Ly8 CVL kho tai lieu vat ly

3 27 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:01

Phòng Giáo Dục Quận Phú Nhuận Trường THCS Châu Văn Liêm KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học : 2014 – 2015 Môn: Vật lý Thời gian làm : 45 phút Họ tên HS : ………………………… Lớp : …………………………………  Điểm Lời Phê Mật mã STT Chữ ký GT Mật mã STT Chữ ký GK Câu 1(1 điểm) Phát biểu định luật về công Câu (2,5 điểm) a) Động là gì? Nêu đặc điểm của động b) Khi dùng búa đóng đinh, đã có sự chuyển hóa của các dạng nào giữa búa với đinh Câu (2,5 điểm) a) Thế nào là sự dẫn nhiệt? Nêu một số hiện tượng dẫn nhiệt cuộc sống b) Len là chất dẫn nhiệt tốt hay kém? Giải thích vì ta thường mặc áo len trời rét Học sinh không được ghi vào phần này, vì phần này bị cắt phách Câu (2 điểm) a) Hãy cho biết các chất được cấu tạo thế nào ? Nêu đặc điểm của chúng b) Hãy giải thích hiện tượng sau: Tại ruột xe đạp được bơm căng sau một thời gian vẫn xẹp dần dù ruột xe không bị thủng? Câu (2 điểm) Một ngựa kéo một cái xe với một lực kéo không đổi 100N một quãng đường dài 6km a) Tính công sinh của ngựa b) Tính thời gian và tốc độ chuyển động của chiếc xe lúc này Công suất của ngựa là 400W PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM ÐÁP ÁN ÐỀ KIỂM TRA HKII NÃM HỌC 2014-2015 Môn : VẬT LÝ Câu Không một máy đơn giản nào cho ta lợi về công vì lợi lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường và ngược lại (1 điểm) Câu (2,5 điểm) a) Năng lượng của vật có được vật chuyển động gọi là động (1 đ) Đặc điểm của động năng: Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động càng lớn (0,5đ) b) Khi dùng búa đóng đinh, đã có sự chuyển hóa từ thế trọng trường và động của búa sang động của đinh.(1đ) Câu (2,5 điểm) a) Nhiệt có thể truyền trực tiếp từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác hình thức dẫn nhiệt (1 đ) Nêu một số hiện tượng dẫn nhiệt cuộc sống (0,5 đ) b) Len là chất dẫn nhiệt kém Ta thường mặc áo len trời rét vì len là chất dẫn nhiệt kém, nên nhiệt từ thề ta truyền ngoài ít, thể giữ được nhiệt nên cảm thấy ấm (1 đ) Câu (2 điểm) a) Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử hay phân tử Giữa các nguyên tử hay phân tử có khoảng cách b) Vì giữa các phân tử ruột xe đạp có khoảng cách nên các phân tử không khí bên bay ngoài qua những khoảng cách đó Câu (2 điểm) a) Công sinh của ngựa: A = F.s = 100.6000 = 600 000 (J) b) thời gian và tốc độ chuyển động của chiếc xe lúc này P = A/ t => t = A/P= 600000/ 400 = 1500 (s) tốc độ chuyển động của chiếc xe lúc này: v = s/ t = 6000/ 1500 = (m/s) Giáo viên chịu trách nhiệm đề đáp án: Dương Thị Xuân Thủy ... Giữa các nguyên tử hay phân tử có khoảng cách b) Vì giữa các phân tử ruột xe đạp có khoảng cách nên các phân tử không khí bên bay ngoài qua những khoảng cách đó Câu (2 điểm) a)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly8 CVL kho tai lieu vat ly , Ly8 CVL kho tai lieu vat ly