Hướng dẫn cài và tạo bản quyền phần mềm kế toán miễn phí SAS OPEN 2019

7 108 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2019, 11:48

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CẬP NHẬT TÊN BẢN QUYỀN VÀO PHẦN MỀM SAS INNOVA OPEN Chào bạn, Để sử dụng phần mềm kế tốn miễn phí quyền SAS INNOVA OPEN có quyền đầy đủ (mang tên DN báo cáo, sổ sách phiếu in ra) Các bạn cần làm theo bước sau đây: Bước – Tải cài phần mềm SAS INNOVA OPEN phiên trang website Công ty CP Phần mềm SAS (www.phanmemketoan.net) Bước – Cài phần mềm SAS INNOVA OPEN lên máy tính File vừa tải (file Bộ cài): Hướng dẫn tải quyền phần mềm SAS INNOVA OPEN Page Kích hoạt để cài đặt đến hồn tất, … Bạn nên cài đặt vào ổ D E… trừ ổ C – có hệ điều hành, tránh chương trình phần mềm bạn cài đặt lại win Biểu tượng file chạy desktop hoàn tất cài đặt Bước – Tạo quyền sản phẩm cho DN sử dụng trang website Công ty CP Phần mềm SAS Kích vào chữ Download mục: Tải / Bộ cài, Bản quyền PMKT Miễn phí SAS INNOVA OPEN / 3.Tạo quyền PMKT Miễn phí quyền – SAS INNOVA OPEN Hướng dẫn tải quyền phần mềm SAS INNOVA OPEN Page 2 Điền đầy đủ thông tin theo mẫu mà Web yêu cầu, Sau kích vào chữ “Tải về” Màn hình bật thông tin mà DN bạn tạo đây, bạn kích vào chữ “Tải xuống”, bạn lưu vào thư mục cho dễ tìm Hướng dẫn tải quyền phần mềm SAS INNOVA OPEN Page Lưu ý: Nếu thư mục lưu file tải xuống bạn có file sas.sis tự lưu thành sas.sis(1) sas.sis(2)…  Trước lưu, Bạn xóa tên sas.sis cũ để tên file lưu xuống bắt buộc phải sas.sis File tải có định dạng sau: Hướng dẫn tải quyền phần mềm SAS INNOVA OPEN Page Bước – Đổ file quyền vừa tạo vào chương trình phần mềm cài đặt Bước để hoàn thành thức sử dụng sản phẩm Bạn cần vào thư mục lưu file quyền vừa tải chọn Copy file “sas.sis” Bạn mở ổ lưu phần mềm cài đặt Bước (ví dụ: ổ D/SAS INNOVA2019OPEN), bạn mở thư mục SAS INNOVA2019OPEN  mở tiếp thư mục Cod , sau bạn Paste file vừa copy (file “sas.sis”) đè vào đây, chọn “Copy and Replace” Hướng dẫn tải quyền phần mềm SAS INNOVA OPEN Page Sau bạn biểu tượng file chạy ngồi hình kích hoạt chạy bình thường, mật mặc định trắng, ấn enter để vào phần mềm Bạn view 01 sổ để kiểm tra xem tên quyền OK chưa Hướng dẫn tải quyền phần mềm SAS INNOVA OPEN Page Trân trọng cảm ơn bạn sử dụng sản phẩm chúng tơi Chúc bạn khai thác hiệu chương trình phần mềm Hỗ trợ vui lòng liên hệ: CƠNG TY CP PHẦN MỀM SAS A: Số 14/183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội T: (84-24) 35147907 F: (84-24) 35117787 E: phanmemsas@gmail.com W: http://phanmemketoan.net/ -“SAS – Phần mềm theo yêu cầu” Hướng dẫn tải quyền phần mềm SAS INNOVA OPEN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cài và tạo bản quyền phần mềm kế toán miễn phí SAS OPEN 2019, Hướng dẫn cài và tạo bản quyền phần mềm kế toán miễn phí SAS OPEN 2019