2 đề và đáp án môn lý KHỐI 8 chinh thuc kho tai lieu vat ly

2 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:03

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - MƠN VẬT LÝ LỚP NĂM HỌC 2014 – 2015 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu (1,5 điểm) Kể tên hai yếu tố công học Đẩy xe tải nặng xe tải không chuyển động Hỏi lực đẩy có thực cơng khơng? Vì sao? Câu (1,5 điểm) Thế trọng trường gì? Thế trọng trường phụ thuộc vào yếu tố nào? Cho ví dụ vật trọng trường Câu (2,0 điểm) Nhiệt lượng gì? Nhiệt lượng mà vật thu vào để tăng nhiệt độ phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu (1,5 điểm) Nhiệt vật gì? Gạo nấu nồi gạo xay xát nóng lên Hỏi nhiệt chúng thay đổi nào? Chỉ rõ trường hợp nhiệt thay đổi thực công hay truyền nhiệt Câu (1,5 điểm) Con lắc dao động hình bên Biết lắc có độ cao lớn M N, thấp vị trí cân O a Ở vị trí lắc có động lớn nhất, M N lớn nhất? b Các dạng chuyển hóa lắc di chuyển từ M đến O; từ O đến N? O Câu (2,0 điểm) a Nói nhiệt dung riêng nước 4200 J/ Bảng nhiệt dung riêng độ dẫn nhiệt (kg.K) nghĩa gì? số chất Nhiệt dung riêng Độ dẫn nhiệt b Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm 12 Chất o o J/(kg.K) W/(m.K) kg thép tăng nhiệt độ từ 30 C lên đến 1300 C 4200 0,6 Biết chất có độ dẫn nhiệt lớn dẫn Nước nhiệt tốt Nhơm 880 204 c Từ chất cho, xếp theo thứ tự Thép 460 50 chất dẫn nhiệt tốt đến chất dẫn nhiệt d Có phải chất rắn ln dẫn nhiệt tốt chất Gỗ x 0,13 – 0,18 lỏng khơng? Cho ví dụ - HẾT - ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN VẬT LÝ – LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015 Lưu ý - Sinh hoạt nhóm để thống biểu điểm, đáp án trước chấm - Sai đơn vị: - 0,25 đ ( trừ lần cho loại đơn vị) - Học sinh trình bày khác đáp án chấm điểm bình thường Câu (1,5 đ) - Lực quãng đường 0,5 đ - Khơng0,5 đ, khơng có qng đường vật dịch chuyển 0,5 đ Câu (1,5 đ) - Nêu khái niệm trọng trường 0,5 đ - Khối lượng độ cao 0,5 đ - Cho ví dụ (ví dụ: đồng hồ treo tường, nặng treo cao )0,5 đ Câu (2,0 đ) - Nêu khái niệm nhiệt lượng 0,5 đ - Phụ thuộc khối lượng 0,5 đ; độ tăng nhiệt độ 0,5 đ; chất cấu tạo nên vật 0,5 đ Câu (1,5 đ) - Nêu khái niệm nhiệt 0,5 đ - Nhiệt tăng 0,5 đ; - Nấu: truyền nhiệt 0,25 đ; xay xát: thực công 0,25 đ Câu (1,5 đ) a Động lớn nhất: O0,5 đ; Thế lớn nhất: M N 0,5 đ b Từ M đến O: Thế chuyển thành động 0,25 đ Từ O đến N: Động chuyển thành 0,25 đ Câu (2,0 đ) a Giải thích số 4200 J/(kg.K) 0,25 đ b Q = m.c (t2 - t1) 0,5 đ = 12 460 (1300 – 30) = 010 400 (J) 0,5 đ c Nhôm, thép, nước, gỗ 0,25 đ; d Không 0,25 đ Nước dẫn nhiệt tốt gỗ 0,25 đ -HẾT - ...ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN VẬT LÝ – LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 14 - 20 15 Lưu ý - Sinh hoạt nhóm để thống biểu điểm, đáp án trước chấm - Sai đơn vị: - 0 ,25 đ ( trừ lần cho... Giải thích số 420 0 J/(kg.K) 0 ,25 đ b Q = m.c (t2 - t1) 0,5 đ = 12 460 (1300 – 30) = 010 400 (J) 0,5 đ c Nhôm, thép, nước, gỗ 0 ,25 đ; d Không 0 ,25 đ Nước dẫn nhiệt tốt gỗ 0 ,25 đ -HẾT... 0 ,25 đ; xay xát: thực công 0 ,25 đ Câu (1,5 đ) a Động lớn nhất: O0,5 đ; Thế lớn nhất: M N 0,5 đ b Từ M đến O: Thế chuyển thành động 0 ,25 đ Từ O đến N: Động chuyển thành 0 ,25 đ Câu (2, 0
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 đề và đáp án môn lý KHỐI 8 chinh thuc kho tai lieu vat ly , 2 đề và đáp án môn lý KHỐI 8 chinh thuc kho tai lieu vat ly