SKKN Các biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 5 trường tiểu học Khánh Cư

30 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 21:02

Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho häc sinh líp trêng TiĨu häc Kh¸nh C I: Tên sở yêu cầu sáng kiến: Phòng Giáo dục & Đào tạo Yên Khánh Trường Tiểu học Khánh Cư II Tác giả: Họ tên: Đinh Thị Hoa Chức vụ : Giáo viên Học vị : Đại học SPTH Địa : Trường Tiểu học Khánh Cư Số điện thoại : 0369666019 III Tên sáng kiến: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp trường Tiểu học Khánh Cư” IV Nội dung sáng kiến : PHẦN MỞ ĐẦU Như biết, chữ viết phát minh vĩ đại người Từ đời chữ viết công cụ đắc lực việc ghi lại, truyền bá toàn kho tri thức nhân loại Chẳng người coi chữ viết người bạn thường xuyên, gần gũi thân thiết với mình, ngày tỷ lệ học sinh viết chữ xấu có chiều hướng ngày tăng Điều đáng quan tâm lên lớp cao, có nhiều học sinh viết chữ xấu Những nét chữ chân phương thẳng hàng ngắn chuẩn tả dần thay vào nét chữ cẩu thả thiếu nét với nhiều lỗi sai tả Thực tế đáng buồn xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khác Trong thời trước phát triển nhanh khoa học công nghệ nên xuất tâm lý xem nhẹ việc rèn chữ viết, dòng chữ viết tay xinh xắn ngày dần bị thay chữ đánh máy Nên nay, học sinh Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho häc sinh líp trêng TiĨu häc Kh¸nh C bậc phụ huynh trọng sâu vào trang bị hệ thống kiến thức môn học mà chưa thực chuyên tâm coi trọng việc rèn luyện chữ viết Nhưng thân thiết nghĩ: chữ viết biểu nết người Dạy cho hoc sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp góp phần rèn luyện cho em đức tính kiên nhẫn ý chí thân, rèn cho em tính cẩn thận, tinh thần kỷ luật, óc thẩm mỹ, lòng tự trọng thầy bạn đọc Luyện viết chữ đẹp hữu ích, chúng giúp trẻ đọc nhanh hơn, phát huy tính sáng tạo khả ghi nhớ Qua thực tiễn giảng dạy tơi thấy ngồi em viết chữ đẹp số em viết chữ xấu, trình bày bẩn chí nhiều em viết sai lỗi tả, đặt sai vị trí dấu thanh, sai mẫu chữ, cỡ chữ, cự li chữ chưa đúng, dẫn đến em trình bày làm khơng đẹp, khơng khoa học Bởi vậy, giáo viên trực tiếp đứng bục giảng đặt câu hỏi phải làm gì? Làm để em viết đúng, viết đẹp? Đó lý khiến chọn đề tài là: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp trường tiểu học Khánh Cư ” với mong muốn góp phần công sức nhỏ bé giải thực trạng nêu PHẦN NỘI DUNG Giải pháp cũ thường làm: 1.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng chữ viết cho học sinh phụ huynh - Đầu năm học, họp phụ huynh đầu năm việc phổ biến kế hoạch hoạt động nhà trường, lớp năm học tuyên truyền phụ huynh việc cần phải quan tâm rèn chữ viết cho học sinh - Tuyên truyền giảng giải cho phụ huynh học sinh vai trò chữ viết, vị trí, tầm quan trọng việc rèn chữ viết việc hình thành nhân cách, tính kiên trì, tính kỉ luật, chịu khó em trình học tập Chỉ cho phụ huynh thấy nguyên nhân học sinh viết ch xu v tỏc hi ca Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh lớp trêng TiĨu häc Kh¸nh C việc viết chữ xấu trình học tập Chữ viết đẹp tạo hứng thú cho học sinh việc học môn học khác - Vận động phụ huynh mua sắm đủ loại dụng cụ học tập có chất lượng cho học sinh trình học tập như: bút, vở, mực, thước kẻ, luyện chữ mấu Hướng dẫn phụ huynh dựa vào mẫu chữ luyện viết chữ đẹp lớp để kiểm tra thường xuyên quan tâm sửa chữa sai sót cho em * Ưu điểm: Phần đa phụ huynh nhận thức tầm quan trọng chữ viết có ý thức nhắc nhở em viết cho * Nhược điểm: Giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh để rèn chữ cho em chưa thật có hiệu dừng lại tuyên truyền để phụ huynh thấy tầm quan trọng chữ viết nhắc nhở em rèn chữ viết cho cho đẹp có nhiều phụ huynh chưa nắm cách viết độ cao chữ, khoảng cách chữ chữ, khoảng cách chữ, để dạy em viết cho chuẩn 1.2 Phân loại chữ viết học sinh - Xây dựng phong trào “Rèn chữ, giữ vở” - Vào đầu năm học tiến hành kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập học sinh Phân loại chữ viết học sinh theo loại để có phương pháp luyện chữ cho phù hợp - Hướng dẫn học sinh nên dùng loại nào, dùng loại bút để luyện viết, hướng dẫn học sinh cách bọc bảo quản, giữ gìn sách năm học Hướng dẫn cách trình bày học sinh thể loại bài, cách kẻ hết bài; cách trình bày thể thơ, văn xi viết để thống lớp - Hàng tháng tổng kết tuyên dương kịp thời học sinh có tiến b v ch vit * u im: Đinh Thị Hoa Trêng TiĨu häc Kh¸nh C Mét sè biƯn ph¸p nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh lớp trêng TiĨu häc Kh¸nh C - Giáo viên nắm bắt ưu nhược điểm chữ viết nhóm học sinh phân loại có biện pháp để rèn chữ, sửa sai cho học sinh - Học sinh chọn bút đảm bảo chất lượng viết để nâng cao chất lượng chữ viết * Nhược điểm: Tuy phân loại chữ viết học sinh, song việc sửa sai cho học sinh chưa thực cá thể hóa Việc sửa nhược điểm cho cá nhân học sinh chưa triệt để nên chất lượng chữ viết chưa nâng cao năm học 2017-2018 1.3 Thường xuyên rèn tư ngồi viết, cách cầm bút để cho học sinh Muốn rèn chữ cho học sinh trước hết quan tâm đến tư ngồi viết em Trước cho học sinh viết tả thường cho học sinh nhắc lại tư ngồi cách cầm bút, để để em thực cho tốt: Ngồi thoải mái, khơng gò bó, lưng thẳng, khơng tì ngực vào bàn, đầu cúi, mắt cách khoảng 25cm đến 30cm Hai chân đặt vng góc tay trái tì nhẹ vào mép để khơng dịch chuyển Cầm bút ngón tay (ngón cái, ngón trỏ ngón giữa) bàn tay phải, điều khiển bút mềm mại thoải mái Để nghiêng bên trái * Ưu điểm: Học sinh giáo viên gợi lên nhắc lại tư ngồi viết em tự điều chỉnh cách ngồi * Nhược điểm: Chỉ trọng tới câu lệnh việc làm cụ thể Giải pháp cũ nhắc chung chung sửa lại cách ngồi chưa sửa triệt để Thao tác nêu lại cách ngồi diễn tả chưa diễn thường xuyên tất môn học 1.4 Rèn kỹ viết chữ đúng, đẹp qua tiết tả - Như biết muốn viết đẹp trước tiên phải viết mẫu chữ, kích cỡ, độ cao, tốc độ viết đảm bảo Vì cỏc gi chớnh t trờn lp, Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh lớp trêng TiĨu häc Kh¸nh C giáo viên cần cung cấp cho học sinh nắm tỉ lệ chiều cao chữ khoảng cách chữ chữ, điểm đặt bút, điểm dừng bút … Những quy tắc học sinh nắm song giáo viên cần thường xuyên nhắc nhở học sinh tiếp thu chậm Giáo viên phân loại hệ thống chữ tiếng việt thành nhóm để luyện viết Giáo viên cần ý nhắc nhở học sinh điểm đặt bút điểm dừng bút xác Nếu có nhiều học sinh mắc sai lỗi giáo viên cần phân tích kỹ viết mẫu để học sinh quan sát sửa sai - Giáo viên phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện phục vụ giảng dạy như: Bảng phụ Một số bảng chữ mẫu truyền thống, Một số viết đẹp học sinh năm học trước * Ưu điểm: Qua tả giáo viên ý cho rèn cho học sinh viết đẹp thể khâu, bước tả từ học sinh ứng dụng viết tương đối tốt Giáo viên ý sửa lỗi cho học sinh để học sinh nắm bắt kịp thời sửa chữa * Nhược điểm: Trong tả giáo viên chưa tỉ mỉ hướng dẫn thêm kỹ thuật viết như: Lia bút, rê bút, cách viết liền mạch cho em để chữ viết em có nét thanh, nét đậm rõ ràng Giáo viên ý sửa lỗi cho học sinh để học sinh nắm bắt kịp thời sửa chữa mức độ sửa chung chung, cá thể hóa học sinh q trình dạy học cá thể hóa chưa thực rõ nét 1.5 Giáo viên tích cực rèn chữ mẫu để dạy học sinh viết xác Việc viết mẫu chữ giáo viên phương pháp dạy học trực quan hiệu Vì vậy, tơi luyện chữ viết theo mẫu chữ hành Ngồi viết tơi cố gắng rèn luyện để viết đẹp Bên cạnh tơi ln trọng khâu trình bày bảng lớp cho khoa học có thẩm mỹ tất môn học * Ưu điểm: Học sinh nhìn vào mẫu chữ giáo viên để rèn chữ v vit p hn Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh lớp trờng Tiểu häc Kh¸nh C * Nhược điểm: Tuy em viết đẹp chữ mẫu giáo viên chưa có nét nét đậm nên em viết chưa có nét nét đậm Giải pháp cải tiến: 2.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng chữ viết cho học sinh phụ huynh, hướng dẫn phụ huynh nắm mẫu chữ hành: - Đầu năm học, họp phụ huynh đầu năm việc phổ biến kế hoạch hoạt động nhà trường, lớp năm học tuyên truyền phụ huynh việc cần phải quan tâm rèn chữ viết cho học sinh Tuyên truyền giảng giải cho phụ huynh học sinh vai trò chữ viết, vị trí, tầm quan trọng việc rèn chữ viết việc hình thành nhân cách, tính kiên trì, tính kỉ luật, chịu khó em trình học tập Chỉ cho phụ huynh thấy nguyên nhân học sinh viết chữ xấu tác hại việc viết chữ xấu trình học tập Chữ viết đẹp tạo hứng thú cho học sinh việc học môn học khác - Nếu nhắc chung chung phụ huynh dừng lại mức độ nhắc nhở em viết cho cho đẹp Nhưng có nhiều phụ huynh chưa nắm cách viết độ cao chữ, khoảng cách chữ chữ, khoảng cách chữ, để dạy em viết cho chuẩn Nắm yếu điểm nên từ đầu năm họp phụ huynh dành khoảng thời gian định để hướng dẫn phụ huynh cách rèn chữ cho nhà Hướng dẫn tỉ mỉ cho họ cách viết, khoảng cách chữ chữ chữ, độ cao nhóm chữ cái, điểm đặt bút điểm dừng bút… Ví dụ: Đầu năm thực tế lớp tơi có tượng học sinh viết chữ có nét khuyết nét khuyết cao dòng ly, có em lại viết chữ “d, đ” cao dòng ly rưỡi, chữ “t” cao dòng ly, điểm đặt bút điểm dừng bút khơng xác Có em viết thiếu nét, em lại viết thừa nét Nguyên nhân nhà bố mẹ hướng dẫn viết Nhưng sau buổi họp phụ huynh triển khai cho cha mẹ cách dạy nhà chữ viết em khác hẳn Đó có §inh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh líp trêng TiĨu häc Kh¸nh C phối hợp giáo viên chủ nhiệm phụ huynh để có thống việc hướng dẫn học sinh để em tránh tình trạng khơng biết nghe lời thày hay bố mẹ người dạy kiểu - Vận động phụ huynh mua sắm đủ loại học cụ có chất lượng cho học sinh trình học tập như: bút, vở, mực, thước kẻ đặc biệt vận động phụ huynh mua bút luyện chữ có nét đậm, thống sử dụng loại mực Tuyệt đối không cho học sinh sử dụng bút bi để luyện chữ Sử dụng có chất lượng cao, khơng bị nh viết Chính yếu tố định không nhỏ đến thành công việc luyện chữ đẹp - Hướng dẫn phụ huynh dựa vào mẫu chữ luyện viết chữ đẹp lớp để kiểm tra thường xuyên quan tâm sửa chữa sai sót cho em * Tính mới, tính sáng tạo giải pháp: Giải pháp cũ giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh để rèn chữ cho em chưa thật có hiệu dừng lại tuyên truyền để phụ huynh thấy tầm quan trọng chữ viết nhắc nhở em rèn chữ Giải pháp giáo viên trao đổi rõ cho phụ huynh nắm điểm mẫu chữ hành buổi họp phụ huynh lớp đầu năm để họ phối hợp với giáo viên việc rèn chữ cho em, điều thực trở nên hiệu 2.2 Phân loại chữ viết, xây dựng nề nếp, phát động phong trào “Rèn chữ, giữ vở” cho học sinh - Vào đầu năm học tiến hành kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập học sinh Phân loại chữ viết học sinh cụ thể vào nhóm nhỏ để có định hướng kèm cặp học sinh như: nhóm hay sai phụ âm đầu, nhóm hay viết sai dấu thanh, nhóm viết cẩu thả, nhóm viết sai tiếng, nhóm viết sai nét khuyết… Việc phân loại học sinh nhiều thời gian dựa vào tơi có u cầu khác nhau, vận dụng phương pháp khác để luyện chữ Trên sở giáo viên xốy sâu để sửa trực tiếp cho cá nhân, cho nhóm học sinh, xem cỏc em sai õu sa y Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh lớp trêng TiĨu häc Kh¸nh C Ví dụ: Em viết nét khuyết gãy sửa tỉ mỉ cho em từ điểm đặt bút đến điểm dừng bút, em viết sai độ cao chữ phải tỉ mỉ nhắc lại độ cao nhóm chữ cho học sinh yêu cầu học sinh sửa trực tiếp, sửa cá nhân (chú ý cá thể hóa) §inh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh líp trêng TiĨu häc Kh¸nh C Học sinh luyện viết theo nhóm nhỏ - Hướng dẫn học sinh nên dùng loại nào, dùng loại bút để luyện viết, hướng dẫn học sinh cách bọc bảo quản, giữ gìn sách năm học Hướng dẫn cho học sinh tiêu chuẩn cần phấn đấu để đạt danh hiệu “Vở - Chữ đẹp” Đồng thời học sinh đưa tâm thực tiêu phong trào rèn chữ viết giữ gìn sách - Hướng dẫn cách trình bày học sinh thể loại bài, cách kẻ hết bài, cách trình bày thể thơ, văn xuôi viết để thống lớp - Hàng ngày, hàng tuần vào giáo viên phải kiểm tra chấm nhận xét, động viên để học sinh cố gắng lần sau - Hàng tuần vào buổi sinh hoạt lớp giáo viên biểu dương khen ngợi học sinh có nhiều cố gắng phong trào “rèn chữ, giữ vở” - Kết hợp tốt với chun mơn, đồn đội đánh giá phong trào "Vở - chữ đẹp" theo đợt, học kì năm học cách nghiêm túc, chặt chẽ Trong tiêu chí đánh giá chất lượng chữ viết đặt lên hàng đầu * Tính mới, tính sáng tạo giải pháp: Giải pháp cũ giáo viên có sửa sai cho học sinh chưa thực cá thể hóa Giải pháp thực dạy học theo đối tượng, cá thể hóa, thể việc đầu năm học tơi phân loại chữ viết học sinh Trên sở giáo viên xoáy sâu để sửa trực tiếp cho cá nhân, Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho häc sinh líp trêng TiĨu häc Kh¸nh C cho nhóm học sinh Ngồi tơi kết hợp với chuyên môn, liên đội đánh giá phong trào “Giữ -Viết chữ đẹp" cách nghiêm túc, chặt chẽ 2.3 Thường xuyên rèn tư ngồi viết, cách cầm bút để cho học sinh Chất lượng chữ viết phụ thuộc nhiều vào tư ngồi cách cầm bút, để em Bởi vậy: - Muốn rèn chữ cho học sinh trước hết quan tâm đến tư ngồi viết em Việc làm sớm chiều mà em làm tốt Việc làm phải tiến hành thường xuyên nhắc nhở liên tục em có thói quen ngồi viết tư thế, cầm bút để theo quy định: Ngồi thoải mái, khơng gò bó, lưng thẳng, đầu cúi, khơng tì ngực vào bàn, mắt cách khoảng 25cm đến 30cm Hai chân để song song thoải mái, tay trái tì nhẹ vào mép v v khụng dch chuyn Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C 10 Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh lớp trêng TiĨu häc Kh¸nh C Ví dụ: Khi làm tập: Thi tìm nhanh từ láy bắt đầu ch hay tr, s/x tổ chức cho em thi tiếp sức đội tìm nhiều từ viết đội thắng - Trong thực tế thấy ảnh hưởng giáo viên đến em lớn em học bắt chước cử , lời ăn tiếng nói Vì để rèn học sinh viết chữ đúng, viết đẹp nỗ lực tự học tự rèn để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Giờ tả tơi cố gắng đọc rõ ràng phát âm chuẩn nhờ phần giảm bớt sai sót phụ âm, điệu giúp học sinh có giọng đọc đúng, nghe phân biệt âm từ viết khơng bị lẫn lộn phụ âm - Khi học sinh viết thường vừa đọc vừa đến chỗ em em hay viết sai, viết chưa đẹp để uốn nắn, động viên để em viết tiến tới viết đẹp Sắp xếp em viết chữ xấu ngồi đầu bàn để tiện theo dõi Giáo viên sửa cho học sinh viết sai lỗi - Hướng dẫn em cách kẻ hết bài, hết ngày, hết tuần để thống lớp Hàng tuần kiểm tra, chấm, nhận xét động viờn cỏc Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C 16 Một số biện pháp nâng cao chất lợng ch÷ viÕt cho häc sinh líp trêng TiĨu häc Kh¸nh C em cố gắng tuần tiếp theo…để hình thành cho em kỹ viết đúng, rõ ràng tính thẩm mỹ chữ viết Rèn kĩ viết đúng, đẹp cho học sinh trình lâu dài, phức tạp đòi hỏi nỗ lực cố gắng giáo viên học sinh Không nên xem nhẹ mơn học mơn học có liên quan bổ sung cho Cần phải ý rèn chữ tất môn học để hình thành thói quen rèn chữ giữ lúc nơi * Tính mới, tính sáng tạo giải pháp: - Giáo viên giúp học sinh nắm vững tỉ lệ chiều cao chữ khoảng cách chữ chữ, khoảng cách chữ, vị trí dấu thanh, … Từ đó, hình thành em biểu tượng hình dáng, độ cao, cân đối, tính thẩm mĩ chữ viết - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện viết nét để học sinh viết chữ đúng, đẹp - Hướng dẫn thêm kỹ thuật viết như: Lia bút, rê bút hay viết liền mạch, viết nét đậm cho em để chữ viết em khơng bị gãy nét có nét thanh, nét đậm Ngồi tiết tả tơi quan tâm tới việc rèn chữ tất mơn học khác 2.5 Giáo viên tích cực rèn chữ mẫu để dạy em viết đúng, đẹp Rèn cách lia bút để chữ viết có nét thanh, nét đậm Chúng ta thường nói “thầy nào, trò đấy” Quả thật chữ viết giáo viên vấn đề có tính định, giáo viên ln gương sáng cho học sinh tất mặt, học sinh Tiểu học Thực tế thấy giáo viên viết chữ đẹp có ý thức rèn chữ viết chất lượng chữ viết lớp cao qua thực tế lớp khác chữ viết học sinh khác Và học sinh lớp chữ viết lại tương đối giống giống chữ giáo viên Một giáo viên có chữ viết đẹp có nhiều học trò viết chữ đẹp ngược lại Như muốn dạy cho học sinh kĩ nng vit ch ỳng yờu cu, Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C 17 Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh lớp trêng TiĨu häc Kh¸nh C luyện cho học sinh viết chữ ngày đẹp; việc nắm vững nội dung phương pháp dạy học, giáo viên cần có lực thẩm mĩ để cảm nhận vẻ đẹp chữ viết, có khả viết chữ đẹp để học sinh noi theo Nhận thức điều đó, tơi tâm luyện chữ viết theo mẫu chữ hành Hàng tuần tơi giành thời gian để luyện viết, tuần viết ba đến bốn bài, vừa viết giấy ô ly vừa viết theo mẫu luyện viết chuẩn đẹp dành cho học sinh lớp Qua viết thường xem kĩ lại để tự rút kinh nghiệm Ngoài viết cố gắng rèn luyện để viết đẹp Từ nét chữ viết rèn luyện cách cầm cách lia bút, phấn để viết chữ có nét nét đậm Qua thời gian rèn luyện chữ viết tiến rõ rệt Ngồi tơi ln trọng khâu trình bày bảng lớp cho khoa học có thẩm mỹ tất mơn học Cũng từ chữ viết học sinh phụ trách ngày đẹp * Tính mới, tính sáng tạo giải pháp: Giải pháp cũ thường làm bước đầu rèn chữ cho học sinh viết chữ đúng, nét chưa có nét nét đậm Giải pháp nâng cao dần chất lượng chữ viết từ đúng, đẹp tiến tới có nét nét đậm rõ ràng Thể việc: giáo viên tích cực rèn chữ, rèn cách lia phấn để viết chữ có nét nét đậm, từ hướng dẫn em thực cách dễ dàng 2.6 Rèn phát âm chuẩn, đọc tốt diễn cảm, hiểu văn để học sinh vận dụng viết tốt phân công cho em kèm cặp, giúp đỡ lẫn Giáo viên phải biết kết hợp dạy tốt phân môn tập đọc để khắc phục đối tượng học sinh viết chậm sai đọc yếu sai quy tắc tả Đặc biệt giáo viên không nên xem nhẹ việc rèn đọc bỏ qua việc rèn phát âm chuẩn cho học sinh Nếu học sinh phát âm không chuẩn đọc chậm ảnh hưởng nhiều tới khâu viết chữ học sinh Mặt khác để gây hứng thú cho học sinh viết giáo viên cần giúp em hiu c bn Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C 18 Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh lớp trờng Tiểu häc Kh¸nh C Phân cơng cho học sinh viết chữ đẹp, quy định kèm cặp giúp đỡ học sinh có chữ viết chưa chuẩn Các em viết chữ đẹp, nhắc nhở bạn phát bạn viết sai độ cao; đánh dấu ghi sai vị trí; viết nhầm, thiếu nét… Sau viết xong bài, giáo viên cho học sinh đổi chéo để học sinh tự đánh giá mình, đánh giá bạn * Tính mới, tính sáng tạo giải pháp; (Đây giải pháp - giải pháp cũ khơng có) 2.7 Giáo dục học sinh nâng cao chất lượng chữ viết hình thức nêu gương, động viên, khen thưởng em kịp thời Tôi thường kể cho em nghe câu chuyện gương văn hay chữ tốt như: Cao Bá Quát Việt Nam, Vương Hi Chi Trung Quốc… Phôtô viết chữ đẹp, đạt giải cấp trường, cấp huyện qua năm cho em xem để em học hỏi, mở rộng kiến thức… Ngồi tơi ln gương rèn chữ cho học sinh chữ mẫu giáo viên tác động sâu sắc tới việc rèn chữ em giáo viên người gần gũi với em nhiều Tôi kịp thời động viên, khen ngợi học sinh có tiến chữ viết, dù tiến nhỏ Điều tạo cho em có niềm tin hứng thú học tập (Lớp tơi có em Ngọc Trâm, Yến Nhi, Hà Phương số em khác động viên khích lệ kịp thời nên em say mê rèn chữ chữ em tiến bộ) 2.8 Khuyến khích em luyện đọc, luyện viết tự học nhà Học sinh viết chậm viết sai hàng ngày, viết lớp giáo viên cần khuyến khích học sinh luyện đọc, luyện viết tự học nhà Quy định ngày học sinh phải luyện viết Thời gian đầu nên cho học sinh viết phải đúng, sau nâng dần lên viết mt on v nõng cao Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C 19 Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh lớp trêng TiĨu häc Kh¸nh C dần lên viết đẹp chuẩn Sau viết giáo viên chữa bài, trực tiếp chỗ sai cho học sinh từ cách trình bày đến điểm đặt bút dừng bút chữ Đối với học sinh viết chữ đẹp giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách cầm bút, lia bút, rê bút để có chữ viết đẹp có nét nét đậm Ngoài luyện chữ viết theo mẫu giáo viên cần sưu tầm thêm mẫu chữ đẹp sáng tạo cho học sinh tham khảo hướng dẫn học sinh luyện viết khơi nguồn cảm hứng yêu thích luyện viết chữ đẹp cho em Xây dựng tảng vững để tham gia hội thi viết chữ đẹp cấp Một số dự thi viết chữ đẹp học sinh Báo Nhi đồng chăm học nm 2019 Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C 20 Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viÕt cho häc sinh líp trêng TiĨu häc Kh¸nh C Bài dự thi viết chữ đẹp em Đào Th Yn Nhi Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C 21 Một số biện pháp nâng cao chất lợng ch÷ viÕt cho häc sinh líp trêng TiĨu häc Kh¸nh C Bài dự thi viết chữ đẹp em o Ngc Trõm Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C 22 Một số biện pháp nâng cao chất lợng ch÷ viÕt cho häc sinh líp trêng TiĨu häc Kh¸nh C Bài dự thi viết chữ đẹp em Ngơ Hà Phương 2.9 Dạy tả cần phải theo hướng phát huy tính tích cực học sinh Chú ý tới khả đánh giá tự đánh giá theo Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 quy định đánh giá học sinh Tiểu học Giáo viên cần có hoạt động theo hướng phát huy tính tích cực học sinh trính luyện chữ tất môn học, đặc biệt phân mơn tả Thể việc: - Tổ chức trò chơi học tập cho học sinh mang tính giáo dục, gắn liền với nội dung học, phù hợp với đặc trưng phân mơn tả Trò chơi học tập mang tính chất chơi mà học, học có hứng thú Để tiến hành trò chơi đạt hiệu giáo viên cần ý tổ chức trò chơi phải phù hợp với nội dung học, đảm bảo hiệu học sinh tham gia chơi - Đặc biệt ý tới khâu tự đánh giá đánh giá bạn học sinh theo Thông tư 22/2016/TT- BGD&ĐT Từ việc học sinh tự đánh giá đánh giá bạn giúp cho em tiến nhiều trình luyện chữ viết đúng, viết đẹp * Tóm lại: Những tính giải pháp ci tin l: Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C 23 Một số biện pháp nâng cao chất lợng ch÷ viÕt cho häc sinh líp trêng TiĨu häc Kh¸nh C - Những giải pháp cũ thường làm bước đầu rèn chữ cho học sinh viết đúng, sẽ, nét chưa tiến tới có nét nét đậm Giải pháp nâng cao dần chất lượng chữ viết từ đến đẹp có nét nét đậm rõ ràng - Giải pháp cũ phối hợp với phụ huynh học sinh để rèn chữ cho em chưa thật có hiệu dừng lại nhắc nhở Giải pháp thực có hiệu Phụ huynh nắm cách dạy nào, họ nắm quy định mẫu chữ hành, độ cao chữ, khoảng cách chữ giáo viên trao đổi rõ cho họ buổi họp phụ huynh đầu năm - Giải pháp cũ có sửa sai cho học sinh chưa thực cá thể hóa trình dạy học Giải pháp thực dạy học theo đối tượng, thực cá thể hóa thể việc tóm sai học sinh xốy vào sửa trực tiếp cho cá nhân học sinh - Giải pháp cũ ý tới rèn tư ngồi cho học sinh trọng tiết tả, chưa thường xuyên lúc, nơi tất môn học Giải pháp cũ trọng tới câu lệnh việc làm cụ thể trực tiếp sửa cho học sinh Ngồi giải pháp mang tính khuyến khích em trì tư ngồi đẹp từ đầu đến cuối tiết học - Giải pháp có thêm: Rèn chữ viết thông qua tất học khác; Rèn đọc tốt phát âm chuẩn, hiểu văn để học sinh vận dụng viết tốt; Phân công em viết tốt kèm cặp giúp đỡ em viết chưa tốt; Giáo dục học sinh nâng cao chất lượng chữ viết hình thức nêu gương; Kịp thời động viên khen thưởng em có tiến bộ; Khuyến khích học sinh luyện đọc, luyện viết tự học nhà; Dạy tả cần phải theo hướng phát huy tính tích cực học sinh Chú ý tới khả đánh giá tự đánh giá theo thông tư 22/2016/TTBGD &ĐT quy định đánh giá học sinh Tiểu học Vì áp dụng giải pháp hiệu Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C 24 Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho häc sinh líp trêng TiĨu häc Kh¸nh C V HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC: Những biện pháp vừa nêu áp dụng thực lớp 5C trường Tiểu học Khánh Cư phụ trách năm học 2018 – 2019 kết mang lại khả quan Chữ viết học sinh cải thiện rõ rệt, ngày tiến bộ, tất học sinh lớp thi đua luyện chữ Chữ viết em trở nên mềm mại đẹp nhiều Phần lớn em biết trình bày đẹp, viết chữ khoảng cách 100% học sinh viết chữ độ cao theo quy định Nhiều em có khả viết chữ nghiêng, chữ sáng tạo có nét nét đậm tự tin tham gia hội thi trường Báo Nhi đồng chăm học tổ chức Bên cạnh chữ viết lớp nhà trường đánh giá xếp loại lớp đạt giải Nhất phong trào “Vở - chữ đẹp” Chữ viết em cải thiện giúp em ghi tốt hơn, giúp em học tốt môn học khác - Đặc biệt Chính tả khơng trầm trước, học sinh ý học nhiều Qua thực hành giao tiếp cho thấy khả hoạt động học tập học sinh tích cực, hiệu Qua tổ chức trò chơi để hồn thành tập tả qua việc nâng cao khả đánh giá tự đánh giá học sinh nhận thấy học sinh mạnh dạn, tự tin học tập giao tiếp học sinh nhận thức chậm Các em tạo cho ước mơ hoài bão tương lai để làm động thúc đẩy cho việc học tập tu dưỡng đạo đức cho * So sánh lỗi mắc phải học sinh đầu cuối năm học 2017- 2018: STT Các lỗi học sinh mắc phải Đầu năm Cuối năm Chữ viết không 11/29 6/29 Viết chữ chưa liền nét 6/29 0/29 Viết chữ không độ cao 9/29 0/29 Viết không mẫu chữ 6/29 0/29 Đánh dấu chưa vị trớ 10/29 0/29 Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C 25 Một số biện pháp nâng cao chất lợng ch÷ viÕt cho häc sinh líp trêng TiĨu häc Kh¸nh C Khoảng cách chữ chưa hợp lí 11/29 2/29 * Bảng so sánh chất lượng chữ viết lớp hai năm học 2017-2018 2018 - 2019 Năm học 2017 2018 2018 2019 Lớp 4C 5C TS HS 29 29 Thời điểm Đầu năm Cuối HKI Cuối năm Đầu năm Cuối HKI Cuối năm Xếp loại Tốt Khá Đạt yêu cầu Cần cố gắng SL % SL % SL % SL SL 27,6 14 48,3 24,1 0 31 15 51,7 17,3 0 14 48,3 12 41,4 10,3 0 27,6 13 44,8 27,6 0 15 51,7 11 37,9 10,4 0 22 75,9 24,1 0 0 Qua bảng so sánh cho thấy kết chữ viết vận dụng giải pháp cải tiến đạt cao so với áp dụng giải pháp cũ Phụ huynh học sinh lớp tơi chủ nhiệm họ lòng với kết học tập nói chung kết chữ viết nói riêng em họ Vì họ ngày quan tâm đến việc học em họ tự hào chữ viết em có tiến VI ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Để luyện cho học sinh viết viết đẹp đòi hỏi người giáo viên phải thật kiên trì, có kĩ năng, biện pháp rèn chữ cho học sinh lúc, nơi, động viên khuyến khích kịp thời dù tiến nhỏ em Hướng cho em tự tin tham gia vào sân chơi trí tuệ có đánh giá chữ viết để em cố gắng ngày tự hoàn thiện chữ viết Đối với tổ chun mơn, nhà trường thường xuyên đánh giá định kì chữ viết tất lớp, động viên khuyến khích lp cú phong tro luyn ch Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C 26 Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh lớp trêng TiĨu häc Kh¸nh C tốt Tổ chức đợt khảo sát chữ viết, tạo điều kiện cho em tham gia hội thi viết chữ đẹp để khích lệ phong trào luyện chữ học sinh lớp Phụ huynh học sinh cần phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm kèm cạp em luyện viết nhà để tăng hiệu việc rèn chữ giữ Từ kết đạt cho thấy đề tài áp dụng cho việc rèn chữ viết lớp mà áp dụng để rèn chữ viết cho khối lớp 1, 2, trường Tiểu học Khánh Cư nói riêng thực cho tất lớp trường Tiểu học huyện ngồi huyện nói chung KẾT LUẬN Rèn chữ đẹp cho học sinh tiểu học không vấn đề song mãi khơng cũ Vì bên cạnh phát triển tồn diện học sinh yêu cầu “Văn hay - Chữ tốt” việc làm cần thiết Kết việc rèn chữ cho học sinh ngày một, ngày hai mà có Mà kết q trình dày cơng khổ luyện thầy trò, dìu dắt, bảo tận tình thầy giáo Chính mà thầy ln mang bầu nhiệt huyết, lòng nhiệt tình, kiên trì Sự tận tâm chu đáo giáo viên yếu tố đảm bảo thành công việc rèn chữ đẹp cho học sinh Với biện pháp tơi hy vọng góp phần nhỏ vào việc dẫn dắt gợi lên từ bao tâm hồn trẻ thơ tình u gắn bó tự hào Tiếng Việt, hướng dẫn em biết sử dụng ngôn ngữ dân tộc cách thành thục, chuẩn xác khéo léo, giữ cho tiếng Việt ln sáng, có sức sống trường tồn với thời gian Tôi xin chân thnh cm n ! Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C 27 Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh lớp trờng Tiểu häc Kh¸nh C Khánh Cư, ngày 10 tháng năm 2019 Xác nhận lãnh đạo đơn vị sở Người viết sáng kiến Đinh Thị Hoa MỤC LỤC NỘI DUNG I Tên sở yêu cầu sáng kiến II Tác giả III Tên sáng kiến IV Nội dung sáng kin Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C Trang 1 1 28 Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh lớp trêng TiĨu häc Kh¸nh C Phần mở đầu Phần nội dung Giải pháp cũ thường làm Giải pháp cải tiến 2 2.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng chữ viết cho học sinh phụ huynh, hướng dẫn phụ huynh nắm mẫu chữ hành: 2.2 Phân loại chữ viết, xây dựng nề nếp, phát động phong trào “Rèn chữ, giữ vở” cho học sinh 2.3 Thường xuyên rèn tư ngồi viết, cách cầm bút để cho học sinh 2.4 Rèn kỹ viết chữ đúng, đẹp qua tiết tả học khác 2.5.Giáo viên tích cực rèn chữ mẫu để dạy em viết đúng, đẹp Rèn cách lia bút để chữ viết có nét thanh, nét đậm 11 16 2.6 Rèn phát âm chuẩn, đọc tốt diễn cảm, hiểu văn để học sinh vận dụng viết tốt phân công cho em kèm cặp, 17 giúp đỡ lẫn 2.7 Giáo dục học sinh nâng cao chất lượng chữ viết hình thức nêu gương, động viên, khen thưởng em kịp thời 2.8 Khuyến khích em luyện đọc, luyện viết 18 18 tự học nhà 2.9 Dạy tả cần phải theo hướng phát huy tính tích cực học sinh Chú ý tới khả đánh giá tự đánh giá theo Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 quy định đánh giá học sinh Tiểu học V Hiệu kinh tế xã hội dự kiến đạt 22 VI Điều kiện khả áp dụng 23 25 Phn kt lun 25 Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu học Khánh C 29 Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho học sinh lớp trờng Tiểu học Khánh C Đinh Thị Hoa Trờng Tiểu häc Kh¸nh C 30 ... sáng cho học sinh tất mặt, học sinh Tiểu học Thực tế thấy giáo viên viết chữ đẹp có ý thức rèn chữ viết chất lượng chữ viết lớp cao qua thực tế lớp khác chữ viết học sinh khác Và học sinh lớp chữ. .. chữ viết nhóm học sinh phân loại có biện pháp để rèn chữ, sửa sai cho học sinh - Học sinh chọn bút đảm bảo chất lượng viết để nâng cao chất lượng chữ viết * Nhược điểm: Tuy phân loại chữ viết học. .. Tiểu học Khánh C 11 Một số biện pháp nâng cao chất lợng chữ viết cho häc sinh líp trêng TiĨu häc Kh¸nh C Học sinh thực hành cách cầm bút - Cách để vở, xê dịch viết + Khi viết chữ đứng, học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Các biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 5 trường tiểu học Khánh Cư, SKKN Các biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 5 trường tiểu học Khánh Cư, IV. Nội dung sáng kiến :

Từ khóa liên quan