SKKN day hoc theo chu de bai hoc mon CN12 nam hoc 2018 2019

43 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2019, 10:20

Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thực nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 hội nghị Trung ương khóa XI đổi toàn diện giáo dục đào tạo Thực chủ trương đổi đồng hình thức dạy học, phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá kết giáo dục Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều mơn học; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề xây dựng theo phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học học liệu để hỗ trợ hoạt động học người học; thử nghiệm tiến trình dạy học thiết kế (theo hướng dẫn Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014) Đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đặc biệt quan tâm trao đổi , thảo luận vấn đề xây dựng giáo án, kế hoạch dạy (theo quy định Công văn số 874/SGDĐT – GDTrH ngày 14/08/2018 Sở GDĐT Ninh Bình) việc xây dựng chủ đề dạy học nội mơn, chủ đề dạy học tích hợp liên mơn Xuất phát từ tình hình thực tế giảng dạy môn công nghệ lớp trường THPT Nho Quan A kết hợp để giảng dạy từ lựa chọn đề tài: Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Cơng nghệ lớp 12” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức môn học khác để giải tình thực tiễn; tăng cường khả vận dụng tổng hợp, khả tự học, tự nghiên cứu, tự thực hành học sinh; - Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết thực hành nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực dạy học theo phương châm "Học đôi với thực hành" - Góp phần đổi hình thức, phương pháp dạy học đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập, tăng cường hiệu sử dụng thiết bị dạy học ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Ngêi thùc đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” - Học sinh lớp 12 học theo chương trình chuẩn (Ban bản) trường THPT Nho Quan A - Giáo viên dạy môn Cơng nghệ trường THPT Nho Quan A - Tìm hiểu biện pháp nâng cao hiệu việc dạy học theo chủ đề học: “ Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Học sinh khối 12 học theo chương trình chuẩn (Ban bản) giáo viên dạy mơn Công nghệ trường THPT Nho Quan A - Lấy 2/4 lớp 12 trường THPT Nho Quan A phân công giảng dạy năm 2018 – 2019 để so sánh : Đó lớp 12D,12G so với lớp 12H,12K Giảng dạy hai phương pháp khác : Bài giảng dạy theo chủ đề học giảng dạy không dạy theo chủ đề học PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Thu thập thơng tin nghiên cứu tài liêu hệ thống hóa tài liệu có liên quan đến đề tài - Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành thực nghiệm lớp có giảng dạy theo chủ đề học lớp có giảng khơng dạy theo chủ đề học b mụn cụng ngh lp 12 đợc phân công giảng dạy để so sánh từ rút kết luận thực tiễn Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ A - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Dạy theo chủ đề môn : Công nghệ lớp 12 thông qua chủ đề học “Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” Kiến thức Sau học xong này, học sinh trình bày được: - Biết khái niệm, phân loại công dụng máy điện xoay chiều ba pha - Biết công dụng, cấu tạo, cách nối dây, nguyên lí làm việc máy biến áp ba pha - Biết công dụng, cấu tạo, nguyên lí làm việc cách nối dây động không đồng ba pha Kĩ - Tính hệ số máy biến áp ba pha - Biết cách đấu dây máy biến áp ba pha - Biết cách đấu dây động không đồng ba pha Thái độ: - Nhận thức tầm quan trọng máy điện ba pha thực tế sản xuất - Có ý thức sử dụng máy điện ba pha quy trình kĩ thuật bảo vệ mơi trường - Có ý thức tích cực, chủ động việc nghiên cứu máy biến áp động không đồng ba pha - Học sinh hứng thú với phương pháp học tập mới, tích cực học tập - Hợp tác trao đổi, thảo luận nhóm - Học sinh thể sản phẩm dự án học tập phát triển lực sáng tạo, thể giải pháp để trình bày Năng lực hình thành - Năng lực giải vấn đề - Năng lực hợp tác, tính tốn - Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật - Năng lực tự học, tự nghiên cứu - Năng lực sáng tạo * Năng lực sử dụng kiến thức liên môn - Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết thực hành nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực dạy học theo phương châm "Học i ụi vi thc hnh" Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” B CƠ SỞ THỰC TẾ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU GIÁO ÁN SỐ 1: Bài giảng : Không dạy theo chủ đề học (Thực lớp 12H 12K) Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết số: 28+29 theo PPCT Bài 25 : MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA MÁY BIẾN ÁP BA PHA (Tiết 1+2) I Mục tiêu học Kiến thức: - Biết khái niệm, phân loại công dụng máy điện xoay chiều ba pha - Biết công dụng, cấu tạo, cách nối dây, nguyên lí làm việc máy biến áp ba pha 2.Kỹ năng: - Tính hệ số máy biến áp ba pha - Biết cách đấu dây máy biến áp ba pha Thái độ: - Nhận thức tầm quan trọng máy điện ba pha thực tế sản xuất - Có ý thức sử dụng máy điện ba pha quy trình kĩ thuật bảo vệ mơi trường - Có ý thức tích cực, chủ động việc nghiên cứu máy biến áp Năng lực - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề - Năng lực hợp tác, tính tốn - Năng lực giao tiếp, sử dụng ngơn ngữ kĩ thuật II Chuẩn bị học Chuẩn bị giáo viên - Tranh vẽ SGK hình 25.1 đến 25.3.Một số tranh ảnh cấu tạo, nguyên lý làm việc MBA - Vật mẫu: Lõi thép MBA ba pha Các thép KTĐ: E,U,I Dây đồng Chuẩn bị học sinh - SGK Công nghệ 12 - Nghiên cứu 25 SGK - Đọc tài liệu tìm hiểu máy điện, cấu tạo, nguyên lý làm việc MBA ba pha thực tế Ngêi thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Cơng nghệ lớp 12” III Tiến trình học Hoạt động 1: Khởi động (…phút) * Mục tiêu: Tạo cho HS hứng thú có nhu cầu, mong muốn tìm hiểu máy điện ba pha * Phương thức: Hoạt động nhóm, dùng kĩ thuật cơng não Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Để thực tốt phần sau tiết học trước giáo viên cần yêu cầu học sinh ôn tập kiến thức động điện kết hợp với câu hỏi trải nghiệm nhà học sinh học máy điện xoay chiều, MBA pha học chương trình cấp THCS, nghề PT, Vật lí 11 tìm hiểu loại thiết bị làm việc có liên quan đến điện năng, dòng điện xoay chiều pha, ba pha thực tế mà em biết gia đình, sản xuất, tìm hiểu thơng tin máy biến áp ba pha, GV trình chiếu sơ đồ hệ thống điện quốc gia có che phần MBA, sơ đồ hình 22-2 Sơ đồ lưới điện cho học sinh nhận xét điểm khác biệt…KL tầm quan trọng MBA pha, đc pha Chia lớp thành nhóm thực trải nghiệm địa phương thơng qua kênh thơng tin nhóm lĩnh vực sau : - Nhóm : Tìm hiểu loại máy điện sử dụng thực tế ( tên gọi,sử dụng loại dòng điện gì, cơng suất, cách điều chỉnh, ứng dụng….) - Nhóm : Tìm hiểu loại MBA sử dụng thực tế ( tên gọi, sử dụng loại dòng điện, cơng suất máy, ứng dụng ) Bước 2: Thực nhiệm vụ Học sinh tiếp nhận thực nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi theo ý kiến cá nhân dựa quan sát kiến thức học Bước 3: Báo cáo thảo luận kết thực nhiệm vụ Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm báo cáo kết làm việc nhóm sau cho nhóm khác nhận xét bổ sung Bước 4: Đánh giá kết học tập Giáo viên nhận xét làm học sinh để làm tình kết nối vào * Sản phẩm dự kiến: Câu trả lời học sinh Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (…phút) 1- Khái niệm, phân loại công dụng máy điện ba pha * Mục tiêu: Biết cấu nhiệm vụ phân loại hệ thống * Phương thức: HS làm việc độc lập, dùng kỹ thuật công não, kỹ thuật khăn trải bàn Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Trên sở HS thực hoạt động phần khởi động GV giao nhiệm vụ cụ thể sau : Trên sở nhận biết thông qua trải nghiệm thực tế nội dung kiến thức phần I - trang 99 yêu cầu hs hình thành kiến thức : Quan sát hình vẽ trả lời cấc câu hỏi sau hoàn thành phiếu học tập Ngêi thùc đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” - Máy điện xoay chiều ba pha gì? Đặc điểm hoạt động máy điện xoay chiều ba pha? – Phân loại, công dụng Phiếu học tập Phân loại Bản chất hoạt động Cơng dụng Ví dụ Bước 2: Tiếp nhận thực nhiệm vụ: HS thảo luận để tìm câu trả lời cho câu hỏi Bước 3: Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác lại lắng nghe nhận xét, bổ sung Bước 4: Đánh giá, nhận xét Nhận xét thái độ, kết làm việc HS Nếu kết luận HS sai chưa tìm GV bổ sung hoàn chỉnh * Gợi ý sản phẩm: Là phần kiến thức hs cần nắm sau mục (Phần học sinh ghi để học) Nội dung I Khái niệm, phân loại công dụng máy điện xoay chiều ba pha 1.Khái niệm: Máy điện xoay chiều ba pha máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha Phân loại công dụng: + Máy điện tĩnh: Khi làm việc khơng có phận chuyển động + Máy điện quay: Khi làm việc có phận chuyển động tương - Máy phát điện: - Động điện: II- Tìm hiểu máy biến áp ba pha * Mục tiêu: Biết cấu tạo, nguyên lý làm việc của MBA pha * Phương thức: HS làm việc độc lập, dùng kỹ thuật công não, kỹ thuật mảnh ghép, kỹ thuật khn tri bn Ngời thực đề tài : Phạm Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp thành nhóm, phân cơng nhóm thực nội dung Quan sát hình ảnh sau nghiên cứu khái niệm, công dụng, cấu tạo MBA thông tin tham khảo MBA pha để trả lời câu hỏi sau : Nhóm Nhóm - Tìm hiểu phần 1,2 trang 100 trả lời câu hỏi sau phiếu học tập trình bày giấy A3 phát cho HS - Nêu khái niệm, công dụng MBA pha?* - Hình dạng, chiều dày thép lõi thép MBA ba pha?* - Phương pháp cách điện thép lõi thép MBA ba pha?* - Đặc điểm dây quấn MBA ba pha? (số cuộn dây quấn, thiết diện dây quấn… )* - Đặc điểm dây quấn lõi thép có ảnh hưởng đến hiệu suất MBA khơng? Tại sao? - Trình bày số ứng dụng cụ thể MBA pha thực tế ? Nhiệm vụ : Nghiên cứu nguyên lí làm việc cách đấu dây MBA pha Nhóm Nhóm Tìm hiểu cách đấu dây MBA pha( thơng qua hình 25-3) ngun lí làm việc thơng qua trả lời câu hỏi phiếu học tập trình bày giấy A3 phát cho HS - Sơ đồ đấu dây MBA ba pha? cách vẽ sơ đồ ( lấy vd ) * - Ký hiệu dây quấn MBA ba pha?* - Tại máy BA cung cấp điện cho hộ tiêu thụ, dây quấn thứ cấp thường nối hình có dây trung tính ? Cơng suất MBA cơng suất tiêu thụ có liên quan với không? Để máy hoạt động ổn định theo em ta nên sử dụng nguồn lượng điện ntn ? - Em nhắc lại nguyên lý hoạt động MBA pha?* - Biểu thức hệ số biến áp MBA pha?* - Nêu nguyên lý máy BA pha ? Cơng thức tính hệ số MBA mối liên hệ hai loại hệ số theo cách đấu dây ? * Ngêi thùc đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Cơng nghệ lớp 12” - Ta đấu nối máy biến áp pha thành máy biến áp ba pha không? vẽ sơ đồ đấu dây loại ? Bước 2: Tiếp nhận thực nhiệm vụ: HS thảo luận để tìm câu trả lời cho câu hỏi Bước 3: Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên trình bày kết quả, nhóm làm nhiệm vụ có nhiệm vụ bổ xung ý kiến hai nhóm khơng thực nhiệm vụ giáo viên đưa câu hỏi thống ý kiến Bước 4: Đánh giá, nhận xét Nhận xét thái độ, kết làm việc HS Nếu kết luận HS sai chưa tìm GV bổ sung hoàn chỉnh * Gợi ý sản phẩm: Là phần kiến thức hs cần nắm sau mục (Phần học sinh ghi để học) Nội dung II Máy biến áp ba pha Cấu tạo : a) Lõi thép: Có trụ từ gơng từ để khép kín mạch từ Lõi thép thép kĩ thuật điện mỏng hai mặt phủ sơn cách điện, ghép lại thành hình trụ b) Dây quấn : + Thường đồng bọc cách điện quấn quanh trụ từ + Có dây quấn sơ cấp, kí hiệu: AX, BY, CZ ba dây thứ cấp, kí hiệu ax, by, cz + Sơ đồ đấu dây kí hiệu cách đấu dây : Nguyên lí làm việc + Dựa nguyên lí cảm ứng điện từ + Hệ số biến áp pha: Kp  U p1 U p2 N1 N2 Ngời thực đề tài : Phạm Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” Với N1, N2 số vòng dây pha sơ cấp thứ cấp + Hệ số biến áp dây: Kd  Ud1 U d2 Hoạt động 3: Luyện tập (…phút) * Mục tiêu: - Mục tiêu : Kiểm tra đánh giá kết học tập chuyên đề thực theo định hướng đánh giá lực HS , củng cố lí thuyết học chuyên đề mức độ cao - Hình thức: Kiểm tra đánh giá có kết hợp sử dụng câu hỏi trắc nghiệm tự luận * Phương thức: Kĩ thuật tia chớp, thông tin - phản hồi Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Dùng câu hỏi : Câu : Sử dụng câu hỏi ghép đôi để tái kiến thức vừa học VD :A.Các cuộn sơ cấp MBA pha dùng phân phối điện B.Thường nối hình có dây trung tính (hoặc sử dụng phương pháp điền khuyết ) Câu 2: Mắc bóng đèn có U = 110V vào mạch điện pha dây với Ud = 380V, cách mắc đúng: A Mắc song song bóng thành cụm, cụm nối hình tam giác B Mắc nối tiếp bóng thành cụm, cụm nối hình tam giác C Mắc song song bóng thành cụm, cụm nối hình D Mắc nối tiếp bóng thành cụm, cụm nối hình Câu : Giải thích tác dụng bình dãn nở dầu MBA pha, MBA pha thiết bị điện từ tĩnh mà hoạt động phát tiếng kêu Câu : Làm tập trang 102 – SGK Bước : Thực nhiệm vụ - Làm việc cá nhân : Học sinh vận dụng kiến thức học để làm tập mức độ 1, hướng dẫn giáo viên kết hợp thơng qua tương tác nhóm cặp đơi ( Câu 1,2) - Hoạt động nhóm theo bàn người : Giải câu 3, nhóm thực câu, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để thực hoạt động sau thống nhóm Bước : Báo cáo kết - Giáo viên định số nhóm cử đại diện lên trình bày kết làm tập nhóm mình, HS nhóm khác lắng nghe góp ý với kết nhóm đại diện Bước : Đánh giá kết sản phẩm - Dựa vào kết thực nhiệm vụ kết luận giáo viên HS nhóm tự đánh giá kết thực - Sản phẩm học sinh cần hồn thành : kết trình bày, kết tập vận dụng Hoạt động 4: Vận dụng, tìm tòi, mở rộng (…phút) Bước : Chuyển giao nhiệm vụ + Hoạt động thực địa phương thông qua hệ thống câu hỏi, tập bám sát nội dung chủ đề có vận dụng kiến thức thực tế kiến thức liên mơn Ngêi thùc hiƯn đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” + Giáo viên giao cho học sinh nhà thực số nhiệm vụ sau - Đề xuất biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu lượng điện gia đình sx - Đặc điểm dây quấn lõi thép có ảnh hưởng đến hiệu suất MBA khơng?Tại sao? - Tìm hiểu địa phương : Hệ thống MBA pha, đc điện không đồng pha sử dụng địa phương : Hình ảnh, cơng dụng, sơ lược hoạt động cụ thể cách liên kết với hệ thống nguồn điện cung cấp, vẽ sơ đồ hệ thống điện + Nêu phương thức hoạt động thực hành cho học sinh trải nghiệm địa phương kết hợp kênh thơng tin, phân nhóm, họp nhóm trưởng hướng dẫn chuyển giao nhiệm vụ cho thành viên nhóm tham gia thu thập sử lí thơng tin Bước : Thực nhiệm vụ - Học sinh ghi chép nội dung tìm hiểu được, phân tích theo quy trình - Quy trình thực + Thu thập thông tin + Thực điều tra + Thảo luận với thành viên khác + Tham vấn giáo viên hướng dẫn Bước : Báo cáo kết - Đại diện học sinh báo cáo kết nhóm : Khẳng định tầm quan trọng loại máy điện ba pha sử dụng sản xuất đời sống Bước : Đánh giá kết thực nhiệm vụ vận dụng sản phẩm - Giáo viên chủ đánh giá kết thơng qua việc thực hoạt động phần trình bày nhóm - Giáo viên chủ động việc khai thác thơng tin học sinh tìm hiểu đặc biệt trọng kiểm tra khả hợp tác thành viên nhóm thực hoạt động tính tích cực tương tác nhóm - Sản phẩm hoạt động đưa vào nội dung ghi chép học sinh kết hợp phần tự đánh giá học sinh so với kết luận sản phẩm học sinh * Rút kinh nghiệm học: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm Nho Quan, ngày tháng năm NGƯỜI DUYỆT NGƯỜI SOẠN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết số: 30+31 theo PPCT Bài 26 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA (Tiết 1+ 2) Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A 10 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” Làm việc cá nhân : Học sinh vận dụng kiến thức học để làm tập mức độ 1, hướng dẫn giáo viên kết hợp thông qua tương tác nhóm cặp đơi ( câu 1,2,3,4) Hoạt động nhóm theo bàn người : Giải câu 5, nhóm thực câu, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để thực hoạt động sau thống nhóm Bước : Báo cáo kết Giáo viên định số nhóm cử đại diện lên trình bày kết làm tập nhóm mình, HS nhóm khác lắng nghe góp ý với kết nhóm đại diện Bước : Đánh giá kết sản phẩm: Dựa vào kết thực nhiệm vụ kết luận giáo viên HS nhóm tự đánh giá kết thực Sản phẩm học sinh cần hồn thành : Kết trình bày, sơ đồ đổi chiều quay, kết tập vận dụng Hoạt động 4: Vận dụng, tìm tòi, mở rộng (…phút) Bước : Chuyển giao nhiệm vụ Hoạt động thực địa phương thông qua hệ thống câu hỏi, tập bám sát nội dung chủ đề có vận dụng kiến thức thực tế kiến thức liên môn Giáo viên giao cho học sinh nhà thực số nhiệm vụ sau Đề xuất biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu lượng điện gia đình sản xuất Đặc điểm dây quấn lõi thép có ảnh hưởng đến hiệu suất MBA khơng?Tại sao? Tìm hiểu địa phương : Hệ thống MBA pha, động điện không đồng pha sử dụng địa phương : Hình ảnh, cơng dụng, sơ lược hoạt động cụ thể cách liên kết với hệ thống nguồn điện cung cấp, vẽ sơ đồ hệ thống điện Nêu phương thức hoạt động thực hành cho học sinh trải nghiệm địa phương kết hợp kênh thơng tin, phân nhóm, họp nhóm trưởng hướng dẫn chuyển giao nhiệm vụ cho thành viên nhóm tham gia thu thập sử lí thông tin Bước : Thực nhiệm vụ Học sinh theo nhóm thực theo kế hoạch lập, ghi chép nội dung tìm hiểu được, phân tích theo quy trình dạy học theo chủ đề học “Máy điện ba pha” * Quy trình thực + Lựa chọn chủ đề + Lập kế hoạch nhiệm vụ học tập + Thu thập thông tin Ngêi thùc đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 29 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” + Thực điều tra + Thảo luận với thành viên khác + Tham vấn giáo viên hướng dẫn Bước : Báo cáo kết Đại diện học sinh báo cáo kết nhóm : khẳng định tầm quan trọng loại máy điện ba pha sử dụng sản xuất đời sống + Tổng hợp kết + Xây dựng sản phẩm + Trình bày kết + Phản ánh lại trình học tập Bước : Đánh giá kết thực nhiệm vụ vận dụng sản phẩm: - Giáo viên chủ đánh giá kết thông qua việc thực hoạt động phần trình bày nhóm - Giáo viên chủ động việc khai thác thông tin học sinh tìm hiểu đặc biệt trọng kiểm tra khả hợp tác thành viên nhóm thực hoạt động tính tích cực tương tác nhóm - Sản phẩm hoạt động đưa vào nội dung ghi chép học sinh kết hợp phần tự đánh giá học sinh so với kết luận sản phẩm học sinh * Rút kinh nghiệm học: …………………………………………………………………………………… …… Ngày tháng năm Nho Quan, ngày tháng năm NGƯỜI DUYỆT NGƯỜI SOẠN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) KT QU T C: * Về phía giáo viên Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 30 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Cụng ngh lp 12 - Với giảng không dạy theo chủ đề học giáo viên phải din di nhiu, ỏp nhiu - Với giảng dạy theo chủ đề học giáo viên điều khiển học sinh thảo luận, tự học, tự nghiên cứu rút kết luận - Bằng thực tế giảng dạy tụi ó lm bin phỏp so sỏnh gia giảng không dy theo ch bi hc vi giảng dạy theo chủ đề học sau áp dụng giải pháp nhận thấy học sinh có hứng thú chủ động tự học, tự nghiên cứu tiết dạy có dạy theo chủ bi hc - Với giảng có dy theo chủ đề học có ưu điểm : + Giáo viên giảng chủ động đưa kiến thức có liên quan đến học học sinh chủ động tự học, tự nghiên cứu vấn đề đặt + Thái độ giảng dạy giáo viên nhẹ nhàng + Giáo viên tạo cho học sinh khả tư *Về phía học sinh - Với giảng không dạy theo chủ đề học khơng khí lớp học nặng nề Học sinh hứng thú học - Với giảng có dy theo ch bi hc có ưu điểm : + Học sinh hứng thú học bài, say sưa tìm hiểu kiến thức có liên quan đến học, tự nghiên cứu vấn đề đặt + Thái độ học tập học sinh nghiêm túc, chủ động sáng tạo học + Học sinh có khả tư cao - Víi giảng có dy theo ch bi hc khụng khí lớp học sơi học sinh trao đổi thảo luận hỏi đáp với Học sinh hứng thú học , chăm học - Häc sinh thÝch thú, say mê học tập, phát huy tính chủ động sáng tạo học tập khắc sâu kiến thức học - Học sinh đợc hoạt động nhiều hơn, đợc tìm tòi, phát huy tính sáng tạo c¸c tiÕt häc cã dạy theo chủ đề học Qua đó, cho thấy học sinh có hứng thú tiết học có dạy theo chủ đề học Các em biết vận dụng kiến thức học vào thực tế gia đình địa phương BẢNG THỐNG KÊ CÁC LỚP ĐÃ DẠY TRONG NĂM HC : 2018 2019 Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 31 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” Thái độ học tập học sinh tiết dạy theo chủ đề học Sĩ số Lớp Không hứng thú Số lượng % Số lượng % 12D 34 30 88,2% 04 11,8% 12G 36 30 83,3% 06 16.7% Tổng 70 60 85,7% 10 14,3% Thái độ học tập học sinh tiết không dạy theo chủ đề học Lớp Sĩ số Hứng thú Không hứng thú Số lượng % Số lượng % 12H 38 16 42,1% 22 57,9% 12K 36 13 36,1% 23 63,9% Tổng 74 29 39,2% 45 60,8% PhÇn III - KÕt thóc vÊn ®Ị I - Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A 32 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” Việc dạy học theo chủ đề học vào số môn giảng dạy nhà trường THPT nói chung việc làm cần thiết tình hình thực tế đặc biệt mơn cơng nghệ nói riêng việc dạy học theo chủ đề học hình thức nâng cao bước chất lượng học tập cho học sinh, tạo môi trường giáo dục mang tính bền vững Tơi nhận thấy phương pháp dạy học theo chủ đề học không giảng dạy mơn cơng nghệ lớp 12 nói riêng mà có hiệu cao học khác : Vật lý,Hóa học,Sinh học Điều kiện áp dụng : a Đối tượng áp dụng: - Áp dụng cho giáo viên dạy môn công nghệ tất giáo viên dạy môn : Vật lý, Hóa học, Sinh học - Áp dung giảng dạy cho học sinh cấp học THCS THPT - Sử dụng giảng theo chủ đề học việc giảng dạy cho học sinh vùng miền từ : Nông thôn, miền núi, thị xã, thành phố nước b.Điều kiện phương tiện - Phòng học đạt tiêu chuẩn Tài liệu có liên quan đến dạy học nhà trường - Trường học có phương tiện trình chiếu phòng học chun dùng (nếu có) 2.Hiệu kinh tế: - Tiết kiệm thời gian : Khi dạy học theo chủ đề học cơng nghệ, vật lý, hóa hoc, sinh học - Tiết kiệm tiền việc thực dạy học theo chủ đề học Hiệu xã hội : - Giáo viên : + Gây hứng thú cho học sinh, kích thích hoạt động học sinh trình học tập Vận dụng nhiều giác quan + Phát huy tính sáng tạo giáo viên + Gây chuyển biến, tạo niềm tin, say mê yêu nghề cho giáo viên + Nâng cao hiệu lên lớp, học sinh hiểu nhanh , nhớ lâu, phát triển tư đáp ứng thay đổi nhanh chóng cơng nghệ - Học sinh: Học sinh hiểu học cách sâu sắc, phát huy tính sáng tạo đem lại niềm vui, hứng thú, say mê học tập hơn, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức học theo chủ đề học Điều kiện khả áp dụng : - Điều kiện áp dụng: Đề tài hồn tồn thực q trình dạy học theo chủ đề học mơn : Cơng nghệ, vật lý, sinh học, hóa học… đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị giảng nghiêm túc, đặc biệt khai thác triệt để kiến thức sách giáo khoa, sách giáo viên để giảng nội dung xác phong phú, đồng thời phải liờn h thc tin Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 33 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” Về phương tiện dạy học : Có thể sử dụng trình chiếu đưa trước tư liệu hay ví dụ tình để học sinh nghiên cứu thảo luận rút kết luận - Khả áp dụng: Sáng kiến áp dụng tiết dạy học theo chủ đề học môn : Cơng nghệ, Vật lý, Hóa học, Sinh học II Những đề xuất kiến nghị xut a Đối với giáo viên : Việc dạy học theo chủ đề học trường học cần thiết Tuy nhiên, khơng phải dạy có kết hợp nội dung mà phải tuỳ nội dung phù hợp để tránh áp đặt, sáo rỗng Tùy vào mục tiêu cụ thể, giáo viên sử dụng nhiều hình thức lồng ghép khác tiết học nhằm tránh nhàm chán cho học sinh, giúp học sinh nhận thấy học điều thú vị, mẻ Đồng thời nâng cao hiệu việc dạy học theo chủ đề học mà không sai lệch mục đích, mục tiêu dạy Để học sinh có nhận thức sâu sắc thực tế ảnh hưởng đời sống chuyện dễ dàng, khơng phơ bày trước mắt em, mà người giáo viên phải kết hợp, chế biến từ kiến thức môn công nghệ mà em lĩnh hội để rút vấn đề Để làm điều đó, người giáo viên phải vận dụng, đúc kết linh hoạt, sáng tạo, có đam mê tập trung cơng sức, thời gian tìm kiếm, lựa chọn thơng tin, hình ảnh phù hợp với nội dung học b Đối với học sinh : Phải thích ứng với phương pháp tích cực, tự giác học tập, có ý thức trách nhiệm kết học tập kết chung lớp thơng qua việc tích cực thảo luận, suy nghĩ trình lĩnh hội tri thức, chiếm lĩnh nội dung học tập Kiến nghị Với mong muốn việc dạy học theo chủ đề học trường học cần thiết xin có số kiến nghị sau : a Đối với trường THPT : Cần cung cấp cho giáo viên tư liệu có liên quan tài liệu, sách, báo, đĩa VCD, DVD , mạng Internet có liên quan đến giảng b.Đối với Sở giáo dục Đào tạo : Hàng năm tổ chức tập huấn chuyên đề dạy học theo chủ đề học cho giáo viên giảng dạy số môn đặc biệt môn công nghệ để giáo viên cập nhật triển khai nhà trường Trên tồn nội dung đề tài mà tơi thực trường THPT Nho Quan A,với mong muốn cá nhân góp phần vào việc thực đổi phương pháp dạy học THPT Rất mong góp ý chân thành từ thầy giáo ,cô giáo bạn bè đồng nghiệp để đề tài tơi hồn thiện hơn, có hiệu áp dụng vào giảng dạy thực tế Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A 34 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” LỜI CẢM ƠN Do thời gian nghiên cứu đề tài có hạn nên đề tài tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ đóng góp ý kiến để đề tài tơi hồn chỉnh Qua đây, xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường THPT Nho Quan A nhóm Công nghệ tạo điều kiện giúp đỡ để nghiên cứu, triển khai hoàn thành tốt đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn ! Xác nhận quan, đơn vị Nho Quan, ngày 18 tháng năm 2019 Người thực đề tài Phạm Thanh Sn Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A 35 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa, sách giáo viên Công nghệ 12, - NXB Giáo dục 2008 Sách giáo khoa, sách giáo viên Kĩ thuật lớp 12 (chương trình cũ) - NXB Giáo dục năm 1999 Các website Intrenet : http://giaoducphothong.edu.vn ninhbinh.edu.vn, Wikipeda.com.vn, Google Thư viện trực tuyến Violet MỤC LỤC Nội dung Ngêi thùc hiƯn ®Ị tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A Trang 36 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1 - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - PHẠM VI NGHIÊN CỨU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ A - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU B - CƠ SỞ THỰC TẾ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU PHẦN III : KẾT THÚC VẤN ĐỀ 33 I – Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 33 II – NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 34 LỜI CẢM ƠN 35 TÀI LIỆU KHAM KHẢO 36 MỤC LỤC 37 PHỤ LỤC 38 PHỤ LỤC PHIẾU HỌC TẬP :Thời gian hoàn thành : (3 phút) Ngêi thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 37 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” Phân loại Máy điện Bản chất hoạt động Cơng dụng Ví dụ PHIẾU HỌC TẬP Thời gian hoàn thành : (3 phút) II - Cấu tạo động không đồng ba pha Tên học sinh nhóm : …………………………………………………………………………………………….… Phầ n STATO (Phần tĩnh) Nội dung câu hỏi Lõi thép có cấu tạo nào? Dây quấn có cấu tạo nào? PHIẾU HỌC TẬP :Thời gian hoàn thành : (3 phút) II - Cấu tạo động không đồng ba pha Tên học sinh nhóm : …………………………………………………………………………………………….… Phần ROTO(Phần quay) Nội dung câu hỏi Lõi thép có cấu tạo nào? Dây quấn có cấu tạo nh th no? Ngời thực đề tài : Phạm Thanh S¬N - Trêng THPT Nho Quan A 38 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” SỞ GD & ĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT NHO QUAN A BÀI KIỂM TRA : MÔN CÔNG NGHỆ 12 NĂM HỌC : 2018 - 2019 (Thời gian làm bài: 15 phút) Đề : Chẵn Lớp : Trên nhãn gắn vỏ máy động khơng đồng pha có ghi sau: DK.42-2, 3,8kW; /Y-220V/380V-15,5A/8,1A; 50Hz;  = 0,85 ; 1450 vòng/phút; cos = 0,83 ; 1980 Hãy giải thích số liệu kĩ thuật động ? SỞ GD & ĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT NHO QUAN A BÀI KIỂM TRA : MÔN CÔNG NGHỆ 12 NĂM HỌC : 2018 - 2019 (Thời gian làm bài: 15 phút) Đề : Lẻ Lớp: Từ trường quay Stato động khơng đồng pha có cực từ Tính tốc độ quay Rơto động biết : Hệ số trượt s = 0,04 Tần số dũng in f = 50Hz Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 39 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” SỞ GD - ĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA : MÔN CÔNG NGHỆ 12 NĂM HỌC : 2018 - 2019 (Thời gian làm bài: 15 phút) Đề : Chẵn Lớp: Câu Nội dung Điểm *DK.42-2 : Là kiểu động 1,0đ *3,8kW Công suất trục động 1,0đ */Y-220V/380V-15,5A/8,1A; 1,0đ + Khi động nối hình tam giác đưa lưới điện pha có điện áp dây 220V dòng điện dây 15,5A 1,0đ + Khi lưới điện pha có điện áp dây 380V động phải nối hình dòng điện dây 8,1A 1,0đ *50Hz;Tần số lưới điện xoay chiều 50Hz * = 0,85; Hiệu suất động 0,85% *1450 vòng/phút; Tốc độ quay trục rô to *cos = 0,83 : Hệ số công suất động 0,83 *1980 : Năm sản xuất động -1980 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ Đề : Lẻ Lớp: Câu Nội dung Áp dụng công thức : n1  60f 60f 60.50 n1    1500(vòng/phút) p p (vòng/phút) S n1 - n  n n1 (1  S ) n1 Điểm 2,5đ 2,5đ 2,5đ = 1500 (1 - 0,04) = 1440 (vòng/phút) Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A 2,5đ 40 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT NHO QUAN A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHĨM CƠNG NGHỆ Nho Quan, ngày 21tháng 01 năm 2019 BIÊN BẢN Họp nhóm chuyên môn thống xây dựng chủ đề học I.Thời gian địa điểm: - Thời gian: vào hồi 14h00 ngày 11 tháng 03 năm 2019 - Địa điểm: Phòng họp tổ Sinh- CN- Địa II Thành phần tham dự: - Tổng số thành viên nhóm: 03 người - Số thành viên có mặt: 03 người - Nhóm trưởng: Đ/c Chu Hải Sơn - Thư ký: Đ/c Trần Xuân Hưng - Giáo viên giảng dạy Đ/c Phạm Thanh Sơn III Nội dung: Để thực chuyên đề sinh hoạt chun mơn theo nghiên cứu học, nhóm Cơng Nghệ tiến hành họp để thảo luận thống nội dung sau: Chọn xác định mục tiêu kiến thức kĩ mà HS cần đạt tiến hành nghiên cứu hoc: - Bài chọn: Bài 25 + 26 CHỦ ĐỀ: MÁY ĐIỆN BA PHA (Tiết 28,29,30,31 theo PPCT môn CN Lớp12) I Vấn đề cần giải Bài học xây dựng sở tích hợp nội dung chương trình SGK Cơng nghệ 12: Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha – Máy biến áp ba pha Bài 26: Động khơng đồng ba pha Có thể thấy đề có nội dung liên quan mật thiết với Cụ thể: Máy biến áp ba pha động không đồng ba pha máy điện ba pha; làm việc chúng dựa nguyên lý cảm ứng điện từ lực điện từ Ở này, học sinh tìm hiểu: - Khái quát máy điện ba pha - Máy biến áp ba pha - Động không đồng ba pha II Nội dung – Chủ đề học Bài học có nội dung sau: Phần khái quát máy điện ba pha gồm nội dung sau: - Khái niệm máy điện ba pha - Phân loại công dụng máy điện ba pha Phần máy biến áp ba pha gồm nội dung sau: - Cấu tạo máy biến áp ba pha - Nguyên lý hoạt động máy biến áp ba pha Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trêng THPT Nho Quan A 41 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” - Cách đấu dây máy biến áp ba pha Phần động không đồng ba pha gồm nội dung sau: - Cấu tạo động không đồng ba pha - Nguyên lý hoạt động động không đồng ba pha - Cách đấu dây động không đồng ba pha Trên sở phân tích 02 25 26 trên, xác định học gồm chủ đề sau: Chủ đề 1: Khái niệm, phân loại công dụng máy điện ba pha Chủ đề 2: Cấu tạo máy biến áp ba pha Chủ đề 3: Nguyên lý hoạt động máy biến áp ba pha Chủ đề 4: Cách đấu dây máy biến áp ba pha Chủ đề 5: Cấu tạo động không đồng ba pha Chủ đề 6: Nguyên lý hoạt động động không đồng ba pha Chủ đề 7: Cách đấu dây động không đồng ba pha Thời gian thực hiện, lớp học giáo viên thực dạy minh họa -Thời gian thực : Từ 18/03/2019 đến ngày 08/04 /2019 - Tại lớp :12D 12G - Giáo viên giảng dạy: Phạm Thanh Sơn Thống xây dựng giáo án cho dạy minh họa: III Mục tiêu học Bài học thực 04 tiết với mục tiêu sau: 1.Kiến thức: - Biết khái niệm, phân loại công dụng máy điện xoay chiều ba pha - Biết cơng dụng, cấu tạo, cách nối dây, ngun lí làm việc máy biến áp ba pha - Biết cơng dụng, cấu tạo, ngun lí làm việc cách nối dây động không đồng ba pha Kỹ năng: - Tính hệ số máy biến áp ba pha - Biết cách đấu dây máy biến áp ba pha - Biết cách đấu dây động không đồng ba pha Thái độ: - Nhận thức tầm quan trọng máy điện ba pha thực tế sản xuất - Có ý thức sử dụng máy điện ba pha quy trình kĩ thuật bảo vệ mơi trường - Có ý thức tích cực, chủ động việc nghiên cứu máy biến áp động không đồng ba pha 4.Năng lực : - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề - Năng lực hợp tác, tính tốn - Năng lực giao tiếp, sử dụng ngơn ngữ kĩ thuật * Phương pháp kĩ thuật dạy học c bn: - Phng phỏp: Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 42 Đề tài : “Dạy học theo chủ đề học : Máy điện ba pha - Công nghệ lớp 12” + Phương pháp thuyết trình tích cực + Đàm thoại gởi mở + Thảo luận nhóm + Phương pháp dự án - Kĩ thuật: + Kĩ thuật công não + Kĩ thuật tia chớp VI Chuẩn bị học 1.Chuẩn bị giáo viên - Chuẩn bị giáo án điện tử - Đồ dùng dạy học: Máy chiếu; máy tính, bảng phụ, bút - Tài liệu sử dụng: Sách giáo khoa, sách giáo viên Công nghệ 12 - Tranh vẽ SGK hình 25.1 đến 25.3, 26-1 đến 26-3, Một số tranh ảnh cấu tạo, nguyên lý làm việc MBA động điện sưu tầm - Vật mẫu: Lõi thép MBA ba pha Các thép KTĐ: E,U,I Dây đồng, Động ba pha tháo rời Chuẩn bị học sinh - SGK Công nghệ 12 - Nghiên cứu 25, 26 SGK - Đọc tài liệu tìm hiểu máy điện, cấu tạo, nguyên lý làm việc MBA ba pha động điện xoay chiều ba pha thực tế VII Tiến trình học * Phân chia đơn vị kiến thức tổ chức hoạt động học: Hoạt động 1: Khởi động (…phút) Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (…phút) Hoạt động 3: Luyện tập (…phút) Hoạt động 4: Vận dụng, tìm tòi, mở rộng(…phút) * Rút kinh nghiệm học: …………………………………………………………………………………… …… THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ tên) Trần Xuân Hưng Nho Quan, ngày tháng năm NHÓM TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tờn) Chu Hi Sn Ngời thực đề tài : Phạm Thanh SơN - Trờng THPT Nho Quan A 43 ... phân công giảng dạy năm 2018 – 2019 để so sánh : Đó lớp 12D,12G so với lớp 12H,12K Giảng dạy hai phương pháp khác : Bài giảng dạy theo chủ đề học giảng dạy không dạy theo chủ đề học PHƯƠNG PHÁP... dẫn chuyển giao nhiệm vụ cho thành viên nhóm tham gia thu thập sử lí thông tin Bước : Thực nhiệm vụ Học sinh theo nhóm thực theo kế hoạch lập, ghi chép nội dung tìm hiểu được, phân tích theo. .. không dy theo ch bi hc vi giảng dạy theo chủ đề học sau áp dụng giải pháp nhận thấy học sinh có hứng thú chủ động tự học, tự nghiên cứu tiết dạy có dạy theo chủ bi hc - Với giảng có dy theo chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN day hoc theo chu de bai hoc mon CN12 nam hoc 2018 2019 , SKKN day hoc theo chu de bai hoc mon CN12 nam hoc 2018 2019 , * Phương thức: HS làm việc độc lập, dùng kỹ thuật công não, kỹ thuật các mảnh ghép, kỹ thuật khăn trải bàn., * Phương thức: HS làm việc nhóm, dùng kỹ thuật công não, kỹ thuật các mảnh ghép, kỹ thuật khăn trải bàn, * Phương thức: HS làm việc nhóm, dùng kỹ thuật công não, kỹ thuật các mảnh ghép, kỹ thuật khăn trải bàn., Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Mục lục

Xem thêm