MON LY

5 96 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:38

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ LẦN TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN Năm học: 2016 - 2017 Mơn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 150 phút (Đề thi gồm 02 trang) Bài I (2,0 điểm) Một ô tô sử dụng động xăng kì có tổng dung tích xi lanh 1.8 L, công suất cực đại 74 kW Khi động kì hoạt động, vòng quay trục khuỷu hỗn hợp nhiên liệu – khơng khí đốt cháy lần Khi động làm việc với công suất cực đại, tốc độ quay trục khuỷu 5200 vòng/phút; hỗn hợp nhiên liệu – khơng khí phun vào coi chiếm tồn thể tích xi lanh, có khối lượng riêng 1,35 kg / m3 tỉ số khí cháy (tỉ số khối lượng khơng khí khối lượng xăng hỗn hợp) 14:1 Năng suất tỏa nhiệt khối lượng riêng xăng 4,6.107 J / kg 0,71.103 kg / m3 Tính hiệu suất động lúc đạt công suất tối đa Khi động hoạt động với công suất tối đa, xe đạt tốc độ cao 234 km/h Tính thể tích xăng tiêu tốn cho 100 km Bài II (2,0 điểm) Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm Điểm sáng S nằm trục thấu kính cho ảnh S’ cách 18cm Sử dụng cách dựng ảnh điểm sáng qua thấu kính: Xác định vị trí, tính chất ảnh Vẽ hình Người ta đặt (E) vng góc với trục bên thấu kính so với điểm sáng Di chuyển thấu kính để thu ảnh rõ nét điểm sáng Tìm độ dịch chuyển thấu kính vị trí để khoảng cách từ vật đến nhỏ Bài III (2,0 điểm) Cho mạch điện hình vẽ Tất điện trở chịu công suất tối đa 2W Tìm hiệu điện cực đại  nguồn để không điện trở bị cháy Bài IV (2,0 điểm) Một ô tô chạy lượng Mặt Trời nhận thơng qua pin có diện tích 8m2 đặt xe Vào trưa nắng, ánh sáng Mặt Trời chiếu vng góc tới pin pin cho hiệu điện 120V, dòng chạy qua động xe 10A, điện trở động  Công suất ánh sáng tới mặt đất đơn vị diện tích 103 W / m2 Tính hiệu suất biến đổi điện thành động xe Tính hiệu suất biến đổi lượng Mặt Trời thành điện pin Mặt Trời xe 3 Tính hiệu suất xe Biết cơng suất xạ Mặt Trời 3,9.1026 W ; có 28% lượng Mặt Trời bị hao hụt đường qua khoảng khơng vũ trụ tầng khí tới mặt đất Lại biết mặt cầu bán kính R có diện tích S  4 R2 Tính khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời Bài V (2,0 điểm) Cho dụng cụ sau: Một bình lớn đựng nước có khối lượng riêng dn  1000kg / m3 ; thước mm, tờ giấy, ống nghiệm thường sử dụng thí nghiệm hóa học, cốc đựng nước muối cần đo khối lượng riêng Lập phương án đo khối lượng riêng nước muối với dụng cụ Viết biểu thức khối lượng riêng nước muối theo số liệu đo - Hết -Ghi chú: Giám thị khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh : Số báo danh : Họ tên, chữ ký giám thị 1: Họ tên, chữ ký giám thị 2: TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ KỲ THI THỬ LẦN TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2016 – 2017 Hướng dẫn chấm mơn: VẬT LÍ Bài Bài I (2,0 đ) Bài II (2,0 đ) Nội dung Điểm * Khối lượng xăng tiêu thụ phút kg 1,8.103 m3 1,35 2600  0, 4212kg 0.5 m 15 * Nhiệt lượng xăng cháy tỏa phút J 0, 4212kg.4, 6.107  1,94.107 J 0,25 kg J * Công động sinh phút 74.103 60s  4, 44.106 J 0,25 s 4, 44.10 * Hiệu suất động H   22,9% 0,25 1,94.107 100km * Thời gian xe chạy 100 km: 60  25, (phút) 0,25 234 km / h 0, 4212.25, * Thể tích xăng tiêu thụ  15, (lít) 0,5 0, 71 0,25 * SS   f  ảnh ảo J 0,25 I * Vẽ hình S’ S O F’ * Từ cặp tam giác đồng dạng S’OI S’F’J; SOI OJF’ ta có OS  OI OS OI OS  OS OS  OS   18  ;       OS   30  cm  F S  F J F O F J F S  F O OS   20 20 OS  12cm 0,5 * Vẽ hình 0,25 I S J O F’ S’ * Từ cặp tam giác đồng dạng SOI OF’J; S’OI S’F’J OS OI OS  OI OS  OS OS  OS OS f  ;       OS   F O F J F S  F J F S  F O OS   f f OS  f OS  OS  SS .OS  f SS   OS  f Điều kiện để phương trình có nghiệm   f 0,    SS 2  4SS  f   SS   f  SSmin Dấu “=” xảy OS  f  40cm Do phải dịch chuyển thấu kính xa S thêm 28 cm đặt cách S 80 cm 0,25 U2 P R  U max  Pmax R ; I max  max , lập * Sử dụng công thức Pmax  max  I max R R bảng hiệu điện cực đại cường độ dòng điện cực đại điện trở 1,0  SS   OS  OS   Bài III (2,0 đ) * Điền giá trị hiệu điện cực đại cường độ dòng điện cực đại điện trở vào mạch điện, từ suy dòng điện mạch phải dòng điện cực đại qua điện trở 40 0,5 * Tính điện trở toàn mạch 50.50 Rtm  25  30  40    126,    0,25 50  50   15 25 20 * Hiệu điện nguồn  max  Rtm I max  126, 4.0, 224  28,3 V  0,25 Bài IV (2,0 đ) Loại U max V  I max  A điện trở 4,47 0,477 10 5,48 0,365 15 6,32 0,316 20 7,07 0,283 25 7,75 0,258 30 8,94 0,224 40 10,0 0,200 50 * Công suất điện pin sản PE  120.10  1200  W  0,25 * Cơng suất hao phí tỏa nhiệt PH  102.4  400  W  0,25 P  PH 1200  400 * Hiệu suất động H m  E   66, 7% 0,25 PE 1200 * Công suất lượng Mặt Trời xe nhận PM  8.103  W  0,25 1200 * Hiệu suất pin H pin   15% 0,25 8000 * Hiệu suất xe H X  H m H pin  10% 0,25 * Công suất xạ Mặt Trời mặt đất 3,9.1026 103  72%  R  1, 495.1011  m  0, 4 R Bài V (2,0 đ) Các bước làm thí nghiệm * B1: dùng giấy cuộn sát vào mặt mặt ống nghiệm, sau dùng thước đo xác định chu vi mặt C1 chu vi mặt C2 ống nghiệm * B2: đổ nước muối vào ống nghiệm cho thả ống vào bình nước, ống cân có phương thẳng đứng Đánh dấu mực nước muối ống mực nước bên ống * B3: đổ thêm nước muối vào ống, đo chiều cao nước muối đổ thêm x * B4: Thả ống vào bình ống chìm sâu thêm đoạn đo y Gọi S1 ; S2 tương ứng tiết diện tiết diện ống nghiệm 0,25 0,25 0,25 0,25 * Điều kiện cân B2: Pmn1  Pno  FA1 0,25 * Điều kiện cân B4: Pmn  Pno  FA2 0,25 * Trừ vế với vế phương trình S y Pmn  Pmn1  FA2  FA1  S1.x.d m  S2 y.d n  d m  d n 0,25 S1 x  C  y  dm    d n 0,25  C1  x Chú ý: Thí sinh làm theo cách khác đáp số chất vật lý điểm tối đa
- Xem thêm -

Xem thêm: MON LY , MON LY