Vat ly 7 de va dap an kho tai lieu vat ly

2 26 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,0 điểm) Thế chất dẫn điện, chất cách điện? Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện? Câu 2: (2,5 điểm) Dòng điện chạy qua vật dẫn gây tác dụng gì? Ứng với tác dụng cho ví dụ minh họa Câu 3: (1,0 điểm) Hãy giải thích tượng: lau chùi bàn ghế mạnh bàn ghế bị bám nhiều bụi Câu 4: (1,0 điểm) Đổi đơn vị: 0,5A = ………mA 0,22KV = .V 30mA = A 4000V = KV Câu 5: (1,5 điểm) Có loại điện tích? Khi vật nhiễm điện dương Câu 6: (2,0 điểm) Cho dụng cụ: nguồn điện (gồm pin), bóng đèn, khóa K, vơn kế, ampe kế dây dẫn Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm tất dụng cụ để cho khóa K mở (đóng) đèn tắt (sáng) Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện qua đèn vôn kế để đo hiệu điện hai đầu bóng đèn Trên sơ đồ có ghi chốt (-), chốt (+) ampe kế vôn kế - HẾT - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN: VẬT LÍ – Năm học 2014 – 2015 Câu 1: (2,0 điểm ) - Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua (0,5đ) - Chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua (0,5đ) - Ví dụ: * vật liệu làm vật dẫn điện (0,5đ) * vật liệu làm vật cách điện (0,5đ) Câu 2: (2,5 điểm ) - Dòng điện chạy qua vật dẫn gây tác dụng:  Tác dụng nhiệt Ví dụ … (0,5đ)  Tác dụng phát sáng Ví dụ … (0,5đ)  Tác dụng từ Ví dụ … (0,5đ)  Tác dụng hóa học Ví dụ … (0,5đ)  Tác dụng sinh lí Ví dụ … (0,5đ) Câu 3: (1,0 điểm) - Càng lau chùi bàn ghế mạnh bàn ghế bị nhiễm điện ma sát với miếng giẻ (0,75đ) - Vì vậy, bàn ghế có khả hút bụi nhiều (0,25đ) Câu 4: (1,0 điểm ) Đổi 0,25đ x = 1,0đ (1,0đ) Câu 5: (1,5 điểm) - Kể tên (0,75đ) - Giải thích (0,75đ) Câu 6: (2,0 điểm ) - Vẽ sơ đồ mạch điện với đầy đủ dụng cụ Lưu ý: - Nếu vẽ sai cách mắc ampe kế vôn kế trừ 0,5 điểm - Vẽ sai cực ampe kế, vôn kế trừ 0,5 điểm - HẾT - (2,0 đ) ... sát với miếng giẻ (0 ,75 đ) - Vì vậy, bàn ghế có khả hút bụi nhiều (0,25đ) Câu 4: (1,0 điểm ) Đổi 0,25đ x = 1,0đ (1,0đ) Câu 5: (1,5 điểm) - Kể tên (0 ,75 đ) - Giải thích (0 ,75 đ) Câu 6: (2,0 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Vat ly 7 de va dap an kho tai lieu vat ly , Vat ly 7 de va dap an kho tai lieu vat ly

Từ khóa liên quan