Phân tích tình hình tài chính công ty Vinamilk 2016 2018.

18 455 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 20:17

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 1.Nguyễn Thị Phương Thúy 2.Nguyễn Hoài Thu 3.Nguyễn Thị Thu Thủy 4.Nguyễn Thị Thúy 5.Phùng Thị Trang 6.Vũ Thị Thu Trang 7.Phạm Thị Trang 8.Trịnh Thị Thương 9.Nguyễn Mạnh Tiến 10.Vũ Hà Vy 11.Phạm Quỳnh Thu 12.Nguyễn Thị Lan Tường MỤC LỤC A, LỜI MỞ ĐẦU B, NỘI DUNG .4 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – VINAMILK 1, Thông tin chung Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk 2, Lĩnh vực kinh doanh Công ty 3.Cơ cấu quản lý công ty 4.Cơ cấu tổ chức công ty Vinamilk 1.6 Ngành nghề kinh doanh .6 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY VINAMILK TRONG NĂM 2016 -2018 .7 I, Tình hình nguồn vốn II,Tình hình tài sản III,Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 13 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VINAMILK 17 1.Kiến nghị phương hướng giải pháp nâng cao hiệu HĐSXKD .17 2.Kiến nghị phương hướng sử dụng hiệu nguồn vốn tài sản công ty 17 a.Nguồn vốn 17 b.Tài sản 18 C,KẾT LUẬN 19 A, LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, với đổi kinh tế thị trường cạnh tranh ngày liệt thành phần kinh tế gây khó khăn thử thách cho doanh nghiệp Trong bối cảnh đó, để khẳng định doanh nghiệp cần phải nắm vững tình hình tài cơng ty Việc thường xun tiến hành phân tích tình hình tài cơng ty giúp doanh nghiệp quan chủ quản cấp thấy rõ thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp, xác định cách đầy đủ, đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng nguồn vốn, từ đánh giá tiềm năng, hiệu sản xuất kinh doanh rủi ro, triển vọng tương lai doanh nghiệp, để họ đưa giải pháp hữu hiệu, định xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng việc phân tích tình hình nguồn vốn kết hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển doanh nghiệp, kết hợp với kiến thức lý luận tiếp thu nhà trường tài liệu tham khảo thực tế, với giúp đỡ cô giáo Nguyễn Ngân Hà, nhóm chúng tơi chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài Cơng ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk năm (2016-2018)” Để tiện cho việc nghiên cứu theo dõi, em xin trình bày bố cục viết sau: Chương 1: Giới thiệu Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk Chương 2:Phân tích tình hình tài Cơng ty Vinamilk năm (2016 – 2018) Chương 3: Một số kiến nghị giải pháp cho công ty tình hình tài B, NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – VINAMILK 1, Thông tin chung Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk Công ty sữa Vinamilk thành lập từ năm 1976, số công ty thực niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam Vinamilk tên gọi tắt Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vietnam Dairy Products Joint Stock Company), công ty sản xuất, kinh doanh sữa sản phẩm từ sữa thiết bị máy móc liên quan Việt Nam.Theo thống kê chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, công ty lớn thứ 15 Việt Nam vào năm 2007 Mã giao dịch sàn giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh VNM Cơng ty doanh nghiệp hàng đầu ngành công nghiệp chế biến sữa, chiếm lĩnh 75% thị phần sữa Việt Nam Ngoài việc phân phối mạnh nước với mạng lưới 183 nhà phân phối gần 94.000 điểm bán hàng phủ 64 tỉnh thành, sản phẩm Vinamilk xuất sang nhiều nước Mỹ, Pháp, Canada, Ba Lan, Đức, khu vực Trung Đông, Đông Nam Á - Tên cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – VINAMILK - Tên giao dịch: VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY - Ngày thành lập: 20/08/1976 - Trụ sở: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam - Điện thoại: (08)9300358 - Email: vinamilk@vinamilk.com.vn 2, Lĩnh vực kinh doanh Cơng ty Tính đến thời điểm 2018, sau 40 năm mắt người tiêu dùng, đến Vinamilk xây dựng 14 nhà máy, xí nghiệp, xây dựng thêm nhà máy mới, với đa dạng sản phẩm, Vinamilk cung cấp 250 chủng loại sữa tiệt trùng, trùng sản phẩm làm từ sữa Lĩnh vực mà công ty kinh doanh là: - Sản xuất kinh doanh sữa bột, sữa hộp, bột dinh dưỡng sản phẩm từ sữa khác - Sản xuất kinh doanh bánh, sữa đậu nành nước giải khát - Kinh doanh thực phẩm công nghệ, thiết bị phụ tùng, vật tư, hóa chất, nguyên liệu - Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với quy định Pháp luật - Sản xuất kinh doanh bao bì, in bao bì - Sản xuất, mua bán sản phẩm nhựa (trừ tái chế phế thải nhựa) 3.Cơ cấu quản lý công ty Đại hộ đồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Tổng giám đốc GĐ kiểm sốt nội quản lý rủi ro GĐ cơng nghệ thơng tin GĐ đối ngoại GĐ kiểm tốn nội GĐ phát triển ngành hàng GĐ Marketing GĐ tài GĐ kinh doanh GĐ hành nhân Các GĐ khác 4.Cơ cấu tổ chức công ty Vinamilk Công ty cổ phần sữa Vinamilk Chi nhánh Hà Nội Các cơng ty Xí nghiệp kho vận Chi nhánh Đà Nẵng Nhà máy sữa Thống Nhất N hà máy sữa Trường Thọ Nhà máy sữa Dielac Chi nhánh Cần Thơ Nhà máy sữa Hà Nội 1.6 Ngành nghề kinh doanh Nhà máy sữa Sài Gòn Nhà máy sữa Cần Thơ Các nhà máy sữa khác CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY VINAMILK TRONG NĂM 2016 -2018 I, Tình hình nguồn vốn Theo kết báo cáo tài năm 2016, 2017, 2018 nhóm xin đưa bảng tổng hợp nguồn vốn công ty Vinamilk năm qua sau: BẢNG NGUỒN VỐN CÔNG TY VINAMILK TRONG NĂM 2016 – 2018 ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Tỷ Số tuyệt đối trọn g Tỷ Số tuyệt đối (%) Tổng nguồ n vốn Vốn 29.378.656.325.46 22.405.949.288.58 CSH Nợ phải 6.972.707.036.879 trả 100 76,26 23,74 Năm 2018 trọn g Tỷ Số tuyệt đối (%) 34.667.318.837.49 23.873.057.813.86 10.794.261.023.63 100 68,86 31,14 g (%) 37.366.108.654.17 26.271.369.291.92 11.094.739.362.25 Từ bảng tổng hợp nguồn vốn trên, nhóm tính tốn đưa chênh lệch nguồn vốn năm sau: CHÊNH LỆCH NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY VINAMILK trọn 100 70,31 29,69 2016 – 2018 Chênh lệch Chỉ tiêu Tổng nguồn vốn Vốn CSH Nợ phải trả Chênh lệch 2017 – 2016 Tỷ trọng Số tuyệt đối (%) 2018 – 2017 Tỷ trọng Số tuyệt đối (%) 554.411.449.300 1,89 269.878.981.700 0,78 207.912.373.100 455.499.076.200 0,92 6,53 239.831.147.800 30.047.833.860 1,01 0,27 CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY VINAMILK (2016 – 2018) Năm 2016 Năm 2017 Vốn chủ sở hữu Nợ phải trả 23.74 3.2 Vốn chủ sở hữu Nợ phải trả 76.26 68.86 Năm 2018 Vốn chủ sở hữu Nợ phải trả 29.69 70.31 Nhận xét:  Cùng với đầu tư ngày lớn mạnh cơng ty nguồn vốn công ty tăng trưởng mạnh qua năm từ 2016 – 2018  Cơ cấu nguồn vốn công ty thiên Vốn chủ sở hữu  Trong giai đoạn 2016 – 2017, nợ phải trả tăng nhanh tốc độ tăng Vốn chủ sở hữu Trong giai đoạn 2017 – 2018, Nợ phải trả bình qn có xu hướng giảm  Trong giai đoạn 2016 – 2018, Vốn chủ sở hữu tăng liên tục qua năm chiếm tỷ trọng cao cấu nguồn vốn  Có thể nhận thấy rằng, giai đoạn 2016 – 2017, nợ phải trả tăng nhanh tốc độ tăng Vốn chủ sở hữu, đến giai đoạn 2017 – 2018, Nợ phải trả bình qn có xu hướng giảm, điều cho thấy công ty Vinamilk ngày muốn tự chủ nguồn vốn thông qua việc “Tăng vốn chủ giảm nợ”, giúp làm giảm áp lực vay vốn  Vốn chủ sở hữu chiếm trung bình mức 70% cấu nguồn vốn, điều làm cho uy tín tài cơng ty thị trường tài cao, rủi ro tài thấp, khả tự chủ tài cao, cơng ty chủ yếu sử dụng nguồn vốn nội từ bên trong, phụ thuộc vào nguồn vốn từ bên ngồi  Chi phí sử dụng vốn cơng ty cao, cơng ty sử dụng đòn bẩy tài chính, điều gây ảnh hưởng lớn đến khả sinh lời vốn chủ sở hữu II,Tình hình tài sản Theo kết báo cáo tài năm 2016, 2017, 2018 nhóm xin đưa bảng tình hình cơng ty Vinamilk năm qua sau: BẢNG TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÔNG TY VINAMILK TRONG NĂM 2016 – 2018 ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Tỷ trọn Số tuyệt đối g Tỷ Số tuyệt đối (%) Tổng tài sản A,Tài sản 28.123.204.344.79 17.801.341.382.40 NH 1.Hàn 100 63,29 Năm 2018 trọn g Tỷ Số tuyệt đối (%) 34.667.318.837.49 20.307.434.789.52 100 58,57 trọn g (%) 37.366.108.654.17 20.559.756.794.83 100 55,02 g tồn 4.098.729.148.422 - 4.021.058.976.634 - 5.525.845.959.354 - kho 2.Tiền 3.Các 485.358.843.152 - 963.335.914.164 - 1.522.610.167.671 - 2.702.207.940.196 - 4.591.702.853.157 - 4.639.447.900.101 - khoản phải thu B,Tài sản 10.321.862.962.38 DH 36,71 14.359.884.047.96 41,43 16.806.351.859.34 Từ bảng tổng hợp nguồn vốn trên, nhóm tính tốn đưa chênh lệch nguồn vốn năm sau: CHÊNH LỆCH TÀI SẢN CỦA CÔNG TY VINAMILK 2016 – 2018 Chỉ tiêu Chênh lệch 2017 – 2016 Số tuyệt đối Tỷ trọng 10 Chênh lệch 2018 – 2017 Số tuyệt đối Tỷ trọng 49,98 (%) Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 6.544.114.492.703 (%) 23,27 269.878.981.700 0,78 250.609.340.700 1,41 25.232.200.530 0,12 403.802.108.600 3,91 244.646.781.100 1,70 CƠ CẤU TÀI SẢN NGẮN HẠN Chỉ tiêu A,Tài sản NH 1.Hàng tồn kho 2.Tiền 3.Các khoản phải thu Năm 2016 100% 23,02 2,72 Năm 2017 100% 19,8 4,74 Năm 2018 100% 26,87 7,41 74,26 75,46 65,72 Nhận xét:  Tài sản cơng ty có xu hướng tăng dần qua năm, từ 28.123.204.344.794 đồng (năm 2016) lên 37.366.108.654.179 đồng (năm 2018) , cơng ty đầu tư tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn  Về tài sản ngắn hạn: Có thể nhận thấy cấu tài sản cơng ty tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu trung bình năm 59%, tỷ trọng đầu tư phù hợp với ngành sản xuất chế biến sữa với mức đầu tư vào phải thu khách hàng khoản mục hàng tồn kho lớn  Hàng tồn kho liên tục tăng năm gần đây, từ 4.098.729.148.422 đồng (năm 2016) lên đến 5.525.845.959.354 đồng (năm 2018), hàng tồn kho tăng nhu cầu sử dụng sữa người dân ngày tăng với uy tín Vinamilk nhiều khách hàng tìm đến đặt hàng với số lượng lớn, chứng cho việc doanh thu Vinamilk liên tục tăng qua năm Vì vậy, Cơng ty phải dự trữ 11 lượng lớn hàng tồn kho loại sữa, lương thực thực phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thị trường  Các khoản phải thu tăng qua năm với tăng lên doanh thu ngày chiếm tỷ trọng lớn cấu tài sản ngắn hạn Khoản phải thu tăng doanh thu tăng năm cho thấy Cơng ty nới lỏng tín dụng hơn, từ giữ mối quan hệ làm ăn lâu dài với người mua Tuy nhiên, để khách hàng nợ nhiều khiến công ty gặp phải rủi ro định  Lượng tiền mặt Công ty tăng qua năm Việc tăng lượng tiền mặt giúp làm tăng tính khoản công ty  Tài sản dài hạn công ty liên tục tăng qua năm, từ 10.321.862.962.386 (năm 2016) lên đến 16.806.351.859.342 (năm 2018), tăng 13,27% Tài sản dài hạn Công ty tăng Công ty tiếp tục đầu tư nhiều tài sản cố định sửa chữa nâng cấp máy móc, thiết bị để tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, cụ thể năm 2017 công ty đưa nhà máy sản xuất chuyên sản xuất sữa chua sữa tươi Đà Nẵng vào hoạt động vào tháng năm 2017 III,Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Theo kết báo cáo tài năm 2016, 2017, 2018 nhóm xin đưa bảng tổng hợp kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Vinamilk năm qua sau: PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH ĐVT: đồng Chỉ tiêu Doanh thu Năm 2016 Số tuyệt đối 43.932.164.892.42 Năm 2017 Số tuyệt đối 12.365.038.508.33 Năm 2018 Số tuyệt đối 13.015.322.214.89 BHVCCD 12 V Giá vốn hàng bán Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận gộp 22.522.706.121.32 10.953.787.932.59 21.286.420.259.88 BHVCCD V Lợi nhuận 11.066.936.634.60 trước thuế Lợi nhuận sau thuế 9.245.370.494.638 6.746.495.866.265 6.841.121.640.431 2.084.489.611.040 2.637.035.621.507 5.603.872.290.875 6.162.585.412.139 2.085.821.039.955 2.680.499.625.011 1.729.313.486.693 2.284.277.111.528 Từ bảng tổng hợp kết sản xuất kinh doanh trên, nhóm tính tốn đưa chênh lệch nguồn vốn năm sau: CHÊNH LỆCH TÀI SẢN CỦA CÔNG TY VINAMILK 2016 – 2018 Chỉ tiêu Doanh thu Chênh lệch Chênh lệch 2017 – 2016 Tỷ trọng Số tuyệt đối (%) (3.156.712.638.000) 2018 – 2017 Tỷ trọng Số tuyệt đối (%) (71,75) 65.028.370.660 5,15 (1.577.612.026.000) (70,04) 9.462.577.417 1,40 từ (8.869.298.322.000) (80,97) 55.254.601.050 2,65 HĐKD Lợi nhuận (1.568.254.797.000) (73,67) 55.871.312.130 0,1 BHVCCDV Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp 13 BHVCCDV Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế (898.111.559.500) (0,81) 59.467.858.510 0,3 (751.605.700.800) (81,3) 55.496.362.480 32,09 TỔNG DOANH THU CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2016 – 2018 ĐVT: Tỷ đồng Kế hoạch Thực Năm 2016 42.676 43.932 Năm 2017 11.342 12.365 Năm 2018 12.942 13.015 TỔNG DOANH THU CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2016 – 2018 50 45 40 35 30 Kế hoạch Thực 25 20 15 10 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Nhận xét:  Mặc dù doanh thu lợi nhuận cơng ty năm 2017 có giảm so với năm 2016 biến động thị trường sữa nước, dến năm 2018 doanh thu lợi nhuận công ty tăng trở lại Xu hướng tăng lại doanh thu năm 2018 nhu cầu sữa ngày tăng 14  Doanh thu trung bình Vinamilk năm 2018 tăng trưởng mức 25% đến 30%, 30% doanh thu Vinamilk xuất khẩu, 70% doanh thu lại thị trường nội địa  Trong năm 2017, tốc độ tăng giá vốn hàng bán chậm lại có xu hướng giảm so với năm 2016, năm 2017 với tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên giá loại sữa nguyên liệu nhập có xu hướng giảm, mặt khác năm 2017 nguồn cung nguyên liệu sữa tươi nước tăng nên giảm áp lực nhập nguyên liệu từ nước cho công ty dẫn đến giá thành sản xuất tăng không mạnh  Lợi nhuận sau thuế công ty năm 2017 có giảm, nhiên đến năm 2018 đạt mức tăng trưởng cao với mức tăng so với năm 2017 32,09%  Như nhận thấy việc cân đối chi phí doanh thu công ty năm vô hiệu quả, đặc biệt công tác quản lý giá vốn hàng bán cơng ty  Từ việc phân tích tình hình nguồn vốn kết hoạt động sản xuất kinh doanh, ta thấy lợi nhuận tăng nhanh nguồn vốn, điều chứng tỏ công ty Vinamilk năm 2016 – 2018, hoạt động hiệu Hơn thế, tốc độ tăng doanh thu cao tốc độ tăng lợi nhuận chứng cho trình hoạt động kinh doanh hiệu công ty 15 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VINAMILK 1.Kiến nghị phương hướng giải pháp nâng cao hiệu HĐSXKD Củng cố tiếp tục mở rộng hệ thống tiếp thị phân phôi, mở thêm điểm bán lẻ, nâng cao độ bao phủ trang bị thêm phương tiện thiết bị bán hàng Đầu tư nâng cấp toàn diện nhà máy xây dựng nhà máy với công nghệ đại theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cáo lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu nước nước Đầu tư nghiên cứu giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu tổn thất xảy cho công ty cho cổ đông 2.Kiến nghị phương hướng sử dụng hiệu nguồn vốn tài sản công ty a.Nguồn vốn Mục tiêu, sách kinh doanh doanh nghiệp năm khác nhau.Vì xây dựng cấu vốn linh động phù hợp theo kì kinh doanh tạo móng tài vững cho doanh nghiệp Qua số liệu năm 2016, 2017, 2018 ta thấy hiệu sử dụng vốn có xu hướng giảm sút, cần có biện pháp nhằm tăng cường khả quay vòng vốn cơng ty Một số sách huy động vốn hiệu quả:  Chính sách huy động vốn tập trung: Nghĩa công ty tập trung vào số nguồn Ưu điểm sách chi phí hoạt động giảm song làm công ty phụ thuộc vào số chủ nợ  Chiếm dụng vốn nhà cung cấp: Đây hình thức mua chịu mà nhà cung cấp lớn bán chịu vốn.Hình thức phổ biến, sử dụng với doanh nghiệp không đủ khả vay ngân hàng 16  Nguồn vốn từ tổ chức tín dụng: Đây nguồn vốn huy động hiệu b.Tài sản Đầu tư sử dụng tài sản cách hợp lý Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kiểm kê tài sản công ty 17 C,KẾT LUẬN Việc phân tích tình hình tài cơng ty thơng qua liệu báo cáo tài góp phần giúp nhà trị doanh nghiệp thấy rõ kết đạt được, phát huy điểm mạnh khắc phục hạn chế, điểm yếu doanh nghiệp Bên cạnh việc phân tích tình hình tài cơng ty hỗ trợ nhà trị nhà đầu tư tiến trình định để định cách có sơ sở, đắn mang lại hiệu kinh tế cao Do trình độ hạn chế lại khơng có nhiều thời gian để tìm hiểu kĩ vấn đề này, làm khó tránh khỏi khuyết điểm nội dung hình thức thể Chính vậy, nhóm em mong nhận đóng góp bảo thầy cô bạn để làm hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! 18 ...MỤC LỤC A, LỜI MỞ ĐẦU B, NỘI DUNG .4 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN... trọng đầu tư phù hợp với ngành sản xuất chế biến sữa với mức đầu tư vào phải thu khách hàng khoản mục hàng tồn kho lớn  Hàng tồn kho liên tục tăng năm gần đây, từ 4.098.729.148.422 đồng (năm 2016)... cơng ty cho cổ đông 2.Kiến nghị phương hướng sử dụng hiệu nguồn vốn tài sản công ty a.Nguồn vốn Mục tiêu, sách kinh doanh doanh nghiệp năm khác nhau.Vì xây dựng cấu vốn linh động phù hợp theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính công ty Vinamilk 2016 2018., Phân tích tình hình tài chính công ty Vinamilk 2016 2018., 6 Ngành nghề kinh doanh, II,Tình hình tài sản., III,Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ khóa liên quan