VAT LY 8 HKII (2016 2017) kho tai lieu vat ly

2 50 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

UBND QUẬN THỦ ĐỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Đề có 01 trang ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2016-2017 NGÀY KIỂM TRA: 24/4/2017 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1.0 điểm) Mỗi lần tim đập, tim thực công để đưa lượng máu di chuyển thể lên độ cao Khi di chuyển lên cao máu thể có dạng nào? Câu 2: (1.0 điểm) Khi vật đàn hồi? Thế đàn hồi vật phụ thuộc vào đại lượng nào? Câu 3: (2.0 điểm) Người ta thường dùng nồi, chảo nhơm có nắp đậy để nấu thức ăn hàng ngày, nắp không tiếp xúc với lửa sau thời gian nóng lên Em cho biết: a Nắp đậy nồi, chảo nóng lên nhờ vào hình thức truyền nhiệt nào? b Để không bị cầm Bên số nắp đậy nồi, chảo người ta làm núm nhựa hay gỗ thay nhôm Em giải thích sao? c Khi nhiệt nồi, chảo thay đổi Phần nhiệt mà nồi, chảo nhận từ bếp gọi gì? Câu 4: (2.0 điểm) Một vật có khối lượng 50 kg cần đưa lên độ cao m a Tính công thực để đưa vật lên cao? b Nếu dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài 12 m để đưa vật lên độ cao ta phải tác dụng lực bao nhiêu? Cho lực ma sát cản chuyển động nhỏ Câu 5: (2.0 điểm) Một ô tô có công suất 75.000 W a Con số có ý nghĩa gì? b Tính thời gian để máy thực công 1.500.000 (J) Câu 6: (2.0 điểm) Khi cho muỗng đường vào ly nước, sau thời gian ta thấy đường tan, nếm cảm nhận nước có vị a Em giải thích có tượng trên? b Nếu cho lượng đường vào ly nước nóng đường tan nhanh hay chậm hơn? Tại sao? HẾT UBND QUẬN THỦ ĐỨC PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2016-2017 NGÀY KIỂM TRA: 24/4/2017 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu (1.0 điểm) (1.0 điểm) (2.0 điểm) (2.0 điểm) Nội dung Động trọng trường Năng lượng vật có vật bị biến dạng đàn hồi gọi đàn hồi Độ biến dạng vật lớn đàn hồi vật lớn a Dẫn nhiệt b Gỗ, nhựa dẫn nhiệt nhôm nên ta cẩm không bị c Tăng lên Nhiệt lượng a P = 10.m = 10 50 = 500 (N) Công cần trục thực hiện: A = P.h = 500 = 500 (J) b Độ lớn lực cần tác dụng : (2,0 điểm) A 0.5 đ 0.5 đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.25đ 0.25đ x 1500 = 125( N ) l 12 a Trung bình giây ô tô thực công 75.000 (J) b Thời gian để máy thực công: A A P = = >t = t P 1.500.000 t= = 20( s) 75.000 a Giữa phân tử đường phân tử nước có khoảng cách nên phân tử đường phân tử nước xen kẻ vào nên ta nếm nước có vị b Nhiệt độ cao phân tử chuyển động nhanh nên đường tan nhanh A = F.l => F = (2.0 điểm) Điểm 0.5đ x = 0.25đ x 0.5đ 0.5đ x 0.25đ x Lưu ý: - Sai thiếu đơn vị - 0.25đ Trừ tối đa 0.25đ cho - Học sinh làm cách khác giáo viên dựa vào thang điểm cho điểm HẾT 1.0 đ 1.0 đ ... thực công: A A P = = >t = t P 1.500.000 t= = 20( s) 75.000 a Giữa phân tử đường phân tử nước có kho ng cách nên phân tử đường phân tử nước xen kẻ vào nên ta nếm nước có vị b Nhiệt độ cao phân
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT LY 8 HKII (2016 2017) kho tai lieu vat ly , VAT LY 8 HKII (2016 2017) kho tai lieu vat ly