VAT LY 6 HKII (2016 2017) kho tai lieu vat ly

2 38 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:01

UBND QUẬN THỦ ĐỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Đề có 01 trang ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2016-2017 NGÀY KIỂM TRA: 24/4/2017 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3.0 điểm) Bạn Nam dùng nhiệt kế (Hình 1) để đo nhiệt độ thể Em cho biết: a Tên gọi nhiệt kế trên? Nhiệt kế hoạt động dựa tượng vật lý nào? b Giới hạn đo độ chia nhỏ nhiệt kế c Sau bạn Nam đo nhiệt độ thể, mực chất lỏng bên nhiệt kế (Hình 1) dâng lên đến vạch bao nhiêu? Bạn Nam có bị sốt khơng? Hình Câu 2: (2.0 điểm) Ở cơng trình xây dựng người ta thường dùng hệ thống ròng rọc (palăng) Hình Em cho biết: a Tên ròng rọc A B b Tác dụng ròng rọc dùng để kéo vật lên cao B A Câu 3: (2.0 điểm) Trình bày cách đổi nhiệt độ sau: a 37 oC = ……….= ……….? oF b 77 oF = ……… = ………? oC Câu 4: (2.0 điểm) Nhóm bạn An tiến hành làm thí nghiệm đun nóng sáp parafin (thường dùng để chế tạo đèn cầy) ghi lại số liệu, từ nhóm bạn An vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian Hình Dựa vào Hình 3, em trả lời câu hỏi sau: a Ở phút thứ sáp bắt đầu nóng chảy? Nhiệt độ nóng chảy sáp bao nhiêu? b Thời gian nóng chảy sáp bao lâu? Trong thời gian sáp tồn thể nào? Hình Nhiệt độ ( o C) 80 50 20 Thời gian ( phút ) Hình Câu 5: (1.0 điểm) Buổi trưa, đường học bạn Tuấn có ghé tiệm sửa xe để bơm bánh xe đạp bị mềm Về đến nhà bạn để xe đạp sân, ánh nắng Một lát sau bạn nghe tiếng nổ, bạn nhìn thấy bánh xe lúc bơm bị xẹp Em giải thích bánh xe đạp bạn Tuấn lại bị xẹp? HẾT UBND QUẬN THỦ ĐỨC PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2016-2017 NGÀY KIỂM TRA: 24/4/2017 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Nội dung Điểm 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ a Nhiệt kế y tế Sự nở nhiệt chất b GHĐ: 42 oC (3.0 điểm) ĐCNN: 0,1 oC c Học sinh trả lời Bạn có bị sốt a Ròng rọc A ròng rọc động Ròng rọc B ròng rọc cố định b Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi phương, chiều lực kéo (2.0 điểm) Ròng rọc cố động có tác dụng giúp lực kéo vật lên nhỏ trọng lượng vật a 37 oC = 37.1,8 + 32 = 98,6oF 0.5đx2 77  32 250 C ( 2.0 điểm) b 77 oF = 0.5đx2 1,8 ( a Phút thứ sáp bắt đầu nóng chảy Nhiệt độ nóng chảy sáp 50oC b Thời gian nóng chảy sáp : 6-2=4 phút (2.0 điểm) Trong thời gian sáp tồn thể rắn thể lỏng 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ (1.0 điểm) 1.0đ Khi nhiệt độ tăng cao chất khí ruột xe nở bị ngăn cản nên gây lực lớn làm nổ ruột xe Lưu ý: - Sai thiếu đơn vị - 0.25đ Trừ tối đa 0.25đ cho - Học sinh làm cách khác giáo viên dựa vào thang điểm cho điểm HẾT ... oC = 37.1,8 + 32 = 98,6oF 0.5đx2 77  32 250 C ( 2.0 điểm) b 77 oF = 0.5đx2 1,8 ( a Phút thứ sáp bắt đầu nóng chảy Nhiệt độ nóng chảy sáp 50oC b Thời gian nóng chảy sáp : 6- 2=4 phút (2.0 điểm)... QUẬN THỦ ĐỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 20 16- 2017 NGÀY KIỂM TRA: 24/4/2017 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT LY 6 HKII (2016 2017) kho tai lieu vat ly , VAT LY 6 HKII (2016 2017) kho tai lieu vat ly