hàm số dễ kho tai lieu THCS THPT

5 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2019, 00:03

Trường THPT Toàn Thắng ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Họ tên : …………………………………………… Mơn : Tốn Lớp 12a5 Câu 1: Các khoảng đồng biến hàm số A (- �;- 3);(0; 3) y =- B (- x + x +1 3;0);( 3; +�) C (- �; - ) D.trên R y = x - 3( m + 1) x + 3( m + 1) x + Câu : hàm số đồng biến �với m A - �m �0 B.-1
- Xem thêm -

Xem thêm: hàm số dễ kho tai lieu THCS THPT , hàm số dễ kho tai lieu THCS THPT