hàng xuất có giá trị thu ngoại tệ Các sản phẩm cà phê, chè mặt hàng ưa chuộng thị trường Tây Âu - Phát triển công nghiệp, ăn góp phần giải việc làm cho người lao động khắp vùng nước ta Đồng thời góp phần phân bố lại dân cư nguồn lao động phạm vi nước - Đối với đồng bào dân tộc miền núi, việc phát triển công nghiệp, ăn góp phần hạn chế nạn đốt nương làm rẫy, du canh du cư ổn định sống, tăng thu nhập nâng cao chất lượng sống người dân - Phát triển công nghiệp, đặc biệt cơng nghiệp dài ngày có tác dụng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chống xói mòn đất, bảo vệ mơi trường - Phát triển cơng nghiệp ngắn ngày góp phần cải tạo đất, làm cho đất tơi xốp, phá độc canh sản xuất nông nghiệp b) Điều kiện phát triển * Thuận lợi  Điều kiện tự nhiên - Đất – địa hình: + Nước ta có diện tích đất đỏ baban đất feralit, đất phù sa, phù sa pha cát lớn, phân bố liên tục rộng khắp Đây điều kiện thuận lợi cho việc phát triển chuyên canh công nghiệp ăn với quy mơ lớn - Khí hậu: + Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, ăn nhiệt đới: cà phê, cao su, dứa, chôm chôm Ở nơi có địa hình cao, nhiệt độ thấp phát triển cơng nghiệp, ăn có nguồn gốc cận nhiệt ơn đới: chè, táo, đào, lê + Khí hậu phân mùa mưa - khô rõ rệt (miền Nam): mùa mưa giúp trồng phát triển, mùa khô lại điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch, phơi sấy bảo quản nông sản - Nguồn nước: Nguồn nước tưới dồi nước mặt (nước mưa, nước sông, ao hồ ) nước ngầm phong phú điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp ăn  Điều kiện kinh tế - xã hội - Nguồn lao động: + Dân cư đông, nguồn lao động dồi phục vụ cho việc sản xuất công nghiệp, ăn Chuyên đề ơn thi THPT QG + Lao động có đức tính cần cù, chịu khó, sáng tạo, sức khỏe, giàu kinh nghiệm sản xuất công nghiệp ăn nhân tố quan trọng góp phần phát triển loại - Thị trường: Hiện nay, thị trường công nghiệp ăn nước ta ngày mở rộng ngồi nước Một số sản phẩm cơng nghiệp chè, cà phê thức uống quen thuộc thị trường Châu Âu Một số sản phẩm công ăn tiếng Nhãn lồng (Hưng Yên), Hồng Xiêm (Xuân Đỉnh), thương hiệu xây dựng vươn xa thị trường quốc tế - Chính sách – vốn: Vấn đề phát triển công nghiệp ăn Đảng Nhà nước quan tâm đầu tư, trọng phát triển nên nhận vốn đầu tư rộng khắp nước - Cơ sở hạ tầng, sở vật chất – kĩ thuật phục vụ nông nghiệp: + Cơ sở chế biến ngày nâng cấp (nhà máy chế biến chè, cà phê, cao su, nhà máy hoa quả, bánh kẹo, mía đường, ) Việc hình thành vùng chun canh cơng nghiệp (Tây Nguyên, Đông Nam Bộ), vùng trồng nhiều ăn (đồng sơng Cửu Long) việc đầu tư sở chế biến gắn với vùng nguyên liệu + Các dịch vụ sản xuất nông nghiệp: thủy lợi, phân bón, thuốc trừ sâu, Đặc biệt dịch vụ giống ngày tăng cường; cho giống chịu hạn, chịu sâu bệnh, cho suất cao phần giúp khắc phục khó nhăn, bấp bênh sản xuất + Dịch vụ giao thông vận tải tăng cường giúp giảm khoảng cách không gian nâng cao giá thành sản phẩm * Khó khăn  Điều kiện tự nhiên - Khí hậu: + Nước ta thường xuyên xảy thiên tai: bão, lũ, hạn hán Diễn biến thời tiết phức tạp, tượng thời tiết cực đoan: sương muối, mưa đá, rét đậm, rét hại gây thiệt hại, làm tăng tính bấp bênh sản xuất + Với nhiệt cao, độ ẩm lớn điều kiện để sâu bệnh, dịch hại phát triển - Nguồn nước: + Mùa khô kéo dài (4 đến tháng), mực nước ngầm bị suy giảm dẫn đến tình trạng thiếu nước tưới mùa khô Đặc biệt vùng chuyên canh Chuyên đề ôn thi THPT QG hàng đầu Đông Nam Bộ, Tây Nguyên mùa khô thiếu nước tưới trầm trọng  Điều kiện kinh tế - xã hội - Thị trường: Giá không ổn định Thị trường nước giới có nhiều biến động Sản phẩm chưa đáp ứng nhu cầu thị trường khó tính Gây ảnh hưởng đến quy mơ sản xuất - Cơ sở hạ tầng, sở vật chất - kĩ thuật: Mạng lưới giao thông vận tải chậm phát triển, ảnh hưởng đến thu hoạch sản phẩm Công nghiệp chế biến nhỏ hẹp, chậm đổi công nghệ nên hạn chế khả cạnh tranh sản phẩm c) Tình hình sản xuất phân bố cơng nghiệp - Cây công nghiệp chiếm 23,7% giá trị sản xuất ngành trồng trọt (năm 2005) - Tổng diện tích gieo trồng ngày tăng, đến năm 2005 có khoảng 2,5 triệu trồng cơng nghiệp Trong diện tích đó, cơng nghiệp lâu năm tăng nhanh chiếm ưu - Thành phần: chủ yếu cơng nghiệp nhiệt đới, ngồi có số loại có nguồn gốc cận nhiệt ôn đới - Các công nghiệp lâu năm chủ yếu: + Cà phê: trồng đất đỏ badan Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ + Cao su: trồng đất đỏ badan đất xám bạc màu Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung + Chè: chủ yếu phát triển Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên + Tiêu: trồng đất đỏ badan Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung + Điều: Chủ yếu Đông Nam Bộ + Dừa: chủ yếu trồng Đồng sông Cửu Long - Các công nghiệp hàng năm chủ yếu: + Mía: Đồng sơng Cửu Long, Đơng Nam Bộ, Duyên hải miền Trung + Lạc: Đồng Thanh – Nghệ - Tĩnh, Đông Nam Bộ, Đắc Lắc + Đậu tương: Trung du miền núi Bắc Bộ + Đay: Đồng sơng Hồng + Cói: ven biển Ninh Bình, Thanh Hóa d) Tình hình sản xuất phân bố ăn - Cây ăn chiếm 7,3% giá trị sản xuất ngành trồng trọt Chuyên đề ôn thi THPT QG - Vùng ăn lớn Đồng sông Cửu Long Đông Nam Bộ - Các trồng nhiều: chuối, cam xoài, nhãn, vải, chôm chôm, dứa Ngành chăn nuôi 3.1 Vai trò ngành chăn ni Chăn ni có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân - Cung cấp cho người nguồn thực phẩm có dinh dưỡng cao từ nguồn đạm động vật đảm bảo cân đối phần ăn - Là nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm công nghiệp dược phẩm - Cung cấp mặt hàng cho xuất - Ngành chăn ni cung cấp sức kéo phân bón cho ngành trồng trọt, tận dụng phụ phẩm ngành trồng trọt - Trồng trọt kết hợp với chăn nuôi tạo nên nông nghiệp bền vững 3.2 Điều kiện phát triển a Thuận lợi - Thức ăn cho chăn ni có ý nghĩa hàng đầu, thức ăn cho chăn nuôi lấy từ nguồn: + Thức ăn tự nhiên:  Diện tích đồng cỏ năm 2005 500 nghìn ha, phân bố cao nguyên Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Tây Nguyên  Năng suất đồng cỏ ngày nâng cao  Đây sở để phát triển chăn ni gia súc ăn cỏ trâu, bò, dê, ngựa… + Sản phẩm ngành trồng trọt phụ phẩm ngành thủy sản:  Đây nguồn thức ăn chủ yếu Nhờ giải tốt lương thực cho người nên phần lớn hoa màu giành cho chăn nuôi ổn định  Diện tích đất trồng hoa màu dành cho chăn nuôi ổn định  Hàng năm có 13 – 14 nghìn bột caslafm thức ăn cho chăn nuôi + Thức ăn tổng hợp ngành công nghiệp chế biến thức ăn gia súc, gia cầm sản xuất, tạo điều kiện cho hình thức chăn nuôi công nghiệp ngày phổ biến đồng miền núi - Khí hậu Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện cho đồng cỏ phát triển quanh năm, thuận lợi cho phát triển đàn gia súc, gia cầm - Giống gia súc: 10 Chuyên đề ôn thi THPT QG Các dạng câu hỏi lại phần đa dạng: tập vẽ biểu đồ bảng số liệu, câu hỏi liên quan đến xu hướng chuyển dịch cấu nông nghiệp Để làm câu hỏi cần nắm kĩ học chuyên đề trước, cập nhật tin tức thời Phần tập với bảng số liệu biểu đồ: * Một số cơng thức tính + Bình qn lương thực/người (kg/người) = Sản lượng/dân số + Năng suất lúa (tạ/ha) = Sản lượng/Diện tích + Cơng thức tính quy mơ (bán kính) Đặt: R1 = (đơn vị bán kính) R2  t2 t1 + Cơng thức tính cấu (tỉ trọng) % phận = giá trị phận × 100 / Tổng (%) + Cơng thức tính tốc độ tăng trưởng: Đặt tốc độ năm đầu = 100 % Tốc độ năm X = Giá trị năm X × 100 / Giá trị năm đầu (%) * Cách nhận dạng biểu đồ: - Dựa vào yêu cầu đề đặc điểm bảng số liệu: + Có từ “cơ cấu” hay “tỉ trọng”: • Dạng biểu đồ tròn (bảng số liệu có 1,2,3 năm 1,2,3 đối tượng) • Dạng biểu đồ miền (bảng số liệu có từ năm trở lên) Nếu bảng số liệu đơn vị % vẽ ln Nếu số liệu tuyệt đối phải tính cấu – tỉ trọng vẽ + Có từ “tốc dộ tăng trưởng”: vẽ biểu đồ đường Nếu đơn vị % vẽ ln Nếu số liệu tuyệt đối phải tính tốc độ tăng trưởng vẽ + Nếu yêu cầu đề trùng với tên bảng số liệu, yêu cầu thể số lượng, sản lượng, số dân (số liệu tuyệt đối): biểu đồ cột + Nếu bảng số liệu có nhiều đối tượng mà có hai đơn vị khác vẽ biểu đồ kết hợp Trong đó: • Các đối tượng đơn vị - cột nhóm • Các đối tượng có mối quan hệ bao hàm – cột chồng • Đối tượng lại – đường * Cách nhận xét biểu đồ, bảng số liệu Trước hết theo hàng ngang: Tăng hay giảm? nhanh hay chậm? liên tục hay không liên tục? tăng hay giảm (dẫn chứng số liệu) 14 Chuyên đề ôn thi THPT QG Theo hàng dọc: nên xếp theo thứ hạng nhất, nhì, ba… Khơng làm theo năm mà nên gom lại nhiều năm giống cho gọn Lưu ý: Dùng từ dẫn Ví dụ nhận xét biều đồ cấu thêm từ dẫn “tỉ trọng” trước yếu tố III MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH Bảng mơ tả mức độ nhận thức lực hình thành Nội dung/chủ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng đề/chuẩn cao - Nêu vai - Phân tích ý - So sánh điều - Liên hệ trò nghĩa, vai trò kiện phát triển thực tế phát trồng, vật ni việc đẩy vùng triển nông nước ta mạnh sản xuất nông nghiệp nghiệp địa - Trình bày lương thực/ - Giải thích việc phương cấu CN/ chăn nuôi phát triển vùng nông nghiệp - Dựa vào Atlat chuyên canh - Vận dụng - Dựa vào Atlat Địa lí VN CN gắn với CN kiến thức Địa lí VN trình kiến thức học chế biến có để giải bày tình phân tích điều thích bảng Vấn đề phát hình phát triển kiện phát triển phương hướng số liệu, biểu triển nông phân bố ngành nông lớn chiến đồ nghiệp số trồng, nghiệp lược phát triển vật nuôi - Giải thích nơng nghiệp nước ta nước ta - Sử dụng Atlat trồng, vật nuôi - Vẽ nhận xét ĐLVN để kể tên lại phát bảng số liệu, từ tỉnh trồng triển mạnh biểu đồ vẽ nhiều lúa có năm gần sản lượng lúa triệu Định hướng lực hình thành - Năng lực chung: Giải vấn đề; hợp tác; giao tiếp; tự học - Năng lực chuyên biệt: Năng lực tư tổng hợp theo lãnh thổ; sử dụng đồ, tranh ảnh; tính tốn, phân tích số liệu thống kê, vẽ biểu đồ Câu hỏi tập Chuẩn đánh giá Nhận biết Câu hỏi nhận biết: Câu hỏi tập 15 Chuyên đề ôn thi THPT QG - Nêu vai Câu 1: Nêu ý nghĩa sản xuất lương thực trò Định hướng trả lời trồng, vật nuôi Nêu ý nghĩa sản xuất lương thực nước ta - Trình bày cấu nơng nghiệp - Dựa Atlat vào Địa lí VN trình bày tình hình phát triển phân bố số trồng, vật ni nước ta - Sử Atlat dụng ĐLVN để kể tên tỉnh trồng nhiều lúa có sản lượng lúa triệu - Cung cấp lương thực cho 80 triệu dân nước ta, góp phần đảm bảo an ninh lương thực - Góp phần giải việc làm cho phận lao động, lao động khu vực nông thôn - Cung cấp thức ăn cho ngành chăn nuôi (đặc biệt tận dụng nguồn phụ phẩm cho ngành chăn nuôi ), đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất - Tạo nguồn nguyên liệu phong phú cho cơng nghiệp chế biến lương thực - Góp phần da dạng hóa sản xuất nơng nghiệp - Cung cấp nguồn hàng xuất có giá trị Câu 2: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, trình bày tình hình sản xuất phân bố lúa nước ta Định hướng trả lời a Tình hình sản xuất lúa nước ta năm qua (Khai thác biểu đồ diện tích sản lượng lúa qua năm) - Diện tích lúa giảm chậm: năm 2007 giảm 459 nghìn so với năm 2000 (Giảm nhẹ chuyển đổi mục đích sản xuất – chuyển từ trồng lúa sang trồng công nghiệp ) - Sản lượng lúa tăng nhanh: từ năm 2000 đến năm 2007 tăng 3412 nghìn (Do: diện tích tăng, áp dụng khoa học kĩ thuật, giống vào sản xuất ) - Năng suất: Tăng mạnh từ 42,43 tạ/ha (năm 2000) lên 49,87 tạ/ha (năm 2007) (Năng suất tăng thâm canh, áp dụng tiến bô khoa học kĩ thuật nơng nghiệp) - Bình qn lương thực đầu người tăng chậm, từ 419 kg/người năm 2000 lên 422 kg/người năm 2007 (Do tốc độ tăng sản lượng tốc độ tăng dân số xấp xỉ nhau) b Phân bố lúa - Những tỉnh có tỉ lệ trồng lúa so với diện tích trồng lương thực 90%: Tất tỉnh đồng sơng Hồng (Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng n, Hải Dương, Nam Định) Đông Nam 16 Chuyên đề ôn thi THPT QG Bộ (TP Hồ Chí Minh) Do vùng đồng màu mỡ, nguồn nước dồi dào, đông dân… thuận lợi cho nghề trồng lúa - Các tỉnh trọng điểm lúa (có diện tích sản lượng lúa lớn) phần lớn tập trung đồng sông Cửu Long An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Long An, Tiền Giang - Các tỉnh có tỉ lệ diện tích trồng lúa so với diện tích trồng lương thực thấp 60% phân bố chủ yếu tỉnh miền núi Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai…), Tây Nguyên số tỉnh Đơng Nam Bộ (Bìn Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vùng Tàu) đặc điểm, địa hình, nguồn nước… không thuận lợi cho phát triển trồng lúa; bên cạnh tập quán sản xuất yếu tố ảnh hưởng tới diện tích trồng lúa số địa phương Câu 3: Xu hướng chuyển dịch cấu nơng nghiệp nước ta có thay đổi nào? Định hướng trả lời Xu hướng chuyển dịch cấu nông nghiệp nước ta: - Cơ cấu nông nghiệp nước ta gồm hai ngành ngành trồng trọt (75%) ngành chăn nuôi (25%) năm 2005 - Xu hướng có chuyển dịch theo hướng: Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn ni - Xu hướng chuyển dịch tích cực góp phần thực cân đối cấu ngành sản xuất nông nghiệp Câu 4: Kể tên Câu 4: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang Nơng nghiệp), cho biết: a Tên vùng có tỉ lệ diện tích trồng lúa so với diên tích trồng lương thực thuộc loại cao (từ 80% đến 95%, 95%), vùng có tỉ lệ trồng lúa thấp (dưới 60%) b Tên vùng có tỉ lệ diện tích gieo trồng cơng nghiệp so với diện tích đất nơng nghiệp sử dụng cao (trên 45%) c Tên công nghiệp Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ 17 Chuyên đề ôn thi THPT QG hiểu Thơng - Phân tích ý nghĩa, vai trò việc đẩy mạnh sản xuất lương thực/ CN/ chăn nuôi - Dựa Atlat Địa vào lí Hướng dẫn trả lời a Tên vùng trồng lúa - Vùng có tỉ lệ diện tích trồng lúa cao (trên 95%): ĐB sông Cửu Long - Vùng có tỉ lệ diện tích trồng lúa từ 80% đến 95%: ĐB sơng Hồng; Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước Đơng Nam Bộ; Bình Định, Phú n - Vùng có tỉ lệ diện tích trồng lúa thấp (dưới 60%): Các tỉnh vùng cao Trung du miền núi Bắc Bộ; Đồng Nai, Bà Rịa – Vùng Tàu Đơng Nam Bộ b Tên vùng có tỉ lệ diện tích trồng cơng nghiệp cao Nam Tây Ngun Đông Nam Bộ c Tên công nghiệp ba vùng - Trung du miền núi Bắc Bộ: chè, hồi, sơn, thuốc - Tây Nguyên: cà phê, cao su, hồ tiêu, chè - Đông Nam Bộ: cao su, hồ tiêu, mía, lạc Câu hỏi tự giải: Câu 1: Trình bày vai trò ngành chăn ni Câu 2: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, trình bày tình hình phát triển ngành chăn nuôi nước ta Câu 3: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, trình bày phân bố chè cà phê nước ta Câu 4: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, kể tên tỉnh trồng nhiều lúa có sản lượng lúa trến triệu tấn/ tỉnh Câu hỏi thông hiểu Câu 1: Tại năm qua sản xuất lương thực nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn? Định hướng trả lời Những năm qua sản xuất lương thực nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn do: - Đường lối phát triển nông nghiệp: + Coi nông nghiệp mặt trận hàng đầu + Chương trình lương thực, thực phẩm ba chương trình kinh tế lớn Nhà nước + Các sách ruộng đất (chính sách khốn 10, luật ruộng đất 18 Chuyên đề ôn thi THPT QG VN kiến mới) thức học - Đầu tư phân tích điều + Chương trình khai hoang cải tạo đất kiện phát triển + Đầu tư sở vật chất kĩ thuật (hệ thống thủy lợi, phân bón, ngành thuốc trừ sâu, giới hóa, cơng tác bảo vệ thực vật) nơng nghiệp - Giải thích trồng, vật nuôi lại phát triển mạnh năm gần + Đưa vào sản xuất giống có suất cao phù hợp với vùng sinh thái + Đầu tư xây dựng hai vùng trọng điểm lương thực: Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long - Nhu cầu: + Thị trường nước + Thị trường xuất Câu 2: Giải thích công nghiệp phát triển mạnh năm gần đây? Định hướng trả lời Cây công nghiệp phát triển mạnh mẽ năm gần nước ta có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển trồng * Thế mạnh tự nhiên - Nước ta có nhiều loại đất thích hợp cho phát triển CN - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có phân hóa tạo thuận lợi cho CN phát triển quanh năm với cấu trồng đa dạng - Nguồn nước tương đối dồi cung cấp nước cho vùng chuyên canh - Các mạnh khác: địa hình, tập đồn CN Bản địa * Thế mạnh kinh tế - xã hội - Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm trồng chế biến CN - Thị trường tiêu thụ ngày mở rộng - Cơ sở hạ tầng, sở vật chất – kĩ thuật phục vụ cho trồng chế biến CN ngày đảm bảo - Sự hoàn thiện công nghiệp chế biến sau thu hoạch với trang thiết bị đại góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm khả cạnh tranh chúng thị trường - Đường lối sách phát triển CN Đảng Nhà nước 19 Chuyên đề ôn thi THPT QG - Các mạnh khác: việc đảm bảo an toàn lương thực, gia nhập nước ta vào WTO Câu 3: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, giải thích Đồng sơng Cửu Long vùng trọng điểm lúa lớn nước ta Định hướng trả lời Đồng sông Cửu Long vùng trọng điểm lúa lớn nước ta vì: a Vai trò quan trọng đồng sông Cửu Long chiến lược phát triển KT – XH nói chung nước: Ngoài việc đảm bảo cho nhu cầu cung cấp lương thực cho vùng khác nước, đồng phục vụ chủ yếu cho nhu cầu xuất gạo nước ta b Có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất lúa: - Điều kiện tự nhiên: + Là đồng có diện tích lớn nước + Đất phù sa màu mỡ sôn Tiền sông Hậu bồi đắp hàng năm + Khí hậu cận xích đạo với nguồn nhiệt ẩm dồi thuận lợi cho việc sinh trưởng phát triển lúa + Nguồn nước phong phú, có hệ thống sơng ngòi kênh rạch dày đặc, thuận lợi cho công tác thủy lợi - Điều kiện KT – XH + Dân đơng, có nhiều kinh nghiệm trồng lúa dạng địa hình đất khác + Người dân sớm tiếp xúc với kinh tế thị trường nên tỏ nhạy bén, động công Đổi + Là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm số nước nên Nhà nước đầu tư có nhiều chương trình hợp tác quốc tế c Trên thực tế đồng sông Cửu Long sản xuất khối lượng lúa lớn nước (trên 50% sản lượng lúa nước) Đây vùng tập trung hầu hết tỉnh có diện tích sản lượng lúa lớn nước Câu 4: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, trình bày phát triển phân bố chăn nuôi gia súc 20 Chuyên đề ôn thi THPT QG Vận dụng thấp - So sánh điều kiện phát triển vùng nơng nghiệp - Giải thích việc phát triển vùng chuyên canh CN gắn với CN Trung du miền núi Bắc Bộ Định hướng trả lời Trình bày phát triển chăn ni gia súc Trung du miền núi Bắc Bộ + Là vùng có số lượng gia súc bình qn 45 con/100 người + Có tỉ lệ bình qn gia súc đầu người cao nước + Hầu hết vật nuôi tăng trưởng số lượng (trừ ngựa) Trình bày phân bố chăn ni gia súc Trung du miền núi Bắc Bộ + Gia súc lớn chủ yếu nuôi tỉnh vùng núi + Trâu nuôi nhiều tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, tuyên Quang + Bò ni Mộc Châu (Sơn La), Ba Vì (Hà Nội) + Ngựa chủ yếu nuôi tỉnh vùng cao (dẫn chứng) + Lớn nuôi nhiều tỉnh trung du như: Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Giang… + Vùng ni nhiều dê Câu hỏi tự giải Câu 1: Tại nói việc đảm bảo an ninh lương thực sở để đa dạng hóa nơng nghiệp? Câu 2: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp nước ta Câu 3: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học giải thích phân bố cà phê, chè cao su Câu hỏi vận dụng thấp Câu 1: Tại phát triển vùng chuyên canh công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến phương hướng lớn chiến lược phát triển nông nghiệp nước ta? Định hướng trả lời Việc phát triển vùng chuyên canh câu công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến phương hướng lớn chiến lược phát triển nông nghiệp nước ta, vì: - Gắn chặt vùng chuyên canh với công nghiệp chế biến trước hết nhằm đưa công nghiệp phục vụ đắc lực cho nông 21 Chuyên đề ôn thi THPT QG biến nghiệp, bước thực cơng nghiệp hóa nơng thơn, đưa chế nơng thơn xích lại gần thành thị phương - Giảm chi phí, thời gian vận chuyển nguyên liệu từ nơi sản xuất lớn đến nơi chế biến hướng chiến lược phát triển nông nghiệp nước ta - Vẽ nhận xét bảng số liệu, từ biểu đồ vẽ.đã vẽ - Nâng cao chất lượng nguyên liệu, từ nâng cao chất lượng sản phẩm sau chế biến, nâng cao giá trị nông sản thu nhập cho người nông dân - Thu hút lao động, tạo thêm việc làm cho người dân, giảm tính mùa vụ nông nghiệp - Thực liên kết nông – cơng nghiệp, sản xuất nơng nghiệp tạo ngun liệu cho cơng nghiệp chế biến, cơng nghiệp chế biến lại làm tăng giá trị nông phẩm, đem lại hiệu kinh tế cao, tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp phát triển Câu 2: So sánh điều kiện phát triển ba vùng chuyên canh công nghiệp dài ngày nước ta: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc Bộ Định hướng trả lời Đông Nam Bộ, Tây Nguyên Trung du miền núi Bắc Bộ ba vùng chuyên canh công nghiệp dai ngày nước ta, nguồn lực phát triển công nghiệp ba vùng có nhiều nét giống khác * Giống nhau: - Có tiềm để phát triển công nghiệp dài ngày, đặc biệt mạnh đất đai khí hậu - Dân cư có truyền thống kinh nghiệm trồng chế biến sản phẩm từ công nghiệp dài ngày - Có thị trường tiêu thụ rộng lớn (trong nước xuất khẩu) - Chủ trương sách Đảng Nhà nước phát triển CN, đầu tư sở chế biến … - Hình thành từ lâu * Khác nhau: - Về địa hình: + Đơng Nam Bộ có địa hình tương đối phẳng, chuyển tiếp Tây Nguyên Nam Trung Bộ với đồng sơng Cửu Long + Tây Ngun có địa hình cao nguyên xếp tầng với mặt tương đối rộng lớn + Trung du miến núi Bắc Bộ với địa hình núi, bị chia cắt - Đất đai: 22 Chuyên đề ôn thi THPT QG + Đông Nam Bộ có đất xám, đất phù sa cổ + Tây nguyên chủ yếu đất ba dan + Trung du miền núi Bắc Bộ chủ yếu đất feralit phát triển đá phiến, đá vôi đá mẹ khác - Khí hậu, thủy văn: + Đơng Nam Bộ Tây Ngun khí hậu phân hóa thành hai mùa: mưa khô, với mùa khô kéo dài Tuy nhiên mùa khô Tây Nguyên khắc nghiệt + Trung du miền núi Bắc Bộ có mùa đông lạnh nước, với độ cao đị hình nên có điều kiện phát triển cơng nghiệp cận nhiệt (chè) * Nguồn lực kinh tế - xã hội - Dân cư nguồn lao động” + Đơng Nam Bộ có dân cư đơng đúc, nguồn lao động dồi với chất lượng dẫn đầu nước + Tây Nguyên Trung du miền núi Bắc Bộ mật độ dân số thấp, chất lượng nguồn lao động chưa cao - Trình độ phát triển + Đơng Nam Bộ vùng kinh tế phát triển nước + Tây Nguyên Trung du miền núi Bắc Độ trình độ phát triển thấp - Các nguồn lực kinh tế - xã hội khác, Đông Nam Bộ có ưu Câu 3: Cho bảng sô số liệu: Dân số sản lượng lương thực có hạt nước ta qua năm Dân số Sản lượng lương thực có hạt (triệu người) (triệu tấn) 1990 66,0 19,9 1995 72,0 26,1 1998 75,5 30,7 2000 77,6 34,5 2005 83,1 39,6 2008 85,1 43,3 a Vẽ biểu đồ thích hợp thể diễn biến dân số sản lượng lương thực có hạt nước ta qua năm b Nhận xét Định hướng trả lời a Vẽ biểu đồ - Biểu đồ hai đường kết hợp đường, cột - Khoảng cách năm phải xác Năm 23 Chun đề ơn thi THPT QG - Có giá trị đơn vị đo trục - Có tên biểu đồ chủ giải b Nhận xét - Cả dân số sản lượng lương thực tăng nhanh (dẫn chứng) + Tuy nhiên sản lượng lương thực có hạt tăng nhanh dân số (dẫn chứng) Câu 4: Cho bảng số liệu Giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta theo giá thực tế phân theo ngành (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Tổng số 2000 2003 2005 2008 2010 129087,9 153865,6 183213,6 377238,6 528738,9 Trồng trọt 101043,7 116065,7 134754,5 269337,6 390767,9 Chia Chăn nuôi 24907,6 34367,2 45096,8 102200,9 129679,0 Dịch vụ 3136,6 3432,7 3362,3 5700,1 8292,0 a Vẽ biểu đồ thích hợp thể chuyển dịch cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành nước ta b Nhận xét chuyển dịch Định hướng trả lời a Vẽ biểu đồ - Xử lí số liệu Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta theo giá thực tế phân theo ngành (đơn vị:%) Năm Tổng số 2000 2003 2005 2008 2010 100 100 100 100 100 Trồng trọt 78,3 75,5 73,6 71,4 73,9 Chia Chăn nuôi 19,3 22,3 21,6 27,1 24,5 Dịch vụ 2,4 2,2 1,8 1,6 1,6 - Vẽ biểu đồ miền + Khoảng cách năm phải xác + Có giá trị đơn vị đo trục + Có tên biểu đồ chủ giải + Có ghi số liệu b Nhận xét - Cơ cấu giá trị sản xuất nơng nghiệp có thay đổi theo hướng: + Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt (dẫn chứng) + Tăng tỉ trọng ngành chăn ni, nhiên chậm (dẫn chứng) + Dịch vụ nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ chưa ổn định 24 Chuyên đề ôn thi THPT QG (dẫn chứng) Câu hỏi tự giải Câu 1: Trình bày khác điều kiện sản xuất CN vùng Trung du miền núi Bắc Bộ với vùng Đông Nam Bộ Câu 2: Chứng minh việc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ăn góp phần phát huy mạnh nông nghiệp nhiệt đới nước ta Câu 3: cho bảng số liệu Số lượng đàn gia súc, gia cầm nước ta (Đơn vị: nghìn con) Năm Trâu Bò Lợn 1990 1995 2000 2003 2005 2008 2854,1 2962,8 2897,2 2834,9 2922,2 2897,7 3116,9 3638.9 4127,9 4394,4 5540,7 6337,7 12260,5 16306,4 20193,8 24884,6 27435,0 26701,6 Ngựa Dê,cừu 141,3 126,8 126,5 112,5 110,5 121,2 372,3 550,5 543,9 780,7 1314,1 1483,4 Gia cầm (triệu con) 107,4 142,1 196,1 254,6 219,9 248,3 a Vẽ biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng đàn trâu, bò, lợn gia cầm nước ta giai đoạn 1990 – 2008 b Hãy nhận xét phát triển vật nuôi Vận dụng cao - Liên hệ thực tế phát triển nông nghiệp địa phương Câu 4: Cho bảng số liệu: Diện tích chè, cà phê, cao su năm 1985, 1995 2005 (Đơn vị: nghìn ha) Năm Chè Cà phê Cao su 1985 50,8 44,7 180,2 1995 70,0 150,0 260,0 2005 122,5 497,4 482,7 a Vẽ biểu đồ thể qui mô, cấu diện tích loại cơng nghiệp b Từ biểu đồ vẽ rút nhận xét thay đổi diện tích cơng nghiệp theo bảng số liệu Câu hỏi vận dụng cao Câu 1: Giải thích chuyển dịch cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành nước ta (Bảng số liệu câu phần vận dụng thấp) Định hướng trả lời Sự chuyển dịch cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân 25 Chuyên đề ôn thi THPT QG - Vận dụng theo ngành nước ta tác động công công nghiệp kiến thức hóa, đại hóa lĩnh vực nơng nghiệp, nhu cầu thị có để giải trường, điều kiện phát triển… thích bảng số Câu 2: Cho bảng số liệu: liệu, biểu đồ Số lượng đàn gia súc, gia cầm nước ta (Đơn vị: nghìn con) Năm Trâu Bò Lợn Ngựa Dê,cừu 1990 1995 2000 2003 2005 2008 2854,1 2962,8 2897,2 2834,9 2922,2 2897,7 3116,9 3638.9 4127,9 4394,4 5540,7 6337,7 12260,5 16306,4 20193,8 24884,6 27435,0 26701,6 141,3 372,3 126,8 550,5 126,5 543,9 112,5 780,7 110,5 1314,1 121,2 1483,4 Gia cầm (triệu con) 107,4 142,1 196,1 254,6 219,9 248,3 Hãy giải thích phát triển vật nuôi Định hướng trả lời - Đàn trâu tăng chậm vai trò sức kéo trâu thay máy móc - Đàn bò tăng vấn đề thức ăn ngày đảm bảo, hiệu kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn - Đàn lợn tăng nhanh nhu cầu thị trường nước ngày tăng - Đàn ngựa giảm xuống vai trò trở người hàng hóa ngựa phương tiện giới thay thế, gần ngựa tăng nhu cầu - Đàn dê, cừu tăng lên nhanh lồi dễ tính, nước ta có nhiều điều kiện phát triển nhu cầu thị trường tăng lên nhanh chóng - Số lượng gia cầm trước tăng nhanh hiệu kinh tế cao, thị trường có nhu cầu lớn, đợt dịch cúm nên số lượng đàn gia cầm có xu hướng giảm xuống Câu 3: Giải thích nguyên nhân dẫn tới thay đổi diện tích cơng nghiệp theo bảng số liệu (Bảng số liệu câu 4, phần vận dụng thấp – câu hỏi tự giải) Định hướng trả lời - Có thay đổi diện tích loại chủ yếu: + Vai trò công nghiệp: nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu, giải vấn đề việc làm, 26 Chuyên đề ôn thi THPT QG nâng cao đời sống nhân… + Diện tích cơng nghiệp tăng nước ta có nhiều điều kiện tài ngun: đất, nước, khí hậu… + Diện tích tăng mở rộng thị trường, nước ta xây dựng nhà máy chế biến, sách phát triển nơng nghiệp nhà nước… Câu hỏi tự giải Cho bảng số liệu số dân sản lượng lúa từ 1982 - 2005 Năm 1982 1988 1990 1996 1999 2005 Số dân(triệu người) 56,2 63,6 66,2 75,3 76,3 83,1 Sản lượng lúa(triệu tấn) 14,4 17,0 19,2 26,4 31,4 35,8 a Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể tốc độ tăng số dân, sản lượng bình quân lúa người nước ta thời kì b Rút nhận xét giải thích từ bảng số liệu biểu đồ vẽ C KẾT LUẬN Chuyên đề nêu nội dung kiến thức đưa dạng câu hỏi tập có phân theo mức độ nhận thức phần vấn đề phát triển nông nghiệp năm học 2015 – 2016 triển khai Trong trình làm chuyên đề khó tránh khỏi thiếu sót, sai lầm, tơi mong nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp chun đề tơi đầy đủ hồn thiện MỤC LỤC A MỞ ĐẦU .2 Lí xây dựng chuyên đề .2 I MỤC TIÊU .2 27 Chuyên đề ôn thi THPT QG II Chuẩn bị giáo viên học sinh III Phương pháp dạy học: B NỘI DUNG I KIẾN THỨC CƠ BẢN Cơ cấu ngành nông nghiệp .3 Ngành trồng trọt .3 2.1 Sản xuất lương thực 2.2 Sản xuất công nghiệp ăn Ngành chăn nuôi 10 II CÁC DẠNG BÀI TẬP 12 Dạng 1: Câu hỏi vai trò ngành nông nghiệp 12 Dạng 2: Câu hỏi liên quan đến điều kiện phát triển ngành nông nghiệp .12 Dạng 3: Hiện trạng phát triển ngành 13 Dạng khác: 14 III MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH 15 Bảng mơ tả mức độ nhận thức lực hình thành 15 Câu hỏi tập 16 C KẾT LUẬN .27 28 ... nước ta: - Cơ cấu nông nghiệp nước ta gồm hai ngành ngành trồng trọt (75%) ngành chăn nuôi (25%) năm 2005 - Xu hướng có chuyển dịch theo hướng: Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành. .. bảng Vấn đề phát hình phát triển kiện phát triển phương hướng số liệu, biểu triển nông phân bố ngành nông lớn chiến đồ nghiệp số trồng, nghiệp lược phát triển vật ni - Giải thích nơng nghiệp nước. .. Cơ cấu ngành nông nghiệp - Gồm hai ngành ngành trồng trọt (75%) ngành chăn ni (25%) năm 2005 - Xu hướng có chuyển dịch theo hướng: Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI Ở NƯỚC TA, CHUYÊN ĐỀ: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI Ở NƯỚC TA, Cơ cấu ngành nông nghiệp., II. CÁC DẠNG BÀI TẬP, Câu hỏi và bài tập

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm