Vat li 7 kho tai lieu vat ly

4 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:01

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (4,0 điểm) a/ Có thể làm nhiễm điện vật cách nào? Vật bị nhiễm điện có khả gì? Khi vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương? b/ Đặt hai vật nhiễm điện gần nhau, chúng hút nhau, đẩy nhau? c/ Vào ngày thời tiết khô ráo, lau chùi gương soi vải lụa, ta thấy bụi vải từ khăn bám vào vật Em giải thích tượng trên? Khi đưa thước nhựa nhiễm điện âm lại gần gương soi thấy chúng hút Hỏi vải lụa nhiễm điện gì? Tại sao? Câu 2: (2,0 điểm) a/ Dòng điện gì? b/ Nguồn điện gì? Kể tên nêu kí hiệu cực nguồn điện? Cho ví dụ nguồn điện? Câu 3: (2,0 điểm) Đổi đơn vị sau: a/ 0,02 A = mA b/ 150 mA = A c/ 2500 mV = V d/ kV = V Câu 4: (2,0 điểm) a/ Vẽ sơ đồ mạch điện thỏa yêu cầu sau: + Nguồn điện pin + Các dây dẫn + Khóa K1 đóng: đèn đèn sáng + Khóa K2 đóng: đèn sáng + Ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch + Vơn kế đo hiệu điện hai đầu đèn b/ Khi khóa K đóng, biểu diễn chiều dòng điện mạch c/ So sánh giá trị hiệu điện hai đầu đèn đèn - HẾT - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2016-2017 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Nội dung a/ -Có thể làm nhiễm điện vật cách cọ xát -Vật bị nhiễm điện có khả hút vật khác -Một vật nhiễm điện âm nhận thêm electron, vật nhiễm điện dương bớt electron b/ Hai vật nhiễm điện loại đẩy nhau, Câu (4,0 điểm) nhiễm điện khác loại hút c/ -Giải thích tượng -Khi đưa thước nhựa nhiễm điện âm lại gần gương soi thấy chúng hút nên gương soi nhiễm điện dương Gương soi vải lụa nhiễm điện khác loại ( nhiễm điễn cọ xát) nên vải lụa nhiễm điện âm a/ Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng b/ -Nguồn điện thiết bị có khả cung cấp Câu dòng điện để dụng cụ điện hoạt động (2,0 điểm) -Nguồn điện có cực: cực dương (+) cực âm (-) -Nêu ví dụ a/ 0,02 A = 20 mA b/ 150 mA = 0,15 A Câu (2,0 điểm) c/ 2500 mV =2,5 V d/ kV = 6000 V a/ Vẽ sơ đồ mạch điện b/ Biểu diễn chiều dòng điện c/ Vì (đèn nối tiếp đèn 2) song song đèn nên Câu U12 = U3 (2,0 điểm) Mà U12 = U1 + U2 Nên U1 + U2 = U3 Vậy: U1 < U3 HẾT Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,25 x 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2016-2017 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Cấp độ Vận dụng Nhận biết Chủ đề Dòng điện- -Biết Nguồn điện làm nhiễm điện vật cách nào? -Vật nhiễm điện có khả gì? -Khi vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương? -Biết vật nhiễm điện hút nhau, đẩy Số câu 1a, b, c Số điểm Tỉ lệ 20 % Sơ đồ mạch -Nêu điện- Chiều định nghĩa dòng điện dòng điện, nguồn điện, tên kí hiệu cực nguồn điện Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng số câu Thông hiểu Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Giải thích -Đổi đơn vị A sang mA, tượng mA sang A nhiễm điện -Đổi đơn vị cọ xát mV sang V, kV sang V 1d 20 % 20 % 20 % 60 % -Vẽ sơ đồ mạch điện theo yêu cầu -Biểu diễn chiều dòng điện -So sánh giá trị hiệu điện hai đầu đèn 2 20 % 40 % Tổng số điểm Tỉ lệ 40 % 2 20 % 20 % HẾT - 20 % 10 100 % ...PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2016-20 17 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Nội dung a/ -Có thể làm nhiễm điện vật cách cọ xát -Vật bị nhiễm điện có khả... 0,5 1,0 0,5 0,5 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2016-20 17 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Cấp độ Vận dụng Nhận biết Chủ đề Dòng điện- -Biết Nguồn điện làm nhiễm điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Vat li 7 kho tai lieu vat ly , Vat li 7 kho tai lieu vat ly