Hóa học 9 (5 hoạt động)

260 191 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 17:06

Giáo án hóa học 9 cả năm mới (5 hoạt động) Tiết 1: ÔN TẬP ĐẦU NĂMI. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã học ở lớp 8: oxit, axit, bazơ, muối. Giúp HS ôn lại các bài toán về tính theo công thức, tính theo phương trình hoá học và các khái niệm về dung dịch độ tan, nồng độ dung dịch.2. Kĩ năng: Rèn luyện cho các em kĩ năng viết phương trình phản ứng kĩ năng lập công thức. Rèn luyện kĩ năng làm các bài toán về dung dịch.3. Thái độ: Yêu thích bộ môn4. Năng lực: Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:1. Chuẩn bị của GV: Giáo án, SGK, chuẩn KTKN Đồ dùng thiết bị: Nội dung kiến thức cơ bản lớp 8 Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, thực hành quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, hỏi và trả lời.. Chuẩn bị của HS: Ôn lại bài học lớp 8III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 2. Kiểm tra bài cũ: ( 0 phút )3. Bài mới( 40 phút ) Tiết 1: ÔN TẬP ĐẦU NĂM I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - Giúp HS hệ thống lại kiến thức học lớp 8: oxit, axit, bazơ, muối - Giúp HS ôn lại tốn tính theo cơng thức, tính theo phương trình hố học khái niệm dung dịch độ tan, nồng độ dung dịch Kĩ năng: - Rèn luyện cho em kĩ viết phương trình phản ứng kĩ lập công thức - Rèn luyện kĩ làm toán dung dịch Thái độ: - u thích mơn Năng lực: Sử dụng ngơn ngữ hóa học, nghiên cứu, lực tính tốn, lực giải vấn đề thơng qua mơn hóa học, lực sáng tạo, lực tự học, lực tự quản lí, lực giao tiếp, lực hợp tác II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Chuẩn bị GV: - Giáo án, SGK, chuẩn KTKN - Đồ dùng thiết bị: Nội dung kiến thức lớp - Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách tập, học tốt hóa học - Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày phút, nêu giải vấn đề, thuyết trình, hỏi trả lời Chuẩn bị HS: - Ôn lại học lớp III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức ( phút ) Kiểm tra cũ: ( phút ) Bài mới( 40 phút ) Giáo viên Học sinh Nội dung bi ghi -Giáo viên cho hs quan sát -Hs quan sát , trả lời câu NT ĐC sơ đồ(ghi phụ) hỏi cho ví dụ CHẤT hỏi theo sơ đồ PT HC -Câu hỏi : nguyên tử , -Nguyên tử (H,O); phân tử -Phản ứng hoá hợp: phân tử , đơn chất , hợp (H2,CO2);đơn chất (O- 2H2 + O2  2H2O chất ? Cho ví dụ 2,Fe);hợp chất (H2O,CO2) -Phản ứng phân huỷ: 2KClO3  KCl+3O2 -Giáo viên bổ sung kết -Hs trả lời (phản ứng phân -Phản ứng : luận huỷ , phản ứng thế, ) Zn+2HCl ZnCl2+H2 -Giáo viên yêu cầu hs cho -P/ứng oxi hoá khử: biết loại phản ứng hoá CuO+H2  Cu+H2O học học lớp va cho ví dụ -Giáo viên bổ sung kết luận -Gv yêu cầu hs nêu công -Hs trả lời n = m/M => m= n M thức tính mol chuyển n = V/ 22,4 => V= n đổi khối lượng, thể tích 22,4l HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10') ,lượng chất Mục tiêu: Luyện tậpluận củng cố-Hs nội làm dungbài bàitập họctheo nhóm -Gv bổ sung kết Phương dạy học: nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương -Gv yêu pháp cầu hs vận dụngDạy(bthọc 1,2,3,4) pháp trình; dụng cơng thuyết thức họcsửđể giảiđồ dung trực quan Định lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu sốhướng tậpphát (ghitriển bảng phụ ) thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp -Tìm đápthể số Gv có yêu cầu 1)số mol 16g H2quả :a) nhóm kiểm tra kết lẫn16 mol ; b) mol ; c) mol ; d) 32 mol 2) mol có khối lượng củaCO các2 tập 1,2, 3, :a) 44g ; b) 88g ; c) 176g ; d) 132g 3) O2 có 32g Riêng bàithể tậptích gv: a) có22,4l ; b) 44,8l ; c) 11,2l d) 67,2l 4) mol/l dung dịch có hồ tan 20g KNO3 kết : thểtính yêunồng cầu độ học sinhcủa850ml làm a) 0,233M ; b) Cứ 23,3M việc cá nhân qua; c) kết2,33M ; d) 233M 5) toàngv13g quảHoà củatan mỗihoàn tập yêukẽm vào dd HCl thu kẽm clorua (ZnCl 2) khí hiđro cầu nhóm nhận xét a gvViết kết pthh luận xảy b Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành c Tính thể tích hiđro thu đktc d Tính số mol HCl cần dùng Đáp án tập: b ; c ; a ; a 5) a.Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 b nZn = n ZnCl2 = 0,2 mol  m ZnCl2 = 0,2 x 136 = 27,2 g c nZn = n H2 = 0,2 mol  VH2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lit c nZn = n HCl = 0,2 x = 0,4 mol HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’) Mục tiêu: Vận dụng làm tập Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Nhắc lại cơng thức tính: Cm , C% , Vđktc , m , n giải thích đại lượng cơng thức HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi mở rộng (2’) Mục tiêu: Tìm tòi mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn nội dung kiến thức học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Vẽ sơ đồ tư khái quát lại nội dung học - Ôn lại dạng tập làm - Chuẩn bị sau CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Tiết – Bài 1: TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA OXIT KHÁI QT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - HS hiểu Oxit bazơ tác dụng với dung dÞch axit, oxit axit, nước dẫn PTHH tương ứng - Hiểu sở để phân loại oxit dựa vào tính chất hóa học chúng Kĩ năng: - Quan sát thí nghiệm rút t/c hóa học oxit bazơ, oxit axit - Viết phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học - Phân biệt số oxit cụ thể - Tính thành phần trăm khối lượng oxit hỗn hợp hai chất Thái độ: - Nghiêm túc học tập tìm hiểu mơn học T/c oxit thơng qua làm thí nghiệm Năng lực: Sử dụng ngơn ngữ hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, lực tính tốn, lực giải vấn đề thơng qua mơn hóa học, lực sáng tạo, lực tự học, lực tự quản lí, lực giao tiếp, lực hợp tác II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Chuẩn bị GV: - Giáo án, SGK, chuẩn KTKN - Đồ dùng thiết bị: Chuẩn bị cho nhóm HS làm thí nghiệm + Hố chất: CuO, CaO, CO2, P, HCl, Quỳ tím + Dụng cụ: Cốc, ống nghiệm, thiết bị đựng chế CO2, P2O5 - Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách tập, học tốt hóa học - Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, vấn đáp – tìm tòi, thực hành quan sát, trình bày phút, nêu giải vấn đề, thuyết trình Chuẩn bị HS: - Nước rửa vệ sinh thí nghiệm III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức ( phút ) b Kiểm tra cũ: ( phút ) - Nêu bước giải tập tính theo cơng thức hóa học tính theo phương trình hóa học ? Bài mới: ( 33 phút ) HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’) Mục tiêu: HS hiểu nội dung học cần đạt được, tạo tâm cho học sinh vào tìm hiểu Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Đọc tên phân loại oxít sau :CuO,SO2,P2O5,ZnO,Fe2O3, NO2 Từ phần kiểm tra cũ gv nêu hợp chất oxít ,vậy oxít có tính chất hố học ?Đó nội dung học hơm HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’) Mục tiêu: Oxit bazơ tác dụng với dung dÞch axit, oxit axit, nước dẫn PTHH tương ứng Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Giáo viên Học sinh Nội dung ghi -Gv nêu câu hỏi :Có phải tất -Hs trả lời :Các oxít 1.oxít bazơ có tính oxít bazơ tác dụng với bazơ tác dụng với chất hoá học ? nước tạo thành dung dịch bazơ H2O:Na2O, K2O aTác dụng với nước : hay khơng ? Các oxít bazơ khơng -Một số oxít bazơ tác dụng -Gvbổ sung kết luận tác dụng với nước với nước tạo thành dung dịch :CuO,FeO, bazơ (kiềm ) -Na2O(r)+H2O(l) NaOH (dd) -Gv hướng dẫn hs làm tn b.Tác dụng với axít : gv làm tn Oxít bazơ t/d với axít tạo -Gv giới thiệu phiếu học tập -Hs làm tn ý thành muối nước nêu rõ cách tiến hành quan sát gv làm tn thí CuO(r)+ 2HCl(l) t/n , phần tượng ,PTHH đê nghiệm1 CuO t/d với CuCl2(dd) + H2O(l) trống ( có) HCl -Gv yêu cầu hs nêu tượng -Cách tiến hành quan sát được, nhận xét viết sgk,hs thảo luận trả pthh lời câu hỏi -Gv bổ sung kết luận -Gv nêu câu hỏi : hảy kể oxít -Hs trả lời câu hỏi bazơ tác dụng với oxít c.Tác dụng với oxít axít : axít tạo thành muối oxít -Một số oxít bazơ t/d với oxít bazơ khơng tác dụng với oxít axít tạo thành muối axít (p/ứ chậm nên khơng làm -Hs trả lời CaO(r)+CO2(k) t/n ) :Na2O,K2O,BaO(t/d) CaCO3(r) -Gv nêu ví dụ p/ứ vơi tơi CuO,ZnO,Fe2O3.(ko (vơi sống đá vơi ) yêu cầu t/d) hs viết ptpứ -Gv yêu cầu hs phát biểu kết luận chung tính chất hố học oxít bazơ -Hs viết ptpứ -Gv bổ sung vàkết luận -Hs trả lời :(dựa vào mục a, b, c.) -Gv nêu câu hỏi có phải tất -Hs trả lời :nhiều oxít oxít axít tác dụng với axít t/d với H2O tạo H2O tạo thành axít khơng ? thành axít , số oxít -Gv bổ sung kết luận axít khơng t/d với H2O 2.Oxít axit có tính chất hố học ?: a-Tác dụng với H2O -Nhiều oxít axít t/d với H2O tạo thành dung dịch axít P2O5(r)+H2O (l)  H3PO4 (dd) -Hs quan sát ,ghi chép b-Tác dụng với bazơ : tương ,nhận -Oxít axít t/d với dung dịch xét viết PTHH bazơ tạo thành muối nước CO2(k) +Ca(OH)2(dd)CaCO3(r) +H2O (l) -Gv tiến hành t/n điều chế CO từ CaCO3 dung dịch HCl bình kíp cải tiến,dẫn khí CO2 vào nước vơi xuất đục dừng lại -Gv yêu cầu hs quan sát trình bày kết -Gv bổ sung kết luận -Hs trả lời -Từ tính chất( c) mục (1) g/v yêu cầu hs nêu t/c oxít axít với oxít bazơ -Hs trả lời -Gv bổ sung kết luận -Gv yêu cầu hs phát biểu kết luận chung t/c hoá học -Gv nhận xét, bổ sung kl -Hs trả lời c.Tác dụng với oxít bazơ Oxít axít tác dụng với số oxít bazơ tạo thành muối CO2 (k) +BaO (r)  BaCO3(r) Qua phần I em biết -Hs vận dụng phần I II/ Khái qt phân tính chất hố học oxít để dịnh nghĩa cho loại :1.Oxít bazơ bazơ ,oxít axít từ g/v hướng ví dụ oxít t/d với dung dịch axít tạo dẫn h/s dựa vào t/c riêng để thành muối nước định nghĩa 2.Oxít axít oxít t/d -Gv bổ sung kết luận với dung dịch bazơ tạo thành -Gv thông báo thêm oxít muối nước bazơ ,oxít axít học 3.Oxít lưỡng tính hố học 9.Oxít lưỡng tính oxít oxít trung tính học t/d với dung dịch bazơ t/d lớp sau với dung dịch axít tạo thành muốivànướcVDnhưAl2O3,Zn O 4.Oxít trung tính oxít khơng t/d với axít ,bazơ,nước VD CO,NO HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10') Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp + So sánh TCHH loại oxit có giống khác ? + Làm tập 3, SGK/6 - GV hoàn thiện * Bài tập : a ZnO b SO3 c SO2 d CaO e CO2 * Bài tập 4: a CO2 , SO2 b Na2O , CaO c Na2O , CaO , CuO d CO2 , SO2 HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’) Mục tiêu: Vận dụng làm tập Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp -Gv yêu cầu hs đọc phần ghi nhớ -Hs vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi Tính chất hố học chung oxít bazơ Tính chất hố học khác oxít bazơ Tính chất hố học chung oxít axít Tính chất hố học khác oxít axít Khái quát phân loại oxít HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi mở rộng (2’) Mục tiêu: Tìm tòi mở rộng kiến thức, khái qt lại toàn nội dung kiến thức học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Vẽ sơ đồ tư khái quát lại nội dung học - Làm tập lại SGK - Xem trước Tiết – Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - HS hiểu tính chất hố học, tính chất vật lý canxi oxit - Hiểu ứng dụng canxi oxit vào đời sống - Hiểu phương pháp điều chế CaO phòng TN công nghiệp Kĩ năng: - Dự đốn, kiểm tra kết luận tính chất hóa học CaO - Rèn luyện kĩ viết PTPư CaO kĩ làm tập hoá học Thái độ: - Cẩn thận, tiết kiệm, trung thực làm TN Năng lực: Sử dụng ngơn ngữ hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, lực tính tốn, lực giải vấn đề thơng qua mơn hóa học, lực sáng tạo, lực tự học, lực tự quản lí, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Chuẩn bị GV: - Giáo án, SGK, chuẩn KTKN - Đồ dùng thiết bị: Chuẩn bị đủ dụng cụ TN cho nhóm : + Hố chất: CaO, HCl, H2SO4 , CaCO3 , Ca(OH)2 + Dụng cụ: ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, giá ống nghiệm + Tranh ảnh lò nung vôi - Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách tập, học tốt hóa học - Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày phút, nêu giải vấn đề, thuyết trình, phân tích thơng tin Chuẩn bị HS: - Nghiên cứu trước III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức ( phút ) Kiểm tra cũ: ( phút ) - Trình bày tính chất hố học Oxit ? - Chữa tập SGK / : Giải: a, CaO + H2O -> Ca(OH)2 b, CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2 SO3 + H2O -> H2SO4 Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O Bài mới: ( 33 phút ) HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’) Mục tiêu: HS hiểu nội dung học cần đạt được, tạo tâm cho học sinh vào tìm hiểu Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp :Ô chữ hàng ngang gồm chữ ,đây tên gọi sản phẩm phản ứng nung vôi Hs trả lời :Can xioxít Gvhỏi canxi oxít có cơng thức hố học ,tên thơng thường, thuộc loại oxít nào? tính chất hố học sao? Hơm em nghiên cứu HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’) Mục tiêu: tính chất hố học, tính chất vật lý canxi oxit - Hiểu ứng dụng canxi oxit vào đời sống - Hiểu phương pháp điều chế CaO phòng TN cơng Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Giáo viên Học sinh Nội dung ghi Gv yêu cầu hs quan sát mẫu -Hs quan sát mẫu vơi I/Canxi oxít có tính vơi sống nhận xét trạng sống trả lời câu hỏi chất ? thái, màu sắc Tính chất vật lí : -Gv bổ sung kết luận Chất rắn, màu trắng, to nóng -Gv giới thiệu CaO có đầy đủ chảy khoảng 25850C tính chất oxít bazơ =>CaO có tính chất Tính chất hố học : hố học a.Tác dụng với nước :(p/ứ -Gv làm t/n :cho mẫu nhỏ -Hs quan sát nhận xét vôi ) CaO vào ống nghiệm ,nhỏ vài viết PTHH CaO(r) + H2O(l) giọt nước ,tiếp tục cho thêm Ca(OH)2 (r) nước , cho thêm vài giọt dd Ca(OH)2 tan nước, phenolphtalein -Hs ý phần tan tạo thành dd bazơ -Gv lưu ý tượng toả nhiệt mạnh phản ứng tơi vơi từ nêu số điểm lưu ý xử lí vơi -Hs ý lắng nghe -Gv thơng báo CaO có tính liên hệ thưc tế việc xử hút ẩm nhiều nên dùng để dụng vôi nông làm khô số chất ,gv nêu nghiệp ,xây dựng cách bảo quản CaO (trong không khí ) -Gv thực t/n cho CaO t/d -Hs quan sát tượng với dd HCl xảy viết PTHH b.Tác dụng với axít : -Gv hỏi tính chất hoá học -Hs suy nghĩ trả lời(khử CaO(r) ứng dụng chua, xư lí nước thải ) +HCl(dd)CaCl2(dd) lĩnh vực ? +H2O (l) -Gv hỏi vôi sống để lâu ngày -Hs trả lời :(vì có phản CaO t/d với dung dịch axít khơng khí có lợi hay có ứng CaO+ CO2 ) tạo thành muối nước hại ? c.Tác dụng với oxít axít : -Gv hỏi muốn hạn chế phản -Hs trả lời (tôi vôi sau CaO (r) +CO2 (k)  ứng phải xử lí nung CaCO3 (r) ? -CaO oxít bazơ -Gv hỏi CaO oxít ? -Hs trả lời :(oxít bazơ ) -Gv yêu cầu h/s đọc sgk -Hs đọc ,tóm tắt trả lời II/ Canxi oxít có ứng nêu ứng dụng CaO dụng ? -Gv bổ sung kết luận Dùng cơng nghiệp luỵện kim, cơng nghệp hố học ,khử chua đất trồng, xử lí nước thải cơng nghiệp, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường Gv yêu cầu h/s nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi nguyên liệu nhiên liệu trình sản xuất vôi -Gv yêu cầu h/s nghiên cứu sgk cho biết phản ứng xảy q trình nung vơi, viết PTHH xảy -Hs nghiên cứu sgk trả III/ Sản xuất canxi oxít lời ? 1Nguyên liệu : Đá vôi ,than đá ,củi ,dầu khí tự nhiên -Hs nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi ,viết PTHH 2.Các phản ứng hoá học xảy C(r) + O2 (k)  CO2 (k) t0 CaCO3(r)  CaO (r)+ CO2(k) 9000C Gv yêu cầu hs quan sát mẫu -Hs quan sát mẫu vơi I/Canxi oxít có tính vơi sống nhận xét trạng sống trả lời câu hỏi chất ? thái, màu sắc Tính chất vật lí : -Gv bổ sung kết luận Chất rắn, màu trắng, to nóng -Gv giới thiệu CaO có đầy đủ chảy khoảng 25850C tính chất oxít bazơ =>CaO có tính chất Tính chất hố học : hố học a.Tác dụng với nước :(p/ứ -Gv làm t/n :cho mẫu nhỏ -Hs quan sát nhận xét vôi ) CaO vào ống nghiệm ,nhỏ vài viết PTHH CaO(r) + H2O(l) Ca(OH)2 giọt nước ,tiếp tục cho thêm (r) nước , cho thêm vài giọt dd Ca(OH)2 tan nước, phenolphtalein -Hs ý phần tan tạo thành dd bazơ -Gv lưu ý tượng toả nhiệt mạnh phản ứng tơi vơi từ nêu số điểm lưu ý xử lí vơi -Hs ý lắng nghe -Gv thơng báo CaO có tính liên hệ thưc tế việc xử hút ẩm nhiều nên dùng để dụng vôi nông làm khô số chất ,gv nêu nghiệp ,xây dựng cách bảo quản CaO (trong khơng khí ) -Gv thực t/n cho CaO t/d -Hs quan sát tượng với dd HCl xảy viết PTHH b.Tác dụng với axít : -Gv hỏi tính chất hố học -Hs suy nghĩ trả lời(khử CaO(r) ứng dụng chua, xư lí nước thải ) +HCl(dd)CaCl2(dd)+H2O lĩnh vực ? (l) -Gv hỏi vôi sống để lâu ngày -Hs trả lời :(vì có phản CaO t/d với dung dịch axít khơng khí có lợi hay có ứng CaO+ CO2 ) tạo thành muối nước hại ? c.Tác dụng với oxít axít : -Gv hỏi muốn hạn chế phản -Hs trả lời (tôi vôi sau CaO (r) +CO2 (k)  CaCO3 ứng phải xử lí nung (r) ? -CaO oxít bazơ -Gv hỏi CaO oxít ? -Hs trả lời :(oxít bazơ ) 10 Tuần 34 Tiết 68 POLIME I Mục tiêu Kiến thức: Biết được:  Định nghĩa, cấu tạo, phân loại polime (polime thiên nhiên polime tổng hợp)  Tính chất chung polime Kỹ năng:  Viết PTHH trùng hợp tạo thành PE,PVC, từ monome  Phân biệt số vật liệu polime  Tính tốn khối lượng polime thu theo hiệu suất tổng hợp Thái độ - Giúp HS u thích mơn hóa học Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo Nêu mối quan hệ chất tự nhiên Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận học tập thực hành hoá học Năng lực cần đạt + Năng lực chung: - Năng lực giao tiếp - Năng lực tự học - Năng lực hợp tác + Năng lực riêng: - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực nghiên cứu thực hành hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức vào sống II Trọng tâm  Định nghĩa, đặc điểm cấu tạo, phân loại polime ( polime thiên nhiên polime tổng hợp)  Tính chất chung polime III Chuẩn bị - GV: - Một số mẫu vật chế tạo từ polime, ảnh sản phẩm chế tạo từ polime - HS: Học củ, chuẩn bị IV Tiến trình dạy học ổn định lớp: kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: 246 HS 1: Bài tập a) * Về thành phần nguyên tố: - Giống nhau: chứa cacbon, hiđro, oxi - Khác nhau: phân tử aminoaxetic ngồi ngun tố có nguyên tố nitơ * Về cấu tạo phân tử: - Giống nhau: có nhóm – COOH - Khác nhau: aminoaxetic có thêm nhóm – NH2 Nội dung HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’) Mục tiêu: HS biết nội dung học cần đạt được, tạo tâm cho học sinh vào tìm hiểu Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Chúng ta tìm hiểu học hơm HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’) Mục tiêu:  Định nghĩa, cấu tạo, phân loại polime (polime thiên nhiên polime tổng hợp)  Tính chất chung polime Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi -GV yêu cầu HS viết công thức của tinh bột xenlulozơ , polietilen -GV yêu cầu HS nhận xét đặc điểm chung kích thước phân tử , khối lượng phân tử -GV bổ sung kết luận -GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm(tơ tằm, , tinh bột, cao su, PE, PVC.)và yêu cầu HS phân loại polime theo nguồn gốc -GV bổ sung kết luận -GV cho nhóm HS thảo luận hồn thành phiếu -HS viết cơng thức(- 1.Polime gì? C6H10O5-)n ,(- CH2 - CH2 - )n -Khái niệm polime:Polime chất có phân tử -HS nhận xét (có ptử khối khối lớn nhiều mắc lớn) xích liên kết với toạ nên -HS làm theo yêu cầu -Phân loại polime : GV phân loại polime Polime thiên nhiên: tinh bột, xenlulozơ,cao su thiên nhiên … Polime tổng hợp :polietilen, polivinylclorua, tơ nilon -HS thảo luận nhóm *Cấu tạo :Gồm nhiều mắc hoàn thành phiếu học tập số xích liên kết với 247 học tập số -GV cho đại diện nhóm HS trình bày -GV yêu cầu nhóm khác nhận xét dạng tồn ptử polime -GV bổ sung kết luận -GV cho nhóm HS thảo luận hồn thành phiếu học tập số2 -GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày -GV u cầu nhóm khác nhận xét bổ sung tính chất vật lí -Mạch thẳng, mạch nhánh mạng khơng gian -Đại diện nhóm trình bày -Đại diện nhóm khác nhận xét *Tính chất vật lí:Chất rắn, khơng bay hơi, khơng tan -HS thảo luận nhóm nước dung hồn thành phiếu học tập số môi thông thường Một số polime tan axeton -Đại diện nhóm trình bày -Đại diện nhóm khác nhận xét PHIẾU HỌC TẬP SỐ Hồn thành bảng tổng hợp sau: Tên polime Cơng thức chung Mắt xích PE PVC Tinh bột xenlulozơ Một protein đơn giản PHIẾU HỌC TẬP SỐ2 Thí nghiệm Hiện tuợng -Đun nóng nhựa PE(túi nilon), PVC(ống nước nhựa) -Hồ tan số polime nước lạnh, nước nóng rượu etylic PE, PVC, tinh bột -Hoà tan crếp(cao su non) xăng, nhựa bóng bàn axeton PHIẾU HỌC TẬP SỐ3 1-Trong chất sau đây, dãy polime Dãy chất Tinh bột, xenlulozơ, cao su, tơ, nhựa tổng hợp Xà phòng, protein, chất béo, xenlulozơ, tơ nhân tạo Đá vôi, chất béo, dầu ăn, đường glucozơ, dầu hoả Đường saccarzơ, nhựa PE, tơ tằm, protein 248 Dạng mạch Nhận xét Lựa chọn PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1.Hoàn thành tập số sgk Nhựa polistiren(cán bàn chải đánh răng…) có cấu tạo mạch sau : -CH2-CH(C6H5)-CH2-CH(C6H5)-CH2-CH(C6H5)-CH2-CH(C6H5)a Hãy viết công thức chung công thức mắt xích cua polistiren b.Mạch polistiren thuộc loại mạch thẳng, mạch nhánh hay mạng không gian ? TIẾT -GV đưa số mẫu vật chế -HS quan sát mẫu vật CHẤT DẺO tạo từ chất dẻo:bàn chải ý lắng nghe để tìm hiểu -Chất dẻo loại vật liệu chế đánh răng, vỏ bút, ống nước thành phần chất dẻo từ polime có tính dẻo PVC… giới thiệu cách chế Chất hoá dẻo:là làm tăng tạo vật dụng Dẫn dắt tính dẻo để dễ gia cơng, tạo HS tìm hiểu thành phần hình chất dẻo Chất độn:làm tăng độ bền -GV bổ sung kết luận -HS ý lắng nghe học, độ bền nhiệt, tính chịu -GV cần lưu ý HS nước, chịu axit, chịu ăn mòn đặc tính chất độn, chất … phụ gia, gây độc đối Chất phụ gia:tạo màu ,mùi với người đơng vật Vì cần ý dùng dụng cụ chất dẻo để đựng -HS nêu ứng dụng chất nước uống, thực phẩm… dẻo -GV yêu cầu HS kể ứng dụng chất dẻo -GV bổ sung nhận xét -GV hỏi HS số tơ, sợi -HS trả lời ỨNG DỤNG CỦA SỢI mà em biết TƠ -GV yêu cầu HS phân loại -HS trả lời -Tơ polime có cấu chúng theo nguồn gốc tạo mạch thẳng trình chế tạo -Phân loại:Tơ thiên nhiên , -GV nhận xét đưa sơ -HS ý lắng nghe tơ hoá học(tơ nhân tạo, tơ đồ phân loại sgk quan sát sơ đồ tổng hợp) -GV yêu cầu HS nêu -HS trả lời ưu điểm tơ nhân tạo tơ tổng hợp so với tơ tự nhiên -HS ý lắng nghe -GV thông báo sản lượng tơ đáp ứng yêu cầu đời sống sản xuất 249 -GV hỏi HS số vật dụng chế tạo từ cao su -GV yêu cầu HS nêu ưu điểm cao su -GV nhận xét đưa sơ đồ phân loại cao su -GV thông báo thêm cách chế tạo cao su tổng hợp -HS trả lời (xăm lốp ô tô, xe máy,đệm ray…) -HS trả lời (tính đàn hồi, tính chịu nhiệt, …) -HS dựa vào sơ đồ để phân loại cao su -HS ý lắng nghe 3:TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG CỦA CAO SU -Cao su polime có tính đàn hồi Cao su có tính đàn hồi, khơng thấm nước, chịu mài mòn, cách điện, chịu axit, kiềm… -Phân loại:cao su thiên nhiên cao su tổng hợp HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10') Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp -GV đưa sơ đồ tổng kết polime yêu cầu hoàn thành theo sơ đồ sau Chất dẻo Tơ Cao su Khái niêm Tính chất Ưng dụng -Nếu dư thời gian GV yêu cầu HS đọc phần em có biết HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’) Mục tiêu: Vận dụng làm tập Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Sưu tầm số mẫu vật chế tạo từ chất dẻo:bàn chải đánh răng, vỏ bút, ống nước PVC… giới thiệu cách chế tạo vật dụng HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi mở rộng (2’) Mục tiêu: Tìm tòi mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn nội dung kiến thức học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Vẽ sơ đồ tư khái quát lại nội dung học HS học cũ nghiên cứu thực hành : Tính chất gluxit -Kẻ bảng tường trình, nghiên cứu tính chất tác dụng glucozơ với AgNO dd NH3, nhận biết glucozơ, saccarozơ, tinh bột 250 Tuần 35 Tiết 69 BÀI THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA GLUXIT I Mục tiêu Kiến thức:  Phản ứng tráng gương glucoz()r  Phân biệt glucozơ, saccarozơ hồ tinh bột Kĩ năng:  Thực thành thạo phản ứng tráng gương  Lập sơ đồ nhận biết dung dịch glucozơ , saccarozơ hồ tinh bột  Quan sát thí nghiệm, nêu tượng giải thích tượng  Trình bày làm nhận biết dung dịch nêu - viết phương trình HH minh họa thí nghiệm thực Thái độ - Giúp HS yêu thích mơn hóa học Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo Nêu mối quan hệ chất tự nhiên Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận học tập thực hành hoá học Năng lực cần đạt + Năng lực chung: - Năng lực giao tiếp - Năng lực tự học - Năng lực hợp tác + Năng lực riêng: - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực nghiên cứu thực hành hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức vào sống II Trọng tâm  Phản ứng tráng bạc  Phân biệt glucozơ, saccarozơ tinh bột 251 - Tiếp tục rèn luyện kỹ thực hành thí nghiệm, rèn luyện ý thức cẩn thận, kiên trì học tập thực hành hố học III Chuẩn bị - GV: + Dụng cụ: ống nghiệm, giá đựng ống nghiệm, đèn cồn, ống hút + Hoá chất: dd glucozơ, NaOH, AgNO3, NH3, tinh bột, iot, saccarozơ - HS: Học củ, chuẩn bị IV Tiến trình dạy học ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, chia dụng cụ hoá chất thực hành cho nhóm, treo bảng dụng cụ hố chất cần thiết để nhóm tự kiểm tra Kiểm tra cũ : Không kiểm tra Nội dung Hoạt động 1: Thí nghiệm 1:Tác dụng glucozơ với bạc nitrat dd amoniăc: Hoạt động GV Hoạt động HS ? Những dụng cụ, hoá - Dụng cụ: ống nghiệm, giá ống nghiệm, đèn cồn, cốc nớc chất cần thiết cho thí nóng nghiệm 1? - Hố chất: dd Glucozơ, NaOH, NH3, AgNO3 ? Thao tác thí nghiệm? - Thao tác: nhỏ dd AgNO3 vào ống nghiệm đựng dd NH3 ? Lu ý thao tác kĩ thuật Thêm dd glucozơ vào Ngâm cốc nớc nóng nào? - Lu ý: phải nhẹ tay, không lắc ống nghiệm để lớp bạc tạo thành sau PƯ bám lên ống nghiệm Sau phải rửa * Y/c HS làm thí thật ống nghiệm trung hồ axit gluconic lại nghiệm theo nhóm dd NaOH ? Hiện tợng quan sát đ- - HS làm thí nghiệm theo nhóm ợc? - Hiện tợng: lớp bạc trắng bám vào thành ống nghiệm ? Giải thích? (nh gơng) - Phản ứng oxi hoá glucozơ xảy : C6H12O6 + Ag2O* dd amoniăc C6H12O7 + 2Ag Hoạt động 2: Thí nghiệm 2:Phân biệt glucozơ, saccarozơ, tinh bột: Hoạt động Hoạt động HS GV ? Dụng cụ, hoá - Dụng cụ: ống nghiệm, giá ống nghiệm, đèn cồn, cốc vớc nóng, chất cần thiết? kẹp gỗ ? Dự đốn phơng - Hoá chất: dd: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, AgNO3, iot, amoniăc pháp? - PP: Dùng PƯ tạo phức màu với iot để nhận biết dd tinh bột ? Thao tác thí lỗng Dùng PƯ tráng gơng để phân biệt dd glucozơ saccarozơ nghiệm? - Thao tác: + Đánh số thứ tự lọ dd + Trích dd ống nghiệm, đánh số thứ tự tơng ứng + Nhỏ dd iot vào ống nghiệm ống dd đổi màu xanh tinh bột 252 + Lấy ống nghiệm đựng amoniăc, nhỏ dd AgNO3 vào, nhỏ tiếp dd lọ tơng ứng với ống nghiệm cha đợc nhận biết vào, đánh số thứ tự tơng ứng ngâm vào cốc nớc nóng ống có ? Lu ý kĩ thuật? kết tủa Ag bám thành ống nghiệm Glucozơ, lại ? Tiến hành thí saccarozơ nghiệm theo - Lu ý: đánh số thứ tự phải xác nhóm - HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm ? Hiện tượng? - Nêu tượng kết luận, ghi tên hoá chất vào lọ đánh số ban đầu luyện tâp-vận dụng - Yêu cầu nhóm tự nhận xét đánh giá : thái độ thực hành thành viên nhóm, kết quả, khó khăn sai sót kĩ thuật cần rút kinh nghiệm - GV nhận xét chung, tuyên dương nhóm có thái độ thực hành kết tốt, rút kinh nghiệm nhóm cha tốt - Yêu cầu thu dọn dụng cụ Hớng dẫn học nhà - Hoàn thành tường trình thực hành vào tập - Chuẩn bị ôn tập cuối năm 253 Tuần 36, tiết 68,69 Bài 56: ÔN TẬP CUỐI NĂM I/Mục tiêu: 1/Kiến thức: -HS thiết lập mối quan hệ chất vô cơ: kim loại, phi kim, oxit, axit, bazơ, muối biểu diễn sơ đồ học 2/Kĩ năng: -Biết thiết lập mối quan hệ chất vơ dựa tính chất phương pháp điều chế chúng -Biết chọn chất cụ thể để chứng minh cho mối quan hệ thiết lập -Vận dụng tính chất chất vơ học để viết PTHH biểu diễn mối quan hệ chất -Củng cố kiến thức học chất hữu Hình thành mối liên hệ chất Thái độ - Giúp HS u thích mơn hóa học Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo Nêu mối quan hệ chất tự nhiên Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận học tập thực hành hoá học Năng lực cần đạt + Năng lực chung: - Năng lực giao tiếp - Năng lực tự học - Năng lực hợp tác + Năng lực riêng: - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực nghiên cứu thực hành hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức vào sống II/Chuẩn bị: -HS ôn tập phân loại chất vô cơ, kim loại, phi kim Lấy ví dụ cụ thể cho sơ đồ mối quan hệ chất sgk -HS ôn tập phân loại hợp chất hữu tính chất hố học loại chất -Bảng phụ: Nội dung tập ghi bảng phụ Quan hệ Phương trình hoá học Kim loại – muối Kim loại – oxit bazơ Oxit bazơ – muối Bazơ – muối Phi kim – muối Phi kim – oxit axit Phi kim – axit Oxit axit – muối -Các phiếu học tập: 254 Phiếu học tập số Hợp chất Mêtan Êtilen Axêtilen Benzen Rượu êtylic Axit axetic Phiếu học tập số Công thức cấu tạo Hiđrocacbon Dẫn xuất hiđrocacbon Polime Các chất Thành phần Khối lượng phân tử Ưng dụng Phiếu học tập số Chọn PTHH làm ví dụ hồn thành PTHH mơ tả tính chất sau , ghi rõ điều kiện pứ Tính chất Phương trình hố học Các chất có tính chất Pứ cháy củacác hợp chấthữu Pứ clo, brôm Pứ cộng, trùng hợp Pứ với natri Pứ với kim loại Pứ với oxit bazơ, bazơ Pứ với muối Pứ thuỷ phân III/Tiến trình lên lớp: 1.ổn định: 2Bài cũ: 3.Bài mới: *Các hoạt động dạy học: Tiết 1: PHẦN I: HỐ VƠ CƠ -Giới thiệu bài:Chúng ta hồn thành chương trình , tiết nhìn lại xem có hành trang kiến thức hố học vơ để di tiếp đường tìm hiểu giới hố học Tiết 1-Hoạt động 1: Xây dựng mối quan hệ chất vô Nội dung ghi Giáo viên Học sinh I/Kiến thức cần nhớ: -GV yêu cầu nhóm HS -HS thảo luận nhóm hồn Mối quan hệ hoàn thành tập ghi thành tập ghi loại chất vô :xem SGK bảng phụ bảng phụ trang 167 -GV yêu cầu đại diện Phản ứng hoá học thể nhóm hồn thành tập -Đại diện nhóm hoàn mối quan hệ (xem bảng phụ thành tập 255 bảng sau) -GV yêu cầu nhóm bổ sung -Đại diện nhóm bổ sung -GV bổ sung kết luận Quan hệ Kim loại – muối Phương trình hố học Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 ; Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu Kim loại – oxit bazơ 4Al + 3O2  2Al2O3 ; FeO + CO  Fe + CO2 Oxit bazơ – muối FeO + 2HCl  FeCl2 + H2O ; FeCO3  FeO + CO2 Bazơ – muối Fe(OH)3 + 3HCl  FeCl3 + 3H2O ; FeSO + 2NaOH Fe(OH)2+ Na2SO4 Phi kim – muối 3Cl2 + 2Al  2AlCl3 ; 2NaCl  2Na + Cl2 Phi kim – oxit axit S + O2  SO2 ; 2H 2S + SO2  3S + 2H2O Phi kim – axit Cl2 + H2  2HCl ; 4HCl + MnO  MnCl2 + Cl2 + 2H2O Oxit axit – muối CO2 + 2NaOH  Na2CO3 +H2O ; CaCO  CaO + CO2 Hoạt động 2: Bài tập;: Luyện tập phương trình hố học -Dãy chuyển hố: -GV cho nhóm HS hồn -HS thảo luận nhóm hồn FeCl2 thành tập số thành BT2 -GV u cầu nhóm trình -Đại diện nhóm trình bày FeFeCl3Fe(OH)3 bày, nhóm khác nhận xét bổ -Đại diện nhóm khác nhận Fe2O3Fe sung xét -PTHH: -GV nhận xét bổ sung -HS ý lắng nghe FeCl2 + Zn ZnCl2+ Fe (có thể có nhiều cách thành 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 FeCl +3NaOH 3NaCl+ lập dãy chuyển đổi) Fe(OH)3 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O Fe2O3 + 3H22 Fe +3H2O Hoạt động 3:Luyện tập điều chế Các PP điều chế clo từ -GV cho nhóm HS hồn muối NaCl thành BT3 1.PP điện phân : -GV u cầu nhóm trình -Điện phân nóng chảy bày 2NaCl  2Na + Cl2 -GV yêu cầu nhóm khác bổ -Điện phân dd có màng sung -GV bổ sung nhận xét ngăn 2NaCl+ 2H2OCl2+H2+2NaOH Có thể dùng 256 -HS thảo luận nhóm,hồn thành BT3 -Đại diện nhóm trình bày -Đại diện nhóm khác bổ sung -HS ý lắng nghe pứ sau : -Điều chế theo dãy chuyển đổi NaCl  HCl  Cl2 Hoạt động 4: Luyện giải tập 3,2 -GV yêu cầu nhóm HS 0,05 mol nCu = 64 hồn thành BT5 (GV a.Các PTHH: hướng dẫn HS theo Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu bước: tìm hiểu đề,tóm tắt đề bài, xác định dạng BT, nêu (1) Fe2O3 +6 HCl 2FeCl3 PP giải) -GV u cầu nhóm trình +3H2O nCu = nFe = 0,05mol theo bày, nhóm khác nhận xét bổ (1) => mFe = 0,05 x 56 = 2,8g sung =>mFe2O3 = 4,8 – 2,8 = 2g -GV nhận xét, bổ sung %Fe = -Các nhóm HS thảo luận để hoàn thành BT5 xác định cho dạng toán hỗn hợp pt , chất rắn màu đỏ Cu,nêu cho cách tính % -Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung -HS ý lắng nghe 2,8 x100 = 41,67% 4,8 %Fe2O3 = 58,33% *Các hoạt động dạy học tiết 2:Phần II: HOÁ HỮU CƠ *Giới thiệu bài:Chúng ta hồn thành chương trình làm quen với hợp chất hữu cơ, tiết nhìn lại xem có hành trang kiến thức hoá học hữu để tiếp đường tìm hiểu giới tự nhiên ứng dụng chúng đời sống sản xuất Hoạt động 1:Công thức cấu tạo -Xem phần chuẩn bị -GV u cầu nhóm HS -Các nhóm HS hồn thành hoàn thành phiếu học tập phiếu học tập số -GV yêu cầu đại diện nhóm -Đại diện nhóm trình bày, trình bày, nhóm khác nhóm khác nhận xét, bổ nhận xét, bổ sung sung -GV nhận xét, bổ sung Hoạt động 2:Các phản ứng hoá học -Xem phần chuẩn bị -GV yêu cầu nhóm HS -Các nhóm HS hồn thành hồn thành phiếu học tập phiếu học tập số số2 -Đại diện nhóm trình bày, -GV hướng dẫn HS chọn nhóm khác nhận xét, bổ PTHH làm ví dụ sung hoàn thành PTHH, ghi rõ điều kiện pứ -GV nhận xét, bổ sung Hoạt động 3: Phân loại hợp chất hữu -Xem phần chuẩn bị -GV u cầu nhóm HS -Các nhóm HS hồn thành hoàn thành phiếu học tập phiếu học tập số 257 số3 hướng dẫn hs phân loai,nêu ứng dụng -GV u cầu đại diện nhóm trình bày ,nhóm khác bổ sung nhận xét Hoạt động 4: Phân biệt hợp chất hữu BT4:Câu câu C -GV yêu cầu HS hoàn thành BT5: BT a.TN1:Dùng dd Ca(OH)2 -GV nhận xét ,bổ sung nhận khí CO2 -GV yêu cầu HS hoàn thành TN2: Dùng dd brơm dư BT5 nhận khí lại -GV nhận xét, bổ sung qua b TN1:Dùng Na2CO3 nhận BT a,b,c.(chú ý cần axit axetic hướng dẫn tỉ mỉ để rèn TN2: Cho tác dụng với luyện kĩ trình bày cho Na nhận rượu etylic HS) c TN1: Cho tác dụng với Na2CO3 nhận axit axetic TN2: Cho tác dụng với AgNO3 NH3 dư nhận glucozơ Hoạt động 5:Rèn luyện kĩ giải tập 6,6 -GV yêu cầu HS hoàn thành BT6:nCO2 = = 0,15mol 44 BT6 (GV hướng dẫn HS nCO2= nC = 0,15mol tìm hiểu đề, xác định dạng 2,7 bài, tìm pp giải ) nH2O = = 0,15mol 18 -GV cho HS trình bày, 2nH2O = nH = 0,15x2= HS khác bổ sung , gv 0,3mol nhận xét kết luận mC= 0,15x 12= 1,8g mH= 0,3 x1= 0,3g mO= 4,5 -1,8 + 0,3 = 2,4g nO= -Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung nhận xét -Các nhóm HS hồn thành BT4 -Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung, nhận xét -HS ý lắng nghe -HS tìm hiểu đề, xác định dạng (tìm CTPT), tìm pp giải (tìm mC, mH, mO  nC, nH,, nO  CTPT) -HS trình bày bổ sung 2,4 = 0,15mol 16 CTPT dạng chung:CXHYOZ x : y : z = nC : nH : nO = 0,15: 0,3: 0,15= 1:2:1 (CH2O)n = 60  n= C2H4O2 4/Tổng kết, dặn dò: -Tiết 1:GV tổng kết lại tiết học hôm ơn nội dung mối quan hệ loại chất , cách viết PTHH, thực dãy biến hoá,pp điều chế, toán hỗn hợp 258 Dặn dò:làm tập:1,4 sgk GV hướng dẫn sau: BT1:a quỳ tím ; b quỳ tím; c H2O BT4: -Dùng quỳ tím ẩm, đem đốt cháy, làm lạnh sản phẩm -Tiết2:GV tổng kết lại tiết học hôm ôn nội dung : CTCT, PỨ HH, ứng dụng, dãy chuyển hố, nhận biết chất, tìm CTPT Dặn dò:về nhà làm BT: 3,7 GV hướng dẫn sau: BT3: dựa vào tính chất hố học chất dãy chuyển hoá BT7:Dựa vào thành phần phân tử để dự đốn (protein) -ơn theo đề cương để chuẩn bị thi học kì 259 260 ... ngữ hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, lực tính tốn, lực giải vấn đề thơng qua mơn hóa học, lực sáng tạo, lực tự học, lực tự quản lí, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực vận dụng kiến thức hóa học. .. - Hứng thú học tập, tìm hiểu mơn khoa học Năng lực: Sử dụng ngơn ngữ hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, lực tính tốn, lực giải vấn đề thơng qua mơn hóa học, lực sáng tạo, lực tự học, lực tự... lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp HS1: Trình bày tính chất hóa học SO2 , viết phương trình hóa học minh họa HS2: Làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa học 9 (5 hoạt động), Hóa học 9 (5 hoạt động), THU BI NHN XẫT GI KIM TRA:, Nội dung bài mới:, Tớnh cht v ng dng:, Cỏc phõn t etilen cú kt hp c vi nhau khụng?, Axetilen cú lm mt mu dung dch Brom khụng?:, III. Du m v khớ thiờn nhiờn Vit Nam, III. S dng nhiờn liu như th no cho hiu qu:, - GV nờu PP iu ch ru etylic bng PP cụng nghip i t C2H4. Ru ny ch yu c dựng lm nguyờn liu, dung mụi cho cụng nghip v nhiờn liu (cn)., Tỏc dng vi ru etylic:, Hưng dn hc nh:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm