SKKN một số KINH NGHIỆM tổ CHỨC TRÒ CHƠI NHẰMTẠO HỨNG THÚ và NÂNG CAO kết QUẢ học tập môn TOÁN của học SINH THCS

33 122 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 21:05

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến cấp sở Tôi là: Đinh Thị Thanh Huyền Sinh ngày: 08/11/1977 Nơi công tác: Trường THCS Thị trấn Me Chức vụ: Giáo viên Trình độ chun mơn: Đại học Sư phạm Toán 1.Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TRÒ CHƠI NHẰMTẠO HỨNG THÚ VÀ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MƠN TỐN CỦA HỌC SINH THCS” Lĩnh vực áp dụng Sáng kiến áp dụng việc giảng dạy mơn Tốn cho học sinh cấp Trung học sở Vấn đề mà sáng kiến giải sử dụng số trò chơi nhằm tạo hứng thú nâng cao chất lượng học tập mơn Tốn học sinh Trung học sở Nội dung a Giải pháp cũ thường làm a.1 Nội dung giải pháp cũ thường làm: Chương trình Tốn THCS theo quy định chuẩn kiến thức kỹ Bộ Giáo dục Đào tạo có giảm tải song nhìn chung để học tốt mơn Tốn điều khó khăn nhiều học sinh Một phận học sinh cho môn Tốn mơn “khơ khan” khơng tạo nhiều hứng thú, say mê cho em, tập sách giáo khoa dạng trò chơi học tập hình thức chưa phong phú Giáo viên giảng dạy thường trung thành với nội dung có sách giáo khoa, đơn hướng dẫn học sinh làm tốn dạng trò chơi có sẵn sách giáo khoa mà chưa biết cách sáng tạo thêm trò chơi Đặc biệt chưa biết cách tổ chức trò chơi để tạo hứng thú cho học sinh u thích mơn học Việc vận dụng phương pháp dạy học đơi cứng nhắc, chưa linh hoạt, nhiều tiết học chưa tạo lôi hấp dẫn học, việc tổ chức hoạt động học tập học sinh có mang tính hình thức, dẫn đến hiệu dạy học chưa mong muốn a.2 Những ưu, nhược điểm giải pháp cũ * Ưu điểm: Giáo viên tiết kiệm thời gian chuẩn bị, thời gian dạy lớp Học sinh quan sát trực tiếp giáo viên làm bảng * Nhược điểm: Một phận không nhỏ học sinh chưa hứng thú với việc học tập mơn Tốn, biểu qua việc: Học tập cách thụ động, thiếu phương pháp động học tập, chưa tích cực, chủ động tham gia vào q trình tự tìm tòi lĩnh hội kiến thức; Rụt rè, thiếu tự tin, ngại phát biểu ý kiến, tranh luận, ngại lên bảng; Mất tập trung chí làm việc riêng ngồi lì học; Khơng làm tập nhà, không chuẩn bị mới, thiếu đô dùng học tập; Không hồ hởi, hay căng thẳng, lo lắng đến học, thấy học Toán gánh nặng, có cảm giác sợ Tốn chí dẫn đến tượng nghỉ học với lí khơng đáng * Trước áp dụng sáng kiến tỉ lệ học sinh không hứng thú với việc học tập mơn Tốn cao 50% tất khối lớp, có đến 20,5% học sinh trường khơng thích học Tốn điều ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy học mơn Tốn đơn vị Có tình trạng nhiều nguyên nhân, đó: kiến thức tiền đề em lớp không tốt (mất gốc) chiếm 29,1%; ham chơi, chưa tâm kiên trì học tập chiếm 19%; kiến thức mơn Tốn khó, khơ khan hấp dẫn chiếm 31,5% ; hồn cảnh gia đình điều kiện xã hội tác động chiếm 5%; giáo viên dạy khó hiểu chiếm 16,8%; nguyên nhân khác chiếm 3,6% Thực tế cho thấy nguyên nhân dẫn đến em chưa hứng thú với việc học tập mơn Tốn chủ yếu em bị gốc thấy kiến thức môn học khó khơ khan hấp dẫn (chiếm 61,6%) Từ thực trạng nói dẫn đến chất lượng học tập mơn Tốn thấp, kết chất lượng mơn Tốn hai năm học gần cho thấy tỉ lệ học sinh giỏi Toán khiêm tốn (chỉ chiếm khoảng 25%), tỉ lệ học sinh yếu mơn Tốn cao so với mặt chung chất lượng toàn huyện b Giải pháp cải tiến b.1 Giải pháp 1: Hiểu phương pháp trò chơi học tập b.1.1 Hứng thú kết học tập học sinh Hứng thú mặt biểu xu hướng nhân cách, có vai trò to lớn hoạt động người nói chung hoạt động nhận thức nói riêng, hứng thú làm tăng hiệu trình nhận thức, làm nảy sinh khát vọng hành động hành động cách say mê, sáng tạo, làm tăng sức làm việc người Trong họat động học tập, hứng thú yếu tố quan trọng thúc học sinh khám phá tri thức cách nhanh hơn, sâu sắc Khi có hứng thú học tập học sinh tập trung ý vào đối tượng nhận thức, nhờ quan sát em trở nên nhạy bén xác, ý trở nên bền vững, việc ghi nhớ dễ dàng sâu hơn, trình tư tích cực hơn, óc tưởng tượng phong phú Các em tự giác, sáng tạo, say sưa trình tìm đến với tri thức, vận dụng điều lĩnh hội vào giải tập cách linh hoạt, sáng tạo Nhờ mà kết học tập em ngày nâng cao, lực bước hình thành, phát triển cách tích cực b.1.2 Nhận thức tác dụng trò chơi Tốn học Hoạt động vui chơi hoạt động mà động nằm q trình hoạt động thân trò chơi khơng nằm kết chơi Trò chơi loại phổ biến hoạt động vui chơi chơi theo luật, luật trò chơi quy tắc định rõ mục đích, kết yêu cầu hành động trò chơi, luật trò chơi tường minh khơng Trò chơi học tập trò chơi mà luật bao gồm quy tắc gắn với kiến thức kỹ có hoạt động học tập, gần với nội dung học, giúp học sinh khai thác vốn kinh nghiệm thân để chơi, thông qua chơi học sinh vận dụng kiến thức kỹ học vào tình trò chơi Do học sinh thực hành luyện tập củng cố mở rộng kiến thức kỹ học Như trò chơi học tập kỹ mơn tốn đưa vào trò chơi Chơi nhu cầu cần thiết học sinh THCS, nói quan trọng ăn, ngủ, học tập đời sống em Chính em ln tìm cách tranh thủ thời gian điều kiện để chơi Được chơi em tham gia tự giác chủ động Khi chơi em biểu lộ tình cảm rõ ràng niềm vui thắng lợi buồn bã thất bại Vui mừng thấy đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, thân em thấy có lỗi khơng làm tốt nhiệm vụ mình.Vì tập thể mà em khắc phục khó khăn, phấn đấu hết khả để mang lại thắng lợi cho tổ, nhóm có Đây đặc tính thi đua cao trò chơi Vì tham gia trò chơi, học sinh thường vận dụng hết khả sức lực, tập trung ý, trí thơng minh sáng tạo Trò chơi học tập làm thay đổi hình thức hoạt động học sinh, giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách tự giác tích cực Giúp học sinh rèn luyện củng cố kiến thức đồng thời phát triển vốn kinh nghiệm tích luỹ qua hoạt động chơi Trò chơi học tập rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, thúc đẩy hoạt động trí tuệ, nhờ sử dụng trò chơi học tập mà trình dạy học trở thành hoạt động vui hấp dẫn hơn, hội học tập đa dạng Trò chơi khơng phương tiện mà phương pháp giáo dục học sinh b.1.3 Đặc điểm phương pháp trò chơi học tập Phương pháp trò chơi phương pháp tổ chức cho người học tìm hiểu vấn đề, thực nhiệm vụ học tập hay thể nghiệm hành động, thái độ, việc làm thông qua trò chơi học tập Trò chơi học tập hoạt động diễn theo trình tự hoạt động trò chơi Trò chơi học tập có đặc điểm sau: - Nội dung trò chơi gắn với kiến thức, kĩ năng, thái độ môn học học cụ thể - Trò chơi học tập thường diễn thời gian, không gian định học - Mọi người học thu nhận nội dung học tập chứa đựng trò chơi phù hợp với trình độ lứa tuổi Khác với trò chơi rèn luyện sức khỏe giải trí, trò chơi học tập nhằm hướng tới nhận biết, thông hiểu, vận dụng kiến thức gắn với nội dung học tập cụ thể môn học, học, lớp học b.2 Giải pháp 2: Hiểu cách tổ chức trò chơi học tập tiết học Tốn b.2.1 Quy trình tổ chức trò chơi học Người dạy (hoặc người dạy người học) lựa chọn trò chơi; Chuẩn bị phương tiện, điều kiện cần thiết cho trò chơi; Phổ biến tên trò chơi, nội dung luật chơi cho người học; Chơi thử (nếu thấy cần thiết); Người học tiến hành chơi; Đánh giá sau trò chơi (người dạy nhận xét đánh giá, tuyên dương, kết hợp với việc đánh giá lẫn người học); Thảo luận ý nghĩa giáo dục trò chơi b.2.2 Những nguyên tắc sử dụng phương pháp trò chơi day học Tốn Để trò chơi góp phần mang lại hiệu cao học, tổ chức thiết kế trò chơi phải đảm bảo nguyên tắc sau: - Thiết kế trò chơi tốn học cho phù hợp với nội dung học: Tổ chức trò chơi học tập để dạy mơn tốn nói chung mơn tốn cấp THCS nói riêng, phải dựa vào nội dung học, điều kiện thời gian tiết học cụ thể để đưa trò chơi cho phù hợp Song muốn tổ chức trò chơi dạy tốn có hiệu cao đòi hỏi người giáo viên phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, cặn kẽ đảm bảo yêu cầu sau: + Trò chơi mang ý nghĩa giáo dục + Trò chơi phải nhằm mục đích củng cố, khắc sâu nội dung học gợi mở kiến thức kỹ đặt học sinh vào tình có vấn đề có mâu thuẫn cần giải có học + Trò chơi phải phù hợp với tâm sinh lí học sinh lớp, phù hợp với khả người hướng dẫn, chuẩn bị GV sở vật chất nhà trường + Hình thức tổ chức trò chơi phải đa dạng, phong phú + Trò chơi phải chuẩn bị chu đáo + Trò chơi phải gây hứng thú học sinh - Cấu trúc trò chơi học tập: + Tên trò chơi + Mục đích: Nêu rõ mục đích trò chơi nhằm ơn luyện, củng cố kiến thức, kỹ Mục đích trò chơi quy định hành động trò chơi thiết kế trò chơi + Đồ dùng, trò chơi: Mơ tả đồ dung sử dụng Trò chơi học tập + Nêu lên luật chơi: Chỉ rõ quy tắc hành động chơi quy định người chơi, quy định thắng thua trò chơi + Số người tham gia chơi: Cần rõ số người tham gia trò chơi + Nêu lên cách chơi + Nếu cần thiết cho HS chơi thử + Phần thưởng cho đội thắng, phạt đội thua nào? - Cách tổ chức trò chơi + Thời gian tiến hành: thường từ – phút + Đầu tiên giới thiệu trò chơi: Nêu tên trò chơi + Hướng dẫn cách chơi cách vừa mô tả vừa thực hành, nêu rõ luật chơi Nhận xét kết chơi, thái độ người tham dự, giáo viên nêu thêm tri thức học tập qua trò chơi, sai lầm cần tránh + Thưởng - phạt: Phân minh, luật chơi, cho người chơi chấp nhận thoải mái tự giác làm trò chơi thêm hấp dẫn, kích thích học tập học sinh Phạt học sinh phạm luật chơi hình thức đơn giản, vui (như chào bạn thắng cuộc, hát bài, nhảy lò cò tuyệt đối GV khơng phê bình nói nặng lời mà phải ln động viên em Cần có chuẩn bị tốt, học sinh hiểu trò chơi tham gia dễ dàng học sinh phải nắm quy tắc chơi phải tôn trọng, tuân thủ luật chơi Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi Không lạm dụng nhiều kiến thức thời lượng học Phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tham gia tổ chức, điều khiển tất khâu: từ chuẩn bị, tiến hành trò chơi đánh giá sau chơi Giáo viên phải có tác phong chững chạc, nghiêm túc lại vui vẻ, gần gũi, hòa đồng với hoc sinh; Lời nói phải rõ ràng, dễ hiểu, ấn tượng, gây tạo hấp dẫn pha trộn hài hước trò chơi Nhằm tác động đến tình cảm, tâm lí đem lại niềm vui tươi, hứng thú học tập cho học sinh Sau chơi, giáo viên cần cho học sinh thảo luận để nhận ý nghĩa giáo dục trò chơi b.2.3 Cách lựa chọn trò chơi Việc lựa chọn trò chơi học tập phải đáp ứng u cầu mục đích dạy học Các trò chơi phải đặt cho học sinh nhiệm vụ học tập tương ứng với nội dung dạy học Mỗi trò chơi cần có vị trí đóng góp cụ thể q trình thực mục đích dạy học Vì việc lựa chọn trò chơi theo kinh nghiệm thân cần đạt yêu cầu sau: Giáo viên xác định mục tiêu trò chơi đưa gì? (Hình thành, luyện tập, cố kiến thức nào? Giáo dục kĩ gì? Phẩm chất gì?) điều xác định dựa mục tiêu học Lựa chọn trò chơi phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, vừa với học sinh, lựa chọn thời điểm thích hợp tổ chức trò chơi học tập cho học sinh Các thời điểm tính đến là: - Sau hoàn thành học: cách có ưu điểm kích thích hứng thú học tập học sinh, học tránh suy nghĩ căng thẳng trở thành “chơi mà học, học mà chơi” sinh động - Sau hoàn thành chương với cách giúp học sinh hệ thống kiến thức cách sinh động hiệu - Học vào buổi học tự chọn, bổ trợ với cách học giúp học sinh củng cố, khắc sâu, phát triển, nâng cao kiến thức cho học sinh Trò chơi đưa phải đa dạng, phong phú, hấp dẫn; luật chơi đơn gỉan dễ hiểu, dễ chơi, phải phù hợp với chủ đề học với đặc điểm trình độ học sinh, với quỹ thời gian, với hoàn cảnh, điều kiện thực tế lớp học, có tác dụng khích lệ tinh thần học tập cho tất đối tượng học sinh lớp, tránh bỏ rơi học sinh yếu ngồi cuộc, đặc biệt trò chơi phải khơng gây nguy hiểm cho học sinh môi trường xung quanh Khơng nên chọn trò chơi mặt vui nhộn, lại thiếu tác dụng giáo dục kiến thức, phẩm chất kĩ học tập Trò chơi phải luân phiên thay đổi cách hợp lí để khơng gây nhàm chán cho học sinh b.2.4 Hướng dẫn cách chơi Trước hết, giáo viên phải chia đội chơi cho phù hợp, cân đối lực lượng, hợp với yêu cầu trò chơi Giới thiệu trò chơi, luật chơi, quán triệt ý thức kỷ luật chơi Đây khâu quan trọng, giáo viên nên giới thiệu trò chơi cách ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, thu hút hấp dẫn người chơi (nếu luật chơi khó thi giáo viên chơi mẫu trước) Động viên học sinh chơi nhiệt tình, hết mình, chơi đẹp, đảm bảo nề nếp, nội qui nhà trường Quan tâm đến đối tượng học sinh yếu lớp, học sinh nhút nhát động viên em, đưa trò chơi phù hợp với em để em có hứng thú tham gia hoạt động b.3 Giải pháp 3: Giới thiệu số trò chơi sử dụng tiết dạy học Tốn (Trích phụ lục 1) 2.3.1 Trò chơi số 1: “ Chạy tiếp sức” 2.3.2 Trò chơi số 2: “nếu…thì…” 2.3.3 Trò chơi số 3: “ Ghép bìa” 2.3.4 Trò chơi số 4: “ Ơ chữ” 2.3.5 Trò chơi số 5: “Sai đâu? Sửa nào?” 2.3.6.Trò chơi số 6: “Sự xếp ngẫu nhiên” 2.3.7 Trò chơi số 7: “xây tường” 2.3.8 Trò chơi số 8: “Ai nhanh hơn” 2.3.9 Trò chơi số 9: “Nhanh tay, nhanh mắt” 2.3.10 Trò chơi số 10: “Thử tài ghi nhớ” 2.3.11 Trò chơi số 11: “Ngắm mục tiêu” 2.3.12.Trò chơi số 12: “Đốn ý đồng đội” 2.3.13 Trò chơi số 13: “Đuổi hình bắt chữ” b.4 Điểm sáng kiến Góp phần đổi phương pháp dạy học mơn Tốn THCS theo phương hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập giao lưu Hình thành rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn Góp phần gây hứng thú học tập mơn Tốn cho học sinh, việc đưa trò chơi tốn học để em học mà chơi, chơi mà học.Trò chơi tốn học khơng giúp em lĩnh hội tri thức mà giúp em củng cố khắc sâu tri thức Tơi chọn sáng kiến nghiên cứu nhằm giúp học sinh nắm kiến thức mơn Tốn ngày vững vàng hơn, hăng say học toán, nâng cao chất lượng giảng dạy làm tảng vững cho lớp Điểm việc nghiên cứu áp dụng sáng kiến lựa chọn trò chơi dạy học tốn phù hợp với đối tượng học sinh lớp cấp học THCS qua dạng bài, sáng kiến mang tính mẻ mà từ trước tới vận dụng có vận dụng dừng lại mang tính hình thức, chưa thực mang lại hiệu cao b.5 Những ưu điểm nhược điểm việc sử dụng phương pháp trò chơi học  Ưu điểm Phương pháp trò chơi học tập tạo nhiều hội để học sinh tham gia tích cực, chủ động vào trình dạy theo tinh thần đổi phương pháp dạy học phát triển cách tồn diện vì: - Là phương pháp giáo dục phù hợp với tuổi học sinh; - Tạo thích thú, hấp dẫn, khơng khí vui vẻ; - Khi chơi học sinh bộc lộ, thể cách tự nhiên; - Giúp thay đổi hình thức hoạt động trạng thái tình cảm với việc học; - Học sinh tiếp thu học cách tích cực tự giác; - Tạo hội giúp học sinh rèn luyện kỹ củng cố kiến thức; - Giúp học sinh phát triển tâm lí, thái độ đạo đức: có trách nhiệm cao với đồng đội tơn trọng kỷ luật nhóm, đội luật chơi, giúp đỡ đồng đội… Bằng trò chơi, việc học tập tiến hành cách nhẹ nhàng, sinh động; bớt khô khan nhàm chán, học sinh lơi vào q trình học tập cách tự nhiêm, hứng thú có tinh thần trách nhiệm, đồng thời giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng học tập Qua trò chơi học sinh có hội để thệ nghiệm thái độ, hành vi Từ hình thành em niềm tin vào thái độ, hành vi tích cực tạo động tốt cho hành vi ứng xử sống Học sinh rèn luyện khả định lựa chọn cho cách ứng xử đắn, phù hợp tình Hình thành lực quan sát, rèn luyện kỹ nhận xét, đánh giá hành vi Trò chơi giúp tăng cường khả giao tiếp cho học sinh  Hạn chế Trong trình chơi dễ gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến lớp khác Học sinh ham vui thái kéo dài thời gian chơi làm ảnh hưởng đến hoạt động khác tiết học Tác dụng giáo dục trò chơi bị hạn chế hay chí phản tác dụng nêú việc lựa chọn trò chơi khơng phù hợp tổ chức trò chơi khơng tốt Hiệu kinh tế xã hội dự kiến đạt - Hiệu kinh tế: Tổ chức trò chơi hoạt động học tập thường đơn giản, khơng tốn kém, khơng đòi hỏi nhiều kinh phí mua sắm dụng cụ học sinh lại hứng thú lúc chơi tìm kiếm kiến thức cho việc học Giúp em có kỹ tham gia tích cực vào hoạt động nhà trường hoạt động trải nghiệm, hoạt động Ngoại khóa, kéo em vào hoạt động có ích trách xa trò chơi ảo gây tốn tiền gia đình, ảnh hưởng đến tâm sinh lí chơi Game, điện tử… - Hiệu xã hội: Trò chơi học tập loại hình hoạt động vui chơi có nhiều tác dụng học học sinh.Trò chơi học tập tạo ta khơng khí vui tươi, hồn nhiên, sinh động học mà kích thích trí tưởng tượng, tò mò, ham hiểu biết trẻ Với kinh nghiệm tơi góp phần nâng cao chất lượng dạy học tốn nói riêng chất lượng giáo dục nói chung Đồng thời tạo say mê hứng thú cho học sinh học tốn từ học sinh ngày u thích mơn tốn thơng qua trò chơi học tập Tổ chức tốt trò chơi học tập khơng làm cho em hứng thú học tập mà giúp em tự tin hơn, có hội tự khẳng định tự đánh giá học tập Trên thực tế dạy đan xen tổ chức chò chơi tốn học tơi thấy học sinh thích thú, hào hứng đón nhận trò chơi kiến thức em nắm bắt thơng qua hoạt động cách nhẹ nhàng hiệu Ngồi trò chơi giới thiệu trên, tơi tìm tòi, sáng tạo số trò chơi phục vụ cho số mơn học khác Việc sáng tạo tổ chức trò chơi vất vả tơi tìm thấy niềm vui công việc thấy yêu nghề thơng qua trò chơi, quan hệ thân thiện gắn bó thầy trò, giảm bớt áp lực học sinh, giúp em hăng say học tập, khơng tránh né giáo viên mắc sai lầm khuyết điểm Học sinh cảm thấy sống hòa đồng gần gũi với tập thể tự giác sửa chữa sai lầm khuyết điểm” (vì nhiều lúc giáo viên tham gia chơi với học sinh) Tình cảm bạn bè học sinh với học sinh ngày gần gũi, gắn bó Những học thoải mái, sôi nổi, hiệu ngày tăng Chất lượng học tập em ngày nâng lên, hạn chế tình trạng học sinh tiếp thu kiến thức cách thụ động, học khơng tượng học sinh ngủ gật, uể oải hay tập trung học tập Không mà giúp học sinh nhút nhát, cá biệt hòa vào tập thể Số lượng học sinh u thích mơn tốn ngày tăng lên Ngồi trò chơi trên, việc sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học giúp GV tổ chức trò chơi hay hình ảnh sinh động hấp dẫn như: Rung chng vàng, Chiếc nón kỳ diệu tạo cho học sinh hứng thú nhiều học toán Dưới số bảng so sánh kết trước sau áp dụng sáng kiến: Bảng so sánh kết điều tra hứng thú học tập mơn Tốn học sinh Kết điều tra hứng thú học tập mơn Tốn học sinh trường THCS Bình Khơng Rất thích Thích thường thích Năm học 2016 - 2017 (151 học sinh) Chưa thực sáng kiến 2017- 2018 (134 học sinh) Đã thực sáng kiến SL 22 47 51 31 % 14,6 31,1 33,8 20,5 SL 35 53 28 18 % 26,1 39,6 20,9 13,4 Tôi nhận thấy đưa trò chơi vào tiết học tốn khơng giúp em khắc sâu kiến thức mà giúp em phát triển nhiều phẩm chất đạo đức tình đồn kết, thân ái, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm.Kết học tập mơn Tốn nâng lên rõ rệt: Bảng so sánh kết học tập mơn Tốn học sinh Năm học 2016 – 2017 (151 học sinh) Chưa thực sáng kiến 2017- 2018 (134 học sinh) Đã thực sáng kiến Giỏi Khá Tb Yếu SL 16 42 71 22 % 10,6 27,8 47 14,6 SL 29 53 52 % 21,6 39,6 38,8 Qua kết đạt trên, thấy vào đợt khảo sát HKII số học sinh yếu khơng còn, số học sinh giỏi tăng rõ rệt So với lần khảo sát trước kết đáng mừng Điều cho thấy cố gắng đổi phương pháp dạy học tơi có kết khả quan Điều kiện khả áp dụng Việc tổ chức trò chơi học tốn vơ cần thiết Song không nên lạm dụng phương pháp này, học ta nên tổ chức cho em chơi từ đến trò chơi khoảng từ đến phút Do người giáo viên cần có kỹ tổ chức, hướng dẫn em thực trò chơi thật hợp lý đồng bộ, phát huy tối đa vai trò học sinh Khi tổ chức trò chơi học tập nói chung mơn tốn nói riêng, phải dựa vào nội dung học, vào điều kiện sở vật chất trường, thời gian tiết học mà lựa chọn thiết kế trò chơi cho phù hợp Song để tổ chức trò chơi tốn học có hiệu đòi hỏi người giáo phải có kế hoạch, chuẩn bị thật chu đáo cho trò chơi Qua việc nghiên cứu áp dụng có hiệu mơn Tốn, thân tơi nhận thấy sáng kiến áp dụng rộng rãi cho số môn học khác Bên cạnh ưu điểm nói việc sử dụng trò chơi học tập học Tốn nói mang tính phổ biến, tính khả thi cao: từ khâu chuẩn bị, thiết tổ chức trò chơi dễ dàng cho thầy trò, luật chơi đơn giản, gần gũi chế biến từ luật chơi trò chơi dân gian trò chơi truyền hình…sáng kiến áp dụng cho nhiều đối tượng, lúc nhiều người chơi – học, phù hợp với lứa tuổi tâm sinh lí học sinh cấp trung học sở, áp dụng cho nhiều mơn học, lại phù hợp với tất vùng miền Tôi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ CƠ SỞ Thị trấn Me, ngày 29 tháng năm 2019 Người nộp đơn Đinh Thị Thanh Huyền Ta có : (*) � x  -3 x  + x  + � x  = 16 � x  = 16 2 x  =4  ( x  ) =  16 = ( x  1) �x   16 �x  15 �� x   16 x  17 � �  16  x  � � Vậyx = 15; x = -17 Sai lầm áp dụng  A  A2 không nêu ĐK biểu thức A ≥ 0, lỗi mà học sinh hay mắc phải, nên trình giảng dạy GV thường xuyên phải nhắc nhở HS     c/ Tìm x, biết:  17 3x   17 Giải : (4  17) x  3(4  17)  3x< (chia hai vế cho 4- 17 )  x< Vậy x < 3 Sai lầm chia (hoặc nhân) hai vế BĐT với âm mà khơng đổi chiều BĐT d/ Tìm giá trị nhỏ : M = x + x Giải: Ta có A= x + x = (x+ x + 1 1 ) - = ( x + )2 ≥ 4 4 Vậy A = - Sai lầm sau chứng minh A ≥ (nếu làm tiếp ta thấy A = - 1 chưa A = - xảy 4 1 x = - vơ lí) nên A = - khơng phải GTNN 4 (Lời giải là: Để tồn x x ≥0, A = x + x ≥ hay GTNN A = x = 0) Vây trò chơi nhẹ nhàng giúp em hiểu đúng, hiểu sâu kiến thức vừa học,tránh sai lầm thường mắc phải Mức độ cao cho học sinh tự thiết kế trò chơi theo luật chơi để tự chơi với theo tập cụ thể 2.3.6.Trò chơi số 6: “Sự xếp ngẫu nhiên” Trò chơi áp dụng sau học sinh học định lí chương trình hình học lớp 7.Từ áp dụng cho tất có định lí, tính chất chương trình hình học từ lớp trở Chuẩn bị: mẫu giấy ghi sẵn từ “Nếu” từ “thì” Cách chơi: Chia làm đội: Đội 1: Điền nội dung sau chữ “nếu” ( nội dung liên quan đến định lí, tính chất học) Đội 2: Điền nội dung sau chữ “thì” ( nội dung liên quan đến định lí, tính chất học) Sau ghép ngẫu nhiên tờ giấy đội với tờ giấy đội xem mệnh đề tạo thành có khơng Tác dụng:Trò chơi giúp em khẳng định mệnh đề định lí, tính chất học, với mệnh đề sai em có trận cười sảng khoái, giảm căng thẳng học Áp dụng: Ví dụ: Bài “Quan hệ góc cạnh đối diện tam giác” – Hình học Đội Nếu Tam giác ABC có AB < AC … Đội Thì Góc C < góc B Góc A > góc B Cạnh AB > AC … 2.3.7 Trò chơi số 7: “xây tường” Trò chơi lấy theo tập 53 sách giáo khoa lớp tập trang 30 Trò chơi sử dụng giảng phép toán cộng, trừ, nhân, chia N, Z, Q, R Tùy theo giáo viên đưa quy tắc “xây tường” khác Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị tờ giấy to có kẻ sẵn viên gạch hình Sgk trang 30 để học sinh lên điền nội dung thích hợp ( nhứng tính thẩm mỹ chưa cao, gây hứng thú cho học sinh) Giáo viên chuản bị viên gạch màu gắn nam châm lên bảng ( sử dụng miếng nhựa dán giấy màu lên có dính nam châm phòng đồ dùng trường có sử dụng nhựa ghép hình học sinh mẫu giáo làm viên gạch, đặc biệt giáo viên sử dụng nhiều lần) Cách chơi: Chia làm đôi (2 nội dung tương tự) Mỗi đội khoảng đến học sinh lên điền kết quả) Ví dụ: Bài luyện tập phép cộng phân số ( Số học 6) Bài phép trừ phân số, phép nhân phân số, cộng số nguyên, trừ số nguyên, nhân số nguyên… Giáo viên cho sẵn hàng gạch phía Học sinh lên cầm viên gạch xây chồng lên theo quy tắc viên gạch tổng hai viên gạch kề với ( số viêng gạch tùy ý giáo viên yêu cầu tính tổng hay hiệu, tích… theo yêu cầu cuả dạy) Tác dụng: Trò chơi yêu cầu em phải vận dụng khả tính tốn nhanh, xác, khéo léo chiến thắng 2.3.8 Trò chơi số 8: “Ai nhanh hơn” Trò chơi phát triển từ trò chơi “cướp cờ” mà em chơi từ nhỏ.Tôi vận dạng vào dạy Toán để tạo hứng thú cho em, em biết luật chơi nên việc tổ chức đem lại hiệu tốt Giáo viên sử dụng nhiều dạy với yêu cầu lần lên cờ yêu cầu khác Đa số đố vui sách giáo khoa sử dụng làm trò chơi Ví dụ 1: Bài “Phép cộng phân số” chương trình số học Giáo viên lấy mẫu 48 sách giáo khoa tập trang 28 Chuẩn bị: miếng bìa màu biểu nhiều phân số dạng hình Sgk trang 28 tập Đố em đặt miếng bìa cắt cạnh để 1/4 hình chữ nhật… Cách chơi: Chia làm đôi, đội từ đến học sinh Yêu cầu lần học sinh đội lên chọn bìa theo yêu cầu người chủ trò (yêu cầu lấy dạng 48 Sgk trang 28 tập 2) Tác dụng: Vẫn tốn tính bình thường tổ chức thành trò chơi giúp cho học sinh cảm thấy thích làm hơn, nhu cầu phải tính thật nhanh xác cao thắng đội bạn thành cơng lớn hoạt động giảng dạy tốn học Ví dụ 2:Tiết91 “Luyện tập phép tính phân số số thập phân với trợ giúp máy tính cầm tay: CASIO, Vinacal,… Giáo viên chuẩn bị nội dung sau, chữ N, H, I … giáo viên cho miếng bìa màu đính vào Các em sử dụng máy tính cầm tay tính nhanh chân lên viết bóc miếng bìa đính vào kết tương ứng bên Kết thúc trò chơi đội viết nhiều chữ đội thắng cuộc, quyền trả lời ô chữ, sai danh quyền trả lời cho học sinh lớp Đây quê nội của Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh)? U   10 1   H 3   P 20 10 O   10 X 311 11 20 63 N 18      A   18 I    14 28 G   S 10 13 20 11 63 10 19 KẾT QUẢ: 20 X A 18 10 G I A P H 13 20 11 63 U 19 O N G 10 Dạy học tích hợp: Giáo viên giới thiệu vài nét tuổi thơ vua Đinh Tiên Hoàng Đinh Bộ Lĩnh sinh vào ngày Rằm tháng Hai, năm Giáp Thân (tức 22 tháng năm 924) thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng (nay thuộc xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) Cha ơng Đinh Cơng Trứ, nha tướng Dương Đình Nghệ, giữ chức thứ sử Hoan Châu Đinh Công Trứ sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ quê ngoại (Gia Thủy, Nho Quan) ở, nương nhờ người ruột Đinh Thúc Dự quê nội gần Từ bé Đinh Bộ Lĩnh tỏ người có khả huy, ơng bạn chăn trâu lấy lau làm cờ bày trận đánh Và đám bạn đó, có Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ Trịnh Tú, người sau Đinh Bộ Lĩnh tạo nên nghiệp 2.3.9 Trò chơi số 9: “Nhanh tay, nhanh mắt” Trò chơi áp dụng gần tất chương trình tốn học THCS Tác dụng trò chơi: - Rèn luyện tính nhanh nhẹn, khả quan sát cho học sinh - Học sinh củng cố kiến thức (chủ yếu mức độ nhận biết) cách nhẹ nhàng, tích cực, vui tươi - Trò chơi dễ chơi, dễ thiết kế lại phù hợp với nhiều đối tượng học sinh, đặc biệt có tác dụng tốt cho học sinh trung bình yếu Chuẩn bị: Những miếng bìa mica mầu có gắn sẵn nam châm Với miếng bìa giáo viên ghi tất nội dung cần học sinh quan tâm Dụng cụ sử dụng nhiều lần.Giáo viên chuẩn bị sẵn số nội dung kiến thức cần kiểm tra (bằng chữ hình vẽ) để đưa lên hình máy chiếu (hoặc bảng phụ) - Học sinh chuẩn bị bảng nhóm, bút Cách chơi:- Giáo viên chiếu nội dung kiến thức cần kiểm tra lên hình - Yêu cầu học sinh tìm liệt kê hình, số, vấn đề liên quan đến học vào bảng nhóm - Trong vài phút, đội tìm nhiều hình, nhiều số,…(ghi lên bảng nhóm) xác đội thắng Ví dụ: Bài luyện tập cộng hai số nguyên dấu (Số học 6) Giáo viên gắn miếng bìa bảng hình vẽ sau: -16 -4 -2 -1 16 -3 -7 -10 -15 Câu hỏi: Tìm số đối -3 Tìm số đối 16 Tìm số đối | -15 | Tìm số có giá trị tuyệt đối Tìm số liền sau số -11 Tìm số liền trước số -3 Tìm số nguyên x thỏa mãn -2 ≤ x < … Ví dụ 2: Khi dạy xong bài:“Tứ giác nội tiếp” (Tiết 48 – Hình học 9), giáo viên cho học sinh nhóm tìm tứ giác nội tiếp đường tròn hình sau (đưa hình vẽ lên hình bảng phụ): hình thang, hình thang vng, hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vng, tứ giác có hai đường chéo nhau, tứ giác có hai đường chéo vng góc,… Đội chiến thắng đội tìm nhiều xác tứ giác nội tiếp đường tròn Như vậyhọc sinh lại có thêm trò chơi lí thú, trò chơi em tự làm tự tổ chức chơi với áp dụng cho tất mơn học.Qua trò chơi em rèn khả nghe tốt, phản xạ nhanh đặc biệt cách thú vị để em rèn luyện phần học Giáo viên lấy dạng tập trắc nghiệm điền khuyết làm trò chơi loại cách phần nội dung cần điền giáo viên ghi sẵn bìa mica úp xuống sau cho đội chơi lên lật lên thật nhanh gắn vào chỗ trống cho Ví dụ 3: Bài cộng hai số nguyên dấu (Số học 6) Chia làm hai đội chới, đội học sinh lên lật miếng bìa để ghép vào chỗ bảng Đội 1: Tổng số nguyên âm số nguyên âm Tổng số nguyên dương sô nguyên dương ( – 13) + ( - 17) = - 30 | - 15 | + = 20 Giảm 50C tức cộng với - Đội 2: 1) Tổng n số nguyên dương sô nguyên dương 2) Tổng n số nguyên âm số nguyên âm 3) ( + 13) + ( + 17) = + 30 4) | - 15 | + 35 = - 20 5) Tăng 50C tức cộng với 2.3.10 Trò chơi số 10: “Thử tài ghi nhớ” Tác dụng trò chơi: Rèn luyện trí nhớ, tạo niềm vui thích , hăng say, tích cực học tập cho cho em học sinh Chuẩn bị: - Giáo viên chuẩn bị số nội dung kiến thức cần thiết liên quan đến học(Đưa vào máy tính ghi sẵn lên bảng phụ) - Học sinh chuẩn bị bảng nhóm, bút Cách chơi: - Giáo viên đưa nội dung cần thử trí nhớ lên hình (hoặc treo bảng phụ) cho nhóm quan sát vòng vài giây đến vài chục giây, sau giáo viên cất bảng phụ (chuyển Slides) - Giáo viên yêu cầu em ghi lại nội dung mà nhìn thấy - Học sinh nhóm thi ghi lên bảng nhóm nhóm - Nhóm có nội dung ghi lại nhiều nhóm giành chiến thắng Ví dụ 1: Khi dạy bài Ơn tập chương I (Tiết 16 – Hình học 9), giáo viên có đưa hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông, số tính chất tỉ số lượng giác, hệ thức cạnh góc tam giác vng (kèm theo hình vẽ) Cho học sinh chơi theo luật chơi nêu Ví dụ 2: Áp dụng cho tiết học: Diện tích hình bình hành, Diện tích hình thang, Hình vng, Hình hộp chữ nhật, Hình lập phương, Ơn tập hình học cuối năm ) Mục đích:Giúp học sinh nhớ lâu cơng thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vng, hình bình hành, hình thoi Từ vận dụng linh hoạt, kết hợp với kỹ tính nhẩm để tính chu vi, diện tích hình với số đo cho trước …Phát triển khả diễn đạt rõ ràng, mạch lạc Thay u cầu tính hay nêu cơng thức giáo viên thay đổi dạng trò chơi với câu thơ để học sinh dễ nhớ tạo hứng thú, phát triển khả sáng tạo em Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị cảnh đặt lên bàn giáo viên làm hoa Treo sẵn hoa cắt giấy màu có ghi nội dung câu hỏi (Tuỳ theo nội dung học để giáo viên chọn nội dung ghi hoa) Ví dụ: Khi dạy tiết: “Ơn tập hình học” cuối năm giáo viên chọn số nội dung: Muốn tìm diện tích hình vng Một cạnh nhân bốn khó gì? Bạn cho biết hai câu thơ nêu cách tính diện tích hình vng hay sai ? Hãy tính nhẩm nhanh diện tích hình vng mà cạnh 30m? Đố bạn điền tiếp từ thích hợp chỗ trống thơ sau : Diện tích chữ nhật ? Lấy dài………… tức Chu vi chữ nhật dễ thay Lấy ……………nhân hai thành Muốn tính diện tích hình thang Đáy lớn, đáy bé ta mang vào Rồi đem với chiều cao lấy nửa Một hình lập phương có độ dài cạnh 5cm Bạn A nói: Diện tích xung quanh hình lập phương 125 cm2 Bạn B nói: 125 cm2 diện tích tồn phần hình lập phương Theo bạn nói đúng?ai nói sai? sao? 9cm Hình bên tên gọi gì? 6cm Chu vi, diện tích em tính mau? Thời gian chơi: - phút Cách chơi: Chơi thi đua cá nhân Học sinh xung phong lên hái hoa đọc to, rõ ràng nội dung câu hỏi cho lớp nghe sau trả lời kết Nếu bạn hái hoa trả lời xác, diễn đạt trơi chảy, gọn gàng, bạn lớp vỗ tay thật to để cổ vũ cho bạn Nếu bạn trả lời kết diễn đạt chưa mạch lạc, lớp vỗ tay khuyến khích bạn song nhỏ ngắn Nếu bạn trả lời sai giáo viên gợi ý khơng trả lời phải nhảy cò cò chỗ 2.3.11 Trò chơi số 11: “Ngắm mục tiêu” Dùng phép toán số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ… Chuẩn bị:Những phi tiêu có gắn nam châm đầu bảng có vòng tròn đồng tâm hình 52 Sgk trang 91 sách Toán lớp tập ( Hoặc mua ln hàng bán đồ chơi trẻ em) Cách chơi: Cho hay nhiều học sinh chơi Luật chơi: Các đội lên phi tiêu vào vòng tròn tính điểm ( đội có 10 phi tiêu) Đội có nhiều điểm đội thắng Ví dụ: Cách chơi 81 trang 91 sách Toán tập thay bắn bi ta phi mũi tiêu Sau em tính điểm theo luật đề -4 -2 10 Tác dụng:Qua trò chơi rèn cho em phép tính cộng, nhân số nguyên Ở trò chơi muốn chiến thắng em phải biết ngắm mục tiêu, rèn cho em khả tập trung tình huống… 2.3.12.Trò chơi số 12: “Đoán ý đồng đội” Tác dụng trò chơi - Trò chơi giúp học sinh ơn tập kiến thức cách sâu sắc, thông qua việc diễn đạt đọc nội dung kiến thức cách diễn đạt khác, tạo khơng khí vui tươi, nhẹ nhàng pha lẫn hài hước (ngộ nghĩnh) cho học - Rèn luyện kỹ diễn đạt, kỹ phán đốn, hợp tác cho học sinh - Trò chơi áp dụng nhiều tiết học đặc biệt tiết hình học có liên quan đến khái niệm tiết ơn tập hình Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị bìa cứng có vẽ sẵn hình ảnh, dùng nam châm nhỏ để gắn úp hình ảnh vào bảng Cách chơi: - Chia lớp thành hai đội, cho đội bốc thăm thứ tự chơi Mỗi đội cử hai học sinh tham gia trò chơi, học sinh làm nhiệm vụ diễn đạt (HS1) đứng bục giảng, học sinh làm nhiêm vụ đoán ý bạn (HS2) đứng quay mặt hướng khác - HS1 chọn bìa, lật lên cho để HS1 quan sát thấy hình ảnh tâm bìa, sau qua sát HS1 diễn đạt nội dung bìa để bạn (HS2) đọc khái niệm tốn học bìa mà khơng phạm luật chơi (nghĩa diễn đạt không sử dụng từ dùng để gọi tên hình ảnh đó, khơng dùng tiếng nước ngồi tiếng dân tộc thiểu số) - Khi HS đoán nội dung bìa HS1 gắn ngửa bìa lên góc bảng dành cho đội mình, nhanh chóng lật tiếp bìa khác để tiếp tục chơi - Học sinh có quyền bỏ qua bìa thấy khó diễn đạt khó đốn gắn trở lại bảng; Sau phần thi hai đội đội GV lật bìa lại (nếu có) để lớp quan sát (có thể cho HS khác thử diễn đạt) - Mỗi đội có khoảng thời gian phút đội đốn nhiều dành chiến thắng Cả lớp làm giám khảo - Để tăng thêm hấp dẫn cho trò chơi giáo viên lồng vào bìa chữ để ghép thành tên địa danh, nhân vật lịch sử kiện, phong trào cho học sinh đoán sau lật hết bìa Ví dụ 1: Khi dạy “Tiết 56: Ơn tập chương III – Hình học 9” sử dụng hình vẽ sau để giúp học sinh ôn lại định nghĩa Câu hỏi 1: Em cho biết loại góc với đường tròn học qua mơ tả hành động bạn? Học sinh dùng cử hành động để diễn tả, khơng nói Cách thực hiện: Giáo viên gọi học sinh lên bảng, em chọn bìa để diễn tả, bỏ qua thấy khó chọn bìa khác X y Góc tâm Góc tạo tia tiếp tuyến dây cung Tứ giác nội tiếp đường tròn Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn Góc có đỉnh bên ngồi đường tròn Góc có đỉnh bên đường tròn Góc nội tiếp Các góc nội tiếp chắn cung Đường tròn ngoại tiếp tam giác Câu hỏi (Dành cho lớp): Hãy dùng tất chữ bìa để ghép thành cụm từ gồm chữ Gợi ý: Đây cụm từ phong trào, nhà trường tích cực hưởng ứng xây dựng, Đáp án: “THÂN THIỆN” 2.3.13 Trò chơi số 13: “Đuổi hình bắt chữ” Trò chơi áp dụng theo quyền trò chơi Đuổi hình bắt chữ kêng truyền hình Hà Nội, chương trình em ưa thích Trò chơi tơi áp dụng cho số dạy định lí chương trình hình học Chuẩn bị:Các tờ giấy khổ A4, vẽ hình lên trình chiếu (các hình tùy theo nội dung kiến thức mà giáo viên cần học sinh phát ra, ý tạo hiệu ứng nhấn mạnh yếu tố hình liên qua đến nội dung định nghĩa, định lí, …cần phát biểu; tạo hiệu ứng chạy cho hình) Cách chơi: - Chia tồn lớp thành đội chơi - Giáo viên nêu yêu cầu học sinh “Phát biểu nội dung kiến thức thể hình vẽ sau” - Giáo viên chiếu hình vẽ lên hình (hoặc dán lên bảng chính) - Học sinh nhóm giành quyền phát biểu cách giơ tay - Chỉ học sinh trả lời mà lớp giáo viên thấy chuyển sang hình - Nhóm trả lời nội dung nhiều hình nhóm giành chiến thắng - Để tăng thêm tính hấp dẫn cho trò chơi ta đưa tất cá hình lên Slide sau trả lời hình vẽ thay chữ in hoa sau tất hình phát biểu nội dung ta đủ chữ ghép thành tên địa danh, danh nhân, kiện để học sinh đốn đốn hình ảnh giáo viên cho Tác dụng: Qua trò chơi học sinh ơn lại định lí, kiến thức học.Từ hình vẽ em phát định lí, định nghĩa…đã học - Rèn luyện kỹ đọc hình, kỹ ngơn ngữ, khả phản ứng nhanh nhạy cho hoc sinh Ví dụ: Dạy Quan hệ đường vng góc đường xiên, đường xiên hình chiếu ( Hình học 7) Để củng cố kiến thức đưa số hình ảnh sau để học sinh đốn Định lí nào? Nêu nội dung định lí Trong đường xiên đường vng góc kẻ từ điểm đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vng góc đường ngắn Trong hai đường xiên kẻ từ điểm nằm đường thẳng đến đường thẳng đó, đường xiên có hình chiếu lớn lớn Trong hai đường xiên kẻ từ điểm nằm đường thẳng đến đường thẳng đó, đường xiên lớn có hình chiếu lớn Trong hai đường xiên kẻ từ điểm nằm ngồi đường thẳng đến đường thẳng đó, hai đường xiên có hình chiếu Ví dụ 2: Để dạy “Tiết 36: Ơn tập chương II – Hình học 9” Ta dùng hình vẽ sau học sinh ơn tập định lí theo luật chơi nói Câu hỏi 1: Phát biểu nội dung kiến thức thể hình vẽ sau ? Phụ lục 2: Một số hình ảnh hoạt động học sinh Ảnh 1: Học sinh chơi trò chơi: “Đốn ý đồng đội” học tiết Ơn tập chương III (Góc với đường tròn) Ảnh 2: Học sinh lớp chơi trò chơi Ơ chữ Ảnh 3: Chuẩn bị cho trò chơi Nếu - Thì Ảnh 4: Học sinh chơi trò chơi “Nếu – Thì” Phụ lục 3: PHIẾU ĐIỀU TRA Hứng thú học tập mơn Tốncủa học sinh Chúng tơi muốn tìm hiểu hiểu biết, quan tâm học sinh bậc THCS mối liên hệ trò chơi với mơn Tốn Xin em trả lời câu hỏi sau đây: Lớp……………………………….Trường……………………………………… Quận(Huyện)………………………Giới tính: Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời em chọn Câu hỏi 1: Trong q trình học tập mơn tốn cấp học, em có thầy (cơ) đan xen trò chơi có nội dung Tốn học khơng? A Thường xun B Thỉnh thoảng C Ít D Khơng Câu hỏi 2: Em có thích tham gia trò chơi họcTốn hay khơng? A Rất thích B Thích C Bình thường D Khơng thích Câu hỏi 3: Emcó quan tâm đến tập dạng đố vui hay trò chơi sách giáo khoa hay khơng? A Thường xun B Thỉnh thoảng C Ít D Khơng Câu hỏi 4: Theo em Tốn học có mối liên hệ với mơn học khác (Vật lý, hóa học, thiên văn học, sinh học, địa lý, mỹ thuật…) không? A Liên hệ chặt chẽ B Có liên hệ C Ít liên hệ D Khơng Câu hỏi 5: Theo em mức độ cần thiết trò chơi số học Toán là: A Rất cần thiết B Cần thiết C Ít cần thiết D Không cần thiết Câu hỏi 6: Theo đánh giá em mơn Tốn mơn học: A Dễ B Khơng khó C Khó D Rất khó Câu hỏi 7: Em có mong muốn đến mơn Tốn khơng? A Rất mong B Mong C Bình thường D Khơng mong muốn ... thức tổ chức trò chơi phải đa dạng, phong phú + Trò chơi phải chuẩn bị chu đáo + Trò chơi phải gây hứng thú học sinh - Cấu trúc trò chơi học tập: + Tên trò chơi + Mục đích: Nêu rõ mục đích trò chơi. .. trò chơi học tập Tổ chức tốt trò chơi học tập khơng làm cho em hứng thú học tập mà giúp em tự tin hơn, có hội tự khẳng định tự đánh giá học tập Trên thực tế dạy đan xen tổ chức chò chơi tốn học. .. trò chơi day học Tốn Để trò chơi góp phần mang lại hiệu cao học, tổ chức thiết kế trò chơi phải đảm bảo nguyên tắc sau: - Thiết kế trò chơi tốn học cho phù hợp với nội dung học: Tổ chức trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số KINH NGHIỆM tổ CHỨC TRÒ CHƠI NHẰMTẠO HỨNG THÚ và NÂNG CAO kết QUẢ học tập môn TOÁN của học SINH THCS , SKKN một số KINH NGHIỆM tổ CHỨC TRÒ CHƠI NHẰMTẠO HỨNG THÚ và NÂNG CAO kết QUẢ học tập môn TOÁN của học SINH THCS , Từ thực trạng nói trên dẫn đến chất lượng học tập môn Toán còn thấp, kết quả chất lượng môn Toán hai năm học gần đây cho thấy tỉ lệ học sinh khá giỏi Toán là khá khiêm tốn (chỉ chiếm khoảng 25%), trong khi đó tỉ lệ học sinh yếu môn Toán khá cao so với mặt, Quan tâm đến đối tượng học sinh yếu của lớp, học sinh nhút nhát...động viên các em, đưa ra những trò chơi phù hợp với các em để các em có hứng thú tham gia hoạt động., (Trích phụ lục 1), c/ -3x2 + x + 5 = 0, Kết luận về số nghiệm của phương trình., Sai lầm ở đây là sai lầm khi áp dụng HĐT = |A| (Lời giải đúng là = Vậy A = 2 nếu x> -1 hoặc A = -2 nếu x< -1), Câu hỏi 2 (Dành cho cả lớp): Hãy dùng các tất cả các chữ cái trên các tấm bìa để ghép thành một cụm từ gồm 9 chữ cái. Gợi ý: Đây là cụm từ trong một phong trào, đang được các nhà trường tích cực hưởng ứng xây dựng, hiện nay., Câu hỏi 1: Phát biểu nội dung kiến thức được thể hiện bằng hình vẽ sau ?

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm