Chương 8 hệ thống phanh thường LT

27 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 10:26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI NGÀNH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Bộ môn: KHUNG GẦM Ô TÔ Chương 8: HỆ THỐNG THẮNG ( BRAKES SYSTEMS ) GV: Chu Thành Khải Bài 1: HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC Sơ đồ hệ thống phanh bố trí xe I Công dụng - phân loại - yêu cầu: 1.Công dụng: + Giảm tốc độ ôtô đến ngừng hẳn đến tốc độ cần thiết (phanh chân) + Giữ cho ôtô đứng yên dốc (phanh tay) Phân loại:  Theo cách bố trí cấu phanh: + Phanh bánh xe + Phanh trục hệ thống truyền lực  Theo cấu phanh : + Phanh guốc + Phanh đóa Theo phương pháp dẫn động phanh: + Phanh khí + Phanh thuỷ lực + Phanh khí nén + Phanh điện  Theo kết cấu cường hóa: + Phanh trợ lực khí nén + Phanh trợ lực áp thấp  Yêu cầu: + Hiệu phanh tốt tất bánh xe + Phanh êm dòu trường hợp + Điều khiển nhẹ nhàng, lực tác dụng lên bàn đạp phanh không lớn Yêu cầu: + Không có tượng tự bó phanh + Thoát nhiệt tốt, hệ số ma sát cao + Có khả phanh ôtô thời gian dài II KẾT CẤU HỆ THỐNG PHANH: Hệ thống phanh gồm:  Phanh (phanh bánh xe, phanh chân)  Phanh phụ (phanh tay)  Phanh phanh phụ sử dụng chung cấu phanh sử dụng riêng cấu phanh, dẫn động phanh hoàn toàn riêng rẽ Các hệ thống phanh thông dụng:  Phanh khí: Thường dùng phanh phụ  Phanh thủy lực: Dẫn động chất lỏng ( dầu )  Phanh khí: Dẫn động chất khí  Phanh thủy khí: Dẫn động chất lỏng chất khí Cấu tạo phanh guốc Guốc phanh dẫn động Xy lanh làm việc Guốc phanh bò động Má phanh Cam quay Trống phanh Chốt lệch tâm Chiều quay SƠ ĐỒ CẤU TẠO CHUNG CỦA PHANH GUỐC b Phanh đóa: Chia làm hai loại: + Loại đóa quay + Loại vỏ quay Phanh đóa loại đóa quay: + Đóa phanh phía có trọng lượng nhỏ, thường sử dụng phanh trước phanh tay ôtô tải + Nhược điểm loại phanh dễ bò hư hỏng bụi bẩn rơi vào chạy đường đất Phanh đóa loại đóa quay Phanh đóa loại vỏ quay: + Khi phanh piston xilanh đẩy đóa dòch chuyển tương mặt phẳng quay bánh xe theo hứơng ngược chiều + Nhờ có rãnh nghiêng đóa nên viên bi chạy theo rãnh để ép đóa ma sát vào vỏ tiến hành phanh Phanh đóa loại vỏ quay Brake disc rotor SƠ ĐỒ CẤU TẠO CHUNG PHANH ĐĨA III HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC: Sơ đồ  NLHĐ hệ thống phanh thủy lực Xylanh chính:  Cấu tạo xylanh loại piston đơn: Nguyên lý hoạt động: * Khi đạp phanh : Piston di chuyển lòng xylanh Cuppen mở lỗ bù (lỗâ A) cho dầu phanh điền đầy piston qua lỗ nạp (lỗ B) Piston cuppen tiến đến tạo áp suất đẩy dầu phanh xuyên qua van thoát đến xylanh bánh xe * Khi không phanh : Nhờ lực lò xo hồi vò nơi mâm phanh kéo hai guốc phanh Hai piston xylanh ép dầu phanh hồi trở lại bình chứa qua lỗ bù xylanh  Cấu tạo xylanh loại piston kép: Nguyên lý hoạt động: * Trong xylanh có hai piston đặt nối tiếp nhau, piston có bình dầu phanh riêng Bộ piston thứ cấp bơm dầu phanh cho xylanh hai bánh trước, piston sơ cấp bơm dầu phanh cho caùc xylanh hai baùnh sau * Khi đạp phanh : Piston số tiến tới đóng kín lỗ bù, tạo áp suất xylanh bánh xe trước Đồng thời tạo áp suất phía sau piston số đẩy piston tới bòt lổ bù tạo aùp suaát baùnh xe sau Xylanh con:  Cấu tạo: Tấm ma sát Pisto n Cao su che bụi Vít xả gió Xylanh Guốc phanh Nguyên lý hoạt động: Xylanh nhận áp suất dầu phanh từ xylanh truyền đến, tác động lên hai cuppen piston, đẩy guốc phanh ép vào trống phanh để hãm xe ... xe, phanh chân)  Phanh phụ (phanh tay)  Phanh phanh phụ sử dụng chung cấu phanh sử dụng riêng cấu phanh, dẫn động phanh hoàn toàn riêng rẽ Các hệ thống phanh thông dụng:  Phanh khí: Thường. .. đạp phanh không lớn 3 Yêu cầu: + Không có tượng tự bó phanh + Thoát nhiệt tốt, hệ số ma sát cao + Có khả phanh ôtô thời gian dài II KẾT CẤU HỆ THỐNG PHANH: Hệ thống phanh gồm:  Phanh (phanh. .. dốc (phanh tay) 2 Phân loại:  Theo cách bố trí cấu phanh: + Phanh bánh xe + Phanh trục hệ thống truyền lực  Theo cấu phanh : + Phanh guốc + Phanh đóa Theo phương pháp dẫn động phanh: + Phanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 8 hệ thống phanh thường LT , Chương 8 hệ thống phanh thường LT , II. KEÁT CAÁU HEÄ THOÁNG PHANH: