Vat ly 8 SD kho tai lieu vat ly

2 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Q.PN TRƯỜNG THCS SÔNG ĐA ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: Vật Lý – Thời gian 45 phút Câu 1: ( 2đ) Vì nói chuyển động đứng yên? Cho ví dụ minh họa Câu 2: (1đ) Một đá tích 250cm3 thả chìm vào nước Tìm độ lớn lực đẩy Acsimet nước tác dụng lên đá Cho biết trọng lượng riêng nước 10000N/m3 Câu 3: (1đ) Diễn tả lời yếu tố lực F tác dụng vào vật hình vẽ F M 400 50N Câu 4: (1đ) Khi ta chạy bị vấp phải bậc thềm ta bị ngã nào? Giải thích sao? Câu 5: (1đ) Cắm ống thủy tinh (hở hai đầu)ngập nước, lấy ngón tay bịt kín đầu phía kéo ống khỏi nước Nước có chảy khỏi ống hay khơng? Tại sao? Câu 6: (2đ) Một bình hình trụ có diện tích mặt đáy 0,5m2, cao 1m, chứa đầy nước Tính áp suất áp lực nước lên lên đáy bình? Biết trọng lượng riêng nước 10000N/m3 Câu 7: (2đ) Một học sinh xe đạp với tốc độ trung bình 12km/h từ nhà đến trường cách xa 1800m a b c Chuyển động học sinh chuyển động hay không đều? Tại sao? Số ghi 12km/h cho ta biết điều gì? Tính thời gian học sinh từ nhà đến trường? F1 A a) 350 10N ĐÁP ÁN VẬT LÝ Câu 1:( 2đ) Nêu đúng vật chuyển động với mốc lại đứng yên với mốc khác ( đ ) nêu ví dụ hợp lý ( 1đ) Câu 2: (1đ) Lực đẩy Acsimet là: FA = d V = 10000 0,00025= 2,5N ( 0,5 đ) Câu 3: (1đ) Diễn tả đúng đủ yếu tố: Điểm đặt M ( 0,25 đ ), phương xiên lên từ trái sang phải hợp với phương ngang góc 400 (0,5đ), độ lớn 200N ( 0,25 đ ) Câu 4: (1đ) Giải thích đúng ta ngã phía trước ( 0,25 đ ) chân ta bị thềm cản dừng lại đột ngột,theo quán tính thân ta chuyển động với tới trước (0,75đ) Câu 5: (1đ) Nước không chảy ( 0,25 đ ) áp suất khí tác dụng vào miệng ống theo hướng từ lên gây lực lớn trọng lượng nước ống (0,75đ) Câu 6: (2đ) Áp suất nước lên đáy bình: P= h d = 10000 = 10000 Pa ( đ ) Áp lực nước lên đáy bình: F = p S = 10000 0,5 = 5000 N (1đ) Câu 7: (2đ) Chuyển động không ( 0,25 đ ) tốc độ HS tốc độ trung bình (0,25đ) 12 km/h cho biết trung bình 1h HS quãng đường dài 12 km (0,5đ) Thời gian: t = S : v = 1,8 : 12 = 3/ 20 h ( 1đ) ... bình (0,25đ) 12 km/h cho biết trung bình 1h HS qng đường dài 12 km (0,5đ) Thời gian: t = S : v = 1 ,8 : 12 = 3/ 20 h ( 1đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Vat ly 8 SD kho tai lieu vat ly , Vat ly 8 SD kho tai lieu vat ly

Từ khóa liên quan