VATLY kho tai lieu vat ly

12 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

UBND HUYỆN CẦN GIỜ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề gồm có 01 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: Vật lý Khối : Năm học 2014-2015 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu ( 2,5 điểm): a/ Lực gì? Nêu đơn vị lực? b/ Nêu kết tác dụng lực? Nêu ví dụ minh họa kết tác dụng lực? Câu ( 2,0 điểm): a/ Trọng lực gì? Trọng lượng gì? Trọng lực có phương chiều nào? b/ Em nêu công dụng sợi dây dọi người thợ xây dựng? Vì sợi dây dọi có cơng dụng đó? Câu (2,0 điểm): a/ Thế lực đàn hồi? Lực đàn hồi có đặc điểm gì? b/Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm, treo nặng 200 gam chiều dài lò xo đo 12 cm Thay nặng vật nặng 500 gam chiều dài lò xo đo bao nhiêu? Câu ( 2,5 điểm): Một viên bi sắt tích 0,001 m3, có khối lượng 7,8 kg a/ Tính khối lượng riêng viên bi b/ Vẫn giữ nguyên khối lượng viên bi thay chất liệu làm viên bi nhơm So sánh thể tích viên bi nhơm với thể tích ban đầu viên bi sắt, biết khối lượng riêng nhôm 2700 kg/m3 Câu (1,0 điểm): Có vật khơng bỏ lọt vào bình chia độ chưa biết làm chất gì, dụng cụ sẵn có phòng thí nghiệm bảng khối lượng riêng chất, em nêu cụ thể cách làm để xác định chất làm nên vật -Hết- HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI Năm học : 2014 -2015 Môn Vật lý Khối : Câu Câu a/ b/ Câu a/ b/ Câu a/ b/ Nội dung Lực tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác Lực có phương chiều xác định Đơn vị lực Niutơn(N) Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm biến dạng Hai kết xảy Ví dụ : - Vật bị biến dạng: lò xo bị kéo dãn - Chuyển động vật bị thay đổi: Chiếc xe bị đẩy mạnh chạy nhanh lên - Vật vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động: Quả bóng bị đá vừa bị biến dạng , vừa thay đổi chuyển động Trọng lực lực hút Trái Đất tác dụng lên vật Trọng lượng vật cường độ trọng lực tác dụng lên vật Trọng lực có phương thẳng đứng có chiều hướng phía Trái Đất Sợi dây dọi dùng để xác định phương thẳng đứng (người thợ dung sợi dây dọi để xây cột tường thẳng đứng) Vì trọng lực tác dụng lên nặng treo đầu sợi dây dọi nên phương sợi dây dọi phương thẳng đứng Lực đàn hồi lưc vật bị biến dạng vật tác dụng lực vào vật khác Đặc điểm lực đàn hồi : Độ biến dạng lớn lực đàn hồi lớn ngược lại Gọi x chiều dài thêm lò xo treo vật nặng 500g Vậy x bằng: x Điểm 2,5 0,5x2+0,5 0,5 0,5 2,0 0,5 x 0,25 x 2,0 0,5 x 0,5x2 500.(12  10) 5cm 200 Chiều dài lò xo là: 10+5=15 cm Câu 2,5 a/ 0,5+1,0+0,5 Khối lượng riêng viên bi: D= b/ Câu 7,8 m = = 7800 (kg/m3) 0,001 V V= m/D, Dnhôm < Dsắt Vnhôm> Vsắt - Cân để biết m vật Dùng bình tràn, chứa, chia độ để biết v vật: + Đổ nước đầy bình tràn Ở vòi tràn có đặt bình chứa + Thả chìm vật vào bình tràn Nước tràn sang bình chứa + Đổ nước bình chứa sang bình chia độ để biết v vật - Dùng công thức : D = - Tra bảng D để biết vật làm chất 0,5 1,0 m để tính D vật V (Giám khảo linh động chấm học sinh phải đảm bảo tính kiến thức) UBND HUYỆN CẦN GIỜ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MƠN: Vật lý Khối : Năm học 2014-2015 Thời gian làm bài: 45 phút (Khơng kể thời gian phát đề) (Đề gồm có 01 trang) Câu ( 2,0điểm): a/ Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? b/ Hãy vẽ tia phản xạ tính góc phản xạ cho hình P 300 Q I Câu ( 2,0 điểm): a/ Cho biết tính chất ảnh tạo gương phẳng? ứng dụng gương phẳng b/ Hãy vẽ xác tia phản xạ cho hình mà khơng dung thước đo độ Hình S P I Q Hình Câu (2,5 điểm): a/ Khi âm phát cao (bổng)? Khi âm phát to? b/ Bạn nam thường phát âm to bạn nữ Vậy dây âm bạn nam dao động so với dây âm bạn nữ? c/ Vật A dao động 30 lần 0,05s Vật B dao động 200 lần 1s Vật phát âm cao Vì sao? Câu ( 2,5 điểm): Một người đứng khom vào miệng giếng không chứa nước hét thật to, sau 0,2 s nghe tiếng vang Biết tốc độ truyền âm khơng khí 340m/s a) Hỏi giếng sâu m? b) Cũng giếng khơng có nước nên người ta lắp độ sâu 11m Vậy này, hét thật to vào giếng có nghe tiếng vang khơng? Vì sao? Câu (1,0 điểm): Vì thời gian với chương trình phát sóng tivi, đứng sát tivi nhà em lại nghe âm phát tivi nhà hàng xóm chậm hơn? Em nêu phương pháp để biết thời gian chậm âm phát tivi nhà hàng xóm mà em nghe so với âm phát tivi nhà em Hết HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI Năm học : 2014 -2015 Môn Vật lý Khối Câu Câu a/ Nội dung Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới đường pháp tuyến gương điểm tới Điểm 2,0 0,5 x2 Góc phản xạ góc tới i= r b/ N S P Câu a/ R NIR= SIN = 900 – 300 = 600 0,5 x Q I Ảnh tạo gương phẳng ảnh ảo không hứng chắn Độ lớn ảnh độ lớn vật 2,0 0,5 x Khoảng cách từ điểm vật đến gương khoảng cách từ ảnh điểm vật gương Ứng dụng: Dùng làm gương soi, trang trí nhà … b/ 0,5 - Vẽ ảnh S qua gương Vẽ tia phản xạ có dường kéo dài qua điểm tới S P Câu a/ b/ I Q Âm phát cao (càng bổng) tần số dao động lớn Biên độ dao động nguồn âm lớn, âm phát to Dây âm bạn nam dao động mạnh so với dây âm bạn nữ 2,5 0,75 x 0,5 c/ Tần số vật A : fA = 0,25x2 30 6000 Hz 0,05 Tần số vật B : fB = 200 Hz Vậy vật A phát âm cao fA > fB Câu a/ b/ Câu Độ sâu giếng : h = s.t = 340.(0,2 :2) = 34 m Khơng khoảng cách it đề nghe tiếng vang 11,3 m - Vì khoảng cách tivi nhà hàng xóm với em xa khoảng cách em với tivi nhà nên thời gian truyền âm đến tai em lớn thời gian âm truyển từ tivi nhà emâm tivi nhà hàng xóm đến chậm hơn nghe chậm - Đo khoảng cách tivi nhà hàng xóm với tivi nhà em Tính thời gian âm truyền từ nhà hàng xóm đến tai t=s/340 Tương tự tính thời gian truyền âm từ tivi nhà em đến tai : t’ So sánh 2,5 0,5 x3 1,0 1,0 0,5 x2 - UBND HUYỆN CẦN GIỜ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề gồm có 01 trang) MƠN: Vật lý Khối : Năm học 2014-2015 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu ( 2,0điểm): a/ Tốc độ cho biết tính chất chuyển động xác định nào? b/ Hãy nêu công thức đơn vị tốc độ? c/ Nói tốc độ xe máy 40 km/h, điều cho biết gì? Câu ( 2,0 điểm): a/ Khi có lực ma sát trượt, lực ma sát lăn? b/ Lực ma sát trượt ma sát lăn, lực ma sát lớn hơn? Cho ví dụ minh họa? c/ Người ta thường nói “Nước chảy đá mòn”, theo em nghĩa đen câu đề cập tới tượng vật lý gì? Câu (2,5 điểm): a/ Nêu tồn áp suất lòng chất lỏng Công thức tính áp suất chất lỏng b/ Nêu tồn áp suất khí c/ Thường gia đình uống nươc bình loại 20 lít, phía nắp bình nước có lổ nhỏ đóng kính Nếu em khơng làm thơng lổ nước khơng chảy xuống vòi Em giải thích sao? Câu ( 2,5 điểm): Bạn A xe đạp quảng đường MN dài 20 km thời gian 1,25 h a/ Tính tốc độ chuyển động bạn A b/ Cùng chuyển động với bạn A bạn B, bạn B xuất phát từ M sau bạn A 15 phút với tốc độ18 km/h Vậy sau hai bạn gặp Câu (1,0 điểm): Các nghiên cứu cho biết giày cao gót thời gian dài ảnh hưởng đến sức khỏe Bằng cách tính tốn cụ thể, em chứng minh kết luận -Hết- HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI Năm học : 2014 -2015 Môn Vật lý Khối Câu Câu a/ Nội dung Tốc độ cho biêt mưc độ hay châm cua chun đơng va đươc xac đinh băng đô dai quang đương đươc môt đơn vi thơi gian Trong đó: v: tớc độ b/ v=s/t Điểm 2,0 0,75 0,75 s: quang đương đươc t: thơi gian hêt quang đương Đơn vi chính thưc cua tớc độ la: m/s va km/h c/ Câu a/ b/ c/ Câu a/ Trong giơ xe đạp đươc 40 km Lực ma sát trượt sinh vật trượt bề mặt vật khác.Lực ma sát lăn sinh vật lăn bề mặt vật khác - Lực ma sát trượt lớn Ví dụ, tủ gắn bánh xe góc dễ đẩy Hiện tượng, nước chảy qua đá, lực ma sát đá nước làm bào mòn đá - Chất lỏng gây áp suất theo phương lên đáy bình, thành bình vât lòng - Công thức: = d.h 0,5 2,0 0,5 x 0,5 0,5 2,5 0,5 x Trong đó: - áp suất chất lỏng (Pa) - d: trọng lượng riêng chất lỏng ( N/m ) - h: độ sâu tính từ mặt thoáng chất lỏng đến điểm tính áp suất(m) b/ c/ Trái đất vật Trái đất chòu tác dụng áp suất khí theo phương Khi lổ nhỏ nắp chưa thơng áp suất khí giữ nước bình nên nước khơng chảy xuống vòi, 0,5 0,25x2 lổ nhỏ thơng áp suất khí tác dụng lên chất lỏng nhau, lúc trọng lực làm cho nước chảy xuống vòi Câu a/ 2,5 0,5 x Tóm đầy đủ Tốc độ bạn A v b/ S 20  16km / h t 1,25 1,25 Gọi t thời gian chuyển động bạn A Vậy thời gian chuyển động bạn B t- 0,75 Khi hai bạn gặp nhau, ta có : 16t = 18 ( t- ) Giải phương trình ta t=2,25 h Câu 1,0 - Đo diện tích bàn chân - Tính P người tác dụng lên bàn chân giày thấp p1  - Đo diện tích ngón chân Khi giày cao gót có ngòn chân tiếp xúc với mặt đất Tính p2  - f S1 F S2 So sánh áp suất tác dụng lên bàn chân dụng lên ngón chân để thấy giày cao gót áp suất tác dụng lên ngón chân lớn nên gây bệnh biến dạng ngón chân, thối hóa cổ chân…(hay lúc toàn trọng lượng thể dồn xuống ngón chân nên gây bệnh biến dạng ngón chân, thối hóa cổ chân ) UBND HUYỆN CẦN GIỜ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề gồm có 01 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: Vật lý Khối : Năm học 2014-2015 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu ( 2,0điểm): a/ Nêu phụ thuộc điện trở vào yếu tố chiều dài, tiết diện, vật liệu Viết cơng thức tính điện trở theo yếu tố b/ Tại đường dây dẫn điện mạch lại có tiết diện lớn dây điện mạch rẽ? Câu ( 2,0 điểm): a/ Hãy phát biểu viết biểu thức định luật Jun – Lenz c/ Tại phận dụng cụ đốt nóng điện thường làm chất có điện trở suất lớn ? Câu (2,5 điểm): a/ Nêu cấu tạo Nam châm điện Nêu giống khác nam châm điện nam châm vĩnh cữu Nêu ứng dụng nam châm b/ Khi sử dụng bếp từ, nồi dùng với bếp từ Em nêu mẹo nhỏ để mua nồi sử dụng với bếp từ Câu ( 2,5 điểm): Cho mạch điện có sơ đồ hình bên, điện trở R1 = Ω, R2 = 10 Ω, Ampe kế 0,6 A a) Tính điện trở tương đương mạch b/ Tính hiệu điện hai đầu R 1, hai đầu mạch điện c/ Nếu mắc thêm R3 nối tiếp R2 cường độ dòng điện qua mạch tăng hay giảm? Vì sao? R1 A R2 Câu (1,0 điểm): Gia đình bạn A hai tháng liên tiếp trả tiền điện sử dụng tăng đáng kể so với bình thường Bạn A thực phương pháp tính tốn phát thực tế gia đình bạn sử dụng điện không tới mức đồng hồ điện báo Lập tức, bạn A báo mẹ Sau đó, mẹ bạn A báo cơng ty điện lực Duyên Hải nhân viên đến kiểm tra Kết đồng hồ đo điện bị lỗi kỹ thuật nên báo kết sai thực tế Em nêu phương pháp tính tốn bạn A -HếtHƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI Năm học : 2014 -2015 Môn Vật lý Khối: Câu Câu a/ Nội dung Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện phụ thuộc chất liệu làm dây dẫn Công thức tính điện trở : R= ρ l s Điểm 2,0 0,75 0,75 Trong : l chiều dài (m), S tiết diện (m2),  điện trở suất (.m) R điện trở () b/ Câu a/ Đường dây có S lớnR nhỏ  I lớn phù hợp với yêu cầu sử dụng điện - Nhiệt lượng tỏa dây dẫn có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở dây dẫn thời gian dòng điện chạy qua 0,5 2,0 0,5 x - Biểu thức : Q = I2Rt (J) hay Q = 0,24I2Rt ( Calo) Trong đó: I cđdđ (A); R điện trở (); t thời gian (s) b/ Câu a/ Bộ phận dụng cụ đốt nóng điện thường làm chất có điện trở suất lớn vì: chất có điện trở suất lớn có điện trở lớn, mà nhiệt lượng tỏa dụng cụ tỉ lệ thuận với điện trở, nên nhiệt lượng tỏa lớn đáp ứng mục đích sử dụng Cấu tạo nam châm điện gồm lõi sắt non đặt ống dây có 0,5 2,5 0,5 x dòng điện chạy qua Giống có từ tính, nam châm vĩnh cửu có từ tính lâu dài, nam châm điện có điện có từ tính Nam châm có nhiều ứng dụng thực tế dùng để chế tạo loa điện, chuông báo động thiết bị tự động khác b/ Câu a/ b/ c/ Câu Nếu N.C dính dược vào đáy nồi nồi dùng với bếp từ 0,5 2,5 Tóm đầy đủ Điện trở tđ R R 5.10 10 R tđ    () R  R  10 Hiệu điện U1 U1=I.R1=0,6.5=3 V Hiệu điện thề mạch : U=U1=3 V I giảm Vì Rtđ tăng - Xem P dụng cụ dùng điện - Tính thời gian trung bình sử dụng dụng cụ ngày, tháng - Tính diện tiêu thụ tất dụng cụ ngày, tháng A =P.t - Tính tiền điện cách xác (50 KW.h x 1388 ; 50 KW.h sau x 1433 ; số KW.h lại x 1660) 1,5 0,25 x 0,5 1,0 ... 340.(0,2 :2) = 34 m Khơng kho ng cách it đề nghe tiếng vang 11,3 m - Vì kho ng cách tivi nhà hàng xóm với em xa kho ng cách em với tivi nhà nên thời gian truyền âm đến tai em lớn thời gian âm truyển... hơn nghe chậm - Đo kho ng cách tivi nhà hàng xóm với tivi nhà em Tính thời gian âm truyền từ nhà hàng xóm đến tai t=s/340 Tương tự tính thời gian truyền âm từ tivi nhà em đến tai : t’ So sánh 2,5... Q I Ảnh tạo gương phẳng ảnh ảo không hứng chắn Độ lớn ảnh độ lớn vật 2,0 0,5 x Kho ng cách từ điểm vật đến gương kho ng cách từ ảnh điểm vật gương Ứng dụng: Dùng làm gương soi, trang trí nhà …
- Xem thêm -

Xem thêm: VATLY kho tai lieu vat ly , VATLY kho tai lieu vat ly