Anh (chị) hãy đánh giá những biểu hiện của văn hóa tổ chức tại Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân , từ đó anh (chị) đưa ra giải pháp, kiến nghị.

21 169 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2019, 15:18

GDP 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành. Trong 9 tháng, có 93.967 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký là 902,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động lần lượt là 8.736 doanh nghiệp, (tăng 4,4%) và 49.345 doanh nghiệp (tăng 9,4%). Có rất nhiều nguyên nhân, tuy nhiên lý do chung dẫn đến thực trạng trên ở các doanh nghiệp trên là thiếu đi “chất kết dính”, ở cả các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp nhỏ và vừa. “Chất kết dính” ở đây theo nhiều chuyên gia đó chính là “văn hóa doanh nghiệp” – một yếu tố không quá khó để xây dựng nhưng lại chiếm vai trò vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC) là công ty liên doanh giữa Tổng công ty Công Nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOCARIMEX), trực thuộc Bộ Công thương và Tập đoàn Wilmar, Singapore. Từ khi thành lập cho đến nay, Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân đã không ngừng đẩy mạnh chất lượng sản phẩm, từng bước giúp khẳng định vị trí của công ty trên thị trường. Để xây dựng được đội ngũ lao động có chất lượng, lòng nhiệt tình và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, các nhà quản trị cần thỏa mãn các nhu cầu đa dạng của người lao động: thu nhập cao, môi trường làm việc hiện đại, mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên, đặc biệt với những người lao động Việt Nam – vốn luôn coi trọng chữ tình thì môi trường làm việc giống như một gia đình sẽ là yếu tố vô cùng quan trọng để thu hút, giữ chân và phát triển họ. Và công ty luôn chú trọng đến văn hóa tổ chức để phát triển công ty hơn nữa. ĐỀ BÀI: Anh (chị) đánh giá biểu văn hóa tổ chức Cơng ty TNHH dầu thực vật Cái Lânss , từ anh (chị) đưa giải pháp, kiến nghị MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN 1.1 Đặc điểm lĩnh vực hoạt động 1.2 Cơ cấu tổ chức .1 1.3 Quy mô doanh nghiệp CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA VĂN HĨA TỔ CHỨC TẠI CƠNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN 2.1 Đánh giá mặt tích cực biểu văn hóa tổ chức doanh nghiệp1 2.1.1 Những biểu trực quan văn hóa tổ chức 2.1.2 Các biểu phi trực quan văn hóa tổ chức doanh nghiệp 2.2 Đánh giá mặt tiêu cực biểu văn hóa tổ chức doanh nghiệp1 2.2.1 Những biểu trực quan văn hóa tổ chức 2.2.2 Các biểu phi trực quan văn hóa tổ chức doanh nghiệp CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BIỂU HIỆN VĂN HĨA TỔ CHỨC TẠI CƠNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN 3.1 Giải pháp 3.1.1 Nâng cao nhận thức cho lãnh đạo cán nhân viên .1 3.1.2 Hồn thiện định hình văn hóa tổ chức 3.1.3 Nâng cao hoạt động triển khai để xây dựng văn hóa tổ chức .1 3.1.4 Xây dựng quy tắc đạo đức, trách nhiệm 3.2 Kiến nghị KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1.1 Các kiến trúc đặc trưng công ty PHỤ LỤC 1.2 Logo công ty thương hiệu CALOFIC PHỤ LỤC 1.3 Trang phục nhân viên sản xuất nhân viên văn phòng DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Cơ cấu lao động theo giới tính năm 2016 cơng ty Bảng 1.2 Cơ cấu lao động theo trình độ đại học năm học 2016 MỞ ĐẦU GDP tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với kỳ năm trước, khẳng định tính kịp thời hiệu giải pháp Chính phủ ban hành Trong tháng, có 93.967 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký 902,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% số doanh nghiệp tăng 43,5% số vốn đăng ký so với kỳ năm 2016 Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tạm ngừng hoạt động 8.736 doanh nghiệp, (tăng 4,4%) 49.345 doanh nghiệp (tăng 9,4%) Có nhiều nguyên nhân, nhiên lý chung dẫn đến thực trạng doanh nghiệp thiếu “chất kết dính”, doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ vừa “Chất kết dính” theo nhiều chuyên gia “văn hóa doanh nghiệp” – yếu tố khơng q khó để xây dựng lại chiếm vai trò vơ quan trọng doanh nghiệp Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC) công ty liên doanh Tổng công ty Công Nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOCARIMEX), trực thuộc Bộ Cơng thương Tập đồn Wilmar, Singapore Từ thành lập nay, Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân không ngừng đẩy mạnh chất lượng sản phẩm, bước giúp khẳng định vị trí cơng ty thị trường Để xây dựng đội ngũ lao động có chất lượng, lòng nhiệt tình gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, nhà quản trị cần thỏa mãn nhu cầu đa dạng người lao động: thu nhập cao, môi trường làm việc đại, mối quan hệ gắn bó thành viên, đặc biệt với người lao động Việt Nam – vốn ln coi trọng chữ tình mơi trường làm việc giống gia đình yếu tố vô quan trọng để thu hút, giữ chân phát triển họ Và công ty trọng đến văn hóa tổ chức để phát triển cơng ty CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN 1.1 Đặc điểm lĩnh vực hoạt động Tên công ty: Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân Trụ sở chính: Khu Cơng nghiệp Cái Lân, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Website http://www.calofic.com.vn Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC) công ty liên doanh Tổng công ty Công Nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOCARIMEX), trực thuộc Bộ Cơng thương Tập đồn Wilmar, Singapore Thành lập năm 1996 với số vốn ban đầu 22 triệu đô la tổng vốn đầu tư lên tới 138 triệu đô la, Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân công ty liên doanh hàng đầu đặt móng cho ngành công nghiệp sản xuất chế biến dầu thực vật Việt Nam Hiện nay, CALOFIC có nhà máy sản xuất Quảng Ninh, Hồ Chí Minh, hai văn phòng chi nhánh Hà Nội Hồ Chí Minh, với gần 1.000 nhân viên tính tồn quốc Từ thành lập nay, Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân không ngừng đẩy mạnh chất lượng sản phẩm, áp dụng nhiều công nghệ vào sản xuất nuôi dưỡng nhiều tài cho nguồn nhân lực, bước giúp khẳng định vị trí công ty thị trường CALOFIC trở thành thương hiệu quen thuộc khách hàng thông qua nhãn hiệu dầu thực vật tiếng Neptune Gold - Điểm 10 cho chất lượng; SIMPLY - Cho trái tim khỏe; Meizan - Món ăn ngon, Tốt sức khỏe; Kiddy - Tăng cường dưỡng chất, Thông minh vượt trội; Cái Lân - Cái Lân vào bếp, May mắn vào nhà Bên cạnh đó, cơng ty sản xuất bán sản phẩm đóng can, thùng với nhiều kích cỡ khác nhau; shortening đóng bịch tông, bơ dành cho thực phẩm bánh kẹo 1.2 Cơ cấu tổ chức TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHÒNG TỔ CHỨC KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHỊNG MARKETING BAO BÌ NHỎ PHỊNG SẢN XUẤT PHỊNG DỰ ÁN SẢN PHẨM MỚI SẢN XUẤT BAO BÌ LỚN SẢN PHẨM CHẤT BÉO ĐẶC BIỆT KỸ THUẬT KIỂM TOÁN NỘI BỘ Nguồn: Phòng hành – nhân Giám đốc kinh doanh có người phụ trách khu vực phía Bắc phía Nam, họ phòng ban tương tự khu vực sơ đồ Do đặc trưng công ty kinh doanh miền Nam Bắc nên vị trí có người đảm nhiệm, người phụ trách phía Bắc người phụ trách phía Nam, họ người phụ trách toàn quốc, người đứng đầu phòng ban trên, bao gồm:  Phòng tổ chức: có phòng ban nhỏ phụ trách công việc cụ thể khác kiểm tốn, tài chính, nhân sự, kế hoạch chiến lược  Phòng marketing: chịu trách nhiệm đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng qua kênh, cụ thể có phận nhãn hiệu, phận dịch vụ khách hàng phận quản lý phân phối hàng  Phòng sản xuất: chịu trách nhiệm sản xuất, chất lượng sản phẩm kỹ thuật  Phòng dự án sản phẩm mới: nghiên cứu đưa dự án phát triển mặt hàng 1.3 Quy mô doanh nghiệp Bảng 1.1 Cơ cấu lao động theo giới tính năm 2016 cơng ty Giới tính Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Nam 742 70.27 Nữ 314 29.73 Tổng cộng 1056 100 Nguồn: Số liệu thống kê phòng tổ chức – hành Bảng 1.2 Cơ cấu lao động theo trình độ đại học năm học 2016 Trình độ Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Đại học đại học 425 40.25 Cao đẳng trung cấp 352 33.33 Chưa qua đào tạo 279 26.42 Tổng 1056 100 Nguồn: Số liệu thống kê phòng tổ chức – hành CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA VĂN HĨA TỔ CHỨC TẠI CƠNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN 2.1 Đánh giá mặt tích cực biểu văn hóa tổ chức doanh nghiệp 2.1.1 Những biểu trực quan văn hóa tổ chức a) Kiến trúc đặc trưng Cơng ty TNHH dầu thực vật Cái Lân có trụ sở đặt Khu Công nghiệp Cái Lân, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Ngay từ thành lập, cơng ty nhận thức văn phòng làm việc giúp công ty gây ấn tượng tốt khách hàng đối tác Vì mà cơng ty cần phải có trụ sở vững thức để tạo móng vững muốn phát triển ổn định lâu dài Công ty xây dựng trụ sở ngày hôm nay, Kiến trúc công ty thể kiến trúc ngoại thất nội thất Thiết kế nội thất thiết kế ngoại thất, giá trị văn hóa quan trọng, doanh nghiệp điều mà khách hàng đối tác cảm nhận đến làm việc kiến trúc cơng ty, thể hình ảnh mặt cơng ty mối giao tiếp xã hội (Hình ảnh thể phụ lục 1.1) b) Nghi lễ, hoạt động Lễ kỷ niệm ngày thành lập Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân (25/10/1996) nghi lễ quan trọng Tính đến nay, cơng ty thành lập 21 năm Vì lễ kỉ niệm tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh cá nhân, tập thể đóng góp cơng sức nghiệp xây dựng phát triển công ty Trong ngày này, cơng ty có giành số phần thưởng cho nhân viên xuất sắc để khuyến khích họ cống hiến nhiều cho cơng ty Ngồi dịp để nhân viên công ty gần gũi chia sẻ kinh nghiệm nhiều Từ cơng ty có dịp quảng bá truyền thống lâu đời công ty Hằng năm, mùa xuân với giai điệu hân hoan, công ty tổ chức kiện để tạo hội cho tất nhân viên vui vẻ nhau, thưởng thức bữa tiệc ngon miệng, nhìn lại thành tựu đạt năm qua chia kế hoạch định hướng cho năm Trong bữa tiệc Tân Niên, công ty chọn tặng thưởng học bổng cho cán cơng nhân viên có thành tích học xuất sắc học tập năm học vừa qua; Ban lãnh đạo cơng ty tặng tiền "Lì xì" cho tồn thể cơng nhân viên cơng ty Để bày tỏ quan tâm, chăm sóc Ban lãnh đạo Cơng đồn cơng ty với tồn thể cơng nhân viên nữ, công ty tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 Trong dịp này, tồn thể cơng nhân viên nữ phấn khởi tham dự vào thi trò chơi bổ ích Quà tặng Sinh nhật- Đây hình thức để bày tỏ quan tâm cơng ty toàn thể nhân viên, quà sinh nhật trao tận tay tới người lao động Món quà có ý nghĩa tinh thần cao, hội tốt để thúc đẩy người lao động, củng cố tình đồng nghiệp Cơng ty tổ chức nhiều chương trình vui chơi giải trí cho người lao động gia đình họ dã vào mùa hè Những hoạt động người lao động yêu thích mong đợi hưởng ứng tính vui nhộn lợi ích mà hoạt động mang lại Dưới số ảnh buổi dã ngoại mà tổ chức Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên Thế giới, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam Như hoạt động đầy tích cực có lợi cho sức khỏe, Giải bóng đá truyền thống hoạt động ưa thích mà người lao động cảm thấy vui vẻ tham dự Đội chiến thắng đoạt Cúp CALOFIC Trong năm qua, bên cạnh việc không ngừng phát triển sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu người tiêu dùng, công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân nhận thức rõ đề cao việc thực nghĩa vụ, trách nhiệm doanh nghiệp với Nhà nước, cộng đồng xã hội Nhiều hoạt động xã hội, từ thiện liên tục công ty triển khai nhiều năm liên tiếp, tiêu biểu:  Cấp học bổng, tặng quà tặng trang thiết bị phục vụ việc dạy học cho cháu trung tâm bảo trợ trẻ em có hồn cảnh đặc biệt thuộc Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Ninh  Phối hợp với UBND tỉnh xây dựng “Quỹ học bổng CALOFIC” với tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng để cấp học bổng toàn phần cho cháu từ năm 2003 đến 2015 nhằm giúp đỡ em học sinh nghèo hiếu học tỉnh Quảng Ninh có hội tiếp tục theo học chương trình đại học Thực chương trình “Khám tư vấn tim mạch miễn phí” nhiều tỉnh thành  nước, giúp phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe tim mạch cộng đồng  Thực chương trình “Bếp Yêu Thương” kêu gọi cộng đồng chung tay với bếp ăn từ thiện giúp đỡ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn c) Biểu tượng, logo Biểu tượng thứ biểu thị thứ khơng phải có tác dụng giúp người nhận hay hiểu thứ mà biểu thị Logo cơng ty mang hình ảnh đặc trưng thương hiệu CALOFIC trở thành thương hiệu quen thuộc khách hàng thông qua nhãn hiệu dầu thực vật tiếng Neptune Gold Điểm 10 cho chất lượng; SIMPLY - Cho trái tim khỏe; Meizan - Món ăn ngon, Tốt sức khỏe; Kiddy - Tăng cường dưỡng chất, Thông minh vượt trội; Cái Lân - Cái Lân vào bếp, May mắn vào nhà (Hình ảnh thể phụ lục 1.2) d) Ngôn ngữ, ngữ Cơng ty ln khuyến khích có giao tiếp hướng ứng xử cho nhân viên cho phù hợp để nhân viên cơng ty để tạo môi trường làm việc thân thiện Công ty đưa số quy định phong cách giao tiếp ứng xử nội bộ, quy định có mục đích định hướng phong cách giao tiếp cho thành viên công ty mực tạo mơi trường tinh thần đồn kết niềm tự hào công ty Các hiệu công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân như:  LIÊM CHÍNH - "Tín - trung mẫu mực, giá trị bền lâu”  Tuân thủ nội quy công ty quy tắc đạo đức nghề nghiệp  Lời nói đôi với việc làm  Đối xử công kính trọng với tất đồng nghiệp, đối tác, khách hàng nhà cung cấp  XUẤT SẮC - "Nỗ lực khơng ngừng, thành cơng vượt bậc"  Có định hướng đắn từ đầu  Phấn đấu vượt mục tiêu đề  Nỗ lực tối ưu hóa hiệu làm việc  ĐAM MÊ - "Đam mê cống hiến, vững tiến toàn cầu"  Đem tình u nhiệt huyết vào cơng việc  Không từ bỏ mục tiêu đáng để theo đuổi  Khích lệ người khơng ngừng phấn đấu hoàn thiện  SÁNG TẠO - "Sáng tạo đổi mới, vươn tới thành công"  Không ngừng cải tiến tìm phương pháp tối ưu cho công việc  Sẵn sàng lĩnh hội ý tưởng  Tiếp thu kinh nghiệm phương pháp tốt từ đồng nghiệp  HỢP TÁC - "Đồng lòng hợp tác, chinh phục đỉnh cao"  Tuyên dương gương tốt  Mọi nhân đóng góp làm việc mơi trường thân thiện, hòa hợp  Tận dụng phối hợp nguồn lực hợp tác tồn diện  AN TỒN - "Lao động an toàn, an tâm vững tiến"  Sức khỏe an tồn trách nhiệm người  Ln đảm bảo sở vật chất, dụng cụ, thiết bị nơi chỗ  Có lối sống lành mạnh cho thân, gia đình cơng ty e) Trang phục Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân ý thức tầm quan trọng việc đào tạo nhân viên phục vụ cho phát triển bền vững công ty, vấn đề khẳng định vị trí sức ảnh hưởng cơng ty Vì thế, đồng phục nhân viên khu sản xuất bật, mang tầm hướng công ty với hình ảnh thương hiệu CALOFIC với màu vàng thể ảnh hưởng tầm vóc thương hiệu đến người tiêu dùng Còn với nhân viên văn phòng, trưởng phòng ban quản lý giày, mặc quần âu, áo sơ mi vào mùa hè mùa đơng nhân viên mặc tự (Hình ảnh thể phụ lục 1.3) 2.1.2 Các biểu phi trực quan văn hóa tổ chức doanh nghiệp a) Lý tưởng Với 20 năm trưởng thành phát triển, công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC) kiên trì theo đuổi sách kinh doanh tới việc đảm bảo ngày nâng cao sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam thông qua việc sản xuất sản phẩm chất lượng, an toàn dây chuyền công nghệ đại b) Niềm tin Các sản phẩm công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân năm qua ngày người tiêu dùng tín nhiệm, lựa chọn hàng đầu việc bảo vệ sức khỏe bổ sung nguồn dinh dưỡng cần thiết ngày Với tình hình dẫn đầu nước lĩnh vực sản xuất dầu thực vật tinh luyện nhiều người tiêu dùng lựa chọn, cơng ty phát triển c) Giá trị cốt lõi cơng ty LIÊM CHÍNH - XUẤT SẮC - ĐAM MÊ - SÁNG TẠO - HỢP TÁC - AN TOÀN xem giá trị xuyên suốt, kim nam cho hoạt động, công việc thành viên Wilmar CLV Bằng cách hiểu cách sâu sắc nội dung vận dụng đúng, đầy đủ linh hoạt giá trị cốt lõi cơng việc mình, nhân viên thể trách nhiệm thân việc bảo tồn, gìn giữ phát triển hệ thống tư tưởng chuẩn mực, sắc văn hóa hay tinh thần làm việc xuyên suốt Wilmar CLV Đây tảng vững chắc, động lực to lớn giúp Wilmar CLV vượt qua khó khăn thách thức, phát triển bền vững vươn tầm cao d) Thái độ Cơng ty ln có phục vụ tận tâm khách hàng, đặt sức khỏe khách hàng lên hàng đầu Các nhân viên nhiệt tình tư vấn khách hàng, giúp khách hàng hiểu công việc mà công ty làm hướng đến, nhằm cải thiện mặt 2.2 Đánh giá mặt tiêu cực biểu văn hóa tổ chức doanh nghiệp 2.2.1 Những biểu trực quan văn hóa tổ chức Các hoạt động liên quan đến xây dựng trì văn hóa tổ chức cơng ty thiếu đồng khơng thường xuyên Chưa có phối hợp phận, cá nhân công ty Các nghi lễ, lễ hội cơng ty hàng năm ít, nghi lễ chưa thu hút tham gia đông đảo nhân viên cơng ty Hình ảnh thương hiệu cơng ty năm qua chưa có đổi mới, phong phú chủng loại, kiến trúc công ty qua nhiều năm khơng có thay đổi khiến hình ảnh cơng ty màu sắc dẫn đến nhàm chán Tình hình kinh tế năm qua gặp biến động lớn, mà lương bổng, thưởng phúc lợi cho nhân viên chưa ổn định nên đội ngũ cơng nhân viên chưa có vững tin, chuyên tâm hăng hái tham gia sản xuất, xây dựng công ty lớn mạnh Công ty chưa có phương pháp kích thích hăng say lao động nhân viên, hoạt động diễn chưa thật bật Việc mặc đồng phục đến công ty nội dung quy định công ty, ngôn ngữ văn minh, đại, giúp đỡ lẫn công việc sống vấn đề mà ban lãnh đạo đề cập đến, nhiên công ty có ngơn ngữ chưa văn minh, đại, chưa thể quan tâm, giúp đỡ lẫn công việc 2.2.2 Các biểu phi trực quan văn hóa tổ chức doanh nghiệp Cơng ty chưa có kế hoạch tồn diện hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp để điều chỉnh hành vi người lao động cơng ty chưa thể có phối hợp phận, cá nhân công ty hoạt động Việc tổ chức hoạt động liên quan đến xây dựng văn hóa tổ chức thiếu đồng khơng thường xuyên Công ty chưa xây dựng mục tiêu văn hóa cần đạt chưa bước thật cụ thể quy trình xây dựng văn hóa tổ chức cho doanh nghiệp Việc thay đổi kiểm sốt văn hóa tổ chức cơng ty TNHH dầu thực vật Cái Lân chưa trọng quan tâm Nguyên nhân ban quản lý chưa sát việc Sự nhận thức việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tồn thể nhân viên công ty chưa cao Ban lãnh đạo dù biết tầm quan trọng văn hóa tổ chức chưa nắm vai trò ý nghĩa văn hóa tổ chức cơng ty Các nhân viên cơng ty chưa hiểu hết văn hóa tổ chức ý nghĩa cơng ty 10 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BIỂU HIỆN VĂN HĨA TỔ CHỨC TẠI CƠNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN 3.1 Giải pháp 3.1.1 Nâng cao nhận thức cho lãnh đạo cán nhân viên Văn hóa tổ chức giá trị vật chất tinh thần tất thành viên cơng ty tạo dựng nên Văn hóa tổ chức kết riêng người lãnh đạo mà tập thể lao động tạo nên Nếu có ban lãnh đạo cố gắng xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn hóa khơng phải văn hóa tổ chức Vì cơng ty cần có hiểu biết văn hóa tổ chức Quá trình bắt đầu tìm hiểu việc thông qua phương tiện thông tin, sách báo, internet, Trước hết ban lãnh đạo cần có hiểu biết đắn văn hóa tổ chức, từ truyền đạt hết đến nhân viên Từ đó, ban lãnh đạo thành lập đội công ty, tiến hành công tác đào tạo, phổ biến kiến thức văn hóa tổ chức cho nhân viên 3.1.2 Hồn thiện định hình văn hóa tổ chức Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân cần hồn thiện cấu trúc văn hóa tổ chức gồm cơng việc như:  Tiếp tục hồn thiện cấu trúc công ty: để tránh nhàm chán  Tổ chức thêm nhiều hoạt động lễ hội mang màu sắc riêng công ty  Thiết kế trang phục riêng cho nhân viên đưa quy định mặc trang phục đến công ty  Thiết lập chuẩn mực quy tắc ứng xử công ty 11  Xây dựng niềm tin cho nhân viên vào tầm nhìn sứ mệnh cơng ty  Giúp nhân viên hiểu tầm quan trọng việc đặt lợi ích lâu dài cơng ty lên hàng đầu: Tất định đưa phải đặt lợi ích dài hạn phát triển bền vững công ty  Xây dựng tinh thần đồng đội – đoàn kết chặt chẽ, quan tâm học hỏi lẫn lãnh đạo nhân viên, nhân viên với nhân viên: Coi trọng lợi ích, nguyện vọng thành viên khác, trọng đào tạo công việc  Xây dựng giá trị công ty trung thực, chăm chỉ, động, sáng tạo, tự hoàn thiện thân 3.1.3 Nâng cao hoạt động triển khai để xây dựng văn hóa tổ chức  Hồn thiện sách nhân sự: Tuyển dụng theo văn hóa tổ chức, cơng ty tuyển dụng người có phẩm chất đạo đức, giống với văn hóa tổ chức công ty  Truyền bá giá trị văn hóa tổ chức cơng ty đến đối tác, khách hàng cơng chúng  Có nhiều cách truyền bá sử dụng phương tiện truyền thông, thông qua hệ thống phân phối, thông qua sản phẩm hữu hình 3.1.4 Xây dựng quy tắc đạo đức, trách nhiệm Bộ quy tắc ứng xử bao gồm nội dung sau: - Trách nhiệm khách hàng: bảo đảm lợi ích hợp lý cho khách hàng đối tác; Giữ gìn chữ tín lúc nơi; Tác phong làm việc chuyên nghiệp, lịch tận tình - Trách nhiệm nhân viên ; Hết lòng hợp tác tương trợ đồng nghiệp công việc; Không đùn đẩy công việc lẫn nhau; Chung sức tạo lập môi trường làm việc nhân văn - Trách nhiệm lãnh đạo: Luôn gương mẫu; Tạo lập mơi trường làm việc minh bạch, bình đẳng có tổ chức 3.2 Kiến nghị 12 Để q trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH dầu thực vật Cái Lân doanh nghiệp khác diễn nhanh chóng hiệu quả, Nhà nước hiệp hội ngành nghề cần có số hành động cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi, như: Nhà nước cần đẩy mạnh thực nghiêm chỉnh, hiệu luật sở hữu trí tuệ, luật bảo hộ thương hiệu, trợ giúp doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu nước Nhà nước tiếp tục hoàn thiện quản lý nghiêm ngặt việc thực thi luật bảo hiểm xã hội, luật lao động để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao ý thức tôn trọng bảo vệ người lao động Nhà nước khuyến khích hình thành phát triển trung tâm tư vấn văn hóa doanh nghiệp cấp giấy phép hoạt động kinh doanh, không thu thu thuế thu nhập thấp số năm định KẾT LUẬN Một tổ chức phát triển tất thành viên hiểu đâu? Họ làm gì? Vai trò họ đến đâu? Với mục tiêu cụ thể họ sống môi trường công hiến chia sé ý kiến ghi nhận thành công…tất hiểu họ thành công không thiếu sức mạnh tập thể cơng ty Văn hóa tổ chức tạo cho tất người công ty chung tay làm việc, vượt qua giai đoạn thử thách, tình khó khăn hết làm việc quên mệt mỏi thời gian Văn hóa tổ chức tạo khích lệ động lực cho người, tạo khí làm nên chiến thắng Trong năm qua, bên cạnh việc không ngừng phát triển sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu người tiêu dùng, Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân nhận thức rõ đề cao việc thực nghĩa vụ, trách nhiệm doanh nghiệp với Nhà nước, cộng đồng xã hội Cơng ty có nhiều hoạt động ý nghĩa thể cao tinh thần trách nhiệm doanh nghiệp cộng đồng, xã hội Những hoạt động thiết thực ln đánh giá cao quan ban ngành tổ chức uy tin ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng thông qua nhiều khen giải thưởng cao q Cơng ty cần có hiểu biết văn hóa tổ chức doanh nghiệp để phát triển nữa, mang niềm tin, cố gắng công ty lên 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang web: Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân http://www.calofic.com.vn/ Đỗ Thị Phi Hồi (2009), Văn hóa doanh nghiệp, Nhà xuất học viện tài Nguyễn Hữu Lam(2015), Hành vi tổ chức – NXB Giáo dục TS Nguyễn Hữu Thân (2013), Quản trị nhân - NXB Thống kê PGS.TS. Bùi Anh Tuấn (2016), Giáo trình Hành vi tổ chức – NXB Thống kê Đức Minh (2017), Tồn cảnh tranh kinh tế Việt Nam tháng năm 2017: Nhiều tín hiệu khởi sắc! http://cafef.vn/toan-canh-buc-tranh-kinh-te-viet-nam9-thang-nam-2017-nhieu-tin-hieu-khoi-sac-2017092901145776.chn ThS Phạm Tiến Đạt (2016), Văn hóa doanh nghiệp - Yếu tố định phát triển doanh nghiệp http://thanhdo.edu.vn/hoi-nghi-hoi-thao/van-hoa-doanhnghiep-yeu-to-quyet-dinh-su-phat-trien-cua-doanh-nghiep 14 PHỤ LỤC 1.1 Các kiến trúc đặc trưng công ty Trụ sở công ty Nơi họp công ty 15 Nơi làm việc nhân viên văn phòng Khu tiếp khách Nhà xưởng 16 PHỤ LỤC 1.2 Logo công ty thương hiệu CALOFIC 17 PHỤ LỤC 1.3 Trang phục nhân viên sản xuất nhân viên văn phòng Trang phục nhà xưởng 18 Trang phục văn phòng 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh (chị) hãy đánh giá những biểu hiện của văn hóa tổ chức tại Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân , từ đó anh (chị) đưa ra giải pháp, kiến nghị., Anh (chị) hãy đánh giá những biểu hiện của văn hóa tổ chức tại Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân , từ đó anh (chị) đưa ra giải pháp, kiến nghị., CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN, CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN, CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BIỂU HIỆN VĂN HÓA TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm