11 đs gt4 3 45 kho tai lieu THCS THPT

2 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2019, 00:17

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu Họ tên: Lớp: 1) (8đ) Tính giới hạn sau a lim b lim + n) c lim d e f g 2) (1đ)Xét tính liên tục hàm số f() = 3) Tìm tất giá trị a để hàm số sau liên tục f() = KIỂM TRA TOÁN(2017 - 2018) Thời gian: 45phút Điểm Đề A Trường THPT Nguyễn Thị Diệu Họ tên: Lớp: 4) (8đ) Tính giới hạn sau h lim i lim + n) j lim k l m n 5) (1đ)Xét tính liên tục hàm số f() = 6) Tìm tất giá trị a để hàm số sau liên tục f() = KIỂM TRA TOÁN(2017 - 2018) Thời gian: 45phút Điểm Đề B ... KIỂM TRA TOÁN(2017 - 2018) Thời gian: 45phút Điểm Đề B
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 đs gt4 3 45 kho tai lieu THCS THPT , 11 đs gt4 3 45 kho tai lieu THCS THPT