Ly7 QT kho tai lieu vat ly

2 24 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

THE INTERNATIONAL SCHOOL ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2014 - 2015 KHỐI LỚP: MÔN: VẬT LÝ (Thời gian làm bài: 45 phút) - Câu 1: (1.5 điểm) Khi ta nhìn thấy bàn? Nguồn sáng gì? Cho ví dụ nguồn sáng Câu 2: (1.5 điểm) Hiện tượng nhật thực gì? Khi xảy nhật thực vị trí tương đối mặt trời, mặt trăng Trái đất nào? Câu 3: (1.5 điểm) Tiếng vang gì? Vật phản xạ âm tốt, phản xạ âm kém? Giải thích nhà hát lớn người ta thường treo nhiều rèm cửa, tường nhà lồi lõm, xù xì? Câu 4: (1 điểm) Phát biểu định luật phản xạ ánh sánh sáng? Vận dụng vẽ ảnh vật AB cho hình vẽ đây: Câu 5: (1 điểm) Âm truyền mội trường nào? Vận tốc truyền âm mội trường với nhau? Câu 6: (1.5 điểm) Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? Tia sáng truyền từ khơng khí vào nước có truyền thẳng không? Tại sao? Câu 7: (2 điểm) Người ta truyền âm từ mặt nước xuống đáy hồ nước sau giây thu âm phản xạ Biết tốc độ truyền âm nước 1600m/s Em tính độ sâu hồ? - HẾT - ĐÁP ÁN Câu 1: (1.5 điểm) Khi ta nhìn thấy bàn (0.5 điểm) Nguồn sáng (0.5 điểm) Cho ví dụ nguồn sáng (0.5 điểm) Câu 2: (1.5 điểm) Hiện tượng nhật thực (1.0 điểm) Khi xảy nhật thực vị trí tương đối mặt trời, mặt trăng Trái đất (0.5 điểm) Câu 3: (1.5 điểm) Tiếng vang (0.5 điểm) Vật phản xạ âm tốt, phản xạ âm (0.5 điểm) Giải thích nhà hát lớn người ta thường treo nhiều rèm cửa, tường nhà lồi lõm, xù xì (0.5 điểm) Câu 4: (1.0 điểm) Phát biểu định luật phản xạ ánh sánh sáng (0.5 điểm) Vận dụng vẽ ảnh vật AB cho hình vẽ (0.5 điểm) Câu 5: (1.0 điểm) Âm truyền mội trường (0.5 điểm) Vận tốc truyền âm mội trường với (0.5 điểm) Câu 6: (1.5 điểm) Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng (1.0 điểm) Tia sáng truyền từ không khí vào nước có truyền thẳng khơng (0.25 điểm) Giải thích (0.25 điểm) Câu 7: (2.0 điểm) - Viết cơng thức (0.25 điểm) - Tính D (1.5 điểm) - Lời giải (0.25 điểm) - HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly7 QT kho tai lieu vat ly , Ly7 QT kho tai lieu vat ly