SKKN một số giải pháp sử dụng phương pháp mô hình đảo ngược phát triển hoạt động ngoại khóa nhằm phát huy năng lưc tự học và sáng tạo của học sinh

22 108 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 21:04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến tỉnh Ninh Bình Chúng tơi: Số TT Họ tên Ngày tháng năm sinh Nơi cơng tác Chức danh Trình độ Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng kiến Đinh Minh Hằng 05/11/1973 Trường THCS Ninh Thành Hiệu trưởng Thạc sỹ 40% Đoàn Thị Minh Nga 30/8/1978 Trường THCS Ninh Thành Phó HT Đại học 20% Phạm Thị Bắc 15/6/1982 THCS Ninh Thành Tổng phụ trách Đại học 20% Nguyễn Thị Bình 19/8/1977 THCS Ninh Thành GV tiếng Anh Đại học 10% Phạm Thị Xuân 01/11/1975 THCS Ninh Thành GV tiếng Anh Đại học 10% Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: Một số giải pháp sử dụng phương pháp mô hình đảo ngược phát triển hoạt động ngoại khóa nhằm phát huy lưc tự học sáng tạo học sinh Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng I Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng - Tên sáng kiến: Một số giải pháp sử dụng phương pháp mô hình đảo ngược phát triển hoạt động ngoại khóa nhằm phát huy lực tự học sáng tạo học sinh - Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục “Phát triển môi trường học kỹ mềm cho học sinh” Áp dụng mơ hình đảo ngược cho lớp học “ Flipped Classroom” phương pháp đại, đáp ứng yêu cầu đổi khơng dạy học mà đổi mạnh mẽ hoạt động ngoại khóa nhà trường Nguyên lý chung phương pháp học sinh tự tìm hiểu nội dung hoạt động qua mạng sau thảo luận tự xây dựng kế hoạch hoạt động Học sinh chủ động tương tác với giáo viên, giáo viên hướng dẫn, góp ý, củng cố nội dung kiến thức hỗ trợ học sinh thực Phương pháp giúp học sinh có thêm hứng thú việc tìm hiểu nội dung hoạt động, phát huy kỹ năng, đặc biệt kỹ tự học sáng tạo Kết thực cho thấy, phương pháp đem lại hiệu cao, giúp học sinh phát triển kỹ mềm Vì vậy, đưa sáng kiến kinh nghiệm vào áp dụng trường THCS Ninh Thành thành phố Ninh Bình, thời gian áp dụng đạt hiệu định II Nội dung sáng kiến Giải pháp cũ 1.1 Thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể trường phổ thông nay: *Giáo viên: Xây dựng kế hoạch, nội dung cho chủ đề hoạt động ngoại khóa, hoạt động sinh hoạt tập thể Sau phân cơng nhiệm vụ cho em học sinh thực theo nội dung giáo viên đưa Để nội dung thực theo kịch bản, kế hoạch giáo viên, hoạt động diễn suôn sẻ, giáo viên thường chọn em có lực, chủ yếu em cán cốt cán lớp *Học sinh: Trong buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa: Học sinh thường thực theo kế hoạch, nội dung, chủ đề giáo viên xây dựng sẵn Gần việc đổi theo hình thức giao quyền nhiệm vụ cho học sinh điều hành, dừng lại việc học sinh điều hành theo chủ đề, nội dung thầy cô lựa chọn Thầy hướng dẫn cho số em có lực thực hiện, với phương pháp chưa tìm hiểu phát huy lực cho nhiều đối tượng chưa thúc đẩy tính sáng tạo, tự chủ học sinh 1.2.Ưu điểm giải pháp cũ: - Đảm bảo đầy đủ nội dung, chủ đề theo lựa chọn định hướng giáo viên - Giáo viên ln chủ động, ln kiểm sốt, định hướng chuẩn bị chủ đề, nội dung, tình huống, kiến thức từ trước, điều khơng gây lúng túng cho giáo viên Giáo viên không nhiều thời gian, công sức huấn luyện, phát triển cho nhiều đối tượng học sinh - Học sinh giáo viên chủ động giao nhiệm vụ nội dung để chuẩn bị, thông tin nội dung giao chủ yếu có sẵn 1.3 Nhược điểm giải pháp cũ - Chưa tạo hội cho học sinh phát huy khả năng, lực, phẩm chất, trách nhiệm thân - Học sinh không phát huy tính tự chủ, sáng tạo Ln thụ động thực hoạt động giáo viên đề - Các phần rèn luyện kỹ thường bị lặp lặp lại chủ yếu nhằm vào học sinh mạnh dạn, khiếu bộc lộ sẵn - Chưa tạo môi trường, niềm đam mê, hứng thú việc tìm tòi, sáng tạo học sinh - Những học sinh khơng có khiếu có khiếu chưa bộc lộ nhút nhát thực hiện, điều hành tổ chức, hay thuyết trình trước đám đơng khơng có hội thử sức để tìm sở trường, sở đoản Để từ giáo viên nắm bắt lực học sinh, giúp em phát triển lực, kỹ phù hợp Giải pháp mới: Giải pháp 1: Giải pháp đột phá hình thành phát tự tin cho học sinh + Tăng cường hướng dẫn làm công tác tuyên truyền * Đối với giáo viên: Hướng dẫn giáo viên tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, sách tâm lý lứa tuổi học trò, đọc sách tham khảo “ Bạn tài giỏi, tài giỏi”, sách trải nghiệm sáng tạo….các trang mạng internet giúp giáo viên nâng cao hiểu biết, nắm công việc cần làm, bổ sung kiến thức cần thiết Từ biết cách phát lực, phẩm chất học sinh, giáo viên lên kế hoạch hướng dẫn, nâng cao lực giúp học sinh phát huy lực cách mức hiệu Hướng dẫn giáo viên thực trò chơi, hướng dẫn giáo viên dạy định hướng cho học sinh tự lựa chọn chủ đề, chủ điểm cho buổi ngoại khóa sinh hoạt tập thể, cách nhận biết thúc đẩy phát huy lực học sinh thông qua buổi chuyên đề trường * Đối với học sinh: Để tạo tự tin trước đám đơng nhóm đạo hoạt động ngoại khóa chúng tơi lên kế hoạch dài hơi, theo giai đoạn thơng qua hoạt động ngoại khóa buổi sinh hoạt tập thể đặc biệt chào cờ Thông qua buổi chào cờ, buổi hoạt động lên lớp, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm… ) * Ở nội dung tạo phản xạ chào hỏi, giới thiệu cách thục trước đám đông, trước trả câu hỏi trả lời vấn cho học sinh VD: - GV: “ Đất nước có thời gian làm việc giới suất làm việc hiệu chất lượng nhất?” - Học sinh: trước trả lời “ Dạ em thưa cô! Em tên An Trần Huy, học sinh lớp 7C trường THCS Ninh Thành, em xin phép trả lời câu hỏi Cô ạ: …………………… Giải pháp 2: Các hoạt động nhằm tạo hội, tạo động lực cho học sinh phát huy lực sáng tạo thông qua việc chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng kịch bản, chương trình kế hoạch tổ chức thực - Đối với giáo viên: + Trong buổi họp trường đầu tháng, Ban đạo hoạt động yêu cầu giáo viên nhóm thảo luận, lựa chọn chủ đề, sau đưa thống số lượng, tên chủ đề nên cần thực tháng ( chủ đề thống viết tên thăm); Cho khối lớp có nhiệm vụ tổ chức thực chương trình ngoại khóa, chương trình trải nghiệm hoạt động lên lớp tháng bốc thăm tự xây dựng kịch chương trình Với cách làm phát huy khơng nội lực trí tuệ tập thể giáo viên, mà phát triển lực tự tìm tòi, khám phá học sinh, giúp học sinh hình thành tính chủ động, phát huy tối đa lực làm việc nhóm, đồng thời nâng cao trách nhiệm thân với học sinh - Đối với học sinh: + Để khích lệ sáng tạo học sinh Ban hoạt động thiết lập đường dây nóng trợ giúp cho học sinh gặp vướng mắc xây dựng kịch chương trình Bên cạnh đó, sau tuần học sinh bốc thăm chủ điểm, ban hoạt động thu kịch chương trình tổ chức lớp phân công thực hiện, chấm, đánh giá, trao giải thưởng cho lớp có điểm số cao, phơ tơ kịch chương trình hay phát cho giáo viên chủ nhiệm để chuyển đến tay học sinh Với cách làm giúp cho tất đối tượng học sinh làm quen, tiếp cận với cách xây dựng kế hoạch, xây dựng kịch bản, chương trình để từ khơi gợi tiềm năng, lực, tìm hiểu khám phá than để học sinh biết cách thức tổ chức hoạt động (có ảnh hình ảnh minh họa phần phụ lục) + Chỉ đạo, hướng dẫn, chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh tự lên kế hoạch chương trình tổ chức trải nghiệm lớp học hướng tới hoạt động tổ chức sinh nhật giáo viên, học sinh, kỷ niệm ngày lễ, chủ đề liên quan đến thầy cô mái trường, tệ nạn xã hội, vấn nạn học sinh hay mắc phải, thi hùng biện, tranh cử chức danh lớp, thi làm profile Hoạt động giáo viên chủ nhiệm phối hợp thực thường xuyên sinh hoạt lớp Trên sở hoạt động trải nghiệm lớp, Ban hoạt động giờ, phát huy tính đồn kết, sức mạnh trí tuệ tập thể giáo viên nhằm giúp học sinh chủ động, hứng thú xây dựng chương trình hay, ý nghĩa cho hoạt động tập thể nhà trường Giải pháp 3: Phát huy mạnh mẽ tính chủ động, khơi gợi cảm hứng sáng tạo học sinh - Hướng dẫn giáo viên cách đưa nội dung mang tính khơi gợi tò mò, mong muốn khám phá học sinh với chủ đề, đặc biệt phải trọng đến đối tượng học sinh, lôi kéo đối tượng tham gia hoạt động, giáo viên giao cho bạn điều hành phân việc cho tất thành viên dựa lực thực tế tiềm năng, khả học sinh, giáo viên quan sát, giúp đỡ, định hướng cần (Nâng cao lực giúp giáo viên biết cách thực thông qua buổi hướng dẫn, buổi chuyên đề tổ chức nhà trường) Hình thức thơng thường áp dụng chủ nhiệm, sinh hoạt lớp Họp triển khai hướng dẫn phương pháp sử dụng mơ hình đảo ngược lớp Chương trình buổi sinh hoạt lớp học sinh tự tổ chức - Thực chuyển giao hoàn toàn cho học sinh từ lựa chọn chủ đề đến xây dựng kịch chương trình: Ban hoạt động thiết kế bàn bảng tin treo sẵn giấy ghi nhớ , giấy ghi nhớ có nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh THCS Các mẩu giấy dành cho học sinh viết cảm nghĩ, ý kiến sáng tạo, chủ đề, chủ điểm muốn thực mong muốn Ban hoạt động thực tổ chức thực cho học sinh Hoặc ý kiến muốn đóng góp xây dựng hoạt động, xây dựng mơi trường học tập trải nghiệm cho học sinh Cách làm tạo cho học sinh có cảm giác đóng góp xây dựng, than sống có ý nghĩa, tạo động lực chủ động, sáng tạo Phiếu tham khảo lấy ý kiến học sinh chương trình hoạt động ngoại khóa hàng tuần - Ban hoạt động ngồi lựa chọn chủ đề, vấn đề cần giải buổi sinh học tập thể, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, dựa vào mong muốn học sinh thể qua giấy ghi nhớ bảng tin ( tổ chức rút thăm) - Tạo hội cho tất học sinh, tạo công cho học sinh Sau lớp rút thăm chủ đề chuẩn bị tổ chức, giáo viên giao cho bạn leader phân cơng nhiệm vụ nhóm lớp thực nội dung, giáo viên hướng dẫn học sinh cho rút thăm nhiệm vụ Việc làm có khả gây khó khăn cho số đối tượng học sinh chậm, khơng có khiếu điều hành, làm MC tổ chức Trong trường hợp giáo viên quan tâm động viên, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh, cử học sinh có khiếu kèm cặp giúp đỡ cho học sinh cố gắng hồn thành nhiệm vụ Cách làm vừa giúp học sinh nhút nhát mạnh dạn, tự tin giao tiếp, ứng xử, tạo hội cho họ vượt qua mặc cảm thân, đồng thời giúp học sinh khám phá nhận lực ngầm Để từ tìm cách phát triển lực cho học sinh dựa lực có sẵn, giúp học sinh phát triển tồn diện, phát triển vượt bậc, giúp học sinh không tự tin mà phát huy cao lực tạo hiệu suất, hiệu cơng việc góp phần xây dựng dân số vàng Việt Nam III Hiệu kinh tế xã hội dự kiến đạt Hiệu kinh tế: Sáng kiến kinh nghiệm nhóm chúng tơi có giá trị tìm giúp học sinh phát triển lực sẵn có em, giúp em rèn luyện phát triển ý chí độc lập, tự chủ, sáng tạo, hoàn thiện kỹ sống cho em để đáp ứng yêu cầu đổi nay, đồng thời giáo dục đào tạo hệ cơng dân có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí vươn lên, có đủ phẩm chất lực, tự tin giao tiếp, học tập, làm việc chủ động biết làm chủ sống, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước góp phần xây dựng bảo vệ tổ Quốc, khẳng định vị Việt Nam giới Do hiệu kinh tế vô giá Hiệu xã hội: Theo phương pháp mơ hình đảo ngược khơng phát huy chủ động, sáng tạo, ham muốn tìm tòi, học hỏi, khám phá thân, mà phát huy sức mạnh đồn kết, sức mạnh trí tuệ tập thể, giúp học sinh tiếp cận với công nghệ thông tin Năm học 2017 – 2018; năm học 2018 – 2019 nhà trường xây dựng nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm buổi sinh hoạt tập thể có giá trị bổ ích, đa dạng hóa hoạt động nhà trường, nội dung hoạt động phong phú Tạo cho học sinh động lực, hưng phấn học tập, rèn luyện đạo đức, phẩm chất kỹ mềm Những giải pháp tạo hội cho em học sinh thể khả năng, lực thân, tự tin giao tiếp, xóa mặc cảm, tự ti không dám bộc lộ thân Cũng từ giải pháp giúp em chủ động không việc lĩnh hội kiến thức, mà chủ động có trách nhiệm hoạt động thân, tập thể , hình thành ý thức xây dựng cộng đồng Kết đạt khả quan, học sinh ngày tự tin, em chăm ngoan hơn, đồn kết hơn, u trường lớp, thày bạn bè em trau dồi, khơi dậy học sinh tính tích cực chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm thân, tập thể cộng đồng; hình thành, củng cố phát triển học sinh kỹ hoạt động độc lập, kỹ giao tiếp, ứng xử mối quan hệ tập thể lớp xã hội Những hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm,các buổi sinh hoạt tập thể bật học sinh lựa chọn chủ đề, chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng kịch chương trình ( Thầy giám sát, hỗ trợ tổ chức thực hiện) năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019; Những hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, buổi sinh hoạt tập thể mang lại hiệu cao việc phát triển phẩm chất lực cho học sinh 02 năm học 2017 – 2018; 2018- 2019 - Xây dựng nếp sống văn minh đại, ứng xử văn hóa; - Hành trình trải nghiệm khu di sản tâm linh chùa Bái Đính, với thuyết giảng tứ ân; - Cuộc thi viết cảm nhận mẹ; - Tuyên truyền cách tham gia giao thơng thơng minh an tồn; - Tổ chức thi thể lòng tri ân thầy qua viết thư; - Theo dấu chân anh đội cụ Hồ; - Thuyết trình nét đẹp người phụ nữ Việt Nam; - Trải nghiệm Ngã Ba Đồng Lộc Quê bác Nghệ An; - Lễ hội tiếng Anh; - Cuộc thi giới thiệu nét đẹp quê hương em; - Tri ân nhớ ơn thầy cô, nhớ mái trường thân yêu; - Ngày hội đến trường; - Tun truyền pháp luật an tồn giao thơng; - Lễ hội trăng rằm; - Chuyên đề giáo dục “ Phòng trách xâm hại tình dục ”; - Tun truyền tiết kiệm điện - Ngày hội đọc sách tương lại - Xâm hại tình dục - Tri ân thầy - Hội thi “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên” - Hành trình theo bước chân người lính - Học tập trải nghiệm Sơn La – Hòa Bình - Tết ấm u thương - Mừng Đảng, mừng xuân (tháng 2) - Hội thi đầu bếp nhí học sinh đề xuất - Tháng niên, “Ngày hội thiếu nhi, tiến bước lên đoàn” - Các buổi sinh hoạt đầu tuần (chào cờ, chương trình lớp, tuần câu truyện bác) Sau thời gian thực giải pháp thực điều tra khảo sát tự tin vận dụng tiếng Anh giao tiếp học tập, hứng thú học tiếng Anh học sinh khối lớp phiếu thăm dò (phụ lục) IV Điều kiện khả áp dụng Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 1.1 Đối tượng áp dụng - Sáng kiến áp dụng giáo viên học sinh THCS, THPT - Luôn tạo đổi mới, sáng tạo công việc để tăng thu hút từ phía học sinh - Phối hợp nhịp nhàng với tổ chức ngồi nhà trường tạo mơi trường, hội cho học sinh chủ động, thỏa sức sáng tạo, khám phá, thể khả thân 1.2 Môi trường áp dụng Các trường trung học sở, THPT Kinh phí hoạt động ngoại khóa để xây dựng thực nhằm phát huy lực tự học sáng tạo cho học sinh trích từ ngân sách chi tiêu thường xuyên nhà trường Khả áp dụng sáng kiến 10 Các giải pháp sáng kiến “Một số giải pháp sử dụng phương pháp mô hình đảo ngược phát triển hoạt động ngoại khóa nhằm phát huy lực tự học sáng tạo học sinh” “Xây dựng mơi trường tích cực học tập rèn luyện, phát huy lực học sinh THCS” mà nêu áp dụng vào thực tế trường THCS Ninh Thành, thành phố Ninh Bình có tính khả thi cao, áp dụng hiệu trường THCS Trên sang kiến kinh nghiệm áp dụng thành công, tạo môi trường động lực học tiếng Anh cho học sinh nhà trường Kính đề nghị Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm cấp thẩm định công nhận Chúng xin cam đoan thông tin thật hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung viết sang kiến Xin trân trọng cảm ơn! TRƯỜNG THCS NINH THÀNH TP Ninh Bình, ngày 25 tháng năm 2019 XÁC NHẬN NHỮNG NGƯỜI NỘP ĐƠN 11 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, SINH HOẠT TẬP THỂ Buổi lễ tựu trường 12 Ngày hội tiếng Anh Chuyên đề Giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên 13 Chun đề Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em Buổi trải nghiệm khu di sản tâm linh chùa Bái Đính 14 Hội thi tìm hiểu chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên Ngày hội “Đọc sách tương lai” 15 Buổi trải nghiệm Nghệ An quê Bác Buổi trải nghiệm Ngã Ba Đồng Lộc 16 Buổi trải nghiệm Thủy điện Hòa Bình Buổi trải nghiệm địa đỏ Tây Tiến- Mộc Châu – Sơn La 17 Lễ Tri ân Thày cô giáo 20/11 Tiếp bước theo chân người lính (22/12) 18 Ngày hội Thiếu Niên, tiến bước lên Đoàn 19 Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam Hội thi tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên 20 Xuân đầm ấm, tết yêu thương Hội thi đầu bếp nhí 21 “Tuyên truyền sử dụng lượng tiết kiện hiệu quả”; nhà trường Sở Công thương phối hợp tổ chức Buổi chào cờ đầu tuần 22 ... trường Khả áp dụng sáng kiến 10 Các giải pháp sáng kiến Một số giải pháp sử dụng phương pháp mơ hình đảo ngược phát triển hoạt động ngoại khóa nhằm phát huy lực tự học sáng tạo học sinh “Xây dựng... chủ nhiệm, sinh hoạt lớp Họp triển khai hướng dẫn phương pháp sử dụng mơ hình đảo ngược lớp Chương trình buổi sinh hoạt lớp học sinh tự tổ chức - Thực chuyển giao hoàn toàn cho học sinh từ lựa...dạy học mà đổi mạnh mẽ hoạt động ngoại khóa nhà trường Nguyên lý chung phương pháp học sinh tự tìm hiểu nội dung hoạt động qua mạng sau thảo luận tự xây dựng kế hoạch hoạt động Học sinh chủ động
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp sử dụng phương pháp mô hình đảo ngược phát triển hoạt động ngoại khóa nhằm phát huy năng lưc tự học và sáng tạo của học sinh , SKKN một số giải pháp sử dụng phương pháp mô hình đảo ngược phát triển hoạt động ngoại khóa nhằm phát huy năng lưc tự học và sáng tạo của học sinh , - Giáo viên luôn ở thế chủ động, luôn kiểm soát, định hướng và chuẩn bị được những chủ đề, nội dung, tình huống, kiến thức từ trước, điều này không gây lúng túng cho giáo viên. Giáo viên không mất nhiều thời gian, công sức huấn luyện, phát triển cho nhiều

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm