VAT LY 9 HKII (2016 2017) kho tai lieu vat ly

2 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

UBND QUẬN THỦ ĐỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Đề có 01 trang ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2016-2017 NGÀY KIỂM TRA: 24/4/2017 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2.0 điểm) Trước mặt em có hai loại thấu kính Thấu kính hội tụ thấu kính phân kì a Dựa vào hình dạng, làm em nhận biết đâu thấu kính hội tụ, đâu thấu kính phân kì? b Đặt vật sáng trước thấu kính phân kì cho ảnh có đặc điểm gì? Câu 2: (2.0 điểm) Mắt anh Sơn có khoảng cực cận 15 cm khoảng cực viễn 50 cm a Mắt anh bị tật khúc xạ gì? b Để nhìn rõ vật xa mà khơng phải điều tiết mắt, anh phải đeo kính thuộc loại thấu kính gì, có tiêu cự bao nhiêu? c Khi đeo kính sát mắt anh nhìn thấy rõ vật điểm cực cận mắt khơng? Vì sao? Câu 3: (1.0 điểm) Trên kính lúp có ghi 10X Em cho biết: a Số 10X ghi kính lúp có tên gọi gì? b Tiêu cự kính lúp có giá trị bao nhiêu? Câu 4: (1.0 điểm) Nhìn bong bóng xà phòng ánh sáng mặt trời ta thấy có nhiều màu sắc khác nhau, chứng tỏ ánh sáng Mặt Trời ánh sáng trắng hay ánh sáng đơn sắc? Khi chiếu ánh sáng mặt trời tới vật ta thu tượng tương tự chiếu ánh sáng mặt trời tới bong bóng xà phòng Câu 5: (2.0 điểm) Nguồn điện mà sử dụng ngày nhà trường dòng điện xoay chiều Dòng điện sản xuất chủ yếu từ nhà máy thủy điện thường xa khu dân cư q trình truyền tải điện xa có phần điện bị hao phí a Hao phí điện đường dây tải điện tác dụng dòng điện? b Để giảm điện hao phí biện pháp chủ yếu sử dụng gì? c Ở cuối đường dây tải điện người ta dùng máy hạ cuộn sơ cấp có 000 vòng Tính số vòng dây cuộn thứ cấp? Biết hiệu điện hai đầu cuộn sơ cấp 2200 V hiệu điện thu cuộn thứ cấp 220 V Câu 6: (2.0 điểm) Một vật sáng AB hình mũi tên cao cm đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự cm, điểm A nằm trục chính, vật cách thấu kính 12 cm a Dựng ảnh A’B’ vật AB qua thấu kính (lấy tỉ lệ tùy chọn) b Tính chiều cao ảnh c Để có ảnh ảo ta phải đặt vật khoảng nào? HẾT UBND QUẬN THỦ ĐỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2016-2017 NGÀY KIỂM TRA: 24/4/2017 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu (2.0 điểm) (2.0 điểm) Nội dung a TKHT có phần rìa mỏng phần TKPK có phần rìa dày phần b Ảnh ảo, chiều, nhỏ vật, nằm khoảng tiêu cự 0.5đ a Cận thị 0.5đ b TKPK 0.5đ f = 50 cm c Không thấy rõ vật điểm cực cận nữa, ảnh tạo TKPK gần thấu kính 0.25đx2 so với vật 0,5đ a Số bội giác 25 25 25 b G   f   2,5(cm) f G 10 ( 1,0 điểm) (1.0 điểm) (2.0 điểm) (2.0 điểm) Điểm 0.5đ 0.5đ 0.25đx4 0.25đx2 - Ánh sáng mặt trời ánh sáng trắng - Lăng kính (đĩa CD, ván dầu mỡ,…) a Tác dụng nhiệt b Tăng hiệu điện đặt vào hai đầu đường dây tải điện máy biến c Số vòng dây cuộn thứ cấp là: U1 n1 U n 220.5000  n2   500(vòng ) U n2 U1 2200 0.5 đ 0.5 đ 0.5đ 0.5đ 0.5đx2 1.0đ 0.5đ 0.5đ a Vẽ ảnh A’B’ b h’= A’B’= cm c Trong khoảng tiêu cự Lưu ý: - Sai thiếu đơn vị - 0.25đ Trừ tối đa 0.25đ cho - Học sinh làm cách khác giáo viên dựa vào thang điểm cho điểm HẾT ... điểm) Nội dung a TKHT có phần rìa mỏng phần TKPK có phần rìa dày phần b Ảnh ảo, chiều, nhỏ vật, nằm kho ng tiêu cự 0.5đ a Cận thị 0.5đ b TKPK 0.5đ f = 50 cm c Không thấy rõ vật điểm cực cận nữa, ảnh... ) U n2 U1 2200 0.5 đ 0.5 đ 0.5đ 0.5đ 0.5đx2 1.0đ 0.5đ 0.5đ a Vẽ ảnh A’B’ b h’= A’B’= cm c Trong kho ng tiêu cự Lưu ý: - Sai thiếu đơn vị - 0.25đ Trừ tối đa 0.25đ cho - Học sinh làm cách khác giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT LY 9 HKII (2016 2017) kho tai lieu vat ly , VAT LY 9 HKII (2016 2017) kho tai lieu vat ly