Hóa học 8 (5 hoạt động)

258 93 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 16:58

Giáo án Hóa học 8 cả năm mới (5 hoạt động) Tiết 1: ÔN TẬP ĐẦU NĂMI. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã học ở lớp 8: oxit, axit, bazơ, muối. Giúp HS ôn lại các bài toán về tính theo công thức, tính theo phương trình hoá học và các khái niệm về dung dịch độ tan, nồng độ dung dịch.2. Kĩ năng: Rèn luyện cho các em kĩ năng viết phương trình phản ứng kĩ năng lập công thức. Rèn luyện kĩ năng làm các bài toán về dung dịch.3. Thái độ: Yêu thích bộ môn4. Năng lực: Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:1. Chuẩn bị của GV: Giáo án, SGK, chuẩn KTKN Đồ dùng thiết bị: Nội dung kiến thức cơ bản lớp 8 Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, thực hành quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, hỏi và trả lời.. Chuẩn bị của HS: Ôn lại bài học lớp 8III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 2. Kiểm tra bài cũ: ( 0 phút )3. Bài mới( 40 phút ) Tuần : Tiết : Ngày soạn : Ngày giảng: MỞ ĐẦU MƠN HỐ HỌC A Mục tiêu Kiến thức: HS hiểu hoá học khoa học nghiên cứu chất, biến đổi chất ứng dụng chúng Bước đầu HS thấy tầm quan trọng hoá học đời sống định hình phương pháp học tập mơn Kĩ năng: HS biết cách quan sát, làm quen với số thao tác, dụng cụ hoá chất đơn giản Thái độ: Giáo dục lòng u thích mơn hố học nói riêng khoa học nói chung Năng lực- phẩm chất: Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp B.Chuẩn bị Giáo viên : Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, bơm hút, giá TN, ống nghiệm, kẹp gỗ ( Khay thí nghiệm ) Hoá chất : dd NaOH, dd CuSO4 , đinh sắt, dd axit HCl Học simh : Tìm hiểu trước nội dung học C Các phương pháp kĩ thuật dạy học Hình thức tổ chức dạy học: Trên lớp – Hoạt động cá nhân, cặp đôi, lớp Phương pháp dạy học: DH nhóm nhỏ – nêu giải vấn đề Kỹ thuật DH: Giao nhiệm vụ, chia nhóm D Tiến trình tiết học Ổn định tổ chức: 8A: 8B: Giáo viên nêu u cầu mơn Các em đă biết hoá học? GV: Nêu vài tượng hoá học đời sống, tự nhiên GV: Nêu nguyên tắc làm việc, yêu cầu môn học Giáo viên giới thiệu sơ lược chương trình hố học lớp Bài HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’) Mục tiêu: Bước đầu HS thấy tầm quan trọng hoá học đời sống định hình phương pháp học tập môn Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học , giải vấn đề - Cách thức tiến hành: GV: Hãy liệt kê số loại chất sống mà em biết thường gặp? HS: - Hoạt động cá nhân Liệt kê chất biết - Thảo luận cặp đôi - Thảo luận lớp GV: Việc tìm hiểu chất có mục đích gì?HS trả lời GV dẫn dắt vấn đề Hóa học mơn khoa học thực nghiệm Lại môn khoa học mẻ với học sinh bậc THCS Khi học tập môn hóa học giúp giải thích nhiều tượng tự nhiên, sống mà mơn khoa học khác chưa khơng giải thích Bên cạnh đó, thấy mối quan hệ mơn Hóa học với mơn khoa học khác như: Sinh học, vật lý, toán học, địa lý… HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’) Mục tiêu: Tầm quan trọng hoá học đời sống định hình phương pháp học tập mơn Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp -Giới thiệu sơ lược Hoạt động theo nhóm: I HĨA HỌC LÀ GÌ ? mơn hóa học +Quan sát ghi: Nhận xét chương trình *Ống nghiệm 1: dung dịch *Nhỏ vài giọt dd CuSO4 -Để hiểu “Hóa học gì” CuSO4: suốt, màu vào ống nghiệm đựng dd tiến hành xanh NaOH Ở ống nghiệm số thí nghiệm sau: *Ống nghiệm 2: dung dịch có chất màu xanh, +Giới thiệu dụng cụ NaOH: suốt, khơng khơng tan tạo thành hóa chất  u cầu HS màu *Thả đinh sắt vào ống quan sát màu sắc, trạng *Ống nghiệm 3: dung dịch nghiệm đựng dd HCl  thái chất HCl: suốt, khơng ống nghiệm có bọt khí +u cầu học sinh đọc màu xuất hiện.Hóa học khoa TN1 vµ TN *Đinh sắt: chất rắn, màu học nghiên cứu chất, SGK/3 xám đen biến đổi +Hướng dẫn HS làm thí +Làm theo hướng dẫn ứng dụng chúng nghiệm theo nhóm giáo viên *Dùng ống hút, nhỏ vài +Quan sát, nhận xét giọt dd CuSO4 ống +Ghi nhận xét giấy nghiệm vào ống nghiệm *Thả đinh sắt vào ống đựng dd NaOH nghiệm đựng dd CuSO 4*Thả đinh sắt vào ống Đều có biến đổi chất nghiệm đựng dd HCl Hóa học khoa học *Thả đinh sắt vào ống nghiên cứu chất, nghiệm đựng dd CuSO4 biến đổi ứng dụng  Yêu cầu nhóm quan chúng sát, rút nhận xét ?Tìm đặc điểm giống thí nghiệm ?Tại lại có biến đổi chất thành chất khác Chúng ta phải nghiên cứu tính chất chất  Ứng dụng tính chất vào sống -u cầu HS đọc câu hỏi mục II.1 SGK/4 -Thảo luận theo nhóm để trả lời câu hỏi.(4’) -Yêu cầu nhóm trình bày kết thảo luận nhóm -Giới thiệu tranh: ứng dụng oxi, nước chất dẻo ?Theo em hóa học có vai trò sống ? -Yêu cầu HS tự đọc mục III SGK/5 -Thảo luận theo nhóm nhỏ (5’) để trả lời câu hỏi sau: “Muốn học tốt mơn hóa học em phải làm ?” -Gợi ý cho HS thảo luận theo phần: -Yêu cầu nhóm trình bày, bổ sung - HS đọc câu hỏi SGK -Thảo luận ghi vào giấy +Vật dụng dùng gia đình: ấm, dép, đĩa +Sản phẩm hóa học dùng nơng nghiệp: phân bón, thuốc trừ sâu, chất bảo quản, … +Sản phẩm hóa học phục vụ cho học tập: sách, bút, cặp, … +Sản phẩm hóa học phục vụ cho việc bảo vệ sức khỏe: thuốc,… -Cá nhân tự đọc SGK/5 -Thảo luận nhóm ghi vào giấy theo câu hỏi ?Các hoạt động cần ý học tập mơn ?Tìm phương pháp tốt để học tập mơn hóa học +Đại diện nhóm báo cáo thảo luận nhậ xét bổ sung +Đại diện nhóm khác nhận xét chéo -Cuối cng HS ghi nội dung bi học II HĨA HỌC CĨ VAI TRỊ NHƯ THẾ NÀO TRONG ĐỜI SỐNG CỦA CHÚNG TA? Hóa học có vai trò quan trọng đời sống chúng ta.Như: Sản phẩm hóa học: làm thuốc chữa bệnh, phân bón … III CÁC EM CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ HỌC TỐT MƠN HĨA HỌC ? +Thu thập tìm kiếm kiến thức +Xử lý thơng tin +Vận dụng +Ghi nhớ +Biết làm thí nghiệm quan sát thí nghiệm +Có hứng thú say mê +Phải nhớ cách chọn lọc +Phải đọc thêm sách ?Vậy theo em học coi học tốt mơn hóa học HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10') Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp GV yêu cầu HS đọc nội dung kết luận SGK N1: ? Thế hoá học? N2: ?Vai trò Hóa học đời sống? N3: ? Cách học tốt mơn hóa học? HS: Đọc thơng tin Ghi ý kiến theo câu hỏi nhóm Thảo luận Trả lời câu hỏi theo nội dung giao HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’) Mục tiêu: Vận dụng làm tập Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp GV: Yêu cầu HS giải thích tượng: Khi ốm, người bệnh y-bác sỹ truyền chất muối đường vào thể qua đường tĩnh mạch HS: Hoạt động cá nhân Thảo luận nhóm Thảo luận lớp Kết luận: Giúp thể nhận lại chất cần thiết hoạt động trao đổi chất nhằm tăng cường khả phục hồi HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi mở rộng (2’) Mục tiêu: Tìm tòi mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn nội dung kiến thức học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp -Kể tên ứng dụng mà hóa học đem lại sinh hoạt gia đình HS - Thử giải thích tượng hóa học câu ca dao: Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên Tuần : Tiết : Ngày soạn : Ngày giảng: CHƯƠNG : CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ CHẤT A Mục tiêu Kiến thức: Khái niệm chất tính chất chất Khái niệm chất nguyên chất hỗn hợp Cách phân biệt chất nguyên chất hỗn hợp Kĩ năng: HS tập thói quen quan sát làm quen với dụng cụ, hoá chất, thao tác TN Phân biệt chất với vật thể, chất tinh khiết hỗn hợp - Phương pháp tách chất tinh khiết khỏi hỗn hợp So sánh tính chất vật lí số chất gần gũi Thái độ: Giáo dục lòng u thích mơn hố học Năng lực- phẩm chất: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp B Chuẩn bị Giáo viên : - Giáo án, số chất Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, đèn cồn kẹp, bát sứ, kiềng Hố chất: NaCl, đường kính, Cu, Fe Học sinh : Tìm hiểu trước nội dung học C Các phương pháp kĩ thuật dạy học Hình thức tổ chức dạy học: Trên lớp – Hoạt động cá nhân, cặp đôi, lớp Phương pháp dạy học: DH nhóm nhỏ – nêu giải vấn đề Kỹ thuật DH: Giao nhiệm vụ, chia nhóm D Tiến trình tiết học Ổn định tổ chức: 8A: 8B: Kiểm tra cũ (3 phút) ? Mơ tả lại thí nghiệm H2 SGK/3, từ nêu tượng trả lời hố học gì? ? Vì cần hiểu biết hố học? HS: Trả lời HS khác nhận xét câu trả lời bạn GV: Đánh giá cho điểm Các hoạt động học HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’) Mục tiêu: HS biết nội dung học cần đạt được: CHẤT NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ CHẤT Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học , giải vấn đề - Cách thức tiến hành: GV: Hãy nêu chất liệu sản xuất vật dụng đơi đũa gia đình em? HS: Hoạt động độc lập Ghi thông tin Thảo luận cặp đôi Thảo luận lớp Kết luận Xung quanh có nhiều chất hóa học Hàng ngày tiếp xúc sử dụng hạt gạo, củ khoai,quả chuối,máy bơm…và bầu khí Những vật thể có phải chất khơng? Chất vật thể có khác nhau? Để hiểu rõ phần tìm hiểu học hơm : HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’) Mục tiêu: Khái niệm chất tính chất chất Khái niệm chất nguyên chất hỗn hợp Cách phân biệt chất nguyên chất hỗn hợp Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ? Hãy kể tên số vật thể -Bàn ghế, sách, bút, quần áo, I.CHẤT CÓ Ở xung quanh cỏ, sông suối, … ĐÂU? -Các vật thể xung quanh ta -Cá nhân tự đọc SGK Chất có khắp chia thành loại -Học sinh thảo luận nhóm (4’) nơi, đâu có vật chính: vật thể tự nhiên -Đại diện nhóm trình bày, thể có chất vật thể nhân tạo.Hãy đọc nhóm lại nhận xét, bổ sung SGK mục I/7, thảo luận Vật thể theo nhóm để hồn thành T Tên vật Tự Chất cấu Nhâ bảng sau: T thể nhiê n tạo tạo vật thể T T Tên vật thể Vật thể Tự Nhâ nhiê n tạo n Chấ t cấu tạo vật thể Cây mía Sách Bàn ghế Sơng suối Bút bi n Cây mía Sách Bàn ghế Sông suối Bút bi … … X X X X X Đường, nướcxenlul o Xenlulo Xenlulo Nước, … Chất dẻo, sắt, … -Chất có vật thể, đâu có vật thể nơi có chất hay chất có khắp nơi -Nhận xét làm nhóm *Chú ý: Khơng khí: vật thể tự nhiên gồm: Oxi, Nitơ, Cacbonic,… ?Qua bảng theo em: “Chất có đâu ?” -Thuyết trình: Mỗi chất có tính chất định: +Tính chất vật lý:  ví dụ: màu sắc, mùi vị, trạng thái, tính tan, nhiệt độ sơi, … +Tính chất hóa học:  ví dụ: tính cháy được, bị phân huỷ, … - Ngày nay, khoa học biết Hàng triệu chất khác nhau, Vậy, làm để biết tính chất chất ? - Các nhóm thảo luận tiến hành số thí nghiệm -Hướng dẫn: + Muốn biết muối ăn, nhơm có màu gì, ta phải làm ? + Muốn biết muối ăn, nhơm có tan nước khơng, theo em ta phải làm ? + ghi kết vào bảng sau: -Nghe – ghi nhớ ghi vào 1.MỖI CHẤT CÓ -Thảo luận nhóm (5’) để tìm cách NHỮNG TÍNH xác định tính chất chất CHẤT NHẤT Cách Tính chất ĐỊNH Chất thức tiến hành Quan sát chất -Chất rắn, màu trắng bạc -Khơng tan nước - a Tính chất vật lý: + Trạng thái, màu NHÔM sắc, mùi vị -Cho + Tính tan vào nước nước -Chất rắn, + Nhiệt độ sôi, Quan màu trắng nhiệt độ nóng chảy sát -Tan Muối -Cho nước + Tính dẫn diện, vào -Không cháy dẫn nhiệt nước + Khối lượng riêng -Đốt Người ta thường dùng cách b Tính chất hóa học:khả biến sau: đổi chất thành +Quan sát chất khác +Dùng dụng cụ đo VD: khả bị +Làm thí nghiệm phân hủy, tính cháy được, … Chất Cách Tính Cách xác định tính thức tiến chất chất chất: hành chất Nhôm +Quan sát Muối +Dùng dụng cụ đo -Vậy cách người +Làm thí nghiệm ta xác định tính chất chất ? -Giải thích cho HS cách dùng dụng cụ đo -Thuyết trình: +Để biết tính chất vật lý: quan sát, dùng dụng cụ đo hay làm thí nghiệm +Để biết tính chất hóa học chất phải làm thí nghiệm Tại chúng phải tìm hiểu tính chất chất việc biết tính chất chất có ích lợi ? Để trả lời câu hỏi làm thí nghiệm sau: Trong khay thí nghiệm có lọ đựng chất lỏng suốt khơng màu là: nước cồn (khơng có nhãn) Các em tiến hành thí nghiệm để phân biệt chất Gợi ý: Để phân biệt cồn nước ta phải dựa vào tính chất khác chúng Đó tính chất ? -Hướng dẫn HS đốt cồn nước: lấy -2 giọt nước cồn cho vào lỗ nhỏ đế sứ Dùng que đóm châm lửa đốt Theo em phải biết tính chất chất ? -Kiểm tra dụng cụ hóa chất khay thí nghiệm -Hoạt động theo nhóm (3’) Để phân biệt cồn nước ta phải dựa vào tính chất khác chúng là: cồn cháy nước khơng cháy - HS trả lời câu hỏi -Nhớ lại nội dung học, trả lời câu hỏi giáo viên 2.VIỆC HIỂU BIẾT TÍNH CHẤT CỦA CHẤT CĨ LỢI ÍCH GÌ ? - Giúp phân biệt chất với chất khác, tức nhận biết chất -Biết sử dụng chất -Biết ứng dụng chất thích hợp HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10') Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp - Cách thức tiến hành: GV: Yêu cầu HS kể tên vật thể tự nhiên, hay vật thể nhân tạo ghi rõ chất tạo vật thể chất nào? HS: Ghi ý kiến cá nhân Thảo luận cặp đôi Thảo luận lớp Trình bày nội dung ghi HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’) Mục tiêu: Vận dụng làm tập Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Kể số câu chuyện nói lên tác hại việc sử dụng chất không không hiểu biết tính chất chất khí độc CO2 , axít H2SO4 , … HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi mở rộng (2’) Mục tiêu: Tìm tòi mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn nội dung kiến thức học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Bài tập /11 Vật thể Chất - BTVN : 4SGK- tập SBT - Đọc trước mục III, chuẩn bị muối ăn Tuần : Tiết : Ngày soạn : Ngày giảng : CHẤT ( TIẾP ) A Mục tiêu Kiến thức: HS phân biệt chất tinh khiết hỗn hợp Biết dựa vào khác tính chất để tách chất khỏi hỗn hợp Kĩ năng: Rèn kĩ so sánh phân biệt chất Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận cơng việc, học tập Năng lực- phẩm chất: Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp B Chuẩn bị Giáo viên : - Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, bơm hút, ống nghiệm, đèn cồn, phễu - Hoá chất : Muối ăn lẫn cát Học sinh: Tìm hiểu trước nội dung học C Các phương pháp kĩ thuật dạy học Hình thức tổ chức dạy học: Trên lớp – Hoạt động cá nhân, cặp đôi, lớp Phương pháp dạy học: DH nhóm nhỏ – nêu giải vấn đề Kỹ thuật DH: Giao nhiệm vụ, chia nhóm D Tiến trình tiết học Ổn định tổ chức(3 phút): 8A: 8B: Kiểm tra cũ ? Làm tập 3/11/sgk? ? Làm tập 6/11/sgk? ? Phân biệt tính chất vật lý ,tính chất hố học Cho ví dụ minh hoạ ? HS: HS lên bảng trả lời Các em khác nhận xét – bổ sung GV: Nhận xét bài, đánh giá, cho điểm Bài (35p) HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’) Mục tiêu: HS biết nội dung học cần đạt được, tạo tâm cho học sinh vào tìm hiểu mới: Chất Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương 10 ? Dể pha chế 50g dung dịch CuSO4 10% cần phải lâtý gam CuSO4 nước ? Khi biết mdd C%  tính khối lượng chất tan nào? -Cách khác: ? Em hiểu dung dịch CuSO4 10% có nghĩa  Hd HS theo quy tắc tam xuất ? Nước đóng vai trò  theo em mdm tính nào? -Giới thiệu: +Các bước pha chế dd +dụng cụ để pha chế ? Vậy muốn pha chế 50 ml dd CuSO4 M ta phải cần gam CuSO4 ? Theo em để pha chế 50 ml dd CuSO4 M ta cần phải làm -Các bước: +Cân 8g CuSO4  cốc +Đổ dần nước vào cốc cho đủ 50 ml dd  khuấy mct 100% mdd C% =  mCuSO = C%.mddCuSO4 10 50 = 100 100% = (g) Cách khác: Cứ 100g dd hoà tan 10g CuSO4 50g dd  5g _  mdm = mdd – mct = 50 – = 45g -Nghe làm theo: +Cần 5g CuSO4 cho vào cốc +Cần 45g H2O (hoặc 45 ml)  đổ vào cốc m khuấy nhẹ  50 ml dung dịch H2SO4 10% HS: tính tốn: nCuSO = 0.05 = 0.05 mol mCuSO = 0.05 x 160 = 8g -thảo luận đưa bước pha chế * đề  tóm tắt -Thảo luận 5’ a/ Cứ 100g dd  mNaCl = 20g mH O = 100 – 20 = 80g +Cần 20g muối 80g nước  cốc  khuấy b/ Cứ l  nNaCl = mol 0.05  nNaCl = 0.1 mol  mNaCl = 5.85 (g) +Cân 5.85g muối  cốc +Đổ nước  cốc: vạch 50 ml cho trước Bài tập 1:Từ muối CuSO4, nước cất dụng cụ cần thiết Hãy tính tốn giới thiệu cách pha chế a.50g dd CuSO4 có nồng độ 10% b.50ml dd CuSO4 có 4 Vd 2: Từ muối ăn, nước dụng cụ khác tính tốn giới thiệu cách pha chế: a/ 100g dd NaCl 20% b/ 50 ml dd NaCl 2M nồng độ 1M  Yêu cầu HS thảo luận hoàn thành -Cuối GV nhận xét kết luận Hoạt động 2:Luyện tập mct Bài tập 1: Đun nhẹ 40g dung dịch C% = 100% = 100% = 20% mdd 40 NaCl bay hết thu Cách khác: Cứ 40g dd hoà 8g muối 8g muối khan Tính C%  Yêu cầu HS thảo luận tìm cách giải Vậy 100g dd hồ 20g muối 244 khác Gợi ý: qui tắc tam suất TIẾT Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 2: Pha loãng nột dung dich theo nồng độ cho trước *GV hướng dẫn cho học *HS nghe GV hướng dẫn II.cách pha chế loãng sinh cách tính tốn trước, cách tính tốn cách pha dung dịch theo nồng độ cho sau dó hướng dẫn học sinh chế trước cách pha chế sau *Sau HS tiến hành tính Bài tập: Có nước cất a.+Tìm số mol MgSO4 tốn giới tiệu cách pha dụng cụ cần thiết +Áp dụng cơng thức tính chế giới thiệu cách pha chế nồng độ mol ta tính thể a.*Cách tính tốn: a.100 ml dung dịch MgSO4 tích MgSO4 -Tìm số mol chất tan có 0,4M từ dung dịch MgSO4 +Như đong 20ml dd trong100 ml dung dịch 2M MgSO4 2M Sau lấy MgSO4 0,4M từ dung dịch nước cất cho từ từ vào đến MgSO4 2M vạch 100ml ta dd n MgSO4 = 0,4 *100/ 1000 = MgSO4 0,4M 0,04(mol) -Tìm thể tích dd MgSO4 2M chứa 0,04 mol MgSO4 Vml 1000 * 0,04 / = 20(ml) *Cách pha chế Đong lấy 20 ml dd MgSO4 -GV tiếp tục giới thiệu cách 2M cho vào cốc chia độ có tính tốn cách pha chế dung tích 150ml Thêm từ b.150 dung dịch NaOH 2,5% cho học sinh hiểu làm từ nước cất vào đến vạch từ dung dịch NaOH 10% 100ml khuấy đều, ta -Sau GV yêu cầu học 100ml ddMgSO4 sinh thảo luận nhóm 7’ để 0,4M trình cách tính tốn *Cách tính tốn: cách pha chế lỗng -Ap dụng cơng thức tính dung dịch nồng độ % Ta có m NaCl = 2,5 * 150 / 100 = 3,75(g) m - dd = 100 * 3,75 / 10 = 37,5 (g) - m H2O = 150 – 37,5 = -Cuối GV nhận xét 112,5 (g) kết luận học *Cách pha chế : -cân lấy 37,5g dd NaCl 10% ban đầu, sau đổ vào cốc vào bình tam giác có dung tích khoảng 245 200ml -Cân lấy 112,5g nước cất sau đổ vào cốc đựng dd NaCL nói Khuấy đều, ta 150g dd NaCl 2,5% HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10') Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Câu 1: Bằng cách sau pha chế dung dịch NaCl 15% A Hoà tan 15g NaCl vào 90g H2O B Hoà tan 15g NaCl vào 100g H2O C Hoà tan 30g NaCl vào 170g H2O D Hoà tan 15g NaCl vào 190g H2O Câu 2: Để tính nồng độ mol dung dịch KOH, người ta làm nào? A Tính số gam KOH có 100g dung dịch B Tính số gam KOH có lít dung dịch C Tính số gam KOH có 1000g dung dịch D Tính số mol KOH có lít dung dịch Câu 3: Để tính nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4, người ta làm nào? A Tính số gam H2SO4 có 100 gam dung dịch B Tính số gam H2SO4 có lít dung dịch C Tính số gam H2SO4 có 1000 gam dung dịch D Tính số mol H2SO4 có 10 lít dung dịch Câu 4: Muốn pha 400ml dung dịch CuCl2 0,2M khối lượng CuCl2 cần lấy A 10,8 gam B 1,078 gam C 5,04 gam D 10 gam Câu 5: Cho mẫu thử nhãn Fe 2O3,CuO, Al2O3 Để phân biệt dung dịch trên, cần sử dụng chất để phân biệt? chất A Nước, NaOH B NaOH,HCl C CuCl2, NH3 D Chất Câu 6: Cần thêm gam Na2O vào 400 gam NaOH 10% để dung dịch NaOH 25% A 75 gam B 89 gam C 80 gam D 62 gam Câu 7: Chỉ dung chất để phân biệt Cu Ag A Nước B Quỳ tính C AgCl2 D NaOH Câu 8: Có 60g dung dịch NaOH 30% Khối lượng NaOH cần cho thêm vào dung dịch để dung dịch 44% là: A.18 gam B.15 gam C.23 gam D.21 gam Câu 9: Để pha 100g dung dịch BaSO4 7% khối lượng nước cần lấy A 93 gam B gam C 90 gam D gam Câu 10: Cách đề nhận biết kim loại chất rắn tan hay không tan A Quỳ tím B Nước C Hóa chất D Cách 246 Đáp án: 1.C 2.D 3.A 4.A 5.B 6.C 7.C 8.B 9.A 10.B HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’) Mục tiêu: Vận dụng làm tập Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Hãy trình bày cách pha chế a.400g dung dịch CuSO4 4% b.300ml dung dịch NaCl 3M HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi mở rộng (2’) Mục tiêu: Tìm tòi mở rộng kiến thức, khái qt lại tồn nội dung kiến thức học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Vẽ sơ đồ tư khái quát lại nội dung học - Công thức tính khối lượng riêng : d = m/V - Cơng thức liên đới C% CM : CM = C%.10d/M - Làm tập 3,4/sgk - Chuẩn bị trước nội dung lại 247 Tuần 34 Tiết 66 BÀI THỰC HÀNH PHA CHẾ DUNG DỊCH THEO MỘT NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC Ngày soạn: Ngày dạy: A Mục tiêu Kiến thức: HS biết tính tốn pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước Kĩ năng: Rèn kĩ tính tốn thao tác với dụng cụ, hóa chất Thái độ: Giáo dục ý thức tích cực học tập Năng lực, phẩm chất: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, giải vấn đề, vận dụng kiến thức Hóa học vào sống, thí nghiệm hóa học Phẩm chất tự tin, tự lập B Chuẩn bị Giáo viên: - Bài soạn - giáo án Cốc - Đũa thủy tinh Hóa chất có liên quan: Muối - Đường Học sinh: - Kiến thức có liên quan 248 - Chim nhóm: nhóm C Tổ chức lớp Ổn định lớp: Sĩ số: 8A 8B Bài Hoạt động GV Hoạt động HS -Gv ghi nội dung thực hành lên bảng hướng dẩn HS cách thực hành Nội dung thực hành 1.Thực hành 1:Tính tốn pha chế dung dịch: 50 gam dung dịch đường có nồng độ 15% *Tính tốn mct = 15 x50/100 = 7,5 gam +mH2O cần dùng là: 50 – 7,5 = 42,5 gam *Cách pha chế: Cân 7,5 gam đường khan cho vào cốc có dung tích 100ml, khuấy với 42,5 gam nước, ta dung dịch đường 15% -GV u cầu HS tính tốn giới thiệu cách pha chế -Sau GV yêu cầu HS làm thực hành theo cách tính tốn , cách pha chế phương pháp thực hành theo hướng dẫn GV -Gv quan sát, hướng dẫn nhóm làm thực hành -Lưu ý cho HS tính an tồn làm thực 2.Thực hành 2:Tính tốn hành giới thiệu cách pha chế 100ml -GV u cầu HS tính tốn dung dịch NaCl có nồng độ giới thiệu cách pha chế Các nhóm tiến hành thí 0,2M -Sau GV u cầu HS nghiệm **Tính tốn nNaCl = 0,2 x100/1000 = làm thực hành theo cách Đưa kết luận 0,02 mol tính tốn , cách pha chế +m NaCl có khối lượng là: 58,5 phương pháp thực hành * 0,02 = 1,17 gam theo hướng dẫn GV *Cách pha chế: Cân 1,17gamNaCl khan cho vào cốc chia độ Rót từ từ nước cất vào cốc khuấy vạch 100ml, 100ml dung dịch -GV u cầu HS tính tốn NaCl 0,2M giới thiệu cách pha chế 3.Thực hành 3: Tính tốn -Sau GV yêu cầu HS giới thiệu cách pha chế 50 gam làm thực hành theo cách dung dịch đường có nồng độ tính tốn , cách pha chế 5% từ dung dịch đường có phương pháp thực hành nồng độ 15% theo hướng dẫn GV *Tính tốn mct = x5 0/100 = 2,5 -Gv quan sát, gam 249 hướng dẫn nhóm làm thực hành -Lưu ý cho HS tính an toàn làm thực hành -GV yêu cầu HS tính tốn giới thiệu cách pha chế -GV u cầu HS tính tốn giới thiệu cách pha chế -Gv quan sát, hướng dẫn nhóm làm thực hành -Lưu ý cho HS tính an tồn làm thực hành -GV u cầu HS tính tốn giới thiệu cách pha chế + Khối lượng dung dịch đường 15% chứa 2,5 gam đường là: m dd = 100 x 2,5/15 = 16,7 gam +Khối lượng nước cần dùng là: 50 – 16,7 = 33,3 gam *Cách pha chế: Cân 16,7gam dung dịch đường 15% cho vào cốc chia độ có dung tích 100ml Rót từ từ 33,3 gam nước cất vào cốc khuấy , 50 gam dung dịch đường 5% 4.Thực hành 4: Tính tốn giới thiệu cách pha chế 50ml dung dịch NaCl có nồng độ 0,1M từ dung dịch NaCl có nồng độ 0,2M *Tính tốn nNaCl = 0,1 x50/1000 = 0,005 mol +Thể tích dung dịch NaCl 0,2M có chứa 0,005 mol NaCl là: vdd = 1000 x 0,005/0,2 = 25 (ml) *Cách pha chế: Đong 25 ml dung dịch NaCl 0,2M cho vào cốc chia độ Rót từ từ nước cất vào cốc khuấy vạch 50ml, 50ml dung dịch NaCl 0,1M IV.YÊU CÂU HS VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH HS viết thu hoạch sau làm thí nghiệm thực hành xong V.DẶN DỊ Hs nhà ơn tập nhà chương dung dịch VI.RÚT KINH NGHIỆM 250 Tuần 35-36 Tiết 68 - 69 ÔN TẬP CUỐI NĂM Ngày soạn: Ngày dạy: A Mục tiêu Kiến thức: HS củng cố lại: - Công thức cấu tạo chất học - Một số loại phản ứng hoá học đặc trưng cho phản ứng quan trọng - Rèn luyện cách tính theo PTHH CTHH Kĩ năng: Rèn kĩ viết PTHH theo chuỗi phản ứng Rèn kĩ tính tốn Rèn số kĩ thực hành hóa học Thái độ: Giáo dục tính khoa học, xác cẩn thận đam mê môn học 251 Năng lực, phẩm chất: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, giải vấn đề, vận dụng kiến thức Hóa học vào sống Phẩm chất tự tin, tự lập B Chuẩn bị Giáo viên: - Grap kiến thức Hoá học - Bài soạn - giáo án Học sinh: - Kiến thức có liên quan C Tổ chức lớp Ổn định lớp: Sĩ số: 8A 8B Hình thức tổ chức lớp học: Cá nhân – Nhóm – Lớp D Hoạt động dạy - học Hoạt động 1: Grap kiến thức Grap: GV: Thông báo nội dung grap Yêu cầu HS xác định nội dung grap chuẩn bị nội dung kiến thức thực grap Đưa mơ hình u cầu học sinh hồn thiện grap Chất Đơn chất Kim loại VD Sắt, nhơm T.Hồ-Axit Hợp chất Phi kim VD Oxi, hiđro Oxit Axit Oxitaxit-Oxitbazơ Bazơ Muối Có oxi-khơng oxi Kiềm-Khơngtan SO2 – CaO H 2SO4 – HCl NaCl-NaHCO3 NaOH- Mg(OH)2 HS: Hoàn thiện grap Thảo luận Cử đại nhóm lên bảng thực GV: Theo dõi nhận xét Grap hoàn chỉnh: Chất Đơn chất Kim loại Hợp chất Phi kim Oxit Axit Bazơ Muối 252 NaCl- VD Sắt, nhơm T.Hồ-Axit VD Oxi, hiđro Oxitaxit-Oxitbazơ SO2 – CaO Có oxi-khơng oxi Kiềm-Khơngtan H 2SO4 – HCl NaOH- Mg(OH)2 Hoạt động 2: Một số phản ứng hoá học quan trọng GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm HS: Thảo luận nhóm đưa kết luận kiến thức Phản ứng hoá hợp: Những PƯHH có sản phẩm hình thành từ hai hay nhiều chất ban đầu VD: CaO + H2O  Ca(OH)2 S + O2  SO2 Phản ứng phân huỷ: Những PƯHH có hai hay nhiều sản phẩm sinh từ chất ban đầu VD: CaCO3  CaO + CO2 2KClO3  2KCl + 3O2 Phản ứng thế: Những PƯHH đơn chất hợp chất, nguyên tử đơn chất thay nguyên tử nguyên tố hợp chất VD: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 H2 + CuO  H2O + Cu Phản ứng oxihoá - khử: Những PƯHH xảy đồng thời oxihoá khử VD: H2 + CuO  H2O + Cu GV lưu ý: Sự phân biệt loại PƯHH mang tính chất tương đối, PƯHH thuộc nhiều dạng PƯHH khác Hoạt động 3: Các công thức hoá học quan trọng GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm HS: Thảo luận nhóm đưa kết luận kiến thức + Cơng thức tính số mol: n= m V Sèptu, ngtu = = M 22.4 N + Khối lượng: m = n.M + C%: + CM: mct x100% mdd n CM = V C%= 253 + Liên hệ C% CM: C% = CM M 10 D + Phần trăm khối lượng nguyên tố hợp chất AxBy: x.MA %A = MAxBy x100 y.MB %B = MAxBy x100 * Một số dạng toán: Bài toán 1: Lập CTHH h/c gồm ngtố PV O Giải: + Gọi CTTQ h/c là: PxOy + BCNN: 10 +x= 10 10 2 , y = 5 V II + CTHH h/c là: P2O5 Bài toán 2: Cho 11.2g Fe tác dụng với lượng dư dung dịch axit HCl thu muối FeCl khí H2 Tính thể tích khí H2 thu (đktc) Giải: PTPƯ: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Tỉ lệ mol: : : : Theo ta có: nFe = 11 0.2mol = nH2 56 Ta có: VH2 = n.22.4 = 0.2 x 22.4 = 4.48l Hoạt động 4: Củng cố ? Cách giải vài dạng toán? ? Quy tắc hóa trị? ? Định luật BTKL chất? Hoạt động 5: Hướng dẫn - HS nhà ôn tập lại tồn kiến thức Hố học lớp - Học thuộc tồn trang 42 – 43 SGK Hố học - Đọc trước kiến thức hoá học lớp 254 HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’) Mục tiêu: Vận dụng làm tập Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp ? Hóa trị ?Phát biểu qui tắc hóa trị viết biểu thức HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi mở rộng (2’) Mục tiêu: Tìm tòi mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn nội dung kiến thức học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu thực hành hóa học, giải vấn đề Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Vẽ sơ đồ tư khái quát lại nội dung học -Học -Làm tập 1,2,3,4 SGK/ 37,38 255 256 257 258 ... ngun tố hóa học Vậy ngun tố hóa học gì?, tiết học em tìm hiểu HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’) Mục tiêu: - Những nguyên tử có số p hạt nhân thuộc nguyên tố hóa học Kí hiệu hóa học biểu... sách ?Vậy theo em học coi học tốt mơn hóa học HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10') Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương... GV dẫn dắt vấn đề Hóa học môn khoa học thực nghiệm Lại môn khoa học mẻ với học sinh bậc THCS Khi học tập mơn hóa học giúp giải thích nhiều tượng tự nhiên, sống mà môn khoa học khác chưa khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa học 8 (5 hoạt động), Hóa học 8 (5 hoạt động), I. Kiến thức cần nhớ, Các phương pháp tổ chức lớp học: Cả lớp., I. Những kiến thức cơ bản, Khí oxi rất có vai trò trong đời sống hàng ngày cho con người và sinh vật khác. Như vậy oxi có ứng dụng gì?,Sự oxi hóa như thế nào?, thế nào phản ứng hóa hợp?. Để hiểu rỏ hơn tiết học này các em sẽ tìm hiểu., Như cac em đã biết khí oxi là sản phẩm của quá trình quang hợp của cây xanh. Nhưng trong hóa học thì khí oxi được điều chế như thế nào?, một số phản ứng phân hủy để tạo ra khí oxi ra sau?. Để hiểu rõ hơn tiết học này các em sẽ tìm hiểu., Tổng hợp kết quả:, Qua bài hiđro các em đã học xong về tính chất của hiđro.Như vậy hiđro điều chế bằng cách nào?, hiđro tham gia vào phản ứng thế ra sao?. Tiết học này các em sẽ tìm hiểu., Kiến thức: *. HS hiểu về chất tan và chất không tan, biết được tính tan của một axit, bazơ, muối trong nước., IV.YÊU CÂU HS VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH

Mục lục

Xem thêm