TUYỂN CHỌN các bài TOÁN về lãi SUẤT

3 115 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:38

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9 Em đăng ký học livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! TUYỂN CHỌN CÁC BÀI TOÁN VỀ LÃI SUẤT HAY GẶP TRONG ĐỀ THI Thầy Giáo: Hồ Thức Thuận Chuyên dạy livetream chinh phục 8,9,10 điểm Toán Câu Một người gửi 300 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% / năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào gốc để tính lãi cho năm Hỏi sau năm, người nhận số tiền nhiều 600 triệu đồng bao gồm gốc lãi? Giả định suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi người khơng rút tiền A 10 năm B 11 năm C 12 năm D năm Câu (THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị - lần – 2019) Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,5% /tháng ông ta rút đặn tháng triệu đồng kể từ sau ngày gửi tháng hết tiền (tháng cuối khơng đủ triệu đồng) Hỏi ông ta rút hết tiền sau tháng? A 100 B 140 C 138 D 139 Câu (SGD Hưng Yên - 2019) Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 6,5% /năm, kì hạn năm Hỏi sau năm người rút vốn lẫn lãi số tiền gần với số số tiền sau? (Biết lãi suất hàng năm không đổi) A 53,3 triệu đồng B 64,3 triệu đồng C 68,5 triệu đồng D 73 triệu đồng Câu Ơng Chính gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% /năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào gốc để tính lãi cho năm từ năm thứ hai trở đi, năm ông gửi thêm vào tài khoản với số tiền 20 triệu đồng Hỏi sau 18 năm số tiền ơng Chính nhận gốc lẫn lãi bao nhiêu? Giả định suốt thời gian gửi lãi suất không thay đổi ơng Chính khơng rút tiền A 1.335.967.000 B 743.585.000 C 739.163.000 D 1.686.898.000 Câu (HÀ HUY TẬP - HÀ TĨNH - LẦN - 2019) Đầu năm 2018, ông An thành lập công ty sản xuất rau Tổng số tiền ông An dùng để trả lương cho nhân viên năm 2018 tỷ đồng Biết sau năm tổng số tiền dùng để trả lương cho nhân viên năm tăng thêm 15% so với năm trước Năm ông An phải trả lương cho nhân viên năm vượt qua tỷ đồng năm nào? A Năm 2025 B Năm 2023 C Năm 2020 D Năm 2022 Câu Một người vay ngân hàng 90.000.000 đồng theo hình thức trả góp năm, tháng người phải trả số tiền gốc tiền lãi Giả sử lãi suất khơng thay đổi tồn trình trả nợ 0.8% tháng Tổng số tiền mà người phải trả cho ngân hàng tồn q trình trả nợ A 103.220.000 đồng B 103.320.000 đồng C 103.120.000 đồng D 103.420.000 đồng Câu (THPT Chuyên Lam Sơn - lần 2- NĂM HỌC 2018 – 2019) Ơng An có 200 triệu đồng gửi ngân hàng với kì hạn tháng với lãi suất 0,6% /1 tháng trả vào cuối kì Sau kì hạn, ơng đến tất tốn lãi gốc, rút triệu đồng để tiêu dùng, số tiền lại ơng gửi vào ngân hàng theo phương thức (phương thức giao dịch lãi luất không thay đổi suốt q trình ơng gửi) Sau năm (đúng 12 kì hạn) kể từ ngày gửi, ơng An tất tốn rút tồn số tiền nói ngân hàng, số tiền bao nhiêu? (làm tròn đến nghìn đồng) A 169234 (nghìn đồng) B 165288 (nghìn đồng) C 169269 (nghìn đồng) D 165269 (nghìn đồng) Thầy Hồ Thức Thuận-Chuyên Luyện Thi Đại Học 10,11,12 Tại Hà Nội Link fanpage : https://www.facebook.com/thaythuantoan/ Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9 Em đăng ký học livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! Câu Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1% / tháng Ơng ta muốn hồn nợ cho ngân hàng theo cách sau: sau tháng kể từ ngày vay, ơng bắt đầu hồn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách tháng, số tiền hoàn nợ tháng ông A trả hết nợ sau năm kể từ ngày vay Biết tháng ngân hàng tính lãi số dư nợ thực tế tháng Hỏi số tiền tháng ơng ta cần trả cho ngân hàng gần với số tiền đây? A 2, 25 triệu đồng B 2, 20 triệu đồng C 2, 22 triệu đồng D 3, 03 triệu đồng Câu Ngày 01 tháng 01 năm 2019, ông An gửi 800 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,5%/tháng Từ đó, tròn tháng, ông đến ngân hàng rút triệu để chi tiêu cho gia đình Hỏi đến ngày 01 tháng 01 năm 2020, sau rút tiền, số tiền tiết kiệm ơng An lại bao nhiêu? Biết lãi suất suốt thời gian ông An gửi không thay đổi A 800 1,005  72 (triệu đồng) B 1200  400 1,005 (triệu đồng) C 1200  400 1,005 (triệu đồng) D 800 1,005  72 (triệu đồng) 12 11 12 11 Câu 10 Đầu năm 2018 , ông An thành lập công ty sản xuất rau Tổng số tiền ông An dùng để trả lương cho nhân viên năm 2018 tỷ đồng Biết sau năm tổng số tiền dùng để trả lương cho nhân viên năm tăng thêm 15% so với năm trước Năm ông An phải trả lương cho nhân viên năm vượt qua tỷ đồng năm nào? A Năm 2025 B Năm 2023 C Năm 2020 D Năm 2022 Câu 11 An gửi tiết kiệm ngân hàng A , Bảo gửi tiết kiệm ngân hàng B Cả hai nhận lãi kép nghĩa lãi nhập vào vốn tháng Số tiền gửi người khác lãi suất hai ngân hàng khác khơng đổi theo thời gian Giả sử số tiền An sau 12 tháng số tiền Bảo sau tháng, số tiền An sau 36 tháng số tiền Bảo sau 10 tháng Vậy số tiền An sau 60 tháng số tiền Bảo sau tháng? A 12 tháng B 15 tháng C 18 tháng D lựa chọn sai Câu 12 Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kì hạn q với lãi suất 3% /quí Sau tháng người gửi thêm 100 triệu đồng vào ngân hàng nói với kì hạn lãi suất trước Hỏi sau năm người nhận số tiền (cả vốn lẫn lãi) gần với giá trị đây? (giả sử năm lãi suất ngân hàng không đổi người không rút tiền ra) A 210, 26 triệu đồng B 212, 68 triệu đồng C 218, 64 triệu đồng D 208,55 triệu đồng Câu 13 Ba anh em An, Bình Cường vay tiền ngân hàng với lãi suất 0,7% / tháng với tổng số tiền vay tỉ đồng Giả sử tháng ba người trả cho ngân hàng số tiền để trừ vào tiền gốc lãi Để trả hết gốc lãi cho ngân hàng An cần 10 tháng, Bình cần 15 tháng Cường cần 25 tháng Hỏi tổng số tiền mà ba anh em trả tháng thứ cho ngân hàng (làm tròn đến hàng nghìn)? A 63271000 đồng B 64268000 đồng C 45672000 đồng D 46712000 đồng Câu 14 Một người vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 0,7%/tháng theo thỏa thuận cuối tháng người trả cho ngân hàng triệu đồng trả hàng tháng hết nợ (tháng cuối trả triệu) Hỏi sau tháng người trả hết nợ ngân hàng? A 21 B 24 C 22 D 23 Câu 15 (Trường THPT Thăng long Hà Nội) Một gia đình lập kế hoạch tiết kiệm sau: Họ lập sổ tiết kiệm ngân hàng đầu tháng họ gửi vào sổ tiết kiệm 15 triệu đồng Giả sử lãi suất tiền Thầy Hồ Thức Thuận-Chuyên Luyện Thi Đại Học 10,11,12 Tại Hà Nội Link fanpage : https://www.facebook.com/thaythuantoan/ Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9 Em đăng ký học livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! gửi không đổi 0,6%/tháng tiền gửi tính lãi theo hình thức lãi kép Hỏi sau năm gia đình tiết kiệm số tiền gần với số đây? A 604 359 000 đồng B 589 269 000 đồng C 669 763 000 đồng D 543 240 000 đồng Câu 16 Chị Minh vay ngân hàng 200 triệu đồng theo phương thức trả góp để mua nhà Nếu cuối tháng, tháng thứ chị Minh trả triệu đồng chịu lãi số tiền chưa trả 0,5% tháng (biết lãi suất khơng thay đổi) sau bao lâu, chị Minh trả hết số tiền trên? A 46 tháng B 37 tháng C 47 tháng D 36 tháng Câu 17 Ông An gửi 320 triệu đồng vào ngân hàng ACB VietinBank theo phương thức lãi kép Số tiền thứ gửi vào ngân hàng ACB với lãi suất 2,1% quý thời gian 15 tháng Số tiền lại gửi vào ngân hàng VietinBank với lãi suất 0,73% tháng thời gian tháng Biết tổng số tiền lãi ông An nhận hai ngân hàng 26670725,95 đồng Hỏi số tiền ông An gửi hai ngân hàng ACB VietinBank bao nhiêu(số tiền làm tròn tới hàng đơn vị) A 200 triệu đồng 120 triệu đồng B 140 triệu đồng 180 triệu đồng C 120 triệu đồng 200 triệu đồng D 180 triệu đồng 140 triệu đồng Câu 18 Bà Hoa gửi vào ngân hàng 120 triệu đồng theo hình thức lãi suất kép Lãi suất ngân hàng 8% năm không thay đổi năm bà gửi tiền Sau năm bà cần tiền sửa nhà, bà Hoa rút toàn số tiền sử dụng nửa số tiền vào việc sửa nhà, số lại bà Hoa tiếp tục gửi vào ngân hàng với hình thức thêm năm Hỏi tổng số tiền lãi bà Hoa thu sau hai lần gửi gần với số tiền đây? A 100,412 triệu đồng B 97,695 triệu đồng C 139,071 triệu đồng D 217,695 triệu đồng Câu 19 Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kì hạn quí với lãi suất 3% /quí Sau tháng người gửi thêm 100 triệu đồng vào ngân hàng nói với kì hạn lãi suất trước Hỏi sau năm người nhận số tiền (cả vốn lẫn lãi) gần với giá trị đây? (giả sử năm lãi suất ngân hàng không đổi người không rút tiền ra) A 218, 64 triệu đồng B 208,55 triệu đồng C 210, 26 triệu đồng D 212, 68 triệu đồng Câu 20 Đầu tháng chị Tâm gởi vào ngân hàng 2.000.000 đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất 0.6% tháng Biết ngân hàng tất toán cuối tháng lãi suất không thay đổi thời gian chị Tâm gởi tiền Hỏi sau tháng kể từ lúc chị Tâm bắt đầu gởi chị Tâm có số tiền gốc lãi khơng 40.000.000 đồng? A 17 B 20 C 18 D 19 Câu 21 (Sở GD- ĐT Quảng Nam) Anh A vào làm công ty X với mức lương ban đầu 10 triệu đồng / tháng Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ sau tháng làm việc, mức lương anh lại tăng thêm 20% Hỏi tháng thứ kể từ vào làm công ty X, tiền lương tháng anh A nhiều 20 triệu đồng ( biết suốt thời gain làm công ty X anh A hoàn thành nhiệm vụ)? A Tháng thứ 25 B Tháng thứ 19 C Tháng thứ 37 D tháng thứ 31 Câu 22 Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6% / năm Biết khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào gốc để tính lãi cho năm Hỏi sau năm người nhận số tiền nhiều 100 triệu đồng bao gồm gốc lãi? A 13 năm B 14 năm C 11 năm D 12 năm Thầy Hồ Thức Thuận-Chuyên Luyện Thi Đại Học 10,11,12 Tại Hà Nội Link fanpage : https://www.facebook.com/thaythuantoan/ ... thức lãi kép với lãi suất 0.6% tháng Biết ngân hàng tất toán cuối tháng lãi suất không thay đổi thời gian chị Tâm gởi tiền Hỏi sau tháng kể từ lúc chị Tâm bắt đầu gởi chị Tâm có số tiền gốc lãi. .. thức lãi kép Số tiền thứ gửi vào ngân hàng ACB với lãi suất 2,1% quý thời gian 15 tháng Số tiền lại gửi vào ngân hàng VietinBank với lãi suất 0,73% tháng thời gian tháng Biết tổng số tiền lãi. .. theo thể thức lãi kép, kì hạn q với lãi suất 3% /quí Sau tháng người gửi thêm 100 triệu đồng vào ngân hàng nói với kì hạn lãi suất trước Hỏi sau năm người nhận số tiền (cả vốn lẫn lãi) gần với
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN CHỌN các bài TOÁN về lãi SUẤT , TUYỂN CHỌN các bài TOÁN về lãi SUẤT