VAT LY 8 kho tai lieu vat ly

3 25 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

UBND HUYỆN CẦN GIỜ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: Vật lý Khối : Năm học 2016 - 2017 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Đề gồm có 01 trang) Câu 1: (2,0 điểm) a) Phát biểu định luật công b) Một người dùng ván nghiêng dài 2,4 m để đưa thùng phuy rỗng khối lượng 20 kg lên sàn xe tải có độ cao 1,2 m Tính lực người tác dụng vào thùng phuy (Cho ma sát cản trở chuyển động thùng phuy không đáng kể) Câu 2: (2,0 điểm) a) Các chất cấu tạo nào? Nêu hai đặc điểm nguyên tử phân tử Cho ví dụ chứng minh đặc điểm b) Tại bơm căng lốp xe để thời gian sau lốp xe bị mềm dù lốp xe không bị hư? Câu 3: (1,0 điểm) Tại pha nước đá chanh, người ta thường bỏ đường vào nước chanh khuấy cho đường tan hết rồi mới bỏ đá vào ly? Câu 4: (2,0 điểm) a) Dẫn nhiệt hình thức truyền nhiệt chủ yếu xảy chất nào? Nêu đặc điểm tính dẫn nhiệt chất b) Tại chạm tay vào kim loại, ta lại có cảm giác lạnh chạm vào gỗ? Câu 5: (1,0 điểm) Tại vào mùa lạnh, mặc nhiều áo mỏng ấm mặc áo dày? Câu 6: (2,0 điểm) Một máy bơm nước, bơm lượng nước 2000 kg (tương đương m 3) lên bồn chứa cao m phút a) Tính cơng thực máy bơm b) Tnh công suất máy bơm -Hết- UBND HUYỆN CẦN GIỜ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKII Năm học : 2016 -2017 - Môn Vật lý - Khối Câu Nội dung Không máy đơn giản cho ta lợi công Được lợi lần lực thiệt nhiêu lần đường ngược lại b)Áp dụng định luật cơng ta có: P.h 200.1,2  100 N P.h = F.S  F  S 2,4 Điểm 2,0 1,0 1,0 a) Chất cấu tạo từ hạt riêng biệt nhỏ gọi nguyên tử hay phân tử *Đặc điểm:  Giữa nguyên tử phân tử ln có khoảng cách Ví dụ: Trộn 20ml nước vào 20ml rượu ,hỗn hợp rượu nước tích nhỏ 40ml  Các nguyên tử phân tử ln ln chuyển động khơng ngừng Ví dụ: Cho đường vào cốc nước, đường tan nước có vị b) Vì ngun tử có khoảng cách nên khơng khí lốp xe ngồiLốp xe xẹp Vì bỏ đá vào trước, nhiệt độ nước sẽ giảm, phân tử đường nước sẽ chuyển động chậm khoảng cách phân tử nước bị thu hẹp lại Do đường sẽ khó tan a) Dẫn nhiệt hình thức truyền nhiệt chủ yếu xảy chất rắn Các chất khác có khả dẫn nhiệt khác Trong chất thường gặp sống kim loại dẫn nhiệt tốt nước khơng khí dẫn nhiệt b) Vì kim loại dẫn nhiệt tốt nên nhiệt lượng tay ta dễ dàng truyền sang nên ta có cảm giác bị lạnh Ngược lai, gỗ chất dẫn nhiệt nên nhiệt lượng từ tay ta truyền qua gỗ nên không tạo cho ta cảm giác lạnh Khi mặc nhiều áo mỏng lớp áo mỏng sẽ có lớp khơng khí, mà khơng khí dẫn nhiệt nên nhiệt thể khó truyền ngồi Vì ta sẽ cảm thấy ấm Công thực hiện: A = F.s = 20000.4 = 80.000 (J) 0,5 x 0,5 1,0 2,0 0,5 x 0,5 1,0 2,0 1,0 Công suất : P  - A 80.000  166,7W t 480 1,0 ... sẽ cảm thấy ấm Công thực hiện: A = F.s = 20000.4 = 80 .000 (J) 0,5 x 0,5 1,0 2,0 0,5 x 0,5 1,0 2,0 1,0 Công suất : P  - A 80 .000  166,7W t 480 1,0 ... nước có vị b) Vì ngun tử có kho ng cách nên khơng khí lốp xe ngồiLốp xe xẹp Vì bỏ đá vào trước, nhiệt độ nước sẽ giảm, phân tử đường nước sẽ chuyển động chậm kho ng cách phân tử nước bị... tạo từ hạt riêng biệt nhỏ gọi nguyên tử hay phân tử *Đặc điểm:  Giữa nguyên tử phân tử ln có kho ng cách Ví dụ: Trộn 20ml nước vào 20ml rượu ,hỗn hợp rượu nước tích nhỏ 40ml  Các nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT LY 8 kho tai lieu vat ly , VAT LY 8 kho tai lieu vat ly