VAT LY 7 HKII (2016 2017) kho tai lieu vat ly

2 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:01

UBND QUẬN THỦ ĐỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Đề có 01 trang ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2016-2017 NGÀY KIỂM TRA: 24/4/2017 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2.0 điểm) Sau cọ xát thủy tinh với len, thủy tinh nhiễm điện dương Em cho biết: a Len nhiễm điện gì? b Vật nhận thêm electron, vật bớt electron? c Khi đưa len tới gần vật A, thấy len đẩy vật A Vật A nhiễm điện gì? Câu 2: (2.0 điểm) Đổi đơn vị sau: a 0,5 A = ………… mA c 1,5 kV = ……… V b 100 mA = ……… …A d 750mV = ……… .V Câu 3: (2.0 điểm) Quan sát Hình trả lời câu hỏi sau: a Tên dụng cụ gì? Dụng cụ dùng để đo đại lượng nào? b Nêu giới hạn đo độ chia nhỏ dụng cụ c Em cho biết giá trị đo dụng cụ ứng với kim thị Hình Câu 4: (2.0 điểm) Khi thấy người vướng vào dây điện hở bị điện giật Để cứu người ta khơng chạm trực tiếp vào người bị điện giật làm vơ tình ta bị điện giật, gây nguy hiểm đến tính mạng hai người Em cho biết: a Cơ thể người vật dẫn điện hay cách điện b Khi dòng điện qua thể người gây tác dụng gì? c Để cứu người mà khơng nguy hại đến tính mạng ta nên dùng vật làm chất để tách người khỏi nguồn điện d Ngồi cách trên, ta làm để ngắt dòng điện qua người bị điện giật để cứu người kịp thời? Câu 5: (2.0 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện: nguồn điện pin mắc nối tiếp, khóa K đóng, đèn sáng, ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn Vẽ chiều dòng điện chạy mạch HẾT UBND QUẬN THỦ ĐỨC PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2016-2017 NGÀY KIỂM TRA: 24/4/2017 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu (2.0 điểm) (2.0 điểm) (2.0 điểm) (2,0điểm) Nội dung a Len nhiễm điện âm b Len nhận thêm electron, thủy tinh bớt electron c Vật A nhiễm điện âm a 0,5 A = 500mA b 100 mA = 0,1A c 1,5 kV = 500 V d 750mV = 0,75V a Vôn kế Hiệu điện b GHĐ: 4V ĐCNN: 0,2 V c 3,2V a Cơ thể người vật dẫn điện b Khi dòng điện qua thể người gây tác dụng sinh lí c Vật cách điện d Cúp cầu dao (ngắt công tắc điện) + - Điểm 0.5đ 0.5đ x 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.25đ 0.25đ 0.5đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1.0 đ _ (2.0 điểm) A - Thiếu ampe kế - 0.5 đ - Thiếu chiều dòng điện -0.5 đ - Nguồn điện vẽ sai thiếu nguồn -0.5 đ - Khóa k mở - 0.5 đ Lưu ý: - Học sinh làm cách khác giáo viên dựa vào thang điểm cho điểm - Thiếu sai đơn vị - 0.25đ Trừ tối đa 0.25đ cho HẾT ... PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2016-20 17 NGÀY KIỂM TRA: 24/4/20 17 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) HƯỚNG DẪN... tinh bớt electron c Vật A nhiễm điện âm a 0,5 A = 500mA b 100 mA = 0,1A c 1,5 kV = 500 V d 75 0mV = 0 ,75 V a Vôn kế Hiệu điện b GHĐ: 4V ĐCNN: 0,2 V c 3,2V a Cơ thể người vật dẫn điện b Khi dòng
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT LY 7 HKII (2016 2017) kho tai lieu vat ly , VAT LY 7 HKII (2016 2017) kho tai lieu vat ly