Ly7 VA kho tai lieu vat ly

2 36 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN PHÚ NHUẬN TRƯỜNG THCS & THPT VIỆT ANH KIỂM TRA HỌC KÌ II (NH 2014 – 2015) MÔN: LÝ THỜI GIAN:45 PHÚT Câu Chất dẫn điện gì? chất cách điện gì? lấy ví dụ minh họa? (2đ) Câu Hãy giải thích mép cánh quạt điện gia đình thường bám bụi sau lâu ngày sử dụng? (1.5đ) Câu Kể tên tác dụng dòng điện Mỗi tác dụng cho ví dụ ứng dụng tác dụng đó?(2,5đ ) Câu Em cho biết nguyên tử cấu tạo nào? (2đ) Câu Em vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện, cơng tắc đóng, hai bóng đèn mắc nối tiếp với chiều dòng điện chạy mạch? (2đ) Có I1= 0.75A , I2= 0.75 A , U1= V , U2= V Hãy tính I U? PHỊNG GIÁO DỤC QUẬN PHÚ NHUẬN TRƯỜNG THCS & THPT VIỆT ANH KIỂM TRA HỌC KÌ II (NH 2014 – 2015) MÔN: LÝ THỜI GIAN:45 PHÚT Câu Chất dẫn điện gì? chất cách điện gì? lấy ví dụ minh họa? (2đ) Câu Hãy giải thích mép cánh quạt điện gia đình thường bám bụi sau lâu ngày sử dụng? (1.5đ) Câu Kể tên tác dụng dòng điện Mỗi tác dụng cho ví dụ ứng dụng tác dụng đó?(2,5đ ) Câu Em cho biết nguyên tử cấu tạo nào? (2đ) Câu Em vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện, cơng tắc đóng, hai bóng đèn mắc nối tiếp với chiều dòng điện chạy mạch? (2đ) Có I1= 0.75A , I2= 0.75 A , U1= V , U2= V Hãy tính I U? Điểm Đáp án Câu 1: điểm - Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua Chất dẫn điện gọi vật liệu dẫn điện dùng để làm vật hay phận dẫn điện, ví dụ; đồng, nhôm, sắt - Chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua Chất cách điện gọi vật liệu cách điện dùng để làm vật hay phận cách điện, ví dụ: sứ, cao su Câu 1.5 điểm Giải thích Câu 2.5 điểm tác dụng dòng điện Dòng điện có tác dụng nhiệt : làm nồi cơm điện, bàn là, tủ lạnh Dòng điện có tác dụng phát sáng : Ứng dụng : bóng đèn huỳnh quang, đèn điện tử Dòng điện có tác dụng từ : Ứng dụng : mô tơ, quạt, nam châm điện Dòng điện có tác dụng hóa : Úng dụng cơng nghệ luyện kim Dòng điện có tác dụng sinh lý : Có thể giật chết người , đưa vao thể Dòng điện thích hợp có khả y học phục hồi chức 2.đ 1.5đ 2,5 đ Câu điểm - Nêu cấu tạo nguyên tử 2đ Câu điểm - Vẽ sơ đồ mạch điện - Vẽ chiều dòng điện hình vẽ - Tính I U - I1 = I2 = I = 0.75 A - U = U + U2 = + = V 2đ ... hóa : Úng dụng cơng nghệ luyện kim Dòng điện có tác dụng sinh lý : Có thể giật chết người , đưa vao thể Dòng điện thích hợp có khả y học phục hồi chức 2.đ 1.5đ 2,5 đ Câu điểm - Nêu cấu tạo nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly7 VA kho tai lieu vat ly , Ly7 VA kho tai lieu vat ly