Giao an C3 Hinh 9 theo 5 hoat dong

71 61 1
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 15:20

giáo án soạn theo 5 hoạt động đầy đủ các hoạt động khởi động, hình thành kiến thức luyện tập vận dụng và timf tòi mở rộng, ngoài ra có đầy đủ phương pháp, kỹ thuật năng lực phẩm châts.... Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 HỌC KỲ Ngày soạn : 01/01/2018 Chương III GÓC VỚI ĐƯỜNG TRỊN TUẦN 20.Tiết 37 Góc tâm Số đo cung A/ MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh nhận biết góc tâm, hai cung tương ứng, có cung bị chắn - Thành thạo cách đo góc tâm thước đo góc, thấy rõ tương ứng số đo (độ) cung góc tâm chắn cung trường hợp cung nhỏ cung nửa đường tròn HS biết suy số đo (độ) cung lớn (có số đo lớn 180 bé 3600) - Biết so sánh hai cung đường tròn hay hai đường tròn vào số đo (độ) chúng - Hiểu vận dụng định lý “cộng số đo hai cung” - Biết phân chia trường hợp để tiến hành chứng minh, biết khẳng định tính đắn mệnh đề khái quát chứng minh bác bỏ mệnh đề khái quát phản ví dụ Kĩ Rèn kĩ đo góc, vẽ hình, nhận biết khái niệm Thái độ Học sinh vẽ, đo cẩn thận suy luận hợp lơ gíc Năng lực, phẩm chất + Năng lực: phát giải vấn đề; tư duy; giao tiếp (qua nói viết); sử dụng cơng cụ, phương tiện học tốn + Khắc sâu thêm phẩm chất như: - Yêu gia đình, quê hương, đất nước - Nhân ái, khoan dung;- Trung thực, tự trọng; - Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó; - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại, môi trường tự nhiên B/ CHUẨN BI - GV: Thước, compa, thước đo độ, máy chiếu GAĐT - HS: Thước, compa, thước đo độ C PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT * Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, cặp đơi * Kỹ thuật dạy học: Kỹ thuật đặt câu hỏi, động não D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ởn định tở chức Kiểm tra cu Tổ chức hoạt động dạy - học HĐ KHỞI ĐỘNG - HS: Nêu cách dùng thước đo góc để xác định số đo góc Lấy ví dụ minh hoạ (Kiến thức lớp 6) - GV: Giới thiệu sơ lược nội dung kiến thức trọng tâm chương III HĐ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động GV - HS Nội dung Góc tâm (10 phút) Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học HĐ xây dựng định nghĩa: Năm học 2017 - 2018  Định nghĩa: (sgk/66) - � AOB góc tâm (đỉnh O góc trùng với - GV chiếu hình 1(sgk) yêu cầu HS HĐ tâm O đường tròn) cá nhân => cặp đơi => nhóm bàn => dãy => lớp Gợi mở: Nêu nhận xét mối quan hệ m góc AOB với đường tròn (O) - Đỉnh góc tâm đường tròn có đặc điểm ? - Hãy phát biểu thành định nghĩa n - GV cho HS phát biểu định nghĩa sau đưa kí hiệu ý cách viết - Cung AB kí hiệu là: � AB Để phân biệt hai cho HS cung có chung mút � kí hiệu hai cung là: � AmB ; � AnB - Cung � AmB cung nhỏ ; cung � AnB cung - Quan sát hình vẽ cho biết lớn + Góc AOB góc ? ? - Với  = 1800 � cung nửa + Góc AOB chia đường tròn thành đường tròn cung ? kí hiệu ? � + Cung bị chắn cung ? góc - Cung AmB cung bị chắn góc AOB , � �  = 1800 cung bị chắn lúc ? - Góc AOB chắn cung nhỏ AmB , � - Góc COD chắn nửa đường tròn Số đo cung (8 phút) - Giáo viên yêu cầu HS đọc nội dung  Định nghĩa: (Sgk) � định nghĩa số đo cung yêu cầu HS HĐ Số đo cung AB: Kí hiệu sđ AB cá nhân => cặp đơi => nhóm bàn Ví dụ: sđ AB � AOB � = 1000 => dãy => lớp � = 3600 - sđ AmB � sđ AnB - Hãy dùng thước đo góc đo xem góc  Chú ý: (Sgk) tâm AOB có số đo độ ? +) Cung nhỏ có số đo nhỏ 1800 - Hãy cho biết cung nhỏ AmB có số đo +) Cung lớn có số đo lớn 1800 � =? độ ? => sđ AB +) Khi mút cung trùng ta có - Lấy ví dụ minh hoạ sau tìm số đo “cung không” với số đo 00 cung đường cung lớn AnB tròn có số đo 3600 - GV giới thiệu ý /SGK So sánh hai cung ( phút) - GV đặt vấn đề việc so sánh hai +) Hai cung chúng có số đo cung xảy chúng đường tròn hai đường +) Trong hai cung cung có số đo lớn tròn gọi cung lớn - Hai cung ? Khi sđ chúng có khơng ? - Hai cung có số đo liệu có khơng ? lấy ví dụ chứng tỏ kết luận sai +) GV vẽ hình nêu phản ví dụ để học sinh hiểu qua hình vẽ Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 minh hoạ - GV yêu cầu HS nhận xét rút kết luận sau vẽ hình minh hoạ +) +) � CD � sđ AB � sđ AB �  CD � sđ AB �  sđ AB � CD � CD � = s�AC � + s�CB � (8 phút) Khi s�AB � chia AB � thành - Hãy vẽ đường tròn cung AB, Cho điểm C AB � ; CB � lấy điểm C nằm cung AB ? cung AC  Định lí: Có nhận xét số đo cung � + sđ CB � � � sđ AB � = sđ AC Nếu C  AB AB , AC CB - Khi điểm C nằm cung nhỏ AB a) Khi C thuộc cung nhỏ AB chứng minh yêu cầu ? ta có tia OC nằm tia ( sgk) OA OB - Yêu cầu HS HĐ cá nhân => cặp đơi � theo cơng thức => nhóm bàn => dãy cộng số đo góc ta có : � AOC �  COB � ngồi => lớp AOB HS làm theo gợi ý sgk b) Khi C thuộc cung lớn AB +) GV cho HS chứng minh sau lên bảng trình bày - GV nhận xét chốt lại vấn đề cho hai trường hợp - Tương tự nêu cách chứng minh trường hợp điểm C thuộc cung lớn AB - Hãy phát biểu tính chất thành định lý GV gọi học sinh phát biểu lại nội dung định lí sau chốt lại cách ghi nhớ cho học sinh HĐ 3, LUYỆN TẬP-VÂN DỤNG (5 phút) - GV nêu nội dung tập (Sgk - 68) hình vẽ minh hoạ yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trả lời miệng để củng cố định nghĩa số đo góc tâm cách tính góc a) 900 b) 1800 c) 1500 d) 00 e) 2700 HĐ TÌM TÒI, MỞ RỘNG (3 phút) - Học thuộc định nghĩa, tính chất, định lý - Nắm công thức cộng số đo cung , cách xác định số đo cung tròn dựa vào góc tâm Liên hệ thực tiễn - Làm tập 2, ( sgk - 69) - Hướng dẫn tập 2: Sử dụng tính chất góc đối đỉnh, góc kề bù - Hướng dẫn tập 3: Đo góc tâm � số đo cung tròn ******************************* Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 TUẦN 20 Ngày soạn : 01/01/2018 Tiết 38 LUYỆN TẬP A/ Mục tiêu Kiến thức - Củng cố lại khái niệm góc tâm, số đo cung Biết cách vận dụng định lý để chứng minh tính tốn số đo góc tâm số đo cung Kĩ - Rèn kỹ tính số đo cung so sánh cung Thái độ - Học sinh có thái độ đắn, tích cực học tập Năng lực, phẩm chất + Năng lực: phát giải vấn đề; tư duy; giao tiếp (qua nói viết); sử dụng cơng cụ, phương tiện học toán + Khắc sâu thêm phẩm chất như: - Yêu gia đình, quê hương, đất nước - Nhân ái, khoan dung;- Trung thực, tự trọng; - Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó; - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại, môi trường tự nhiên B/ CHUẨN BI - GV: Thước, compa, thước đo độ, máy chiếu GAĐT - HS: Thước, compa, thước đo độ C/ PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT * Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, luyện tập * Kỹ thuật dạy học: Kỹ thuật đặt câu hỏi, động não D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ởn định tở chức Kiểm tra cu Tổ chức hoạt động dạy - học HĐ KHỞI ĐỘNG - HS: Nêu cách xác định số đo cung So sánh hai cung? Nếu C điểm thuộc cung AB ta có công thức nào? HĐ LUYỆN TẬP + Năng lực: phát giải vấn đề; tư duy; giao tiếp (qua nói viết); sử dụng cơng cụ, phương tiện học toán + Phẩm chất: - Yêu gia đình, quê hương, đất nước - Trung thực, tự trọng; - Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó Hoạt động GV - HS Nội dung Bài tập (SGK/69) - GV tập 5, gọi HS đọc đề bài, vẽ hình ghi GT , KL toán m - Bài tốn cho ? u cầu ? n - Có nhận xét tứ giác AMBO  � � Giải: tổng số đo hai góc AMB AOB � a) Theo gt có MA, MB tiếp tuyến  góc AOB =? � - Hãy tính góc AOB theo gợi ý - (O) HS lên bảng trình bày , GV nhận xét  MA  OA ; MB  OB  Tứ giác AMBO có : chữa Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học � - Góc AOB góc đâu ? Năm học 2017 - 2018 �  AOB �  1800 AMB �B �  900  A  có số đo số đo cung  AOB � 1800  AMB � 1800  350 1450 � ) ? ( AmB � b) Vì AOB góc tâm (O) � - Số đo cung lớn AnB tính  sđ AmB �  1450 ? � 3600  1450 2150  sđ AnB Bài tập (SGK/69) - GV tiếp tập ( sgk - 69) gọi HS vẽ hình ghi GT , KL ? - Theo em để tính góc AOB , số đo cung AB ta dựa vào điều ? Hãy nêu phương hướng giải tốn Giải: a) Theo gt ta có  ABC nội tiếp (O)  OA = OB = OC AB = AC = BC   OAB =  OAC =  OBC - ABC nội tiếp đường tròn (O)  OA , OB , OC có đặc biệt ?  AOB � AOC � BOC � Do  ABC nội tiếp (O)  OA, OB, OC � � - Tính góc OAB OBA suy đường phân giác góc A, B, C � góc AOB � B � C � 600 Mà A � OAC � = OBC � = OCB � = OBA � = OCA=30 �  OAB � BOC � AOC � 1200  AOB - Làm tương tự với góc lại ta có điều ? Vậy góc tạo hai b) Theo định nghĩa số đo cung tròn ta suy bán kính có số đo ? � � � - Hãy suy số đo cung bị chắn : sđ AB = sđ AC = sđ BC = 120 � = sđ BCA � = sđ CAB � = 2400 sđ ABC HĐ VẬN DỤNG - Nêu định nghĩa góc tâm số đo *) Bài tập 7/SGK cung + Số đo cung AM, BN, CP, DQ � - Nếu điểm C thuộc AB  ta có cơng + Các cung nhỏ : � =� � CP � ; NC � BP � ; AQ � MD � thức ? AM DQ ; BN - Giải tập (Sgk - 69) - hình + Cung lớn BPCN � � = cung lớn PBNC PBNC; (Sgk) � cung lớn � AQDN = cung lớn QAMD HĐ TÌM TÒI, MỞ RỘNG - Học thuộc khái niệm , định nghĩa , định lý - Xem lại tập chữa - Làm tiếp tập 8, (Sgk - 69 , 70)  Gợi ý: - Bài tập (Dựa theo định nghĩa so sánh hai cung) - Bài tập (Áp dụng công thức cộng cung) ******************************* Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 TUẦN 21 Ngày soạn : 11/01/2018 Tiết 39 LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY A/ MỤC TIÊU Kiến thức - Biết sử dụng cụm từ “Cung căng dây” “Dây căng cung ” - Phát biểu định lý 2, chứng minh định lý - Hiểu định lý 1, phát biểu cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn Kĩ - Rèn kĩ vận dụng kiến thức vào giải tập Thái độ - Học sinh tích cực, chủ động Năng lực, phẩm chất + Năng lực: Phát giải vấn đề; tư duy; sử dụng cơng cụ, phương tiện học tốn + Phẩm chất: - Trung thực, tự trọng; - Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó B/ CHUẨN BI - GV: Thước, compa, thước đo độ - HS: Thước, compa, thước đo độ C/ PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT * Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, luyện tập * Kỹ thuật dạy học: Kỹ thuật đặt câu hỏi, động não D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cu Tổ chức hoạt động dạy - học HĐ KHỞI ĐỘNG - Nhóm 1: Phát biểu định lý viết hệ thức điểm C thuộc cung AB đường tròn - Nhóm 2: Giải tập (Sgk - 70) HĐ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC + Năng lực: Phát giải vấn đề; tư duy; sử dụng công cụ, phương tiện học toán + Phẩm chất: - Trung thực, tự trọng; - Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó Hoạt động GV - HS Nội dung Định lí (15 phút) HĐ Xây dựng chứng minh định lý - GV vẽ hình 9/SGK giới thiệu cụm từ “Cung căng dây” “Dây căng cung ” - GV cho HS nêu định lý sau vẽ hình ghi GT , KL định lý ? ?1 - Hãy nêu cách chứng minh định lý theo gợi ý SGK Giáo viên: Hoàng Thị Vân n m - Cung AB căng dây AB - Dây AB căng cung � AmB � AnB  Định lý 1: ( Sgk - 71 ) Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 GT : Cho (O ; R ) , dây AB CD � CD �  AB = CD KL : a) AB � = CD � b) AB = CD  AB - GV hướng dẫn học sinh chứng minh hai tam giác OAB OCD theo hai trường hợp (c.g.c) (c.c.c) ?1 ( sgk ) Chứng minh: Xét  OAB  OCD có : - HS lên bảng làm GV nhận xét OA = OB = OC = OD = R sửa chữa � = CD � a) Nếu AB � � = sđ CD  sđ AB - GV chốt lại � COD �  AOB - HS ghi nhớ   OAB =  OCD ( c.g.c)  AB = CD ( đcpcm) b) Nếu AB = CD   OAB =  OCD ( c.c.c) � = COD �  AOB � � = sđ CD  sđ AB � = CD � ( đcpcm)  AB Định lí (10 phút) HĐ Xây dựng chứng minh định lý - Hãy phát biểu định lý sau vẽ hình ghi GT , KL định lý ? - GV cho HS vẽ hình sau tự ghi GT, KL vào - Chú ý định lý thừa nhận kết không chứng minh - GV treo bảng phụ vẽ hình 10 (SGK/71) yêu cầu học sinh xác định số đo cung nhỏ AB tính độ dài cạnh AB R = 2cm ?2 (Sgk ) GT: Cho ( O ; R ) ; hai dây AB CD � > CD �  AB > CD KL: a) AB � > CD � b) AB > CD  AB HĐ LUYỆN TẬP ( 12 phút) - GV yêu cầu học sinh đọc đề bài, GV Bài tập 13: ( Sgk - 72) hướng dẫn học sinh vẽ hình ghi giả GT : Cho ( O ; R) thiết, kết luận 13 (SGK /72) dây AB // CD � BD � - Bài tốn cho ? yêu cầu ? KL : AC - GV hướng dẫn chia trường hợp tâm Chứng minh: O nằm nằm dây a) Trường hợp O nằm hai dây song song song song:  - Theo ta có AB // CD ta có Kẻ đường kính MN song song với AB thể suy điều ? CD � COM � - Để chứng minh cung AB cung  DCO ( So le )  CD ta phải chứng minh ? � �  BAO MOA ( So le ) Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học - Hãy nêu cách chứng minh cung AB cung CD - Kẻ MN song song với AB CD  ta có cặp góc so le � ? Từ suy góc COA tổng hai góc ? � - Tương tự tính góc BOD theo số đo � � góc DCO BAO  so sánh hai � � góc COA BOD ? - Trường hợp O nằm AB CD ta chứng minh tương tự GV yêu cầu HS nhà chứng minh Năm học 2017 - 2018 �  MOA � DCO �  BAO �  COM � DCO �  BAO �  COA (1) Tương tự ta có : �  CDO �  ABO � DOB �  DCO �  BAO � � DOB (2) � DOB � Từ (1) (2) ta suy : COA � = sđ BD �  sđ AC � BD � ( đcpcm )  AC b) Trường hợp O nằm hai dây song song: (Học sinh tự chứng minh trường hợp này) HĐ VẬN DỤNG (2 phút) - Phát biểu lại định lý liên hệ dây cung - Phân tích tìm hướng giải tập 13b (SGK) *) Trường hợp: Tâm O nằm dây song song (AB // CD) Kẻ đường kính MN � MN // AB ; MN // CD � � � OAB AOM � Ta có: �� (so le trong) (1) � OBA  BON � � � Mà AOB cân O � OAB ABO (2) � � � (a) � Từ (1) (2) AOM  BON � sđ � AM = sđ BN � = sđ DN � Lí luận tương tự ta có: sđ CM (b) � � Vì C nằm AM D nằm BN nên từ (a) (b) � = sđ BN � - sđ DN � � sđ � AM - sđ CM � � � � (đpcm) Hay sđ � AC = sđ BD AC = BD HĐ TÌM TÒI, MỞ RỘNG (1 phút) - Học thuộc định lý Liên hệ thực tiễn - Nắm tính chất tập 13 ( sgk ) chứng minh - Giải tập Sgk - 71 , 72 ( tập 11 , 12 , 14 ) - Hướng dẫn: Áp dụng định lý với 11 , định lý với 12 Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 TUẦN 21 Ngày soạn : 11/01/2018 Tiết 40 GÓC NỘI TIẾP A/ MỤC TIÊU Kiến thức - HS nhận biết góc nội tiếp đường tròn phát biểu định nghĩa góc nội tiếp - Phát biểu chứng minh định lý số đo góc nội tiếp - Biết cách phân chia trường hợp - Nhận biết (bằng cách vẽ hình) chứng minh hệ qủa định lý Kĩ Rèn kĩ vẽ hình, suy luận chứng minh Thái độ Học sinh tự giác, tích cực, hào hứng học tập Năng lực, phẩm chất + Năng lực: Phát giải vấn đề; tư duy; sử dụng công cụ, phương tiện học toán + Phẩm chất: - Trung thực, tự trọng; - Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó B/ CHUẨN BI - GV: Thước, compa, thước đo độ, máy chiếu GAĐT - HS: Thước, compa, thước đo độ C PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT * Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, luyện tập * Kỹ thuật dạy học: Kỹ thuật đặt câu hỏi, động não D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cu Tổ chức hoạt động dạy - học HĐ KHỞI ĐỘNG (3 phút) - GV: - Dùng máy chiếu đưa hình vẽ góc tâm hỏi loại góc mà em học ? O - Góc tâm có mối liên hệ với số đo cung bị chắn ? - GV dùng máy chiếu dịch chuyển góc tâm thành góc nội tiếp giới thiệu loại góc liên quan đến đường tròn góc nội tiếp - Vậy góc nội tiếp, góc nội tiếp có tính chất ? tìm hiểu HĐ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30 phút) Hoạt động GV - HS Nội dung HĐ hình thành định nghĩa Định nghĩa (10 phút) - GV vẽ hình 13 ( sgk ) lên bảng sau  Định nghĩa: ( sgk - 72 ) giới thiệu góc nội tiếp - Cho biết đỉnh hai cạnh góc có mối liên hệ với (O) ? - HS: Đỉnh góc nằm (O) hai cạnh chứa hai dây (O) - Thế góc nội tiếp , Giáo viên: Hoàng Thị Vân O Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 � hình vẽ góc nội tiếp BAC hai hình � � cung bị Hình 13 BAC góc nội tiếp, BC chắn cung ? - GV gọi HS phát biểu định nghĩa chắn làm - Hình a) cung bị chắn cung nhỏ BC; hình - GV dùng máy chiếu vẽ sẵn hình 14 , b) cung bị chắn cung lớn BC 15 (sgk), yêu cầu HS thực ?1 ?1 (Sgk - 73) (sgk) +) Các góc hình 14 khơng phải góc nội tiếp đỉnh góc khơng nằm đường tròn +) Các góc hình 15 khơng phải góc nội tiếp hai cạnh góc khơng đồng thời chứa hai dây cung đường tròn - Giải thích góc khơng phải góc nội tiếp ? Định lí ( 15 phút) HĐ xây dựng chứng minh định lý - Chúng ta biết góc tâm có số đo số đo cung bị chắn Vậy góc nội tiếp có mối liên hệ với số đo cung bị chắn ? Chúng ta tìm hiểu điều qua phép đo - GV u cầu HS thực ? ( sgk) sau rút nhận xét - Trước đo em cho biết để tìm sđ � ta làm ? (đo góc BC tâm BOC) � - Dùng thước đo góc đo góc BAC ? � - Hãy xác định số đo BAC số đo cung BC thước đo góc hình 16 , 17 , 18 so sánh => HS lên bảng đo - GV cho HS thực theo nhóm sau gọi nhóm báo cáo kết GV nhận xét kết nhóm, thống kết chung - Em rút nhận xét quan hệ Giáo viên: Hoàng Thị Vân ? (Sgk ) � * Nhận xét: Số đo BAC nửa số đo � cung bị chắn BC (cả hình cho kết vậy)  Định lý: (Sgk) � GT : Cho (O ; R) ; BAC góc nội tiếp �  sđ � KL : BAC BC Chứng minh: (Sgk) a) Trường hợp: Tâm O nằm cạnh � : góc BAC Ta có: OA = OC = R � AOC cân O 1� � � BAC = BOC (tính chất góc ngồi t.giác) �  sđ � (đpcm) � BAC BC Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 TUẦN 28 Ngày soạn: 9/3/2018 Tiết 54 LUYỆN TẬP A/ MỤC TIÊU Kiến thức - Củng cố cho học sinh cơng thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn Kĩ - Có kỹ vận dụng cơng thức để tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn, giải tập liên quan đến cơng thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn, độ dài đường tròn, cung tròn Thái độ - Làm thành thạo số tập diện tích thực tế; - Có kỹ tính tốn diện tích hình tương tự thực tế; Năng lực, phẩm chất + Năng lực: Phát giải vấn đề; tư duy; sử dụng cơng cụ, phương tiện học tốn + Phẩm chất: - Trung thực, tự trọng; - Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó B/ CH̉N BI - GV: GAĐT, phòng máy 1, thước, compa, máy tính bỏ túi, thước đo độ - HS: Thước, compa, máy tính bỏ túi, thước đo độ C PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT * Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, luyện tập * Kỹ thuật dạy học: Kỹ thuật đặt câu hỏi, động não, Lắng nghe phản hồi tích cực D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ởn định tổ chức Kiểm tra cu Tổ chức hoạt động dạy - học Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 HĐ KHỞI ĐỘNG - HS1: Viết công thức tính diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn ? Giải thích kí hiệu cơng thức ? - HS2: Giải tập 81 ( sgk ) a) Khi R’ = 2R � S’ = S b) Khi R’ = 3R � S’ = S c) Khi R’ = kR � S’ = k2S HĐ 2,3 HÌNH THÀNH KIẾN THỨC THÔNG QUA LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC CŨ Hoạt động GV HS Nội dung Bài tập 83 (SGK/99) - GV yêu cầu học sinh đọc đề tập 83 ( sgk ) treo bảng phụ vẽ hình 62 Minh họa - Bài tốn cho ? u cầu ? +) Hãy cho biết hình giao hình tròn ? - Qua nhận xét em nêu lại cách vẽ hình HOABINH ? - Học sinh nêu cách vẽ hình thực vẽ lại hình vào - GV cho học sinh nêu sau cho học sinh lớp tự vẽ lại hình vào vở, HS lên bảng vẽ +) Muốn tính diện tích hình HOABINH ta làm ? - HS: Ta tính tổng diện tích hai nửa hình tròn đường kính HI OB trừ diện tích hai nửa hình tròn đường kính HO BI - Tính tổng diện tích hình quạt tròn - Hãy tính diện tích hình quạt +) Nhận xét kết tốn ? ta rút học tính diện tích hình phức tạp ? Hình 62 ( sgk ) a) Vẽ đoạn thẳng HI = 10 cm Trên HI lấy O B cho HO = BI = cm - Vẽ nửa đường tròn nửa mặt phẳng phía có bờ HI (O1 ; cm) ; (O2 ; 1cm); (O3 ; cm) - Vẽ nửa đường tròn nửa mặt phẳng phía có bờ HI ( O1 ; cm ), với: +) O1 trung điểm HI +) O2 trung điểm HO +) O3 trung điểm BI - Giao nửa đường tròn hình cần vẽ b ) Diện tích hình HOABINH là: 1 1 S(O1 ;5cm) - S(O2 ) - S(O3 ) + S (O1 ;3cm) 2 2 1 � S =  52  12  12  32   32 2 � S1  0,5.3,14.32  50, 24 (cm2) (1) S=   c) Diện tích hình tròn có đường kính NA là: S2 82 3,14.64 �d � = R =  � � 3,14  4 �2 � - Vậy S2 = 50,24(cm2) (2) Vậy từ (1) (2) suy điều cần phải chứng minh Bài tập 84 (SGK/99) Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 - GV đưa tập 84 ( sgk ) lên hình, vẽ hình 63 ( sgk ) yêu cầu học sinh đọc quan sát nêu cách vẽ hình Hình 63 - Học sinh đọc, vẽ lại hình vào sau a ) Cách vẽ: nêu cách tính diện tích phần gạch - Vẽ cung tròn 1200 tâm A bán kính cm sọc - Vẽ cung tròn 1200 tâm B bán kính cm - Vẽ cung tròn 1200 tâm C bán kính cm - GV cho học sinh đọc thảo luận đưa b) Diện tích phần gạch sọc tổng diện tích cách tính sau cho học sinh đọc ba hình quạt tròn 1200 có tâm A, B, làm phiếu học tập cá nhân C bán kính cm; cm; cm Vậy ta có : S = S1 + S2 + S3 - GV thu phiếu kiểm tra kết  AC n 3,14.1.120  �1, 05 ( cm2 ) S1 = cho điểm vài em Nhận xét 360 360 làm học sinh đọc  BE 120 3,14.22.120  �4,19 ( cm2 ) S = - Gọi học sinh đọc đại diện lên bảng 360 360 làm  CF 120 3,14.32.120  �9, 42 ( cm2 ) S = - HS, GV nhận xét 360 360 - Lưu ý: Có thể lấy diện tích chứa S = 1,05 + 4,19 + 9,42  14 , 66 ( cm2 ) 14  ( cm2 ) π S =  Bài tập 85 (SGK/100) - GV tập yêu cầu học sinh đọc đề bài, vẽ hình ghi GT, KL tốn - Bài tốn cho ? u cầu ? - GV vẽ hình lên bảng sau giới thiệu khái niệm hình viên phân - Hãy nêu cách tính hình viên phân - Có thể tính diện tích hình viên phân nhờ diện tích hình ? + Gợi ý: Tính diện tích quạt tròn diện tích  ABC sau lấy hiệu chúng - Gọi HS lên bảng trình bày - Lưu ý: Có thể lấy diện tích chứa π SVP = R2 (   ) �  600 GT: Cho (O) , dây AB ; AOB KL: Tính diện tích hình viên phân AmB Giải �  600 ; Theo gt ta có : AOB OA = OB = 5,1 cm �  AOB � AB = 5,1 cm  OA 60 3,14.5,12.60  �13, 61 ( cm2) SquạtAOB= 360 360 3 S AOB = R  5,12 �11, 26 ( cm2 ) 4 Vậy diện tích hình viên phân : SVP = Squạt AOB - SAOB = 13, 61 - 11,26 Vậy SVP  2,4 cm2 HĐ VẬN DỤNG GV củng cố kiến thức trọng tâm học cho HS; yêu cầu HS ghi nhớ khắc sâu biết cách vận dụng chúng để giải tập SGK thực tiễn sống  Bài tập 86: (SGK -100) - Viết công thức tính độ dài cung, diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Giáo viên khắc sâu cho học sinh cách Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 giải tập chữa kiến thức có liên quan tốn mang tính thực tế - Nêu cách làm tập 86 + Tính diện tích hình tr.òn tâm O bán kính R 1; diện tích hình tròn tâm O bán kính R2 + Tính hiệu S1 - S2 � ta có diện tích hình vành khăn HĐ TÌM TÒI MỞ RỘNG - Xem lại tập chữa; - Cách áp dụng cơng thức để tính diện tích; - Giải tập 86 , 87 (Sgk - 100) - Học thuộc nắm công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Liên hệ thực tiễn giải toán liên quan đến kiến thức vừa học TUẦN 29 Ngày soạn: 16/3/2018 Tiết 55 ÔN TẬP CHƯƠNG (tiết 1) A/Mục tiêu Kiến thức - Củng cố tập hợp lại kiến thức học chương III Khắc sâu khái niệm góc với đường tròn định lý, hệ liên hệ để áp dụng vào chứng minh Kĩ - Rèn kỹ vẽ góc với đường tròn , tính tốn số đo góc dựa vào số đo cung tròn - Rèn kỹ vẽ hình chứng minh học sinh Thái độ - Học sinh có ý thức ơn tập hệ thống hóa kiến thức học - Trung thực, tự trọng; - Tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó Năng lực, phẩm chất + Năng lực: Phát giải vấn đề; tư duy; sử dụng cơng cụ, phương tiện học tốn + Phẩm chất: - Trung thực, tự trọng; - Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó B/ CHUẨN BI - GV: - Máy chiếu đa năng, GA ĐT, thước, compa, êke, phấn màu - HS: Thước có chia khoảng, compa, máy tính dụng cụ học tập C/ PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT * Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, luyện tập * Kỹ thuật dạy học: Kỹ thuật đặt câu hỏi, Sơ đồ tư duy, Lắng nghe phản hồi tích cực D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 Ởn định tở chức Kiểm tra cu Tổ chức hoạt động dạy - học HĐ KHỞI ĐỘNG HS thảo luận viết vào bảng phụ theo bàn GV chốt lại nêu mục tiêu tiết Ôn tập chương tiết HĐ 2,3 ÔN TẬP-LUYỆN TẬP - Củng cố tập hợp lại kiến thức học chương III - Khắc sâu khái niệm góc với đường tròn định lý, hệ liên hệ để áp dụng vào chứng minh Hoạt động GV HS Nội dung  ÔN TẬP LÝ THUYẾT (16 phút) - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi Các kiến thức cần nhớ: sgk, chiếu tóm tắt khái niệm a) Các định nghĩa:(ý1  ý 5)(sgk- 101) lên phông b) Các định lý: (ý  ý 16)(sgk - 102) - Nêu góc liên quan với đường Điền vào ô trống bảng sau biết tứ giác tròn học ? ABCD nội tiếp đường tròn: - Viết cơng thức tính số đo góc theo số đo cung bị chắn - HS trả lời câu hỏi GV ghi chép lại kiến thức trọng tâm - GV cho HS đọc phần tóm tắt kiến thức cần nhớ sgk từ 101 đến 103 phông chiếu để ôn lại kiến thức học chương Kết quả: III +) GV yêu cầu học sinh làm tập tính số đo góc lại tứ giác nội tiếp ABCD Theo nhóm trả lời miệng kết cột  Luyện tập (22 phút) - GV chiếu tập 88 (sgk - 103), yêu cầu HS đọc quan sát hình vẽ sgk trả lời câu hỏi - GV cho HS thảo luận và nêu đủ loại góc với đường tròn và vẽ hình minh họa cho loại góc phơng chiếu với số đo để HS chốt chặt kiến thức trọng tâm học Bài tập 88: (Sgk - 103 ) + Góc hình 66 a - góc tâm + Góc hình 66b - góc nội tiếp + Góc hình 66c - góc tạo tia tiếp tuyến dây cung + Góc hình 66d - góc có đỉnh bên đường tròn + Góc hình 66 e - góc có đỉnh bên ngồi đường tròn +) Nêu tên gọi góc cách tính số Bài tập 97: (Sgk - 105) đo góc theo số đo cung bị chắn - Học sinh làm trả lời miệng GV nhận xét cho điểm Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 B - GV tập, yêu cầu HS đọc đề sau vẽ hình ghi GT , KL vào GV vẽ hình lên bảng sau cho HS suy nghĩ tìm cách chứng minh - Bài tốn cho ? u cầu ? I A M O C S - Hãy nêu cách chứng minh tứ giác nội tiếp D Chứng minh �  900 a) Theo ( gt) ta có : BAC - Có nhận xét góc A góc D � Theo quỹ tích cung chứa góc tứ giác ABCD ? � BC � ta có A ��I ; �) ( 1) � � - Theo quỹ tích cung chứa góc � MC � điểm A , D thuộc đường tròn ? Lại có D  � O; � � � � Hãy tìm tâm bán kính đường � �  900 ( góc nội � CDM  900 hay CDB tròn ? tiếp chắn nửa đường tròn (O)) - Vậy tứ giác ABCD nội tiếp � Theo quỹ tích cung chứa góc ta có : D  (I ; đường tròn ? BC ) ( 2) BC ) BC Tứ giác ABCD nội tiếp ( I ; ) Từ (1) (2) => A ; D ; B ; C ( I ; b) Theo chứng minh ta có tứ giác ABCD � BC � - Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (I) � góc nội tiếp ? - Nêu cách chứng minh CA phân giác góc SCB - HS nêu cách chứng minh sau GV nhận xét chứng minh chi tiết lên bảng �  ACD � ( hai góc nội nội tiếp �I ; � � ABD � � � (I)) (đcpcm) tiếp chắn AD c) Vì tứ giác ABCD nội tiếp (I) (cmt) �  ACB � ( 3) ( Hai góc nội tiếp � ADB chắn cung AB (I) ) - Lại có � ADB  � ACS (4)( Hai góc nội tiếp chắn cung MS (O) ) - Từ (3) (4) => � ACB  � ACS Hay CA tia phân giác góc SCB Bài tập 95: (Sgk - 105) - GV tập, gọi học sinh đọc đề sau vẽ hình tốn - Bài tốn cho ? u cầu ? - Hãy nêu cách chứng minh CD = Chứng minh: CE ? a) Ta có: AH  BC; BH  AC (gt) Giáo viên: Hoàng Thị Vân B Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 Gợi ý : H điểm  ABC � � H trực tâm  ABC góc góc có cạnh � CH  AB �  EBC � tương ứng vuông góc � DAC (góc có cạnh tương ứng vng góc) � So sánh hai góc DAC góc EBC � � � (hai góc nội tiếp chắn CE = CD � so sánh hai cung CD CE � so hai cung nhau) sánh dây CD CE � CD = CE (hai cung căng hai dây nhau) (đcpcm) �  CE � � b) Theo chứng minh ta có CD - Theo chứng minh ta có cung � � mà BC  HD ? suy góc nội CBD  CBH � � BHD có phân giác HBD đường tiếp ?  BDH có đường cao đường ? cao �  BHD cân B ( đcpcm ) c) Xét  BCH  BCD có : suy  BDH tam giác ? BH = BD (  BHD cân B ) -  BHC  BDC có yếu tố BC (Cạnh chung ) �  CBD � ( cmt) CBH ? �  CBH =  CBD ( c.g.c) - Yêu cầu HS lên bảng trình bày � CD = CH ( đcpcm ) - HS, GV nhận xét HĐ VẬN DỤNG (5 phút) - Nêu góc học liên quan đến *) Bài tập 96 (SGK/105) đường tròn số đo góc với số đo cung tròn bị chắn a) Vì AM tia phân giác góc BAC nên � � �  CM � - Khi tứ giác nội tiếp BAM BM (hai góc  CAM đường tròn Nêu điều kiện nội tiếp chắn hai cung nhau) để tứ giác nội tiếp => OM qua trung điểm dây BC OM đường tròn  BC - GV hướng dẫn cho học sinh tập 96 (Sgk - 105) b ) OM  BC ( cmt ) AH  BC (gt) A � OM // AH � � � Góc so le ( HAM )  OMA  OAM cân O � hai góc đáy � � � OMA = OAM � � => HAM  OAM O B H I C � Từ suy AM phân giác OAH M HĐ TÌM TÒI MỞ RỘNG (1 phút) - Học thuộc định nghĩa, định lý phần tóm tắt kiến thức cần nhớ - Xem lại tập chữa, chứng minh làm lại để nắm cách làm - Giải tập 96 (sgk - 105) - theo gợi ý - Làm 90, 91; 92; 93; 94; 98 (Sgk - 105) - Liên hệ thực tiễn kiến thức học chương có ứng dụng ? Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học TUẦN 29 Năm học 2017 - 2018 Ngày soạn: 16/3/2018 Tiết 56 ÔN TẬP CHƯƠNG (TT) A/Mục tiêu Kiến thức - Tiếp tục củng cố cho học sinh khái niệm đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp cơng thức tính bán kính, độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn 2.Kĩ - Rèn kỹ vẽ hình, áp dụng cơng thức tính tốn 3.Thái độ - Rèn kỹ vận dụng công thức vào toán thực tế - Trung thực, tự trọng; - Tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó Năng lực, phẩm chất + Năng lực: Phát giải vấn đề; tư duy; sử dụng công cụ, phương tiện học toán + Phẩm chất: - Trung thực, tự trọng; - Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó B/ CHUẨN BI - GV: Thước, compa, thước đo độ, máy chiếu GAĐT - HS: Thước, compa, thước đo độ C PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT - PPDH: Dạy học nêu giải vấn đề - Kỹ thuật DH: Kỹ thuật đặt câu hỏi, Sơ đồ tư duy, Lắng nghe phản hồi tích cực D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ởn định tổ chức Kiểm tra cu Tổ chức hoạt động dạy - học HĐ KHỞI ĐỘNG GV HD HS tìm hiểu mục tiêu tiết ôn tập chương tiết thứ Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 HĐ 2,3 ÔN TẬP-LUYỆN TẬP-VẬN DỤNG - Tiếp tục củng cố cho học sinh khái niệm đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp cơng thức tính bán kính, độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn - Rèn kỹ vẽ hình, áp dụng cơng thức tính toán Hoạt động GV HS Nội dung Ôn tập lí thuyết dể khắc sâu kiến thức trọng tâm đã học - GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi +) Cơng thức tính chu vi đường tròn: 18, 19 (sgk - 101) sau viết cơng C = 2 R =  d thức tính độ dài cung diện tích hình +) Cơng thức tính độ dài cung tròn: quạt tròn  Rn l  180 - GV cho học sinh ôn tập lại kiến +) Cơng thức tích diện tích hình tròn: thức thơng qua phần tóm tắt kiến thức S =  R sgk - 103 ( ý 17 , 18 , +) Cơng thức tích diện tích hình quạt tròn: 19 ) - GV lưu ý kí hiệu cơng thức để HS áp dụng làm tập Sq   R2n R  l 360 2 Luyện tập-Vận dụng Nhằm định hướng phát triển cho HS: - Năng lực kiến thức kĩ toán học; - Năng lực phát giải vấn đề; - Năng lực tư duy; - Năng lực giao tiếp; - Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán - GV chiếu tập lên phông, gọi học Bài tập 90: (Sgk - 104 ) sinh đọc đề a) Vẽ hình vng ABCD cạnh cm - Nêu yêu cầu ? A B - Yêu cầu HS thực vẽ hình vng ABCD O - Đường tròn ngoại tiếp hình vng � bán kính nửa độ dài đoạn ? ta tính ? C D - Học sinh thảo luận sau nêu cách tính GV chốt lại cách làm sau gọi b) Ta có hình vng ABCD nội tiếp (O ; học sinh lên bảng trình bày lời giải R) � O giao điểm AC BD � OA = OB = OC = OD = R - So sánh r AB ? - GV nhận xét sau chữa lại - Xét  OAB có: OA2 + OB2 = AB2 chốt cách làm (Py-ta-go) 2 � 2R = � 2R = 16 - GV chiếu tập lên phông, yêu cầu � R = 2 ( cm ) học sinh đọc đề c) Lại có hình vng ABCD ngoại tiếp (O ; r ) - GV chiếu tập lên phơng hình vẽ � 2r = AB � r = cm 69; 70; 71 (sgk) u cầu học sinh tính diện tích hình có gạch sọc Bài tập 92: (Sgk - 104 ) Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học hình vẽ - Học sinh nhận xét hình có gạch sọc nêu cơng thức tính diện tích hình tương ứng - Trong hình 69: Diện tích hình vành khăn tính ? - Ta phải tích diện tích hình ? Gợi ý: Tìm hiệu diện tích đường tròn lớn đường tròn nhỏ - Hình 70 ( gk ) diện tích phần gạch sọc tính nào? nêu cách tính ? Gợi ý: Tính hiệu diện tích hình quạt lớn diện tích hình quạt nhỏ - GV cho học HĐ Cá nhân, HĐ cặp đơi, Nhóm theo bàn để h.sinh tự làm Kích thích em: Thua thày vạn khơng thua bạn ly Để em cố gắng vươn lên! - Hình 71 (sgk) Diện tích phần gạch sọc hiệu diện tích ? - GV yêu cầu học sinh đọc đề sau suy nghĩ tìm lời giải ? - Nêu cách giải tốn ? * HS HĐ tích cực trả lời câu hỏi: Để biết bánh xe B quay vòng bánh xe C quay 60 vòng � ta làm ? cần tìm yếu tố ? - Hãy tính quãng đường chuyển động bánh xe chu vi bánh xe � số vòng quay bánh xe - GV cho học sinh làm sau lên bảng trình bày lời giải +) GV nhận xét chữa chốt lại cách làm toán thực tế cần phải vận dụng linh hoạt kiến thức thực tế để áp dụng giải tập Năm học 2017 - 2018 a) Hình 69 ( sgk - 104 ) Ta có SGS = S (O; R) – S(O; r) � SGS =  R2 -  r2 =  ( R – r2 ) �3,14.(1,52 – 12 ) � SGS � 3,925 cm2 b) Hình 70 ( sgk - 104 ) ( hình vẽ sgk ) Ta có : SGS = Squ�t(R) - Squ�t(r) � S GS =  R 80  r 80  80 2   (R  r ) 360 360 360 � SGS � 3,14.80 (1,52  12 ) �0,87cm 360 c) Hình 71 ( sgk - 104 ) ( hình vẽ sgk) Ta có : SGS = SHV - S(O; 1,5 cm) � SGS = 3.3  3,14.1,52   7, 065  1,935 (cm2) Bài tập 93: (Sgk - 104 ) (8 phút) a) Chu vi bánh xe C : CC = 2R � CC = 2.3,14 = 6,28 ( cm) Do bánh xe C có 20 � Khoảng cách : h = 6,28 : 20 = 0,314 cm Do bánh xe B có 40 � Chu vi bánh xe B là: CB = 0,314 40 = 12,56 cm - Khi bánh xe C quay 60 vòng � quãng đường bánh xe C chuyển động là: 6,28.60 = 376,8 cm Lúc quãng bánh xe B chuyển động 376,8 cm � Bánh xe B quay số vòng là: 376,8 : 12,56 = 30 ( vòng ) b) Chu vi bánh xe A là: CA = 0,314 60 =18,84 cm Quãng đường bánh xe A chuyển động quay 80 vòng là: 18,84 80 = 1507,2 cm Vậy số vòng bánh xe B quay là: 1507,2 : 12,56 = 120 ( vòng ) c) áp dụng công thức: C = 2R � R = C 2π - Biết chu vi bánh xe ta � Bán kính bánh xe A là: tìm bán kính chúng khơng ? 18,84 RA = 2.3,14  cm Tìm ? - Gọi HS lên bảng tính bán kính � Bán kính bánh xe B là: bánh xe A B Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 12,56 RB= 2.3,14  cm - HS, GV nhận xét đánh giá chốt kt HĐ TÌM TÒI MỞ RỘNG - GV khắc sâu cơng thức tính độ dài đường tròn, cung tròn Diện tích hình tròn, hình quạt tròn vận dụng để giải tập - Xem lại tập chữa Học thuộc công thức khái niệm - Giải tiếp tập lại sgk - 104 - 105 - Hướng dẫn 91 (Sgk), áp dụng cơng thức tính diện tích quạt tròn độ dài cung tròn để tính Tính diện tích hình tròn sau tìm hiệu diện tích hình tròn diện tích quạt AOB để tính diện tích hình quạt OaqB - Liên hệ thực tiễn kiến thức học TUẦN 30 Ngày soạn: 23/3/2018 Tiết 57 KIỂM TRA CHƯƠNG III A MỤC TIÊU * Kiểm tra khả lĩnh hội kiến thức chương III học sinh * Rèn khả tư duy, suy luận , chứng minh * Rèn kĩ vẽ hình , tính tốn , xác , hợp lí * Rèn cách trình bày tốn hình học rõ ràng , mạch lạc B CHUẨN BI CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : -GV: Chuẩn bị đề kiểm tra(mỗi HS đề) -HS: Ôn tập kiến thức chương, chuẩn bị cho tiết kiểm tra C NỘI DUNG KIỂM TRA + Ma trận đề kiểm tra MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ kiến thức Nội dung kiến thức Đề KT chương III HH Số câu: Số điểm: Tỷ lệ phầm trăm: Tổng số câu: Tổng số điểm: Tỷ lệ phầm trăm: Nhận biết TNK Q TL 1,7đ 17% câu 1.7 điểm 17 % Giáo viên: Hoàng Thị Vân Thông hiểu TNKQ TL 1,7đ 17% câu 1,7 điểm 17 % Vận dụng TNK Q TL 1,6đ 16% 5.0đ 50% câu 6.6 điểm 66 % Vận dụng cao TNK TL Q Tổng 16 câu 10 điểm 100 % 16 câu 10 điểm 100 % Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI Chủ đề Câu Mô tả Tứ giác Tính số đo góc nội tiếp, biết số đo cung bị chắn nội tiếp Tính số đo cung nhỏ AB đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn Tính số đo góc tâm chắn cung nhỏ có độ dài bán kính 10 Tính số đo góc đối tứ giác nội tiếp 11 Biết tứ giác ln có đường tròn ngoại tiếp 14 Tính số đo góc đối tứ giác nội tiếp 16 Chứng minh tứ giác nội tiếp hệ thức Tính diện tích đường tròn ngoại tiếp tam giác Tính diện tích đường tròn ngoại tiếp lục giác Tính độ dài cung tròn Tính bán kính hình vng nội tiếp đường tròn Tính độ dài cung tròn Tính diện tích hình quạt tròn 12 Tính diện tích hình tròn 13 Tính số đo cung tròn 15 Tính độ dài cung tròn + ĐỀ BÀI - Mã đề 054 Câu 1: Cho(O; 4cm) ngoại tiếp tam giác ABC Diện tích tam giác ABC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) A 10,3cm2 B 10,4cm2 C 20,7cm2 D 20,8cm2 Câu 2: Cho lục giác ABCDEFcạnh 6cm nội tiếp (O) Tính diện tích hình tròn (O) A 75,36cm2 B 18,84cm3 C 113,04cm2 D 37,68cm2 Câu 3: Độ dài cung 600 đường tròn có bán kính 2dm A 20 cm B 40  cm C 20  cm D 20 cm Câu 4: Hình vng ABCD cạnh 6cm nội tiếp đường tròn tâm O Bán kính đường tròn tâm O A 3 B C D Câu 5: Độ dài cung tròn 500 , tâm O, bán kính 3cm là: 5 5 A 9 B C Câu 6: Diện tích hình quạt tròn bán kính 10cm, số đo cung 400 Giáo viên: Hoàng Thị Vân D 2 R Giáo án Hình học 100 A cm B 400  cm Năm học 2017 - 2018 2 D cm2 C  cm Câu 7: Góc nội tiếp chắn cung 900 có số đo A 450 B 1800 C 900 D 300 Câu 8: Cho tam giác ABC tam giác nội tiếp đường tròn tâm O Số đo cung nhỏ AC A 300 B 1200 C 600 D 900 Câu 9: Cho BC dây (O; R) Nếu BC = R số đo góc tâm chắn cung nhỏ BC A 3000 B 600 C 1200 D 900 Câu 10: �  300 nội tiếp đường tròn tâm O Tiếp tuyến A Cho tam giác ABC vng A có B C đường tròn (O) cắt D Số đo góc ADC A 1500 B 1600 C 1800 D 1200 Câu 11: Hình sau ln có đường tròn ngoại tiếp? A Hình thoi B Tam giác nhọn C Hình bình hành D Hình vng Câu 12: Hình tròn bán kính 5cm có diện tích A  cm2 B 25  cm2 C 10  cm2 D 50  cm2 Câu 13: Một cung tròn có bán kính cm độ dài cung tròn 5 số đo cung tròn A 2700 B 1350 C 900 D 450 � Câu 14: Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O) Biết  = 600 số đo góc C A 600 B 900 C 300 D 1200 �  1200 độ dài cung AB nhỏ (O ; R) Câu 15: Cho AB dây (O; R) Nếu AOB 2 R 2R R A B C 2 R D 3 Câu 16: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB Lấy điểm C, M nửa đường tròn cho AC = CM (AC CM khác MB) Gọi D giao điểm AC BM; H giao điểm AM BC Chứng minh: a) Tứ giác CHMD nội tiếp b) DA.DC = DM DB Phần đáp án câu trắc nghiệm: 10 11 159 260 358 457 561 656 762 855 054 163 C D D D D B A C C B B D C B D D B D B A A D B C D C B D D A A A A A D A A A B C B A B C B B D C C B B C C C B D A D B C A A D B A D D C C C C B A C D C A B A D D B C B C B A C D C D D B A A B B D D D D C A A B C B C A A Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 12 D B D D B A C D B C 13 D C D D A D B C C A 14 B A D A D C B B D D 15 D A C B A B A D B A Phần đáp án câu tự luận: Câu hỏi Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB Lấy điểm C, M nửa đường tròn cho AC = CM (AC CM khác MB) Gọi D giao điểm AC BM; H giao điểm AM BC Chứng minh: a) Tứ giác CHMD nội tiếp b) DA.DC = DM DB Gợi ý làm bài: a) Xét đường tròn (O) có: � �  900 ( Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) AMB=ACB � �  900  900  1800 Xét tứ giác CHMD có: HMD+HCD Nên tứ giác CHMD nội tiếp b) Xét DCM v�DBA � CDM chung � � (cùng bù v� � DCM =ABD i ACM) � DCM : DBA (g.g) DC DM �  DB DA � DA.DC  DB.DM Giáo viên: Hoàng Thị Vân Giáo án Hình học Giáo viên: Hoàng Thị Vân Năm học 2017 - 2018 ... �B �  90 0  A  có số đo số đo cung  AOB � 1800  AMB � 1800  350 1 450 � ) ? ( AmB � b) Vì AOB góc tâm (O) � - Số đo cung lớn AnB tính  sđ AmB �  1 450 ? � 3600  1 450 2 150  sđ AnB Bài... MAN  sđ = 2) 3) 4) � MBN   � AMN   � MON   A b o m n 1000 Kết quả: � � = 50 0 1) MAN  sđ MN � � = 50 0 2) MBN  sđ MN � 3) AMN  90 Giáo án Hình học Năm học 2017 - 2018 � - Góc MAN... M2; M3 nằm đường tròn tâm O; nhìn đoạn thẳng AB góc 55 Khi người ta nói: Tập hợp (quĩ tích) điểm M nhìn đoạn thẳng AB góc 55 cung chứa góc 55 0 dựng đoạn thẳng AB Cung chứa góc có đặc điểm ? Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an C3 Hinh 9 theo 5 hoat dong, Giao an C3 Hinh 9 theo 5 hoat dong

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn