Slide đề RA GIẢI PHÁP TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ dậy THÌ

20 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 21:36

KHOA: DU LỊCH - ẨM THỰC MÔN: DINH DƯỠNG - ẨM THỰC CHO TRẺ EM Đề tài: ĐỀ RA GIẢI PHÁP TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ DẬY THÌ GVHD: Lê Phan Thùy Hạnh SVTH: Nhóm Thứ 6, Tiết 11-12 L/O/G/O http://dichvudanhvanban.com DANH SÁCH PHÂN CÔNG STT HỌ TÊN MSSV NHIỆM VỤ Lê Thị Gấm 2028160404 Tổng kết - Khuyến nghị Lê Trương Kiều My 2028160099 Chế độ ăn uống, Thói quen Đồn Thị Yến Nhi Phạm Hoàng Khánh Thi 2028160234 2028160248 Tập luyện, Thực phẩm bổ trợ tăng chiều cao, chương trình cộng đồng Tổng hợp, Chỉnh sửa Word + PowerPoint Nhu cầu dinh dưỡng, Yếu tố ảnh Nguyễn Quỳnh Trang 2028160303 Nguyễn Thị Thùy Trang 2028160086 Khái niệm, Nhu cầu lượng Nguyễn Đức Vĩ 2028160264 Tổng quan hưởng http://dichvudanhvanban.com NỘI DUNG TỔNG QUAN GIẢI PHÁP TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ DẬY THÌ KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ http://dichvudanhvanban.com TỔNG QUAN Chiều cao trẻ dậy Việt Nam so với giới http://dichvudanhvanban.com Calcitonin Parathormone http://dichvudanhvanban.com GIẢI PHÁP TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ DẬY THÌ Khái niệm trẻ dậy Nhu cầu lượng Nhu cầu dinh dưỡng Các yếu tố ảnh hưởng chiều cao Các giải pháp tăng chiều cao http://dichvudanhvanban.com Khái niệm trẻ dậy Dậy lúc trẻ phát triển mạnh, nhanh thể lực, thay đổi hệ thần kinh, nội tiết mà bật hoạt động tuyến sinh dục tăng lên gây biến đổi hình thức tăng trưởng thể trẻ 19-20 13-14 15-16 Trước dậy Bắt đầu dậy Kết thúc dậy Trước dậy Bắt đầu dậy 17-18 Kết thúc dậy http://dichvudanhvanban.com Nhu cầu lượng Tuổi Hoạt động: Nhẹ 12 – 14 tuổi 15 – 19 tuổi Nam Nữ Hoạt Hoạt động: Trung bình Hoạt Hoạt động: động: Nặng Nhẹ động: Trung bình Hoạt động: Nặng 2.200 2.500 2.790 2.040 2.310 2.580 2.500 2.820 3.140 2.110 2.380 2.650 http://dichvudanhvanban.com Nhu cầu dinh dưỡng Các chất dinh dưỡng 12-14 tuổi Nam 15-19 tuổi Nữ Nữ Nam Protein 60-65g/ngày 63-74g/ngày Lipid 64-69.5g/ngày 66-78.5g/ngày Carbohidrate 290-320g/ngày 350-420g/ngày Vitamin A 600mg/ngày Vitamin C 75mg/ngày Vitamin D 15mcg/ngày Canxi 1000mg/ngày Sắt 12-18 mg/ngày 20mg/ngày 12-18 mg/ngày Kẽm 6mg/ngày Iot 120mcg/ngày 20mg/ngày http://dichvudanhvanban.com Nhu cầu dinh dưỡng Nữ Nam Nhóm tuổi Nhu cầu sắt (mg/ngày) theo giá Nhu cầu sắt (mg/ngày) theo giá trị trị sinh học phần sinh học phần Hấp thu 10% Hấp thu 15% Hấp thu 10% Hấp thu 15% 7,5 10,5 7,0 10-11 tuổi (Có kinh nguyệt) 24,5 16,4 12-14 tuổi 15,3 14,0 9,3 12-14 tuổi (Có kinh nguyệt) 32,6 21,8 15-19 tuổi 17,5 11,6 29,7 19,8 20-29 tuổi 11,9 7,9 26,1 17,4 10-11 Tuổi 11,3 10,2 http://dichvudanhvanban.com Các yếu tố ảnh hưởng chiều cao http://dichvudanhvanban.com Các giải pháp giúp tăng chiều cao Dinh dưỡng hợp lý Thói quen Tập luyện Thực phẩm bổ sung Chương trình can thiệp http://dichvudanhvanban.com Dinh dưỡng hợp lý http://dichvudanhvanban.com Dinh dưỡng hợp lý Thực phẩm Vitamin A Thực phẩm Canxi (mcg/100g) Thực phẩm Sắt (mg/100g) Thực phẩm Kẽm (mg/100g) (mg/100g) Gan gà 6960 Rạm tươi 3520 Mộc nhĩ 56 Sò 13,4 Gan lợn 6000 Tép khơ 2000 Tiết bò 52,6 Củ cải 11,0 Gan bò 5000 Sữa bột tách 1400 Tiết heo 20,4 Đậu hà lan 4,0 3,8 béo Gan vịt 2960 Ốc bươu 1310 Mè 14,55 Đậu nành Lươn 1800 Tơm đồng 1120 Gan heo 12 Lòng đỏ 3,7 trứng gà Trứng vịt 875 lộn Sữa bột toàn 939 Đậu nành 11 Thịt cừu 2,9 phần Trứng gà 700 Tép gạo 910 Gan bò Thịt heo nạc 2,5 Bơ 600 Phô mai 760 Gan gà 8,2 Thịt bò 2,2 Trứng vịt 360 Mộc nhĩ 357 Rau đay 7,7 Nếp 2,2 Bầu dục bò 330 Rau dền 341 Thịt bò khơ 8,1 Khoai lang 2,0 Sữa Đậu phụ 325 Bầu dục heo Gạo 1,5 bột 318 toàn phần Phơ mai 275 Sữa đặc có 307 Thịt gà ta 1,5 http://dichvudanhvanban.com Thói quen http://dichvudanhvanban.com Tập luyện http://dichvudanhvanban.com Thực phẩm bổ sung http://dichvudanhvanban.com Chương trình can thiệp http://dichvudanhvanban.com TỔNG KẾT http://dichvudanhvanban.com L/O/G/O http://dichvudanhvanban.com ... GIẢI PHÁP TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ DẬY THÌ Khái niệm trẻ dậy Nhu cầu lượng Nhu cầu dinh dưỡng Các yếu tố ảnh hưởng chiều cao Các giải pháp tăng chiều cao http://dichvudanhvanban.com Khái niệm trẻ. .. QUAN GIẢI PHÁP TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ DẬY THÌ KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ http://dichvudanhvanban.com TỔNG QUAN Chiều cao trẻ dậy Việt Nam so với giới http://dichvudanhvanban.com Calcitonin Parathormone... trẻ dậy Dậy lúc trẻ phát triển mạnh, nhanh thể lực, thay đổi hệ thần kinh, nội tiết mà bật hoạt động tuyến sinh dục tăng lên gây biến đổi hình thức tăng trưởng thể trẻ 19-20 13-14 15-16 Trước dậy
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide đề RA GIẢI PHÁP TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ dậy THÌ, Slide đề RA GIẢI PHÁP TĂNG CHIỀU CAO CHO TRẺ dậy THÌ

Từ khóa liên quan