Đề khảo sát vật lý 12 lần 1 năm 2019 2020 trường ngô gia tự vĩnh phúc

4 88 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2019, 22:50

KÌ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN I - NĂM HỌC 2019 - 2020 Đề thi mơn: Vật lí Thời gian làm 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm) SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ U Mã đề thi: 135 SBD: ………………… Họ tên thí sinh: ………………………………………………………… Câu 1: Trong thí nghiệm dao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 16 Hz pha Tại điểm M cách nguồn d = 30 cm, d = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước A 12 cm/s B 24 cm/s C 26 cm/s D 20 cm/s Câu 2: Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài m vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2.10-5 C Treo lắc đơn điện trường với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang có độ lớn 5.104 V/m Trong mặt phẳng thẳng đứng qua điểm treo song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều vectơ cường độ điện trường cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trường g góc 55o bng nhẹ cho lắc dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2 Trong trình dao động, tốc độ cực đại vật nhỏ A 0,50 m/s B 0,66 m/s C 2,87 m/s D 3,41 m/s Câu 3: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vật cách vị trí cân đoạn cm động vật 0,48 J Khi vật cách vị trí cân đoạn cm động vật 0,32 J Biên độ dao động vật A 10 cm B 12 cm C 14 cm D cm Câu 4: Một chất điểm chuyển động tròn đường tròn tâm O với tốc độ dài 30 cm/s, có gia tốc hướng tâm 1,5 m/s2 hình chiếu đường kính quỹ đạo dao động điều hòa với biên độ A 7,5 cm B 4,5 cm C cm D cm Câu 5: Một vật dao động điều hòa chuyển động từ biên vị trí cân Nhận định đúng? A Tốc độ vật giảm dần B Gia tốc có độ lớn tăng dần C Vận tốc lực kéo dấu D Vật chuyển động nhanh dần Câu 6: Hai vật M N theo thứ tự dao động điều hòa theo hai phương Ox, Oy vng góc với nhau, có vị trí cân O Phương trình dao động M N x M = Acos(ωt + φ ); π = u N A cos ( ωt + ϕ2 ) Tại thời điểm t vật M có li độ 1cm Tại thời điểm t 2= t1 + vật N có li độ 2ω 2cm, Biết thời điểm ta ln có mối liên hệ li độ vận tốc hai vật x M v M + y N v N = Khoảng cách hai vật thời điểm t có giá trị gần với giá trị sau đây? A 3,1cm B 1,2cm C 6,2cm D 2,5cm Câu 7: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ x = A cos(10t + π/6) cm ; x = 4cos(10t + φ) cm (x x tính cm, t tính s), A có giá trị thay đổi Phương trình dao động tổng hợp vậ có dạng x = Acos(ωt + π/3) cm Độ lớn gia tốc lớn vật nhận giá trị B m/s2 C m/s2 D 8,3 m/s2 A m/s2 Câu 8: Dòng điện Phu-cơ A dòng điện cảm ứng sinh khối vật dẫn khối vật dẫn chuyển động cắt đường sức từ B dòng điện xuất kim loại nối kim loại với hai cực nguồn điện C dòng điện cảm ứng sinh mạch kín từ thơng qua mạch biến thiên D dòng điện chạy khối vật dẫn Câu 9: Sóng mặt nước truyền với vận tốc 32 m/s, tần số dao động nguồn 50 Hz Có hai điểm M N dao động ngược pha Biết hai điểm M N có điểm khác dao động pha với M Khoảng cách hai điểm M, N A 0,96 m B 2,24 m C 1,6 m D 2,28 m Câu 10: Độ cao âm đặc trưng sinh lý định đặc trưng vật lý âm A Biên độ âm B Mức cường độ âm C Tần số âm D Cường độ âm R P R R R P P P P P P P P R R R R R R R P P R R R P P R R R R R P P R R R R R R R R R R R P P R R P Câu 11: Một sóng lan truyền sợi dây từ C đến B với chu kì T = s, biên độ không đổi Ở thời điểm t0 , ly độ phần tử B C tương ứng –20 mm +20 mm, phần tử trung điểm D BC vị trí cân Ở thời điểm t1 , li độ phần tử B C +8 mm Tại thời điểm t2= t1 + 0, s tốc độ dao động phần tử D có giá trị gần với giá trị sau đây: A 67,67 mm/s B 64,36 mm/s C 58,61 mm/s D 33,84 mm/s Câu 12: Một lắc dao động tắt dần Cứ sau chu kỳ, biên độ giảm 3% Sau 10 chu kì lắc lại A 70% giá trị ban đầu B 54% giá trị ban đầu C 86% giá trị ban đầu D 45,6 % giá trị ban đầu Câu 13: Một vật chịu tác dụng ngoại lực cưỡng điều hòa F = 5cos4πt (N) Biên độ dao động vật đạt cực đại vật có tần số dao động riêng bằng: A 2π Hz B Hz C 4π Hz D Hz Câu 14: Trong sóng cơ, cơng thức liên hệ tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ chu kì T sóng v v A λ =2πvT B λ = C λ =vT D λ = T 2πT Câu 15: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T Thời gian ngắn vật chuyển động từ vị trí biên vị trí gia tốc có độ lớn nửa độ lớn cực đại là: T T T T B C D A 12 Câu 16: Để đo gia tốc trọng trường g nơi trên trái đất, người ta thả viên bi rơi xuống giếng sâu h = 495,21 ± 0,5 m Thời gian rơi viên bi đo t = 10,05 ± 0,01 s Giá trị gia tốc rơi tự A 9,81 ± 0,021 m/s2 B 9,81 ± 0,03 m/s2 C 10 ± 0,02 m/s2 D 9,81 ± 0,01 m/s2 Câu 17: Cho hai vật nhỏ A B có khối lượng kg Hai vật nối với sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn không dẫn điện dài 10 cm, vật B tích điện tích q = 10-6 C vật A gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m Hệ đặt nằm ngang bàn không ma sát điện trường có cường độ điện trường E = 105 V/m hướng dọc theo trục lò xo Ban đầu hệ nằm yên, lò xo bị dãn Cắt dây nối hai vật, vật B rời xa vật A chuyển động dọc theo chiều điện trường, vật A dao động điều hòa Lấy π2 =10 Khi lò xo có chiều dài ngắn lần A B cách khoảng A 24 cm B 19 cm C cm D 17 cm Câu 18: Trên sợi dây đàn hai đầu cố định, dài  = 100 cm, xảy sóng dừng Cho tốc độ truyền sóng dây đàn 450 m/s Tần số âm dây đàn phát A 250 Hz B 275 Hz C 225 Hz D 200 Hz Câu 19: Một vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía ngồi khoảng chuyển động vật Tại thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng thời gian ngắn Δt vật gần M Độ lớn vận tốc vật nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần 2∆t ∆t ∆t ∆t A t + B t + C t + D t + Câu 20: Hai dao động điều hòa phương, tần số vuông pha, dọc theo trục tọa độ Ox Vị trí cân hai dao động trùng với gốc tọa độ Tại thời điểm t, li độ dao động x = cm x = −6cm, li độ dao động tổng hợp A 10 cm B 14 cm C cm D cm P P P P P P P P P P P P P P R R R R Câu 21: Cho lắc đơn dài ℓ =100 cm, vật nặng m có khối lượng 100g, dao động nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc α = 600 thả nhẹ Bỏ qua ma sát Chọn đáp án A Lực căng dây treo có độ lớn cực đại vật vị trí biên 0,5N B Tốc độ vật qua vị trí có li độ góc α = 300 xấp xỉ 2,7(m/s) C Lực căng dây treo vật qua vị trí có li độ góc α = 300 xấp xỉ 1,598 (N) D Khi qua vị trí cân tốc độ vật lớn 10 m.s P P R P R P R P R P R R P P Câu 22: Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ, thuộc động W đh lắc lò xo vào thời gian t Tần số dao động lắc R Wđ R O 10 t(m s) A 18,75 Hz B 20 Hz C 37,5 Hz D 10 Hz Câu 23: Một sóng truyền mặt nước có bước sóng λ M N hai đỉnh sóng nơi sóng truyền qua Giữa M, N có đỉnh sóng khác Khoảng cách từ vị trí cân M đến vị trí cân N bằng: λ C 3λ D λ A 2λ B Câu 24: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 100 N/m, vật nặng khối lượng m = 500 g Khi vật cân lò xo dãn: A 2,5 cm B cm C cm D cm Câu 25: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng khơng thay đổi q trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S A dao động với biên độ cực đại B dao động với biên độ nửa biên độ cực đại C không dao động D dao động với biên độ cực tiểu Câu 26: Tốc độ cực đại dao động điều hòa có biên độ A tần số góc ω A ω2A B (ωA)2 C ωA2 D ωA Câu 27: Một lắc lò xo gắn mặt ngang, vật nhỏ có khối lượng kg, độ cứng lò xo 100 N/m Hệ số ma sát vật nhỏ mặt ngang 0,05 Vật nhỏ nằm yên vị trí cân kéo khỏi vị trí theo phương song song với trục lò xo để lò xo dãn đoạn 10 cm buôn nhẹ (lúc t = 0) cho vật dao động tắt dần chậm Tại thời điểm mà lò xo bị nén nhiều lực ma sát sinh cơng có độ lớn A 0,095 J B 0,0475 J C 0,10 J D 0,05 J Câu 28: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A sóng lan truyền chất khí B sóng lan truyền chất rắn C sóng lan truyền chất lỏng D sóng lan truyền chân không Câu 29: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(πt + 0,25π) cm Kể từ lúc t = 0, vật qua vị trí lực kéo triệt tiêu lần thứ ba vào thời điểm A 2,5s B 2,75s C 2,25s D 2s Câu 30: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 π2 = 10 Thời gian ngắn kể từ t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu s s s s A B C D 30 15 10 30 Câu 31: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, có sóng dừng Biết sóng truyền dây có tần số 100 Hz tốc độ 80 m/s Số bụng sóng dây A B C D Câu 32: Một lò xo nhẹ nằm ngang có độ cứng 100 N/m, đầu gắn vào điểm cố định I, đầu gắn với vậ nhỏ khối lượng m = 100 g Từ vị trí cân bằng, kéo vật đến vị trí lò xo dãn cm buông hẹ cho vật dao động điều hòa Bỏ qua ma sát, lấy π2 = 10 Khi vật li độ 2,5 cm, người ta đột người ta giữ chặt lò xo điểm cách I đoạn chiều dài lò xo Hỏi sau vật tiếp tục dao động với biên độ ? A cm B 2,25 cm C 2,5 cm D 3,25 cm P P P P P P P P P P P P Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn pha S , S O trung điểm S S Xét đoạn S S : tính từ trung trực S S (khơng kể O) M cực đại thứ 5, N cực tiểu thứ Nhận định sau đúng? A NO < MO B NO ≥ MO C NO = MO D NO > MO Câu 34: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, mốc tính vị trí cân O Từ thời điểm t = đến thời điểm t cầu lắc quãng đường S chưa đổi chiều chuyển động, đồng thời động lắc giảm từ giá trị cực đại 0,6J Từ thời điểm t đến thời điểm t chất điểm thêm đoạn đường 2S mà chưa đổi chiều chuyển động động lắc vào thời điểm t = 0,28J Từ thời điểm t đến t chất điểm thêm đoạn đường 3S động chất điểm vào thời điểm t A 0,6J B 0,48J C 0,28J D 0,5J Câu 35: Giao thoa mặt nước tạo hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng hai vị trí S S Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Trên đoạn thẳng S1S2 , hai điểm gần mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách A cm B 12 cm C 1,5 cm D cm Câu 36: Một kính lúp có tiêu cự f = cm Người quan sát mắt khơng có tật, có khoảng nhìn rõ ngắn Đ = 25cm Số bội giác kính lúp người ngắm chừng vơ cực bằng: A 30 B 125 C D 25 Câu 37: Một nguồn sáng điểm A thuộc trục thấu kính mỏng, cách quang tâm O thấu kính 18 cm, qua thấu kính cho ảnh A’ Chọn trục tọa độ O 1x O1/ x vng góc với trục thấu kính, có chiều dương, gốc O i O ’ thuộc trục Biết O 1x qua A O ’x’ qua A’ Khi A dao động trục O 1x với phương trình x = 4cos(5πt + π) cm A’ dao động trục O ’x’ với phương trình x' = 2cos (5ftt + π) cm Tiêu cự thấu kính là: A - 18 cm B 36 cm C cm D -9 cm Câu 38: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100g, dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s Giá trị k A 80 N/m B 40 N/m C 10 N/m D 20 N/m Câu 39: Mắt khơng có tật mắt A quan sát điểm cực viễn mắt phải điều tiết B quan sát điểm cực cận mắt khơng phải điều tiết C khơng điều tiết có tiêu điểm nằm màng lưới D không điều tiết có tiêu điểm nằm trước màng lưới Câu 40: Người nghe âm có tần số A từ 16 Hz đến 20000 Hz B Từ thấp đến cao C 16 Hz D Trên 20000 Hz R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R - - HẾT R R ... ± 0,5 m Thời gian rơi viên bi đo t = 10 ,05 ± 0, 01 s Giá trị gia tốc rơi tự A 9, 81 ± 0,0 21 m/s2 B 9, 81 ± 0,03 m/s2 C 10 ± 0,02 m/s2 D 9, 81 ± 0, 01 m/s2 Câu 17 : Cho hai vật nhỏ A B có khối lượng... thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 π2 = 10 Thời gian ngắn kể từ t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu s s s s A B C D 30 15 10 30 Câu 31: Trên... động tổng hợp A 10 cm B 14 cm C cm D cm P P P P P P P P P P P P P P R R R R Câu 21: Cho lắc đơn dài ℓ =10 0 cm, vật nặng m có khối lượng 10 0g, dao động nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Kéo lắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát vật lý 12 lần 1 năm 2019 2020 trường ngô gia tự vĩnh phúc , Đề khảo sát vật lý 12 lần 1 năm 2019 2020 trường ngô gia tự vĩnh phúc

Từ khóa liên quan