VATLY8 HH kho tai lieu vat ly

2 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

TRƯỜNG THPT HỒNG HÀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN VẬT LÝ Thời gian làm 45 phút (2 điểm) a) Các chất cấu tạo nào? Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? b) Giải thích cho muỗng muối vào cốc nước đầy nước khơng tràn ngồi nước có vị mặn Làm thí nghiệm với nước nóng nước lạnh trường hợp muối nhanh tan hơn? Vì sao? (2 điểm) a) Nêu kết luận chuyển hóa dạng năng? b) Một viên bi lăn từ mặt phẳng nghiêng xuống hình vẽ    vị trí nào, viên bi lớn nhất? vị trí viên bi có động lớn nhất? lăn xuống, viên bi chuyển hóa nào? (3điểm) a) Khi lực thực cơng? b) Một người thợ đẩy xe cát có khối lượng tổng cộng 100kg với lực phương với phương chuyển động Xe chuyển động đoạn đường thẳng nằm ngang dài 50m cho biết lực cản ma sát 1/10 trọng lượng xe Tính cơng lực đẩy, cơng trọng lực đoạn đường nói ( 1,5 điểm) a) Các cách làm thay đổi nhiệt năng? b) Nhiệt lượng gì? Đơn vị nhiệt lượng? (1,5 điểm) Khi bơm xe đạp ta thấy thân ống bơm nóng lên Nhiệt ống bơm thay đổi nào? Thay đổi cách nào? Đã có chuyển hóa từ dạng lượng sang dạng lượng nào? ĐÁP ÁN Câu 1: đ a) (mỗi ý 0,25 điểm)  Các chất cấu tạo từ hạt riêng biệt gọi nguyên tử, phân tử  Giữa nguyên tử, phân tử có khoảng cách  Các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng  Khi nhiệt độ vật cao nguyên tử phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh b) (0,5 điểm) Nước muối cấu tạo từ phân tử riêng biệt phân tử có khoảng cách Các phân tử chuyển động không ngừng nên phân tử muối nước xen vào khoảng cách Do nước khơng tràn ngồi nước muối có vị mặn (0,5 điểm) Thí nghiệm với nước nóng muối tan nhanh nhiệt độ cao, tốc độ chuyển động phân tử lớn nên xen lẫn vào nhanh Câu 2: đ a) (0,5 điểm) Nêu kết luận chuyển hóa dạng    b) 1,5 điểm (mỗi ý 0,5đ) vị trí đỉnh mặt phẳng nghiêng, viên bi lớn vị trí chân mặt phẳng nghiêng, viên bi có động lớn lăn xuống, chuyển hóa thành động Câu 3: đ a) điểm b) điểm P=10m=10.100=1000(N) (0,25) Fms=P:10=1000:10=100(N) (0,25) Vật chuyển động thẳng mặt phẳng nằm ngang nên Fđ=Fms=100N (0,5) Công lực đẩy: AFđ=Fđ.s=100.50=5000(J) (0,5) Trọng lực có phương vng góc với phương chuyển động vật nên cơng trọng lực (0,5) Câu 4: 1,5 đ a) Có hai cách làm thay đổi nhiệt vật: Thực công truyền nhiệt (0,5) b) Nhiệt lượng phần nhiệt mà vật nhận thêm hay bớt trình truyền nhiệt (0,5) Nhiệt lượng có kí hiệu Q đơn vị Jun (J) (0,5) Câu 5: (1,5 điểm) Khi bơm xe đạp ta thấy thân ống bơm nóng lên Nhiệt ống bơm tăng lên cách thực cơng (1đ) Cơ chuyển hóa thành nhiệt (0,5đ) ... điểm) Nước muối cấu tạo từ phân tử riêng biệt phân tử có kho ng cách Các phân tử chuyển động không ngừng nên phân tử muối nước xen vào kho ng cách Do nước khơng tràn ngồi nước muối có vị mặn (0,5... điểm)  Các chất cấu tạo từ hạt riêng biệt gọi nguyên tử, phân tử  Giữa nguyên tử, phân tử có kho ng cách  Các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng  Khi nhiệt độ vật cao nguyên tử phân
- Xem thêm -

Xem thêm: VATLY8 HH kho tai lieu vat ly , VATLY8 HH kho tai lieu vat ly