Vat ly 7 SD kho tai lieu vat ly

2 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Q.PN TRƯƠNG THCS SÔNG ĐÀ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: Vật Lý – Thơi gian: 45 phút Câu ( đ ) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Chiếu tia sáng tới SI lên gương phẳng, người ta thu tia phản xạ IR hợp với tia tới thành góc 90o Hãy vẽ hình thể gương phẳng tia sáng trên? Tính độ lớn góc tới góc phản xạ? Câu ( đ ) Đặt vật sáng AB có dạng mũi tên dài 2cm song song với gương phẳng đặt nằm ngang cách gương 1cm Ảnh vật qua gương phẳng ảnh gì? Ảnh dài bao nhiêu? Ảnh cách gương bao nhiêu? Vẽ hình minh hoạ? Câu ( đ ) Nêu ứng dụng gương cầu lồi ứng dụng gương cầu lõm thực tế có giải thích đầy đủ? Câu ( đ ) Khi gảy mạnh vào dây đàn dây đàn mảnh dây đàn dày âm phát khác nào? Tại sao? Câu ( đ ) Phản xạ âm gì? Trong phòng hồ nhạc người ta thường làm tường sần sùi, treo rèm nhung sử dụng ghế nệm nhằm mục đích gì? Câu ( đ ) Tại người phòng bên nói thật to người phòng bên nghe thấy ? Một người nhìn thấy tia chớp sau 5giây nghe thấy tiếng sấm Hỏi nơi xảy sấm sét cách xa người bao nhiêu? Biết tốc độ truyền âm khơng khí 340m/s Câu ( đ ) Thế ô nhiễm tiếng ồn? Nêu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn xe cộ đường tắc nghẽn? Đáp án: VẬT LÝ Câu Phát biểu định luật ( 0,5đ) Vẽ hình (1đ) Tính góc tới = góc phản xạ = 45o ( 0,5 đ) Câu Ảnh ảo (0,25đ) Ảnh dài cm cách gương 1cm, ảnh lớn vật, ảnh vật có khỏang cách đến gương (0,75 đ) Vẽ hình ( 1đ ) Câu Nêu ứng dụng ( 0,5 đ x ) Giải thích ứng dụng (0,5 đ x ) Câu Dây mảnh phát âm cao, dây dày phát âm thấp (0,5 đ) Vì dây mảnh dao động nhanh hơn, tần số dao động lớn hơn, phát âm cao (0,5 đ) Câu Âm dội lại gặp mặt chắn gọi âm phản xạ (0,5 đ) Tường sần sùi, rèm nhung ghế nệm phản xạ âm kém, hấp thụ âm tốt nên làm giảm âm phản xạ, tránh tiếng vang, khiến âm nghe trung thực ( 0,5 đ) Câu Âm phát khơng khí vách tường truyền đến tai người nghe ( 0,5 đ) Nơi xảy sấm sét cách người là: s = v t = 340 = 1700 m (0,5 đ) Câu Tiếng ồn to kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ sinh hoạt người gọi ô nhiễm tiếng ồn (0,75 đ) Nêu biện pháp (0,25đ) ... đến tai người nghe ( 0,5 đ) Nơi xảy sấm sét cách người là: s = v t = 340 = 170 0 m (0,5 đ) Câu Tiếng ồn to kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến sức kho sinh hoạt người gọi ô nhiễm tiếng ồn (0 ,75 đ)... Câu Ảnh ảo (0,25đ) Ảnh dài cm cách gương 1cm, ảnh lớn vật, ảnh vật có khỏang cách đến gương (0 ,75 đ) Vẽ hình ( 1đ ) Câu Nêu ứng dụng ( 0,5 đ x ) Giải thích ứng dụng (0,5 đ x ) Câu Dây mảnh phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Vat ly 7 SD kho tai lieu vat ly , Vat ly 7 SD kho tai lieu vat ly