BAo Cao DAU NAM M1 M2 ...doc

4 357 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 07:10

Báo cáo đầu năm học 2008-2009 Trờng T.H Quảng Phúc Trờng lớp tiểu học M1 1- Tổng số lớp 9 tổng số HS: 213 em Trong đó: Tổng số lớp 1: 1 lớp Tổng số HS lớp 1 : 28 em Tổng số lớp 2: 2 lớp Tổng số HS lớp 2: 52 em Tổng số lớp 3: 2 lớp Tổng số HS lớp 3: 41 em Tổng số lớp 4: 2 lớp Tổng số HS lớp 4: 41 em Tổng số lớp 5: 2 lớp Tổng số HS lớp 5: 51 em 2- Tổng số lớp 2buổi/ ngày: 1 lớp Trong đó: Tổng số lớp 1: 1 lớp; Tổng số HS lớp 1 : 28 em Tổng số lớp 2: không có Tổng số HS lớp 2 không có Tổng số lớp 3: không có Tổng số HS lớp 3 không có Tổng số lớp 4: không có Tổng số HS lớp 4 không có Tổng số lớp 5: không có Tổng số HS lớp 5 không có 3- Tổng số lớp bán trú: không có Tổng số HS: không có 4- Tổng số lớp học môn tự chọn: không có tổng số HS: không có Tiếng Anh: Tổng số lớp: không Tổng số HS: không Trong đó Tổng số lớp 3: không có Tổng số HS lớp 3 không có Tổng số lớp 4: không có Tổng số HS lớp 4 không có Tổng số lớp 5: không có Tổng số HS lớp 5 không có Tin học: Tổng số lớp: không Tổng số HS: không Trong đó Tổng số lớp 3: không có Tổng số HS lớp 3 không có Tổng số lớp 4: không có Tổng số HS lớp 4 không có Tổng số lớp 5: không có Tổng số HS lớp 5 không có 5- Tổng số phòng học: 8 phòng Trong đó: Số phòng tạm bợ: không Số phòng cấp 4: không Số phòng kiên cố: 8 phòng Số phòng học mợn, học nhờ: không Số phòng học chung với các cấp học khác: không 6- Các nội dung khác - Điện thoại: có; điện sáng: có; Nớc sạch: có; bộ Video: có 2 bộ - Khu vệ sinh riêng cho GV: có; .Khu vệ sinh cho HS: có - Phòng th viện: có; Phòng ĐDDH: có; Máy tính: 3 bộ Quảng Phúc, .ngày 05 tháng 9 năm 2008 Hiệu trởng (Kí, ghi rõ họ, tên) Báo cáo đầu năm học 2008-2009 Trờng T.H Quảng Phúc Học sinh tiểu học M2 1 -Tổng số HS: 213 em; Số HS giảm so với năm trớc: 20 em Trong đó số nữ : 99 em; Số HS dân tộc: không có - Số HS khuyết tật: 1 em Số trẻ từ 6 đến 14 tuổi bị khuyết tật: 10 em - Số học sinh 6 tuổi học lớp 1: 28 em Tổng số HS 6 tuổi ở địa phơng: 27 em - Số học sinh 7 tuổi học lớp 2: 49 em Tổng số HS 7 tuổi ở địa phơng: 49 em - Số học sinh 8 tuổi học lớp 3: 40 em; Tổng số HS 8 tuổi ở địa phơng: 43 em - Số học sinh 9 tuổi học lớp 4: 41 em Tổng số HS 9 tuổi ở địa phơng: 42em - Số học sinh 10 tuổi họclớp 5: 49 em Tổng số HS 10 tuổi ở địa phơng: 49em 2- Tổng số HS lu ban năm học trớc: 1 em; Trong đó: Khối 1: không; Khối 2: 1 em; Khối 3: không; Khối 4: không; Khối 5 không 3- Số liệu theo từng khối lớp: Khối Số lớp Số HS Nữ Dân tộc K.Tật Số HS học trên 5b/tuần Số HS học 2 buổi/ngày Số HS bán trú 1. 1 28 11 0 0 28 0 2. 2 52 26 0 0 52 0 3. 2 41 24 0 1 41 0 4. 2 41 17 0 0 41 0 5. 2 51 21 0 0 51 0 Tổng 9 213 99 0 1 185 0 Quảng Phúc, .ngày 05 tháng 9 năm 2008 Hiệu trởng (Kí, ghi rõ họ, tên) Báo cáo đầu năm học 2008-2009 Trờng T.H Quảng Phúc Giáo viên tiểu học M3 1-Tổng số CBQL Nữ . Dân tộc Trong đó: -Đạt trình độ THSP .Nữ Dân tộc Đạt trình độ CĐSP .Nữ Dân tộc -Đạt trình độ ĐHSP .Nữ Dân tộc -Đạt trình độ trên ĐH .Nữ Dân tộc - Đã học lớp quản lí nhà nớc Đã học lớp uản lý giáo dục 2- Tổng số GV trực tiếp đứng lớp Nữ .Dân tộc Trong đó: - Đạt trình độ THSP Nữ .Dân tộc -Đạt trình độ CĐSP .Nữ Dân tộc -Đạt trình độ ĐHSP .Nữ Dân tộc -Đạt trình độ trên ĐH .Nữ Dân tộc 3- Số GV đợc đào tạo chuyên Âm nhạc Mĩ thuật Thể dục .Ngoại ngữ Tin học 4- Tỉ lệ giáo viên/lớp: 5- Số liệu giáo viên trựctiếp đứng lớp theo từng khối : GV dạy lớp Tổng số Nữ Dân tộc Thời gian BD hè Trình độ THSP Trình độ CĐSP Trình độ ĐHSP Trình độ trên ĐH 1 2 3 4 5 Tổng ngày tháng năm 2008 Hiệu trởng (Kí, ghi rõ họ, tên) . Báo cáo đầu năm học 2008-2009 Trờng T.H Quảng Phúc Trờng lớp tiểu học M1 1- Tổng số lớp 9 tổng số HS: 213 em Trong đó: Tổng số lớp 1: 1 lớp Tổng số. tên) Báo cáo đầu năm học 2008-2009 Trờng T.H Quảng Phúc Học sinh tiểu học M2 1 -Tổng số HS: 213 em; Số HS giảm so với năm trớc: 20 em Trong đó số nữ :
- Xem thêm -

Xem thêm: BAo Cao DAU NAM M1 M2 ...doc, BAo Cao DAU NAM M1 M2 ...doc, BAo Cao DAU NAM M1 M2 ...doc