SKKN nang cao phong trao van hoa van nghe, the duc the thao (1) (1)

26 174 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 21:42

I. PHẦN MỞ ĐẦULÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hơn 40 năm thống nhất đất nước, cùng với sự phát triển kinh tế như vũ bão, đất nước ta từng ngày chuyển mình đổi mới, xu thế hội nhập quốc tế là một bước chuyển mình lớn của Đảng, Nhà nước và của cả dân tộc ta. Tuy nhiên để làm được điều đó, chúng ta cũng phải vượt qua biết bao nhiêu gian nan, khó khăn thử thách nhất bởi nền kinh tế thị trường còn non trẻ. Bên cạnh đó, một bộ phận giới trẻ, nhận thức chưa sâu sắc nên dễ bị lôi cuốn vào cơ chế thị trường, văn hóa đồi trụy, lai căng, thích làm khác mình, khác người nên đã phần nào đánh mất những bản sắc văn hóa có từ lâu đời của dân tộc mình. Thực tế, trong trường học, luôn đồng hành các hoạt động: hoạt động dạy học và hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Hai hoạt động này luôn song hành không thể tách rời bởi hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao tác động tích cực đến hoạt động dạy học, làm cho học sinh có tinh thần thoải mái hơn, hứng thú hơn và thúc đẩy việc dạy và học trong nhà trường. Bên cạnh đó, nó còn giúp học sinh phát triển toàn diện cả về “đức, trí, thể, mĩ”. Tuy nhiên, một bộ phận giáo viên hiểu chưa hết ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao nên còn bỏ ngỏ, xem nhẹ, thậm chí còn cho rằng nhiệm vụ của mình là chỉ dạy học, còn các hoạt động khác là việc của nhà trường, hoặc còn đổ lỗi cho cơ chế thị trường và nếu có tham gia thì cũng chỉ là chiếu lệ, qua loa, đối phó. Một bộ phận học sinh cũng chưa thực sự ham thích hoạt động. Một số cha mẹ học sinh cũng không quan tâm, chỉ muốn con đến trường là chỉ học thôi, không cho con tham gia các hoạt động khác của nhà trường. Từ thực tế đó mà chất lượng hoạt động phong trào văn nghệ, TDTT của nhà trường bị hạn chế. Chính vì những lý do đó mà tôi chọn đề tài “Một số biện pháp thu hút Đội viên hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trong Liên đội”.II. ĐỐI TƯỢNG, CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU1. Mục đích nghiên cứu :Tôi suy nghĩ, nghiên cứu để viết sáng kiến kinh nghiệm này với mục đích đạt được hiệu quả tốt nhất của việc rèn luyện và phát triển toàn diện về “ đức, trí, thể, mĩ” cho các em Đội viên trong toàn Liên đội, giúp các em có những khoảng thời gian, có những sân chơi để hoạt động, để trải nghiệm, để vui chơi sáng tạo, để thi đua, để học hỏi và để gắn kết nhau. Nhằm giúp cho giáo viên học sinh hiểu được vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia hoạt động phong trào văn nghệ, TDTT trong nhà trường. Giáo viên học sinh biết tích cực chủ động tham gia hoạt động phong trào Đưa hoạt động phong trào văn nghệ thể dục, thể thao vào trong nhà trường nhằm đẩy mạnh hoạt động bề nổi và tác động tích cực đến hoạt động dạy học.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :a) Đối tượng nghiên cứu : Đội viên trong toàn Liên đội b) Phạm vi nghiên cứu :Tổ chức thực hiện các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường để nâng cao đời sống tinh thần cho CBVC – HS và thúc đẩy việc phong trào thi đua “Hai tốt” Tổ chức hội diễn Văn nghệ, hội thi TDTT Tổ chức chương trình, hoạt động kỉ niệm ngày lễ, hoạt động dưới cờ..3. Phương pháp nghiên cứu : Phương pháp nghiên cứu: Phỏng vấn một số giáo viên – học sinh trong trường; Phương pháp điều tra: Bằng phiếu thăm dò; Phương pháp so sánh: So sánh giữa hoạt động dạy học có tham gia hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao với hoạt động dạy học mà không có phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao. 4. Dự kiến đóng góp của đề tài : Đóng góp cho bản thân. Đóng góp cho đồng nghiệp khác. Với đề tài tôi chọn nghiên cứu hi vọng được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc thu hút các em Đội vien trong Liên đọi tích cự tham gia các họa động ngoài giờ lên lớp đạt kết quả cao. Mặt khác sẽ là cơ sở cho các đồng nghiệp của tôi ở trong huyện, tỉnh vận dụng vào từng bài để nâng cao chất lượng công tác phong trào Đoàn đội. Một buổi sinh hoạt truyền thống dưới cờIII. PHẦN NỘI DUNG1 Cơ sở lý luậnPhong trào văn nghệ, thể dục thể thao là một hoạt động quan trọng trong nhà trường nói chung và trường THCS nói riêng vì theo tâm lý lứa tuổi, các em học sinh ở bậc THCS là tiền đề cho sự phát triển toàn diện về “đức, trí, thể, mĩ”. Tính hiếu động của các em được bộc lộ rõ nét nhất ở giai đoạn này. Các em thể hiện sự yêu, ghét rõ ràng, các em thích trò chơi, thích hát múa, chạy nhảy, nếu giáo viên biết cách tổ chức hoạt động, biết cách khơi gợi, tổ chức các trò chơi mang tính giáo dục, tính sáng tạo thì có thể tạo cho các em sự tự tin hơn, vui vẻ hơn trong học tập. Như vậy, chất lượng giáo dục sẽ được nâng cao, đạt được hiệu quả tốt trong việc quản lí giáo dục. Người làm công tác quản lí để thực hiện việc quản lí giáo dục có hiệu quả thì phải tổ chức mô hình quản lí phù hợp với đặc điểm và điều kiện giáo dục của nước ta nói chung và của trường mình nói riêng. Bên cạnh đó, người cán bộ quản lí cần phải biết phối kết hợp với các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên và sao nhi đồng sao cho hiệu quả. Tổ chức đánh giá, xếp loại hoạt động phong trào văn nghệ thể dục, thể thao trong nhà trường, từ đó hoàn thiện việc quản lí, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào văn nghệ thể dục, thể thao trong nhà trường thông qua đó chất lượng dạy học cũng được nâng lên. Các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành về việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ trong nhà trường có tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Trong đó việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho con người Việt Nam là điểm mấu chốt, quan trọng để đất nước ta vươn mình ra thế giới, đáp ứng với nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào toàn dân tập thể dục “ người người tập thể dục, nhà nhà tập thể dục”. Nâng cao sức khỏe là nâng cao tầm vóc, trí tuệ và bản lĩnh của người Việt Nam. Bên cạnh đó phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực cũng là một nhiệm vụ lớn trong nhà trường. Việc đưa phong trào văn nghệ thể dục, thể thao cũng là nhằm mục đích giúp CBVC – GV – HS, gần nhau hơn, gắn kết hơn, thân thiện hòa đồng hơn.2 Thực trạng2.1: Khảo sát đầu nămNgay sau ngày lế khai giảng năm học mới, tôi tiến hành lấy ý kiến thăm dò đội viên trong toàn Liên đội và kết quả thu được như sau: STTChi độiSSĐội viên với phong trào của Liên độiGhi chúTích cựcKhông tích cựcKhông biếtKhông quan tâm16A1334591526A22832131036A33055101046A4300981357A1301452067A2436216977A33130141487A4347420398A13457166108A240571612118A34135267128A441120245139A141106205149A237571510159A32800208169A429401312Với kết quả như trên, tôi thấy rất buồn vì Liên đội là trường trung tâm chất lượng cao của Huyện, mà các bạn đội viên lại thờ ơ với các hoạt động phong trào trong Liên đội. Tôi thiết nghĩ, xã hội ngày càng tiến bộ, con người chúng ta cũng phải hòa mình vào guồng quay của đất nước. Trong khi vùng nông thôn đã lác hậu, nếu cứ những suy nghĩ là học sinh thì chỉ cần học kiến thức văn hóa thôi thì là một điều rất đáng tiếc cho các bạn, làm sao các bạn bắt nhịp và theo kịp tiến bộ xã hội? Và chỉ là một con mọt sách sau này các bạn có tiếc không? Và tôi nung nấu, quyết tâm thay đổi suy nghĩ của các bạn đội viên trong toàn Liên đội.Tôi trăn trở suy nghĩ và tìm hiểu điều khiện thuận lợi và khó khăn trong Liên đội. I PHẦN MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hơn 40 năm thống đất nước, với phát triển kinh tế vũ bão, đất nước ta ngày chuyển đổi mới, xu hội nhập quốc tế bước chuyển lớn Đảng, Nhà nước dân tộc ta Tuy nhiên để làm điều đó, phải vượt qua biết gian nan, khó khăn thử thách kinh tế thị trường non trẻ Bên cạnh đó, phận giới trẻ, nhận thức chưa sâu sắc nên dễ bị lôi vào chế thị trường, văn hóa đồi trụy, lai căng, thích làm khác mình, khác người nên phần đánh sắc văn hóa có từ lâu đời dân tộc Thực tế, trường học, ln đồng hành hoạt động: hoạt động dạy học hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao Hai hoạt động song hành tách rời hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao tác động tích cực đến hoạt động dạy học, làm cho học sinh có tinh thần thoải mái hơn, hứng thú thúc đẩy việc dạy học nhà trường Bên cạnh đó, giúp học sinh phát triển tồn diện “đức, trí, thể, mĩ” Tuy nhiên, phận giáo viên hiểu chưa nghĩa tầm quan trọng hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao nên bỏ ngỏ, xem nhẹ, chí cho nhiệm vụ dạy học, hoạt động khác việc nhà trường, đổ lỗi cho chế thị trường có tham gia chiếu lệ, qua loa, đối phó Một phận học sinh chưa thực ham thích hoạt động Một số cha mẹ học sinh không quan tâm, muốn đến trường học thôi, không cho tham gia hoạt động khác nhà trường Từ thực tế mà chất lượng hoạt động phong trào văn nghệ, TDTT nhà trường bị hạn chế Chính lý mà tơi chọn đề tài “Một số biện pháp thu hút Đội viên hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao Liên đội” II ĐỐI TƯỢNG, CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu : Tơi suy nghĩ, nghiên cứu để viết sáng kiến kinh nghiệm với mục đích đạt hiệu tốt việc rèn luyện phát triển toàn diện “ đức, trí, thể, mĩ” cho em Đội viên tồn Liên đội, giúp em có khoảng thời gian, có sân chơi để hoạt động, để trải nghiệm, để vui chơi sáng tạo, để thi đua, để học hỏi để gắn kết - Nhằm giúp cho giáo viên - học sinh hiểu vai trò, tầm quan trọng việc tham gia hoạt động phong trào văn nghệ, TDTT nhà trường Giáo viên - học sinh biết tích cực chủ động tham gia hoạt động phong trào - Đưa hoạt động phong trào văn nghệ thể dục, thể thao vào nhà trường nhằm đẩy mạnh hoạt động bề tác động tích cực đến hoạt động dạy học Đối tượng phạm vi nghiên cứu : a) Đối tượng nghiên cứu : Đội viên toàn Liên đội b) Phạm vi nghiên cứu : Tổ chức thực phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhà trường để nâng cao đời sống tinh thần cho CBVC – HS thúc đẩy việc phong trào thi đua “Hai tốt” * Tổ chức hội diễn Văn nghệ, hội thi TDTT * Tổ chức chương trình, hoạt động kỉ niệm ngày lễ, hoạt động cờ Phương pháp nghiên cứu : - Phương pháp nghiên cứu: Phỏng vấn số giáo viên – học sinh trường; - Phương pháp điều tra: Bằng phiếu thăm dò; - Phương pháp so sánh: So sánh hoạt động dạy học có tham gia hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao với hoạt động dạy học mà khơng có phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao Dự kiến đóng góp đề tài : - Đóng góp cho thân - Đóng góp cho đồng nghiệp khác Với đề tài tơi chọn nghiên cứu hi vọng đóng góp phần nhỏ bé vào việc thu hút em Đội vien Liên đọi tích cự tham gia họa động lên lớp đạt kết cao Mặt khác sở cho đồng nghiệp huyện, tỉnh vận dụng vào để nâng cao chất lượng công tác phong trào Đoàn đội Một buổi sinh hoạt truyền thống cờ III PHẦN NỘI DUNG 1/ Cơ sở lý luận Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động quan trọng nhà trường nói chung trường THCS nói riêng theo tâm lý lứa tuổi, em học sinh bậc THCS tiền đề cho phát triển toàn diện “đức, trí, thể, mĩ” Tính hiếu động em bộc lộ rõ nét giai đoạn Các em thể yêu, ghét rõ ràng, em thích trò chơi, thích hát múa, chạy nhảy, giáo viên biết cách tổ chức hoạt động, biết cách khơi gợi, tổ chức trò chơi mang tính giáo dục, tính sáng tạo tạo cho em tự tin hơn, vui vẻ học tập Như vậy, chất lượng giáo dục nâng cao, đạt hiệu tốt việc quản lí giáo dục Người làm cơng tác quản lí để thực việc quản lí giáo dục có hiệu phải tổ chức mơ hình quản lí phù hợp với đặc điểm điều kiện giáo dục nước ta nói chung trường nói riêng Bên cạnh đó, người cán quản lí cần phải biết phối kết hợp với tổ chức: Cơng đồn, Đồn niên, Đội thiếu niên nhi đồng cho hiệu Tổ chức đánh giá, xếp loại hoạt động phong trào văn nghệ thể dục, thể thao nhà trường, từ hồn thiện việc quản lí, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào văn nghệ thể dục, thể thao nhà trường thơng qua chất lượng dạy học nâng lên Các văn đạo Bộ, ngành việc tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ nhà trường có tính khả thi phù hợp với tình hình thực tế nhà trường Trong việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc cho người Việt Nam điểm mấu chốt, quan trọng để đất nước ta vươn giới, đáp ứng với nhu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa Đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào toàn dân tập thể dục “ người người tập thể dục, nhà nhà tập thể dục” Nâng cao sức khỏe nâng cao tầm vóc, trí tuệ lĩnh người Việt Nam Bên cạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực nhiệm vụ lớn nhà trường Việc đưa phong trào văn nghệ thể dục, thể thao nhằm mục đích giúp CBVC – GV – HS, gần hơn, gắn kết hơn, thân thiện hòa đồng 2/ Thực trạng 2.1: Khảo sát đầu năm Ngay sau ngày lế khai giảng năm học mới, tiến hành lấy ý kiến thăm dò đội viên toàn Liên đội kết thu sau: STT Chi đội SS 10 11 12 13 14 15 16 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3 9A4 33 28 30 30 30 43 31 34 34 40 41 41 41 37 28 29 Đội viên với phong trào Liên đội Tích cực Khơng Khơng Khơng tích cực biết quan tâm 15 13 10 5 10 10 13 20 16 14 14 20 16 16 12 26 12 24 10 20 5 15 10 0 20 13 12 Ghi Với kết trên, tơi thấy buồn Liên đội trường trung tâm chất lượng cao Huyện, mà bạn đội viên lại thờ với hoạt động phong trào Liên đội Tôi thiết nghĩ, xã hội ngày tiến bộ, người phải hòa vào guồng quay đất nước Trong vùng nông thôn lác hậu, suy nghĩ học sinh cần học kiến thức văn hóa thơi điều đáng tiếc cho bạn, bạn bắt nhịp theo kịp tiến xã hội? Và mọt sách sau bạn có tiếc khơng? Và nung nấu, tâm thay đổi suy nghĩ bạn đội viên tồn Liên đội Tơi trăn trở suy nghĩ tìm hiểu điều khiện thuận lợi khó khăn Liên đội 2.2 Thuận lợi – khó khăn * Thuận lợi: - Được quan tâm Đảng, Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện, Huyện đồn huyện Phú Xun Sự nhiệt tình, tích cực đại đa số cán viên chức, đồng thuận cao lãnh đạo tổ chức đoàn thể nhà trường - Nhiều năm gần bậc cha mẹ học sinh ý chăm lo việc học hành, văn hóa văn nghệ em -Nhiều học sinh cố gắng học tập, tích cực tham gia phong trào nhà trường Ngành tổ chức, biết yêu trường yêu lớp, yêu thầy cô bạn bè, chủ động sáng tạo lao động, học tập -Nhiều em đội viên có khiếu tích cực tham gia hoẹt động tập thể * Khó khăn - Đối với nhà trường: Cơ sở vật chất hạn chế: phòng học xuống cấp, thiếu phòng chức năng, phòng mơn, bàn ghế cũ, sân chơi hẹp, chật chội, chưa có nhà tập đa hay bãi tập cho học sinh học môn thể dục - Đối với giáo viên: Nhiều giáo viên nhà xa trường nên việc tham gia hoạt động phong trào gặp khó khăn - Đối với cha mẹ học sinh: Một số gia đình chưa động viên, khuyến khích tham gia hoạt động phong trào - Đối với học sinh: Một số em Đội viên nhà xa trường Phần lớn em thời gian dành cho việc học tập nhiều nên chưa thật tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT Một số em chưa mạnh dạn, tự tin tham gia phong trào Một số em chưa thực cố gắng vượt qua mặc cảm, tự ti thân, chưa gần gũi thầy cô bạn bè 3/ Một số giải pháp biện pháp thực 3.1: Mục tiêu giải pháp, biện pháp -Thúc đẩy hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ Liên đội bước cải thiện, tạo khơng khí vui tươi, phấn khởi cho Đội viên -Nhằm khơi dậy ý thức Đội viên việc rèn luyện thể dục thể thao văn hóa văn nghệ Đẩy mạnh phong trào dạy - học nhà trường để nâng cao chất lượng hiệu công tác thực tốt nhiệm vụ năm học 3.2: Nội dung giải pháp thực 3.2.1: Giải pháp 1: Tìm hiểu nguyên nhân Do điều kiện kinh tế chế thị trường làm thay đổi lối sống, cách suy nghĩ phận CBVC HS, số Đội viên chưa định hướng cho thân cần làm gì, rèn luyện nào, xếp thời gian học tập Nhiều cha mẹ học sinh ý đến thay đổi từ cách ăn mặc, nói năng, kể dáng vóc hình thể Chỉ trọng đến việc học tập em mà quên việc phải cho em phát triển tồn diện Đức – Trí – Thể - Mĩ Bên cạnh đó, Nhà trường chưa đủ phòng học, thiếu phòng chức năng, nhà đa nên khơng có phòng để tập luyện cho học sinh nên hoạt động chung phong trào văn nghệ, thể dục thể thao khó khăn Một số giáo viên làm công tác chủ nhiệm chưa tốt, chưa quan tâm, gần gũi học sinh, chưa tìm hiểu hồn cảnh, gia cảnh, sở thích, sở trường khiếu học sinh Hoặc nhiều CBVC chưa thực mặn mà với phong trào, ý lấy lý nhà xa, hồn cảnh gia đình khó khăn nên khơng tham gia tập luyện Điều tra tìm hiểu nguyên nhân Đội viên liên đội, tơi nhận thấy có số ngun nhân sau: + Thời gian học lớp nhiều, chương trình học chiếm nhiều thời gian nên có thời gian rảnh em vui chơi, tập luyện thể dục, thể thao, văn nghệ + Ngày khoa học công nghệ phát triển, phương tiện thông tin đại chúng nhiều đặc biệt trò chơi mạng lôi kéo em vào làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động vui chơi + Phần lớn phụ huynh em ý đến phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao, nhiều gia đình khơng bận tâm đến có sở trường gì, khiếu + Phần đơng phụ huynh em trọng tới việc học văn hóa, khơng quan tâm tới phong trào hoạt động lên lớp Thậm chí nhiều bậc phụ huynh ngăn cản em khơng muốn tham gia sợ ảnh hưởng đến việc học + Công tác truyền thông vừa thiếu vừa yếu, chưa trọng đến việc đưa văn hóa văn nghệ vùng sâu, vùng xa để phục vụ cho nhân dân, phục vụ vùng trung tâm xã + Thực tế cho thấy, nhiều năm gần đây, nhiều học sinh chưa cố gắng, chưa chủ động, sáng tạo, chưa ham học, chưa tích cực chủ động học tập hoạt động phong trào + Một số học sinh ham chơi, chưa chịu khó học tập rèn luyện 3.2.2: Giải pháp 2: Động viên Đội viên chi đội Là trường trung tâm huyện, 20 năm qua công tác giáo dục nhà trường cờ phong giáo dục huyện nhà Nhiều năm liền cờ dẫn đầu khối THCS, tập thể nhiều cá nhân nhận nhiều giấy khen, khen thành phố đặc biệt nhà trường vinh dự lần đón nhận huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì hạng Nhất Chính mà phong trào văn hóa – văn nghệ Liên đội ln ý đặc biệt Là TPT trường trung tâm huyện, điều khiến tơi phải tìm nhiều cách để khuyến khích động viên em Đội viên Liên đội tham gia ccas hoạt động, tạo sân chơi hứng thú cho em đội viên Liên đội tích cực yêu thích tham gia hoạt động ngồi lên lớp Tơi cố gắng tạo nhiều điều kiện để Chi Đội bạn Đội viên tham gia hoạt động Đội nhiều biện pháp: - Tạo hội cho Đội viên thể trước tập thể, trước người, mạnh dạn, tự tin hoạt động, phát triển tốt thể lực, biết yêu hay cảm thụ đẹp, có tâm hồn sáng, biết quý trọng nâng niu làm tơn trọng thành lao động người, chủ động việc tập luyện thể dục, thể thao, yêu ca hát, thích thú tham gia biểu diễn văn nghệ thể thân trước người - Tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11… nhằm mục đích tìm bạn Đội có khiếu văn nghệ, bước cải thiện, tạo khơng khí vui tươi, phấn khởi cho Đội viên nhằm khơi dậy ý thức em Đội viên việc rèn luyện thể dục thể thao văn hóa văn nghệ Học sinh tập luyện văn nghệ sau học - Đẩy mạnh phong trào dạy - học nhà trường để nâng cao chất lượng hiệu công tác thực tốt nhiệm vụ năm học - Thường xuyên tuyên truyền vận động CBVC tập luyện thể dục, thể thao chơi bóng chuyền, cầu lơng, kéo co, nhảy bao bố, tập hát, múa cách mạng, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng Bác Hồ kính yêu tham gia hội thao, hội diễn ngành, địa phương nhà trường tổ chức - Tổ chức chuyên đề phương pháp dạy học lồng ghép trò chơi có ý nghĩa phát triển trí tuệ, thể lực cho học sinh, đưa hát vào thời gian chuyển tiết thơng qua giúp học sinh hứng thú học tập - Thông qua tiết học Âm nhạc, Thể dục để phát bồi dưỡng kịp thời học sinh có khiếu - Duy trì câu lạc văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc pencak silat - Tổ chức cho CBVC tập số múa, hát để tham gia phục vụ nhà trường, địa phương cần thiết Tiết mục dân vũ Chi đội 9A1 - Khai thác triệt để mạnh CBVC học sinh - Biểu dương khen ngợi, động viên kịp thời CBVC có thành tích hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao - Tổ chức hội thi, hội diễn nhà trường để em bước đầu làm quen với luật thi, cách thi, cách tiếp cận sân khấu, cách chào giới thiệu để em ổn định tâm lý thi giao tiếp - Tổ chức tiết hoạt động tập thể, hoạt động lên lớp, cho học sinh trả lời câu hỏi nội dung, ý nghĩa hát, thể dục Tìm hiểu phong tục, tập quán địa phương nơi em sinh sống - Tổ chức vui chơi tiết sinh hoạt tập thể thi hát liên khúc, thi hát dân ca, hát nối tiếp Hằng ngày mở hát thiếu nhi trước học chơi cho học sinh nghe cảm nhận lời hát Tập số thể dục nhịp điệu để kích thích học sinh học tập 10 - Đội viên chủ động tích cực học tập, biết chia sẻ, hợp tác với bạn Ngoài vấn đề khác khơng nói đến tập luyện thể dục thể thao thường xuyên biện pháp hữu hiệu đơn giản giúp củng cố, giữ gìn tăng cường sức khoẻ Môn học thể dục làm điều Nó giúp em giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi học tập, lao động vá sinh hoạt khác; giúp em hiểu tập luyện phương pháp, kĩ thuật động tác góp phần vào việc nâng cao sức khoẻ Các em hiểu vấn đề hình thành động học tập Các em học môn Âm nhạc bước đầu cho em cảm thụ hay, đẹp hiểu thêm quê hương đất nước, sắc văn hóa dân tộc Như vậy, tạo hội cho em yêu quê hương đất nước, yêu Đảng, Bác Hồ anh hùng dân tộc, em biết thêm loại hình văn hóa dân tộc Thể dục 3.2.3: Giải pháp 3: Thúc đẩy hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ Liên đội Trong nhiều năm trở lại đời sống vật chất nhân dân CBVC nhà trưỡng cải thiện, kéo theo đời sống tinh thần thay đổi Các hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhiều bạn Đội viên quan tâm hơn, nhiều bạn tích cực tham gia vận động bạn tập luyện Nhiều học sinh lực, sức khỏe tốt, có giọng hát hay, múa đẹp 12 ngại tham gia hoạt động, động viên giáo viên chủ nhiệm thầy TPT nên nhiều bạn thay đổi suy nghĩ tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ Đóng góp nhiều thành tích cho Liên đội Tiết mục hát múa “Người lái đò thầm lặng”của CBGV Liên hoan ca múa nhạc CNVC lao động huyện Phú Xuyên năm 2016 13 Tiết mục “Vui chơi mùa hè” em học sinh đạt giải A1 Trong liên hoan múa hát tập thể ca khúc măng non hè 2016 Lãnh đạo Nhà trường tặng q cho HS có hồn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Với tình hình thực tế nhà trường nói chung đặc thù có em tồn huyện huyện bạn đến học, việc đưa hoạt động phong trào văn nghệ thể dục thể thao việc làm thiết thực, thúc đẩy phát triển tố chất cần thiết cho học sinh Đặc biệt giúp học sinh biết rèn luyện, biết chăm sóc thân biết giữ gìn sức khỏe Bên cạnh giúp cho 14 CBVC có sức khỏe tốt, có tinh thần thoải mái để thực nhiệm vụ dạy – học tốt Các biện pháp, giải pháp có mối liên hệ, chặt chẽ, khăng khít với nhau, tác động qua lại, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy phong trào thi đua như: “hai tốt”, “giỏi việc trường, đảm việc nhà” phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhà trường đạt kết cao Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Thời gian TSHS Trước áp dụng đề tài Sau áp dụng đề tài 551 Số lượng tham gia phong trào 52 549 188 Tốt Kết tham gia Khá Trung bình 86 50 16 117 58 13 4/ Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Mặc dù nhận công tác trường THCS Trần Phú học kì II năm học 2015 – 2016 qua nghiên cứu tình hình thực tế khảo sát thăm dò em Đội viên tỷ lệ tham gia phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao Liên Đội năm trước thấp, chất lượng, hiệu chưa cao, song thời gian qua tỷ lệ tham gia hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao nâng lên rõ rệt đạt kết sau: Gần 200 em học sinh tham gia đồng diễn khai mạc Hội khỏe phù huyện Phú Xuyên, hội khỏe em học sinh tích cực tham gia đạt giải môn nhảy xa 15 Học sinh tham gia diễu hành chào mừng HKPĐ huyện Phú Xuyên Tiết mục đồng diễn em HS biểu diễn Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng 16 HS tham gia giải chạy Báo Hà Nội Tham gia tích cực hoạt động thiếu niên, tham gia đạt thành tích cao thi văn nghệ Kỉ niệm 34 năm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam với gần 30 tiết mục gồm nhiều thể loại số tiết mục múa, hát phục vụ cho khai giảng, Hội nghị CBVC, sơ kết học kì… Song song với việc nâng cao chất lượng học giữ vững dang hiệu đứng đầu thành tích học tập, Các Chi đội tích cực tham gia thi đấu mơn thể thao: Bóng đá, kéo co, penkas silat chào mừng 86 năm ngày thành lập Đồn TNCS Hồ Chí Minh… 17 Giải bóng đá học sinh trường THCS Trần Phú lần thứ II - Tổ chức hội thi kéo co thi đấu môn TDTT cấp liên đội 18 Thi đấu kéo co 19 Một số hình ảnh thi đấu thể thao 20 Tiết mục đạt giải Nhất hội thi Giai điệu tuổi hồng năm học 2016 – 2017 Văn nghệ chào mừng Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 21 Văn nghệ lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 Hoạt động cờ với chủ đề “Văn hóa ngày tết” 22 Văn nghệ chào mừng Lễ kỉ niệm ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh Ngày hội cơng nhận hồn thành chương trình RLĐV Tun dương cháu ngoan Bác Hồ, Chủ nhân Thăng Long Liên đội IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1/Kết luận Để nhà trường thực nơi đến bạn Đội viên hiệu “Mỗi ngày đến trường ngày vui” trước hết người quản lý phải thực quan tâm đến đội ngũ, gần gũi, chia sẻ thơng cảm với hồn cảnh người, biết đồng cảm vui vẻ làm việc Quản lý đạo tốt hoạt động, xây dựng kế hoạch cụ thể cho nội dung, xếp công việc cách khoa học, hợp lý, không để tình trạng chồng chéo làm ảnh hưởng đến hoạt động chung nhà trường Người phụ trách phong trào cần nhiệt tình, động sáng tạo, biết vận dụng vào để nâng cao sức hấp dẫn, thu hút đông đảm bạn Đội viên tham gia phong trào 2/ Kiến nghị: Đối với quyền địa phương: - Cần đầu tư thêm quỹ đất để làm sân chơi, bãi tập cho thôn, nhà trường Thường xuyên tổ chức chương trình hội diễn văn nghệ, hội thi thể dục 23 - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, văn nghệ để nâng cao sức khỏe, thể lực Đối với Phòng GD&ĐT: -Đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức cho nhà trường Đối với địa phương: -Đầu tư thêm quỹ đất điểm trường để mở rộng diện tích đất nhà trường Đối với nhà trường: - BGH nhà trường tạo điều kiện CSVC, sân chơi, bãi tập, tạo môi trường thân thiện cho Đội viên tham gia khuyến khích động viên Đội viên tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ Đối với ban đại diện cha mẹ học sinh: -Đóng góp, ủng hộ thêm kinh phí để tu sửa, sở vật chất, đầu tư thêm trang thiết bị dạy học tổ chức hội thi nhà trường Đối với GVCN: -Tích cực chủ động việc bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng dạy học tham gia tốt phong trào văn nghệ thể dục, thể thao Nhà trường Đối với HS: -Đi học chuyên cần, có kế hoạch sinh hoạt hợp lý, chủ động, tích cực học tập hoạt động phong trào Phú Xuyên, ngày 20 tháng năm 2017 Người viết Đào Văn Hải 24 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TRƯỜNG ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Xếp loại……………………………… XẤC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CẤP HUYỆN ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………….X ếp loại……………………………… Tổng điểm ………………………………………… Tổng điểm ………………………………… P Chủ tịch HĐ 25 DANH SÁCH CÁC TÀI LIÊU THAM KHẢO Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 Kế hoạch Tổ chức Hội thao, hội diễn truyền thống Phòng GD&ĐT - Chỉ thị số 03 – CT/TƯ ngày 14 tháng năm 2011 Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 26 ... đánh giá, xếp loại hoạt động phong trào văn nghệ thể dục, thể thao nhà trường, từ hồn thiện việc quản lí, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào văn nghệ thể dục, thể thao nhà trường thơng qua... lệ tham gia phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao Liên Đội năm trước thấp, chất lượng, hiệu chưa cao, song thời gian qua tỷ lệ tham gia hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao nâng lên... đạt kết cao Mặt khác sở cho đồng nghiệp huyện, tỉnh vận dụng vào để nâng cao chất lượng cơng tác phong trào Đồn đội Một buổi sinh hoạt truyền thống cờ III PHẦN NỘI DUNG 1/ Cơ sở lý luận Phong trào
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN nang cao phong trao van hoa van nghe, the duc the thao (1) (1), SKKN nang cao phong trao van hoa van nghe, the duc the thao (1) (1)

Từ khóa liên quan