Nghên cứu khoa học: Kế toán bán hàng

158 93 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 07:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ———— BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIỐNG NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI- CHI NHÁNH BẮC GIANG Giáo viên hướng dẫn ThS Chu Thị Huyền Sinh viên thực Trịnh Thị Thu Hà – K52D1-16D150012 Nguyễn Thị Nhã – K52D1-16D150043 Trần Thúy Giang – K52D5-16D150372 HÀ NỘI - 2019 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền TÓM LƯỢC Thế giới ngày hội nhập, tạo cho doanh nghiệp thêm nhiều hội khơng thách thức, song doanh nghiệp đặt mục tiêu hàng đầu tối đa hóa lợi nhuận, mang lai hiệu kinh tế cao Trong kinh doanh, dù doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại hay doanh nghiệp dịch vụ tất quan tâm đến việc tiêu thụ, bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Khâu bán hàng giai đoạn cuối trình luân chuyển hàng hóa doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp chi phí bỏ ra, từ tạo lợi nhuận phục vụ cho trình tái sản xuất kinh doanh Vấn đề đặt tổ chức tốt khâu bán hàng, rút ngắn trình ln chuyển hàng hóa, nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Khi biện pháp quan nhất, hiệu phải kể đến thực tốt cơng tác kế tốn bán hàng, giữ vai trò quan trọng, nhằm ổn định doanh thu hiệu kinh tế doanh nghiệp Ngoài ra, kế toán bán hàng phần hành kế toán chủ yếu cơng tác kế tốn doanh nghiệp Góp phần phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng doanh nghiệp, cung cấp thơng tin nhanh chóng để từ doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn phương thức tốt Vì vậy, cơng tác kế toán bán hàng phải phát huy hết chức năng, phải tổ chức cách hợp lý, khoa học thường xuyên hoàn thiện để phù hợp với doanh nghiệp, thị trường giai đoạn Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền LỜI CẢM ƠN Trong thời gian vừa qua, với quan tâm, hướng dẫn bảo tận tình thầy để chúng em hồn thành tốt nghiên cứu khoa học cấp trường với đề tài: “Kế tốn bán hàng cơng ty cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội- chi nhánh Bắc Giang” Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô: Chu Thị Huyền-giáo viên hưỡng dẫn, cô đã giành nhiều thời gian hướng dẫn, bảo gợi ý cung cấp cho chúng em nhiều kiến thức bổ ích suốt q trình vừa qua Với điều kiện thời gian có hạn kinh nghiệm thực tế hạn chế nên nghiên cứu khoa học cấp trường chúng em không tránh khỏi thiếu xót Chúng em mong nhận đóng góp ý kiến thầy để nghiên cứu khoa học hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết ý nghĩa vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp thực đề tài Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Lý luận chung kế toán bán hàng doanh nghiệp .5 1.1.1 Một số khái niệm kế toán bán hàng .5 1.1.2 Đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ kế toán bán hàng 1.2 Kế toán bán hàng doanh nghiệp 11 1.2.1 Kế toán bán hàng theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam 11 1.2.2 Kế toán bán hàng doanh nghiệp theo chế dộ hành (thông tư 133/2016/TTBTC) 19 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền Chương 2: Thực trạng kế tốn bán hàng cơng ty cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội-Chi nhánh Bắc Giang Năm 2017 .49 2.1 Tổng quan công ty cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội-Chi nhánh Bắc Giang 49 2.1.1 Khái quát công ty cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội-Chi nhánh Bắc Giang 49 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 49 2.1.3 Đặc điểm kinh doanh công ty 50 2.1.4 Đặc điểm phân cấp quản lý công ty Cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội-Chi Nhánh Bắc Giang 51 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội-Chi nhánh Bắc Giang 53 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng công ty Cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội-Chi nhánh Bắc Giang 54 2.2.1 Chứng từ sử dụng 54 2.2.2 Tài khoản sử dụng 58 2.2.3 Vận dụng tài khoản .59 2.2.4 Số kế toán .63 2.2.5 Trình bày thơng tin kế tốn bán hàng BCTC theo Thông tư 133 64 Chương 3: Kết luận phát qua nghên cứu Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội–chi nhánh Bắc Giang .67 3.1 Những kết đạt .67 3.2 Hạn chế 68 3.3 Giải pháp đề xuất thực 68 KẾT LUẬN 70 PHỤ LỤC 71 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải TK GTGT DNN BCTC BCKQHĐKD BCTHTC BCĐKT BHXH BHYT BHTN VNĐ Tài khoản Giá trị gia tăng Doanh nghiệp nhỏ Báo cáo tài Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo tình hình tài Bảng cân đối kế tốn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam đồng Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền DANH MỤC BẢNG BIỂU Hóa đơn GTGT số 0000037 .71 Phiếu thu tiền hàng đại lý Xuân Hợi 72 Phiếu xuất kho số XK070 73 Phụ lục 2.4 Hóa đơn GTGT số 0000047 74 Phiếu thu tiền hàng Nguyễn Lân Anh 75 Phiếu xuất kho số XK078 76 Hóa đơn GTGT số 0000036 .77 Phiếu xuất kho số XK069 78 Phiếu thu tiền hàng Đồng Khắc Quyên 79 Bảng chấm công tháng 6/2017 80 Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN tháng 6/2017 81 Bảng toán tiền lương tháng 6/2017 82 Phiếu chi toán tiền lương tháng 6/2017 83 Hóa đơn GTGT số 0010563 84 Phiếu chi số PC080 85 Sổ chi tiết tài khoản 511 86 Sổ chi tiết tài khoản 632 88 Sổ chi tiết tài khoản 6421 95 Báo cáo tình hình tài năm 2017 .99 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2017 101 Bảng cân đối kế toán năm 2017 .102 Sổ nhật ký chung quý II năm 2017 107 Sổ tài khoản giá vốn hàng bán quý II năm 2017 .110 Sổ tài khoản doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ quý II năm 2017 112 Sổ nhật ký bán hàng quý II năm 2017 .114 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ý nghĩa vấn đề nghiên cứu - Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu: Trong kinh tế nay, cạnh tranh thị trường doanh nghiệp nghiệp diễn gay gắt Như doanh nghiệp phải chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức tốt máy kế toán mình, quản lý nhà nước thơng qua quy định, chuẩn mực sách thời kỳ Việc hiểu thấu đáo nội dung ý nghĩa áp dụng chuẩn mực, chế độ kế tốn vào doanh nghiệp nhiều hạn chế Chuẩn mực kế toán Việt Nam: VAS 01 “Quy định chung”, VAS 02 “Hàng tồn kho”, VAS 14 “ Doanh thu thu nhập khác”… tạo khung hành lang pháp lý quan trọng cho việc hạch toán nghiệp vụ bán hàng Tuy nhiên, trình vận dụng, tính chất phức tạp cơng tác bán hàng nên việc vận dụng chuẩn mực bất cập cần hướng dẫn hoàn thiện Qua thời gian tìm hiều nghiên cứu thực tế Công ty cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội- chi nhánh Bắc Giang, thấy tổ chức kế toán bán hàng cơng ty số điểm bất cập như: Chứng từ kế toán, tài khoản vận dụng số điểm chưa phù hợp Qua đó, chúng em thấy việc nghiên cứu kế toán bán hàng cơng ty cần thiết Từ đó, phân tích đưa giải pháp giúp tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty hồn thiện - Ý nghĩa vấn đề nghiên cứu: Bán hàng đóng vai trò quan trọng không thân doanh nghiệp mà phát triển chung toàn kinh tế xã hội Đối với doanh nghiệp, hoạt động bán hàng điều kiện giúp cho doanh nghiệp tồn phát triển Còn kinh tế quốc dân việc thực tốt khâu bán hàng điều kiện để kết hợp chặt chẽ lưu thơng hàng hóa lưu thơng tiền tệ thực chu Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền chuyển tiền mặt, điều kiện để ổn định nâng cao đời sống người lao động nói riêng tồn xã hội nói chung Mục tiêu nghiên cứu - Về lý luận: Nghiên cứu nhằm đánh giá việc áp dụng chuẩn mực kế toán chế độ kế toán hành vào kế toán bán hàng doanh nghiệp - Về mặt thực tế, qua thời gian thực tập khảo sát thực trạng kế tốn bán hàng cơng ty hay hạn chế, vướng mắc, tồn tại, nghiên cứu giải pháp góp phần hồn thiện kế tốn bán hàng cơng ty, góp phần phản ánh xác tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty giải số vấn đề sổ sách kế tốn ghi nhận doanh thu, chứng từ sách kế tốn áp dụng cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Kế tốn bán hàng cơng ty cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang - Phạm vi + Không gian: Công ty cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang Thôn phố, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang + Thời gian: 01/10/2018- 06/03/2019 Phương pháp thực đề tài 4.1 Phương pháp thu thập liệu Thu thập thông tin, số liệu việc làm cần thiết việc phân tích số liệu báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp Bao gồm thu thập thông tin thứ cấp thông tin sơ cấp Việc thu thập thơng tin xác cung cấp đầy đủ thông tin thực tế, tạo điều kiện cho việc xử lý phân tích thơng tin tốt Từ đưa đánh giá xác thực trạng vấn đề nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục, giúp hoàn thiện nghiên cứu tốt Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền Phụ lục 2.22 Sổ nhật ký chung quý II năm 2017 Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG NƠNG NGHIỆP HÀ NỘI Địa chỉ:thơn Đại La, xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội Mã số thuế: 0106047403 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý Ⅱ Năm 2017 Đơn vị tính:VNĐ Ngày, tháng Chứng từ Số hiệu ghi sổ Diễn giải Đã Số Ngày, ghi hiệu tháng Sổ TK chứng Cái đối 2017 0000021, 06/04/ XK055, 2017 Phiếu thu Nợ Hỗn hợp × thịt siêu nạc 111 24.297.000 511 216s.25 632 24.297.000 21.584.700 156 14/04/ 2017 0000021, 06/04/ XK055, 2017 phiếu thu Thức ăn × liền vịt siêu 111 21.584.700 2.200.000 511 thịt 632 TF8811.25 2.200.000 2.055.250 156 2.055.250 … … … … … … … 23/05/ 0000036, 23/05/ Thóc giống × 131 4.800.000 2017 khang dân 2017 Có ứng từ 14/04/ Số phát sinh 136 511 … 4.800.000 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền XK069 28 632 4.093.580 156 23/05/ 2017 0000036, XK069 23/05/ Thóc giống 2017 khang dân × 131 4.093.580 1.800.000 511 18 nguyên 632 chủng 1.800.000 1.573.110 156 23/05/ 2017 0000036, XK069 23/05/ Thóc giống 2017 khang dân × 131 1.573.110 1.440.000 511 18 siêu 632 nguyên 1.440.000 1.134.301 156 chủng 1.134.301 … … … … … … … 30/06/ NVK022 30/06/ Chi phí × 642 14.181.000 2017 lương nhân viên bán 334 2017 … 14.181.000 hàng tháng 06/2017 30/06/ NVK025 2017 30/06/ Chi phí 2017 BHXH nhân × 334 viên bán 338 hàng tháng 2.481.675 2.481.675 06/2017 30/06/ 2017 NVK025 30/06/ Chi phí 2017 BHYT nhân × 334 viên bán 338 hàng tháng 06/2017 137 425.430 425.430 Nghiên cứu Khoa học 30/06/ NVK025 2017 ThS Chu Thị Huyền 30/06/ Chi phí 2017 BHTN nhân × 334 viên bán 338 hàng tháng 141.810 141.810 06/2017 Cộng số X X phát sinh Số lũy kế chuyển kì sau - Sổ có…trang, đánh số từ trangsố 01 đến trang… - Ngày mở sổ:01/04/2017 Ngày30 tháng6 năm2017 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên) 138 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền Phụ lục 2.23 Sổ tài khoản giá vốn hàng bán quý II năm 2017 Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG NƠNG NGHIỆP HÀ NỘI Địa chỉ: thơn Đại La, xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội Mã số thuế: 0106047403 SỔ CÁI Quý Ⅱ Năm 2017 Tài khoản giá vốn hàng bán Số hiệu: 632 Chứng từ Ngày, tháng sổ Nhật ghi ký chung Số hiệu TK đốiSố tiền ứng Diễn giải Số Ngày Trang STT hiệu tháng sổ Nợ dòng Có Số dư đầu kỳ 14/04/2017XK05506/04/2017 14/04/2017XK05506/04/2017 … … … 23/05/2017XK06923/05/2017 Hỗn hợp thịt siêu nạc 216s.25 Thức ăn liền vịt siêu thịt TF8811.25 … … Thóc giống khang dân 28 23/05/2017XK06923/05/2017 Thóc giống khang 139 … 156 21.584.700 156 2.055.250 … … 156 4.093.580 156 4.093.580 … Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền dân 18 nguyên chủng Thóc giống khang 23/05/2017XK06923/05/2017 dân 18 siêu nguyên 156 4.093.580 … … 156 16.374.320 chủng … … … 29/06/2017XK10529/06/2017 … … … Thóc giống khang dân 28 … - Cộng số phát sinh quý tk 632 - Số dư cuối kỳ - Cộng lũy kế từ đầu kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ:01/04/2017 Người lập biểu Kế toán trưởng Ngày tháng năm (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) 140 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền Phụ lục 2.24 Sổ tài khoản doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ quý II năm 2017 Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Địa chỉ: thơn Đại La, xã Dun Hà, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội Mã số thuế: 0106047403 SỔ CÁI Quý Ⅱ Năm 2017 Tên tài khoản doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Số hiệu 511 141 Nghiên cứu Khoa học Ngày, ThS Chu Thị Huyền Chứng từ tháng ghi sổ Diễn giải Số hiệu Ngày tháng Nhật ký Số chung hiệu Trang STT TK đối Nợ sổ dòng ứng Số tiền Có Số dư đầu kì 0000021, 14/04/2017 XK055, 06/04/2017 Phiếu Hỗn hợp thịt siêu nạc 216s.25 thu 142 111 24.297.000 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền 0000021, Thức ăn liền vịt 14/04/2017 XK055, 06/04/2017 siêu thịt TF8811.25 Phiếu 111 2.200.000 thu … … … 0000036, 23/05/2017 23/05/2017 XK069 0000036, Thóc giống khang 23/05/2017 … dân 18 nguyên XK069 chủng 0000036, Thóc giống khang 23/05/2017 … Thóc giống khang dân 28 23/05/2017 23/05/2017 dân 18 siêu nguyên XK069 … … … … … … 131 4.800.000 131 1.800.000 131 1.440.000 chủng … … … … … … … - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ:01/04/2017 Người lập biểu Kế toán trưởng Ngày tháng năm (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) 143 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền Phụ lục 2.25 Sổ nhật ký bán hàng quý II năm 2017 Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Địa chỉ: thơn Đại La, xã Dun Hà, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội Mã số thuế: 0106047403 SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG Quý Ⅱ Năm 2017 144 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền Đơn vị tính: VNĐ Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Diễn giải Ngày Phải thu từ Ghi Có tài người mua khoản (ghi Nợ) doanh thu chứng từ Bán Hàng hoá 14/04/201 000002 06/04/201 2275 kg hỗn hợp 7 thịt siêu nạc 24.297.000 24.297.000 216s.25 … … … … … … 25/05/201 000004 25/05/201 80 kg thóc giống 1.440.000 1.440.000 7 khang dân 18 siêu 12.480.000 12.480.000 16.000.000 16.000.000 1.920.000 1.920.000 1.200.000 1.200.000 1.440.000 1.440.000 … … nguyên chủng 26/05/201 000004 26/05/201 520 kg Thóc giống 7 khang dân 28 26/05/201 000004 26/05/201 1000kg Thóc 7 giống ĐV 108 nguyên chủng 27/05/201 000004 27/05/201 80 kg thóc giống 7 khang dân 28 27/05/201 000004 27/05/201 80kg thóc giống 7 khang dân 18 nguyên chủng 27/05/201 000004 27/05/201 80kg thóc giống 7 khang dân 18 siêu nguyên chủng … … … … - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 03 145 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền - Ngày mở sổ:01/04/2017 Ngày 30 tháng năm2017 Người lập biểu Kế toán trưởng Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên) (ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 146 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền Tiền lương, tiền công, phụ cấp khoản khác phải trả cho nhân viên phận quản lý doanh nghiệp, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn nhân viên quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421) Có TK 334, 338 Giá trị vật liệu xuất dùng, mua vào sử dụng cho quản lý doanh nghiệp như: xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ chung doanh nghiệp, ., ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (1331) (Nếu khấu trừ) Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Có TK 111, 112, 142, 224, 331, Trị giá dụng cụ, đồ dùng văn phòng xuất dùng mua sử dụng không qua kho cho phận quản lý tính trực tiếp lần vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6423) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (1331) Có TK 153 - Cơng cụ dụng cụ Có TK 111, 112, 331, Trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý chung doanh nghiệp, như: Nhà sửa, vật kiến trúc, kho tàng, thiết bị truyền dẫn, ., ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6424) Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ Thuế môn bài, tiền thuê đất, phải nộp Nhà nước, ghi : Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425) Có TK 333 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước Lệ phí giao thơng, lệ phí qua cầu, phà phải nộp, ghi: 147 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425) Có TK 111, 112, Dự phòng khoản phải thu khó đòi tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) Có TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi Tiền điện thoại, điện, nước mua ngồi phải trả, chi phí sửa chữa TSCĐ lần với giá trị nhỏ, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (Nếu có) Có TK TK 111, 112, 331, 335, Chi phí phát sinh hội nghị, tiếp khách, chi cho lao động nữ, ch cho nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội chi phí khác, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6428) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (Nếu khấu trừ thuê) Có TK 111, 112, 331, 335, 10 Định kỳ, tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp số phải nộp cấp để cấp lập quỹ quản lý, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 336 - Phải trả nội Có TK 111, 112 (Nếu nộp tiền cho cấp trên) 11 Thuế GTGT đầu vào không khấu trừ phải tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (1331, 1332) 148 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền 12 Khi trích lập quỹ dự phòng trợ cấp việc làm, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 13 Đối với sản phẩm, hàng hố thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội sử dụng cho hoạt động quản lý doanh nghiệp: - Nếu sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ khơng phải tính thuế GTGT, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422, 6423, 6427, 6428) Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội (Chi phí sản xuất sản phẩm giá vốn hàng hoá xuất tiêu dùng nội bộ) - Nếu sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội dùng vào hoạt động SXKD hàng hố, dịch vụ khơng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp số thuế GTGT phải nộp cho sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422, 6423, 6427, 6428) Có TK 333 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước (3331) Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội (Chi phí sản xuất sản phẩm giá vốn hàng xuất tiêu dùng nội bộ) 14 Hoàn nhập số chênh lệch số dự phòng phải thu khó đòi cần lập kỳ kế tốn nhỏ số dự phòng lập kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, ghi: Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 15 Khi trích lập dự phòng phải trả chi phí tái cấu doanh nghiệp, dự phòng phải trả cần lập cho hợp đồng có rủi ro lớn dự phòng phải trả khác (Trừ dự phòng phải trả bảo hành sản phẩm, hàng hoá), ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 352 - Dự phòng phải trả - Cuối kỳ kế toán năm, cuối kỳ kế toán niên độ, đơn vị phải tính, xác định số 149 Nghiên cứu Khoa học ThS Chu Thị Huyền dự phòng phải trả cần lập chi phí tái cấu doanh nghiệp, dự phòng phải trả hợp đồng có rủi ro lớn dự phòng phải trả khác: + Trường hợp dự phòng phải trả cần lập cuối kỳ kế tốn lớn số dự phòng phải trả lập cuối kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết số chênh lệch, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 352 - Dự phòng phải trả + Trường hợp dự phòng phải trả cần lập cuối kỳ kế toán nhỏ số dự phòng phải trả lập cuối kỳ kế tốn trước chưa sử dụng hết số chênh lệch hồn nhập ghi giảm chi phí, ghi: Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 16 Khi phát sinh khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 17 Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp tính vào Tài khoản 911 để xác định kết kinh doanh kỳ, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 150 ... trường 1.2 Kế toán bán hàng doanh nghiệp 1.2.1 Kế toán bán hàng theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam 1.2.1.1 Kế toán bán hàng theo quy định VAS 01-“Quy định chung”  Các nguyên tắc kế toán bản:... VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Lý luận chung kế toán bán hàng doanh nghiệp 1.1.1 Một số khái niệm kế toán bán hàng - Bán hàng: Là bán sản phảm doanh nghiệp sản xuất bán hàng hóa mua... TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Lý luận chung kế toán bán hàng doanh nghiệp .5 1.1.1 Một số khái niệm kế toán bán hàng .5 1.1.2 Đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ kế toán bán hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghên cứu khoa học: Kế toán bán hàng, Nghên cứu khoa học: Kế toán bán hàng, Phương pháp thực hiện đề tài, Kết cấu của bài nghiên cứu, Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp, 2 Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp, Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội-Chi nhánh Bắc Giang Năm 2017, 2 Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội-Chi nhánh Bắc Giang, Chương 3: Kết luận và các phát hiện qua nghên cứu. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng ở công ty cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội–chi nhánh Bắc Giang., 3 Giải pháp đề xuất thực hiện, Phụ lục 2.16 Sổ chi tiết tài khoản 511, Phụ lục 2.17 Sổ chi tiết tài khoản 632, Phụ lục 2.18 Sổ chi tiết tài khoản 6421, Phụ lục 2.21 Bảng cân đối kế toán năm 2017, Phụ lục 2.22 Sổ nhật ký chung quý II năm 2017, Phụ lục 2.24 Sổ cái tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II năm 2017, Phụ lục 2.25 Sổ nhật ký bán hàng quý II năm 2017

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm