Vat ly 9 de va dap an kho tai lieu vat ly

2 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,0 điểm) Nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều Câu 2: (1,0 điểm) Điều kiện để xuất dòng điện cảm ứng xoay chiều cuộn dây dẫn kín gì? Câu 3: (1,5 điểm) Kính lúp gì? Một kính lúp có số bội giác G = 2x tiêu cự kính lúp bao nhiêu? Câu 4: (1,5 điểm) Kể tên nguồn phát ánh sáng trắng ánh sáng màu Làm để tạo ánh sáng màu Câu 5: (1,0 điểm) Một máy biến thế, cuộn sơ cấp có 2000 vòng nối với hiệu điện xoay chiều 240V Tính số vòng dây cuộn thứ cấp để nối cuộn thứ cấp với bóng đèn 12V đèn sáng mức (sáng bình thường) Câu 6: (3,0 điểm) Vật AB hình mũi tên cao 30cm đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm Điểm A nằm trục cách thấu kính 50cm a Vẽ hình dựng ảnh A’B’ vật AB theo tỉ lệ (tỉ xích tùy chọn) b Nêu tính chất ảnh A’B’ c Di chuyển vật AB lại gần thấu kính 10cm ảnh thay đổi nào? Giải thích? - HẾT - PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN: VẬT LÍ – Năm học 2014 – 2015 Câu 1: (2,0 điểm ) - Cấu tạo: gồm hai phận Nam châm cuộn dây dẫn (1,0đ) - Nguyên tắc họat động (1,0đ) Câu 2: (1,0 điểm ) Điều kiện để xuất dòng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây biến thiên (1,0đ) Câu 3: (1,5 điểm ) - Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát vật nhỏ (0,5đ) - Tiêu cự kính lúp 12,5cm (1,0đ) Câu 4: (1,5 điểm ) - Nguồn phát ánh sáng trắng ánh sáng mặt trời (trừ hồng hơn, bình minh, đèn dây tóc nóng phát sáng ra) (0,5đ) - Nguồn ánh sáng màu: đèn laze, đèn led, đèn màu trang trí (0,5đ) - Có thể tạo ánh sáng màu lọc màu Chiếu ánh sáng trắng hay ánh sáng màu qua lọc màu, ta dược ánh sáng có màu (0,5đ) Câu 5: (1,0 điểm) Tính số vòng dây cuộn thứ cấp 100 vòng (1,0đ) Câu 6: (3,0 điểm ) a Dựng ảnh A’B’ vật AB theo tỉ lệ b Nêu tính chất ảnh A’B’ (1,0đ) (1,0đ) c Di chuyển vật AB lại gần thấu kính 10cm ảnh A’B’ ảnh thật, ngược chiều vật Vì vật AB lúc cách thấu kính d = 50- 10 = 40cm, nghĩa AB nằm ngồi tiêu cự thấu kính d1 = 2f (1,0đ) - HẾT - ... dây biến thiên (1,0đ) Câu 3: (1,5 điểm ) - Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát vật nhỏ (0,5đ) - Tiêu cự kính lúp 12,5cm (1,0đ) Câu 4: (1,5 điểm ) - Nguồn phát ánh sáng... minh, đèn dây tóc nóng phát sáng ra) (0,5đ) - Nguồn ánh sáng màu: đèn laze, đèn led, đèn màu trang trí (0,5đ) - Có thể tạo ánh sáng màu lọc màu Chiếu ánh sáng trắng hay ánh sáng màu qua lọc màu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Vat ly 9 de va dap an kho tai lieu vat ly , Vat ly 9 de va dap an kho tai lieu vat ly