“Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở lớp 5 6 tuổi tại trường mầm non”

37 98 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 11:15

CỢNG HÒA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đợc lập – Tự – Hạnh phúc SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỶ THUẬT Đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lớp – tuổi tại trường mầm non” Quảng Bình, tháng năm 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỶ THUẬT Đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lớp – tuổi tại trường mầm non” Họ và tên: Hoàng Thu Hằng Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Trường MN Cam Thủy Quảng Bình, tháng năm 2018 I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong hệ thống giáo dục giáo dục mầm non là bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, là tảng của ngành Giáo dục đào tạo Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trường mầm non tốt có tác dụng lớn đến chất lượng giáo dục bậc học Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là sở để hình thành nên nhân cách người và chuẩn bị tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học tốt Như Bác Hồ kính yêu nói: “ Giáo dục mầm non tốt mở đầu cho giáo dục tốt” Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục các cháu, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích Thấy rõ tầm quan trọng của bậc học mầm non, năm gần Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục và coi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là vấn đề quan tâm hàng đầu bậc học mầm non Đối chương trình giáo dục mầm non là đổi nội dung, hình thức, nâng cao phương pháp giảng dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh hoạt động học tập mà phương pháp dạy học là cách thức hoạt động của giáo viên việc tổ chức hoạt động học tập nhằm giúp học sinh chủ động đạt các mục tiêu dạy học Là giáo viên mầm non suy nghĩ làm nào để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tốt Bởi chất lượng giáo dục định hình thành và phát triển nhân cách người Có thể nói nhân cách người tương lai nào phụ thuộc lớn vào giáo dục của trẻ trường mầm non Từ xuất tổ chức nhà trường với lớp học có nhiều học sinh lứa tuổi và trình độ tương đối đồng giáo viên khó có điều kiện chăm lo cho học sinh, giảng dạy cặn kẽ cho em Giáo viên quan tâm trước hết đến việc hoàn thành trách nhiệm của là truyền đạt cho hết nội dung quy định chương trình, cố gắng làm cho mọi học sinh hiểu và nhớ lời giảng Cũng từ hình thành kiểu học thụ động, thiên ghi nhớ, chịu suy nghĩ Để khắc phục tình trạng đó, người ta thấy cần phát huy tính tích cực chủ động học tập của học sinh, quan tâm đến nhu cầu khả của cá nhân trẻ tập thể lớp Các phương pháp “dạy học tích cực”, “lấy người học làm trung tâm” đời bối cảnh Nhìn theo quan điểm lịch sử, là trả lại vị trí vốn có từ thủa ban đầu cho người học Trong quá trình giáo dục dạy học, người học vừa là đối tượng vừa là chủ thể Thơng qua quá trình dạy học đạo của Giáo viên, người học phải tích cực chủ động cải biến mình, khơng làm thay cho Ở lứa tuổi Mầm non: Hoạt động chủ đạo của trẻ “Chơi mà học, học chơi” thông qua các hoạt động đa dạng phong phú mà trẻ lĩnh hội kiến thức sống xung quanh trẻ Tùy thuộc vào lứa tuổi, kinh nghiệm sống của đứa trẻ và điều kiện thực tế lớp mà giáo viên lựa chọn chủ đề, đề tài cho phù hợp, phát huy tính tích cực đứa trẻ qua các hoạt động nhằm giáo dục trẻ phát triển toàn diện Chương trình giáo dục mầm non là lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện cho đứa trẻ hoạt động tích cực phù hợp với phát triển của thân trẻ, đáp ứng tối đa nhu cầu và hứng thú của trẻ quá trình giáo dục Tổ chức các hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm là nhiệm vụ hết sức quan trọng việc thực chương trình giáo dục mầm non cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng và phát triển toàn diện phù hợp với cá nhân trẻ, đạt mục tiêu giáo dục đề Thực điều góp phần nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động cho trẻ nhà trường, nâng cao kết dạy học cho giáo viên và phù hợp với trẻ tuổi mầm non theo yêu cầu phát triển của ngành học mầm non, của Bộ Giáo và Đào tạo qui định và theo xu hướng phát triển chung của trẻ mầm non toàn giới Thực tế cho thấy việc tổ chức các hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm tạo không gian mở cho trẻ, khuyến khích trẻ phát triển tư và phương pháp giải vấn đề Nếu trẻ tạo nhiều hội tự tham gia trải nghiệm khám phá, trẻ phát triển tư sáng tạo, giúp trẻ có nhiều hội phát triển ngơn ngữ, tình cảm xã hội, phát triển thẩm mỹ, thể chất, phát triển nhận thức Những lợi ích có liên hệ trực tiếp với phương pháp dạy của các giáo viên, là cách tổ chức các hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Và mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lớp 5-6 tuổi trường mầm non” để làm đề tài nghiên cứu Điểm đề tài, sáng kiến, giải pháp - Trẻ tự trải nghiệm, tự khám phá các giác quan, tạo cho trẻ có hội học nhiều cách khác qua phát huy tính tích cực của trẻ Mọi hoạt động hướng tới trẻ để tạo hội cho trẻ học tập điều kiện cụ thể nhằm hỗ trợ trẻ phát triển tất các lĩnh vực - Bản thân hiểu sâu đổi phương pháp và thực mang lại hiệu cao cho giáo viên quá trình tổ chức thực các hoạt động giáo dục trẻ, giúp giáo viên chủ động, mạnh dạn, tích cực, sáng tạo qua trình tổ chức hoạt động chung - Giáo viên khai thác hết các nguyên vật liệu cần có địa phương nhằm tạo điều kiện cho trẻ hoạt động kích thích tư cho trẻ đạt hiệu cao Phạm vi áp dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp Đề tài của tập trung nghiên cứu các biện pháp hay, tổ chức thực có hiệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lớp 5-6 tuổi trường mầm non II PHẦN NỘI DUNG Thực trạng a Thuận lợi: - Bậc học mầm non phát động hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh Và đặc biệt là năm học này xây dựng hội thi môi trường bên ngoài và môi trường bên lớp - Bên cạnh quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường đầu tư sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm và đạo đến toàn cán bộ, giáo viên và các nhóm lớp - Năm học vừa qua nhà trường phân công dạy lớp Mẫu giáo 5- tuổi với tổng số là 31 cháu, 100% trẻ học qua lớp 4- tuổi 100% trẻ phát triển cân đối nhanh nhẹn, khoẻ mạnh và hào hứng, sôi với các hoạt động cô tổ chức, lĩnh hội nhanh các kiến thức cô giáo truyền đạt - Đa số các cháu động, khoẻ mạnh và hứng thú học , thích vui chơi thích tìm hiểu khám phá lạ xung quanh trẻ Có mơi trường lớp học sẽ, gọn gàng, lớp học xây dựng theo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ hoạt động cách tích cực và sáng tạo - Phụ huynh ln quan tâm đến trẻ, tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường, của nhóm lớp, tổ chức - Bản thân có trình độ chun mơn đại học, có 10 năm kinh nghiệm nghề, tham gia lớp tập huấn nội dung lấy trẻ làm trung tâm Và tham gia các buổi bồi dưỡng chuyên môn trường, cụm và Phòng Ngoài tơi dự tiết thực hành sinh động áp dụng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm mà tơi nghĩ là động lực để tơi thay đổi cách nhìn, cách nghĩ vai trò của thân hoạt động dạy học - Thường xuyên tích cực nghiên cứu tham khảo số tài liệu và tìm hiểu phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm - Giáo viên luôn dựa nhu cầu hứng thú của trẻ để giúp mọi trẻ thành công và tiến bộ, tạo nhiều hội cho trẻ học chơi chơi mà học nhiều cách khác gồm hoạt động vui chơi - Bản thân tìm tòi học hỏi để xây dựng mơi trường lớp học từ bên đến bên ngoài, mơi trường lớp học là bầu khơng khí giao tiếp giữ và trẻ tạo qua quá trình tương tác - Được ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện tham gia góp ý để tơi có hội nâng cao trình độ chun mơn phương pháp giảng dạy, kĩ sư phạm của thân - Phụ huynh phối hợp với nhà trường để có biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ tốt b Khó khăn - Bên cạnh thuận lợi có khơng khó khăn làm ảnh hưởng đến việc tổ các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm - Địa bàn sống phần lớn trẻ là em của nông dân, điều kiện khó khăn mọi mặt Các em va chạm, giao tiếp nên các em trở nên nhút nhát và tự ti trao đổi hay trò chuyện với người lạ - Sự quan tâm của gia đình dành cho các cháu là không đồng đều, 100% phụ huynh là nông thôn, số phụ huynh làm ăn xa, cháu với ông bà, thời gian phụ huynh quan tâm đến trẻ ít, khơng dành nhiều thời gian cho trẻ Nên việc quan tâm chăm sóc em của phận phụ huynh học sinh chưa đáp ứng với nhu cầu giáo dục ngày càng cao Nhu cầu kinh tế, mưu sinh quan tâm nhiều nhu cầu học tập Phụ huynh học sinh chưa nắm rõ quan điểm giáo dục nay, thái độ hợp tác giáo dục trẻ chưa rõ ràng, chưa thống với nhà trường Giáo dục trẻ gia đình mang tính áp đặt và thiếu làm gương tốt cho trẻ noi theo - Khi áp dụng lấy trẻ làm trung tâm số cháu chưa thích ứng với thay đổi của chương trình, các cháu có cách học cũ - Đối với giáo viên: Kinh nghiệm hạn chế và chưa đồng đều, nhiều giáo viên trẻ học lí thuyết nhanh qua thực hành lúng túng và chưa tự tin Có số giáo viên lớn tuổi có kinh nghiệm lại áp dụng phương pháp “Lấy trẻ làm trung tâm” hạn chế Có số giáo viên mơ hồ chưa biết đổi phương pháp dạy học khai thác phát triển lực trẻ, khả xây dựng kế hoạch áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm vụng - Các hoạt động mẫu cho tất các giáo viên tham gia học hỏi - Một số phụ huynh thiếu hiểu biết nên quá trình phối hợp với giáo viên và nhà trường gặp nhiều khó khăn cơng tác chăm sóc và giáo dục trẻ Đây là nguyên nhân làm ảnh hưởng tới kĩ của các cháu - Mặc dù nhà trường hỗ trợ và đầu tư, nhiên đồ dùng phục vụ tổ chức các trò chơi và mơi trường chơi cho các cháu hạn chế - Cha mẹ chưa có thói quen cho trẻ tự phục vụ, và chưa hình thành trẻ các kỹ sống nên trẻ thụ động, có kỹ tự phục vụ, các kỹ sống mơ hồ Điều tra thực tiễn Từ khó khăn tơi tiến hành khảo sát số khả trẻ xem trẻ đạt đến mức độ nào và kết sau: KN/ Tăng cường phát SL 31 triển cảm xúc Đạt Chưa đạt cháu (%) 19/31= (%) 12/31= Giao tiếp tích cực Tăng cường vận đợng Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt (%) 20/31= (%) 11/31 = (%) 21/31= (%) 10/31= 61,3% 38,7% 64,5% 35,5% 67,7% 32,3% Qua kết cho thấy các kĩ trẻ hoạt động hạn chế nhiều nhu cầu Từ thực tế khảo sát thấy cần phải thay đổi cách nghĩ, cách nhìn nhận phương pháp dạy học “ lấy trẻ làm trung tâm” Làm nào để trẻ lớp tơi ln mạnh dạn tự tin nói lên điều nghĩ, biết và giúp trẻ tích cực tham gia các hoạt động Từ suy nghĩ tơi mạnh dạn nghiên cứu và áp dụng phương pháp “ dạy học lấy trẻ làm trung tâm” vào cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non và lớp 5-6 tuổi giảng dạy Các biện pháp thực Trong quá trình nghiên cứu đề tài và qua thực tế giảng dạy trường thực các biện pháp chung để giải vấn đề sau: Biện pháp 1: Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao nhận thức phương pháp “ giáo dục dạy học lấy trẻ làm trung tâm” Chất lượng chuyên môn phụ thuộc lớn vào thân giáo viên yếu tố người đóng vai trò định mà các văn kiện của Đảng và Nhà nước nêu rõ thị 40/CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban bí thư TW Đảng việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán quản lý giáo dục Người thầy cần giỏi chuyên môn, đồng thời lại phải tốt nhân cách thực nhiệm vụ của mình, thực là “kỹ sư tâm hồn” Do việc bồi dưỡng nhận thức và chuyên môn của thân giáo viên là việc làm vô cần thiết giúp giáo viên có nhận thức đắn trang bị cho giáo viên hiểu biết, các kiến thức chuyên môn giúp giáo viên chủ động, tự tin quá trình tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ Từ nhận thức ý nghĩa của việc tự học tự bồi dưỡng, nên thân tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chuyên môn Phòng GD&ĐT tổ chức, các buổi sinh hoạt chun mơn nhà trường, lắng nghe và ghi chép cách nghiêm túc, mạnh dạn trao đổi với giảng viên, CBQL các trường vấn đề chưa rõ, chưa hiểu, vấn đề mà quan tâm đổi phương pháp giảng dạy Xác định tự học, tự nghiên cứu tài liệu là việc làm thiếu việc nâng cao nghiệp vụ của giáo viên nên tơi tìm kiếm tài liệu, sách đổi phương pháp giảng dạy, lấy trẻ làm trung tâm, kỹ nghiệp vụ của giáo viên và tự đọc, tự nghiên cứu để rút vấn đề cần thiết giáo viên việc đổi phương pháp giảng dạy Từ năm học trước đến coi trọng đề cao công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng và là vào năm học 2016 – 2017, toàn ngành giáo dục thực chương trình bồi dưỡng thường xuyên, thân đăng ký tự bồi dưỡng mô đun có mơ đun 20 “ Phương pháp dạy học tích cực” để nghiên cứu và tự học bổ sung phần kiến thức thiếu hụt cho thân Dự giờ thao giảng có vai trò quan trọng việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên, qua dự giờ thao giảng người dạy và người dự rút kinh nghiệm chun mơn cho Để giúp thân hiểu sâu sắc vấn đề đổi phương pháp và đối chiếu kiến thức sách với thực tiễn mạnh dạn xây dựng số hoạt động và đăng ký dạy thao giảng để CBQL nhà trường và đồng nghiệp dự giờ, thông qua các tiết mẫu, tơi nghe đồng nghiệp thảo luận, góp ý rút kinh nghiệm, nghe các đồng chí CBQL phân tích cụ thể các tiết dạy là: tiết dạy đổi chưa? đổi chỗ nào? lấy trẻ làm trung tâm chưa, có khác so với cách dạy khác và tiết dạy thực mang lại hiệu chưa? Từ rút kinh nghiệm cho thân việc đổi phương pháp giảng dạy và việc vận dụng lấy trẻ làm trung tâm vào quá trình giảng dạy Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Với phương châm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” phát huy trí tưởng tượng, óc sáng tạo phù hợp với nội dung của bài mà trẻ không cảm thấy bị áp đặt cách gò bó Để đạt mục đích đặt ra, hoạt động việc cách khoa học, hiệu đòi hỏi phải xây dựng kế hoạch, bám vào kế hoạch để thực tiến độ, nội dung và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp tình hình thực tế trẻ nhằm mục mang lại hiệu cao hoạt động Xây dựng kế hoạch là biện pháp quan trọng quá trình thực việc cần làm của người giáo viên Việc lập kế hoạch giáo dục giúp cho giáo viên thực mục tiêu giáo dục đầy đủ, có hệ thống, giúp giáo viên dự kiến trước nội dung, thời gian để tổ chức các hoạt động cách hiệu Kế hoạch là sở để thống mọi hoạt động Giáo viên phải hình dung rõ ràng cơng việc phải làm và hoàn toàn chủ động công việc nhóm, lớp, đồng thời đưa các hoạt động vào nề nếp Giáo viên cần lập kế hoạch thực lấy trẻ làm trung tâm để xác định các nội dung phù hợp trẻ nhóm lớp Qua đó, tơi có điều kiện quan tâm đến trẻ hơn, biết mặt mạnh, tiến của trẻ để có tác động phù hợp Để xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trước hết cần hiểu rõ: * Kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là: - Kế hoạch giáo dục cứ vào trẻ nghĩa là cứ khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của trẻ để xác định mục tiêu, cụ thể nội dung - Tổ chức hoạt động đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, có nghĩa là tạo mọi hội cho trẻ tham gia vào các hoạt động: + Trải nghiệm: trẻ học qua thực tế, qua việc làm, qua khám phá tìm tòi + Giao tiếp: Chia sẻ với bạn và học từ mọi người + Suy ngẫm: suy nghĩ và vận dụng điều lĩnh hội vào việc giải các tình 10 - Soạn kế hoạch giáo dục, xác định trọng tâm kiến thức, kỹ bài học và các hình thức tổ chức hoạt động tiết dạy - Chuẩn bị hệ thống câu hỏi, nội dung khó, mục đích giải lớp Dự kiến tình trẻ và cách khắc phục - Chọn hình thức tổ chức tiết học phù hợp với điều kiện CSVC của lớp phù hợp với đề tài dạy và lĩnh vực chọn - Để tổ chức tiết dạy phải tuỳ nội dung và mục đích cụ thể của bài dạy để xác định cách tổ chức hoạt động cho trẻ làm nào để có kết cao VD: Nếu mục đích của bài dạy chủ yếu rèn kỹ coi trọng cách học cá nhân của trẻ Tôi thực việc đổi phương pháp lấy trẻ làm trung tâm khơng có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn phương pháp cũ mà phải tuân thủ các bước suốt tiến trình của tiết học, phải dựa sở phương pháp dạy đặc trưng các môn Đổi phương pháp là cách học “ Lấy trẻ làm trung tâm” dựa hiểu biết, hứng thú nhu cầu của trẻ mà ta đưa nội dung bài dạy, kiến thức cho phù hợp với trẻ Hình thức tổ chức tiết học đa dạng, phong phú tuỳ vào sáng tạo của giáo viên để tiết học trở lên nhẹ nhàng, khơng gò bó, áp đặt trẻ theo tính chất: “ Học mà chơi, chơi mà học” của trẻ mầm non * Đối với trẻ Tôi khuyến khích trẻ mạnh dạn tham gia các hoạt động cô, giúp trẻ tự tin giao tiếp, tạo gần gũi cô và trẻ, tạo tâm thoải mái cho trẻ bước vào giờ hoạt động Giúp trẻ chủ động, tích cực quá trình chiếm lĩnh tri thức, tạo hội cho tất các trẻ tham gia vào quá trình nhận thức, tìm tòi, khám phá tri thức, trẻ thể hiểu biết, suy nghĩ của trẻ thông qua các hoạt động cụ thể Chơi là phương thức, đường trẻ học tập, là cách đáp ứng nhu cầu khám phá và sáng tạo tự nhiên của trẻ Chơi tạo cho trẻ kĩ tư và kĩ xã hội kĩ giải vấn đề, kiên nhẫn giao tiếp, hợp tác với người khác… 23 - Trong suốt quá trình chơi trẻ trao đổi, chia sẽ, ý tưởng của với bạn Được tự lựa chọn nhiều các hoạt động từ nhiều góc chơi khác Được phát huy khả cá nhân của - Tinh thần chơi giúp đầu óc của trẻ sảng khoái, chủ động tích cực khám phá và phát triển ngôn ngữ, toán, khoa học, giúp trẻ hiểu biết người làm và nên làm Chơi giúp trẻ hiểu điều trẻ trải nghiệm, thể thân, xây dựng mối quan hệ với người khác Giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, xã hội, ngơn ngữ, giao tiếp, giới tự nhiên và xã hội , khoa học nghệ thuật thời điểm Chơi giúp trẻ là điều mà trẻ làm sống thực “Học chơi, chơi mà học” là cách trẻ lĩnh hội, trải nghiệm suốt quá trình mà trẻ tham gia các trò chơi đến lớp và thơng qua các hoạt động ngày trường mầm non * Phát triển giao tiếp tích cực: thơng qua các giờ kể chuyện, trẻ tham gia kể chuyện và đóng kịch * Tăng cường phát triển cảm xúc: thông qua các hoạt động giáo dục âm nhạc * Tăng cường vận động: thơng qua các hoạt động phát triển thể chất, trò chơi vận động Trường mầm non nơi công tác là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là trường đầu công tác thi đua dạy tốt, chăm sóc, giáo dục trẻ tốt của huyện Lệ Thủy và đạt nhiều thành tích xuất sắc chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao Trong các nội dung giáo dục giáo dục thể chất là nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non và có ảnh hưởng lớn đến phát triển tích cực của trẻ nên các trường quan tâm, lưu ý Tôi tận dụng khu vận động ngoài trời với các trò chơi liên hoàn như: đường gồ ghề, ném bóng vào rổ, di chuyển cao, cử tạ, bò chui qua cổng, leo núi, nhảy dây… Khi trẻ vận động, gân, cơ, khớp phối hợp vận động và phát triển Do vận động có ý nghĩa phát triển thể lực và giúp cho hệ thần kinh của trẻ phát triển Lớp là 10 lớp của trường thực 24 mơ hình vận dụng đồ dùng thể chất và khu thể chất để phát triển vận động cho trẻ Chính tơi mong muốn mang lại cho các cháu môi trường giáo dục tốt nhất, giúp các cháu mạnh dạn tự tin giao tiếp, biết quan tâm chia sẻ, có sức khỏe tốt và thể hết khả cuả thơng qua việc tổ chức lễ hội và các hoạt động ngoại khóa Đây là phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu cao mà tơi áp dụng *Lồng ghép hoạt đợng giải trí khác: Thông qua các giờ hoạt động thể dục sáng, các giờ ngoại khóa…tơi thường cho trẻ tiếp xúc với các làn điệu Lệ Thủy để trẻ cảm thụ cái hay, cái sâu lắng của làn điệu Trẻ biết hát, biết hò, biết xố…giúp cho trẻ có tình cảm với Lệ Thủy và trẻ là lớp người bảo tồn làn điệu Lệ Thủy Trẻ phát huy tốt tính tích cực tự giác nghe trẻ tự hò, tự xố…nhiều trẻ tự nhận biết số làn điệu Bên cạnh cho trẻ tiếp xúc với hò khoan, tơi đưa điệu nhảy cha cha cha động, vui nhộn vào sau các buổi thể dục sáng, tạo cho trẻ vui tươi hứng khởi, rèn luyện dẻo dai cho trẻ Chỉ cần mở nhạc là trẻ kết hợp với bạn nhảy các điệu cha cha cha thục và linh hoạt Qua đó, trẻ vận động, cảm thụ âm nhạc và rèn luyện sức khỏe giúp cho các giờ học sau đạt kết cao Biện pháp 5: Làm sử dụng đồ dùng đồ chơi Đồ chơi là người bạn thiếu các trò chơi của trẻ và là nguồn vui của trẻ thơ, là phương tiện trẻ dùng để vui chơi, là đồ vật cụ thể giúp trẻ cầm, nắm dễ dàng…giúp trẻ tìm hiểu khám phá giới xung quanh, làm quen với đặc điểm, tính chất của nhiều đồ vật khác , biết công dụng của chúng sinh hoạt và lao động của người, là phương tiện giúp trẻ phát mối quan hệ người với người xã hội và biết gia nhập vào mối quan hệ Đồ chơi có tác dụng thúc đẩy, hình thành và phát triển các chức tâm lý, góp phần hình thành nhân cách trẻ việc phát triển tình cảm thẩm mỹ quan trọng 25 Vai trò và ý nghĩa của đồ chơi thật to lớn và sâu sắc, là nhu cầu tự nhiên thiếu sống tinh thần đứa trẻ Đồ chơi lựa chọn đắn thúc đẩy hoạt động trí tuệ của trẻ em Có đồ chơi giúp phát triển các quan thụ cảm, đồ chơi mô các đồ vật giúp trẻ nắm hình dáng, cấu tạo, cơng dụng và phương thức sử dụng Có đồ chơi thơi thúc trẻ tập nói, phát triển ngơn ngữ và làm phong phú thêm vốn từ Những đồ chơi lắp ráp hay phương tiện giao thơng giúp trẻ rèn luyện các thao tác trí tuệ phân tích, tổng hợp, so sánh, phân loại, làm phát triển tư trẻ thơ cách hoàn thiện Chính mà đồ dùng cần phải đẹp, phong phú, sáng tạo, mẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối, dễ sử dụng tiết học đạt 50% hiệu của thành công Đặc biệt là loại đồ dùng tự làm, thực tế, sinh động và bám sát với yêu cầu của tiết học nên chắn hấp dẫn trẻ so với loại đồ dùng mua sẵn Hiểu điều này nên mang hết khả của để làm loại đồ dùng, đồ chơi phong phú, nhiều chủng loại Tôi gom nhặt loại phế liệu lọ nhựa, can nhựa, vải lỉ vụn, mùn cưa, lá cây, bìa, giấy các loại, ống và chai tiếp nước, màu vẽ, vỏ thạch Từ thứ tưởng chừng vô chi vô giác chịu khó, mò, suy nghĩ: phải làm tạo cho vẻ đẹp, và thổi vào cái hồn để thu hút ý của trẻ Được nhà trường cấp cho tranh dạy môi trường xung quanh, lơ tơ các loại Ngoài tơi tự làm đồ dùng phục vụ tiết dạy, các loại tranh ảnh, hình ảnh, các vật, cỏ, hoa lá Sưu tầm tranh có hình ảnh đẹp xử dụng việc cho trẻ KPMTXQ Tận dụng các hình ảnh lốc lịch, bìa, hoạ báo, ảnh cũ Vừa trang trí lớp vừa làm đồ dùng đồ chơi Đặc biệt, trẻ độ tuổi này thích tự tìm tòi, khám phá điều lạ sống, qua thao tác với đồ chơi, trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm và hiểu biết nhiều Nếu tiết học, cô không sử dụng đồ dùng trực quan khơng thu hút ý của trẻ và trẻ chóng chán, khiến chất lượng dạy và học không cao Đồ dùng trực quan là minh họa sinh động để giúp trẻ ý và tiếp thu cách nhanh chóng nội dung vấn đề cô cần truyền đạt Đồ chơi tự tạo là dụng cụ học tập đơn giản dễ dàng phục vụ hoạt động chơi mà học của trẻ, cách thức chơi với đồ chơi và đồ 26 chơi mà trẻ thích phải thay đổi theo phát triển của trẻ Càng có nhiều cách để trẻ chơi với đồ chơi trẻ càng học nhiều Tơi tận dụng bìa cát tơng làm vật có dây dật thật sinh động ,hấp dẫn , gây hứng thú với trẻ Sau để trẻ tự điều khiển, để trẻ biết vật này có chân hay có cánh , có chân biết chạy có cánh biết bay Tôi trẻ tự làm sản phẩm tranh vẽ các vật, cỏ ,hoa lá, các sản phẩm nặn đồ vật xung quanh trẻ, các sản phẩm tạo hình ,tranh từ phế liệu, cô và trẻ làm thể vốn hiểu biết phong phú của trẻ MTXQ Trước làm đồ dùng, đồ chơi, tiến hành tái chế, phân loại, làm nguyên vật liệu để đảm bảo vệ sinh,an toàn sử dụng Đồ dùng phục vụ hoạt động, vệ sinh, lao động: Tận dụng can nước rửa bát, cắt làm gàu hót rác, làm chổi lúa từ rơm nếp, làm bình tưới từ hộp sữa bột to, *Làm nhiều đồ dùng phục vụ hoạt động có chủ đích + Hoạt động âm nhạc: Tôi tận dụng vỏ hộp thạch làm thành xắc xô, hay hộp bánh to, nhỏ các loại chất liệu tôn, sắt, hộp đựng chè để làm nên trống tròn, trống cơm, vợt muỗi hỏng làm thành đàn, đạo cụ cánh Ong, cánh Bướm làm giấy li nơng cũ, giấy bóng kính cho trẻ biểu diễn tiết tổng hợp + Hoạt động LQV Toán: Có thể tận dụng vỏ lon bia, vỏ hộp sữa bột, cốc nhựa cũ, bóng nhựa, xốp màu, gai dính, dây điện để làm nên đồ dùng mang tên “Sâu học chữ, học toán” (sử dụng vào chủ đề Động vật) + Hoạt động tạo hình, LQ Văn học : Từ miếng xốp ép, vỏ lọ hồ dán hết, đĩa CD hỏng, bát, đĩa nhựa, xốp ép, vải vụn, len, làm Thỏ, Rối, vỏ chai, làm cá, vỏ vỏ sò, vỏ nghêu làm gà, vịt, mèo, gấu, bướm Những phế liệu này Cô và trẻ sử dụng “Làm vật” Hoạt động tạo hình, LQV Toán, Hoạt 27 động góc, và sử dụng vật này làm các nhân vật truyện Hoạt động LQ Văn học, Hoạt động khám phá… + Hoạt động khám phá MTXQ, PT thể chất: Tận dụng xốp ép, xốp màu, bột màu,thùng cát tông to, lõi vệ sinh, bóng nhựa cũ hộp sữa, để tạo thành “Mơ hình động vật sống rừng” có nhiều nấm, cà rốt hay voi, hươu tạo hộp sữa tươi giấy, thùng cát tông, cành khơ cho trẻ tìm hiểu, khám phá, chơi trò chơi *Các đồ dùng đồ chơi phục vụ Hoạt động vui chơi, Hoạt động góc: + Góc Bé làm họa sỹ: Tôi trẻ sử dụng các hộp sữa tươi, hộp giấy các loại gắn lại với tạo thành ô tô, tàu hoả, dây điện cũ uốn làm xe đạp,thuyền buồm từ hộp giấy ăn và xốp màu, hộp bia, xốp màu thành máy bay để phục vụ chủ đề giao thơng +Góc Bé tập làm nội trợ: Các loại bánh, nem rán, củ cà rốt : Được làm từ miếng xốp ép, đĩa, cốc nhựa dùng lần, giấy bóng, xốp màu, tre gọt làm thành đơi đũa +Góc Bán hàng: Các loại can rửa bát, hộp sữa chua, dầu ủ tóc, làm nên đồ dùng gia đình cho trẻ chơi ấm chén, phích nước,làn giỏ, đơi dép + Góc Bác sỹ : Tủ thuốc nhỏ làm hộp bánh các loại, vỏ, hộp thuốc sử dụng hết vệ sinh sẽ, an toàn cho trẻ chơi -Bên cạnh tơi quan tâm đến mơi trường và ngoài lớp học, trang trí phù hợp, tạo góc mở khoa học và sáng tạo theo chủ đề nguyên vật liệu thiên nhiên và phế liệu Để môi trường lớp học phong phú, sáng tạo giúp trẻ hoạt động tốt đòi hỏi giáo phải có quan sát tinh tế, chịu khó nghiên cứu, học hỏi và tìm chất liệu phù hợp với hình ảnh, đồ vật, vật phù hợp với chủ đề + Tạo các góc mở: Như góc toán, góc bé chơi với hình và màu tơi đạo giáo viên tận dụng tờ lịch, tranh ảnh cũ để trang trí và làm đồ dùng cho trẻ hoạt động góc Đồ dùng, đồ chơi trang trí: Những vật liệu phế thải giỏ cắm hoa, xốp biển, giấy bọc hoa, dây đồng, chai nước ngọt cô ca, xốp màu, keo nến làm nên lọ hoa, lãng hoa đep, dùng để trang trí lớp các hoạt động khác 28 Với đồ dùng, đồ chơi phát và tự làm đưa vào sử dụng tiết dạy môi trường xung quanh, thấy trẻ hào hứng, hứng thú học, trẻ hiểu biết nhiều ,quan sát tốt , tìm nhanh các vật mẫu cô đưa ra, so sánh và phân loại rõ ràng , rành mạch , ngôn ngữ phát triển, trẻ thuộc nhiều thơ ca dao, tục ngữ, đặc biệt là các câu đố các vật, các hoa, các loại Tư của trẻ nhanh và xác Trong suốt khoảng thời gian cố gắng số lượng đồ dùng tương đối nhiều đủ để phục vụ cho các tiết học làm quen với môi trường xung quanh và lại tiếp tục tranh thủ vẽ tranh, vẽ các bức tranh gà, vịt giới động, thực vật, số nghề xã hội…và muôn vàn vật tượng mà hàng ngày trẻ làm quen Với kho tàng đồ dùng phong phú góp phần khơng nhỏ làm lên thành công của các tiết dạy, nâng cao chất lượng của môn làm quen với môi trường xung quanh cho trẻ tuổi Biện pháp 6: Ứng dụng c«ng nghệ th«ng tin đổi phương pháp giảng dạy Với điều kiện phát triển khoa học kỹ thuật đại ngày việc ứng dụng các phương tiện đại giảng dạy sử dụng thường xuyên nhằm gây hứng thú lĩnh hội kiến thức cho trẻ Tôi thường lựa chọn đề tài và lựa chọn cách ứng dụng CNTT cách phù hợp để đổi phương pháp giảng dạy, kích thích ý, hứng thú của trẻ vào hoạt động VD: Hoạt động khám phá khoa học Đối với tiết dạy khó cung cấp kiến thức cho trẻ theo cách truyền thống giáo viên sử dụng các băng, đĩa tư liệu cắt phim, tìm hình ảnh, phim mạng để tạo thành giáo án điện tử để dạy cho trẻ - Lồng ghép âm thanh, hình ảnh sống động để tạo hứng thú - Vẽ, can cắt tạo các quy trình phát triển của vật, vật, tượng… để giải thích cho trẻ hiểu 29 - Xây dựng các trò chơi ơn luyện - Chơi các trò chơi chương trình Kidsmart: Phân loại, xếp theo quy tắc, tạo chuỗi logic… Hoạt đợng: Làm quen với tốn - Lập số, tạo nhóm số lượng tương ứng với chữ số, so sánh các nhóm đồ dùng…Khi gíao viên tạo các nhóm số lượng máy, có nhiều hình ảnh phong phú đa dạng kết hợp âm cho trẻ nghe và đếm - Tạo các hình hình học - Trò chơi ứng dụng: Sắp xếp các nhóm số lượng, thêm bớt, cộng trừ Hoạt đợng: Làm quen chữ - Cắt các nét chữ, tạo chữ cái giúp trẻ tri giác tốt cấu tạo các chữ cái - Tìm chữ từ, gắn hình ảnh - Cô tạo các ô chữ cho trẻ chơi lật ô chữ Hoạt động: Làm quen với văn học - Với bài thơ truyện khơng có hình ảnh, vẽ tạo các bức tranh thể nội dung để dạy cho trẻ Khi dùng câu truyện tranh sưu tầm cần dùng hình ảnh, tạo hiệu ứng cho các nhân vật , lồng ghép âm cho câu chuyện Hoạt động: Giáo dục âm nhạc - Chép các bài nhạc phần mềm Encore, mở cho trẻ nghe, tập hát Đặc biệt giúp ích cho giáo viên đàn chép các nốt nhạc vào phát và tập hát theo - Sưu tầm các băng đĩa cắt đoạn phim cần minh họa cho nội dung bài hát - Tạo các hình ảnh, scan nột dung bài hát âm các nhạc cụ… cho trẻ chọn để tổ chức các “Trò chơi âm nhạc” Hoạt đợng: Tạo hình Tạo câu chuyện, quay cảnh đẹp làm đề tài cho trẻ vẽ Kích thích cảm xúc thẩm mĩ qua hình ảnh, âm thanh… 30 Thơng qua giờ học có áp dụng công nghệ thông tin và sử dụng các bài giảng điện tử, vừa tiết kiệm thời gian cho người giáo viên mầm non, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà trường mà nâng cao tính sinh động, hiệu của giờ dạy Giải pháp 7: Tuyên truyền với phụ huynh chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Để tạo tin tưởng và thu hút tham gia của phụ huynh vào các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên cần biết lắng nghe ý kiến của cha mẹ trẻ, chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với phụ huynh, tư vấn và tuyên truyền các kiến thức giáo dục lấy trẻ làm trung tâm - Lồng ghép nội dung chuyên đề các buổi họp phụ huynh Thu hút quan tâm của phụ huynh lớp, nhà trường Phụ huynh quan tâm kết hợp với giáo viên việc rèn luyện giúp trẻ phát triển toàn diện mọi mặt, phụ huynh đóng góp cơng sức, kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ vui chơi - Thơng qua các giờ đón, trả trẻ cần trao đổi với phụ huynh tình hình học tập, sức khỏe, đặc biệt trẻ yếu chưa tự tin mạnh dạn, từ phụ huynh có cách giáo dục trẻ nhà tốt và thông qua bảng tuyên truyền của lớp, của trường, qua sổ bé ngoan phụ huynh và cô giáo là thông tin hai chiều nhằm kết hợp chặt chẽ để giáo dục trẻ tốt - Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng thực chuyên đề Có biện pháp khuyến khích chia sẻ của gia đình đặc điểm tâm lý của trẻ để thống các biện pháp thúc đẩy tiến của trẻ - Phối kết hợp với ban giám hiệu nhà trường tích cực tham mưu với quyền địa phương để tăng trường sở vật chất phục vụ chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Kết quả thu - Đối với trẻ: Trẻ hồn nhiên mạnh dạn mọi hoạt động, hứng thú, tham gia tích cực vào các hoạt động, phát huy tính tích cực, mở rộng hiểu biết các hoạt động chung, giờ hoạt động góc, trẻ biết thể ý kiến, ý định của với cô giáo 31 và các bạn hành động, lời nói, kỹ giao tiếp ngơn ngữ, trí tưởng tượng sản phẩm… Đối chiếu kết đánh giá đầu năm trẻ tích cực, chủ động tham gia hoạt động Được thể bảng đánh giá kết sau: Kết đánh giá mức độ phát triển của trẻ vào tháng 5/2018 KN Tăng cường phát triển SL 31 cháu Giao tiếp tích cực Tăng cường vận cảm xúc Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa (%) (%) (%) (%) đạt (%) 0% 29/31= (%) động 2/31= 30/31= 1/31 = 31/31= 93,5% 6,5 % * Đèi víi phơ huynh 96,8% 3,2 % 100% - Các bậc phụ huynh có nhận thức sâu sắc chương trình GDMN, ln có phối hợp với giáo viên cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ - Tin tưởng gửi vào nhà trường, quan tâm đến chương trình học của trẻ và có nhu cầu học tập Nhiệt tình sưu tầm ủng hộ nhà trường đồ dùng, đồ chơi sẵn có địa phương, tạo mơi trường học tập thuận lợi cho nhà trường *Đối với giáo viên: + Giáo viên nâng cao lực, nâng cao tay nghề, bình tĩnh tự tin và sáng tạo thiết kế các hoạt động cho trẻ Giáo viên vững vàng và trở nên thích thú chuẩn bị các hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên quan sát trẻ nhiều hơn, nói tập trung theo dõi, giúp đỡ, gợi mở và hướng dẫn cho trẻ Việc tổ chức các hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm tạo cho tơi thói quen mạnh dạn tự tin thực hiện, vất vả hơn, phải tham khảo, tìm hiểu các tư liệu mạng nhiều hơn, khảo sát khả cháu, quan tâm cháu nhiều cảm thấy vui chất lượng trẻ nâng cao hơn, kết dự giờ đạt tốt 32 + Tạo hội để giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và có ý tưởng sáng tạo việc tổ chức các hoạt động Bài học kinh nghiệm Qua thời gian tìm tòi nghiên cứu các biện pháp thích hợp, lớp tơi có kết thật tốt Có kết là nỗ lực phấn đấu của thân kết hợp với đồng nghiệp đặc biệt là CBQL nhà trường sát cánh để, đổi biện pháp, hình thức cho phù hợp với khả nhận thức của trẻ để có kết rút kinh nghiệm sau: - Có thêm kinh nghiệm cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ - Được nhà trường và đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, học sinh yêu quý, kính trọng - Biết cách xếp môi trường học tập phù hợp với độ tuổi, biết lồng ghép đan xen các môn, say mê sưu tầm và sử dụng sáng tạo các vật liệu sẵn có vào tiết dạy và các hoạt động, biết lựa chọn đổi phương pháp linh hoạt đáp ứng theo yêu cầu của hoạt động theo chủ điểm - Nắm vững phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, tự tin thực các hoạt động CSGD, linh hoạt, sáng tạo xây dựng và thực kế hoạch III PHẦN KẾT LUẬN Ý nghĩa đề tài Việc vận dụng sáng tạo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” vào công tác giảng dạy là cần thiết Đặt học sinh vào vị trí trung tâm của quá trình dạy học, xem cá nhân người học với phẩm chất lực riêng của người vừa là chủ thể, vừa là mục đích của quá trình Đó là cốt lõi tinh thần nhân văn dạy học lấy học sinh làm trung tâm Đây là cơng việc khó khăn và lâu dài, đòi hỏi hoạt động mạnh mẽ có phối hợp đồng của tất các cấp, ban, nghành và đội ngũ giáo viên Sử dụng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung nâng cao chất lượng và hiệu 33 giáo dục, thúc đẩy quá trình học tập của học sinh dẫn tới giải tốt vấn đề nhân lực đầu ra, đáp ứng nhu cầu cần thiết của xã hội Kiến nghị, đề xuất - Giáo viên cần tìm tòi, học hỏi để hiểu phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm - Giáo viên sáng tạo và đổi hình thức dạy học để học sinh tiếp thu cách nhanh nhất, sâu sắc mà khơng mang nặng tính giáo điều - Giáo viên cần nghiên cứu và xây dựng các bài tập mang tính sáng tạo, tình để trẻ suy nghĩ và tìm đáp án xác - Giáo viên khơng nên máy móc và hình thức, phải biết lựa chọn mức độ thích hợp với với lực của cá nhân trẻ, phù hợp với điều kiện của trẻ - Giáo viên phải quan sát đến đối tượng trẻ mà dạy để có phương pháp giáo dục thích hợp - Giáo viên phải ln bổ sung vốn kiến thức của các môn học đồng thời phải tự bổ sung vốn kiến thức của thường xun và có định hướng rõ ràng qua tài liệu, sách, báo… - Giáo viên tích cực làm đồ dùng đồ chơi tự tạo để phục vụ cho việc dạy và học Trên là vài kinh nghiệm nhỏ mà thân rút quá trình cơng tác của tơi Kính mong quan tâm đóng góp của chị em đồng nghiệp, các cấp lãnh đạo giúp tơi có nhiều kinh nghiệm công tác đạo, lãnh đạo và bồi dưỡng giáo viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao.Trong quá trình thực đề tài khơng thể tránh sai sót, tơi mong quan tâm của Hội đồng khoa học các cấp để thân hoàn thiện công tác Tôi xin trân trọng cảm ơn ! 34 Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG 35 Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC 36 37 ... chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lớp 5- 6 tuổi trường mầm non” để làm đề tài nghiên cứu Điểm đề tài, sáng kiến, giải pháp - Trẻ tự trải nghiệm,... Hạnh phúc SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỶ THUẬT Đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lớp – tuổi tại trường mầm non” Họ và tên: Hoàng Thu Hằng Chức vụ: Giáo... dục trẻ 16 b Mơi trường giáo dục lớp lớp học: Cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm Muốn thực phương pháp dạy học lấy trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở lớp 5 6 tuổi tại trường mầm non” , “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở lớp 5 6 tuổi tại trường mầm non” , Phạm vi áp dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp, Kế hoạch là cơ sở để thống nhất mọi hoạt động. Giáo viên phải hình dung được rõ ràng công việc sắp phải làm và hoàn toàn chủ động công việc trong nhóm, lớp, đồng thời đưa các hoạt động vào nề nếp., Kiến nghị, đề xuất

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm